iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 2. 2009
08:25 na ČT2

1 2 3 4 5

84 hlasů
6614
zhlédnutí

Folklorika

Masopustní a fašankové zvyky v Čechách a na Moravě

22 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Folklorika

 • 00:00:21 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:00:44 Kdybych měla srovnat
  masopustní obchůzky,
 • 00:00:47 Čechy a Morava,
 • 00:00:49 tak v oblasti Čech
 • 00:00:52 mají masopustní obchůzky
  daleko více divadelní charakter.
 • 00:00:57 Jsou zde spousty výstupů,
 • 00:01:00 které se odehrávají
  jako dialog mezi maskami
 • 00:01:03 nebo mezi maskou
  a určitými přihlížejícími.
 • 00:01:08 Na Moravě, především na Slovácku,
 • 00:01:10 masopustní obchůzky
 • 00:01:12 spočívají spíše
  v tanečních a písňových číslech,
 • 00:01:16 kde nejde ani tolik o masky,
  o maskované postavy,
 • 00:01:21 ale skutečně
  o taneční a pěvecké výstupy.
 • 00:01:29 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:01:51 Pokud bychom se chtěli zamyslet
 • 00:01:55 nad nějakou typologií
  masopustních obchůzek,
 • 00:01:58 tak samozřejmě
  zde můžeme rozlišit
 • 00:02:01 několik úhlů pohledu
  na tanec, na hudbu,
 • 00:02:04 na samotné masky.
 • 00:02:13 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:02:21 Máme v ČR lokality, což jsou třeba
  lokality na Hlinecku,
 • 00:02:27 kde je nějaký tradiční tvar masek
  zafixovaný,
 • 00:02:30 a určitě z tohoto hlediska,
  pohledu tradiční lidové kultury,
 • 00:02:34 jsou ty masopustní obchůzky
  asi nejzajímavější tam.
 • 00:02:38 Naopak, přeneseme - li se
  na Uherskobrodsko,
 • 00:02:42 máme zde masopustní šavlové tance,
 • 00:02:44 které se tančí v lokalitách
  jako je Bystřice pod Lopeníkem,
 • 00:02:49 Komňa a Strání
 • 00:02:50 a tady zase vidíme
  tu starou taneční tradici,
 • 00:02:54 která už je někdy popsána
  třeba ze začátku 20. století.
 • 00:03:01 HUDBA.
 • 00:03:12 Kdybych měl určit,
 • 00:03:14 co je pro existenci
  masopustních obyčejů
 • 00:03:16 asi nejdůležitější,
 • 00:03:18 tak je to samotná existence
  jejich iniciátorů, nositelů,
 • 00:03:24 kteří zabezpečí to,
 • 00:03:25 že se v těch daných lokalitách
  konají.
 • 00:03:28 V té vesnické tradici jsou to
  jednotlivá občanská seskupení,
 • 00:03:32 jako jsou třeba hasiči,
 • 00:03:34 dříve Červený kříž
  nebo různé tělovýchovné spolky.
 • 00:03:37 Tito právě způsobí,
  že se ta samotná akce koná.
 • 00:03:42 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:03:47 HUDBA.
 • 00:03:58 Národní ústav lidové kultury
 • 00:04:00 se masopustní tradicí
  zabývá už od 70. let,
 • 00:04:03 v poslední době
  v rámci výzkumného záměru
 • 00:04:07 jsme se zaměřili na některé obyčeje
  na Uherskobrodsku,
 • 00:04:11 taky na Horňácku,
 • 00:04:13 takový větší výzkum probíhal
  v r. 2000 a 2001
 • 00:04:17 v obcích Uherskobrodska,
 • 00:04:19 kdy jsme si vytipovali
  přibližně 30 lokalit
 • 00:04:22 a zjistili jsme,
  že v 21 z nich se masopust
 • 00:04:26 vyskytuje.
 • 00:04:28 Což je opravdu velké číslo,
  když si řekneme,
 • 00:04:31 že ve dvou třetinách obcí
 • 00:04:33 jsme ty masopustní tradice
  zachytili.
 • 00:04:39 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:05:02 Určitě ta zajímavá novodobá
  tradice,
 • 00:05:05 která vznikla v různých městech,
 • 00:05:07 díky folklorním souborům,
 • 00:05:10 které mečové tance dostávají
  do ulic
 • 00:05:14 a ony by se ty mečové tance
  určitě nedochovaly,
 • 00:05:18 ale díky tomu souboru
  mají přihlížející v ulicích města
 • 00:05:24 možnost se s tou tradiční
  lidovou kulturou setkat.
 • 00:05:29 Takže se dá říct,
 • 00:05:30 že i když je ta tradice
  vytržená z kontextu
 • 00:05:33 a nesouvisí s původním prostředím,
 • 00:05:36 tak díky tomu folklornímu souboru
  je ta tradiční lidová kultura
 • 00:05:40 prezentována veřejnosti
 • 00:05:42 a ta se tak má možnost
  s těmi projevy setkat.
 • 00:05:48 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:06:00 Je určitě zajímavé,
  že když přijedete do Strání,
 • 00:06:03 tak se každoročně
  při masopustní obchůzce
 • 00:06:06 setkáváte se stejnými tvářemi
  tanečníků a muzikantů,
 • 00:06:12 u tance,
  který má nějakou ustálenou podobu,
 • 00:06:16 jak taneční, tak i tu hudební.
 • 00:06:20 Je zřejmé,
  že i když tito lidi
 • 00:06:23 nejsou většinou
  v žádném folklorním souboru,
 • 00:06:26 tak jsou nositeli těchto projevů,
 • 00:06:28 které jsou v podstatě autentické,
 • 00:06:31 protože oni se to naučili
  od svých otců, dědů,
 • 00:06:34 a zdá se podle toho,
  že ty tance tančí i děti,
 • 00:06:39 že ta tradice by měla být
  ve Strání zachována dál.
 • 00:06:47 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:07:24 Náš ústav
  se dokumentaci masopustu
 • 00:07:26 věnuje už řadu desetiletí.
 • 00:07:30 Není to žádná novinka,
 • 00:07:32 již v 60., 70. a 80. letech
 • 00:07:34 se jezdilo
  po celém území Československa
 • 00:07:37 a pořizovala se dokumentace,
 • 00:07:39 tehdy bohužel ne filmová,
  většinou fotografická,
 • 00:07:42 písemná apod.
 • 00:07:44 Nevím, jestli v této zemi
  existuje instituce,
 • 00:07:47 která by měla větší,
 • 00:07:49 rozsáhlejší fond
  dokumentů k masopustu
 • 00:07:52 než je náš ústav.
 • 00:07:54 Podařilo se nám už
  např. dosáhnout toho,
 • 00:07:57 že UNESCO zařadilo
  do světového seznamu
 • 00:07:59 nejvýznamnějších památek
  nehmotné kultury
 • 00:08:02 slovácký verbuňk.
 • 00:08:04 Příští rok by se měla předložit
  nominace "jízdy králů? na Slovácku,
 • 00:08:08 pracuje se na nominci
  masopustních obchůzek
 • 00:08:11 a masopustních masek na Hlinecku.
 • 00:08:14 To je úkol tohoto roku,
 • 00:08:15 čili to jsou
  takové praktické dopady
 • 00:08:17 té naší činnosti
 • 00:08:19 a ty výstupy směrem dokonce
  i k reprezentaci tohoto státu
 • 00:08:22 a jeho kuluturního dědictví
  ve světě.
 • 00:08:37 Kdybych měla někoho pozvat
 • 00:08:39 do jižních Čech
  na doudlebský masopust,
 • 00:08:44 tak je to velice složité,
 • 00:08:46 protože vlastně
  od vesnice k vesnici
 • 00:08:49 ten masopust probíhá,
 • 00:08:51 všude je krásný,
  všude je něčím zajímavý.
 • 00:08:54 Čili já se můžu buď řídit srdcem
  anebo duší etnografa.
 • 00:09:01 Ale kdybych měla vyzvednout,
 • 00:09:04 tak samozřejmě
  srdce Doudleb, čili Doudleby.
 • 00:09:08 Velice krásný je masopust
  v Komařicích.
 • 00:09:11 Atrakcí, která už má renomé,
  je Dobrkovská Lhotka,
 • 00:09:15 nádherný masopust
  je v Nových Hradech
 • 00:09:19 a pochopitelně Benešov nad Černou.
 • 00:09:27 Když jsme u masek
 • 00:09:28 a u masopustních figur
  jihočeského regionu,
 • 00:09:32 tak to zase není tak jednoduché.
 • 00:09:34 Třeba v šumavském Podlesí,
  kde není klasická obřadní pochůzka,
 • 00:09:40 s těmi různými průpovídkami,
  dialogy, hrami,
 • 00:09:45 jako je na Doudlebsku,
 • 00:09:47 tak tam patřily neodlučitelně
  mezi masky "charpáci?.
 • 00:09:52 "Charpáci? jsou odvozenina
  od "charpy?,
 • 00:09:55 což byla kukla a nosil ji Žid.
 • 00:10:00 Já si tady vypomáhám
  publikací pana profesora Barana,
 • 00:10:04 který se spolu s dr. Staňkovou
  celoživotně věnoval
 • 00:10:08 obřadovým maskám.
 • 00:10:10 Do oblasti šumavského Podlesí
  patří ještě jedna figura
 • 00:10:14 a to je tzv. "dorka s dítětem?,
 • 00:10:16 která vlastně hledala otce
  a potloukala se
 • 00:10:19 a ještě jedna zajímavost:
 • 00:10:22 jak jsme rybníkářský kraj,
 • 00:10:24 tak se nám zde objevují
  nejenom rybníkáři,
 • 00:10:28 ale dokonce i maska
  nebo figura vodníka,
 • 00:10:32 která možná dnes už je běžná,
 • 00:10:35 ale tady ten vodník
  už patří k těm tradičním.
 • 00:10:43 MODLITBA OTČENÁŠ.
 • 00:10:53 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:11:12 Doudlebští koledníci právě odešli
  od kostela,
 • 00:11:16 kde si byli pro požehnání,
 • 00:11:19 takže mají za sebou
  už i požádání hospodského,
 • 00:11:22 že se můžou vrátit zpátky,
 • 00:11:25 povolení starosty,
 • 00:11:27 že můžou ve vsi koledu prováděti,
 • 00:11:30 ta moučná postava bílá
  má v ruce "cígr?,
 • 00:11:36 od "ziehen?, tahat,
  právě na různé výdobytky,
 • 00:11:40 které koledníci dostávají.
 • 00:11:42 Točí se vždycky kolem své osy
  a po kruhu od východu k západu,
 • 00:11:47 čili neustále pohyb
  jako má Slunce.
 • 00:11:51 Šerpy, které mají koledníci,
  znamenají zem,
 • 00:11:55 po které se pohybují,
 • 00:11:57 a jinak samozřejmě
  všechny atributy,
 • 00:12:00 které jednotlivé figury mají,
  něco znamenají.
 • 00:12:03 Takže k těm růžičkovým čepicím:
  je tam růžiček jako dnů v roce.
 • 00:12:09 Čili v roce přestupném
  o jednu víc.
 • 00:12:16 Nikdo nevíme, jak mečová koleda,
  ženská,
 • 00:12:20 se vůbec dostala
  do jihočeského regionu,
 • 00:12:24 jestli náhodou se ženské doma
  nudily
 • 00:12:27 nebo je pánové naštvali
 • 00:12:29 nebo byli v té době
  pánové oslabeni a oni šli za ně,
 • 00:12:34 takže to za ně vzaly.
 • 00:12:36 Mečovou koledu,
  kterou tady vidíte na fotografii,
 • 00:12:39 jako v ženském provedení,
 • 00:12:41 v současné době
  v jižních Čechách nenajdete.
 • 00:12:46 Já jsem si tady listovala
  dokumentací města Milevska
 • 00:12:50 a nemůžeme ho opomenout,
 • 00:12:53 protože tam zase
  ten charakter masopustu
 • 00:12:56 je úplně jiný.
 • 00:12:59 Tam zase neodmyslitelně patřilo
  topení a pochovávání "bakchuse?,
 • 00:13:04 což se pak zakázalo,
  vysloveně z bezpečnostních důvodů,
 • 00:13:08 ale teď to milevští
  zase obnovili.
 • 00:13:10 Tam je to jiný typ.
 • 00:13:12 Tam je to víceméně průvod,
  býval pověstný tím,
 • 00:13:15 že měl vždycky dáno téma roku,
  kterým se masopust věnoval.
 • 00:13:20 Když se na to tady podívám,
 • 00:13:23 tak r. 1889
  "návrat Američanů do vlasti?.
 • 00:13:26 "Koňské dostihy?.
 • 00:13:27 1890 - "reduta a mlýn na staré
  panny?.
 • 00:13:33 1937 - výprava na severní točnu?.
 • 00:13:36 1952 - "proč bychom se netěšili?.
 • 00:13:41 HUDBA.
 • 00:14:11 Mečová, šavlová koleda,
  tzv. "švértance?,
 • 00:14:15 byla typická koleda,
  provozovaná německým etnikem,
 • 00:14:21 žijícím v jižních Čechách.
 • 00:14:24 Dneska vlastně pro nás,
  jako pro jihočeský region,
 • 00:14:27 je tato koleda unikum,
 • 00:14:29 protože víceméně existuje
  jenom ve 2 podobách,
 • 00:14:33 tj. ve scénické úpravě
  Zory Soukupové
 • 00:14:35 pro soubor "Úsvit?
 • 00:14:37 a živě právě v Nakolicích.
 • 00:14:41 HUDBA.
 • 00:15:01 Pane hospodáři s paní hospodyní,
 • 00:15:03 přichází k vám veselí koledníci,
 • 00:15:05 nejsme žádní loupežníci.
 • 00:15:06 Naši bratři kamarádi
  vás nechávají pěkně pozdravovat.
 • 00:15:09 Přichází mečová koleda
  v Nakolicích,
 • 00:15:12 hejtman představuje
  jednotlivé koledníky.
 • 00:15:19 Pokud přidáte nějký zlatý plech,
 • 00:15:21 za to máte poděkování nás všech.
 • 00:15:23 Za všechny věrné kmarády stojíme...
 • 00:15:25 Takže se dozvíme,
  co tam dělá rychtář,
 • 00:15:28 co tam dělá tancmajstr,
  co tam dělá Kuba,
 • 00:15:32 co tam dělá trumpetář,
  co tam dělá šlechtic,
 • 00:15:35 je jich celkem 7.
 • 00:15:37 Pochopitelně zase doprovází
  nezbytná matka koledy
 • 00:15:40 a rybníkář,
 • 00:15:42 to je taková ta střapatá,
  pomalovaná postava,
 • 00:15:47 tamhle stojící vzadu.
 • 00:15:50 Teď si zavoláme našeho Kubu.
 • 00:15:51 Kubo, pojď dál!
 • 00:15:53 Tak jsem sem vrazil,
  ty jsi mě přerazil.
 • 00:15:54 Boty mám mokrý, kalhoty taky,
 • 00:15:57 jak jsem chodíval přes pole
  za děvčaty.
 • 00:15:59 Teď si zavoláme našeho trumpetáře,
 • 00:16:01 pojď dál.
 • 00:16:04 Na hraní jsem já tady první.
 • 00:16:06 Za první kudlu vytáhnu,
 • 00:16:07 za druhé bodnu tam,
 • 00:16:08 za třetí když selka koblihy peče,
 • 00:16:10 sáhnu po ní a už mi neuteče.
 • 00:16:12 Tento typ obchůzky byl typický
  pro německé etnikum,
 • 00:16:16 ty texty tomu odpovídají,
 • 00:16:19 takže třeba šlechtic, "edelblau?,
  modrá krev
 • 00:16:22 a má to být karikatura
  takových těch nóbl,
 • 00:16:27 urozených společností.
 • 00:16:30 Já se tě, šlechtici, ptám,
 • 00:16:31 proč jsi kamaráda svojí špicí
  zabil?
 • 00:16:33 Já jsem kamaráda proto zabil,
 • 00:16:34 že náš řád přestoupil.
 • 00:16:36 Jedný selce, když koblihy pekla,
 • 00:16:38 tak jí je sněd a omastek vypil,
 • 00:16:40 z korbele troubil na děvčata,
 • 00:16:42 po koňské dráze frajerku si ved,
 • 00:16:43 do lesa zaved a tam ji sved,
 • 00:16:45 neplechu tropil jen všude samou
 • 00:16:46 a proto skončil mojí ranou.
 • 00:16:48 Abys věděl, co teď uděláme:
  masopusta zavoláme.
 • 00:16:51 Dřív, než se masopust ztratí,
  ať mu život vrátí.
 • 00:16:53 Masopuste, pojď dál.
 • 00:16:55 Když jsem šel od Kaplice
  do Nových Hradů,
 • 00:16:57 potkal jsem starou bábu
 • 00:16:58 a ta mi dala tuto radu:
 • 00:17:00 až najdeš na cestě
  starou smradlavou mrtvolu,
 • 00:17:03 nenechej ji ležet
  kamarádům v cestě,
 • 00:17:05 aby mohli koledovat ještě.
 • 00:17:08 Na to musíš nějaký čáry znát,
 • 00:17:09 abys jí moh znovu život dát.
 • 00:17:12 Honzo, pojď dál.
 • 00:17:12 Tady jsem!
 • 00:17:13 Ať dopomůžeš tomu,
 • 00:17:15 aby naši kamarádi
  mohli odejít z tohoto domu.
 • 00:17:18 Tvoje záda, na nich šavle křížem,
 • 00:17:23 rána cepama,
 • 00:17:26 mrtvej ať vyskočí rovnýma nohama.
 • 00:17:28 Na zkřížený šavli stojím,
 • 00:17:30 vrátím tě zas životu,
 • 00:17:31 nesmíš však víc holky svádět,
 • 00:17:33 neprat se a nevyvádět
 • 00:17:35 dělat jenom dobrotu.
 • 00:17:39 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:17:57 Charakter masopustních obchůzek
  na Hlinecku
 • 00:18:00 se v posledních letech
  příliš nezměnil.
 • 00:18:03 Stejně tak jako masky.
 • 00:18:06 Můžeme pozorovat
  v delším časovém horizontu
 • 00:18:09 určité změny a proměny
  v podobě masek,
 • 00:18:12 kdy především
  taková nejvýznamnější změna
 • 00:18:16 je u postav čtveřice Turků,
 • 00:18:19 tady máme fotografii,
 • 00:18:21 která je z 50. let 20. století
  a zde si můžeme povšimnout,
 • 00:18:27 že Turek ještě drží v ruce šavli
  a byl to atribut,
 • 00:18:32 který k tomu tanci patřil.
 • 00:18:35 Od počátku 20. století
 • 00:18:38 a především potom
  po 2. světové válce
 • 00:18:41 se začal tento atribut proměňovat
 • 00:18:44 a místo šavle dostali Turci
  do rukou kapesníčky
 • 00:18:48 a celý ten jejich tanec a výraz
  se zjemnil.
 • 00:18:54 Další maska,
 • 00:18:55 která je velmi typická
  pro obchůzky na Hlinecku
 • 00:18:59 je maska "slaměného?.
 • 00:19:02 "Slaměný? patří mezi tradiční masky
  masopustních obchůzek
 • 00:19:06 v tomto regionu,
 • 00:19:08 "slaměný? se plete ze žitné slámy,
 • 00:19:12 tato maska jako jediná
  se připravuje každý rok znovu,
 • 00:19:16 protože se během obchůzky zničí
 • 00:19:19 a maska "slaměného?
  je archaický typ masky,
 • 00:19:23 který představuje
  představy o plodnosti,
 • 00:19:27 o kultu země,
 • 00:19:28 a dodnes z jeho sukně
  hospodyně trhají stébla slámy,
 • 00:19:33 aby je daly do posady husám,
  kvočnám, aby se mladé vyvedly.
 • 00:19:40 Není to tady záležitost
  žádného folklorního souboru
 • 00:19:43 a musím říci, že folkloristé,
  etnologové,
 • 00:19:47 nikdo z nás vlastně
 • 00:19:49 do podoby těchto
  masopustních obchůzek a masek
 • 00:19:52 na Hlinecku nezasahuje.
 • 00:19:56 V poslední době
  při těchto obchůzkách na Hlinecku
 • 00:19:58 můžeme sledovat
  vzrůstající zájem médií
 • 00:20:02 a návštěvníků z jiných lokalit
  než z vesnic na Hlinecku.
 • 00:20:08 Samozřejmě že se nabízí otázka,
  jestli je to v pořádku.
 • 00:20:13 Do jaké míry to udržení
  tohoto zvyku a jeho charakteru
 • 00:20:17 prospívá a do jaké míry
  ho to ohrožuje.
 • 00:20:20 Doposud musíme říci,
 • 00:20:22 že v těch jednotlivých vesnicích
  si všichni aktéři
 • 00:20:26 udrželi spontánnost
 • 00:20:27 a udrželi si radost z toho,
  že se za masky převlékají.
 • 00:20:32 Rozhodně to nevnímají
  jako divadlo,
 • 00:20:34 které hrají někomu cizímu,
  pro pobavení někoho jiného,
 • 00:20:39 který nezná základní funkce.
 • 00:20:42 Musíme si uvědomit,
 • 00:20:43 že masopustní obchůzky
  na Hlinecku
 • 00:20:46 jsou skutečně barevnou
  a dynamickou podívanou,
 • 00:20:49 která je velmi lákavá pro filmaře,
  fotografy.
 • 00:20:54 Právě závěr masopustních obchůzek,
 • 00:20:57 který tady na Hlinecku
  má podobu takovou,
 • 00:21:00 že se poráží jedna z masek,
  nazývaná "kobylka?,
 • 00:21:04 je velkolepé divadlo,
  které má i dramatickou výstavbu.
 • 00:21:10 Protože maska "kobylky?
  je obřadně poražena,
 • 00:21:14 masky kolem ní stojí
  a pohybují se za zvuků
 • 00:21:17 smutné písně a hned vzápětí
 • 00:21:20 je potom maska kobylky
  zase probuzena živou vodou k životu
 • 00:21:25 a v tomto okamžiku
  se vlastně střetávají
 • 00:21:28 ty základní funkce
  masopustních obchůzek.
 • 00:21:32 Něco starého končí,
  končí zima, vše špatné,
 • 00:21:36 vesnice se očistila, něco nového,
  nový život, jaro začíná.
 • 00:21:46 Skryté titulky:
  Hana Svanovská.
 • 00:21:57 .

Související