iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 9. 2015
17:05 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
1774
zhlédnutí

Stříbrné medaile Senátu PČR 2015

Stříbrné medaile Senátu PČR

Slavnostního předávání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR oceněným osobnostem.

50 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Stříbrné medaile Senátu PČR

 • 00:01:17 Dobré odpoledne, dámy a pánové.
 • 00:01:20 Je mi ctí a potěšením,
 • 00:01:22 že vás mohu přivítat v historickém
  prostředí Senátu
 • 00:01:28 Parlamentu ČR v krásném paláci
  slavného Albrechta z Valdštejna.
 • 00:01:38 Je to osobnost našich dějin,
  která je ve světě nejznámější.
 • 00:01:44 Byl dokonce jedním z nejvlivnějších
  mužů v Evropě.
 • 00:01:49 Možná právě proto se názor
  na něj různí.
 • 00:01:52 Nelze mu ale upřít, že byl významný
  člověk.
 • 00:01:55 Svatý Václav u příležitosti
  jehož svátku se zde scházíme,
 • 00:02:02 je ve světě mnohem méně známí.
 • 00:02:05 Přesto on byl také významný člověk.
 • 00:02:08 Pro naši zemi ještě významnější.
 • 00:02:12 Měřítka významu ani profesního
  úspěchu nemůže být sláva.
 • 00:02:19 Je to něco jiného.
 • 00:02:20 Z toho vychází také koncepce
  stříbrné pamětní medaile Senátu.
 • 00:02:25 Ocenění, které dnes převezme
  z rukou předsedy horní komory
 • 00:02:31 parlamentu 17 osobností
  z oblasti vědy, kultury,
 • 00:02:36 společenského života.
 • 00:02:38 Někteří z oceněných jsou
  široké veřejnosti dobře známý.
 • 00:02:42 Jiní možná méně.
 • 00:02:44 Ale o všech bez rozdílu platí,
 • 00:02:46 že jsou to lidé významní a ve svých
  oborech velmi úspěšní.
 • 00:02:50 Lidé, kteří se často bez ohledu
  na svůj osobní prospěch významným
 • 00:02:55 způsobem zasloužily o šíření
  dobrého jména ČR v zahraničí,
 • 00:03:01 nebo kteří přispěli ke zvýšení
  kvality života lidí
 • 00:03:03 u nás a v mnohých případech
  dokonce nejen u nás.
 • 00:03:07 Právě proto je dnes chceme
  symbolicky ocenit stříbrnou pamětní
 • 00:03:12 medailí Senátu Parlamentu ČR.
 • 00:03:15 Proto mi dovolte,
 • 00:03:17 abych mezi námi přivítala předsedu
  se na to pana Milana Štěcha.
 • 00:03:25 Dobré odpoledne.
 • 00:03:29 A pochopitelně mezi námi vítám
  i všechny ctěné senátorky
 • 00:03:33 a senátory a další významné hosty.
 • 00:03:37 Dobré odpoledne.
 • 00:03:43 Jak už se stává tradicí,
  neporušíme je ani tentokrát.
 • 00:03:48 Požádám pana předsedu,
 • 00:03:50 aby byl tak laskav a na úvod
  pronesl pár slov.
 • 00:04:03 Děkuji.
 • 00:04:05 Vážené paní senátorky,
  vážení páni senátoři.
 • 00:04:11 Vážení hosté, dámy a pánové.
 • 00:04:14 Vítejte v Senátu.
 • 00:04:16 Scházíme se zde u příležitosti
  dne české státnosti už počtvrté.
 • 00:04:23 Že se udělování této ceny stává
  tradice svědčí rostoucí počet
 • 00:04:33 návrhů na ocenění, které
  přicházejí od kolegů senátorů,,
 • 00:04:41 různých organizací,
  a spolků, a lidí.
 • 00:04:48 Nechtěl jsem, aby tato medaile
  odrážela názor jednoho člověka.
 • 00:04:52 Aby měla širší základ.
 • 00:04:55 To se nám daří.
 • 00:04:56 Toto ocenění je určeno významným
  osobnostem z oblasti vědy, kultury,
 • 00:05:02 společenského života,
  sportu nebo i těm,
 • 00:05:06 kteří ve vypjaté situaci prokázali
  mimořádnou osobní statečnost
 • 00:05:12 a přispěli k záchraně
  lidských životů.
 • 00:05:16 Poměr mezi zástupci těchto oblastí
  bývá v jednotlivých letech různý.
 • 00:05:22 Žádné zvláštní
  pravidla na to nemáme.
 • 00:05:25 Jeden rok je více umělců,
  jindy zase sportovců,
 • 00:05:31 letos převažují vědci.
 • 00:05:33 Můj názor na vědu a výzkum
  u nás je dlouhodobě stejný.
 • 00:05:39 S našimi partnery
  Akademie věd se shodujeme na tom,
 • 00:05:45 že naše vlády a levé, nebo pravé,
 • 00:05:49 za celé více než čtvrt století
  od listopadu roku 1989 nevěnovali
 • 00:05:56 dostatečnou pozornost
  vědě a výzkumu.
 • 00:05:59 Nemůžeme to hodnotit
  úplně paušálně.
 • 00:06:01 Jistě se najdou vlády, které byly,
  nebo jsou této věci vstřícnější.
 • 00:06:07 Stav se lepší, to je informace,
  kterou mám z Akademie věd.
 • 00:06:15 Zásadní změna zatím ale nenastala.
 • 00:06:19 Naše země v oblasti podpory vědy
  a výzkumu potřebuje zásadní
 • 00:06:26 změnu přístupu.
 • 00:06:27 Jen tak bude mít náš hospodářský
  vývoj opravdu solidní,
 • 00:06:35 moderní a stabilní základ.
 • 00:06:37 Nechci ale vědu spojovat
  jen s ekonomikou.
 • 00:06:40 Ještě nedávno byl v kruzích trend
  neustále zdůrazňovat význam
 • 00:06:47 aplikovaného významu a spolupráce
  s podnikovou sférou.
 • 00:06:51 Chtělo se, aby věda
  byla rentabilní.
 • 00:06:54 A to pokud možno v co nejkratší
  době.
 • 00:06:57 Nic proti tomu.
 • 00:06:58 Má to logiku.
 • 00:07:00 Ale základní výzkum
  se dával do pozadí.
 • 00:07:04 Myslím, že tudy cesta nevede.
 • 00:07:07 Základní výzkum je skutečně základ.
 • 00:07:10 Vždy si rád vzpomenu na příklad
  pana prof. holého.
 • 00:07:17 Jemu jsem medaili
  předával v roce 2011.
 • 00:07:20 Jsem rád, že jsem to stihl.
 • 00:07:23 Pan prof. nás krátce poté opustil.
 • 00:07:29 Práci a výsledky prof. holého
  mnozí z vás velmi dobře znají.
 • 00:07:34 Byl a je důkazem,
 • 00:07:36 že zanedbávat základní výzkum
  by bylo velmi krátkozraké.
 • 00:07:41 Stříbrnou medaili chce
  Senát ocenit lidi,
 • 00:07:47 kteří odvádí vynikající práci.
 • 00:07:49 Práci, která přispívá k šíření
  dobrého jména ČR ve světě
 • 00:07:55 a zlepšuje kvalitu
  života naší společnosti.
 • 00:08:00 Tím se dostávám k dalším oblastem,
 • 00:08:04 které jsou letos mezi oceněnými
  zastoupeny poněkud skromně.
 • 00:08:13 Ke kultuře a společensky
  prospěšné činnosti.
 • 00:08:16 Tyto oblasti je také
  potřeba vyzdvihnout.
 • 00:08:20 I kultura definuje národ.
 • 00:08:22 Národ není to, kolik výroku
  se vyrobí nebo prodá.
 • 00:08:27 I když je to důležité.
 • 00:08:29 Národ není ani to, kolik
  sportovních úspěchů získáme,
 • 00:08:32 i když toho máme pochopitelně
  radost a zviditelňuje tu naši zemi.
 • 00:08:39 Charakteru národa patří kultura.
 • 00:08:43 Hodnoty, které přetrvávají a lidé,
 • 00:08:46 kteří je vytváří
  zaslouží naše uznání.
 • 00:08:49 Ale národ, to je také soudružnost.
 • 00:08:53 Jak si navzájem pomáháme,
  jak umíme pečovat o slabé,
 • 00:08:58 postižené nebo nemocné.
 • 00:09:00 I oni jsou jedni z nás.
 • 00:09:04 Já si myslím, že osobnosti,
  které se těmto činnostem věnují,
 • 00:09:09 si naši vděčnost zasluhují také.
 • 00:09:13 Všechny tyto skutečnosti odráží
  i letošní výběr oceněných,
 • 00:09:21 kteří za pár okamžiků obdrží
  stříbrnou pamětní medaili Senátu
 • 00:09:26 pro rok 2015.
 • 00:09:29 Hezké odpoledne, hezký podvečer.
 • 00:09:35 Těším se na další diskuzi.
 • 00:09:38 Hezký den.
 • 00:09:48 Děkuji panu předsedovi.
 • 00:09:50 Dnes tu máme vynikající
  český chlapecký sbor.
 • 00:09:55 Naše duše opět potěší písní.
 • 00:12:53 Slyšeli jsme jednoho z opravdových
  velkých českých velikánů,
 • 00:12:58 Bedřicha Smetanu.
 • 00:13:01 Myslím, že je to ten skvělý
  okamžik proto,
 • 00:13:05 abychom začali předávat medaile.
 • 00:13:09 Požádám Milana Štěcha,
  aby se tohoto úkolu zhostil.
 • 00:13:16 Budeme předávat medaile
  dalším významným lidem.
 • 00:13:21 Já si dovolím vám jednotlivé
  osobnosti postupně představit.
 • 00:13:27 Dámy a pánové.
 • 00:13:29 Stříbrné medaile z rukou předsedy
  Senátu pro rok 2015 obdrží
 • 00:13:36 tyto osobnosti.
 • 00:13:38 Pan Jiří Bartoška.
 • 00:13:49 Patří k nejvýraznějším
  a nejpopulárnějším divadelním
 • 00:13:53 a filmovým hercům.
 • 00:13:56 Za svou čtyřicetiletou kariéru
  byl členem respektovaných
 • 00:14:02 divadelních scén.
 • 00:14:05 Dlouhodobě se těší jak přízně
  veřejnosti,
 • 00:14:08 tak respektu odborné kritiky.
 • 00:14:11 Jiří Bartoška se také
  opakovaně občansky angažoval,
 • 00:14:15 byl signatářem petice za propuštění
  Václava Havla z vězení.
 • 00:14:20 V listopadu 1989 spoluzakládal
  Občanské fórum.
 • 00:14:25 Je také prezidentem
  Mezinárodního filmového festivalu
 • 00:14:28 od roku 1994 v Karlových Varech.
 • 00:14:48 Dámy a pánové.
 • 00:14:54 Přivítejte druhého oceněného.
 • 00:14:58 Světově uznávaný fyzik a zakladatel
  elektronové mikroskopie
 • 00:15:03 v Československu.
 • 00:15:05 V roce 1958 obdržel za svůj
  mikroskop zlatou medaili na světové
 • 00:15:11 výstavě EXPO v Bruselu.
 • 00:15:14 Byl dlouholetým ředitelem úřadu
  přístrojové techniky Akademie věd.
 • 00:15:21 Byl také místopředsedou federální
  vlády pro vědeckotechnický rozvoji.
 • 00:15:28 V roce 2005 mu byla udělena medaile
  Česká hlava za celoživotní vědeckou
 • 00:15:33 práci a za přenos oborového
  know-how do přístrojového využití.
 • 00:15:53 Pan Armin Delong.
 • 00:15:59 Dámy a pánové.
 • 00:16:01 Dovolte mi, abych vám představila
  pana Zdeňka Havlase.
 • 00:16:11 Stojí před vámi bývalý ředitel
  slavného ústavu organické chemie
 • 00:16:14 a biochemie Akademie věd,
 • 00:16:17 který patří k našim největším
  osobnostem oblastní chemie.
 • 00:16:20 Ve zmíněném ústavu působí jako
  vědecký pracovník už 36 let.
 • 00:16:27 Mám na svém kontě 1000 odborných
  citací a stovky odborných prací.
 • 00:16:32 Zaměřuje se na kvantovou
  a výpočetní chemie.
 • 00:16:36 Nebo vodíkovou vazbu.
 • 00:16:39 Jednou z nejdůležitějších součástí
  jeho práce je vývoji nových léků.
 • 00:16:45 Dosud byl za svou činnost
  oceněn několika medailemi.
 • 00:17:12 Pana Dr. Zdeněk Havlas.
 • 00:17:15 Děkujeme.
 • 00:17:17 Dalším, kdo dnes převezme pamětní
  medaili je pan doktor Jiří Hejnar.
 • 00:17:28 Jiří Hejnar je vedoucí oddělení
  virové a buněčné genetiky
 • 00:17:35 Akademie věd.
 • 00:17:37 Ve své vědecké práci se zaměřuje
  na retroviry,
 • 00:17:42 které způsobují nádory.
 • 00:17:44 A na vztahy těchto retrovirů.
 • 00:17:48 Výzkum jeho týmu zahrnuje také
  pozůstatky dávných infekcí,
 • 00:17:56 které ovlivňují funkci
  lidských buněk.
 • 00:18:00 V loňském roce obdržel cenu
  Akademie věd za soubor svých prací.
 • 00:18:28 Úsměv do fotoaparátu.
 • 00:18:31 Děkujeme.
 • 00:18:33 Poprosím pana prof. Josefa Hyánka.
 • 00:18:42 Josef Hyánek je přední český
  lékař a expert v oblasti
 • 00:18:47 klinické biochemie.
 • 00:18:49 Většinu svého života se zabývá
  dědičnými poruchami metabolismu.
 • 00:18:54 Byl přednostou oddělení klinické
  biochemie a také přednostou kliniky
 • 00:19:00 dědičných chorob.
 • 00:19:04 Působil také jako přednosta
  Nemocnice Na Homolce,
 • 00:19:08 kde dodnes pracuje v metabolické
  ambulanci.
 • 00:19:11 Má za sebou stovky
  odborných přednášek,
 • 00:19:14 je autorem více jak 150 vědeckých
  článků.
 • 00:19:19 Je nositelem zlaté medaile
  České lékařské společnosti
 • 00:19:23 a medaile české společnosti
  klinické biochemie.
 • 00:19:45 Pan prof. Hyjánek.
 • 00:19:53 A teď budeme tleskat první
  dámě dnešního odpoledne.
 • 00:19:58 Alena Jančíková.
 • 00:20:09 Alena Jančíková, ředitelka
  českých paraplegiků.
 • 00:20:18 Sama se intenzivně věnuje
  intenzivní terapii.
 • 00:20:22 Působí také v pražském
  Centru Paraple.
 • 00:20:26 Mezi hlavní činnost její
  asociace patří poradenství,
 • 00:20:33 intervence na podporu práv
  vozíčkářku a podpora hledání
 • 00:20:43 zaměstnání a bydlení.
 • 00:20:48 Byla také oceněna cenou
  Olgy Havlové v roce 2013.
 • 00:21:08 Paní Alena Jančíková.
 • 00:21:16 A teď mi dovolte pozvat
  pana prof. Pavla Janderu.
 • 00:21:30 Pan prof. patří mezi světové špičce
  v oblasti analytické chemie.
 • 00:21:37 Jedním z prestižních časopisů
  byl zařazen mezi 100 nejvlivnějších
 • 00:21:41 vědců v tomto oboru.
 • 00:21:43 Je také nositelem Martinovi
  medaile, nejvyššího ocenění,
 • 00:21:48 kterého lze v této
  oblasti dosáhnout.
 • 00:21:51 Zabývá se vysokoúčinnou
  chromatografií,
 • 00:21:56 kterou lze využít pro odhalování
  některých typů rakoviny.
 • 00:22:00 Je nositelem medaile
  chemické společnosti,
 • 00:22:04 medaile Jaroslava Janáka
  nebo středoevropské skupiny
 • 00:22:08 pro separační vědy.
 • 00:22:26 Pan prof. Pavel Jandera.
 • 00:22:35 Nyní mi dovolte požádat paní
  prof. Milenou Lenderovou.
 • 00:22:49 Přední česká historička,
 • 00:22:51 mezinárodně uznávaná expertka
  v oblasti dějin každodennosti.
 • 00:22:57 Zaměřuje se na studium řemesel,
  historický vývoj rodiny,
 • 00:23:01 sociálních podmínek,
  zdravotní péče.
 • 00:23:04 Za svůj výzkum a svou činnost
  obdržela francouzský řád,
 • 00:23:11 nebo cenu ministra školství.
 • 00:23:13 V současné době působí v ústavu
  historických věd fakulty
 • 00:23:18 filozofické univerzity Pardubice.
 • 00:23:20 Je autorkou řady odborné
  i čtenářsky úspěšné literatury.
 • 00:23:26 Například žena v českých zemí
  od středověku do 20. století.
 • 00:23:31 Nebo z dějin české každodennosti.
 • 00:23:51 Paní prof. Milena Lenderová.
 • 00:24:00 Dalším významným mužem
  je pan prof. Václav Pavlíček.
 • 00:24:14 Jinak též vynikající český odborník
  v oblasti ústavního práva.
 • 00:24:20 Jako člen pracovní skupiny
  byl předsedou pro obnovu české
 • 00:24:33 skupiny řeholí a také
  rehabilitační skupiny.
 • 00:24:37 Z právnické skupiny byl donucen
  odejít v roce 1970.
 • 00:24:45 V lednu 19 90 se vrátil
  na právnickou fakultu,
 • 00:24:51 stal se proděkanem,
 • 00:24:52 byl jmenován doc. Stal se poradcem
  prezidenta republiky.
 • 00:24:57 Pracoval v různých
  orgánech Akademie věd.
 • 00:24:59 Od roku 2000 je předsedu
  správní rady Hlávkovy nadace.
 • 00:25:03 Je také autorem několika
  učebnic ústavního práva.
 • 00:25:26 Dámy a pánové, pan prof. Václav
  Pavlíček.
 • 00:25:35 A nyní mi dovolte pozvat
  paní prof. Janu Roithovou.
 • 00:25:45 Paní prof. je přední česká chemička
  zabývající se organickými reakcemi.
 • 00:25:55 Během doktorského a post
  doktorského studia působila
 • 00:25:59 ve třech ústavech
  Akademie věd a také na technické
 • 00:26:04 univerzitě v Berlíně.
 • 00:26:07 V současné době vede
  katedru Univerzity Karlovy.
 • 00:26:12 Je to autorka více jak 140 prací.
 • 00:26:19 Je nositelkou řady ocenění,
  například Hlávkovy ceny,
 • 00:26:26 ceny neuron anebo ceny udělované
  rakouskou Akademií věd.
 • 00:26:47 Paní prof. Jana Roithová.
 • 00:26:57 Další dnes oceněnou osobností
  je pan prof. Jaroslav Rybka.
 • 00:27:09 Mezinárodně uznávaný český lékař
  specializovaný na diabetologii
 • 00:27:14 a vnitřní lékařství.
 • 00:27:17 Patří k předním postavám
  české diabetologie.
 • 00:27:20 Iniciovali jako první v Evropě
  programové řešení péče o diabetiky.
 • 00:27:26 Tento program také koordinoval.
 • 00:27:28 V roce 1970 se stal
  přednostou ve Zlíně.
 • 00:27:35 V roce 1988 bylo toto pracoviště
  jmenována jako evropské.
 • 00:27:44 Účastnil se desítek
  klinických studií,
 • 00:27:48 je členem Americké
  diabetologické asociace,
 • 00:27:52 Evropské asociace pro studium
  diabetes.
 • 00:27:57 Za svou práci byl odměněn
  řiti oprava rytířským řádem.
 • 00:28:20 Dámy a pánové, pan prof. Jaroslav
  Rybka.
 • 00:28:31 Stříbrnou pamětní medaili přebírá
  také doktor Vladimír Rys.
 • 00:28:37 Požádám jeho synovce, aby za svého
  strýce, který nemohl přijít,
 • 00:28:42 cenu převzal.
 • 00:28:48 Pana doktora Vladimíra rys jako
  sociolog patří mezi uznávané vědce
 • 00:28:55 pro sociální zabezpečení.
 • 00:28:58 Od roku 1960 působil mezinárodní
  asociaci sociálního zabezpečení.
 • 00:29:03 Byl také externím spolupracovníkem
  československého vysílání BBC.
 • 00:29:08 A také aktivním členem
  rady Československa.
 • 00:29:12 Byl vedoucím výzkumné asociace
  sociálního zabezpečení.
 • 00:29:18 15 let jejím generálním sekretářem.
 • 00:29:21 Po roce 1989 se zapojil
  do aktivního života
 • 00:29:25 na Univerzitě Karlově.
 • 00:29:27 Nejčastěji citovanou prací je jedna
  z jeho prací napsaná v angličtině.
 • 00:29:50 Dr. Vladimír Rys v zastoupení
  svého synovce Ing. Václava rysa.
 • 00:30:00 Další ocenění převezme
  paní Ing. Skalický.
 • 00:30:11 Jozef Skalický,
 • 00:30:12 který patří k největším
  osobnostem našeho potravinářství.
 • 00:30:16 Během 50 let vychoval
  několik generací odborníků.
 • 00:30:23 Je autorem mnoha studií
  na téma potravinářství.
 • 00:30:29 V roce 1996 mu bylo uděleno
  čestné členství v asociaci pekařů
 • 00:30:38 a cukrářů.
 • 00:30:56 Pan Ing. Josef Skalický.
 • 00:31:08 Dámy a pánové, dalším
  oceněným Josef Suchár.
 • 00:31:22 Jinak též dlouholetý prezident
  diecézní charity v Hradci Králové.
 • 00:31:27 Jeho jméno je spjato s aktivní
  pomocí lidem v nouzi
 • 00:31:32 a na okraj společnosti.
 • 00:31:33 Byl tajně vysvěcen na kněze.
 • 00:31:36 Od roku 1989 byl přijat do služeb
  královéhradecké diecéze,
 • 00:31:42 kde spravuje
  římskokatolickou farnost.
 • 00:31:48 Jeho zásluhou zde žije zhruba
  30 hendikepovaných lidí.
 • 00:31:54 Také vzniklo sdružení, které dává
  práci zhruba 75 lidem s postižením.
 • 00:32:22 Josef Suchár.
 • 00:32:31 Další významnou postavou českého
  lékařství je pan prof. Josef Sika.
 • 00:32:45 Vynikající český
  lékař, neurofyziolog.
 • 00:32:49 Odborník zejména na oblasti
  poruchou sluchu.
 • 00:32:59 Zároveň jako předseda sluchové
  asociace získal několik medailí.
 • 00:33:14 V roce 2009 mu Ruské akademie
  věd udělila čestný doktorát.
 • 00:33:23 Také se podílel na porevoluční
  transformace české vědy.
 • 00:33:35 Pan prof. Josef Sika.
 • 00:33:46 Nyní mi dovolte přivítat
  pana prof. Karla Ulbricha.
 • 00:33:59 Pan prof. je jednou z vůdčích
  osobností české
 • 00:34:04 makromolekulární chemie.
 • 00:34:06 Věnuje se způsobům,
 • 00:34:08 jak dostat léčivou látku
  přímo do nádorových buněk.
 • 00:34:15 Byl vedoucím oddělení
  makromolekulární chemie
 • 00:34:23 Akademie věd.
 • 00:34:25 Je spoluautorem
  pětatřiceti patentů.
 • 00:34:27 Jeho práce mají více
  než 10 000 citací.
 • 00:34:32 Za svou vědeckou činnost
  získal cenu Učené společnosti,
 • 00:34:36 čestnou medaili
  Slovenské akademie věd,
 • 00:34:41 cenu Česká hlava a cenu
  akademie věd.
 • 00:34:58 Dámy a pánové, váš potlesk patří
  panu prof. Karlu Ulbrichovi.
 • 00:35:09 A posledním oceněným
  podle abecedního pořádku
 • 00:35:14 je pan prof. František Vejražka.
 • 00:35:23 Jinak též světově uznávaný
  expert v oblasti družicových
 • 00:35:28 navigačních systémů.
 • 00:35:31 Nejdelší etapu svého
  života věnoval výzkumu,
 • 00:35:37 konstrukci a aplikace
  družicových navigačních systémů.
 • 00:35:43 Měl významný podíl na využití
  systému GPS vojenských jednotek
 • 00:35:49 v bývalé Jugoslávii.
 • 00:35:55 Aktivně se podílel na jednání
  OSN o sblížení systémů
 • 00:36:00 GPS a Galileo.
 • 00:36:02 Je honorárním členem
  Královské navigace v Londýně.
 • 00:36:07 Spolupracuje také
  s Ministerstvem dopravy Spojených
 • 00:36:10 států, Evropskou komisí a Evropskou
  kosmickou agenturou.
 • 00:36:14 Jeho odborná vystoupení byla
  oceněna mnoha cenami například
 • 00:36:20 ve Spojených státech amerických.
 • 00:36:35 Dámy a pánové, váš potlesk patří
  panu prof. Františkovi Vejražkovi.
 • 00:36:45 Děkuji panu předsedovi.
 • 00:36:49 Je to dobré, žádná
  medaile nám nezbyla.
 • 00:36:52 Můžeme dát opět
  prostor krásné hudbě.
 • 00:42:20 Slavná skladba v podání skvělých
  chlapců a mladých mužů.
 • 00:42:26 Dámy a pánové, pamětní medaile
  pro rok 2015 jsou předány.
 • 00:42:32 Dovolte, abych nejen za sebe,
 • 00:42:35 ale za všechny v sále
  poblahopřála oceněným.
 • 00:42:39 A to i prostřednictvím diváků.
 • 00:42:42 Nyní poprosím pana
  prof. Václava Pavlíčka,
 • 00:42:47 aby promluvil jménem oceněných.
 • 00:43:02 Dobré odpoledne,
  vážený pane předsedo.
 • 00:43:05 Vážené paní senátorky,
  vážení páni senátoři.
 • 00:43:10 Vážení přítomní.
 • 00:43:12 Byl jsem požádán, abych
  promluvil jménem oceněných.
 • 00:43:17 Udělení stříbrné medaile Senátu
  při příležitosti státního svátku
 • 00:43:25 28. září je pro nás velkou poctou.
 • 00:43:30 Senát již několik let při této
  příležitosti oceňuje jednotlivce
 • 00:43:37 především z oblasti vědy, kultury,
 • 00:43:41 vzdělanosti nebo ze sociální
  oblasti,
 • 00:43:45 kteří podle jeho hodnocení svou
  činností se zasloužili o rozvoj
 • 00:43:53 české společnosti a ČR.
 • 00:44:00 Udělení tohoto vyznamenání
  v letošním roce má zvláštní význam.
 • 00:44:04 Již na počátku roku jsme vzpomněli
  130. výročí založení akademie
 • 00:44:18 pro vědu, slovesnost a umění.
 • 00:44:21 Předseda senátu ocenil,
 • 00:44:23 co pro český stát a českou
  společnost poznamenal tento
 • 00:44:29 nakladatelský čin Josefa Hlávky.
 • 00:44:31 A jaký význam má pro českou
  společnost věda a její podpora
 • 00:44:38 ze strany státu.
 • 00:44:39 To ostatně zopakoval ji na začátku
  dnešního setkání.
 • 00:44:50 Česká akademie sdružovala významné
  osobnosti v oblasti vědy a kultury
 • 00:44:59 a přispívala k vědeckému
  pokroku v českém národě a jeho
 • 00:45:07 kulturnímu rozvoji.
 • 00:45:08 Velmi si vážíme toho,
 • 00:45:10 že toto vyznamenání se uděluje
  ke dni 28. září,
 • 00:45:18 kdy se vzpomíná slavné osobnosti
  české státnosti knížete Václava.
 • 00:45:27 Zatímco 28. říjen připomíná tradici
  novodobé republikánské státnosti,
 • 00:45:43 28. září vyjadřuje
  tradice mnohem dávnější.
 • 00:45:49 Svatováclavská idea ukazuje
  kořeny mnohem starší.
 • 00:46:01 Je tady tradice Kč oprava české
  koruny symbolizující označení
 • 00:46:14 koruny svatováclavské.
 • 00:46:15 V různé době se zdůrazňují
  různé stránky této tradice.
 • 00:46:22 Ve sborníku ke svatováclavskému
  miléniu spojoval český historik
 • 00:46:36 Václava s říší moravskou.
 • 00:46:42 Ve svatováclavském
  sborníku bylo uvedeno,
 • 00:46:46 že Václav zajistil patrně
  bezporuchový přechod do světa nové
 • 00:47:02 křesťanské Evropy.
 • 00:47:04 Historik Šmahel upozorňoval
  na úctu husitských Čechů
 • 00:47:09 ke knížeti Václavovi.
 • 00:47:12 Takové dávné tradice spojené
  s touto státní ideou je vhodné
 • 00:47:21 připomínat právě v době,
  kdy mnohé státy,
 • 00:47:26 které nejsou zakotveny v dějinách,
 • 00:47:32 nebo jejíž občané svému státu
  os jsou lhostejní a symboly státu
 • 00:47:42 dehonestují, rozpadají se,
 • 00:47:44 idea státnosti jako jedna ze záruk
  stability světového řádu,
 • 00:47:51 míru ve světě a bezpečnosti člověka
  a občana přestala být oceňována.
 • 00:48:03 Přihlášení Senátu k tradici
  státnosti,
 • 00:48:06 udělování medailí je tedy významné
  z hlediska hodnot stabilních,
 • 00:48:17 trvalých, aktuálních.
 • 00:48:18 Pro nás jsou takové souvislosti
  s tím důležitějším.
 • 00:48:26 Dovolte mi za vyznamenání,
  které jsme dostali, poděkovat.
 • 00:48:39 Pan prof. Václav Pavlíček.
 • 00:48:42 Děkujeme.
 • 00:48:44 Vážení hosté,
 • 00:48:45 slavnostní předávání pamětních
  medailí pro 2015 je u konce.
 • 00:48:54 Děkuji vám za pozornost.
 • 00:48:56 Přeji vám krásný svátek
  Den české státnosti.
 • 00:49:00 Děkuji vám tady v sále.
 • 00:49:02 Děkuji za pozornost
  i vám u televizních obrazovek.
 • 00:49:10 Hezký den.
 • 00:49:21 Živé titulky vytvořeny
  ve spolupráci se ZČU
  Stínová mluvčí: Nováková

Související