iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 2. 2004
11:30 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
7654
zhlédnutí

Putování za vínem III

Mosela, Franky

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Putování za vínem III - Mosela, Franky

 • 00:01:05 Řeka Mosela má tok dlouhý 560 km,
  245 km teče po německém území.
 • 00:01:13 Od francouzských hranic
  až téměř po město Trier
 • 00:01:17 tvoří hranici
  mezi Německem a Lucemburskem.
 • 00:01:21 Mimochodem v Lucembursku
  je asi 1000 ha vinic.
 • 00:01:24 Věnujme se ale
  těm německým.
 • 00:01:27 Na horním toku se řeka
  Mosela hluboko zařezává
 • 00:01:31 do rýnské břidličnaté pahorkatiny,
  vytváří nádherné meandry
 • 00:01:36 a jsou tu úžasné pohledy na vinice
  někdy ve velmi strmých svazích,
 • 00:01:42 jindy ve svazích
  pozvolnějších.
 • 00:01:46 Mosela má také postranní údolí,
  kterými přitékají další vody.
 • 00:01:51 Nejvýznamnějšími přítoky jsou
  řeky Saara a Ruwer.
 • 00:01:55 Klima je tu ovlivňováno
  blízkostí Atlantického oceánu,
 • 00:02:01 jsou tu mírnější zimy,
  poněkud chladnější léta,
 • 00:02:05 ale příhodné dlouhé
  a slunné podzimy.
 • 00:02:08 Ty umožňují, aby tu réva,
  převážně hlavní odrůda,
 • 00:02:12 tj. Rýnský ryzlink,
  výborně dozrávala.
 • 00:02:18 V tomto regionu se nachází
  mnoho velkých vinic,
 • 00:02:22 žádná však není tak slavná
  jako legendární vinice Doktor
 • 00:02:26 u města Bernkastel, která poskytuje
  nejdražší víno Německa.
 • 00:02:31 Středověký Berncastel-Kues
  je významným střediskem
 • 00:02:34 vinařského družstevnictví
  a jedním z navštěvovaných míst,
 • 00:02:38 kam lákají turisty četné středověké
  stavby z hrázděného zdiva.
 • 00:02:45 Nad městem leží vinice
  známá pod jménem Doctor.
 • 00:02:49 Pověst vypráví o zázračných
  vlastnostech vína z této vinice.
 • 00:02:53 Kolem roku 1360 onemocněl
  trevírský arcibiskup Boemund II.
 • 00:02:58 těžkou nemocí a úsilí lékařů
  se nesetkávalo se zdarem.
 • 00:03:04 Jeden z vinařů města Bernkastel
  přinesl arcibiskupovi soudek vína
 • 00:03:09 a přál mu
  brzké uzdravení.
 • 00:03:12 Požitek vína z malého soudku
  arcibiskupa uzdravil
 • 00:03:15 a on prohlásil, že "nejlepší doktor
  roste na vinici v Bernkastelu".
 • 00:03:20 Od té doby nese jeden hektar
  velká vinice název Doktor.
 • 00:03:25 Vinici vlastní dnes tři vinaři
  a prodávají úspěšně za dobrou cenu
 • 00:03:30 omezené množství Ryzlinku rýnského,
  který vyrůstá přímo z břidlice.
 • 00:03:45 Vinařství je tu v mnohých obcích
  spolu s turismem
 • 00:03:50 hlavní obživou
  místních obyvatel.
 • 00:03:52 Obdělávat však vinice
  ve velmi strmých svazích
 • 00:03:56 není vůbec jednoduché, mnohdy tak
  lze činit jen za pomoci navijáku.
 • 00:04:00 Vinná réva také není v takových
  svazích vedena na drátěnkách,
 • 00:04:04 ale u každého keře je zaražen
  dřevěný kůl.
 • 00:04:08 Umožňuje to tak pohybovat se
  po vrstevnicích v takové vinici.
 • 00:04:18 Je-li odrůda skutečně řízná,
  je to důkladný Ryzlink.
 • 00:04:22 Má-li být nějaký region vybrán
  pro zdůraznění této říznosti,
 • 00:04:28 musí to být region
  Mosel - Saar - Ruwer.
 • 00:04:31 Ryzlink je tu pěstován na srázných,
  břidlicovitých svazích.
 • 00:04:35 Kombinuje v sobě vysokou kyselost
  se znaky lehkosti a elegance.
 • 00:04:41 Špičková vína nejsou nikdy hubená,
  mají vysoký extrakt,
 • 00:04:45 který spolu s kyselostí
  zintenzivňuje aroma.
 • 00:04:48 Dokonce i v nejteplejších ročnících
  si vína kategorií
 • 00:04:52 Výběr a Výběr z bobulí
  zachovávají říznost.
 • 00:04:57 I ta nejskromnější vína
  si ve sluncem požehnaných ročnících
 • 00:05:01 ponechávají svěžest
  a vitalitu,
 • 00:05:03 která ve vínech
  z teplejších regionů chybí.
 • 00:05:08 Naše firma Clemens z Witlichu
  vyvinula pro těžkou práci
 • 00:05:14 na strmých moselských vinicích
  speciální zařízení.
 • 00:05:20 Trvalo nám to 5 let
  a spolupracovali jsme
 • 00:05:25 s Výzkumným vinařským ústavem
  v Geisenheimu, Prof.Dr.Rülingem.
 • 00:05:29 Zařízení má vlastní pohon
  na všechna 4 kola
 • 00:05:34 a převáží se na terénním autě
  s navijákem.
 • 00:05:39 Je schopné dělat
  všechny mechanické úkony
 • 00:05:43 při obdělávání vinice
  na prudkém svahu tak,
 • 00:05:46 jako je dělá
  traktor na rovině.
 • 00:05:50 Obsluhuje ho jedna osoba
  sedící na navijáku,
 • 00:05:55 odkud může současně řídit
  i pojíždění terénního auta
 • 00:05:59 od jednoho meziřadí
  k následujícímu.
 • 00:06:03 Zařízení ušetří 500 hodin práce
  na jednom ha prudce svažité vinice.
 • 00:06:15 Je to přínos k udržení existence
  vinic na prudkých svazích.
 • 00:06:25 Trier byl kdysi keltsko-germánským
  sídlištěm kmene Treverů.
 • 00:06:31 Po dobytí území Římany bylo
  na tomto místě založeno
 • 00:06:35 v roce 15 před Kr. město,
  které se velmi rychle rozvíjelo
 • 00:06:39 díky čilému obchodu
  po řece Mosele.
 • 00:06:42 V roce 50 po Kr. bylo označováno
  jako "urbs opulentissima"
 • 00:06:46 a stalo se na dlouhá léta
  hlavním městem západní říše římské.
 • 00:06:51 Brána "Porta nigra" je jedna
  z památných staveb římské doby.
 • 00:06:59 Nacházíme se v nejstarším
  vinném sklepě Německa,
 • 00:07:03 v objektu Sjednocených
  hospitií v Trieru.
 • 00:07:07 Jeho základní zdivo je vytvořeno
  z obvodové zdi skladu obilí
 • 00:07:11 postaveného Římany
  ve 4.stol. po Kr.
 • 00:07:14 Naše viniční hospodářství obdělává
  v současné době 25 ha vinic.
 • 00:07:18 Většina poloh se nachází
  na řekách Saara a Mosela.
 • 00:07:23 Téměř většina našich vín
  jsou vína Ryzlinku rýnského.
 • 00:07:41 Ve sklence mám Ryzlink rýnský,
  ročník 2001,
 • 00:07:47 suchý pozdní sběr
  s ovocnými tóny.
 • 00:07:53 Aroma je výrazné,
  víno je řízné a pikantní.
 • 00:07:58 Je to víno,
  které má budoucnost.
 • 00:08:26 Mnohá z největších
  vín Německa
 • 00:08:30 pocházejí z nejpříkřejších
  vinic v tomto regionu.
 • 00:08:34 Většina z nich leží ve vyšších
  polohách údolních strání.
 • 00:08:38 Vysoká pracovní náročnost
  obdělávání těchto vinic
 • 00:08:41 ve spojitosti s delšími zimami
  vysvětlují vyšší ceny zdejších vín.
 • 00:08:46 Časný nástup zimy zapříčiňuje,
  že kvašení probíhá
 • 00:08:50 při nízkých teplotách
  a jsou-li vína časně lahvována,
 • 00:08:54 obsahují více oxidu uhličitého,
  což zdůrazňuje říznost Ryzlinku.
 • 00:09:02 Nacházíme se v podniku Franciskus
  Hof v Longuich na Mosele.
 • 00:09:10 Obhospodařujeme s rodinou
  8 ha vinic.
 • 00:09:14 Polovina plochy leží
  na prudkých svazích.
 • 00:09:19 Nejvíce se věnujeme
  Ryzlinku rýnskému,
 • 00:09:23 který mám
  také ve sklence.
 • 00:09:30 Je z polohy Maximiner Herrenberg,
  což je naše špičková poloha.
 • 00:09:37 Je to vyzrálý
  pozdní sběr.
 • 00:09:42 Kromě toho máme v podniku
  i pálenici a hostinské pokoje,
 • 00:09:46 kde se mohou
  naši hosté ubytovat.
 • 00:10:00 Většinu svažitých vinic
  obdělávají menší vinařské podniky,
 • 00:10:05 které těží z čilého
  turistického ruchu na Mosele.
 • 00:10:10 Proto poskytuje mnoho vinařů
  turistům i ubytování.
 • 00:10:13 Je to pro ně vhodný doplněk
  do finančního rozpočtu rodiny.
 • 00:10:41 Jsme rodinný podnik se třemi
  generacemi pod jednou střechou.
 • 00:10:46 Celkem obděláváme 4 ha vinic
  a vytváříme lehká,
 • 00:10:50 filigránská vína
  z Ryzlinku rýnského.
 • 00:10:53 Mám tu například suchý pozdní
  sběr z ročníku 2000,
 • 00:10:56 který pochází z obce Müden,
  z polohy Funkenberg.
 • 00:11:00 Má jemnou broskvovou vůni,
  v chuti je svěží,
 • 00:11:04 živý a velmi pitelný,
  což je pro Moselu typické.
 • 00:11:20 Náš rodinný podnik musí počítat
  s velkou potřebou ruční práce.
 • 00:11:25 Naše vinice leží na terasách,
  a to je velmi těžká práce.
 • 00:11:30 Ale je to náš podnik, naše údolí,
  naše vinice, které obděláváme rádi.
 • 00:11:50 Za pozdní sběr je všude
  v Německu velká prémie,
 • 00:11:54 ale zejména to platí
  pro tuto oblast.
 • 00:11:57 Kabinetní vína jsou lahodná,
  pozdní sběr Spätleses je božský.
 • 00:12:01 Technický smysl výrazu pozdní sběr
  Spätlese spočívá v tom,
 • 00:12:07 že víno je vyrobeno
  z pozdně sklizených hroznů.
 • 00:12:11 Je však důležité připomenout,
  že "pozdní" se vztahuje
 • 00:12:14 k normální době
  sklizní v Německu.
 • 00:12:18 Na "pozdní sběr" lze nahlížet
  jako na první stupeň
 • 00:12:21 německých vín vyráběných
  ze zralých hroznů.
 • 00:12:25 Spätlese mohou dát úspěšná
  suchá nebo téměř suchá vína.
 • 00:12:34 Náš podnik má asi 84% výsadby
  Ryzlinku rýnského.
 • 00:12:39 Naše alpinské vinice
  jsou situovány
 • 00:12:42 na prudkých svazích
  s břidličnatými půdami.
 • 00:12:46 Ve sklence mám Ryzlink rýnský,
  ročník 2001,
 • 00:12:49 pozdní sběr z polohy Königslay,
  kde je naše terasovitá vinice.
 • 00:12:54 Poloha dává vína bohatá
  na minerálie, filigránské stavby,
 • 00:12:58 s velmi jemným aroma,
  pobízivé chuti.
 • 00:13:13 Celá oblast má 12.000 ha vinic
  a Ryzlink rýnský zaujímá
 • 00:13:18 více než
  polovinu sadby.
 • 00:13:21 Sortiment doplňují bílé odrůdy
  Müller Thurgau a Kerner.
 • 00:13:25 Začínají se vysazovat
  i modré odrůdy,
 • 00:13:28 což bylo ještě
  před několika léty zakázáno.
 • 00:13:36 Mám právě ve sklence
  Rulandské modré ročníku 2000.
 • 00:13:42 Leželo 15 měsíců
  v barikovém sudu.
 • 00:13:47 Dlouhodobým ležením vznikla
  měkkost a plnost červeného vína.
 • 00:14:31 Oblast Franken je jediná vinařská
  oblast spolkové země Bavorsko.
 • 00:14:37 Většina vinic je roztroušena
  na svazích kolem řeky Main.
 • 00:14:42 Menší část leží na západních
  úbočích pohoří Steigerwald.
 • 00:14:47 Je to celkem
  6 000 ha vinic.
 • 00:14:50 Dominuje tu
  odrůda Müller Thurgau.
 • 00:14:54 Ale odrůda, kterou se místní
  vinaři pyšní
 • 00:14:57 a která profiluje kvalitu
  místních vín, je Sylvánské zelené.
 • 00:15:02 To je osázeno
  na 20% ploch.
 • 00:15:10 Oproti ostatním vinařským
  oblastem Německa
 • 00:15:15 nepřinesli vinařství
  do oblasti Franken Římané.
 • 00:15:19 Podnět k zakládání vinic dalo
  šíření křesťanství
 • 00:15:22 po příchodu irského biskupa
  Kiliana roku 686 do Frank.
 • 00:15:27 O vinařství se nejvíce zasloužily
  četné kláštery.
 • 00:15:31 V souvislosti s vinařstvím
  je také roku 779 první zmínka
 • 00:15:35 o pozdějším vinařském
  centru Würzburgu.
 • 00:15:39 Oba břehy Mohanu tu spojuje
  starý kamenný most z let 1473-1543,
 • 00:15:44 vyzdobený barokními sochami světců,
  který vyvede návštěvníky
 • 00:15:50 ze starého města na hrad
  a pevnost Marienburg nad městem.
 • 00:15:54 Z jeho ochozů je krásný výhled
  na městskou zástavbu s památkami.
 • 00:16:00 Staré francké vinice byly
  vysazovány směsí různých odrůd,
 • 00:16:05 stejně tak jako
  v jiných oblastech.
 • 00:16:08 Rozdíl byl v tom, že ve Franken
  bylo složení směsi předepsáno.
 • 00:16:14 Kromě velmi plodných odrůd Elbling,
  Trolín, Ortliebské a Chrupka bílá,
 • 00:16:19 musely být ve směsi zastoupeny
  i odrůdy jakostní Ryzlink rýnský,
 • 00:16:25 Tramín, Muškát
  a odrůdy burgundské.
 • 00:16:29 Jako desátek bylo zakázáno
  odevzdávat církvi a šlechtě
 • 00:16:34 pouze hrozny odrůd
  velmi plodných.
 • 00:16:37 Z takových hroznů se dělalo málo
  kvalitní víno zvané "hunské",
 • 00:16:41 kdežto z hroznů odrůd jakostních
  to bylo "francké víno".
 • 00:16:53 Zdravím vás v jednom z nejstarších
  vinařských statků Německa,
 • 00:16:59 jehož historie sáhá
  až do roku 1128.
 • 00:17:03 Nacházíme se pod arcibiskupskou
  residencí ve Würzburgu,
 • 00:17:07 která byla stavěna
  od roku 1720.
 • 00:17:10 Trvalo to mnoho let,
  než mohly být tyto krásné sklepy,
 • 00:17:13 v nichž se můžete procházet,
  zcela dostavěny.
 • 00:17:17 Jsme asi 6 m
  pod budovou residence.
 • 00:17:20 Délka sklepů je 1 km a
  jejich plocha 5000 m2.
 • 00:17:25 Ve sklepě je přes 300
  dřevěných sudů
 • 00:17:29 a mnoho jiných zajímavostí
  tu můžete spatřit.
 • 00:17:32 Zdravím vás sklenkou
  suchého Sylvánského
 • 00:17:36 a přeji příjemnou procházku
  po našem historickém sklepě.
 • 00:17:46 Franky jsou neobvyklé tím,
  že vyrábějí větší vína
 • 00:17:52 ze Sylvánského
  než z Ryzlinku.
 • 00:17:55 V chuti a síle se liší od delikátní
  sladkosti většiny německých vín.
 • 00:18:00 Pro Franky je typický vysoký podíl
  suchých bílých vín
 • 00:18:04 prodávaných ve zvláště tvarovaných
  lahvích - kamenáčích (Bocksbeutel),
 • 00:18:09 jejichž tvar je chráněn
  jen pro oblast Franky.
 • 00:18:13 Suchá francká vína v lahvích
  zvláštního tvaru
 • 00:18:17 jsou v Německu považována
  za specialitu,
 • 00:18:20 která dociluje velmi dobrých
  cen na trhu.
 • 00:18:23 Sylvánské zelené má plnou chuť
  a je zemitě hořké,
 • 00:18:26 někdy dospívá až
  do kouřové komplexnosti.
 • 00:18:40 Ve Würzburgu jsou 2 velké špitály,
  Burgerspital a Juliusspital.
 • 00:18:46 Fungují jako soběstačné
  veřejně prospěšné organizace,
 • 00:18:51 jejichž hlavním zdrojem příjmů
  je vinařství.
 • 00:18:55 Rozsáhlá barokní stavba nemocnice
  a domova důchodců Juliusspital
 • 00:19:00 byla založena na konci 16. století
  jako impozantní budova
 • 00:19:04 zámeckého charakteru
  s rokokovou lékárnou.
 • 00:19:08 Díky velkým pozemkovým majetkům
  fungují špitály dodnes
 • 00:19:12 a vyrábí špičková
  vína oblasti.
 • 00:19:15 Název Steinwein se kdysi používal
  pro všechno víno z Franků.
 • 00:19:20 Stein je vlastně název jedné
  ze dvou slavných vinic
 • 00:19:23 ve Würzburgu,
  které patří špitálu.
 • 00:19:30 Juliusspital je zařízení
  s nemocnicí a domovem důchodců,
 • 00:19:37 které financujeme z výnosů vinic,
  zemědělství a lesního hospodářství.
 • 00:19:43 Naše vinice se nacházejí
  po celé oblasti Franky
 • 00:19:48 a leží většinou na řece Mohanu
  v délce asi 100 km.
 • 00:19:52 Hrozny se svážejí do zdejšího
  hospodářského zařízení,
 • 00:19:56 kde se vína kvasí a vyškolí
  pomocí nejmodernější techniky.
 • 00:20:02 Pak leží tradičně
  ve velkých dubových sudech.
 • 00:20:06 Naše výrobní filozofie
  spočívá v tom,
 • 00:20:10 že se snažíme spojovat moderní
  techniku se starými zkušenostmi.
 • 00:20:15 A tak vznikají nejen naše
  velká vína,
 • 00:20:19 ale máme i optimální podmínky
  pro průměrné kvality.
 • 00:20:23 Ve sklence mám Ryzlink rýnský
  ze známé polohy Würzburger Stein.
 • 00:20:28 Je to klasika
  oblasti Franky.
 • 00:20:41 Ve vinařské škole ve Veitshöchheim
  musí každý student vyrobit
 • 00:20:47 podle svých zkušeností víno
  v malém nerezovém tanku
 • 00:20:50 počínaje sběrem hroznů
  a konče nalahvováním.
 • 00:20:54 Vyrábí se tu i desítky
  nejrůznějších pokusných vín.
 • 00:21:06 Nacházíme se na konci výrobního
  procesu mikrovzorků,
 • 00:21:10 kde je uloženo vyškolené víno
  z nejrůznějších pokusů.
 • 00:21:14 Je to lahvový sklep,
  kde vína leží 1-2 roky,
 • 00:21:18 někdy i 5 let, tedy tak dlouho,
  dokud pokus není vyhodnocen.
 • 00:21:23 Během této doby se víno několikrát
  analyticky i organolepticky hodnotí
 • 00:21:29 a výsledky se pak oznámí
  vinařům francké oblasti.
 • 00:21:46 Více než polovina vinic byla
  po roce 1954 nově osázena.
 • 00:21:53 Oblast má nyní 6.000 ha
  a je oblastí bílých vín.
 • 00:21:57 Hlavní podíl na zastoupení odrůd
  má Müller Thurgau.
 • 00:22:01 Až na druhém místě je klasická
  francká odrůda Sylvánské zelené
 • 00:22:05 s podílem 20%, ale je jí věnována
  zvláštní pozornost
 • 00:22:10 jako odrůdě profilující
  kvalitu místních vín.
 • 00:22:14 Z nových odrůd jsou silněji
  zastoupeny Bacchus a Kerner.
 • 00:22:17 Vína bývají obvykle sušší
  než jinde v Německu
 • 00:22:21 a výborně se hodí
  jako doplněk k pokrmům.
 • 00:22:25 Srdce vinařských Franků
  je v Maindreiecku,
 • 00:22:29 ve viničních polohách sledujících
  opilé kličkování Mohanu.
 • 00:22:33 Všechny tyto jižní svahy mají
  jako společný rys zvláštní vápenec,
 • 00:22:38 který svým původem připomíná jíl
  v burgundském Chablis.
 • 00:22:44 Zámek Sommerhausen se časem
  prosadil jako přední výrobce kraje.
 • 00:23:03 Mé jméno je Martin Steinmann a
  pocházím z 11.generace našeho rodu.
 • 00:23:08 Vždy jsme žili
  zde v Sommerhausen.
 • 00:23:11 Máme s rodinou vinařský statek
  Zámecké vinařství Sommerhausen.
 • 00:23:15 Kolem obce
  máme 20 ha vinic.
 • 00:23:19 Vinice jsou hlavně osázeny
  odrůdami Ryzlink rýnský,
 • 00:23:22 Sylvánské a odrůdami
  burgundské rodiny.
 • 00:23:31 Rodina Martina Steinmanna
  proslula i v jiné oblasti.
 • 00:23:36 Stala se uznávaná nejen
  po celém Německu, ale i v Evropě,
 • 00:23:40 díky své práci v školkaření
  a při přípravě nových sazenic révy.
 • 00:23:59 V révové školce Steinmann
  se od roku 1981 zabýváme
 • 00:24:04 rozmnožováním révy metodou
  in vitro, tj. ve zkumavkách.
 • 00:24:09 Máme tu cenné klony od našich
  i zahraničních šlechtitelů,
 • 00:24:14 které byly testovány na virózy
  a bakteriální nádorovitost.
 • 00:24:18 Ty klony, které jsou
  průkazně zcela zdravé,
 • 00:24:22 rozmnožujeme
  ve sterilních podmínkách.
 • 00:24:25 Určité rostliny také skladujeme,
  třeba tato rostlina je zde
 • 00:24:30 již jeden rok a když je potřeba,
  tak ji začneme znova rozmnožovat.
 • 00:24:36 K rychlému rozmnožování podnoží
  slouží pěstování
 • 00:24:40 nepatrných částí rostliny
  v kultivačních miskách.
 • 00:24:52 Franky pěstují révu i v kraji,
  kde je podnebí čistě kontinentální.
 • 00:24:59 Ve Steigerwaldu, nejvýchodnějším
  ze tří regionů této oblasti,
 • 00:25:02 působí vinice mezi poli a lesy
  s nádhernými duby téměř nepatřičně.
 • 00:25:07 Některá nejlepší vína
  pocházejí z obce Iphofen
 • 00:25:11 a z miniaturního
  knížectví Castell.
 • 00:25:22 Nacházíte se u nás ve vinařském
  podniku Emmerich v Imphofen.
 • 00:25:27 Jsme rodinný podnik
  a máme sedm hektarů vinic.
 • 00:25:31 Jsou osázeny různými odrůdami:
  Sylvánské, Müller Thurgau,
 • 00:25:36 Tramín kořenný
  nebo i Scheurebe.
 • 00:25:42 Před námi je náš nově
  postavený podnik.
 • 00:25:46 Dokončili jsme ho v roce 2000
  podle jednoduchého konceptu.
 • 00:25:50 Bydlíme tu, vyrábíme tu svá vína
  a staráme se o naše hosty,
 • 00:25:55 pro které
  máme ubytování.
 • 00:26:09 Castell je malá obec
  na jižních výběžcích Steigerwaldu.
 • 00:26:15 K zámku hraběcí rodiny
  Castell de Castell patří
 • 00:26:20 i zemědělský podnik
  s 65 hektary vinic.
 • 00:26:24 Je to jeden z nejvýznamnějších
  podniků této oblasti i Německa.
 • 00:26:30 Naše filozofie spočívá
  ve výrobě suchých vín.
 • 00:26:34 V první řadě to je Sylvánské
  rozšiřované odtud od r.1659.
 • 00:26:47 Mám ve sklence Sylvánské
  z naší prestižní terasovité vinice
 • 00:26:53 v poloze Casteller Schlossberg,
  ročník 2001.
 • 00:26:58 Pod názvem Groses Gewächs, což je
  obdoba francouzského Grand cru,
 • 00:27:04 sklízíme taková vína
  při zralosti pozdní sběr.
 • 00:27:09 Jsou vyškolena jako suchá vína
  se zbytkovým cukrem kolem 4 g/l.
 • 00:27:13 Jeho charakter odpovídá
  půdním podmínkám polohy
 • 00:27:17 se zvětralinou opuky promíšenou
  kameny a úlomky alabastru,
 • 00:27:21 který se tu dříve dobýval
  a je z něho oltář našeho kostela.
 • 00:27:25 Taková půda poskytuje vínům
  minerální projev a lesk.
 • 00:27:32 Skryté titulky:
  Iveta Jůdlová