iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 3. 2013
14:05 na ČT2

1 2 3 4 5

9 hlasů
1854
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Církevní restituce – 2. díl — Oslava židovského svátku Purim v Třebíči — Sborový happening „Pamatuj“ — Charitativní farní módní přehlídka v Blansku — Michal Prachař — Varhany v Mikulově — Ideály a idoly

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:04 HUDBA
 • 00:00:16 Hezkou Květnou neděli, milí diváci.
 • 00:00:18 Dnes vás zdravím
  z divadla Husa na provázku.
 • 00:00:21 Úvod magazínu bude patřit
 • 00:00:23 dalšímu dílu cyklu
  o církevních restitucích.
 • 00:00:27 Dále se podíváme, jak se v Třebíči
  oslavoval židovský svátek Purim,
 • 00:00:31 přineseme reportáž
  ze sborového happeningu "Pamatuj!?,
 • 00:00:35 navštívíme charitní módní přehlídku
  v blanenské farnosti,
 • 00:00:39 s šéfkuchařem Michalem Prachařem
  si povíme,
 • 00:00:42 co vařit ve velikonočním týdnu,
 • 00:00:45 v dalším pokračování seriálu
  o varhanách zavítáme do Mikulova
 • 00:00:49 a na závěr si poslechnete
  fejeton Tomáše Machuly.
 • 00:00:55 V našem úvodním díle
  o majetkovém vyrovnání
 • 00:00:58 jsme shrnuli vše podstatné.
 • 00:01:00 Dnes se dovíte něco o tom,
  jak to prakticky vlastně probíhá.
 • 00:01:17 Proces vracení majetku církvím
  začíná u jednotlivých farností,
 • 00:01:21 diecézí nebo třeba řádů.
 • 00:01:23 Důležitá část se ale odehrává
  také na katastrálních úřadech.
 • 00:01:28 A na tu se dnes podíváme zblízka.
 • 00:01:33 Tak tady třeba máme objednávku
  arcibiskupství pražského,
 • 00:01:37 kde na nás chtějí
  výpisy z pozemkových knih
 • 00:01:40 a listiny,
  kterými o majetek přišli.
 • 00:01:44 Takový klasický případ,
  kdy je fara ve Slušticích.
 • 00:01:49 Tady si ji najdeme
  ve jmenném rejstříku,
 • 00:01:53 sluštická fara,
  dojdeme pro pozemkovou knihu...
 • 00:02:02 Desítky let staré pozemkové knihy,
 • 00:02:05 spící v obřím archivu
  pražského katastrálního úřadu,
 • 00:02:08 jsou povolány do služby,
  aby vydaly stěžejní dokumenty
 • 00:02:11 o vyvlastnění,
  které potřebují církevní instituce
 • 00:02:14 při žádosti
  o vrácení majetku doložit.
 • 00:02:19 Originál těchto listin
  dostane osoba oprávněná,
 • 00:02:22 což je fara Sluštice,
  my tyto originály naskenujeme,
 • 00:02:26 uložíme je na úložiště
  a osoba povinná,
 • 00:02:29 tzn. ten, kdo bude vydávat pozemky,
 • 00:02:32 tak si na úložišti
  ty listiny najde...
 • 00:02:38 15 i více kilo vážící knihy
  jsou dnes už většinou
 • 00:02:42 přenesené v počítačí.
 • 00:02:43 Což značně usnadňuje tuto práci.
 • 00:02:47 Pozemkové knihy
  jsou staré nejméně 140 let
 • 00:02:50 a zemské desky,
  poslední vývojová řada,
 • 00:02:54 kterou tady máme,
  jsou stejně tak staré nebo starší,
 • 00:02:57 takže za ta léta se opotřebovaly
 • 00:03:00 a my jsme se rozhodli
  je digitalizovat,
 • 00:03:03 abychom je zachránili, protože je
  to pouze jeden jediný originál,
 • 00:03:08 nic jiného nemáme.
 • 00:03:12 Pojďme se teď přesunout
  z katastrálního úřadu
 • 00:03:15 na pražské arcibiskupství.
 • 00:03:17 Tady oddělení správy majetku
 • 00:03:19 pracuje už s kopiemi
  knihovních vložek.
 • 00:03:26 V těchto listinách jsou zapsány
  veškeré parcely,
 • 00:03:30 které byly v rozhodném období,
  to je 25. února 1948
 • 00:03:33 ve vlastnictví církevních subjektů.
 • 00:03:36 Pro pražské arcibiskupství
  to znamená na 28 000 parcel.
 • 00:03:40 O kolik skutečně bude žádat
  se dozvíme až za pár měsíců.
 • 00:03:44 Do té doby je čeká mravenčí práce,
 • 00:03:46 kdy musí porovnat
  bývalý stav katastru
 • 00:03:49 s tím současným.
 • 00:03:51 Ta práce by byla jednoduchá,
  kdyby ty staré mapy byly čitelné
 • 00:03:56 a byly dobře zpracovány.
 • 00:04:00 I ty listiny jsou psány
  různým švabachem
 • 00:04:03 nebo jsou nečitelné.
 • 00:04:04 Takže někdy musíme pracovat
 • 00:04:06 s lupou a doslova porovnávat
  některé listiny,
 • 00:04:10 abychom zjistili,
  o co se vlastně jedná.
 • 00:04:15 Po srovnání map se musí zjistit,
  kdo je současný vlastník.
 • 00:04:19 Pokud je to fyzická osoba,
  nic se vydávat nebude.
 • 00:04:22 Za tento majetek dostanou církve
  finanční náhrady.
 • 00:04:27 Pokud by tam byla zapsaná
  státní organizace,
 • 00:04:30 pozemkový fond, lesy
  nebo nějaký jiný subjekt,
 • 00:04:34 který bude mít ve svém názvu
  Česká republika,
 • 00:04:37 tak je to subjekt,
  který bude vydávat.
 • 00:04:43 Kromě dávky geodézie
  obnáší restituční proces
 • 00:04:46 mnohdy také kličkovanou
  mezi paragrafy.
 • 00:04:49 Marie Boháčová
  jako právní opora arcibiskupství
 • 00:04:52 naráží na kdejaké kuriozity.
 • 00:04:55 Nějaký národní podnik
  si složil uhlí na farní zahradě,
 • 00:04:59 a podle vládního nařízení,
  protože potřeboval farní zahradu
 • 00:05:03 podle toho složení uhlí udělat
  už se ta farní zahrada
 • 00:05:07 stala jeho vlastnictvím
  a vlastnictvím všeho lidu.
 • 00:05:13 Identifikované pozemky
  a konkrétní listiny
 • 00:05:16 dokazující křivdu
  se následně spojí
 • 00:05:18 a slouží jako podklad žádosti
  pro povinné osoby.
 • 00:05:22 O vrácení majetku mohou církve
  žádat do konce letošního roku.
 • 00:05:26 Z dnešního dílu vše.
 • 00:05:28 Příště už vás čeká
  první restituční příběh.
 • 00:05:30 Slavné poutní místo "Zelená Hora?.
 • 00:05:36 Svátek "Purim? slaví
  Židé na celém světě
 • 00:05:39 karnevalovým veselím
  a bohatými hostinami.
 • 00:05:42 A důvod radovat se
  lidé skutečně mají.
 • 00:05:45 Purim je totiž připomínkou
  záchrany židovského národa
 • 00:05:49 před úklady perského vezíra
  Hamana, který je chtěl nechat
 • 00:05:51 všechny do jednoho vyvraždit.
 • 00:05:53 Královna Ester na to ale přišla
  a Židy zachránila.
 • 00:05:58 Říká se, že na Purim
  by se mělo jíst a pít tak,
 • 00:06:02 aby člověk nebyl schopný
 • 00:06:03 rozpoznat svého přítele
  od nepřítele.
 • 00:06:06 A tak si lidé vyrábějí
  barevné masky, hrají purimové hry
 • 00:06:10 a samozřejmě hodují.
 • 00:06:12 I my zažili nejveselejší židovský
  svátek na vlastní kůži.
 • 00:06:16 V třebíčské Zadní synagoze.
 • 00:06:19 Máme doklady, že se tento svátek
  slavil až někdy roku 300
 • 00:06:23 nebo ještě dříve
 • 00:06:25 v období Alexandra Makedonského
  v době 300 před naším letopočtem.
 • 00:06:30 Takže to je opravdu
  jeden z relativně nových svátků,
 • 00:06:34 který není v Tóře,
  který není v Pentateuchu,
 • 00:06:38 v 5 knihách Mojžíšových,
  ale prakticky je to svátek,
 • 00:06:42 který slaví Židé
  už více než 2 300 let.
 • 00:06:49 Ve formě Purimu
  máme právě dnešní dílničky,
 • 00:06:52 ve kterých si mohou vyrábět
  nejrůznější masky,
 • 00:06:55 a je tu právě i svitek Ester,
  který se při tomto svátku čte,
 • 00:06:58 kde je vlastně popsaný celý příběh
  a k tomu jim dáváme i postavičky,
 • 00:07:03 je jich prostě 5.
 • 00:07:04 Je tam královna Ester,
  král Achašveroš,
 • 00:07:07 zlý Haman a samozřejmě
  hodný Mordechaj.
 • 00:07:10 A s tím se potom může hrát
  i doma divadlo.
 • 00:07:14 Knihu Ester by měl každý Žid
  během Purimu přečíst dvakrát
 • 00:07:18 a splnit si tak
  jednu ze čtyř povinností
 • 00:07:21 spojených s tímto dnem.
 • 00:07:23 Mezi ty další patří například
  obdarovávání chudých
 • 00:07:26 nebo uspořádání hostiny,
 • 00:07:28 na které se podávají taštičky
  plněné mákem nebo povidly,
 • 00:07:31 tzv. "Hamanovy uši?.
 • 00:07:34 Chtěl zničení Židů udělat tak,
  aby král nepoznal,
 • 00:07:38 že jde o zahubení celého národa,
  všech dobrých poddaných...
 • 00:07:45 "Víš, králi, v naší zemi je národ,
 • 00:07:49 který je roztroušený
  mezi ostatními,
 • 00:07:51 tvými zákony se neřídí,
  nejlepší bude, když mi dáš možnost,
 • 00:07:58 abych je vyhubil
  a já z jejich majetku
 • 00:08:03 odvážím 10 000 talentů stříbra."
 • 00:08:09 Král souhlasil
  a Hamanovi už nic nestálo v cestě.
 • 00:08:13 Pozval si mágy, kteří mu metáním
  losů stanovili den,
 • 00:08:16 kdy bude nejlepší Židy vybít
  a k tomu odkazuje i název svátku.
 • 00:08:20 "Purim? totiž označuje
  hazardní hru.
 • 00:08:22 Jako dárek k svátku Purim
  dostala třebíčská synagoga
 • 00:08:25 novou synagogální oponu,
  tzv. "parochet?.
 • 00:08:29 Je nově vyrobená,
  ale vyrobená podle starých vzorů,
 • 00:08:32 které se nacházejí v depozitářích
  Židovského muzea v Praze.
 • 00:08:36 Opona kryje v synagoze svatostánek,
  ve kterém je uschována Tóra.
 • 00:08:40 v Třebíči ale stavba neslouží
  bohoslužebným účelům už od r. 1928,
 • 00:08:45 kdy Židů ve městě ubylo natolik,
  že jim stačila synagoga Přední.
 • 00:08:50 V noci na 8. března r. 1944
  bylo v koncentračním táboře Osvětim
 • 00:08:55 popraveno 3 792 nevinných mužů,
  žen a dětí židovské národnosti.
 • 00:08:59 Proto se ve čtvrtek 7. března
  nedaleko brněnské katedrály
 • 00:09:04 pod Petrovem sešli
  členové brněnských pěveckých sborů,
 • 00:09:08 aby si přesně v 18.43 připomněli
  společným vystoupením
 • 00:09:11 tuto tragickou událost.
 • 00:09:15 ZPĚV
 • 00:09:23 Brněnský Filharmonický sbor,
  Beseda brněnská,
 • 00:09:26 Dómský smíšený sbor
  a členové vokální skupiny DNA,
 • 00:09:30 Dej nám akord,
  zazpívali za řízení Petra Kolaře
 • 00:09:34 před Památníkem obětí nesvobody
  na Petrově 3 písně:
 • 00:09:37 "Hatikva?, "Shema Yisrael?
  a "Kde domov můj?.
 • 00:09:42 Výběr písní chtěl ukázat,
  že jako obyvatelé ČR
 • 00:09:45 ani po téměř 70 letech
 • 00:09:47 nezapomínáme
  na své židovské spoluobčany
 • 00:09:50 umučené v nacistických
  koncentračních táborech.
 • 00:10:01 Jsou tady vlastně 3 soubory,
  které se budou akce účastnit.
 • 00:10:05 A přijali to, myslím,
  s takovým mírným nadšením
 • 00:10:08 nebo s takovou radostí,
  že se mohou zapojit do akce,
 • 00:10:12 která bude probíhat
  na celonárodní úrovni.
 • 00:10:15 A idea je rozšířit tuto událost
  ještě do budoucna na vícero sborů
 • 00:10:20 a skupin,
  které by se této akce účastnily.
 • 00:10:25 Letošní 1. ročník sborového
  happeningu "Pamatuj!?
 • 00:10:28 proběhl celkem na 26 místech
  naší republiky.
 • 00:10:31 Vystoupilo na něm
  více než 1300 zpěváků
 • 00:10:34 a 50 hudebních souborů.
 • 00:10:37 Organizátoři předpokládají,
 • 00:10:39 že příští rok u příležitosti
  70. výročí tragédie
 • 00:10:43 se jejich počet ještě rozšíří.
 • 00:10:48 Módní přehlídka?
 • 00:10:50 Pro někoho možná na první pohled
  povrchní záležitost.
 • 00:10:53 Pro mladé lidi z farnosti
  v Blansku ale příležitost,
 • 00:10:56 jak pomáhat druhým.
 • 00:10:57 Výtěžek z prodaných modelů
  totiž už několik let pomáhá
 • 00:11:01 budovat nemocnice, platit školné,
 • 00:11:04 a také hloubit studny
  na mnoha místech světa.
 • 00:11:07 Do Ugandy, na Haiti,
  do Banátu či Albánie
 • 00:11:10 putují posledních 6 let
  finance z charitativní přehlídky
 • 00:11:15 pořádané mladými lidmi v Blansku.
 • 00:11:18 Nápad na
  charitativní módní přehlídku
 • 00:11:20 vznikl na podzim r. 2007,
 • 00:11:22 kdy jsme s Maruškou chodily
  obě ještě na ZŠ do 9. třídy.
 • 00:11:25 A v jedné nudné hodině mě napadlo
  uspořádat charitativní přehlídku
 • 00:11:30 a věnovat peníze potřebným lidem.
 • 00:11:36 Protože jsme nevěděly,
  kdo by nám s tím pomohl,
 • 00:11:40 tak jsme šly
  za místním panem farářem,
 • 00:11:42 který nám řekl,
  že to je vynikající nápad,
 • 00:11:44 takže by bylo určitě dobré
  něco takového zorganizovat
 • 00:11:46 a hrozně nám s tím pomohl.
 • 00:11:48 Pozvěte na pódium velkým potleskem
  našeho pana faráře,
 • 00:11:51 P. Jiřího Kaňu!
 • 00:11:56 Chci skutečně vyjádřit
  svou radost z toho,
 • 00:11:59 že se tu daří
  iniciativě mladých lidí
 • 00:12:01 pomáhat těm našim známým,
 • 00:12:03 kteří se po Evropě a světě
  snaží pomáhat těm ještě chudším.
 • 00:12:12 Předvádí se
  secondhandové oblečení,
 • 00:12:14 darované oblečení,
  to se potom draží,
 • 00:12:17 akorát ty výtěžky
  nám o něco stoupaly,
 • 00:12:19 protože jsme pokaždé
  mohli dát na dobrou věc víc peněz...
 • 00:12:23 Na faře se oblečení
  shromažďuje už od ledna,
 • 00:12:26 a také se fotografuje
  módní katalog na webové stránky.
 • 00:12:31 Dětskou společenskou košili
  v barvě s šedým proužkem
 • 00:12:35 doplněnou sportovně laděnými
  kraťasy...
 • 00:12:38 A černý overal s vestou...
 • 00:12:42 Ahoj, Pavle!
 • 00:12:43 Takže Pája má
  první dražební dvě stovky...
 • 00:12:46 Přehlídku podporuje
  spousta lidí z Blanska i okolí.
 • 00:12:51 My podporujeme tuto sbírku
  prodejem výrobků,
 • 00:12:54 které vznikly
  vlastně v klubu Babinec,
 • 00:12:57 tedy klub seniorek,
 • 00:12:58 a cílem je být ještě
  nějak užiteční druhým.
 • 00:13:01 1. ročník vynesl 16 000 Kč,
  v r. 2010 to bylo 50 000
 • 00:13:05 a loni 45 000.
 • 00:13:09 V loňském roce
  jsme posílali peníze do Albánie,
 • 00:13:11 do křesťanské školy,
  kde vlastně studují děti,
 • 00:13:14 které sešly z hor
  a nemůžou si to třeba dovolit.
 • 00:13:18 A výtěžek letošní přehlídky
  už je také spočítaný.
 • 00:13:21 Dělá to 50 000 Kč.
 • 00:13:23 Kladli jsme si za cíl
  podpořit lidi, které známe osobně
 • 00:13:27 a kteří mnohde ve světě
  působí v dost krutých podmínkách.
 • 00:13:32 Takže takhle jsme pomohli
  Čechům v Ugandě,
 • 00:13:35 v Súdánu mezi sirotky,
  na Haiti při vrtání studní,
 • 00:13:39 pak v Albánii jsme loni pomáhali...
 • 00:13:41 A letos do srbského Banátu
  a ještě do Albánie.
 • 00:13:46 Od první přehlídky
  je členem týmu Ondra Dyčka.
 • 00:13:48 Zpočátku jako pomocník,
  pak zvukař, dnes moderátor.
 • 00:13:53 Je mi blízké lidem rozdávat.
 • 00:13:55 Ve skautu i ve farnosti se angažuji
 • 00:13:57 a toto je krásná příležitost
  rozdávat se pro druhé.
 • 00:14:01 Na přehlídce je hrozně fajn to,
 • 00:14:03 že se na ní podílejí
  všichni moji kamarádi,
 • 00:14:05 kteří nejsou jenom věřící
  nebo skauti,
 • 00:14:06 od kterých se to
  tak trochu očekává,
 • 00:14:08 že budou pomáhat ostatním,
 • 00:14:10 ale prostě všichni,
  kteří se do akce chtějí zapojit,
 • 00:14:12 mít z toho dobrý pocit
  a někomu pomoci.
 • 00:14:18 Chcete si o velikonocích
  uvařit něco netradičního?
 • 00:14:21 Potom pozorně sledujte
  naši další reportáž.
 • 00:14:24 Natáčeli jsme totiž
  s Michalem Prachařem,
 • 00:14:26 šéfkuchařem
  jedné brněnské restaurace,
 • 00:14:28 který nám dal
  několik originálních tipů na to,
 • 00:14:31 jak si oživit sváteční tabuli.
 • 00:14:35 Belgie, Itálie, Německo, Švýcarsko.
 • 00:14:38 Tam všude se učil vařit.
 • 00:14:40 A kuchařskou zástěru
  by nevyměnil za nic na světě.
 • 00:14:42 Patří k němu už totiž 21 let.
 • 00:14:45 Začalo to tím,
  že vaříval pro mladší sestru.
 • 00:14:48 Dnes vaří stovkám hostů
  své restaurace.
 • 00:14:51 My teď vlastně slavíme Velikonoce,
  je nějaké jídlo,
 • 00:14:53 které připravujete
  typicky pro tuto dobu?
 • 00:14:59 Určitě, je to
  nejvýznamnější křesťanský svátek,
 • 00:15:03 Zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
  a rozděluje se to na pár dní.
 • 00:15:06 Na Zelený čtvrtek úplně odlehčeně,
  ať je to medvědí česnek,
 • 00:15:09 ať jsou to mladé kopřivy,
  brzké jarní zeleniny...
 • 00:15:14 Z toho použít věci
  třeba ve spojení s kozím sýrem,
 • 00:15:18 s mladým čerstvým kozím sýrem,
  různé saláty, jemné polévky...
 • 00:15:24 Velký pátek je velký půst,
  takže asi by se měl dodržovat.
 • 00:15:29 Co se týče Bílé soboty,
  tak už začínají hody,
 • 00:15:33 a to se zase využívají
  mladá jarní masa,
 • 00:15:36 jako je kůzlečí, jehněčí, králičí...
 • 00:15:42 Ta jsou úplně fantastická
  na zpracování.
 • 00:15:45 Pokud je to čerstvé maso,
  je to úplně dokonalé.
 • 00:15:49 A to stejné platí pro neděli,
  kdy je to velikonoční hod,
 • 00:15:53 měli bychom celý den hodovat,
 • 00:15:55 a pak už se přechází
  na různé buchty.
 • 00:15:57 Můžeme upéct beránka...
 • 00:16:01 Presbytáře zaniklých kostelů
  na mnoha místech nenajdete.
 • 00:16:04 Tím spíš v restauraci.
 • 00:16:07 My teď sedíme před presbytářem,
  ten tu byl odjakživa,
 • 00:16:10 a vy jste tu restauraci
  vystavěli kolem něho?
 • 00:16:14 Přesně tak, to se vlastně našlo
 • 00:16:17 jako pozůstatky
  kostela Všech svatých,
 • 00:16:19 které pochází ze 13. století.
 • 00:16:21 Je to krásná dominanta,
  takže i tomu jsme přizpůsobili
 • 00:16:24 stavbu této restaurace.
 • 00:16:25 Je to za sklem a myslím si,
  že jsme na to patřičně hrdí.
 • 00:16:29 Někdy v 10. nebo 11. století
  se kolem tohoto místa
 • 00:16:33 zakládalo Brno,
  Brno pochází z názvu "brnje?,
 • 00:16:36 což byly mokřiny, bažiny.
 • 00:16:41 Takže na tomhle místě
  je taková zvláštní atmosféra,
 • 00:16:45 a když tu třeba sedíte v noci,
  tak cítíte tu energii,
 • 00:16:48 která se tu pohybuje,
  ale je pozitivní.
 • 00:16:57 Restaurace je vysvěcená,
  je požehnaná,
 • 00:17:00 takže je tu jen pozitivní energie.
 • 00:17:03 Takže je to takové posvátné místo.
 • 00:17:05 Já bych to tak nazval.
 • 00:17:13 Proč jste nás vzal
  zrovna do kostela sv. Jakuba?
 • 00:17:16 Na tuhle otázku
  nejsem schopen odpovědět,
 • 00:17:18 nevím, sám jsem se kolikrát
  sebe ptal, proč chodím sem...
 • 00:17:22 Asi osud mě sem zavál
  a nehodlám to měnit,
 • 00:17:25 protože jsem hrozně moc pověrčivý.
 • 00:17:27 Ale myslím si, že hodně pověrčivý.
 • 00:17:30 Je tady v kostele nějaké místo,
  které máte obzvláště rád?
 • 00:17:34 Nevím proč, ale osud mě zavál
  na pravou stranu vzadu u lavice,
 • 00:17:39 tam stojím a modlívám se tam.
 • 00:17:41 Nevím zase proč, ale myslím,
  že na jiném místě jsem tu nebyl.
 • 00:17:45 Křesťanství a luxus, který se
  skloubí ve Vaší restauraci...
 • 00:17:49 Jde to nějak dohromady?
 • 00:17:51 Já vám na to odpovím takto:
  pokud chcete něco dělat dobře
 • 00:17:55 a chcete dobře vařit,
  tak slovo "luxus? zní divně,
 • 00:17:59 ale ona ta restaurace
  nemusí být luxusní.
 • 00:18:06 Já si myslím, že kdybyste tam
  seděla hodinu, 2, 3,
 • 00:18:10 tak se tam budete cítit perfektně
  a zjistíte,
 • 00:18:12 že to není vůbec o luxusu,
  ale o požitku.
 • 00:18:16 Jak vás víra ovlivňuje v životě?
 • 00:18:19 Asi pokora.
 • 00:18:20 Pokora,
  protože mám takový jeden dar.
 • 00:18:24 Já miluju lidi.
 • 00:18:25 Nevím proč,
  ale nedokážu být sám,
 • 00:18:27 fakt vyhledávám společnost
  a snažím se prostě být s lidma.
 • 00:18:31 To mě nějak naplňuje,
  proto dělám to, co dělám,
 • 00:18:35 dělám ve službách
  a mám rád společnost.
 • 00:18:44 5. pokračováním
  dnes uzavíráme
 • 00:18:46 náš miniseriál
  "Varhany jsou jako lidé?.
 • 00:18:49 Varhaník Lukáš Petřvalský
  vás seznámil
 • 00:18:52 s hlavními tipy chrámových varhan,
 • 00:18:54 a také nás provedl
  varhanářskou dílnou.
 • 00:18:57 Dnes uvidíme a uslyšíme
  tzv. chórové varhany
 • 00:19:01 v kostele sv. Václava v Mikulově.
 • 00:19:03 A také se dovíme,
 • 00:19:05 co to znamená
  být chrámovým varhaníkem.
 • 00:19:11 HUDBA
 • 00:19:32 Kostely, které slouží
  řeholním komunitám
 • 00:19:35 nebo kněžským společenstvím
  mají specifické uspořádání,
 • 00:19:39 které vychází z jedinečného úkolu,
  která tato společenstva mají,
 • 00:19:44 a to je denní modlitba církve
  neboli breviář.
 • 00:19:48 Tato modlitba
  je skutečným pokladem křesťanů
 • 00:19:51 a je postavena na recitaci žalmů.
 • 00:19:56 Tato modlitba rozděluje den
  podle Benediktova hesla
 • 00:19:59 "Modli se a pracuj?
  na jednotlivé díly.
 • 00:20:03 Společenství kněží
  zasedá do chórových lavic
 • 00:20:06 a modlitbu většinou zpívají.
 • 00:20:11 A tomu samozřejmě odpovídá
  i specifické umístění
 • 00:20:14 tzv. chórových varhan,
 • 00:20:16 které se nacházejí
  nad námi zde v presbytáři.
 • 00:20:23 Chórové varhany mají jiný charakter
  než varhany velké.
 • 00:20:27 Především jsou
  komorněji postaveny,
 • 00:20:30 komorněji laděny,
  aby jejich zvuk byl meditativní.
 • 00:20:33 Tyto varhany v kostele sv. Václava
  v Mikulově postavil v r. 1771
 • 00:20:39 vynikající moravský varhanář
  Jan Výmola.
 • 00:20:44 Víme, že za ně inkasoval
  970 zlatých.
 • 00:20:49 Tyto varhany
  mají jedno specifikum:
 • 00:20:52 jsou postaveny
  na mimořádně malém prostoru.
 • 00:20:57 I tak se mistru varhanáři podařilo
  vměstnat do nich 15 rejstříků
 • 00:21:02 a jejich zvuk
  je mimořádně ušlechtilý.
 • 00:21:48 Když varhaník doprovází
  chórovou modlitbu,
 • 00:21:51 stává se přímým účastníkem
  liturgického slavení.
 • 00:21:54 Tak je tomu vlastně
  při každém liturgickém slavení
 • 00:21:58 nebo liturgické slavnosti.
 • 00:22:03 Varhaníci všichni jako ostatní,
  muzikanti, zpěváci,
 • 00:22:07 jsou vlastně tvůrci liturgie.
 • 00:22:09 Tak je to správně.
 • 00:22:11 Koncertní činnost je určitě
  důležitá pro život farnosti,
 • 00:22:15 ale služba varhaníka
  vychází z toho,
 • 00:22:17 že tento jediný hudební nástroj
  dostává v kostele požehnání,
 • 00:22:22 když je instalován.
  A nejen nástroj.
 • 00:22:26 I varhaníci jsou uváděni
  do liturgické služby
 • 00:22:29 a mohou nosit
  specifický liturgický oděv,
 • 00:22:32 který se skládá z bílé alby
  a škapulíře v liturgické barvě,
 • 00:22:37 který je odznakem služby,
  kterou na svých ramenou nesou.
 • 00:22:50 A co je odměnou varhaníka?
 • 00:22:52 Asi ta radost,
  že může sloužit Bohu a jeho lidu
 • 00:22:56 a že může být přítomen
  u skutečně velkých věcí.
 • 00:23:08 Lidské jednání se řídí
  vždycky nějakými důvody.
 • 00:23:13 Jsou to buď důvody
  konkrétních skutků,
 • 00:23:16 anebo jsou to
  jakési rámcové důvody,
 • 00:23:18 které řídí
  dlouhodobé záměry našeho života
 • 00:23:22 a vposledku i ony konkrétní skutky.
 • 00:23:26 Těmto rámcovým důvodům
  obvykle říkáme "ideály?.
 • 00:23:31 Zvláště mladí lidé
  jsou ideálů plní.
 • 00:23:34 A jak čas jde, ideály zvětrávají
  a často se vytrácí.
 • 00:23:39 Částečně je to dobře,
 • 00:23:41 neboť se tak ztrácí vzdušné zámky
  a nereálné představy o životě.
 • 00:23:47 Ale pokud to dojde moc daleko,
  dojde ke ztrátě ideálů.
 • 00:23:51 K tomu, co prezident Havel
  svého času označil
 • 00:23:55 jako "blbou náladu?.
 • 00:24:03 Jeden z politických komentátorů
  si nedávno v denním tisku
 • 00:24:06 položil otázku, jak je možné,
 • 00:24:09 že před 20 lety byli lidé
  spokojenější,
 • 00:24:12 přestože objektivně vzato
  se měli hůř.
 • 00:24:16 A odpověděl si na to tak,
  že tehdy měli naději,
 • 00:24:19 což dnes řada lidí nemá.
 • 00:24:21 Taková krize důvěry v budoucnost
 • 00:24:23 je ještě horší
  než krize ekonomická.
 • 00:24:26 Ekonomická krize
  totiž zasahuje jenom vnější statky,
 • 00:24:30 kdežto krize naděje
  zasahuje samotnou vůli člověka.
 • 00:24:36 Jaké jsou příčiny
  takové krize naděje?
 • 00:24:40 Domnívám se,
  že je to z velké míry tím,
 • 00:24:43 že lidé vyměnili ideály za idoly.
 • 00:24:48 Ideál je něco,
  co je jakoby nad námi,
 • 00:24:51 k čemu se vzpínáme a pro co jsme
  schopni i ledacos obětovat.
 • 00:24:56 Naproti tomu idol je něco,
  čeho se toužíme zmocnit.
 • 00:25:01 Co chceme mít, co se ale často
  zmocní nás a zotročí nás.
 • 00:25:08 Peníze nebo moc
  jsou klasickým případem věci,
 • 00:25:11 která se snadno stane idolem.
 • 00:25:13 Nikoli ideálem.
 • 00:25:16 Bohatý nebo mocný člověk
  potřebuje ideál,
 • 00:25:19 aby bohatství nebo moci
  používal způsobem,
 • 00:25:22 který je člověka hodný.
 • 00:25:26 Pokud takový cíl nemá, stávají se
  pro něj tyto věci idolem,
 • 00:25:30 kterému,
  ať už vědomky nebo nevědomky,
 • 00:25:33 nakonec zaprodá svou duši.
 • 00:25:37 Umět se dívat kolem sebe
  má určitě smysl.
 • 00:25:40 Člověk často uvidí víc,
  než by čekal.
 • 00:25:43 A tak vám do předvelikonočních dní
  přeji nejen otevřené oči,
 • 00:25:47 ale především srdce.
 • 00:25:50 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:26:01 .

Související