iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 11. 2014
13:30 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
1433
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Biskup Josef Martin Nathan — Oceněni biskupem — Kaple sv. Kryštofa na paprsku — Svatohubertská pouť — Atmosféra

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

přehrát vše

 • Biskup Josef Martin Nathan

  1:35 do playlistu

  Biskup Josef Martin Nathan
  Biskup Nathan je velkou inspirující osobností svým vztahem k chudým a nemocným, který proměnil ve velké dílo trvalé hodnoty. Jeho život současně dokládá složité peripetie dějin první poloviny dvacátého století. Po vysvěcení na kněze v roce 1916 se stal administrátorem a v roce 1924 generálním vikářem pruské části olomoucké arcidiecéze. V prvních letech 20. století založil a vybudoval v Branicích (dnešní Polsko) pro psychicky nemocné pacienty dodnes obdivované a stále fungující Městečko Milosrdenství. Na začátku protektorátu mu byla svěřena pastorační péče o zabrané území a v roce 1943 byl jmenován světícím biskupem olomouckým. V důsledku poválečného vývoje byl však všech církevních funkcí zbaven a Branice musel opustit. Pobýval a v lednu 1947 zemřel v Opavě, kde byly také uloženy jeho ostatky. Po téměř sedmdesáti letech byly letos ostatky slavnostně přeneseny z Opavy do polských Branic, aby spočinuly v kostele městečka, které vytvořil.

 • Oceněni biskupem

  6:54 do playlistu

  Oceněni biskupem
  Na svátek sv. Hedviky byli oceněni lidé, kteří se svou prací v uplynulém roce zasloužili o rozkvět ostravsko-opavské diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz sloužil v kostele sv. Václava mši svatou, při které ocenil dvacet šest lidí. Ocenění se uděluje od roku 2011. Nominace kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů. Jedním z oceněných byl např. pan Oldřich Harok, a to za umělecký přínos a dlouholetou pastorační pomoc. Oldřich Harok je ze Šenova u Ostravy a věnuje se malbě i drobné sochařské práci. Byl pokřtěn jako evangelík a v roce 1974 se oženil s místní katoličkou. Obětavě a nezištně se zapojuje do života farnosti. K jubileu dvou set padesáti let kostela vytvořil čtyřmetrovou skulpturu Prozřetelnost Boží. Pomáhá také s výrobou pozvánek, plakátů, nástěnného kalendáře i farního časopisu, který ve svém podniku tiskne zdarma. Svou ochotou a obětavostí je cenným pomocníkem ve farnosti.

 • Kaple sv. Kryštofa na paprsku

  10:41 do playlistu

  Kaple sv. Kryštofa na paprsku
  U chaty Paprsek v Rychlebských horách stojí dřevěná kaplička zasvěcená sv. Kryštofu. Jejím donátorem a vlastně i majitelem je pan Miloslav Míka ze Starého Města, chatař z Paprsku, který stavbu nechal zhotovit u příležitosti svých šedesátých narozenin. Kaple byla vysvěcena v září 2009. Stavbou chtěl pan Míka Bohu poděkovat za svůj život, za ženu Milenu i za práci v nádherných horách. Pro vybavení kapličky našel zvon z nedalekého zničeného kostela v zaniklé osadě Grund Messinghammer. Lavice vyhledal v jiném nepoužívaném kostele. Protože jde o oblast před válkou hustě osídlenou německým obyvatelstvem, stala se kaple také symbolem česko-německého usmíření. Často ji navštěvují vnuci těch, kteří odtud v roce 1945 odešli, a dozvídají se tak více o oblíbených místech svých prarodičů. Dnes se zde odbývají svatby i pobožnosti. Zajímavostí je, že kaplička je vyzdobena obrázky křížové cesty, které vytvořila technikou podmalby na skle významná československá horolezkyně Dina Štěrbová.

 • Svatohubertská pouť

  15:25 do playlistu

  Svatohubertská pouť
  Na 3. listopadu připadá svátek sv. Huberta, patrona myslivců. Kolem tohoto data se na různých místech na světě konají myslivecké mše svaté s prosbami za dobrý lov, za ochranu zvířat a přírody. Podobná mše proběhla také v barokním poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, který je známý především zázračným obrazem tzv. černé byzantské Madony. Na pouť se pravidelně sjíždí velké množství příznivců myslivosti, a to nejen z naší republiky. Letos šlo již o VII. ročník Evropské myslivecké pouti. Svatohubertskou mši celebroval P. Ginter Žmuda. Nutno dodat, že i místní farář Jan Kornek je sám myslivcem a obdivovatelem a znalcem přírody.

 • Soutěž
 • Atmosféra

  20:56 do playlistu

  Atmosféra
  Loni o Vánocích na půlnoční mši se několik mladých lidí domluvilo, že v Ostravě, v multižánrovém centru současného umění Cooltour, uspořádají netradiční bohoslužbu, kde se lidé budou moci potkat se známými a zajímavými osobnostmi, s inspirující hudbou a s motivačním duchovním slovem. Slovo dalo slovo a stalo se. Při setkání si mohli dát šálek čaje či kávy, což všechno dohromady vytvořilo skvělou atmosféru. Kupodivu tehdy poprvé přišlo na čtyři sta lidí. Od té doby se mladí sešli už několikrát. Hlavní postavou všech těchto setkávání je Ježíš, který změnil a stále mění atmosféru této planety. Účastníci akce trefně nazvané Atmosféra věří, že také oni sami se mohou změnit, že mohou změnit své životy a všichni společně tak pozitivně ovlivňovat atmosféru kolem sebe.

Přehrát vše