iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 5. 2018
13:50 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
1776
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Velikonoční festival duchovní hudby 2018 — Evangelická farářka Alexandra Jacobea — Mateřská škola Zahrádka svatého Františka — Vladimíra Fridrichová Kunešová – výtvarnice a restaurátorka

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:13 Hezkou květnovou neděli.
 • 00:00:15 V úvodu magazínu přineseme
  reportáž z 27. ročníku
 • 00:00:18 Velikonočního festivalu
  duchovní hudby,
 • 00:00:21 představíme jeden
  z brněnských evangelických sborů,
 • 00:00:25 navštívíme mateřskou školu
 • 00:00:27 s názvem
  Zahrádka svatého Františka
 • 00:00:29 a seznámíme vás
  s malířkou kapliček
 • 00:00:31 Vladimírou
  Fridrichovou-Kunešovou.
 • 00:00:34 Vinice a zahrada.
 • 00:00:35 2 křesťanské symboly,
 • 00:00:37 které už tisíce let
  lidem přibližují
 • 00:00:40 hluboké duchovní pravdy.
 • 00:00:42 Letos se staly tématem
 • 00:00:43 tradičního brněnského
 • 00:00:45 Velikonočního festivalu
  duchovní hudby.
 • 00:00:47 Ohlédnutí za tímto festivalem,
 • 00:00:50 a zároveň i přiblížení
  přírodních motivů
 • 00:00:52 v křesťanství bude tématem
  následující reportáže.
 • 00:01:29 Už po 27. přivítaly
  brněnské chrámy
 • 00:01:31 koncerty festivalu,
 • 00:01:33 který chce svým návštěvníkům
  nabídnout víc
 • 00:01:36 než jen
  hluboký umělecký zážitek.
 • 00:01:43 -Letošní ročník má slova
  "zahrada" a "vinice"
 • 00:01:46 jako jakýsi emblém.
 • 00:01:49 Je to motiv,
 • 00:01:50 který sjednocuje
  a propojuje všechny koncerty,
 • 00:01:53 od Květné neděle
  po neděli po Velikonocích,
 • 00:01:56 a zároveň je to
  ten důležitý impuls,
 • 00:01:59 který nám pomáhal ve výběru
  zajímavých skladeb pro festival.
 • 00:02:20 -Publikum
  těchto festivalových koncertů
 • 00:02:23 je rozhodně zvláštní.
 • 00:02:24 Není to naše
  klasické abonentní publikum,
 • 00:02:27 i když částečně
  samozřejmě také,
 • 00:02:29 ale jsou to lidé
  duchovně nebo spirituálně zaměřeni,
 • 00:02:33 kteří si chtějí zvlášť prožít
  výjimečné křesťanské období roku.
 • 00:02:37 A jsou to lidé,
  kteří jsou zvědaví
 • 00:02:39 anebo třeba upřednostňují
  zvláštní sakrální prostory.
 • 00:02:43 -A je to právě specifičnost
  publika,
 • 00:02:46 která dramaturgii festivalu
  dovoluje,
 • 00:02:49 aby hudbu každého ročníku propojila
 • 00:02:51 se stejně výrazným
  duchovním tématem,
 • 00:02:56 jako letošní motiv zahrady
  a vinice.
 • 00:03:03 V čem jsou právě tyto symboly
  pro křesťanství tak důležité?
 • 00:03:08 -Vzpomínám si
  na jedno čínské přísloví,
 • 00:03:11 které říká, že když chce být
  člověk šťastný týden,
 • 00:03:14 tak se má oženit,
 • 00:03:16 když chce být šťastný měsíc,
  tak má zabít prase
 • 00:03:19 a když chce být šťastný celý život,
  tak má vytvořit zahradu.
 • 00:03:24 Zahrada byla vždycky
  symbolem štěstí,
 • 00:03:26 možná i proto jsou
  první lidé v Bibli
 • 00:03:29 umístěni do zahrady.
 • 00:03:31 Kdysi jsem četl knížku
  o duchovních temperamentech,
 • 00:03:35 která mluví
  o 9 typech lidských osobností,
 • 00:03:38 jak se setkávají s Bohem
  v určité situaci.
 • 00:03:42 Patří mezi ně taky
  tzv. přírodní křesťan,
 • 00:03:46 který vnímá Boha právě v přírodě.
 • 00:03:50 Jako příklad jsou uváděni
  sv. František z Assisi
 • 00:03:54 nebo sv. Bernard z Clairvoux.
 • 00:03:59 Lidé mohou i dnes
  vnímat Boha v přírodě,
 • 00:04:02 krásu přírody.
 • 00:04:04 Možná mohou mít trochu problém,
  jak si vyložit symboly,
 • 00:04:07 které jsou spojeny s přírodou,
 • 00:04:10 protože ty pro člověka,
  který žil před 2000 lety,
 • 00:04:14 mohly znamenat
  něco trošku jiného,
 • 00:04:17 než znamenají dnes.
 • 00:04:21 -Motivem zahrady začínal
  i 1. koncert letošního festivalu:
 • 00:04:25 oratorium
  "Kristus na hoře Olivetské"
 • 00:04:28 od Ludwiga van Beethovena,
 • 00:04:30 jediné autorovo dílo,
 • 00:04:31 které bylo inspirováno
  biblickým tématem
 • 00:04:34 Kristovy modlitby
  v zahradě Getsemanské.
 • 00:04:52 -Právě vzhledem k názvu
  a závažnosti tohoto díla
 • 00:04:55 se nám jevilo naprosto jednoznačné
  začít právě tímto oratoriem.
 • 00:05:15 -V rámci festivalu vystoupila celá
  řada špičkových souborů a sólistů.
 • 00:05:19 Jedním z jeho vrcholů pak byl
  koncert středověké mešní hudby
 • 00:05:25 z období kolem roku 1400.
 • 00:05:27 Přednesl ji soubor Mala punica,
  což v překladu
 • 00:05:30 znamená "granátové jablko".
 • 00:05:33 Skladby společně propojovalo
  téma květin a zahrady,
 • 00:05:36 které k liturgii
  neodmyslitelně patří dodnes.
 • 00:05:42 -Vezmeme-li třeba Květnou neděli,
  kdy se používají palmové ratolesti
 • 00:05:46 nebo v našich klimatických
  podmínkách
 • 00:05:49 spíš kočičky,
 • 00:05:50 tak se pak používají květiny
  na výzdobu liturgického prostoru,
 • 00:05:55 protože do toho kamenného prostoru
  přinášejí určitou živost,
 • 00:06:01 na rozdíl třeba
  od židovské tradice,
 • 00:06:04 která používá
  jako symbol modlitby kámen,
 • 00:06:08 symbol věčnosti,
 • 00:06:11 proto Židé na hřbitovech
  ukládají kamínky
 • 00:06:14 na hroby svých zesnulých.
 • 00:06:17 U nás v křesťanství
  je to spíš ta květina,
 • 00:06:20 která je obrazem Boží krásy
  a je obrazem živosti.
 • 00:06:26 -Stejným oživením kamenných
  brněnských chrámů se na konci zimy
 • 00:06:30 staly koncerty velikonočního
  festivalu,
 • 00:06:32 jehož organizátoři již teď začínají
  připravovat další ročník.
 • 00:06:42 -Českobratrská církev evangelická
  má v Brně celkem 4 sbory.
 • 00:06:46 Ten, ve kterém působí mladá farářka
  Alexandra Jacobea,
 • 00:06:49 nese celkem
  nepoetický název "Brno 2",
 • 00:06:52 místní mu ale neřeknou jinak
  než "Blahoslavák",
 • 00:06:55 to podle jeho sídla v domě
 • 00:06:57 nazvaném po kazateli
  Jednoty bratrské
 • 00:07:00 a představiteli domácího
 • 00:07:01 reformačně
  orientovaného humanismu
 • 00:07:04 Janu Blahoslavovi,
 • 00:07:05 na jehož učení evangelická církev
  mimo jiné navazuje.
 • 00:07:09 1. farářem sboru
  v Blahoslavově domě
 • 00:07:12 je Martin Horák.
 • 00:07:13 Jeho kolegyně a farářka č. 2
 • 00:07:16 Saša Jacobea ale zdejší sbor
  zná o pár let déle.
 • 00:07:19 Působila tady jako vikářka,
 • 00:07:21 a také tu absolvovala
  roční povinnou praxi,
 • 00:07:24 než nastoupila do církevní služby.
 • 00:07:29 -Po roce shodou okolností
  odcházel jeden z kolegů,
 • 00:07:32 který tu pracoval,
 • 00:07:33 a protože jsme se
  s tím sborem znali dobře,
 • 00:07:36 tak oni věděli,
  že nekupují zajíce v pytli
 • 00:07:40 a ani já jsem ho nekupovala,
  takže jsme si plácli.
 • 00:07:43 A jsem za to moc ráda.
 • 00:07:46 -My jsme oba stáli o to,
 • 00:07:48 abychom byli v kontaktu
  se všemi lidmi ve sboru,
 • 00:07:51 takže se buď střídáme
  třeba při bohoslužbách
 • 00:07:54 nebo při některých setkáních
  a u některých je to tak,
 • 00:07:58 že to vede jeden z nás,
 • 00:08:00 ale ten druhý je tam
  alespoň jednou za měsíc.
 • 00:08:04 -Něco, co mám na starosti
  jenom já?
 • 00:08:07 To je snad jen ten mateřský klub.
 • 00:08:09 My si o věcech
  opravdu hodně říkáme,
 • 00:08:12 abychom měli přehled,
  abychom se tam nějak potkali.
 • 00:08:18 Šli zrána ke hrobu
  Marie Magdaléna
 • 00:08:22 a matka Jakuba a ještě jedna žena.
 • 00:08:29 Mateřský klub je setkáním
  pro maminky s nejmenšími dětmi,
 • 00:08:33 tedy s těmi předškolkovými,
  od miminek po školkáče.
 • 00:08:38 Potkáváme se takto
  2. a 4. čtvrtek v měsíci,
 • 00:08:41 zpíváme, modlíme se
  a diskutujeme.
 • 00:08:46 Obvykle se odrazíme z Písma.
 • 00:08:48 Teď už se asi rok a půl
  bavíme o biblických ženách
 • 00:08:52 a potom je kafe, rozhovor, setkání.
 • 00:08:59 Pane Bože,
  stojíme na prahu Velikonoc.
 • 00:09:02 Prosíme tě,
  ať je můžeme naplno prožít.
 • 00:09:05 Ať se v nich můžeme
  setkat s tím podstatným.
 • 00:09:11 -Současný sbor "Blahoslavák"
  má na 650 členů,
 • 00:09:14 z nichž na bohoslužby
  chodí asi čtvrtina.
 • 00:09:18 130 přímo v Brně, dalších 20
  v kazatelské stanici v Tišnově.
 • 00:09:22 Blahoslavův dům přitom
  původně pro konání bohoslužeb
 • 00:09:26 nebyl vůbec určený.
 • 00:09:27 Měl sloužit jako
  centrum moravských evangelíků,
 • 00:09:31 podobně jako Husův dům v Praze
  sloužil těm českým.
 • 00:09:35 -Ve jménu Boha Otce, i Syna,
  i Ducha svatého. Amen.
 • 00:09:40 -Po 2. světové válce,
  když přišlo mnoho lidí z venkova
 • 00:09:44 a s nimi taky mnoho evangelíků,
 • 00:09:46 tak se evangelický sbor
  v centru Brna velice rozrostl.
 • 00:09:52 Měl asi 5 000 členů.
 • 00:09:54 Proto se nakonec
  rozdělil na 2 části
 • 00:09:57 a tady potom vznikla
  ta řekněme novější část,
 • 00:10:01 2. sbor v Brně.
 • 00:10:05 -Sbor Brno 2 je velký, městský
  a z mého pohledu aktivní a živý.
 • 00:10:12 Přiměřeným způsobem
  konzervativní, ale neusedlý.
 • 00:10:20 Věříme, že jednou budou
  všechny různice zahlazeny.
 • 00:10:24 Spolu prosíme: Pane, smiluj se.
 • 00:10:30 -Jako farářka by si měla
  Saša Jacobea vyčlenit
 • 00:10:33 1 den volna během týdne za neděli.
 • 00:10:36 Protože ale na faře
  v Blahoslavově domě i přímo bydlí,
 • 00:10:39 je skoro pořád jednou nohou
  v práci.
 • 00:10:42 A když odjede na delší dobu,
  sborové hemžení jí začne chybět.
 • 00:10:46 -My jsme loni byli
  s mým mužem na pouti
 • 00:10:49 a byli jsme 3 měsíce úplně pryč.
 • 00:10:52 Pro mě to bylo hodně dlouhé
  ve smyslu toho,
 • 00:10:55 že se mi hodně stýskalo.
 • 00:10:56 Moc mě potěšilo to přivítání,
  bylo vidět,
 • 00:10:59 že se na sebe těšíme navzájem.
 • 00:11:01 Na spolupráci.
 • 00:11:06 Chléb života.
 • 00:11:10 Téma pouti
  kolem mě dlouho kružilo.
 • 00:11:13 Moji kamarádi byli
  na svatojakubské pouti,
 • 00:11:16 několik z nich,
 • 00:11:17 a já jsem o tom
  asi tak 6 let přemýšlela.
 • 00:11:22 A pak jsem se
  jednoho dne vracela z Prahy,
 • 00:11:25 nějak mi nebylo úplně do skoku
  a já jsem si řekla:
 • 00:11:28 tak a dost, letos jdu.
 • 00:11:30 A to jsem šla poprvé,
  to bylo v r. 2013.
 • 00:11:33 -Už poprvé ale Alexandra zjistila,
 • 00:11:36 že pouť není
  jen obyčejná procházka.
 • 00:11:38 I když byla ze skautu na táboření
  i pochody zvyklá,
 • 00:11:42 putování do Santiaga de Compostela
 • 00:11:44 bylo fyzicky i psychicky
  daleko náročnější.
 • 00:11:48 -Mě právě napadlo,
 • 00:11:50 jestli nenastalo
  nějaké zklamání z toho,
 • 00:11:53 že by mělo přijít
  "velké duchovno".
 • 00:11:56 -Ono to přišlo hned poprvé.
 • 00:11:58 Já jsem si prostě říkala:
  jdeme na křesťanskou pouť.
 • 00:12:02 To tam prostě pořád
  budou nějaké komunity
 • 00:12:05 a my se tam budeme s někým modlit.
 • 00:12:07 To bylo 1. týden: kdy to přijde?
 • 00:12:10 A pak se najednou
  začaly dít věci uvnitř člověka.
 • 00:12:13 Myslím, že je třeba
  jít tam trochu bez očekávání.
 • 00:12:18 Naučit se přijímat,
  co přichází
 • 00:12:20 a brát to jako součást procesu.
 • 00:12:24 -Nakonec Sašu pouť ovlivnila tak,
  že se při svatbě s manželem
 • 00:12:28 rozhodli přijmout nové příjmení
  spojené kromě jiného se sv. Jakubem
 • 00:12:33 a poutí, kterou oba absolvovali.
 • 00:12:35 Odložili tedy svá rodná jména
  a stali se Jacobea.
 • 00:12:39 Kromě společných poutí
  se už několikrát připojili i k těm,
 • 00:12:43 které organizují členové
 • 00:12:44 jejich brněnského sboru
  zvaného "Blahoslavák".
 • 00:12:50 První mateřská škola
  v českých zemích zahájila
 • 00:12:53 svůj provoz před 186 lety
  a zřejmě nikoho nepřekvapí,
 • 00:12:57 že byla církevní.
 • 00:12:59 Vznikla při pražské
 • 00:13:00 emauzské farní škole
  Na Hrádku.
 • 00:13:03 Dnes jsou už mateřské školy
 • 00:13:05 neodmyslitelnou součástí
  vzdělávacího systému.
 • 00:13:08 Loni u nás evidovalo
  ministerstvo školství
 • 00:13:11 51 patřících církvím.
 • 00:13:13 Jednou z nich je i
 • 00:13:14 Zahrádka sv. Františka
  na Kladensku.
 • 00:13:19 Malá venkovská škola,
  Zahrádka svatého Františka,
 • 00:13:22 leží v zahradě
  původně anglického stylu,
 • 00:13:25 obehnané kamennou zídkou.
 • 00:13:27 Posledním šlechtickým majitelem
  3křídlého barokního zámku
 • 00:13:31 z konce 17. století v Budeničkách
  byla rodina Kinských.
 • 00:13:35 Ta jej v roce 1924 věnovala
 • 00:13:37 Kongregaci školských sester
  svatého Františka,
 • 00:13:41 které se zde začaly starat
  o nemocné děti.
 • 00:13:43 Po 2. světové válce až do roku 1998
  zámek sloužil jako sociální ústav.
 • 00:13:54 -Od té doby
  byl vlastně celý areál prázdný,
 • 00:13:57 protože ústav byl přemístěn
  do jiných objektů.
 • 00:14:00 A v r. 2013
  se nám naskytla možnost
 • 00:14:03 získat dotaci
  na opravu tohoto objektu,
 • 00:14:07 a původně jsme ho rekonstruovali
  pro účely volnočasového centra,
 • 00:14:12 pro místní děti.
 • 00:14:16 Ale protože do místní kaple
  chodí na bohoslužby
 • 00:14:19 maminky a babičky dětí,
  tak říkaly,
 • 00:14:24 že by tu rády
  měly mateřskou školku,
 • 00:14:26 protože 3 sousední obce
  nemají obecní školku.
 • 00:14:33 Byla tady tato potřeba.
 • 00:14:35 Takže důvod,
 • 00:14:36 proč jsme tu zřídili
  mateřskou školu
 • 00:14:39 Zahrádka sv. Františka
  byla potřeba místních lidí.
 • 00:14:46 -Mateřská škola
  byla slavnostně požehnána
 • 00:14:49 před 3 lety a celý její provoz
  se řídí křesťanskými zásadami.
 • 00:14:53 Vhodnými metodami
  a hlavně nenásilnou formou
 • 00:14:56 seznamují děti
  s biblickými příběhy,
 • 00:14:58 postavami světců
  nebo liturgickým rokem.
 • 00:15:07 -A víte, co udělal sv. František?
 • 00:15:09 Vyšel ven a potkal toho vlka.
 • 00:15:13 To bychom si mohli zahrát.
 • 00:15:15 Chce někdo hrát vlka?
 • 00:15:17 -Já!
 • 00:15:18 -Evelínko, pojď, budeš hrát vlka!
 • 00:15:21 Nesmí žrát lidi!
 • 00:15:25 A když jim budeš pomáhat,
 • 00:15:28 tak ti budou dávat jídlo.
 • 00:15:41 -Škola sídlí
  v nově zrekonstruovaném stavení
 • 00:15:44 s názvem Holandský dům,
 • 00:15:45 který stojí kousíček
  od samotného zámku.
 • 00:15:48 Má 3 prostorné místnosti
 • 00:15:50 potřebné k zajištění
  celodenního provozu
 • 00:15:53 a zázemí pro děti.
 • 00:16:02 Obrovská zámecká zahrada
  poskytuje dětem
 • 00:16:04 nejen dostatek
  bezpečného prostoru k pohybu,
 • 00:16:07 ale i možnost pěstovat rostliny
  a starat se o zvířata.
 • 00:16:13 -Máme tady od jednoho
  našeho dobrodince zapůjčeno
 • 00:16:16 taky několik zvířátek,
 • 00:16:18 takže tu máme ovečky,
  máme tady kůzlátka, poníky,
 • 00:16:22 oslíky, takže děti samozřejmě
  vedeme i k lásce,
 • 00:16:26 k lásce ke všemu stvořenému
  právě po vzoru sv. Františka.
 • 00:16:34 Děti je každý den chodí krmit
  a máme tady i cvičení na ponících.
 • 00:16:42 Jednou týdně sem dojíždějí
  a mám pro ně toto cvičení.
 • 00:16:48 Tak to mají moc rádi.
 • 00:16:54 Máme tady kapli sv. Václava,
 • 00:16:56 která je součástí
  hlavní zámecké budovy.
 • 00:17:02 Budeme mít
  takové slavnostní žehnání.
 • 00:17:05 Díky velkorysému daru
  paní ředitelky naší školky
 • 00:17:08 se nám podařilo
  tu kapli zmodernizovat,
 • 00:17:12 opravit a vysvětit
 • 00:17:13 a paní ředitelka
  věnovala taky nádhernou výzdobu.
 • 00:17:19 -Ředitelka Jana Válková je zároveň
  ředitelkou pražské základní
 • 00:17:23 a umělecké školy
  s názvem Veselá škola.
 • 00:17:26 Při příležitosti
  slavnostního vysvěcení
 • 00:17:29 zrekonstruované zámecké kaple
  uspořádala velikonoční festival,
 • 00:17:34 na který přijeli i žáci
  a učitelé této školy.
 • 00:17:39 -Tady v areálu v Budeničkách
  máme pravidelné bohoslužby,
 • 00:17:43 a to jedenkrát měsíčně.
 • 00:17:45 Slouží k tomu
  tady tato kaple sv. Václava
 • 00:17:48 a při této příležitosti
  jsme se zde setkali
 • 00:17:51 jak Veselá škola,
 • 00:17:52 tak děti
  ze školky sv. Františka,
 • 00:17:55 které jsou tady
  součástí tohoto areálu
 • 00:17:59 a vrací do tohoto areálu
  svým způsobem život.
 • 00:18:04 A do budoucna bychom rádi,
 • 00:18:06 aby děti něco
  duchovně krásného zažívaly
 • 00:18:10 právě i v prostorách této kaple.
 • 00:18:15 -Dobrý den, vítejte
  na zámku Canterville
 • 00:18:18 na našem představení
  "Strašidlo cantervillské".
 • 00:18:22 -Součástí festivalu bylo i
 • 00:18:23 Divadlo v zámku
  v podání Veseloškoláků.
 • 00:18:32 -Kdo byl ten váš sir Simon
  za člověka?
 • 00:18:36 -Dneska jsme udělali
  takový slavnostní den
 • 00:18:39 ve spojení
  všech 3 našich škol
 • 00:18:41 i škol spřátelených.
 • 00:18:44 Jsme vděční, že se to povedlo,
  že jsme se všichni sešli
 • 00:18:48 a společně se snažíme
  oslavit jednak rekonstrukci kaple,
 • 00:18:53 jednak jaro, jednak to,
 • 00:18:56 co se děti naučily
  společně s učiteli.
 • 00:19:00 Abychom si to prostě užili.
 • 00:19:06 -Já nejsem učitelka.
 • 00:19:07 Já mám spíš na starosti
 • 00:19:09 tento areál z ekonomického
  i z právního hlediska,
 • 00:19:13 ale mám strašnou radost,
  když vidím ty děti,
 • 00:19:17 jaké dělají pokroky.
 • 00:19:19 Pro mě je to
  obrovské zadostiučinění
 • 00:19:22 a děti to stonásobně vrací.
 • 00:19:29 -K malování obrazů a obrázků
  pro sakrální stavby
 • 00:19:32 se dostala náhodou.
 • 00:19:34 Ve své výtvarničiineě totiž původně
  vůbec nesměřovala
 • 00:19:38 ke staromistrovské malbě.
 • 00:19:40 Středem jejího zájmu
  byly hlavně tapiserie a gobelíny,
 • 00:19:44 které tvořila
  pro reprezentativní prostory.
 • 00:19:47 Dnes zdobí obrazy
  Vladimíry Fridrichové-Kunešové
 • 00:19:50 kaple, kapličky i křížové cesty
  na celém Prachaticku.
 • 00:19:54 Vladimíra Fridrichova Kunešová
 • 00:19:57 je česká výtvarnice,
  pedagožka a restaurátorka.
 • 00:20:00 Vystudovala výtvarnou výchovu
  a češtinu
 • 00:20:02 na Filozofické fakultě
  Univerzity Karlovy.
 • 00:20:05 Výtvarnému umění se zpočátku
  věnovala spíš teoreticky.
 • 00:20:09 Od výuky výtvarné výchovy
  na středních školách přešla
 • 00:20:13 k vyprávění historických příběhů
  prostřednictvím nástěnných koberců.
 • 00:20:19 -Najednou mě ta vlna oslovila.
 • 00:20:21 Je to nádherný materiál
  a je to také vlněný kraj.
 • 00:20:25 A pak jsem začala
  dostávat zakázky na větší práce,
 • 00:20:28 protože když má být
  nějaký malý obraz,
 • 00:20:31 tak proč gobelín?
 • 00:20:35 Gobelín je vždycky velká věc,
 • 00:20:37 viz francouzské gobelíny
  třeba ze Sévres
 • 00:20:40 nebo belgické gobelíny.
 • 00:20:44 To jsou obrovské plachty,
 • 00:20:46 které zakrývaly velké části stěn
  většinou renesančních zámků.
 • 00:20:53 -Podle výtvarnice stačí k vytvoření
  takové textilní koláže
 • 00:20:57 osnova natažena
  na jednoduchých krosnách,
 • 00:21:00 stará vidlička a prsty obou rukou.
 • 00:21:02 Tapiserii pro obřadní síň
  Staré radnice
 • 00:21:05 v Prachaticích vytvořila
  v roce 2002
 • 00:21:08 jako poctu Vilému z Rožmberka
  z vlny a hedvábí.
 • 00:21:14 -Vilém z Rožmberka
 • 00:21:15 byl jedním z prvních mužů
  českého království
 • 00:21:19 a skutečně používal
  svůj vlastní erb.
 • 00:21:24 Poznáme ho podle několika
  až humorných částí,
 • 00:21:27 kdy měl v příčném břevně
  takovou modrou žížalu.
 • 00:21:34 A ptala jsem se
 • 00:21:36 na heraldickém oddělení
  Národního muzea.
 • 00:21:40 Nikdo nevěděl.
 • 00:21:42 A on je to modrý úhoř.
 • 00:21:46 -Z rodného rovinatého kraje
  středních Čech zavedl
 • 00:21:49 Vladimíru osud na Šumavu.
 • 00:21:51 Zaniklé kostely v pohraničí,
 • 00:21:54 jejich historie a smutné konce
 • 00:21:56 v poválečné době
  ji zaujaly natolik,
 • 00:21:59 že se podle starých
  černobílých pohlednic, kreseb
 • 00:22:02 a slovních popisů pustila
 • 00:22:05 do jejich rekonstrukce
  pomocí štětce a barev.
 • 00:22:09 Obrazy zapomenutých staveb
 • 00:22:10 byly součástí výstavy
  s názvem "Setkání".
 • 00:22:14 -Jako malé poděkování
  a připomenutí toho,
 • 00:22:17 že takový člověk žije mezi námi
  jsme udělali tuto vernisáž.
 • 00:22:21 Opět jsou to právě
  obrazy z křížové cesty,
 • 00:22:24 která je umístěna
  někde jinde než v Prachaticích,
 • 00:22:27 ale to vůbec nevadí,
 • 00:22:29 neboť ona zdobí svými výtvory
  nejen celý okres Prachatice,
 • 00:22:33 ale daleko za jeho hranicemi.
 • 00:22:35 -14 obrazů znázorňujících
  Kristovu cestu na Golgotu
 • 00:22:39 bude lemovat stezku
  ke Stožecké kapli,
 • 00:22:41 tradičnímu poutnímu místu Šumavy.
 • 00:22:44 Podle pamětníků se mše
  neodehrávaly v kapli,
 • 00:22:47 ale v nedaleké roubené kapličce,
 • 00:22:49 kam se vynášel obraz Panny Marie
  s děťátkem na levé ruce
 • 00:22:53 a s bílou růží,
  symbolem čisté lásky, v pravé.
 • 00:22:57 -Tenhle atribut
  se objevuje velice málokdy
 • 00:23:00 v evropském umění.
 • 00:23:01 Jedině v Burgundsku,
  ve středověkém sochařství,
 • 00:23:05 se právě tato madona
  s bílým květem,
 • 00:23:09 protože sochy
  byly polychromované,
 • 00:23:12 tak tam se ta madona objevuje.
 • 00:23:16 -Vladimíra Fridrichova Kunešová
  svojí výtvarnou tvorbou iniciovala
 • 00:23:20 záchranu řady šumavských památek
  a původních artefaktů.
 • 00:23:24 Díky ní dostaly
  mnohé kapličky druhou šanci,
 • 00:23:27 byly opraveny a dostaly zpět
  své patrony na nových obrazech.
 • 00:23:32 -Já jsem ty kaple
  začala malovat
 • 00:23:35 někdy okolo roku 2000.
 • 00:23:37 V těchto letech
  začal být zájem
 • 00:23:39 o renovaci a restaurování
  malovaných obrazů do kapliček,
 • 00:23:44 malovaných křížových cest,
 • 00:23:47 které už potřebovaly opravit,
  protože už byly na rozsypání.
 • 00:23:57 To je speciální restaurátorský lak.
 • 00:24:05 -7 vrstev barev nanesených
  na kovovou desku
 • 00:24:08 s vypálenou podkladovou barvou
  z obou stran tvoří každý obraz.
 • 00:24:13 Při střídání teplot se kov rozpíná
  nebo smršťuje
 • 00:24:16 a malba ho musí následovat,
  aby nepopraskala.
 • 00:24:20 Tahle technologie
  je velice trvanlivá,
 • 00:24:22 ale i tak je čas od času
  potřeba malby opravit.
 • 00:24:27 -My máme tady v Prachaticích
  sv. Jakuba Fešáka.
 • 00:24:31 Je to mladý muž,
  který má atributy mušlí apod.
 • 00:24:35 a je v kostele sv. Jakuba.
 • 00:24:40 A tento Jakub
  je takovým mladým poutníkem,
 • 00:24:43 není to ten dědeček,
  který má hůl a knihu.
 • 00:24:54 Ráda zobrazuji a portrétuji
  známé lidi.
 • 00:24:57 Právě sv. Jakub
  je můj bývalý student,
 • 00:25:00 který byl takový trošku darebák.
 • 00:25:06 Já jsem se mu jednou ozvala
  a říkala jsem mu:
 • 00:25:10 Vašku, já potřebuju
  model na sv. Jakuba.
 • 00:25:14 Takže je to konkrétní postava.
 • 00:25:22 -Člověk je v životě zván
  poslouchat, vychovávat,
 • 00:25:26 vést a zvelebovat.
 • 00:25:27 Na pár míst, kde se tak děje,
 • 00:25:29 jsme vás dnes zavedli
  v předchozích reportážích.
 • 00:25:33 A na další místa
  vás pozveme zase příště.
 • 00:25:35 Na viděnou!
 • 00:25:37 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2018
 • 00:25:51 .

Související