iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 12. 2016
12:00 na ČT1

1 2 3 4 5

125 hlasů
50901
zhlédnutí

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana 2016

Projev Miloše Zemana

15 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana

 • 00:00:00 VÁNOČNÍ POSELSTVÍ PREZIDENTA
  REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA
 • 00:00:19 Vážení a milí spoluobčané,
 • 00:00:23 setkáváme se opět po roce,
 • 00:00:29 abychom společně přemýšleli
  nad tím,
 • 00:00:32 co se v tomto roce událo.
 • 00:00:40 Víte, o nás Češích se říká,
  že jsme nejskeptičtější
 • 00:00:46 národ v Evropě a že když nám někdo
  podá sklenici,
 • 00:00:52 která je z poloviny naplněna,
  tak každý Čech řekne,
 • 00:00:59 že ta sklenice je poloprázdná
  a nikdo z nás neřekne,
 • 00:01:03 že je poloplná.
 • 00:01:08 Přesto se domnívám, že máme důvod
  k radosti.
 • 00:01:15 Už minulý rok jsem vám říkal,
  že skončila blbá nálada.
 • 00:01:22 A události posledního roku
  to potvrzují.
 • 00:01:25 Jaké mám pro to důvody?
 • 00:01:35 Zaprvé poměrně dobře šlape naše
  ekonomika, i když hospodářský růst
 • 00:01:39 se proti minulému roku poněkud
  zpomalil.
 • 00:01:45 Ale k čemu by nám byl hospodářský
  růst, kdyby se nepromítal
 • 00:01:49 do růstu životní úrovně? Proto
  jsem velmi rád,
 • 00:01:56 že v tomto roce vzrostla průměrná
  mzda o více než 1000 Kč měsíčně.
 • 00:02:04 A to se samozřejmě promítne
  i do valorizace
 • 00:02:15 starobního důchodu, která minule
  byla ubohou částkou 45 Kč
 • 00:02:19 a teď by měla dosáhnout minimálně
  300 Kč.
 • 00:02:26 Velmi dobrou zprávou je i to,
  že máme nejnižší nezaměstnanost
 • 00:02:34 v Evropské unii, a chtěl bych
  dodat, že také je zde
 • 00:02:42 nejnižší podíl relativní,
  zdůrazňuji relativní chudoby v EU,
 • 00:02:50 tzn. máme nejmenší diferenciaci
  majetkovou a příjmovou
 • 00:02:55 mezi těmi nejbohatšími a těmi
  nejchudšími.
 • 00:03:01 To všechno jsou dobré zprávy,
  k nimž přistupuje i to,
 • 00:03:06 že poprvé po mnoha a mnoha letech
  budeme mít vyrovnaný
 • 00:03:12 nebo dokonce přebytkový rozpočet,
  což je způsobeno nejen tím,
 • 00:03:18 že roste ekonomika, ale tím,
  že se lépe vybírají daně
 • 00:03:23 a brání se daňovým podvodům.
 • 00:03:27 To vše jsou tedy dobré ekonomické
  zprávy.
 • 00:03:30 A teď, co se nepodařilo.
 • 00:03:41 Zaprvé objem veřejných investic
  je o polovinu nižší,
 • 00:03:45 než byl v minulém roce.
 • 00:03:50 A přitom právě investice zakládají
  naši budoucnost,
 • 00:03:57 naši ekonomickou výkonnost a tedy
  i životní úroveň.
 • 00:04:03 Je to způsobeno mj. i tím, že se
  stále nedaří stavět dálnice
 • 00:04:07 a další dopravní stavby, že naše
  stavebnictví klesá,
 • 00:04:12 i když by mělo být ukazatelem
  konjunktury.
 • 00:04:21 Zadruhé naše ekonomika, a tedy i
  náš rozpočet, je stále zatížena
 • 00:04:28 nesmyslnými dotacemi zejm. na
  solární elektrárny.
 • 00:04:38 Vždy uvádím, že jestliže tržní
  cena silové elektřiny je 1 Kč
 • 00:04:47 za 1 kWh, tak díky dotacím
  je to u solárních elektráren
 • 00:04:55 15 Kč za 1 kWh. A kvůli tomu naše
  domácnosti, ale i naše podniky
 • 00:05:02 vydávají zbytečně velké peníze
  za předraženou elektřinu.
 • 00:05:13 A i když tuto chybu způsobily
  v roce 2005 minulé vlády
 • 00:05:18 a minulé parlamenty, tak to
  neznamená, že bychom proti tomu
 • 00:05:26 neměli bojovat a hledat možnost,
  jak nefinancovat solární barony,
 • 00:05:31 ale ty, kdo elektřinu
  spotřebovávají.
 • 00:05:37 A třetí a poslední věcí,
  kterou bych vytkl jako nedostatek,
 • 00:05:41 jsou některé sociální dávky.
 • 00:05:46 Přátelé, já nejsem necita a chápu,
  že je zapotřebí pomáhat
 • 00:05:55 matkám samoživitelkám, rodinám s
  malými dětmi apod.
 • 00:06:00 Ale nechápu, když zde máme téměř
  400 000 nezaměstnaných
 • 00:06:05 a 150 000 volných pracovních míst,
  proč bychom měli
 • 00:06:12 pomocí sociálních dávek podporovat
  i lidi, kteří odmítají
 • 00:06:17 nabízenou práci a vysmívají se těm,
  kdo každý den poctivě
 • 00:06:22 chodí do práce.
 • 00:06:29 I toto je nikoli zanedbatelný
  zdroj rozpočtových úspor.
 • 00:06:37 Tolik k naší ekonomické
  problematice a jak vidíte,
 • 00:06:44 ekonomická bilance je pozitivní,
  i když každá mince
 • 00:06:50 má dvě stránky, totéž si musíme
  říci o našich nedostatcích.
 • 00:06:56 Pokud jde o naši politickou
  situaci, znáte jistě
 • 00:07:00 stupňování slova nepřítel.
 • 00:07:06 1. stupeň nepřítel, 2. stupeň
  úhlavní nepřítel,
 • 00:07:08 3. stupeň koaliční partner.
 • 00:07:14 Někdy se dodává 4. stupeň, tedy
  člen vlastní politické strany.
 • 00:07:19 Ale zůstanu u 3. stupně. Je jasné,
  že v koaliční vládě,
 • 00:07:26 kterou máme, občas propukají
  rozmíšky a některé z nich
 • 00:07:29 mohou vést i k pádu vlády.
 • 00:07:36 Tak se málem stalo v debatě
  o reorganizaci policie.
 • 00:07:43 Snažil jsem se do této debaty
  zasáhnout, pozval jsem
 • 00:07:51 dva soupeřící ministry ke
  společnému stolu
 • 00:07:58 a věnoval jsem jim šachové hodiny,
  které ukazovaly za 5 minut 12.
 • 00:08:04 Občas se mi vyčítá, že jsem se
  v tomto sporu nepostavil
 • 00:08:12 na žádnou stranu, ale prezident má
  směřovat, prezident má uklidňovat.
 • 00:08:18 A když stojí pouze na jedné straně,
  tak to samozřejmě nemůže dělat.
 • 00:08:25 Přitom chyby u reorganizace
  policie byly na obou stranách.
 • 00:08:30 Na jedné, že se tato reorganizace
  včas neprojednala
 • 00:08:37 se státními zástupci. Na druhé, že
  se poněkud přeceňoval význam
 • 00:08:43 a úspěšnost jednoho policejního
  útvaru, který sice sliboval,
 • 00:08:50 že odhalí mafiány, ale nakonec z
  toho odhalení byly nakonec pouze
 • 00:08:55 nezdaněné kabelky Jany Nagyové.
 • 00:09:03 Další významnou událostí byla
  oblast krajských voleb.
 • 00:09:10 A jako člověk, který projel 4x za
  sebou všechny kraje,
 • 00:09:15 bych chtěl především velmi
  poděkovat všem bývalým
 • 00:09:21 krajským zastupitelům, ať v
  koalici nebo v opozici,
 • 00:09:26 protože vím, že poctivě pracovali
  pro rozvoj svého kraje.
 • 00:09:37 Chtěl bych blahopřát těm,
  kdo v krajských volbách zvítězili,
 • 00:09:42 mimochodem v rozporu s průzkumy
  veřejného mínění,
 • 00:09:49 což opět prokazuje, že tyto
  průzkumy stojí za starou belu.
 • 00:09:55 A chtěl bych jim popřát, aby se
  jim dařilo stejně dobře
 • 00:10:01 jako jejich předchůdcům, a pokud
  možno, lépe.
 • 00:10:06 Vím, že je určité napětí, když se
  sestavují krajské
 • 00:10:12 nebo parlamentní koalice, protože
  při tomto sestavování
 • 00:10:19 musíte vyhrát 2x. Nejdříve musíte
  vyhrát ve volbách
 • 00:10:22 a přesvědčit občany jako voliče.
 • 00:10:27 A potom také, pokud náhodou
  nedostanete 50 % hlasů,
 • 00:10:30 musíte přesvědčit i koaliční
  partnery.
 • 00:10:38 Sám zastávám názor, že
  nejstabilnější koalice je taková,
 • 00:10:45 která sdružuje strany nebo hnutí
  s podobným programem.
 • 00:10:54 Zatímco koalice, která je slepená
  ze subjektů s velmi odlišným
 • 00:11:00 programem, může být nestabilní a
  může se časem rozpadnout.
 • 00:11:04 Nicméně bych chtěl popřát všem
  krajským koalicím,
 • 00:11:09 aby vydržely a aby byly úspěšné.
 • 00:11:14 Třetí a poslední oblast, o které
  bych s vámi rád mluvil,
 • 00:11:19 je oblast zahraniční politiky.
 • 00:11:28 Zažili jsme brexit a na rozdíl od
  těch, kdo se z něj radují,
 • 00:11:35 já jsem z brexitu smutný, protože
  oslabuje jak Velkou Británii,
 • 00:11:44 tak EU. Ale nechci svádět vinu
  na občany Velké Británie,
 • 00:11:47 kteří se svobodně rozhodli v
  referendu.
 • 00:11:55 Podle mého názoru větší díl viny
  leží na současném vedení EU,
 • 00:12:04 které je naprosto neschopné,
  byrokratické, způsobuje odcizení
 • 00:12:12 evropských občanů od evropských
  institucí a není dokonce schopno
 • 00:12:21 ani splnit tak základní úkol,
  jako je ochrana vnějších hranic
 • 00:12:28 Evropské unie. Naše vláda má ve
  svém programové prohlášení
 • 00:12:34 ekonomickou diplomacii. A já se
  domnívám, že ekonomická diplomacie
 • 00:12:41 má dva základní úkoly. Zaprvé
  podporovat naše exportéry
 • 00:12:47 na zahraničních trzích a zadruhé
  přitáhnout k nám
 • 00:12:53 zahraniční investice, pokud možno
  s vysokou přidanou hodnout.
 • 00:12:58 Velmi významnou událostí v této
  souvislosti
 • 00:13:05 byla návštěva čínského prezidenta
  v naší republice,
 • 00:13:12 během které bylo podepsáno 30
  významných hospodářských dohod.
 • 00:13:19 Jistě víte, že náš nejúspěšnější
  podnik Škoda Auto
 • 00:13:24 vyváží nejvíce svých automobilů
  právě do Číny.
 • 00:13:31 Ale je méně známé, že Čína je
  největším zahraničním investorem
 • 00:13:39 v sousedním Německu, a bylo by
  hloupé, abychom i my nevyužívali
 • 00:13:44 obdobných příležitostí.
 • 00:13:51 Velmi podstatným rysem uplynulého
  roku byl mezinárodní terorismus.
 • 00:14:01 Naposledy se projevil událostmi
  v Berlíně, ale předtím ve Francii,
 • 00:14:05 v Belgii a v dalších zemích.
 • 00:14:11 Dnes už téměř nikdo nepochybuje
  o souvislosti mezi migrační vlnou
 • 00:14:20 a teroristickými útoky. Právě
  proto jsem odpůrcem názoru,
 • 00:14:30 že by bylo vhodné v příštích dvou
  letech na naše území umístit
 • 00:14:40 zhruba 6200 migrantů na bázi
  tzv. dobrovolnosti,
 • 00:14:48 což je ovšem téměř totéž jako
  povinné kvóty, a že by bylo účelné
 • 00:14:53 na tyto kvóty vynaložit přibližně
  600 mil. Kč.
 • 00:14:59 Nemám nic proti tomu, abychom
  pomáhali migrantům
 • 00:15:06 na jejich území nebo sousedním
  území, nemám nic proti tomu,
 • 00:15:13 abychom pomáhali Itálii nebo Řecku,
  které čelí migrační vlně.
 • 00:15:19 Ale umístit muslimské, těžko
  slučitelné migranty
 • 00:15:25 na naše území by znamenalo
  vytvořit podhoubí
 • 00:15:33 pro případné teroristické útoky,
  a před tím bych chtěl znovu
 • 00:15:37 a s plnou vážností varovat.
 • 00:15:44 Vím, že v souvislosti s
  mezinárodním napětím se občas
 • 00:15:49 objevují pokusy cenzurovat
  internet.
 • 00:15:57 Jsem zásadně proti cenzuře s
  výjimkou pornografie
 • 00:16:01 a zejména dětské pornografie.
 • 00:16:07 Ale jinak ten, kdo zabraňuje
  druhým, aby vyslovovali své
 • 00:16:13 argumenty, jen dokazuje, že sám
  dostatek argumentů nemá.
 • 00:16:22 A proto bych si nepřál, aby naše
  Ministerstvo vnitra
 • 00:16:34 bylo jakýmsi novodobým Koniášem a
  nepřeji si, aby jakýsi pornoherec
 • 00:16:39 sestavoval seznamy nevhodných
  internetových serverů.
 • 00:16:47 Nepotřebujeme internetovou policii,
  nový úřad pro tisk a informace,
 • 00:16:56 pokud máme i nadále žít v
  demokratické společnosti.
 • 00:17:06 Poslední poznámka, kterou bych rád
  řekl, jsou americké volby.
 • 00:17:13 Velmi mě potěšilo vítězství
  Donalda Trumpa.
 • 00:17:19 Mám radost, jak bojuje proti
  ilegální migraci,
 • 00:17:25 tak proti islámskému terorismu.
 • 00:17:32 A pevně doufám, že se jeho
  zvolením zlepší naše vztahy s USA.
 • 00:17:40 S pobavením jsem o některých
  médiích včetně veřejnoprávních
 • 00:17:47 viděl, že tato média trochu
  vypadají jako volební štáb
 • 00:17:54 Hillary Clintonové. A myslím si,
  že je to chyba,
 • 00:18:01 protože opravdu profesionální
  novinář má informovat objektivně
 • 00:18:06 a nezávisle, a nemá občanům
  vnucovat své vlastní názory.
 • 00:18:14 Doufám, že tato zkušenost pro naše
  novináře bude poučením.
 • 00:18:19 Milí přátelé, co říci závěrem?
 • 00:18:24 Minulý rok jsem vám přál naplněný
  život.
 • 00:18:28 A to vám samozřejmě přeji i dnes.
 • 00:18:35 Ale k tomu naplněnému životu bych
  vám chtěl popřát radost
 • 00:18:42 a úsměv. Přál bych si, abychom se
  všichni na sebe
 • 00:18:50 někdy dokázali usmát a nikoli se
  škaredit, abychom si dokázali
 • 00:18:58 podat ruku, a i když máme různé
  názory, těmto názorům dokázali
 • 00:19:02 naslouchat a neposlouchali jen své
  vlastní názory.
 • 00:19:05 A na tuto radost a na tento úsměv
 • 00:19:11 bych vám teď chtěl připít
  poloplnou,
 • 00:19:16 zdůrazňuji ještě jednou, poloplnou
  sklenicí vína.
 • 00:19:21 Na vaše zdraví a na vaši životní
  pohodu.
 • 00:19:25 Šťastný a veselý Nový rok.
 • 00:19:34 Skryté titulky:
  Tomáš Seidl