iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 9. 2010
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

58 hlasů
11934
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Sen o křižovatce moří

Zůstane myšlenka spojit Dunaj s Odrou a Labem vždy jen na papíře?

24 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Sen o křižovatce moří

 • 00:00:13 Jako kluk jsem se zamiloval
  do knížky,
 • 00:00:15 která se jmenovala
  Stát pro 40 mil. lidí.
 • 00:00:20 Okouzlily mě dvě věci:
 • 00:00:22 Dálnice do Podkarpatské Rusi.
 • 00:00:27 A druhá,
  že uprostřed naší země,
 • 00:00:31 by byl největší evropský přístav,
  protože by se tam potkala 3 moře.
 • 00:00:49 Já považuji plán na vybudování
  průplavního spojení
 • 00:00:52 Dunaj, Odra, Labe
  za úžasný sen a veliké hobby.
 • 00:00:57 Stavba není veřejným zájmem.
 • 00:01:00 Systém vodní dopravy
  má výbornou perspektivu.
 • 00:01:06 Průplav, který spojuje
  několik moří najednou,
 • 00:01:10 je stavba velikášská,
 • 00:01:12 pravděpodobně by se nikdy
  nevyplatila.
 • 00:01:16 Je to naprostý nesmysl.
 • 00:01:18 Projekt je na jednu stranu
  technicky velice zajímavý,
 • 00:01:21 na druhou stranu si myslím,
 • 00:01:22 že do českých podmínek
  je nepatřičný.
 • 00:01:25 Koridor Odra, Dunaj, Labe
  je podle mě součástí snu o moři.
 • 00:01:40 My jako ČR jsme stát,
  který nemá přístup k moři.
 • 00:01:45 Jsme uzavřeni a obklopeni
  ze všech stran horami.
 • 00:01:48 A je poměrně příjemné
  představovat si,
 • 00:01:51 že bychom měli
  přímou cestu k moři.
 • 00:01:55 Jsme stát, který nemá moře.
  Všichni o něm sní.
 • 00:01:58 Ta představa,
  že budou jezdit botely do Hodonína,
 • 00:02:02 a bude přímá linka
  Hodonín?Amsterdam,
 • 00:02:04 se prostě nedá zlikvidovat.
 • 00:02:10 České snění o moři
  se v dějinách vyvíjelo.
 • 00:02:14 Určitě to bylo jiné v dobách
  Přemysla Otakara II.,
 • 00:02:21 to byla jediná doba
  našich dějinách,
 • 00:02:23 kdy jsme ta moře měli
  dokonce dvě.
 • 00:02:25 Jiné to bylo za Husitů.
 • 00:02:27 Když Husité v rámci
  svých spanilých jízd
 • 00:02:28 pronikli k Baltu a tam se začali
  s mořem sbratřovat.
 • 00:02:31 Jiné to bylo v pozdějších dobách.
 • 00:02:35 Až náš starobylý orloj
  odbije pátou,
 • 00:02:37 pokochejme se
  po tu krátkou povolenou chvíli
 • 00:02:40 pohledem na moře,
 • 00:02:41 které nám nedala
  jako jiným národům příroda,
 • 00:02:45 ale génius českého umělce
  pana Jaroslava Cimrmana.
 • 00:03:02 Takový projekt jako průplav
  Dunaj, Odra, Labe,
 • 00:03:05 může na první pohled
  vypadat velikášsky.
 • 00:03:06 Na druhou stranu není divu,
 • 00:03:08 že už je to několik set let
  starý projekt.
 • 00:03:12 Sklouznu až ke Karlovi IV.,
 • 00:03:14 který došel k závěru,
 • 00:03:16 že má-li povznést zemi Českou
  a hlavní město Prahu,
 • 00:03:19 tak obchod z Benátek do Brugg
  musí jít přes Prahu.
 • 00:03:24 Takže už tehdy navrhl
  průplav Dunaj, Vltava, Labe.
 • 00:03:29 Dokonce když přišli obchodníci
  z Benátek,
 • 00:03:33 aby je přesvědčil,
 • 00:03:35 nechal dát skutečně na Šumavě
  kopat průplav.
 • 00:03:39 Nepřesvědčil je.
 • 00:03:42 Z našeho dnešního pohledu
  se může zdát,
 • 00:03:45 že prokopávat ohromné průplavy
  napříč kontinentem je věc,
 • 00:03:48 která je možná
  jen za současných technologií.
 • 00:03:51 Vůbec se nedá říci,
  že by naši předkové
 • 00:03:53 neměli prostředky k tomu,
  aby takové stavby postavili.
 • 00:03:56 Možná neměli tak dokonalé stroje,
 • 00:03:58 ale zase měli spoustu
  levné pracovní sily.
 • 00:04:03 V České touze po moři
  se projevovala řada věci.
 • 00:04:06 Jednak to byla touha
  po zámořských územích.
 • 00:04:11 Byla to touha vyrovnat se velikostí
  statním zámořským národům,
 • 00:04:15 které z těch kolonií vozily bohatství
  a stávaly se nejmocnějšími národy.
 • 00:04:20 Byla v tom touha po dobrodružství.
 • 00:04:22 Bylo v tom také něco,
  co se těžko popisuje,
 • 00:04:25 ale zažijete to třeba i dnes,
 • 00:04:27 když přijdete
  do zámořského přístavu
 • 00:04:29 a teď vidíte obrovské lodě.
 • 00:04:31 Je to jiný druh techniky
  než ta pozemská.
 • 00:04:38 Oficiální začátek byl v r. 1901,
  kdy byl schválen
 • 00:04:44 Rakousko-Uherský zákon
  o průplavu Dunaj-Odra
 • 00:04:49 a jeho napojení
  na Labe u Pardubic.
 • 00:04:53 Tím to začalo.
 • 00:04:55 A začalo se velmi intenzivně
  pracovat.
 • 00:05:00 Motiv byl vysloveně dopravní,
 • 00:05:02 protože průplav vedl
  Moravskou branou.
 • 00:05:05 Je to nejvýhodnější místo
  v celé Evropě,
 • 00:05:08 jak se dostat z jihovýchodní Evropy
  po Dunaji do střední Evropy
 • 00:05:14 námořní přísnou na Baltu
  a na Severním Moři.
 • 00:05:19 Jediný kus kanálu
  Dunaj, Odra, Labe,
 • 00:05:22 byl vybudován
  v nejtužší totalitě,
 • 00:05:25 která kdy ve střední Evropě byla.
 • 00:05:27 Asi 2 nebo 3 km u Vídně
  v Lobau postavený za Hitlera
 • 00:05:33 a dokud ještě bylo dost vězňů
  z koncentračních táborů
 • 00:05:37 a Wehrmacht vítězil,
  asi 2 až 3 roky to stavěli
 • 00:05:43 a postavili 2 km.
 • 00:05:45 Od té doby nikdy nic.
 • 00:05:49 Myslím si, že jsem 1 z posledních
  účastníků
 • 00:05:52 velice vážné odborné debaty na půdě
  Československé akademie věd,
 • 00:05:56 jestli se má stavět Gabčíkovo
  nebo průplav Dunaj, Odra, Labe.
 • 00:06:01 Všechno směřovalo na průplav
  Odra, Dunaj, Labe,
 • 00:06:05 ale vidím to jako přes kopírák
  po 50 letech,
 • 00:06:10 Češi se začali hádat,
  jestli má jít průplav
 • 00:06:13 Hodonínem vlevo nebo vpravo.
 • 00:06:15 Jestli lodní zdvihadlo nebo komora.
 • 00:06:18 Slovenská strana si vzala
  15 minut přestávku,
 • 00:06:22 vrátili se a jako jeden muž
  řekli: Gabčíkovo.
 • 00:06:25 A bylo Gabčíkovo.
 • 00:06:40 No nevadí, znovu do práce.
 • 00:06:45 V průběhu 20. stol. byl projekt
  vždy v takových vlnách,
 • 00:06:49 jednou byl módnější,
  jindy to zase vypadalo špatně.
 • 00:06:53 Vždy v dobách míru,
 • 00:06:54 kdy se politické uspořádání
  konsolidovalo,
 • 00:06:58 Československá republika
  se k tomu projektu vracela.
 • 00:07:03 Zvlášť v době,
  kdy jsme byli součástí
 • 00:07:06 východního bloku
  a netrápily nás politické hranice,
 • 00:07:09 tak to vypadalo,
 • 00:07:11 že by takový projekt
  mohl být uskutečněn.
 • 00:07:14 Tím, že je to stavba,
  která trvá hodně let,
 • 00:07:17 a která spolyká
  ohromné množství prostředků,
 • 00:07:21 nikdy nedošlo
  ke konečné realizaci,
 • 00:07:24 protože na to nezbyly
  finanční prostředky.
 • 00:07:30 Mě bere hlavně čert,
 • 00:07:31 že když se podívám na mapu
  Evropy,
 • 00:07:33 tak propojení zemí kanály
  končí u našich hranic.
 • 00:07:49 Myslím si,
  že třetina projektu
 • 00:07:51 je totálně nesmyslná
  a ta zbývající je obestřená
 • 00:07:55 obrovskými ekologickými problémy.
 • 00:07:59 Myšlenka průplavu je stará,
 • 00:08:01 vycházela z jiných podmínek
  a okolností.
 • 00:08:03 Dnes se myšlenky drží ti,
 • 00:08:05 kteří chtějí vydělat obrovské peníze
  na dalším zabetonování krajiny
 • 00:08:10 a vybudování díla,
 • 00:08:12 o kterém nebylo prokázáno,
  že by někomu sloužilo.
 • 00:08:17 Může nastat otázka,
  zda je vodní doprava po průplavech
 • 00:08:22 žádaná, jestli není zastaralá.
 • 00:08:25 To je možné ilustrovat
  přehledem přepravních sazeb,
 • 00:08:32 které dnes vypadají asi tak,
  že na větších vzdálenostech,
 • 00:08:38 řekněme od 100 do 1000 km
  je nejlevnější přeprava po vodě,
 • 00:08:45 následuje železnice
  a nejdražší je silnice.
 • 00:08:50 Myslím si,
  že tento projekt prosazují
 • 00:08:52 dva typy lidí.
 • 00:08:54 Jeden z nich
  je technokratický a ekonomický,
 • 00:08:57 protože se ti tuší velký byznys,
  to jsou zjednodušeně tzv. betonáři.
 • 00:09:01 Na druhé straně to jsou lidé,
 • 00:09:03 kteří věří, že lodní doprava
  má svou budoucnost,
 • 00:09:07 kteří věří, že se má ČR napojit
 • 00:09:10 na velké vodní cesty
  propojené s mořem.
 • 00:09:15 Pro krajinné ekology je projekt
  dle mého názoru nepřijatelný.
 • 00:09:21 Negativem je,
 • 00:09:22 že ač je průplav veden po hraně
  nivy řeky Odry,
 • 00:09:25 on nivu odřízne od zdrojů vody.
 • 00:09:28 Odřízne ji od zdrojů podzemní vody,
  a to jsou obrovské škody,
 • 00:09:32 protože na pramenech
  má CHKO 3 cenné rezervace.
 • 00:09:39 I mimo chráněné krajinné rezervace
 • 00:09:41 se na pramenech
  množí předměty ochrany,
 • 00:09:44 cenní obojživelníci,
  ale i vážky a cenné rostlinstvo.
 • 00:09:49 Když CHKO přijde o zdroj vody,
 • 00:09:51 je to jako byste nechali člověka
  vykrvácet.
 • 00:09:59 Takto vypadaly Troubky
  v roce 1997.
 • 00:10:04 Takto vypadají Troubky v roce 2010.
 • 00:10:09 Takto by vypadaly nedotčeny,
  kdyby byl průplav.
 • 00:10:13 My jsme v roce 1997 přesně popsali,
  a stojím si za tím,
 • 00:10:21 že kdyby byl průplav,
 • 00:10:23 Troubky, Olomouc, Hodonín,
  Bohumín by nevěděly o velké vodě.
 • 00:10:32 Tady je vysvětleno,
  jak by to vypadalo,
 • 00:10:35 kdyby byl průplav.
 • 00:10:37 To červené je průplav,
  takto by vybřežila voda,
 • 00:10:41 narazila by do hráze průplavu,
  vtekla by do průplavu,
 • 00:10:47 tady je úrovňové křižování,
  a Troubky by byly úplně na suchu.
 • 00:10:58 Jsou to účelově šířené lži,
 • 00:11:00 které mají opodstatnit
  existenci průplavu.
 • 00:11:05 Ze zkušenosti víme,
  jak povodně fungují.
 • 00:11:08 Ono není kam je převést.
 • 00:11:09 Vždy by je průplav převedl
  k dalším nešťastníkům,
 • 00:11:13 třeba do Bohumína, do Polska.
 • 00:11:17 Nedovedu si představit,
  že by je převedl někde,
 • 00:11:19 kde ta povodeň není.
 • 00:11:21 Tady, když je povodeň,
  tak zasáhne celé území Odry.
 • 00:11:27 Kdyby se ty povodňové vody
  měly nějakým zázrakem převést
 • 00:11:31 do povodí Moravy,
  tak myslím,
 • 00:11:32 že v Troubkách pěkně poděkují.
 • 00:11:37 Speciálně při povodních byl pořad
  Václava Moravce v Ostravě,
 • 00:11:41 kde napříč všemi stranami
  se shodli na tom,
 • 00:11:44 že byla podceněna systematická
  a komplexní příprava
 • 00:11:48 protipovodňových ochran.
 • 00:11:51 Všichni věděli,
  že existuje vodní koridor
 • 00:11:54 Dunaj, Odra, Labe
  a nikdo vč. Václava Moravce
 • 00:11:57 nepoložil otázku:
  Pomohl by vodní průplav?
 • 00:12:06 Považuji myšlenky
  na vybudování průplavu
 • 00:12:10 za nádherné hobby některých lidí.
 • 00:12:13 Z těch, která znám,
  je to nesporně pan Ing. Kupec.
 • 00:12:17 Ten projel všechny průplavy v Evropě
  na kajaku a je to fanda.
 • 00:12:25 Je to Česká malost.
 • 00:12:26 Jako hlavní problém dnes vidím
 • 00:12:30 v sestavě ministerstva dopravy
  a v "odbornících",
 • 00:12:39 kteří by o tom měli rozhodovat.
 • 00:12:43 Jestli teď politické strany slibují,
 • 00:12:45 že zajistí několik desítek tisíc
  pracovních míst,
 • 00:12:50 zeptám se: Kde?
 • 00:12:53 My Vám odpovíme okamžitě.
 • 00:12:55 Při výstavbě v průměru,
  podle délky výstavby,
 • 00:12:59 je tam kolem 37-38 tis.
  doložitelných míst.
 • 00:13:08 Překvapující je, že i lidé,
 • 00:13:10 u kterých jsem se domníval,
  že mají zdravý rozum,
 • 00:13:13 jako je výborný prognostik
  a dobrý ekonom Miloš Zeman,
 • 00:13:18 mají pocit,
  že pomohou ČR z krize tím,
 • 00:13:25 že se začne stavět průplav
  Dunaj, Odra, Labe.
 • 00:13:28 Bože můj!
 • 00:13:32 U nás má s námi problém
  ten kanál.
 • 00:13:38 U nás nejsme schopni
  nejdříve racionálně myslet,
 • 00:13:43 a pak do toho pustit
  eventuálně emoce.
 • 00:13:47 Přijmout základní pravdu,
 • 00:13:50 takový axiom,
  který je nezpochybnitelný.
 • 00:13:55 Nesmíme zapomenout na věc,
  která v tom funguje.
 • 00:14:02 Dokonce si myslím,
 • 00:14:04 že Ta naše povaha česká
  by o tom měla mít speciální pořad,
 • 00:14:08 protože 42 let bolševiků
  a i předchozí totalita,
 • 00:14:16 dělala jednu věc,
  která naprosto funguje.
 • 00:14:21 Když vzbudíte v lidech strach,
 • 00:14:24 pak jen stačí vyprovokovat závist.
 • 00:14:30 A jak říkal František z Asissi.
  "Závist je sestřička nenávisti."
 • 00:14:38 Bohužel u tak velkých projektů,
 • 00:14:40 jako je průplav Dunaj, Odra, Labe,
  se ukazuje,
 • 00:14:43 že je takové množství otázek,
  na které nelze odpovědět,
 • 00:14:48 nebo nejdou spočítat
 • 00:14:50 např. zničené biotopy,
  nenávratná změna krajiny,
 • 00:14:53 to se nedá dost dobře zhodnotit
 • 00:14:56 a je to vždy jenom otázka
  politické spekulace.
 • 00:14:59 Jsou tu také otázky korupce
  a plýtvání.
 • 00:15:01 Všechny mi v součtu dávají:
  nebezpečný projekt.
 • 00:15:07 Francouzi nyní budují ze Seiny
  obrovský systém kanálů na sever,
 • 00:15:13 aby se propojily
  s Belgií, Německem.
 • 00:15:16 Dali na to ohromné peníze.
 • 00:15:18 Je to země, která má moře.
 • 00:15:23 Řekli byste, že nějaké kanály
  jí můžou být ukradené.
 • 00:15:27 Není to jednorázová akce,
  je to program.
 • 00:15:30 Cíle nebude dosaženo jen tím,
 • 00:15:32 že umožníme průběžnou plavbu
  z Dunaje na Odru.
 • 00:15:37 Hlavní cíl je nějak zachránit
  rozvoj lodní dopravy
 • 00:15:42 ve středoevropském prostoru.
 • 00:15:45 Napojit se na konzistentní síť,
  která má parametry,
 • 00:15:49 a kde vodní doprava stoupá.
 • 00:15:54 Přitom lidé na Zlínsku vidí,
 • 00:15:56 co ten kus Baťova kanálu
  dělá pro turistický ruch atd.
 • 00:16:01 A čemu všemu
  i ten kousíček dovedl zabránit.
 • 00:16:06 Kdyby se Baťovi podařilo zajistit,
  že prostředky půjdou i na Moravu,
 • 00:16:11 tak ten průplav byl dávno hotov.
 • 00:16:14 Rozhodně by měl význam,
 • 00:16:18 protože průplav
  měl mít tehdy parametry,
 • 00:16:23 které vyhovovaly lodím
  o nosnosti 1000 tun.
 • 00:16:28 Respektive soupravám
  o nosnosti 2000 tun.
 • 00:16:36 Daleko snazší je něco negovat,
  říkat, že tohle nechceme.
 • 00:16:41 To může každý
  a nepotřebuje jediný argument.
 • 00:16:45 Už dávno říkal Tomáš Baťa,
 • 00:16:47 že dopravní funkce
  je mimořádná.
 • 00:16:51 Nikdo už neslyší,
 • 00:16:55 že ČR je jedinou zemí z 27 států EU,
  která není přímo napojena na moře
 • 00:17:06 nebo není kvalitní vodní cestou
  spojena s mořem.
 • 00:17:11 Tzn., že když někdo říká,
 • 00:17:13 že vodní cestu zrušit,
  tak to už není náhoda.
 • 00:17:20 Já říkám, že to je zločin
  proti této zemi.
 • 00:17:28 Každá země vládne
  vlastním pudem sebezáchovy.
 • 00:17:32 Osobně jsem hluboce přesvědčen,
  že na rozdíl od řady okolních zemí,
 • 00:17:40 by pro nás kanál znamenal
  propojení Evropy,
 • 00:17:47 ale i to, že bychom byli
  arbitři pitné vody,
 • 00:17:55 pro nás by byl sebezáchovný.
 • 00:18:02 Slovensko se opět nadechlo
 • 00:18:04 a ačkoliv mají Dunaj
  a jsou napojeni na moře,
 • 00:18:09 přesto prošlo vládou vládní usnesení
  na projekt TTT v Malackách,
 • 00:18:16 kde došli k závěru,
  že Slovensko je střed Evropy,
 • 00:18:22 protože veškerý obchod
  do roku 2050 z Číny, Ruska,
 • 00:18:28 z východu na západ
  půjde přes Malacky.
 • 00:18:34 Bude to stát mnohem víc peněz,
 • 00:18:36 protože by si museli prokopat Tatry
  a když ne Tatry, tak Karpaty.
 • 00:18:41 Udělají to a my budeme
  tvrdě platit skoro tolik,
 • 00:18:45 kolik by nás stálo vybudování kanálu.
 • 00:18:49 Slováci prokázali daleko víc odvahy
  a jsou daleko soudržnější než my.
 • 00:18:54 Vždycky byli soudržnější,
  tak to vnímám já.
 • 00:19:00 Když došli k závěru,
 • 00:19:01 že to je logické, správné a výhodné
  pro Slováky, tak se sjednotili.
 • 00:19:09 Zatímco my Češi se stále hádáme.
 • 00:19:19 V dnešní době se zdá,
  že jsme tak potřetí ve fázi,
 • 00:19:24 kdy nás nemusejí trápit
  politické hranice.
 • 00:19:26 Na začátku to by za Rakouské říše,
  kdy mohl být projekt uskutečněn,
 • 00:19:31 podruhé za doby východního bloku
 • 00:19:33 a dnes,
  když jsme součástí EU.
 • 00:19:35 Pokud bych se měl vyjádřit
  jako ekonom,
 • 00:19:38 musím se nejdříve zeptat:
 • 00:19:40 Vyplatily by se peníze,
  které bychom do toho vložili?
 • 00:19:43 Vrátily by se vůbec?
 • 00:19:45 Pokud ano, nevrátily by se méně,
 • 00:19:47 než kdybychom je použili
  na nějaký jiný bohulibější projekt?
 • 00:19:52 To je úloha jisté osvěty.
 • 00:19:55 O tom se vlastně nic neví
  ve veřejnosti, ani u úředníků.
 • 00:19:59 Proto vznikají takové nesmysly
  jako "gigantický projekt"
 • 00:20:06 za strašné náklady 280 miliard,
 • 00:20:09 ale přitom ekologové prosazují
  revitalizaci toků,
 • 00:20:13 a ta má stát 350 miliard.
 • 00:20:16 A to není gigantomanie?
 • 00:20:29 Panama má 2/3 národního důchodu
  z toho, že má nejužší místo
 • 00:20:34 na americkém kontinentu.
 • 00:20:36 My máme nejnižší místo na rozvodí
  mezi Dunajem a Odrou v Evropě.
 • 00:20:43 To je rodinné stříbro.
 • 00:20:45 Jestli to chce někdo zastavět
  něčím užitečným,
 • 00:20:48 tak to nemůže být náhoda.
 • 00:20:52 Dnes nejsou na stavbu průplavu
  peníze.
 • 00:20:55 Projektu se ale nevzdáváme,
  chceme ho zachovat
 • 00:20:58 jako potenciální projekt
  pro budoucí generace,
 • 00:21:02 tzn., pokud by se generace
  za 10, 20, 50 let rozhodly
 • 00:21:06 projekt realizovat,
  ať pro to mají prostor.
 • 00:21:12 Koridor Odra, Dunaj, Labe,
  je součástí snu o moři,
 • 00:21:17 ale je to fáze snu,
  která přechází v realitu
 • 00:21:21 nebo v chlapské snění o tom,
  jak to udělat.
 • 00:21:25 Není to jen o tom, že sníme
  o něčem, co se nikdy nestane.
 • 00:21:29 Přemýšlíme, jak tam vagony
  kamene a oceli dostat,
 • 00:21:35 aby to fungovalo.
 • 00:21:41 Na trasu průplavu si nedovolil
  sáhnout císař pán,
 • 00:21:45 ani 1. republika, ani Hitler,
  ani bolševik.
 • 00:21:48 Teď snad bylo schváleno
  vládní usnesení:
 • 00:21:53 Že o tom, že se má chránit trasa
  do doby, než rozhodne další vláda.
 • 00:22:04 Další vláda má za úkol
  bavit se s okolními státy,
 • 00:22:08 jestli Češi mají průplav chtít.
 • 00:22:13 Představte si, že je balík peněz EU,
  tentokrát 8 miliard Euro
 • 00:22:19 a my se budeme ptát kolegů,
  zda těch 8 miliard Euro máme chtít.
 • 00:22:27 Zastánci se snaží spočítat,
  že ano, protivníci, že ne.
 • 00:22:31 U tak velkých projektů,
  jako je tento,
 • 00:22:34 musí ziskovost vycházet
  několikanásobná.
 • 00:22:38 Pokud vyjde, že se peníze vrátí
  1,5 krát,
 • 00:22:41 je pravděpodobné,
  že nakonec to skončí ve ztrátě.
 • 00:22:44 Někde nenápadně se při projektu
  peníze budou ztrácet.
 • 00:22:49 Obávám se, že to je příklad,
  který do této kategorie spadá.
 • 00:22:58 Jsem přesvědčen, že ty peníze
  dostanou Francouzi,
 • 00:23:01 protože Sarkozy přesně ví,
  co chce.
 • 00:23:04 Staví a dokáže nám všem,
 • 00:23:07 že je lež, že by se vodní doprava
  nevyužívala,
 • 00:23:12 že by se nestavěly vodní cesty.
 • 00:23:15 Teď se staví jeden z největších
  průplavů Seina sever,
 • 00:23:19 který stojí asi 4 mld. Euro.
 • 00:23:21 Už se připravuje průplav s Rýnem.
 • 00:23:27 Sarkozy umí o peníze zažádat,
  umí mluvit se zelenými,
 • 00:23:32 protože po trasách jezdí
  s ministrem ŽP
 • 00:23:35 a už chápe i ministr ŽP,
  že to přírodě neškodí, ale prospívá.
 • 00:23:45 Oni se na rozdíl od nás,
  kde je nesmiřitelná válka mezi lidmi,
 • 00:23:50 tam se dohodli,
  že ekologové budou hlídat,
 • 00:23:55 aby to bylo součástí krajiny.
 • 00:23:58 Zvláštní je, že u nás nikomu nevadí,
  že jižní Čechy jsou umělé.
 • 00:24:05 Je to umělá krajina
  a nikomu to nevadí.
 • 00:24:08 Všechny ty rybníky jsou umělé.
 • 00:24:12 Jsem vyznavač moudrostí
  T. Bati.
 • 00:24:16 Tady máte to, co je odpověď:
 • 00:24:20 Zbavme se své malosti
  a velikost nás nalezne sama.
 • 00:24:27 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize, 2010

Související