iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 3. 2010
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

72 hlasů
18236
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Proti proudu!

Jak vidí českou společnost ti, kteří jdou sami proti většině. Existuje v našem národním povědomí respekt k individuálnímu odporu? Jak vnímá většina své „nezdravé jedince“?

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Proti proudu!

 • 00:00:20 Pokud se někde bude topit 300 lidí
  a vy zachráníte
 • 00:00:25 jenom jednoho nebo jedinou,
  bude to zanedbatelné promile?
 • 00:00:30 Bude to jen symbolické? Ne.
  Proto toho nebo pro tu,
 • 00:00:35 koho vytáhnete z té vody,
  to bude jeho život.
 • 00:00:43 -Na velikonoční vigilii
  se u nás kázalo o knihách,
 • 00:00:47 které smrdí sírou
  a hanobí kněžství.
 • 00:00:51 Já jsem tam stála 20 metrů od kněze
  a dívala jsem se mu tváří v tvář,
 • 00:00:57 bylo zřejmé o jaké knize mluví.
  Přišlo mi to strašně komické.
 • 00:01:11 -Určitě je pro mě důležitý pojem
  "individuální svědomí?,
 • 00:01:17 s tím, že každý tu hranici
  máme někde jinde.
 • 00:01:25 -Asi nejefektivnější způsob,
  jakým upozornit na problémy
 • 00:01:28 a začít je řešit,
  je skutečně do politiky vstoupit,
 • 00:01:33 protože politika
  tady dneska řídí běh celého státu
 • 00:01:37 a ovlivňuje život všech občanů.
 • 00:01:43 -Já myslím, že sám se sebou
  už nic neudělám,
 • 00:01:47 že už mi nikdo nepomůže
  a budu takový, jaký jsem,
 • 00:01:50 a obávám se, že čím dál ostřejší,
  čím dál drzejší
 • 00:01:54 a v podstatě se ženu
  do nějaké záhuby,
 • 00:01:57 o které nemám vůbec představu.
 • 00:02:05 -Já se domnívám,
  že nekonformní člověk
 • 00:02:09 je atypický u všech národů.
  Možná jsou národy
 • 00:02:12 svobodomyslnější,
  které to víc chápou,
 • 00:02:15 ale co se týče
  našich českých poměrů,
 • 00:02:18 tak si myslím,
  že jsme velmi konvenční,
 • 00:02:21 velmi povolní autoritám,
  ale být atypický,
 • 00:02:24 mít na krku svoji vlastní hlavu,
  to se nevyplácí
 • 00:02:29 stejně tak u nás,
  jako většinou i jinde.
 • 00:02:45 -Strašně nesnáším cokoliv, co je
  falešného, co není pravdivého,
 • 00:02:49 cokoliv je takového zastřeného.
  Nesnáším,
 • 00:02:52 aby věci jen dobře vypadaly,
  když dobře nejsou.
 • 00:02:58 Proměněné sny jsem psala
  jen ze své osobní pohnutky,
 • 00:03:03 nebyla tam nějaká prvoplánová
  myšlenka rozhrábnout
 • 00:03:07 něco v církvi, o čem se nemluví,
  nicméně sekundárně
 • 00:03:11 se to tam rozhráblo.
  Reakce od lidí v církvi byla
 • 00:03:18 potom pro mě hrozně překvapující,
  já jsem to strašně podcenila,
 • 00:03:24 od vyhrožování, psaní anonymů,
  nějakých telefonátů,
 • 00:03:32 že plivu na kněžství a podobně.
  Tady je velké procento katolíků
 • 00:03:39 a maloměsto, takže tato kombinace
  vzbudila opravdu rozruch.
 • 00:03:47 Stávalo se,
  že mi lidé neodpovídali na pozdrav,
 • 00:03:52 že se náš dům objevil
  v inzerci v Anonci,
 • 00:03:56 a když jsem poměrně jednoduchou
  cestou zjistila, kdo to je,
 • 00:04:00 tak jsem zjistila, že to jsou lidé,
  kteří stávají v 1. řadě v kostele,
 • 00:04:04 se kterými si tam při pozdravení
  pokoje podávám ruku.
 • 00:04:12 Tady na tom trámu jsem si
  vždycky říkala, že se oběsím.
 • 00:04:20 Potom byly reakce i od lidí,
  řekla bych inteligentních,
 • 00:04:25 i od některých kněží,
  že ta celá kniha je moje pomsta
 • 00:04:29 Bohu a církvi za to,
  že Vítek měl leukémii.
 • 00:04:37 Ona se tam prostě ukázala
  ta "temná stránka? církve.
 • 00:04:45 Podle mě to není temná stránka,
  on je to normální projev toho,
 • 00:04:50 jak to mezi lidmi je,
  jak to ve společnosti je.
 • 00:04:53 Ukázalo se, že jsou v církvi kněží,
  kteří vedou vztahy se ženami,
 • 00:04:58 ačkoliv mají slib celibátu,
  že jsou manželství v církvi,
 • 00:05:03 které se rozpadají, že v klášterech
  sestry nejsou takoví andělé,
 • 00:05:09 jak to na 1. pohled vypadá.
  Řeší se tam spousta problémů,
 • 00:05:14 je tam i zloba, zákeřnost,
  tak jak je normálně mezi lidmi.
 • 00:05:19 A to je pobouřilo,
  že věci, které se tutlají,
 • 00:05:23 tak je někdo normálně veřejně řekl.
 • 00:05:31 Mrzí mě, že k té knize se církev
  nikdy oficiálně nevyjádřila,
 • 00:05:37 nikdy nepřišlo žádné vyjádření.
 • 00:05:41 Oni ti kněží
  to vlastně řekli sami za sebe.
 • 00:05:51 Já nevím sama,
  jestli jsem s tím úplně vyrovnaná.
 • 00:05:55 Někdy to vidím jako správné,
  že jsem to udělala,
 • 00:05:59 že jsem řekla
  spoustu osobních věcí.
 • 00:06:01 Hm, zavřeno.
  Já nevím, přemýšlím o tom pořád.
 • 00:06:05 V podstatě si myslím, že tohle
  se nedá nikdy dopředu odhadnout,
 • 00:06:09 jak to bude
  v těch osobních vztazích,
 • 00:06:11 jak to poznamená...
  Jsem rozvedená, žiji sama,
 • 00:06:15 takže nevím ani reakci
  bývalého manžela.
 • 00:06:36 -Já se domnívám, že církve jsou
  trošku jinou organizací než stát
 • 00:06:40 a že tam úplná demokracie
  nebo úplná svoboda názorů
 • 00:06:43 být nemůže, protože jsou sami
  vyjádřením určitého postoje
 • 00:06:47 ke světu, ale přesto si myslím,
  že určitá šíře interpretací
 • 00:06:50 by tam měla být připuštěna
  a že v tom ustanovování
 • 00:06:54 církevních orgánů by měly být
  jisté prvky demokratičnosti,
 • 00:06:57 i když úplná demokracie
  asi do tohoto prostředí asi nepatří
 • 00:07:20 -Já osobně vnímám poměrně strmý
  úbytek demokracie.
 • 00:07:24 Demokracie je nahrazována
  jakýmisi lobbistickými vlivy,
 • 00:07:28 přestává sloužit občanům
  a začíná sloužit mocným a byznysu.
 • 00:07:33 A zákony nejsou vytvářeny
  podle toho, co chtějí
 • 00:07:36 a žádají občané, ale podle toho,
  co žádají skupiny,
 • 00:07:39 které se na těch zákonech
  potom přiživují.
 • 00:07:42 -Problém je v tom,
  že úzká skupina lidí,
 • 00:07:48 která ale představuje
  ohromnou moc v politice,
 • 00:07:51 dokáže prosadit svoje vlastní zájmy
  na té politické úrovni.
 • 00:07:55 Těch lidí je strašně málo,
  ale dokážou si svoje vlastní zájmy
 • 00:08:00 obhájit úplně ze všech nejlépe.
  -Nejdřív bych se zamyslel nad tím,
 • 00:08:05 co vlastně znamená být rebel.
  Z pohledu České pirátské strany,
 • 00:08:11 ale i obecně, rebelové vždycky
  bojovali za nějakou svobodu,
 • 00:08:15 proti zvůli nějaké vrchnosti
  či podobně. Já si myslím,
 • 00:08:18 že my za tu svobodu bojujeme
  nejen na internetu,
 • 00:08:22 ale za občanskou svobodu
  ve 21. století,
 • 00:08:25 kterou, ať státní instituce
  nebo schválené zákony či směrnice
 • 00:08:29 z Bruselu, prostě omezují.
  Z tohoto pohledu my jsme rebely
 • 00:08:32 a myslím si,
  že to je správný přístup.
 • 00:08:35 -Mě osobně překvapuje,
  že 20 let po pádu komunismu
 • 00:08:38 tady je latentně přítomna
  jakási obava se politicky angažovat
 • 00:08:42 Bohužel je docela možné,
  že než tady toto překonáme,
 • 00:08:46 bude skutečně velmi riskantní
  se politicky angažovat.
 • 00:08:50 -Je tam potřeba lidi, co mají elán,
  nezatěžovat se byrokracií,
 • 00:08:55 razit pirátskou myšlenku
  za všech prostředků
 • 00:08:58 a využití veškerých možností,
  které máme.
 • 00:09:01 A hlavně je to o té lidské stránce.
  Nám byla zpočátku kladena otázka,
 • 00:09:05 proč na to nejdeme
  formou občanského sdružení.
 • 00:09:08 Odpověď je jednoduchá,
  občanská sdružení tady v Čechách,
 • 00:09:12 a vůbec občanské společnosti,
  nemají tu podporu,
 • 00:09:14 nemají možnost něco změnit.
  -Kdo je pro?
 • 00:09:19 -I současný pan prezident
  se ozval proti občanské společnosti
 • 00:09:23 a hovořil o tom,
  že jsou to teroristi,
 • 00:09:26 kteří se snaží rozvracet
  fungující stát.
 • 00:09:29 Takže proto jsme museli zvolit
  politickou platformu.
 • 00:09:32 Občanské sdružení, nadace,
  zájmová sdružení nemají šanci
 • 00:09:35 v této zemi cokoliv ovlivnit.
 • 00:09:52 My už nehovoříme o změnách
  v rámci České republiky,
 • 00:09:56 přijal se Lisabon a nás teď bude
  zajímat převážně legislativa,
 • 00:10:00 která přichází z Evropské unie.
  Tady my něco změnit musíme
 • 00:10:04 a já doufám v tu, jak já říkám,
  pirátskou internacionálu.
 • 00:10:07 Doufám, že s ostatními
  pirátskými stranami,
 • 00:10:10 se kterými spolupracujeme,
  budeme moct i v rámci Evropské unie
 • 00:10:14 na Evropský parlament
  vyvinout nějaké páky,
 • 00:10:16 ale to už nebude hrstka 150 lidí
  České pirátské strany,
 • 00:10:20 ale bude k tomu Nizozemí,
  Švédsko, Německo,...
 • 00:10:23 Prostě ty strany rostou
  a pokud se dokážeme spojit
 • 00:10:26 na úrovni evropské platformy,
  tak si myslím,
 • 00:10:28 že šance něco změnit je velká.
 • 00:10:39 HOUKÁNÍ SIRÉNY
 • 00:10:48 -Není u nás běžné, aby byl někdo
  za hodně odlišný názor trestán.
 • 00:10:54 To se děje jenom
  ve specifických prostředích.
 • 00:10:57 Ale pokud trestem je lhostejnost
  nebo pobavené úsměvy
 • 00:11:02 nad odlišností někoho jiného,
  tak to si myslím,
 • 00:11:06 že i v naší liberální české
  společnosti je nejčastější reakce.
 • 00:11:18 .Já jsem se zabýval
  daleko více tím zlým,
 • 00:11:24 co se děje člověku,
  to znamená otroctví,
 • 00:11:27 dějiny chudoby, dějiny mučení,
  tresty smrti...
 • 00:11:30 Potom se to nějak začalo
  proměňovat, aniž jsem vnímal jak.
 • 00:11:35 Najednou jsem se začal zabývat
  a vidět u té Zdi nářků víc,
 • 00:11:42 než jen člověka. A ono to trápení
  a bída těch mimolidských zvířat
 • 00:11:47 je větší než to,
  co se týká člověka.
 • 00:11:50 A ta lhostejnost člověka vůči tomu
  je mnohem větší.
 • 00:12:07 Takzvaná hospodářská zvířata jsou
  člověkem naprosto zotročená,
 • 00:12:13 nezbývá jim vůbec nic. Vzali jsme
  jim osobní i evoluční svobodu,
 • 00:12:16 zavřeli jsme je do betonu, do tmy,
  nechali jsme je v nudě, v osamění.
 • 00:12:20 Jako konečnou stanici jsme
  jim dali popravky, jateční závory.
 • 00:12:33 Jako 1 z příkladů toho,
  co se s těmi zvířaty děje, je,
 • 00:12:37 když se například narodí malé kuře.
  Z 50 % jsou to slepičky
 • 00:12:43 z 50 % kohoutci. Kohoutci jsou
  pro vaječný průmysl zbyteční,
 • 00:12:49 tudíž dochází k tzv. sexování,
  to znamená třídění mezi pohlavím,
 • 00:12:55 kdy na 1 stranu letí kohoutci
  a slepičky,
 • 00:12:58 co mají nějakou
  viditelnou deformaci těla,
 • 00:13:01 na 2. stranu slepičky, které
  postupují do těch špatných zítřků.
 • 00:13:05 Ti vyřazení kohoutci
  a vyřazené slepičky bývají zaživa
 • 00:13:11 rozšrotováni speciálním strojem,
  kdy je rychle rotující břity
 • 00:13:18 rozsekají
  nebo je udusí oxidem uhličitým.
 • 00:13:24 Myslím, že tohle vypovídá
  o člověku víc než cokoliv jiného.
 • 00:13:39 Vnikám na farmy, vnikám na místa,
  ve kterých jsou držena zvířata,
 • 00:13:44 natáčím tam, fotím tam,
  a pokud je to v mé moci
 • 00:13:49 a mám pro ně nějaký lepší prostor,
  ta zvířata odtamtud odnáším
 • 00:13:55 a měním jejich životy.
  Pro zákon je to krádež,
 • 00:14:01 pro mne je to osvobození.
  Myslím, že můj soucit je
 • 00:14:08 pro většinu lidí příliš přehnaný,
  nevhodný a urážlivý.
 • 00:14:17 Ruším pohodovou většinu,
  ritus o nadřazenosti člověka,
 • 00:14:23 ještě sahám do talíře
  a občas do něj i plivnu,
 • 00:14:26 ještě porušuji zákony
  a přitom to není
 • 00:14:31 kvůli ničemu důležitému,
  jenom kvůli zvířatům.
 • 00:14:42 Zvířat zachráněných z farem je
  v současné době něco kolem 600.
 • 00:14:50 Jsou vždy převezeny
  do nových domovů k dalším lidem,
 • 00:14:56 kromě 6 lišek, které byly vypuštěny
  v několika různých lokalitách.
 • 00:15:03 Všechno ostatní je drůbež.
  Mají své domovy, mají své místo,
 • 00:15:08 mají lidi, kteří se o ně starají.
  Je jim lépe. Poprvé v životě
 • 00:15:13 nejsou pod umělým světlem,
  ale jsou na sluníčku,
 • 00:15:17 poprvé v životě nejsou
  pod ventilátorem,
 • 00:15:20 ale na čerstvém vzduchu,
  poprvé v životě mají kolem sebe
 • 00:15:24 nějaký prostor,
  mohou se rozběhnout,
 • 00:15:27 mohou mávat křídly,
  mohou ti slabší, a to je důležité,
 • 00:15:31 utéct před těmi silnějšími.
  Mně to za to stojí.
 • 00:15:41 Nejsem radikální, nejsem
  ani adekvátní ve vztahu k tomu,
 • 00:15:45 co se s těmi zvířaty děje.
  Zkuste si jenom představit,
 • 00:15:49 jak by to muselo vypadat,
  kdybych byl ve vztahu k tomu,
 • 00:15:53 co se s těmi zvířaty děje,
  skutečně radikální.
 • 00:16:08 -Domnívám se,
  že pro nějaké myslitelný, příznivý
 • 00:16:12 budoucí běh záležitostí
  veřejného života u nás,
 • 00:16:17 jsou daleko důležitější silné
  osobnosti než politické strany,
 • 00:16:21 politické skupiny, ideologie,
  církve a směry.
 • 00:16:25 Já velmi silně věřím,
  že jsou to osobnosti,
 • 00:16:28 které utvářejí budoucnost,
  ne kolektivy.
 • 00:16:38 -Toto je konopná mast,
  která je vyráběná
 • 00:16:42 z léčivého konopí,
  z netechnického konopí,
 • 00:16:47 které je mnohem účinnější
  než technické konopí.
 • 00:16:51 Toto je konopný výtažek,
  který je schopen vyléčit
 • 00:16:56 i z rakoviny, cukrovky...
  Toto je konopný prášek.
 • 00:17:03 To jsou rozdrcené palice
  s okvětními lístky na řadu nemocí,
 • 00:17:08 pro lidi s parkinsonem,
  s roztroušenou sklerózou.
 • 00:17:15 Velmi jim to zkvalitňuje život
  a podle posledních zkušeností
 • 00:17:19 by jim konopný výtažek
  mohl pomoci dlouhodobě.
 • 00:17:22 Hlavně je to netoxické,
  nesmírně šetrné pro pacienty
 • 00:17:26 a levné,
  když to není na černém trhu.
 • 00:17:31 Když jsem vám třeba dneska
  ukazoval tu ampuli,
 • 00:17:35 která byla za 100 000
  podle černého trhu,
 • 00:17:38 tak to jde udělat, kdybych
  to přehnal, za 10 000 korun.
 • 00:17:43 Prostě jde udělat lék na rakovinu
  za pár korun
 • 00:17:47 a to je průser
  pro farmaceutické firmy.
 • 00:17:50 To jsou ty spojnice o té korupci,
  lži, podvodech a o tom,
 • 00:17:55 kde vlastně šlápnete, tak...
 • 00:18:05 Na tom protikorupčním
  mě tak nemají rádi,
 • 00:18:09 že už za mnou chodí podplukovník
  a řekne mi,
 • 00:18:13 že to vlastně ani nedá do zápisu
  a proč se pod to podepisuji.
 • 00:18:17 Jediný jeho zájem je vědět,
  kdo všechno ví to, co vím já.
 • 00:18:23 Měl jsem rozjednanou spolupráci
  s Univerzitou Palackého,
 • 00:18:30 s Hebrejskou univerzitou
  a najednou 18.8. ráno mi volá
 • 00:18:37 policie, já tady sedím v práci,
  že nám jdou sklidit pole.
 • 00:18:43 Volal jsem manželku,
  protože říkali, že vykopnou dveře,
 • 00:18:47 když nepřijedu. Ptal jsem se jich,
  jestli vědí, co dělám,
 • 00:18:55 jestli znají stránky Konopí je lék.
  Oni že znají. Říkal jsem jim,
 • 00:19:04 že to může být
  pro spoustu pacientů.
 • 00:19:07 Podplukovník řekl, že nemůže,
  že má rozkaz.
 • 00:19:17 Já v tom mám takový zájem,
  že se pozvedne česká věda,
 • 00:19:21 protože česká věda
  je jedna z nejlepších na světě
 • 00:19:26 v oblasti bádání konopí.
  V 50. letech Kabelík, Krejčí,
 • 00:19:30 Šantavý... Kdyby se to vědělo,
  tak možná by to byl právě Šantavý,
 • 00:19:35 kdo by nesl ten úspěch za to,
  že byl objeven THC,
 • 00:19:39 jenže jsme byli akorát
  za železnou oponou.
 • 00:19:43 Je to tisíciletá tradice
  a konkrétní vědecké důkazy.
 • 00:19:47 Všichni to ví a dělají, že to neví,
  že to nefunguje.
 • 00:20:00 Celá ta věc je postavena na lži
  a na podvodech
 • 00:20:04 a na ekonomických zájmech
  určitých skupin lidí,
 • 00:20:08 ať už jsou to farmaceutické firmy,
  drogové mafie,
 • 00:20:12 ale také spousta jiných
  přídavných firem,
 • 00:20:16 které by to ohrožovalo,
  protože to prostě sype,
 • 00:20:19 to opravdu sype. Ty drogy
  nejsou nebezpečné tím,
 • 00:20:23 že jsou některé nebezpečné,
  ale jsou nebezpečné právě proto,
 • 00:20:27 že jsou zakázané. To je
  ta jejich skutečná nebezpečnost.
 • 00:20:31 A konopí,
  které nikdy nikoho nikde nezabilo,
 • 00:20:35 je netoxické,
  na rozdíl od obyčejného paralenu.
 • 00:20:38 Když si vezmete 2 plata paralenu,
  tak jdete do kytek.
 • 00:20:44 Mě to už stálo spousty sil
  a ta společenská denunciace
 • 00:20:50 a ostrakizace,
  která se týká teď celé naší rodiny,
 • 00:20:56 je víc než zákon dovoluje,
  aby vás obvinili.
 • 00:21:02 Dodneška nám nepřišlo obvinění,
  dodneška nepřišlo žádné vyrozumění.
 • 00:21:08 Místo toho včera dostal syn
  předvolání k policii,
 • 00:21:12 takže jestli se chtějí hojit
  ještě na našich dětech...
 • 00:21:17 Nejsem žádný drogový dealer.
  Mám spousty pacientů,
 • 00:21:22 kteří to mohou dosvědčit
  a jsou ochotni
 • 00:21:25 to v případě potřeby
  dosvědčit u soudu.
 • 00:21:49 -Myslím si,
  že už bylo mnoho příležitostí,
 • 00:21:54 aby blaničtí rytíři vyjeli.
  A nevyjeli. Takže bych se zcela
 • 00:21:59 spoléhal na své vlastní síly,
  na naše společné síly.
 • 00:22:05 -Dámy a pánové, občané Brna,
  představuje se vám
 • 00:22:08 romská islámská iniciativa...
 • 00:22:11 Já jsem spisovatel,
  jsem performer... Teď si myslím,
 • 00:22:17 že jsem spíš
  takový umělecký aktivista.
 • 00:22:23 Forma odporu,
  já nemám to slovo rád,
 • 00:22:26 čím víc jsem starší,
  tím víc začínám útočit,
 • 00:22:30 tak forma mého útoku
  jsou a budou pouliční akce,
 • 00:22:33 kdy budu bušit na vrata
  kteréhokoliv totalitního
 • 00:22:38 a autoritativního režimu,
  a to tenhleten režim bezesporu je.
 • 00:22:43 Nehledě na to, že tento režim,
  tento systém, který tady vládne,
 • 00:22:48 nemá nic společného
  s občanskou demokracií.
 • 00:22:51 Je to prachsprostá
  primitivní forma
 • 00:22:54 mafiánsko-ekologického fašismu
  a proti tomu je třeba bojovat
 • 00:22:58 všemi myslitelnými způsoby,
  včetně ozbrojeného boje.
 • 00:23:03 ...s nadprůměrnými příjmy
  a sankcionovat holé prdele.
 • 00:23:07 Romská islámská iniciativa
  se distancuje od financování
 • 00:23:11 státních vědeckých institucí.
  Vše podstatné bylo zjeveno
 • 00:23:16 Prorokem
  a nic nového už nelze objevit.
 • 00:23:19 Mladí umělci by měli třísknout
  do bubnu a do činelů
 • 00:23:23 a vyrukovat s něčím,
  co bude přesvědčivé,
 • 00:23:26 co trošku nastaví
  tomu systému zrcadlo
 • 00:23:29 a co s ním zatřese
  jako s vánočním stromkem.
 • 00:23:36 Fakt je, že svými životními postoji
  jsem si většinou spíš ublížil
 • 00:23:42 nežli pomohl. Na druhé straně,
  i když žiji takovým životem
 • 00:23:46 věčného tuláka, dá se říct,
  že bezdomovce, který se stěhuje
 • 00:23:51 z 1 města do druhého,
  z 1 bytu do druhého,
 • 00:23:54 z 1 adresy do druhé
  a nikde není trvale ukotven,
 • 00:23:57 tak si myslím,
  že jsem šťastný člověk.
 • 00:24:01 Ta nezakotvenost mě nutí
  neustále přemýšlet,
 • 00:24:05 neustále přehodnocovat,
  neustále si klást otázky,
 • 00:24:10 a co je důležité, neustále být
  sám se sebou nespokojen
 • 00:24:13 a něco řešit.
  Romská islámská iniciativa je
 • 00:24:16 sebevědomým produktem
  pravdy a lásky,
 • 00:24:19 které v dynamickém českém
  prostředí zdomácněly
 • 00:24:22 v uplynulých 20 letech.
  Ať žije romsko-islámský
 • 00:24:25 socialismus, ať žije
  umělecko-ekologický džihád.
 • 00:24:29 Já jednoduše říkám věci ostře,
  tak jak chci
 • 00:24:32 a snažím se pochopit
  dění kolem sebe,
 • 00:24:36 snažím se jít až k jádru problému.
  Pakliže člověk
 • 00:24:41 v jakémkoliv humanitním oboru
  jde k jádru problému,
 • 00:24:45 tak se mu objeví věci
  v plné nahotě
 • 00:24:48 a je nucen na ně reagovat.
  A samozřejmě to vypadá,
 • 00:24:52 že neustále řvu,
  ale pár lidí si všímá,
 • 00:24:58 že občas i šeptám, i sípu,
  občas nadávám i sám na sebe.
 • 00:25:03 Uplynul necelý týden
  a spící batole plynule deklamovalo:
 • 00:25:07 Jsem hluboce dojat
  a vysoce poctěn tím,
 • 00:25:10 že je mi dnes udělována cena
  Indiry Gándhíové.
 • 00:25:14 Vnímám tuto skutečnost jako poctu
  všem občanům naší země,
 • 00:25:18 kteří se po léta snažili nenásilně
  odporovat totalitnímu režimu,
 • 00:25:22 jakož i všem,
  kdo tento režim posléze svrhli,
 • 00:25:26 aniž by byla prolitá
  jediná kapka krve.
 • 00:25:31 Být svobodným umělcem v této době,
  v této společnosti, v této zemi,
 • 00:25:36 je jednoznačně sebevražda.
 • 00:25:53 -Nečekám nic od reforem,
  nových zásad, nových norem,
 • 00:25:57 miluji jen kladivo,
  které bije ve zdivo,
 • 00:26:00 ve staré zdivo. František Gellner,
  dámy a pánové.
 • 00:26:03 Skryté titulky: Dušková
 • 00:26:05 .

Související