iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 3. 2014
12:30 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
1330
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Návštěva českých a moravských biskupů ve Vatikánu „Ad Limina“ — Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou — Příprava blahořečení Matky Vojtěchy — Potápěč Tomáš Záděra — Varhanní hudba v liturgii I. — Výstava „Madony na lvu“

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:00 .
 • 00:00:16 Hezké nedělní odpoledne,
  milí diváci.
 • 00:00:18 V úvodu magazínu přineseme
  informace o setkání
 • 00:00:22 českých a moravských biskupů
  s papežem Františkem v Římě,
 • 00:00:26 představíme policejního potápěče
  Tomáše Záděru,
 • 00:00:29 o varhanní hudbě si budeme povídat
  s Lukášem Petřvalským,
 • 00:00:33 a na závěr vás pozveme na výstavu
  do Arcidiecézního muzea v Olomouci.
 • 00:00:42 Čeští a moravští biskupové
  se v polovině února
 • 00:00:47 vydali na návštěvu
 • 00:00:49 k prahům apoštolským
  do Říma a Vatikánu.
 • 00:00:52 Pouť s názvem
  "Ad limina apostolorum?
 • 00:00:54 trvala 7 dní a nejvyšší
  představitelé katolické církve v ČR
 • 00:00:59 při ní papeži
  a vatikánským úřadům přednesli
 • 00:01:01 zprávu o stavu naší církve.
 • 00:01:03 Mluvili také o prioritách,
  na které se chtějí zaměřit
 • 00:01:07 v následujících letech
  ve své pastorační práci.
 • 00:01:10 Podobné návštěvy
  se konají jednou za 5 let
 • 00:01:13 a jsou jedinečným setkáním
  místní a univerzální církve.
 • 00:01:19 Poprvé s papežem Františkem.
 • 00:01:21 Poprvé pod vedením
  kardinála Dominika Duky.
 • 00:01:24 Netradičně až po 8 letech.
 • 00:01:26 Výčet mimořádností letošní poutě
 • 00:01:29 "Ad limina apostolorum?
  není krátký.
 • 00:01:32 Pro mě už to je
  3. takováto návštěva.
 • 00:01:35 Takže jistým způsobem
  není pro mě ničím nečekaným,
 • 00:01:38 překvapením, ani to pro mě není
  příchod jaksi s obavami,
 • 00:01:46 že budeme "na koberečku?.
 • 00:01:48 Ale jistě je to
  pokaždé trochu jiné.
 • 00:01:51 Je důležité si připomenout,
 • 00:01:54 že to není jen
  návštěva administrativní,
 • 00:01:57 jakoby vydání počtu z toho,
  jak to tady vedeme.
 • 00:02:03 To je jasné.
 • 00:02:04 Ale je to opravdu návštěva
  a vzájemná výměna zkušeností.
 • 00:02:10 1. cílem biskupů i poutníků
 • 00:02:12 byla hned na začátku poutě
  svatopetrská bazilika.
 • 00:02:16 Jejich kroky vedly do podzemí
  k hrobu apoštola Petra.
 • 00:02:20 Ještě předtím se biskupové
 • 00:02:22 poklonili památce
  kardinála Josefa Berana.
 • 00:02:25 Tohoto pražského arcibiskupa
  věznili nacisté i komunisté
 • 00:02:29 a jako jediný Čech
  je pohřben po boku papežů.
 • 00:02:33 Chceme se pomodlit za to,
 • 00:02:35 abychom mohli uvítat
  jeho proces beatifikace,
 • 00:02:39 který by potvrdil cestu církve
  přes obě totality
 • 00:02:44 až k onomu místu, kde se můžeme
  sklonit před jeho památkou.
 • 00:02:56 Tady u hrobu sv. Petra
  je shromážděna naše církev.
 • 00:03:04 Místní církev, tzn. české diecéze.
 • 00:03:09 Pro tuto oběť našeho smíření dej,
  Bože, celému světu mír a spásu.
 • 00:03:17 Maratón návštěv
  papežských kongregací a rad
 • 00:03:21 začal ve středu ráno.
 • 00:03:22 Biskupové navštívili
  v průběhu celé poutě
 • 00:03:25 celkem 21 vatikánských úřadů.
 • 00:03:28 Odstrašující to není,
  je to trošku honička.
 • 00:03:31 Všude to máme
  podle předepsaného času,
 • 00:03:34 nesmíme se opozdit,
  musíme přijít včas,
 • 00:03:37 včas odcházet
  a to někdy vyvolává určitý problém.
 • 00:03:43 Čekali je vždy
  perfektně připravení úředníci,
 • 00:03:46 a hlavně hlavy jednotlivých úřadů,
 • 00:03:48 zpravidla
  vlivní vatikánští kardinálové.
 • 00:03:52 Kongregace pro svatořečení
  byla vůbec první,
 • 00:03:55 s jejímž prefektem,
  kardinálem Amatem,
 • 00:03:58 čeští a moravští biskupové
  společně ladili noty.
 • 00:04:01 Informovali ho
  o 11 případech svatořečení,
 • 00:04:04 které diecéze
  v naší zemi připravují.
 • 00:04:09 Návrhy na blahořečení
  nebo svatořečení
 • 00:04:11 reprezentují náš život
  nejen teď, ale v minulosti,
 • 00:04:15 za doby komunismu.
 • 00:04:17 Jsou takovým výkvětem toho života.
 • 00:04:21 Nové korunky
  pro staroboleslavský reliéf
 • 00:04:24 Madony s dítětem,
  tzv.?Palladium země české?,
 • 00:04:28 putovaly s biskupy
  až do věčného města,
 • 00:04:30 aby je požehnal papež František
  při generální audienci.
 • 00:04:36 Nastává vytoužený okamžik,
  přicházíme na náměstí sv. Petra
 • 00:04:40 s korunkami
  pro staroboleslavské Palladium
 • 00:04:43 a věříme, že za několik okamžiků
  je Svatý otec František posvětí.
 • 00:04:49 Stalo se tak v jejím závěru
 • 00:04:51 před tisíci poutníky
  z celého světa.
 • 00:04:54 Korunovace Palladia se uskuteční
  na podzim ve Staré Boleslavi.
 • 00:04:58 POTLESK
 • 00:05:03 Papež František přijal v pátek
  české a moravské biskupy
 • 00:05:07 k více než hodinové audienci
 • 00:05:10 a vyzdvihl především
  zkušenost české církve
 • 00:05:13 z pronásledování
  za totalitního režimu.
 • 00:05:17 Bylo to velmi bezprostřední, živé,
  lidské, plné vzájemné blízkosti.
 • 00:05:24 A to bylo něco úžasného.
 • 00:05:29 Je to veliký zážitek,
  duchovní, spirituální...
 • 00:05:32 Naplnilo mě to takovou radostí,
  že to ani nemůžu vyjádřit.
 • 00:05:35 V promluvě pak papež František
  vyzval české a moravské biskupy,
 • 00:05:40 aby důkladně připravovali
  věřící na svátosti,
 • 00:05:42 jako je např. křest a manželství.
 • 00:05:44 Zdůraznil jim, aby se nebáli
 • 00:05:46 ve svých diecézích
  spolupracovat s laiky.
 • 00:05:49 Správa církevního majetku
  by pak podle papeže
 • 00:05:52 měla být transparentní a uvážlivá.
 • 00:05:56 Hlavní důraz kladl
  na otevřenost církve
 • 00:05:59 a dialog se všemi vrstvami,
  i se současnou vládou.
 • 00:06:09 Téma rodiny rezonovalo v pátek
  nejen na svatopetrském náměstí,
 • 00:06:14 které bylo svědkem setkání
  papeže s 20 000 snoubenců.
 • 00:06:18 Příprava na podzimní
  synodu biskupů o rodině,
 • 00:06:21 kterou do Říma
  svolal papež František,
 • 00:06:24 byla také hlavním tématem
  jednání našich biskupů
 • 00:06:27 na Papežské radě pro rodinu.
 • 00:06:30 Očekávání mnohých lidí je,
 • 00:06:32 že se budou řešit
  nějaké extrémní případy.
 • 00:06:35 Ale tam zaznělo,
  že jsou důležitější body.
 • 00:06:37 To je především
  materiální situace rodin,
 • 00:06:40 jejich sociální situace,
  dále jak vychovávat děti,
 • 00:06:45 jak se chovat ke starým lidem,
  seniorům...
 • 00:06:53 Asi nemůžeme
  podlehnout optimismu,
 • 00:06:55 ani být příliš pesimističtí,
 • 00:06:57 konstatoval v rozhovoru
  pro Křesťanský magazín
 • 00:07:01 kardinál Dominik Duka
  v odpovědi na otázku,
 • 00:07:04 jaký tón měla zpráva
  o stavu české církve,
 • 00:07:07 kterou připravili biskupové
  pro papeže a vatikánské úřady.
 • 00:07:15 Emoce nebo ten pohled
  je obecně pozitivní.
 • 00:07:18 Ale vedle určitého
  pozitivního rozvoje,
 • 00:07:21 co se za 25 let svobody
  opravdu podařilo,
 • 00:07:24 totiž obnovit církev
  téměř ve všech dimenzích,
 • 00:07:27 tak se to podařilo jen "téměř?.
 • 00:07:29 Nepodařilo se to ve 2 rozměrech:
 • 00:07:32 tím jedním je, že nejsme schopni
  v rámci demografického poklesu,
 • 00:07:37 nízké natality, dohnat tu situaci,
 • 00:07:40 která je dána
  odchodem starších generací.
 • 00:07:49 Čili to je jistý moment nedobrý.
 • 00:07:53 Pro nás určitě pozitivní zpráva je,
  že po jednu celou dekádu
 • 00:07:57 dokážeme plně udržovat
  počty věřících.
 • 00:08:04 Méně radostná
  je naše situace v katechezi,
 • 00:08:07 tedy náboženské výchově a výuce,
  jak v rodinách, tak ve školách,
 • 00:08:12 kde si stále uvědomujeme,
 • 00:08:14 že bychom potřebovali
  být na výši doby,
 • 00:08:17 abychom byli schopni
  více komunikovat
 • 00:08:21 s obecným pohledem,
 • 00:08:23 který vytvářejí současná média,
  současná škola...
 • 00:08:33 Ze zprávy o stavu české církve
  také vyplývá,
 • 00:08:37 že neplatí ono okřídlené,
 • 00:08:38 že jsme
  nejateističtější národ světa.
 • 00:08:41 Jsme ale polarizovaná společnost.
 • 00:08:43 Polovina lidí je pokřtěná,
  druhá nikoli,
 • 00:08:46 a podle podobné osy se také dělí
 • 00:08:49 příznivci a odpůrci
  náboženství a církví.
 • 00:08:52 Když se dotýkáme
  oblasti působení církví,
 • 00:08:55 především oblasti sociální,
  charitativní nebo zdravotní,
 • 00:08:59 tak tam víme,
  že až 2/3 lidí službu církve ocení.
 • 00:09:07 Tady bych řekl, že je
  takový dvojí metr a dvojí poloha:
 • 00:09:11 naše společnost
  je velmi kritická k selhání církve
 • 00:09:15 a je pro nás pak velmi bolestné,
 • 00:09:18 že takové selhání
  je generalizováno.
 • 00:09:22 Ale je to pro nás
  jistý lakmusový papírek,
 • 00:09:25 že i v této
  trošku bolestné a nepříjemné pozici
 • 00:09:29 naše společnost ví, že církev
  má být určitou vlajkovou lodí.
 • 00:09:39 Součástí
  zprávy o stavu české církve
 • 00:09:42 byl i pohled do budoucnosti.
 • 00:09:44 Katolická církev chce,
  aby majetkové zákony
 • 00:09:47 o narovnání některých křivd
  začaly fungovat v praxi.
 • 00:09:51 Tzn. aby úřady,
  které jsou za to zodpovědné,
 • 00:09:54 začaly církvím majetek vydávat
 • 00:09:56 a ona jej mohla používat
  ve své práci.
 • 00:09:59 To ale není jedinou prioritou.
 • 00:10:02 Další momenty,
  které tam připomínáme,
 • 00:10:04 je do jisté míry
  větší otevřenost církve.
 • 00:10:08 Je zde také ta otázka,
 • 00:10:10 jakým způsobem
  posloužit současné společnosti
 • 00:10:13 v oblasti zařízení, jako jsou
  sociální, zdravotní a hospicová,
 • 00:10:19 zařízení, kde potřebujeme opravdu
  jednat se současnou vládou
 • 00:10:24 o její důvěře, abychom
  dokázali změny těchto zákonů,
 • 00:10:29 protože my např.
  nemáme zákon o hospicích.
 • 00:10:41 Priority už nějak odrážejí
  změnu atmosféry v církvi
 • 00:10:47 s nástupem papeže Františka?
 • 00:10:49 Myslím, že ano.
 • 00:10:51 Také v naší církvi
  je s určitým nadšením přijímán
 • 00:10:55 postoj papeže Františka k člověku.
 • 00:11:01 Méně strojenosti,
  větší schopnost naslouchání,
 • 00:11:05 také určité porozumění,
  že samotné mentorování nestačí.
 • 00:11:17 Na Kongregaci
  pro svatořečení v Římě
 • 00:11:20 mluvili biskupové
  i o blahořečení boromejky
 • 00:11:23 Vojtěchy Hasmandové.
 • 00:11:25 Proces začal
  v brněnské diecézi v r. 1996
 • 00:11:28 a sestra Remigie
  společně s Josefem Laštovicou
 • 00:11:32 za tu dobu nashromáždila
  asi 900 stran dokumentů.
 • 00:11:36 Případ matky Vojtěchy
  už má na stole
 • 00:11:38 prefekt kongregace a čeká jen
  na předání do rukou papeže.
 • 00:11:42 Věřící si letos připomenou
 • 00:11:44 100. výročí narození
  matky Vojtěchy.
 • 00:11:49 Pěkné vás vítám na vrátnici,
  kde je moje pracoviště
 • 00:11:56 a kde jsme na matce Vojtěše
  pracovali nejdelší dobu
 • 00:12:00 s Mons. Laštovicou.
 • 00:12:02 Později, když už to bylo náročné,
 • 00:12:04 a nechtěli jsme zanedbat
  povinnosti vrátné,
 • 00:12:07 jsme pracovali v našem domě.
 • 00:12:12 Můžeme se podívat.
 • 00:12:14 S. Remigie
  je představenou boromejek,
 • 00:12:19 které pečují o chod papežské
  koleje Nepomucenum v Římě.
 • 00:12:23 Tady také rok pracovala
  na výstavě o matce Vojtěše,
 • 00:12:26 kterou nazvala
  "Statečný svědek víry?.
 • 00:12:29 Výstava slavila úspěch
  na 30 místech v ČR.
 • 00:12:32 Popisuje
  životní příběh matky Vojtěchy,
 • 00:12:35 její cestu k řeholnímu povolání
  k boromejkám,
 • 00:12:38 její učitelskou dráhu a také to,
 • 00:12:41 že za ukrytí pronásledovaného kněze
  byla nespravedlivě odsouzena
 • 00:12:44 k 8 letům v komunistickém žaláři.
 • 00:12:47 Vězení určitě nebylo
  vůbec lehkou záležitostí,
 • 00:12:51 ale z jejích dopisů není znát,
  že by tady něco...
 • 00:12:56 Ona si nestěžuje.
 • 00:12:57 A třeba při návštěvách
  se jí třásly ruce apod.
 • 00:13:01 nebo onemocněla tuberkulózou,
  a za 20 let nato,
 • 00:13:05 když byla generální představenou
  a umírala,
 • 00:13:10 tak umírala na rakovinu,
  která v těch kavernách vyrostla.
 • 00:13:17 10 let po propuštění z vězení
  byla Vojtěcha Hasmandová
 • 00:13:21 zvolena generální představenou
  kongregace a podařilo se jí
 • 00:13:25 i přes tlak totalitního režimu
  vychovávat nové řeholnice.
 • 00:13:29 S. Remigie byla jednou z nich.
 • 00:13:31 19 let žila v utajení
  a nemohla obléknout řeholní hábit.
 • 00:13:36 Ona nám vlastně svým životem
  dala příklad, jak žít,
 • 00:13:40 a později i zemřít pro Boha.
 • 00:13:44 To byla nejlepší škola
  a největší odkaz jejího života.
 • 00:13:52 Boromejky v římském Nepomucenu
  si odkaz matky Vojtěchy
 • 00:13:55 připomínají každý den.
 • 00:13:59 Když nás biskupové
  poslali do tohoto domu,
 • 00:14:02 tak jsme si říkaly,
  že ho svěříme matce Vojtěše.
 • 00:14:06 Tak jsme jí tady u kaple
  nechaly toto místečko,
 • 00:14:09 abychom,
  když se podíváme na ten obraz,
 • 00:14:12 to zároveň proměnily v modlitbu.
 • 00:14:15 S prosbou,
  abychom zde měly domov,
 • 00:14:17 a zároveň se staly
  domovem pro druhé.
 • 00:14:23 Já jsem s. Vojtěchu
  poznal velmi osobně.
 • 00:14:27 Ona byla Vojtěcha, já Vojtěch,
  spolu jsme slavili,
 • 00:14:31 když jsem byl ve Znojmě,
 • 00:14:32 byl jsem blízko,
  chodil jsem tam často.
 • 00:14:35 A co mohu říct:
  byla to úžasná žena.
 • 00:14:38 Nesmírně vlídná, citlivá,
  především úžasná žena.
 • 00:14:43 A ti, kteří se s ní setkali,
  cítili, že to, že je úžasná,
 • 00:14:47 vyplývá z něčeho vnitřního.
 • 00:14:51 Z toho, co prožila.
 • 00:14:53 Z toho, komu dala své srdce.
 • 00:14:55 Protože Tomu,
  komu dala své srdce,
 • 00:14:57 tak ten jí umožnil,
 • 00:14:59 aby své srdce
  dávala i všem ostatním.
 • 00:15:07 Jako jeden z elitních
  českých policejních potápěčů
 • 00:15:11 se účastní
  nebezpečných zahraničních misí.
 • 00:15:14 Často riskuje život,
  téměř denně zdraví.
 • 00:15:17 Tomáš Záděra
  si nevybral lehké povolání.
 • 00:15:19 Přesto je šťastný.
 • 00:15:21 Jak se jako křesťan vyrovnává
  s otázkou bolesti a smrti,
 • 00:15:25 se kterými se často setkává?
 • 00:15:27 Nejen o tom s ním hovořila
  Michaela Rozbrojová.
 • 00:15:48 Voda je Tomášovi zřejmě souzena.
 • 00:15:50 Než začal pracovat
  u policejních potápěčů,
 • 00:15:53 živil se jako lodník.
 • 00:15:56 Bojíte se něčeho při té práci?
 • 00:16:05 No...bojím.
 • 00:16:06 Spíš mám respekt
  z toho vodního prostředí,
 • 00:16:09 zvláště když se dělá
  pátrání na tekoucí vodě,
 • 00:16:12 tak tam člověk
  musí počítat s tím proudem
 • 00:16:15 a dost nepříjemné jsou i náplavy,
 • 00:16:17 protože se nám nahromadily
 • 00:16:19 nějaké práce
  v dost znečištěných vodách.
 • 00:16:23 Tak si vždycky říkám,
  že než by si člověk
 • 00:16:26 škubl oblek a vyplavil se,
 • 00:16:28 tak si asi přivodí
  dost nepříjemné zdravotní potíže.
 • 00:16:35 Kapitola sama pro sebe
 • 00:16:37 jsou osoby
  ve vyšším stadiu rozkladu.
 • 00:16:41 Tam vůbec
  není opatrnosti nazbyt,
 • 00:16:44 protože bakterie,
  které způsobují rozklad těla,
 • 00:16:47 jsou velice nebezpečné.
 • 00:16:51 Sám se do kritické situace
  dostal zatím jen jednou.
 • 00:16:55 Bylo to při výcviku,
  už je to spousta let,
 • 00:16:58 kdy mi selhal
  odpouštěcí ventil na obleku,
 • 00:17:02 a to už přešel stres v paniku.
 • 00:17:11 Dopadlo to všechno dobře,
  pomohli mi kolegové,
 • 00:17:14 potápěčský instruktor, a myslím,
  že při mně stál i Pán Bůh.
 • 00:17:18 Tím, jak kluci rychle zareagovali.
 • 00:17:24 Ono to nebývá úplně běžné,
  ale určitě při mně Pán Bůh stál.
 • 00:17:28 Ta Boží ochrana tam byla.
 • 00:17:33 Je to fajn, když se člověk
  může obrátit na Pána Boha a ví,
 • 00:17:37 že je nějaká vyšší moc.
 • 00:17:40 Vždycky se snažím bránit tomu,
 • 00:17:42 abych se na to spoléhal
  v tom smyslu,
 • 00:17:45 že bych to zneužíval.
 • 00:17:46 Jako že bych si řekl:
 • 00:17:48 tady si to poskládám
  a On zbytek zařídí.
 • 00:17:52 Takhle si myslím,
  že to nefunguje.
 • 00:17:58 Tomáš už několik let
  pomáhá v Bosně a Hercegovině,
 • 00:18:02 kam s kolegy pravidelně
  vyráží na pomoc
 • 00:18:04 při odminování řeky Sávy.
 • 00:18:06 Brněnští potápěči
  si na nebezpečný úkol
 • 00:18:09 troufli jako jediní na světě.
 • 00:18:12 Jak se vlastně jako křesťan
  díváte na válečný konflikt v Bosně?
 • 00:18:19 Mně je trošičku
  ten konflikt pořád nepochopitelný,
 • 00:18:23 abych pravdu řekl.
 • 00:18:24 Čím víc se člověk o tom
  chce dozvědět z nějaké literatury
 • 00:18:28 nebo z internetu...
 • 00:18:30 Pořád to svým způsobem nechápu.
 • 00:18:36 Vždycky se to prezentovalo
  tak, že to byla náboženská válka,
 • 00:18:40 ale čím víc poslouchám lidi,
  kteří tam s námi spolupracují,
 • 00:18:44 tím míň si to myslím.
 • 00:18:47 Tam o náboženství vůbec nešlo.
 • 00:18:49 Tam šlo o politickou moc,
  o nic jiného.
 • 00:18:55 Co se týče mého vztahu s Bohem,
 • 00:18:58 tak jsem to měl dopředu vyřešené,
  že je to pomoc bližnímu.
 • 00:19:06 Sáva se jako hraniční řeka
  mezi Bosnou a Chorvatskem
 • 00:19:10 stala zásobárnou
  nebezpečné munice
 • 00:19:12 nejen z občanské,
  ale i 2. světové války.
 • 00:19:15 Než se ji podaří úplně splavnit,
  bude to ještě nějaký čas trvat.
 • 00:19:20 Při výbuších min stále
  ročně umírají desítky lidí.
 • 00:19:23 Ačkoli už tomu bude 17 let,
  kdy válečný konflikt utichl.
 • 00:19:35 Varhanní hudba
  je při příchodu do kostela
 • 00:19:38 zřejmě tím nejpůsobivějším
  prvkem, který registrujeme.
 • 00:19:42 Přestože často nevidíme toho,
  kdo za ní stojí.
 • 00:19:45 Ve volném pokračování
  našeho cyklu o varhanách
 • 00:19:48 si proto budeme s varhaníkem
  královské kapituly na Karlštejně
 • 00:19:53 Lukášem Petřvalským
  povídat o tom,
 • 00:19:55 jak moc je důležitá
  varhanní hudba při bohoslužbě.
 • 00:20:04 Varhaník přichází do kostela
  většinou bočním vchodem,
 • 00:20:07 a to o mnoho dříve,
  než začíná bohoslužba.
 • 00:20:10 Pak zamíří na kůr
  a usedá za varhany.
 • 00:20:14 A když lidé z kostela odchází,
  je to opět on a tón jeho hudby,
 • 00:20:18 kdo je vyprovází.
 • 00:20:19 Pokud tedy o některé službě
  můžeme říct,
 • 00:20:22 že je nenápadná a skrytá,
 • 00:20:24 pak to plně platí
  i pro chrámové varhaníky.
 • 00:20:27 Nejsou to jenom
  doprovázeči písní,
 • 00:20:30 to bychom jejich činnost
  velmi zredukovali.
 • 00:20:36 Přitom když se
  člověk setkává s Bohem,
 • 00:20:38 tak je právě hudba tím prvkem,
 • 00:20:40 na kterém jde
  možná nejvýrazněji vidět
 • 00:20:43 působení svatého Ducha.
 • 00:20:45 A proto by varhanická služba
  měla být vnímána
 • 00:20:48 v hlubších
  duchovních souvislostech.
 • 00:20:51 I vynikající koncertní hráč
  může mít uplatnění,
 • 00:20:54 ale musí mít k tomu
  určitou nadstavbu.
 • 00:20:57 K tomu patří mimo jiné to,
  že musí bedlivě sledovat to,
 • 00:21:01 co se děje u oltáře.
 • 00:21:03 Musí rozumět liturgickým úkonům
  a jejich významu,
 • 00:21:06 svátostným symbolům.
 • 00:21:11 Určitě by měl mít
  vytříbený smysl
 • 00:21:13 pro charakter jednotlivých liturgií
  v jednotlivých liturgických dobách,
 • 00:21:18 popřípadě při různých slavnostech.
 • 00:21:21 A v neposlední řadě by měl mít
  aspoň drobné teologické vzdělání,
 • 00:21:25 aby rozuměl textům,
  které se při liturgii čtou,
 • 00:21:28 aby dokázal vše v tichu zpracovat,
 • 00:21:31 a teprve potom
  může začít hrát při liturgii.
 • 00:21:35 Bohoslužba
  má svůj přesný scénář
 • 00:21:37 a každá její část musí být
  doprovázena vhodnou hudbou.
 • 00:21:41 A to už od samotného začátku,
 • 00:21:43 když se ještě v kostele
  zdánlivě nic neděje.
 • 00:21:46 Přesto je úvod mše
  pro celý její další průběh klíčový.
 • 00:21:50 Předehra na začátku liturgie
  je jakýmsi mottem.
 • 00:21:54 Měla by být
  pomyslnou branou do světa,
 • 00:21:57 kde se bude setkávat
  Bůh s člověkem,
 • 00:22:00 a proto by měla
  každého přítomného naladit.
 • 00:22:04 Buď ztišit,
  slavnostně pozvednout,
 • 00:22:06 zkrátka naladit v něm
  ty struny srdce.
 • 00:22:11 Já osobně
  mám velmi rád gregoriánský chorál.
 • 00:22:14 Má jednu výhodu:
 • 00:22:15 jeho staré tóniny,
  ve kterých je napsán,
 • 00:22:18 poskytují varhaníku
  širší pole působnosti.
 • 00:22:23 A zde je vstupní zpěv
  k liturgii 5. neděle v mezidobí
 • 00:22:26 z gregoriánského chorálu,
  "Venite adoremus?.
 • 00:22:33 Ten text říká:
  "Pojďte, klanějme se Bohu?,
 • 00:22:36 a to je výzva,
  které rozhodně nelze odolat.
 • 00:22:40 A tak tóny varhan,
  které zvou věřící k bohoslužbě,
 • 00:22:44 jsou zároveň i naším pozváním
 • 00:22:46 k dalším dílům seriálu
  "Varhany v liturgii?,
 • 00:22:49 ve kterých se postupně
  zaposloucháme
 • 00:22:52 do hudby k uctívání, k eucharistii
  nebo k bohoslužbě slova.
 • 00:23:01 Když před 4 lety začaly
  v olomouckém Arcidiecézním muzeu
 • 00:23:05 připravovat
  expozici Gotických Madon na Lvu,
 • 00:23:09 nikoho ani nenapadlo,
  že v depozitáři objeví sochu,
 • 00:23:12 která byla desítky let
  považována za zničenou.
 • 00:23:15 Unikátní výstava,
  na kterou vás teď chceme pozvat,
 • 00:23:18 skrývá ale ještě
  mnohé další poklady.
 • 00:23:24 Madony s Jezulátkem
  stojící nebo trůnící na lvu
 • 00:23:27 se v evropském umění
  objevují poprvé ve 12. století,
 • 00:23:31 tedy v období rané gotiky.
 • 00:23:33 Připomínají nám
  hlubokou víru a úctu k Panně Marii
 • 00:23:36 a v duchu středověké tradice
  k nám promlouvají mnoha symboly.
 • 00:23:41 Lev byl už od starověku
  symbolem moci a síly
 • 00:23:44 a jako takový jej používali
  panovníci jako svůj atribut.
 • 00:23:49 Jedním z nejstarších příkladů
  může být král Šalamoun,
 • 00:23:51 o kterém je
  v 1. knize Královské psáno,
 • 00:23:54 že si nechal zhotovit trůn,
  zdobený postavami 12 lvů.
 • 00:23:58 Ježíšek je na tomto obraze
 • 00:24:00 posunut do roviny
  nového krále Šalamouna
 • 00:24:03 a spravedlivého soudce,
  vládce světa.
 • 00:24:06 Zcela jiný význam
  získává vyobrazení,
 • 00:24:09 pokud Madona na lvu stojí.
 • 00:24:11 Ve středověku totiž
  považovali lidé lva
 • 00:24:14 za symbol zmrtvýchvstání.
 • 00:24:16 Podle bestiářů lovila lvice
  svá mláďata mrtvá.
 • 00:24:19 K životu je přivedl
  jejich otec až 3. dne tím,
 • 00:24:22 že jim vdechl život do tváří.
 • 00:24:25 Lev byl zároveň
  symbolem zla, hříchu a ďábla.
 • 00:24:28 Ježíš je tedy představen
  jako Spasitel lidstva,
 • 00:24:31 který pokořil ďábla
  a zvítězil nad hříchem.
 • 00:24:34 Zatímco u nás
  se se sochami Madon na Lvu
 • 00:24:37 setkáme jen zřídka, v Polsku
 • 00:24:39 jsou dodnes součástí
  oltářů a kaplí.
 • 00:24:42 A právě z polské Nisy
  pochází i tato socha,
 • 00:24:45 která měla být zničena
  během 2. světové války.
 • 00:24:49 Jak se dostala
  do muzejního depozitáře je záhadou.
 • 00:24:51 Jisté ale je,
 • 00:24:52 že se po skončení výstavy
  konečně po dlouhých 70 letech
 • 00:24:56 vrátí zpět do své vlasti.
 • 00:25:00 Pro nás má ale
  největší význam tato,
 • 00:25:03 Klosterneuburská,
 • 00:25:04 která byla vytvořena
  nejvýznamnějším českým řezbářem
 • 00:25:08 Mistrem Michelské madony,
 • 00:25:10 a ještě donedávna
  byla považována za falzifikát.
 • 00:25:13 Výstavu 15 Madon
  z 5 evropských zemí
 • 00:25:16 můžete navštívit
  až do poloviny května.
 • 00:25:19 Křesťanský magazín končí.
 • 00:25:21 Přeji vám požehnání pro další dny.
 • 00:25:24 Na viděnou!
 • 00:25:27 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:25:37 .

Související