iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 3. 2011
17:55 na ČT2

1 2 3 4 5

39 hlasů
6709
zhlédnutí

Folklorika

Lidová řemeslná výroba a technologie

25 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Folklorika

 • 00:00:02 HUDBA
 • 00:00:21 ZPĚV
 • 00:00:22 Když sem já k vám, kamarádko,
  na besedu chodila...
 • 00:00:33 Řemeslná výroba byla
  po valnou většinu svého vývoje
 • 00:00:36 záležitostí rukodělnou.
 • 00:00:38 Každý řemeslník byl tedy závislý
  na své zručnosti, na své invenci,
 • 00:00:43 kterou dokázal vtisknout
  do každého konkrétního výrobku.
 • 00:00:47 V závislosti na tom
  byli řemeslníci takoví,
 • 00:00:50 kteří vyráběli pouze to,
  co se naučili od svých mistrů,
 • 00:00:54 dále tu výrobu nijak nerozvíjeli,
 • 00:00:57 jiní naopak vyráběli nové kusy,
  a pokud zdomácněly,
 • 00:00:58 mohla se z toho stát tradice.
 • 00:01:01 Vedle toho ale postupem času
  do výroby vstupovala mechanizace.
 • 00:01:04 Již od středověku známe
  mechanické kolovraty,
 • 00:01:07 které nahradily vřetánko,
 • 00:01:10 dalo se na nich upříst
  daleko větší množství příze,
 • 00:01:13 známe mechanické stavy,
 • 00:01:15 které dokázaly utkat daleko větší
  množství plátna nebo sukna,
 • 00:01:20 známe šlapací soustruhy.
 • 00:01:22 Všechny tyto jednoduché stroje
  se od 18. století začaly převádět
 • 00:01:27 na pohyb nějakou mechanickou silou.
 • 00:01:29 Ať už to byla vodní síla,
  zprostředkovaná transmisí
 • 00:01:32 nebo síla dobytka,
  nakonec potom síla páry.
 • 00:01:35 A právě zdokonalováním
  jednoduchých strojů,
 • 00:01:38 ať už to byly stavy nebo soustruhy,
 • 00:01:41 se postupně připravovala
  půda pro tovární výrobu.
 • 00:01:45 Vedle toho ale byly
  určité typy rukodělné výroby,
 • 00:01:48 které nešly převést na produkci
  strojovou nebo udělat mechanicky,
 • 00:01:53 anebo to nemělo smysl.
 • 00:01:54 Bylo tolik výrobců, že nemělo smysl
  převádět pletení košů
 • 00:01:57 nebo pletení orobince
  na strojovýrobu.
 • 00:02:00 ZPĚV
 • 00:02:02 S pánem bohem, kamarádko,
  s pánem bohem zůstávej,
 • 00:02:11 a po všechen čas manželský
  dobře sa tady mívej.
 • 00:02:23 V každej chalupě na dědině
  byly husy.
 • 00:02:28 A kdo měl dospívající dívky,
 • 00:02:30 tak tá maminka už dycky chystala
  tej dcéři výbavu.
 • 00:02:36 A do výbavy první moselo být
  nadrané péří,
 • 00:02:40 aby měla do novej domácnosti.
 • 00:02:44 Napřed sa chystávala výbava
 • 00:02:46 a potom sa zase chystalo
  do peřinek,
 • 00:02:49 co bývá, po svaťbě.
 • 00:02:52 Mimino, a to také potřebovalo péří.
 • 00:02:55 Tož potom sa dělaly
  takové malé peřinky pro miminka.
 • 00:02:59 Nekerá šiikovná sa zohla pod stůl,
  nabrala do klína,
 • 00:03:03 a už sme šly pěkně ze dvě, ze tři
  a už sme sypaly chodníčky.
 • 00:03:08 Kdo chodil, kerá děvčica,
  s chlapcem,
 • 00:03:11 to sa vysýpaly chodníčky.
 • 00:03:13 To sa aj peřinky dávaly takové,
 • 00:03:16 dávalo sa to na lavku,
  aby nebylo zima.
 • 00:03:21 Zužitkovalo sa všecko.
 • 00:03:24 Tak z takovýchto větších per
  sa nechávaly ty konce,
 • 00:03:28 pěkně sa to naskládalo a uplétlo,
 • 00:03:31 a to byly mastičky.
 • 00:03:34 Tým sa omasťovaly veškeré plechy,
  bélešky, dyž sa pékly, buchty...
 • 00:03:43 To bylo pořád,
  to hospodyňka každá mosela mět.
 • 00:03:49 Toto sa pěkně zařezalo
  nebo zastřihlo,
 • 00:03:53 a tak je to propletené.
 • 00:03:56 ZPĚV
 • 00:04:08 Protože televiza nebyla,
 • 00:04:10 věděly sme to
  jenom z ústního podání,
 • 00:04:13 co sme si povykládaly, že.
 • 00:04:16 Tak sa to pomlúvalo, jeden druhého.
 • 00:04:19 Kerá tam nebyla,
  tož tá sa pomlúvala dycky.
 • 00:04:25 A tam sa přemlelo opravdu, co bylo,
  kdo umřél, kdo je nemocný,
 • 00:04:29 kdo za kým chodí, kdy bude svaťba,
  kdy bude bábečko malé
 • 00:04:34 a co je nového ve světě.
 • 00:04:40 Nevěděli sme, jak včil televiza,
  rádio,
 • 00:04:43 to sme za našeho mládí neměli.
 • 00:04:47 Takže sme si jenom ústně předávaly
  ty zprávy.
 • 00:04:51 ZPĚV
 • 00:04:57 Já pořád eště spávám v duchnách,
  jak za stara,
 • 00:05:01 a tak v tem ají chcu umřít.
 • 00:05:03 Nechcu to měnit.
 • 00:05:05 Péří je péří.
 • 00:05:07 HUDBA
 • 00:05:13 Sklářství u nás má obrovskou
  tradici a je na ní zajímavé to,
 • 00:05:17 že vedle sklářství slohového
  fungovaly
 • 00:05:20 ve velkém i drobné domácí dílny,
 • 00:05:23 kdy se lidé zabývali
  např. navlékáním korálků,
 • 00:05:26 zabývali se
  výrobou skleněných perel...
 • 00:05:29 Byla to taková doprovodná výroba,
 • 00:05:31 které se věnovali ti,
  kteří neměli na to,
 • 00:05:33 aby dělali veliké sklo.
 • 00:05:35 A v oblastech,
  kde sklářství bylo rozvinuté,
 • 00:05:38 např. v Podkrkonoší,
 • 00:05:39 se tímto způsobem živilo
  obrovské množství lidí.
 • 00:05:42 A právě tady z té podomácké výroby
  vyrůstá i výroba figurek,
 • 00:05:46 potažmo výroba skleněných baněk.
 • 00:05:49 Baňky jsou záležitostí,
 • 00:05:51 která se u nás rozvinula
  v meziválečném období
 • 00:05:54 a samozřejmě souvisí
  s rozsáhlou sklářskou výrobou,
 • 00:05:58 kterou byly Čechy proslulé
  už od 17. století.
 • 00:06:01 Zpočátku se ani nejednalo
  o skleněné koule,
 • 00:06:04 jak je známe dnes,
 • 00:06:06 ale předcházely mu různé tvary,
  kašírované z papíru,
 • 00:06:10 polepované skleněnou drtí
 • 00:06:12 a na ni potom navazovala
  výroba figurek navlékaných,
 • 00:06:16 kdy se jednotlivé duté korálky
  nebo tyčinky spojily drátkem
 • 00:06:21 a vznikají z toho postavičky,
  vznikají z toho různé ozdoby.
 • 00:06:25 No a na ně navázala
  výroba skleněných baněk,
 • 00:06:28 která i v té době začínala
  jako drobná dílenská výroba
 • 00:06:32 a zůstala tak dodnes, zejména díky
  velkému podílu ruční práce.
 • 00:06:38 HUDBA
 • 00:06:54 Historie sklářství v Podkrkonoší
  se traduje již od r. 1900.
 • 00:06:58 V naší rodině byl zakladatelem,
  nositelem této tradice,
 • 00:07:03 Václav Berger,
 • 00:07:04 který začínal jako faktor tím,
 • 00:07:07 že skupoval a přeprodával
  skleněné perly,
 • 00:07:10 později si otevřel už svoji firmu
  a měl vlastní foukače perliček.
 • 00:07:17 Svoji firmu udržel i přes období
  1. světové války,
 • 00:07:22 kdy musel narukovat.
 • 00:07:25 Firma zůstala pod jeho vedením,
 • 00:07:27 ale formou korespondenčních lístků
  řídil svoji manželku
 • 00:07:30 a dával jí instrukce.
 • 00:07:33 Po válce potom
  nastala hospodářská krize,
 • 00:07:36 a v těchto letech, 1931,
 • 00:07:39 se Český sklářský ústav
  v Hradci Králové
 • 00:07:42 rozhodl tuto situaci řešit
 • 00:07:44 a uspořádal pro 14 foukačů perel,
  kteří přišli o práci,
 • 00:07:49 kurs v Železném Brodě
 • 00:07:51 a naučil je foukat vánoční ozdoby
  po vzoru ďurinské lauši.
 • 00:07:58 Tyto výrobky se zase dělaly
  hodně po doma,
 • 00:08:02 lidé v chalupách je foukali,
  dekorovali
 • 00:08:05 a byly už i malé fabričky,
 • 00:08:08 protože bylo lepší soustředit to
  pod jednu střechu.
 • 00:08:14 I na dekorování
  se totiž podíleli malíři,
 • 00:08:17 jako byl Aleš Brychta,
  a navrhovali dekory.
 • 00:08:21 Po 30. letech
  ta výroba opravdu vzkvétala
 • 00:08:24 a vzniklo hodně firem.
 • 00:08:29 Neslo se to na vlně
  poválečné konjunktury,
 • 00:08:32 takže Václav Berger
  zapojil do firmy
 • 00:08:35 své 4 syny,
  kde každý měl svoji úlohu,
 • 00:08:39 2 ze synů byli ekonomové,
 • 00:08:42 jeden dostal vzdělání
  na technickém učení v Brně
 • 00:08:46 a poslední se vyučil foukačem.
 • 00:08:51 HUDBA
 • 00:09:17 Po 2. světové válce
  se ve výrobě pokračovalo,
 • 00:09:21 znovu se začalo exportovat
  a výroba neupadala.
 • 00:09:24 Zlom přišel až v r. 1948,
  znárodnění,
 • 00:09:27 kdy firma spadla
  pod jabloneckou bižuterii.
 • 00:09:33 Václav Berger jako 80-letý
  byl nucen zůstat ve firmě,
 • 00:09:37 jako vrátný v Bílé Třemešné,
 • 00:09:40 a syn Jaroslav Berger
  zůstal foukačem až do své smrti,
 • 00:09:46 až do odchodu do důchodu.
 • 00:09:51 V r. 1989 manželé Juklovi navázali
  na rodinnou tradici Václava Bergera
 • 00:09:59 a znovu začali podnikat
  ve foukaných ozdobách.
 • 00:10:04 Začínali nejdříve
  v malých prostorách
 • 00:10:07 a díky zakázkám
  dokázali znovu vybudovat firmu
 • 00:10:11 a uchovat ji pro své potomky
  až do dnešní doby.
 • 00:10:17 HUDBA
 • 00:10:29 Zpracování rákosu a orobince
  bylo vždycky vázané
 • 00:10:32 na krajiny s množstvím rybníků,
  kde byly rozsáhlé vodní plochy.
 • 00:10:35 Tam právě tyto 2 vodní rostliny
  rostou.
 • 00:10:38 Z toho důvodu
  se s tím můžeme setkat
 • 00:10:40 např. v jižních Čechách,
 • 00:10:42 ale také na Moravě,
  v Blatnici pod svatým Antonínkem,
 • 00:10:45 anebo na druhé straně Čech,
  v Bakově nad Jizerou.
 • 00:10:49 Zajímavý je původ této technologie.
 • 00:10:51 V Bakově nad Jizerou se traduje,
 • 00:10:54 že technologii
  přinesli do místní krajiny
 • 00:10:57 italští mniši,
  kteří zde založili klášter,
 • 00:11:00 a právě v tom klášteře
  se místní obyvatelé
 • 00:11:04 při různých výpomocných pracech
 • 00:11:06 naučili jednak technice přípravy
  orobince, ale také pletení z něho.
 • 00:11:13 Původně bylo vázání
  těchto rohoží ruční.
 • 00:11:18 Měly určitou osnovu
  a mezitím si to ručně provazovali.
 • 00:11:23 Teprve aby se zvýšila výroba,
  přešlo se na strojní mechanizaci,
 • 00:11:28 jejíž výkon je daleko větší,
  pochopitelně.
 • 00:11:34 Většinou je to pro dekor
  nebo se to používá na stínovky,
 • 00:11:39 kdo chce ještě přírodní materiál
  na stínovky, skleníky nebo pařníky.
 • 00:11:45 Dříve používali stavebníci
  tzv. "rákos pod omítkuŞ,
 • 00:11:50 a ten se používal
  hlavně na prkenné stropy,
 • 00:11:54 potáhnul se, přibil se tam,
  našponoval,
 • 00:11:58 a na to se teprve nahazovalo.
 • 00:12:02 Na to přišla omítka.
 • 00:12:04 A to je tato hmota,
  rákos pod omítku.
 • 00:12:10 Stroje, které tady vidíte,
  jsou určitě poslední v republice,
 • 00:12:15 protože už to nikdo jiný nedělá.
 • 00:12:17 A asi je tomu tak i v Evropě,
  protože tím stylem,
 • 00:12:21 aby se vázalo do sisálů,
  tak to už nedělá nikdo.
 • 00:12:26 HUDBA
 • 00:12:31 Slámové vršky
  se nahrazovaly rákosem,
 • 00:12:34 kterého všude roste hodně.
 • 00:12:41 Ten má stejné vlastnosti
  jako sláma,
 • 00:12:46 je to de facto krytina,
  která se používala od nepaměti.
 • 00:12:52 Někde se dělala ze slámy,
  někde se dělala z rákosu.
 • 00:12:56 A my jsme tuto starou techniku,
  která zanikla,
 • 00:13:01 obnovili výrobou malých došků
  na osazení altánků
 • 00:13:06 nebo různých přístřešků.
 • 00:13:12 Efekt je i takový,
  že to má velkou izolační schopnost,
 • 00:13:17 kterou má rákos.
 • 00:13:19 Pokládání těchto došků
  každému doporučujeme,
 • 00:13:22 minimální sklon je 45 stupňů,
 • 00:13:24 protože voda po rákosu snáze steče,
  nezůstává v něm a rákos nehnije.
 • 00:13:33 Proto má obrovskou životnost.
 • 00:13:36 Zde je názorná ukázka
  vazby doškové střechy na altány,
 • 00:13:41 která je v průměru 10 cm,
 • 00:13:44 kdy se jednotlivé svazky nastavují
  vedle sebe a vážou se do latí.
 • 00:13:51 Další řadou se tato vazba překrývá,
  vzniká z toho rákosový monolit.
 • 00:14:00 Podobně jako se pokládají tašky,
 • 00:14:03 tak v takovém rozmezí jsou došky
  svázány na těch latích.
 • 00:14:16 To, co teď stojí před vámi,
  je tzv. "rákos bednářskýŞ,
 • 00:14:19 který má takové široké černé
  doutníky.
 • 00:14:26 A to se používalo na výrobu sudů,
 • 00:14:29 žádný sud
  se bez toho nemohl utěsnit
 • 00:14:33 pokud mezi to nedal
  bednář toto stéblo.
 • 00:14:38 To se namočí, zpracuje
  a musí se to mezi to nasadit.
 • 00:14:42 A on má tu vlastnost,
  že se natáhne,
 • 00:14:44 stáhne a už nepropustí nic ven.
 • 00:14:48 A jen tento bednářský rákos
  je speciálně takový měkoučký.
 • 00:14:54 Můžete si s ním dělat, co chcete.
 • 00:14:58 Bednář s tím pracuje,
  jak to potřebuje.
 • 00:15:02 HUDBA
 • 00:15:05 Rákos i orobinec rostou ve vodě,
 • 00:15:07 a už tím není jejich sklízení
  žádnou jednoduchou záležitostí.
 • 00:15:10 Jak vzpomínali pamětníci,
 • 00:15:12 orobinec se sklízel
  buďto koncem září,
 • 00:15:14 dokud byla voda ještě teplá,
 • 00:15:17 ale rostlina už měla ukončený
  svůj rostlinný cyklus.
 • 00:15:21 A tak muži chodili po ramena
  a po pás ve vodě
 • 00:15:24 a vyžínali kosou orobinec,
 • 00:15:27 který vyplaval automaticky nahoře
  a potom se sbíral.
 • 00:15:31 Nebyla to činnost až tak bezpečná,
 • 00:15:33 uvědomíme-li si,
  že lidé v minulosti neuměli plavat.
 • 00:15:36 Jedné z posledních výrobkyň
  se takto utopil dědeček,
 • 00:15:39 protože šel, kosil a zapomněl,
  že uprostřed rybníka teče struha,
 • 00:15:43 do té zapadl a utopil se.
 • 00:15:46 To je orobinec úzkolistý,
 • 00:15:48 který se zpracovává na různé
  dekorační nebo užitkové předměty.
 • 00:15:55 Historie orobince úzkolistého
  na Bakovsku se už počítá na staletí
 • 00:16:01 a celý bakovský region z toho žil.
 • 00:16:06 Za první republiky i potom po válce
  byla ta výroba veliká, rozsáhlá.
 • 00:16:17 Každý výrobek,
  který se z toho dělá,
 • 00:16:20 musí mít svoji formu.
 • 00:16:21 Poněvadž orobinec sám o sobě
  není proutí, nic by neudržel.
 • 00:16:25 Proto se používají
  tyto dřevěné formy,
 • 00:16:28 a to na tašky,
  na klobouky, na misky,
 • 00:16:31 na květináče, na cokoliv,
  dělá se z toho jakýkoliv výrobek.
 • 00:16:36 Ale musí mít určitou formu,
  tu si zpracovatel přibije na dno,
 • 00:16:42 na ten základ
  a z toho potom vychází.
 • 00:16:46 Vychází na jednotlivou výrobu.
 • 00:16:50 To jsou formy na pantofle,
  formy na misky, na tašky apod.
 • 00:16:56 HUDBA
 • 00:17:07 Tkalcovství patří
  k našim nejstarším řemeslům,
 • 00:17:10 zajímavé na něm je to,
 • 00:17:12 že na vesnicích zůstalo zachováno
  od středověku do 20. století,
 • 00:17:17 na rozdíl třeba od soukenictví,
  které zpracovávalo vlnu
 • 00:17:21 a které bylo
  vždycky vázáno na město
 • 00:17:24 jaké určité cechovní řemeslo.
 • 00:17:26 Tkalcovství bylo na vesnici
  rozšířené proto,
 • 00:17:29 protože ženy velice dlouho
  udržovaly zvyk
 • 00:17:32 připravovat si doma přízi,
 • 00:17:34 a z této příze si nechat
  zpracovávat plátno.
 • 00:17:38 Taková velká střediska
  jak tkalcovství, tak soukenictví,
 • 00:17:42 byla především
  na Českomoravské vysočině.
 • 00:17:45 Tam byly desítky až stovky
  soukenických dílen,
 • 00:17:47 ať už v jednotlivých vesnicích,
  anebo ve velkých městech,
 • 00:17:50 jako byla třeba Jihlava.
 • 00:17:51 To bylo skutečně
  obrovské soukenické centrum,
 • 00:17:54 které proslulo
  především výrobou vojenských suken.
 • 00:17:57 V 18. století,
  když Rakousko-Uhersko
 • 00:18:00 začalo budovat stálou armádu,
 • 00:18:03 potřebovalo obrovské množství
  materiálu,
 • 00:18:05 aby obléklo několik set tisíc
  vojáků.
 • 00:18:08 A samozřejmě mělo to jejich obečení
  jenom omezenou výdrž.
 • 00:18:12 Takže co 5 roků
  byl nový výstrojní předpis,
 • 00:18:15 vojáci se znovu oblékali a produkce
  těchto suken byla obrovská.
 • 00:18:18 Z toho se samozřejmě
  živila i další města v okolí,
 • 00:18:21 ať už to byl Humpolec
  nebo Jindřichův Hradec,
 • 00:18:24 a třeba Strmilov je zajímavý tím,
  že zde soukenická dílna existuje
 • 00:18:29 dodnes a tká v ní již 6. generace
  rodiny Kubáků.
 • 00:18:35 Tady na Strmilovsku
  v jižních Čechách
 • 00:18:38 bylo tkalcovské řemeslo
  velmi rozšířené,
 • 00:18:42 protože tu byl chudý, bramborářský,
  zemědělský kraj.
 • 00:18:48 A tkalcovství vzniklo proto,
  aby se tu ti lidé uživili.
 • 00:18:54 Museli si přes zimu něco vymyslet,
  protože na pole nemohli.
 • 00:18:59 A tak si vymysleli tkalcovství.
 • 00:19:01 To pak bylo tak hluboce zakořeněno,
  že tu vznikaly i tkalcovské cechy
 • 00:19:06 a faktory,
  kdy se zadávala práce domů.
 • 00:19:10 Čili dá se říci,
  že v každém 2. domě
 • 00:19:12 byl tkalcovský stav a tkalo se.
 • 00:19:14 Naše firma byla založena
  prapradědečkem
 • 00:19:17 Františkem Kubákem v r. 1870.
 • 00:19:22 To byla malá tkalcovna,
  kde byly jen 4 tkalcovské stavy,
 • 00:19:27 posléze se pak rozšiřovala,
  přistavovaly se další budovy
 • 00:19:32 a další provozy.
 • 00:19:35 Já už jsem 5. generace,
  která pokračuje v rodinné tradici
 • 00:19:40 a syn je už, dá se říci,
  6. generace.
 • 00:19:46 1. generace začínala
  ještě na dřevěných ručních stavech,
 • 00:19:50 podobných, jako vidíme tady.
 • 00:19:53 Toto je žakárský stav,
  podle toho zřízení nahoře,
 • 00:19:56 který vymyslel Francouz,
  pan Jacquar.
 • 00:19:59 Tady se nám po našich předcích
  dochoval ještě i vzorník,
 • 00:20:03 který je z r. 1895,
 • 00:20:06 jedná se o vzorník
  velejemných bavlněných tkanin,
 • 00:20:11 které ještě do dnešní doby jsou
  docela hezké.
 • 00:20:27 Zvláště používali
  docela hezké barvy.
 • 00:20:31 Jak vidíte, tak to vzorování
  bylo třeba za jeden nebo dva roky,
 • 00:20:36 to oni udělali tolik vzorků.
 • 00:20:39 Tady už se dostáváme
  ke vzorkům tkanin,
 • 00:20:43 kterým se říká "brožovaná tkaninaŞ,
 • 00:20:46 je to tkanina,
  kdy se při základním tkaní
 • 00:20:50 vytkává vzor
  pomocí brožované desky,
 • 00:20:54 která se vpouští do osnovy pohybem
  doleva doprava a ještě otáčením.
 • 00:21:01 Pak vznikají jednotlivé motivy,
 • 00:21:03 třeba v tomto případě se jedná
  o jednotlivé lupínky, kytičky...
 • 00:21:11 A když takto
  z druhé strany vezmu vzoreček,
 • 00:21:14 tak tady jsou vidět takovéto
  malinké růžičky.
 • 00:21:18 Vidíte tu jemnost...
 • 00:21:19 Já to schválně takto vezmu...
 • 00:21:22 A to už je po úpravě,
  protože před úpravou
 • 00:21:25 vypadala tkanina asi následovně:
 • 00:21:30 toto je rub a toto je líc.
 • 00:21:33 Čili pokud se podíváme z lícu,
  záměrem byly jedny malé puntíky,
 • 00:21:37 aby tam byly vytkané.
 • 00:21:40 Pak se musela vzít tkanina z rubu...
 • 00:21:44 Těmto nitkám se říká převázky,
  které tkanivo z rubu spojují...
 • 00:21:47 A ty převázky se musely vysříhat.
 • 00:21:49 Aby tam zůstaly jen jednotlivě
  samotné bodky, samotné tečky.
 • 00:21:54 HUDBA
 • 00:22:01 Pak tady máme ještě sešit,
  když chodíval dědeček do školy.
 • 00:22:06 Je to "Nauka o vazbáchŞ z r. 1916,
 • 00:22:09 vazby jako takové se zakreslovaly
  do vazebních tabulek,
 • 00:22:12 s krátkým popisem, krásně psané.
 • 00:22:16 Toto je už
  ve špatném technickém stavu...
 • 00:22:25 Ale rozhodně ty vzory
  nebyly nic jednoduchého,
 • 00:22:28 ani v dnešní době
  to není nic jednoduchého,
 • 00:22:31 takovouto tkaninu utkat.
 • 00:22:35 Za 1. světové války se tu tkaly
  i obvazy,
 • 00:22:38 protože to válka potřebovala.
 • 00:22:43 Když už byla
  elektrifikace Strmilova,
 • 00:22:46 tak byly nakoupeny
  tkalcovské stavy,
 • 00:22:49 přibližně někdy v r. 1940,
 • 00:22:52 a tkalo se
  na mechanických člunkových stavech.
 • 00:22:57 HUDBA ZPĚV
 • 00:22:59 Tkadlec je pán vod stavu,
  říkává se po právu.
 • 00:23:09 Tyto tkalcovské stavy
  byly vyrobeny v r. 1936,
 • 00:23:12 pro naši tkalcovnu byly pořízeny
  přibližně roku 1960.
 • 00:23:19 Jedná se o člunkové stavy německé
  výroby,
 • 00:23:22 vlnařské stavy, protože
  těchto stavů se vyrábělo více typů,
 • 00:23:27 ale tyto jsou určeny
  pro tkaní s vlnou.
 • 00:23:32 Jedná se, jak už jsem říkal,
  o člunkové stavy,
 • 00:23:35 čili mechanické, poháněné motorem,
 • 00:23:38 předtím to byly stavy dřevěné,
 • 00:23:41 které samozřejmě motor neměly
  a celé byly poháněné ruční silou.
 • 00:23:47 Ojedinělé je to také tím,
  že jsem přesvědčen o tom,
 • 00:23:51 že jsou to jediné člunkové stavy
  v republice.
 • 00:23:55 HUDBA ZPĚV
 • 00:23:57 Máte chycený nitě,
  copak to nevidíte.
 • 00:24:01 HUDBA
 • 00:24:05 Toto je nejstarší stroj,
  co tady máme,
 • 00:24:07 je to saské pásové snovadlo,
 • 00:24:10 jediný stroj,
  který byl vrácen v restituci.
 • 00:24:13 Po jednotlivých pásech,
  které jdou z cívečnice,
 • 00:24:16 se to navíjí na toto snovadlo,
  z kterého když už je pásů hodně,
 • 00:24:22 požadovaná šířka,
  kterou potřebujeme,
 • 00:24:24 tak se to převíjí na osnovní vál
  a z osnovního válu se to tká.
 • 00:24:29 HUDBA ZPĚV
 • 00:24:34 Když sélka tkala na cuker, na kafe,
  aby vás tisíc hromů,
 • 00:24:42 seš - li ty, faktore, pán,
  dělej si za stavem sám.
 • 00:24:58 Určitě, když cítím za sebou,
  jakou to tady má historii,
 • 00:25:02 tak cítím
  i jakousi vnitřní povinnost,
 • 00:25:05 že v tom musím pokračovat.
 • 00:25:08 Bez ohledu na to,
  že mě to samozřejmě baví.
 • 00:25:12 A hlavně mě těší,
  že v tom pokračuje i můj syn.
 • 00:25:17 Že už to bude 6. generace.
 • 00:25:21 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:25:33 .

Související