iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 2. 2004
11:30 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
4814
zhlédnutí

Putování za vínem III

Rheinhessen, Falc

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Putování za vínem III - Rheinhessen, Falc

 • 00:00:58 Rheinhessen je největší
  německou vinařskou oblastí.
 • 00:01:03 Dá se říci, že je tato oblast
  vymezena čtyrúhelníkem měst
 • 00:01:08 Mainz, Bingen,
  Alzey a Worms.
 • 00:01:12 Kolem dokola
  je obklopena pohořími.
 • 00:01:16 To má vliv na místní klima,
  to je mírné,
 • 00:01:19 ale je tu nejmenší počet srážek
  ze všech německých oblastí.
 • 00:01:25 Na severu jsou půdy písčité,
  k jihu přecházejí v těžké jíly,
 • 00:01:31 spraše,
  na jihu jsou půdy hlinité.
 • 00:01:34 Ale veskrze jsou to
  půdy úrodné, hluboké.
 • 00:01:38 Přestože je tu
  malé množství srážek,
 • 00:01:41 jsou tyto půdy příhodné
  pro pěstování vinné révy.
 • 00:01:45 Vinařskou oblast Rheinhessen obtéká
  řeka Rýn z východu i ze severu,
 • 00:01:52 kde se rýsuje panorama
  vinorodých svahů
 • 00:01:55 nad vinařským
  střediskem Rüdesheim,
 • 00:01:59 které leží už v další proslulé
  vinařské oblasti Porýní.
 • 00:02:03 Nad městem Bingen stojí
  známá kaple sv. Rochuse,
 • 00:02:07 oblíbené místo velkého německého
  básníka J. Wolfganga von Goethe,
 • 00:02:11 který tu při obnově kaple v r.1814
  pronesl ódu "Kázání o víně".
 • 00:02:18 Ještě v r. 1797 bylo toto území
  přičleněno k Francii,
 • 00:02:22 aby pak bylo v r. 1816 vráceno
  k německé provincii Hessensko.
 • 00:02:27 V r.1818 dostalo území dnešní
  vinařské oblasti současné jméno:
 • 00:02:33 Rýnské Hessensko
  tj. Rheinhessen.
 • 00:02:39 Nyní náleží ke spolkové zemi
  Rheinland-Pfalz.
 • 00:02:47 Vesnice této oblasti,staré 150 let,
  roztroušené na území 30 až 50 km
 • 00:02:52 a všechny s koncovkou -heim
  pěstují víno s jinými plodinami.
 • 00:02:58 Je to monotónní, mírně zvlněný
  kraj se smíšeným zemědělstvím,
 • 00:03:02 bez výjimečného charakteru kromě
  strmých břehů s terasami vinic.
 • 00:03:07 Na podzim žije rozlehlá oblast
  tempem sklizní ve vinicích.
 • 00:03:12 Téměř čtvrtina plochy vinic
  je osázena odrůdou Müller-Thurgau,
 • 00:03:18 významně je zastoupeno
  Sylvánské zelené a Ryzlink rýnský.
 • 00:03:22 Jsou z nich většinou tvořena
  vína lehká, jemná,obvykle nasládlá,
 • 00:03:27 ale někdy suchá, zemitá,
  která na sebe umí upozornit.
 • 00:03:32 Třetina plochy vinic je věnována
  modrým odrůdám Modrý Portugal,
 • 00:03:37 Dornfelder
  a Rulandské modré.
 • 00:03:40 To nechal v 8.stol. dovézt císař
  Karel Veliký z Burgundska.
 • 00:03:44 Zasloužil se o rozkvět vinařství
  a ve svých "Kapituláriích"
 • 00:03:48 zakazuje podávat víno opilým,
  přechovávat ho v měchu z kůží.
 • 00:03:52 Místo vyšlapávání moštu
  bosýma nohama nařizuje
 • 00:03:56 lisování celých hroznů
  v lisech.
 • 00:03:59 Dovoluje vinařům prodávat víno
  pod víchem ve sklepech
 • 00:04:02 označených věncem
  z větví jehličin.
 • 00:04:06 Zbytky jeho sídla s obrysem
  přijímacího sálu "Aula regia"
 • 00:04:11 stojí dodnes v Ingelheimu,
  který je střediskem červených vín.
 • 00:04:34 Každoročně tu probíhají v době
  vinobraní vinařské slavnosti,
 • 00:04:40 jejichž vyvrcholením je volba
  "královny červených vín".
 • 00:04:45 O tuto poctu se může zajímat
  dívka nebo mladá žena,
 • 00:04:49 která aktivně
  pracuje ve vinicích.
 • 00:04:54 Na balkónu radnice korunuje
  předchozí královna svou následnici
 • 00:05:00 a společně odcházejí do areálu
  uvnitř starých hradeb Ingelheimu.
 • 00:05:06 Rheinhessen je rajsky krásný
  kraj Německa
 • 00:05:11 a také jedna z důležitých
  vinařských oblastí na Rýnu.
 • 00:05:16 Jsme v Ingelheimu, který leží
  mezi městy Bingen a Mainz,
 • 00:05:21 na zámku Westerhaus, který
  hrabata zbudovala před 500 léty.
 • 00:05:27 Vinařství je mnohem starší
  a jeho tradice sahá k Římanům.
 • 00:05:44 Císař Karel Velký k nám nechal
  dovézt Rulandské modré.
 • 00:05:50 Dnes se tu pěstují
  i další burgundské odrůdy,
 • 00:05:53 Rulandské bílé
  a šedé.
 • 00:05:57 Mám ve sklence typické
  ingelheimské Rulandské modré
 • 00:06:02 s rubínovou barvou
  a jemnou chutí.
 • 00:06:06 Není to víno tak mohutné
  a s tak velkým množstvím taninu
 • 00:06:12 jako má např. Cabernet Sauvignon,
  ale zato je to víno velmi příjemné.
 • 00:06:19 Ruladnské modré
  je chutné a krásné.
 • 00:06:22 Toto víno tvoří polovinu
  naší produkce
 • 00:06:26 a jsme hradi na to,
  že jsme členy
 • 00:06:29 Sdružení německých výrobců
  predikátních vín
 • 00:06:33 a že můžeme nabídnout zákazníkům
  toto krásné Rulandské modré.
 • 00:06:39 To říká Dr.Heinz von Opel,
  který je současným majitelem
 • 00:06:42 zámku a tradičního
  vinařského domu.
 • 00:06:46 Vinařské statky jsou
  tu spíše větší.
 • 00:06:49 Je tu množství vinařů
  s výměrou nad 20 ha.
 • 00:06:53 Asi 40% veškeré produkce se prodává
  jako sudové víno
 • 00:06:57 a asi jedna třetina je vykupována
  velkoobchody
 • 00:07:00 a nabízena jako známkové víno
  pod značkou Liebfrauenmilch.
 • 00:07:05 V zahraničí vytvořilo
  největší propagaci zdejším vínům
 • 00:07:09 směsné víno Liebfrauenmilch,
  jeho tradice se váže k městu Worms.
 • 00:07:13 Tam uprostřed vinic stojí
  v městské zástavbě,
 • 00:07:17 obehnán kamennými zdmi, kostel
  patřící klášteru Liebfrauenstift.
 • 00:07:22 Tamní mniši začali s výrobou vína
  a podle názvu kláštera
 • 00:07:26 a slova mnich, lidově Minch,
  vznikl časem název vína,
 • 00:07:30 v němž místo Minch zaznívá
  podoba Milch, tedy mléko.
 • 00:07:34 Je to cuvée z odrůd
  Sylvánské zelené, Müller Thurgau,
 • 00:07:38 Ryzlink rýnský
  a Kerner.
 • 00:07:41 Smí se vyrábět nejen
  v Rýnském Hessensku,
 • 00:07:45 ale i v sousedních oblastech
  Pfalz a Nahe.
 • 00:07:48 Liebfraumilch má být
  příjemné a polosladké
 • 00:07:52 a vyrábí se pouze
  na vývoz.
 • 00:07:55 Místní vinaři se víc zajímají
  o suchá vína,
 • 00:07:58 v poslední době kromě Ryzlinku
  o suché Sylvánské zelené.
 • 00:08:10 Náš vinařský region Wonnegau
  je od pradávna vinařskou krajinou.
 • 00:08:17 Jsme v oblasti,
  kde jsou půdy úrodné, hluboké.
 • 00:08:22 Je tu malé množství srážek
  přesto jsou půdy vhodné pro révu.
 • 00:08:29 Je to především odrůda
  Ryzlink rýnský,
 • 00:08:34 která hraje v podniku Wittmann
  ve Westhofen prvořadou úlohu.
 • 00:08:40 Kromě toho pěstujeme i Sylvánské
  zelené v objemu kolem 10%,
 • 00:08:45 které je pro Rýnské Hessensko
  velmi typickou odrůdou.
 • 00:08:51 Celková výměra podnikových
  vinic je 26,5 ha.
 • 00:08:56 Podnik je již více než 10 let
  zaměřen na ekologickou produkci.
 • 00:09:01 Naše vína mají velmi dobrou pověst
  a je to hlavně tím,
 • 00:09:05 že se staráme o dobrý stav
  viniční půdy.
 • 00:09:09 Proto se v nich dá lépe
  vychutnat "terroir"
 • 00:09:12 nežli ve vínech
  z konvenčního vinařství.
 • 00:09:24 Přes všudypřítomné
  víno Liebfraumilch je Wonnegau
 • 00:09:29 nejméně známou
  podoblastí regionu.
 • 00:09:32 Přesto produkuje i seriozní vína,
  zejména Sylvánské zelené,
 • 00:09:36 na křídových půdách
  kolem Alzey a Westhofen.
 • 00:10:03 Nacházíme se na prudce svažitých
  vinicích s kamenitými půdami
 • 00:10:08 mezi městy Niederstgein
  a Nackenheim.
 • 00:10:12 Pěstuje se tu téměř výhradně
  Ryzlink rýnský,který nás proslavil.
 • 00:10:17 Vinařství Gunderloch
  je předním představitelem
 • 00:10:20 nackenheimské polohy Rothenberg
  patřící k viniční traťi Rehbach.
 • 00:10:25 Ta je jednou z největších
  viničních tratí v Rheinhessen.
 • 00:10:29 Ryzlinky z těchto vinic
  jsou aromatické, intenzivní
 • 00:10:32 a skvěle jemné, mají však
  navíc jistou říznost v konci.
 • 00:10:36 Nachází se severně
  od města Nierstein,
 • 00:10:39 které dalo jméno
  celé oblasti.
 • 00:10:42 Třebaže je toto město a jeho okolí
  proslaveno mnoha skvělými vinicemi
 • 00:10:47 a velkými pěstiteli, většina vín
  prodávaných pod nicneříkající
 • 00:10:52 etiketou oblasti Niersteiner Gutges
  Domtal je mdlá a bezvýrazná.
 • 00:10:58 Jde o zmatení pojmů,
  protože většina těchto směsných vín
 • 00:11:02 pochází z rozsáhlé
  oblasti 15 obcí.
 • 00:11:06 Každé správné niersteinské víno
  používá jeden z názvů vinic
 • 00:11:10 uvedených
  na podrobné mapě.
 • 00:11:13 Nejlepší také uvádějí,
  že byla vyrobena z Rieslingu,
 • 00:11:17 i když se používají
  i burgundské odrůdy.
 • 00:11:22 Vítám vás na viničním hospodářství
  Freiherr Heyl zu Herrnsheim,
 • 00:11:28 kde spolu s majitelem Markusem
  obhospodařujeme 24 ha vinic.
 • 00:11:33 Ke třem přednostem našeho
  hospodářství patří
 • 00:11:36 červené břidlicové půdy,
  které velmi dobře drží teplo
 • 00:11:40 a v noci z nich
  postupně sálá.
 • 00:11:44 Druhou předností
  je ekologické vinařství,
 • 00:11:48 které provozujeme od r.1978
  a třetí předností jsou dubové sudy.
 • 00:11:55 Přísaháme
  na staré sudy.
 • 00:12:00 Jsou tu od čtyř let
  až přes sto let stáří.
 • 00:12:05 Pěstujeme hlavně
  Ryzlink rýnský.
 • 00:12:11 Ten mám i zde ve sklence.
  Je to ročník 2001,
 • 00:12:17 cuvée z našich
  tří nejlepších poloh.
 • 00:12:20 Ukazuje nám nejlépe,
  co dokáže červená břidlicová půda.
 • 00:12:50 Města Oppenheim a Nackenheim,
  které sousedí s Niersteinem,
 • 00:12:56 mají stejně dobré vinice
  jako většina Niersteinu,
 • 00:13:00 ale nejlepší polohy celé oblasti
  se nacházejí na Roter Hangu.
 • 00:13:12 Nejlepší polohou statku Gunderloch
  v Nackenheimu je Rotenberg.
 • 00:13:19 Stojíme nyní v druhé
  nejlepší poloze - Pettenberg.
 • 00:13:24 Je to velmi prudký svah
  a ve vinicích je práce nebezpečná.
 • 00:13:28 I obdělávání červených břidlic
  je někdy problematické.
 • 00:13:33 Ale zato tu rostou naše
  nejlepší Ryzlinky rýnské,
 • 00:13:37 které byly 2x pochvalně zmíněny
  v amerických vinařských časopisech.
 • 00:13:43 Hlavní důraz je kladen na minerální
  tón vín při jejich odchodu.
 • 00:13:48 To nás nadále zavazuje obdělávat
  s velkou námahou tak prudké svahy.
 • 00:14:43 Pfalz je druhou největší
  vinařskou oblastí Německa.
 • 00:14:48 Na severu začíná jižně
  od města Wormsu
 • 00:14:52 a pak se táhne v délce 80 km
  podél pohoří Falcký les a Haardt
 • 00:14:57 až k alsaské hranici.
 • 00:15:00 Jde o souvislý pás vinic
  široký 5 až 10 km,
 • 00:15:04 přičemž vinice jsou situovány
  v mírných jihovýchodních svazích.
 • 00:15:09 Je to krásný kraj.
 • 00:15:12 Jeho městečky a vesnicemi se vine
  první a nejstarší vinařská cesta.
 • 00:15:20 Pfalz je nejslunnější a nejsušší
  vinařský region v Německu,
 • 00:15:25 jehož vesničky uprostřed sadů
  a vinohradů vypadají jak z pohádky.
 • 00:15:31 Žije v nich na 25 000 drobných
  vlastníků půdy.
 • 00:15:35 Většinou jde o víkendové vinaře,
  v průměru obdělávající 1 ha
 • 00:15:40 a kteří přes týden
  pracují ve městech.
 • 00:15:44 Místní obyvatelé měli víno
  v oblibě již od pradávna.
 • 00:15:48 Z písemných dokumentů se dozvídáme,
  že keltské obyvatelstvo
 • 00:15:51 usídlené na území Falcka
  si tak oblíbilo pití vína,
 • 00:15:55 že měnilo s Římany jednu amfóru
  vína (25 l) za jednoho otroka.
 • 00:16:00 Tyto obchodní styky dokazují
  střepy hliněných amfór
 • 00:16:04 podél tehdejších
  obchodních stezek.
 • 00:16:07 Když se v 1. století po Kr. válečné
  poměry v této oblasti uklidnily,
 • 00:16:13 docházelo k osidlování
  území Římany.
 • 00:16:16 Důkazem je rozlehlá římská vila,
  jejíž zbytky byly odkryty
 • 00:16:20 ve viniční trati Weilberg
  blízko obce Ungstein.
 • 00:16:24 Zachovaly se tam i kamenné stoky
  na vyšlapávání moštu z hroznů
 • 00:16:29 a zbytek olověné nádoby
  s révovými semeny.
 • 00:16:32 Od Římanů byl převzat i jejich
  způsob pěstování révy vinné,
 • 00:16:37 který spočíval v tom,
  že se ke kamenným opěrám
 • 00:16:41 přivazovala dřevěná bidla
  vrbovými pruty
 • 00:16:45 a k bidlům se vázala
  stařina keřů i tažně.
 • 00:16:56 Dnes Pfalz produkuje více vína
  než jakýkoli jiný region Německa.
 • 00:17:02 Nejčastěji se tu pěstuje
  Ryzlink rýnský,
 • 00:17:05 ale bohatě je tu zastoupen
  i Müller Thurgau a Kerner.
 • 00:17:09 Ovšem Pfalz je domovem celé
  palety bílých a červených odrůd
 • 00:17:13 všemožného typu s důrazem
  na suchá stolní vína.
 • 00:17:21 Nedozírné, souvislé plochy vinic
  se rozkládají na 22.750 hektarech.
 • 00:17:29 Čilý turismus po celé délce německé
  vinařské cesty táhnoucí se Pfalzem
 • 00:17:35 dává vinařům příležitost k přímému
  prodeji vín spotřebitelům.
 • 00:17:39 Začátek nejstarší německé
  vinařské cesty Deutsche Weinstrasse
 • 00:17:44 leží na hranicích se sousedním
  francouzským Alsaskem.
 • 00:17:48 Cesta byla vytyčena v r. 1935
  a na jejím začátku byla
 • 00:17:52 v městečku Schweigen postavena
  mohutná brána - Weintor.
 • 00:18:00 Vítám vás na počátku
  vinařské cesty ve Schweigen.
 • 00:18:05 Jmenuji se Klaus Scheu a jsem
  majitelem podniku Kunz-Scheu,
 • 00:18:10 který začal jako první
  v tomto okolí vína lahvovat.
 • 00:18:14 Zde na německo-francouzském pomezí
  jsme se specializovali
 • 00:18:19 na burgundské odrůdy
  a na Tramín kořenný.
 • 00:18:24 Náš podnik vlastní
  9,5 ha vinic.
 • 00:18:28 Veškerou úrodu hroznů
  zpracujeme a nalahvujeme.
 • 00:18:33 95% naší produkce odeberou
  sami naši zákazníci
 • 00:18:38 a 5% produkce jde
  do gastronomických zařízení.
 • 00:18:44 Polovina plochy našich vinic
  leží v Alsasku
 • 00:18:49 a druhá polovina
  zde v Německu.
 • 00:19:29 Mám tady ve sklence
  víno zvláštní odrůdy,
 • 00:19:34 která se v Německu
  pěstuje jen málo.
 • 00:19:38 Jedná se o odrůdu Auxerrois,
  s jejímž vínem máme velké úspěchy.
 • 00:19:44 Je to plné a svěží víno
  s odrůdovou ovocností,
 • 00:19:48 ideální průvodce stolování,
  hlavně k pokrmům z ryb.
 • 00:19:53 Je to ročník 2001,
  kabinetní a suché víno.
 • 00:20:04 Panský dvůr v Mussbachu
  byl založen v roce 1185
 • 00:20:10 a v roce 1290 se dostal
  do vlastnictví Johanitů,
 • 00:20:14 později
  Maltézkých rytířů.
 • 00:20:16 Majitelé dvora měli velký vliv
  na šíření vinařství v kraji.
 • 00:20:21 Objekt se stal v r. 1970 majetkem
  Vinařské školy v Neustadtu.
 • 00:20:34 Neustadt býval dělící čárou
  mezi venkovskými víny z jihu
 • 00:20:39 a Mittelhardtem, kde byla
  nejslavnější německá vinařství.
 • 00:20:44 V Mittelhaardtu,
  jak se jmenuje několik městeček,
 • 00:20:47 je nejdůležitější
  odrůdou Ryzlink.
 • 00:20:50 Na vinici v poloze Kalkofen právě
  probíhá sklizeň hroznů
 • 00:20:54 Ryzlinku rýnského k tvorbě
  vína Trockenbeerenauslese.
 • 00:20:59 Sběrači odstraňují zdravé bobule
  a ponechávají seschlé části hroznu.
 • 00:21:06 Vinařský statek Oekonomierat
  Rebholz je statek s 13,5 ha vinic.
 • 00:21:13 Pěstujeme odrůdy burgundské rodiny
  a Ryzlink rýnský.
 • 00:21:18 Burgundské odrůdy hrají
  na našem statku důležitou roli
 • 00:21:23 vzhledem k tomu, že máme
  ve vinicích velmi různé půdní typy.
 • 00:21:29 Na jedné straně to jsou půdy
  vápenité pro Rulandské bílé
 • 00:21:33 a na druhé straně velmi teplé půdy
  pro Ryzlink rýnský.
 • 00:21:37 Velkou paletu odrůd si můžeme
  dovolit díky různému složení půdy
 • 00:21:41 a produkovat tak všechna vína
  ve velmi vysoké kvalitě.
 • 00:21:45 Zvláštní vlastností
  mittelhardtských vín
 • 00:21:49 je jadrné tělo vyrovnané
  vzrušující kyselostí.
 • 00:22:16 Ve sklence mám
  Ryzlink rýnský.
 • 00:22:21 Je to Ryzlink
  ze záhřevné pískovcové půdy,
 • 00:22:25 který voní po žlutém ovoci,
  současně má ovocně minerální vůni.
 • 00:22:34 Je to víno z pozdního sběru,
  ročník 2001, suché,
 • 00:22:39 zcela prokvašené,
  vyzrálé chuti.
 • 00:22:46 U nás nikdy nepřidáváme
  do vína cukr,
 • 00:22:51 nepoužíváme chaptalizaci
  a ani ji nikdy používat nebudeme.
 • 00:23:27 Každoročně se začátkem října pořádá
  v největším vinařském městě Německa
 • 00:23:33 v Neustadt an der Weinstrasse
  celoněmecká oslava vinobraní.
 • 00:23:52 Oslavy probíhají celý týden
  a jsou zakončeny
 • 00:23:56 průvodem alegorických vozů
  a krojovaných skupin.
 • 00:24:00 V říjnu 2002 se průvodu zúčastnilo
  155 vozů a skupin s 20-ti kapelami.
 • 00:24:05 Průvod trval téměř 5 hodin
  a procházel ulicemi města
 • 00:24:10 po trase dlouhé
  téměř 5 kilometrů.
 • 00:24:13 Průvod uzavíral vůz 54.německé
  královny vína Judith Honrath.
 • 00:24:22 Město Deidesheim s krásnou
  starobylou radnicí ze 16.stol.
 • 00:24:27 a reprezentačním sálem,
  přijalo velký počet slavných osob,
 • 00:24:32 hlavně v období působení H.Kohla
  ve funkci spolkového kancléře.
 • 00:24:36 Přímo v Deidesheimu je několik
  velkých vinařských domů
 • 00:24:40 se světovou proslulostí založenou
  na vínech Ryzlinku rýnského.
 • 00:24:44 Na předním místě stojí vinařský dům
  Dr. von Bassermann Jordan,
 • 00:24:48 založený v r. 1718,
  na jehož vinicích se až do r. 1995
 • 00:24:53 nepěstovalo nic jiného
  nežli Ryzlink rýnský.
 • 00:24:58 Ve sklepech statku je muzeum vín
  Ryzlinku rýnského od r.1880.
 • 00:25:09 Ve vinařském regionu Pfalz může být
  jméno každé viniční tratě
 • 00:25:15 připojeno pouze
  k určenému jménu obce.
 • 00:25:19 Důvodem je snaha zdůraznit jméno
  viniční polohy před jménem obce,
 • 00:25:24 protože kvalitu určuje vinice,
  ne politická jednotka.
 • 00:25:28 V regionu pracují kromě
  význačných statků i družstva,
 • 00:25:32 které zpracovávají
  25% veškerých hroznů,
 • 00:25:35 převážně získaných
  od malopěstitelů.
 • 00:25:38 Družstvo v Ungsteinu leží
  vedle největší německé
 • 00:25:41 vinařské obce Bad Durkheim
  s 800 ha vinic.
 • 00:25:52 Jsme poměrně malým družstvem,
  které bylo založeno v r. 1903
 • 00:25:58 a tedy máme letos
  100 leté jubileum.
 • 00:26:02 Nakupujeme hrozny
  z plochy vinic 170 ha,
 • 00:26:06 kde je třetina odrůd modrých
  a dvě třetiny bílých.
 • 00:26:11 Pokud se týká modrých odrůd,
  jsme poměrně dobře specializováni.
 • 00:26:16 Nemáme jen odrůdy Modrý Portugal,
  Dornfelder, Rulandské modré.
 • 00:26:21 Ale máme i Cabernet Sauvignon
  a novošlechtění z vinařského ústavu
 • 00:26:26 ve Weinsbergu, jako je
  Cabernet Dorsa, Mitos a Acolon.
 • 00:26:41 V areálu vinic v Ungsteinu jsme
  v r.1989 odkryli základy
 • 00:26:47 mohutné římské vily se zbytky
  kamenného lisu na hrozny.
 • 00:26:51 Objekt
  jsme restaurovali.
 • 00:26:54 Mám ve sklence Ryzlink rýnský 2001
  z polohy Weilberg,
 • 00:27:00 z níž vyžadujeme pozdního sběru
  s vyšší cukernatostí.
 • 00:27:10 O Pfalzu se v poslední době
  stále častěji mluví
 • 00:27:15 jako o vycházející
  hvězdě Německa.
 • 00:27:19 Tento region měl od nepaměti
  potenciál rodit skvělá vína,
 • 00:27:24 ovšem teprve v poslední době
  se tak děje ve větším měřítku.
 • 00:27:32 Skryté titulky:
  Iveta Jůdlová

Související