iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 1. 2014
15:10 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
1690
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Hlučínský sanktusník — Vladyka Simeon — Modlitba dřeva – Kostel Nalezení sv. Kříže v Rybí — Jano Köhler — Charitní dům sv. Benedikta Labre

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

přehrát vše

 • Hlučínský sanktusník

  1:58 do playlistu

  Hlučínský sanktusník
  Kolem kostela svatého Jana Křtitele v Hlučíně bylo nedávno plno práce. Jednak se bouralo lešení, protože oprava fasády skončila, a jednak došlo i na opravu sanktusníku. Tato malá a štíhlá věžička se nachází obvykle na hřebeni střechy presbytáře kostela zhruba nad hlavním oltářem. Ve vížce bývá zavěšen malý zvon používaný při zpěvu Sanctus a při pozdvihování – odtud tedy její název. A právě kolem konečného vzhledu sanktusníku na hlučínském kostele sv. Jana Křtitele byl značný rozruch. Při jeho demontáži se uvnitř našly mince spolu s dokumenty z 18. století. Jejich kopie byly pak po skončení opravy vloženy zpět do tubusů a přibyly k nim vzkazy současníků pro budoucí pokolení. Kdož ví, ve kterém roce nebo století sanktusník znovu otevřou.

 • Vladyka Simeon

  6:14 do playlistu

  Vladyka Simeon
  Biskup olomoucko-brněnské pravoslavné církve, je významnou a v celém církevním světě uznávanou osobností. Občanským jménem Radivoj Jakovljevič se narodil v Praze 12. února 1926 ve smíšené pravoslavné srbsko-české rodině. Jeho otec byl pravoslavným duchovním. Radivoj vystudoval reálné gymnázium a v roce 1945 zahájil studium na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Osmileté studium ukončil na Pravoslavné duchovní akademii v Leningradu a šest let pak přednášel na Pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově Starý zákon a patrologii. Když mu bylo tehdejším režimem další přednášení znemožněno, věnoval se své farnosti a písemné činnosti. Od roku 1959 byl ustanoven duchovním správcem Pravoslavné církevní obce v Mariánských Lázních, kde působil čtyřicet let. Podílel se na překladu Starého a později také Nového zákona do moderní češtiny a pomohl tak ke kompletnímu českému ekumenickému překladu Bible. V osobním životě vždy dokazoval svoji nesmiřitelnost se lží, úctu k poznané pravdě a svou laskavostí se zapsal do životů mnoha lidí.

 • Modlitba dřeva – Kostel Nalezení sv. Kříže v Rybí

  10:48 do playlistu

  Modlitba dřeva – Kostel Nalezení sv. Kříže v Rybí
  Unikátní lidová stavba pocházející patrně z 15. století stojí v centru obce, která se původně jmenovala Rybník. Ostatně dodnes jí protéká stejnojmenný potok. Za třicetileté války byl kostel třikrát vážně poškozen. Nejprve byl v roce 1624 vypálen kozáky spolu s osadou a v letech 1642 a 1648 byl zničen Švédy. Ve druhé polovině 17. století byl kostel radikálně přestavěn, protože z původní stavby zůstaly holé zdi. Tehdy byla pravděpodobně odstraněna gotická klenba, kterou nahradil plochý strop. Tímto zásahem vznikla velmi zajímavá a ojedinělá stavba s prvky gotiky a lidové architektury, která je v současnosti chráněnou kulturní památkou.

 • Jano Köhler

  15:32 do playlistu

  Jano Köhler
  V Arcidiecézním muzeu v Olomouci byla otevřena výstava věnovaná akademickému malíři Jano Köhlerovi, významnému moravskému výtvarníkovi, v jehož tvorbě převažuje sakrální tématika. Do veřejného povědomí se snad nejvíc zapsal litografií Cyrila a Metoděje z roku 1912, která se o jednadvacet let později dostala na československé známky. Byl aktivním členem Sdružení výtvarných umělců moravských. Za svou čtyřicetiletou samostatnou výtvarnou kariéru vyzdobil bezmála sedmdesát sakrálních a pětapadesát světských staveb. Jeho dílo je ale daleko širší, čítá celkem dva a půl tisíce prací, mezi nimiž najdeme olej, ilustraci, grafiku, kresbu i návrhy liturgických předmětů. Zasvěceným průvodcem malířovou tvorbou i duchovním životem je jeho vnuk Jiří společně s průvodcem Arcidiecézního muzea v Olomouci Martinem Kučerou. Výstava potrvá do 27. dubna.

 • Soutěž
 • Charitní dům sv. Benedikta Labre

  20:59 do playlistu

  Charitní dům sv. Benedikta Labre
  Charita Ostrava, jejíž základním posláním je pomoc lidem bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání, v současnosti rekonstruuje nízkoprahové denní centrum ve Vítkovicích, v němž nabízí ženám a mužům bez domova možnost snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich životem na ulici. V charitním domě bude od ledna díky rekonstrukci vytvořena nová čekárna, recepce, šatník, sklad a hovorna, která bude sloužit k navázání kontaktu a komunikaci s klienty. Charitní dům sv. Benedikta Labre vybudovala ostravská charita z bývalého a dlouho nepoužívaného kostela. Jde o velký objekt, který se upravuje postupně. Letošním lednem končí velmi důležitá úprava vstupu do budovy. Nově vytvořený bezbariérový vstup umožní využití služeb seniorům i lidem se zdravotním postižením, kteří mohli doposud služby využívat jen omezeně.

Přehrát vše

Související