iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 1. 2016
13:00 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
392
zhlédnutí

Evropa dnes

Klima a my

Novinářské střípky z celé Evropy.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Evropa dnes - Klima a my

 • 00:00:05 ÚVODNÍ ZNĚLKA
 • 00:00:30 Neumím vysvětlit,
  proč miluji tuto zvláštní zemi,
 • 00:00:34 toto zvláštní místo,
  tuhle vesnici.
 • 00:00:37 Na to slova nestačí.
 • 00:00:38 Jsem zamilovaný, prostě zamilovaný.
 • 00:00:41 A také miluji autenticitu
  a nesnáším všechno falešné.
 • 00:00:46 Takové vyznání pronesl
  Jacques Franquet,
 • 00:00:49 Francouz, který se v důchodu
  odstěhoval na chorvatský ostrov Brač.
 • 00:00:54 Strávil jsem život
  v náročných profesích,
 • 00:00:57 které mě vzdalovaly od sebepoznání.
 • 00:01:00 Byl jsem policejní důstojník,
  policejní šéf, prefekt...
 • 00:01:04 Vystupoval jsem v určitých rolích.
  Zde žádnou roli nemám.
 • 00:01:08 Tyto role Jacques Franquet
 • 00:01:10 zastával ve veřejném životě
  ve Francii.
 • 00:01:13 Byl opravdu prefektem i ředitelem
  soudní policie.
 • 00:01:18 Na Brači byl
  za svého pracovního života mnohokrát.
 • 00:01:21 Vždy jen na krátké dovolené.
 • 00:01:25 Myslím, že cizinci si Brač
  hodně zamilují,
 • 00:01:29 jde o srdeční záležitost,
  chtějí však rovněž tradice.
 • 00:01:46 Postavil si dům
  z přírodních materiálů
 • 00:01:48 s respektem ke stavebním zvyklostem
  na ostrově.
 • 00:01:51 Zároveň však plně využívá
  sluneční energii.
 • 00:01:57 Elektřina... Mám všechno,
  co potřebuji.
 • 00:02:01 Pračku, ledničku, všechno.
  1,5 kW stačí.
 • 00:02:05 Mám taky elektrický bojler,
  prostě všechno.
 • 00:02:10 Jako všichni obyvatele Brače
  má vlastní olivy.
 • 00:02:14 Pěstuje také organické ovoce
  a zeleninu.
 • 00:02:17 Vše, co vypěstuje, hrdě nabízí
  přátelům a sousedům.
 • 00:02:20 Pro mnoho místních
  se stal příkladem,
 • 00:02:23 především budováním, opravami
 • 00:02:25 a záchranou starých, suchých zdí
  a přístřešků pro pastevce.
 • 00:02:29 Metr dvacet, jen kámen, žádný beton.
 • 00:02:32 Když sem přijde pastýř,
  může si lehnout nebo sednout.
 • 00:02:39 Ve společnosti pro rozvoj ostrova
 • 00:02:42 potkal Jacques ředitelku
  Základní školy v Pučišči.
 • 00:02:45 Jmenuje se Lucija Puljak.
 • 00:02:49 Potkal jsem ji náhodou,
 • 00:02:50 její filozofie mě však
  okamžitě zaujala.
 • 00:02:53 Názor, že je životně důležité
  uchovávat krásu přírody.
 • 00:02:58 To musím říkat francouzsky.
 • 00:03:00 Nikdy nezapomenu, jak jednou řekla:
  Proč kupovat domy, sídla?
 • 00:03:04 To všechno je moje!
 • 00:03:06 Kam oko dohlédne, tam jsem doma,
  ve vlastní zemi!
 • 00:03:10 To mě fascinovalo,
  protože je to pravda.
 • 00:03:15 Od Lucije se hodně naučil.
 • 00:03:17 Pracovala se svými žáky na projektu
  záchrany suchých zídek na Brači
 • 00:03:21 celá léta.
 • 00:03:22 Podívej, to vypadá velmi nestabilně,
  ale nikdo to nepovalí,
 • 00:03:26 ani člověk, ani ovce.
  Je to statika lidové moudrosti.
 • 00:03:33 Světské kaple na Brači,
  stísněné pastevecké domky,
 • 00:03:37 vše bylo postaveno touto technologií.
 • 00:03:40 Kámen na kámen, žádná malta.
 • 00:03:42 A bylo tak snad od časů
  starých Ilyrů.
 • 00:03:47 Pravidlem pro budování
  kamenných staveb
 • 00:03:49 je využití místního materiálu.
 • 00:03:51 Proto zde najdeme
  všechny druhy kamenů.
 • 00:03:54 Vytvářejí dohromady doslova krajku,
  a byla by hanba v tom nepokračovat.
 • 00:04:02 Tak Lucija Puljak vypráví
  žákům školy v Pučišči,
 • 00:04:05 malé vsi spojené s tradicí kamene
  snad nejvíce na ostrově.
 • 00:04:16 Děti se tady učí poznávat
  dědictví kamenných zídek a staveb,
 • 00:04:21 učí se zpracovávat kameny
  a stavět tradičním způsobem.
 • 00:04:25 Tohle je hotové.
 • 00:04:27 Udělali jsme to
  podle potřeb nás, dětí.
 • 00:04:30 Není to super,
  ale poslouží jako malý příklad.
 • 00:04:34 Škola začala i s projektem
  Erasmus Plus.
 • 00:04:37 Spolupracují se školami
  z francouzského Dijonu
 • 00:04:39 na Příběhu kamene.
 • 00:04:44 Kamenořezba a kamenictví
 • 00:04:46 se dříve nebo později stane
  respektovaným řemeslem.
 • 00:04:51 V minulosti to tak bylo a bude
  respektovaným i v budoucnosti.
 • 00:04:58 Jacques Franquet samozřejmě hodně
 • 00:05:01 pomáhá sepisovat projektů a žádosti
  o evropské peníze.
 • 00:05:04 Jakmile se stal aktivním členem
  Společnosti pro rozvoj ostrova,
 • 00:05:08 začal i s výchovou nové generace
  a připravil projekt Erasmus Plus
 • 00:05:13 na téma Mladí venkované.
 • 00:05:15 Jde mu o to, aby si dnešní děti
  uchovaly úctu k tradici.
 • 00:05:20 Je to tragédie,
  že podobně nádherná místa,
 • 00:05:23 třeba ve Francii nebo ve Španělsku
 • 00:05:25 byla zničena před třiceti
  nebo padesáti lety.
 • 00:05:29 Ti lidé byli blázni.
 • 00:05:31 Nechali postavit nové budovy
  bez tváře a staré zničili.
 • 00:05:35 To je hanba! Některé vesnice
  byly zničeny,
 • 00:05:40 ale mnohem více jich zůstává.
 • 00:05:42 Třeba zde, to se snažím vysvětlovat.
 • 00:05:47 Lucija a Jacques ukazují
  zbytky ilyrských i římských cest.
 • 00:05:52 O nich mnoho nevědí ani místní.
 • 00:05:56 Celý Brač křižovaly cestičky,
  jako je tato.
 • 00:05:59 Vyprávějí o spolupráci
  s osmi dalšími regiony v Evropě
 • 00:06:03 na dalším projektu,
  obnovení stezek na Brači.
 • 00:06:08 Turistické kanceláře na Brači
 • 00:06:09 nenabízejí žádné procházky
  po starých cestách,
 • 00:06:12 žádné návštěvy málo patrných
  ilyrských opevnění.
 • 00:06:16 Nevyprávějí turistům příběhy
  o suchých zídkách.
 • 00:06:19 Lucija a Jacques jsou přesvědčeni,
  že se to změní.
 • 00:06:23 Každý musí jít vlastní cestou.
 • 00:06:25 Nemůže říkat lidem:
  Zde je cesta, po které máte jít.
 • 00:06:28 Ti, co se zabývají
  udržitelným rozvojem,
 • 00:06:31 často slyší: Opatrně,
  ať nic nezničíte a neznečistíte!
 • 00:06:35 Je to pro nás paradoxně snadné.
 • 00:06:37 Každý máme tři auta a jiným říkáme,
  aby neznečišťovali přírodu!
 • 00:06:42 Lidé musí najít vlastní cestu.
  To si myslím.
 • 00:06:45 Dnes je klíčové zachránit to,
  co ještě stojí před našima očima.
 • 00:06:54 Pod masivem Belledonne
  ve francouzských Alpách
 • 00:06:58 nedaleko Grenoblu leží
  v hlubokém úzkém údolí malé vesničky.
 • 00:07:02 V roce 2005 je poprvé šokovala
  rychlá povodeň.
 • 00:07:05 Během 24 hodin zaplavilo ves
  bahno s vodou z hor.
 • 00:07:11 Průměrný průtok zdejší říčky
  je maličký.
 • 00:07:14 Ovšem, když se po strmých svazích
  řítily zcela nové potoky vody,
 • 00:07:18 a vše skončilo v údolí,
 • 00:07:19 veškerá voda se koncentrovala zde
  a vyvolala kolosální povodeň.
 • 00:07:26 Nejen tato opakující se pohroma
  je důsledkem oteplování
 • 00:07:30 a klimatických změn.
 • 00:07:31 Hydrolog Bruno Villain
 • 00:07:33 po léta sledoval a zkoumal
  v místních podmínkách,
 • 00:07:36 jak to všechno probíhá.
 • 00:07:38 Proč se dole ve vesnici objevilo
  najednou tolik vody, kudy tekla,
 • 00:07:42 kde si vytvořila koryta
 • 00:07:43 a jaké důsledky to bude mít
  pro nejbližší léta.
 • 00:07:47 Ze zhruba 50cm koryt v prudkém svahu
  se postupně vytvářejí koryta širší
 • 00:07:52 a podstatně hlubší.
 • 00:07:55 Nad hranicí lesa,
  ve výšce kolem 2,2 tisíc metrů
 • 00:07:58 dorazíme mělkým sněhem
  k typickému horskému jezírku, plesu.
 • 00:08:04 Ledovcové jezero je tady odnepaměti
  a vytváří jakousi přírodní přehradu.
 • 00:08:08 Do přírodní mísy vtéká voda
  ze skalnatých svahů
 • 00:08:12 a strhává s sebou kusy hornin.
 • 00:08:14 Tím se jezero stává stále mělčí.
 • 00:08:16 Do jezera, kterému se říká Bílé,
  padá materiál z ledovce,
 • 00:08:21 vidíme tu stopy, jež prozrazují,
 • 00:08:23 co všechno se do vody
  dostalo právě dnes.
 • 00:08:26 Materiál z okolních hor
  tak každým dnem snižuje hloubku vody,
 • 00:08:30 tedy zmenšuje zadržovací prostor
  jezera. Je to paměť jezera.
 • 00:08:35 Je možné na dně identifikovat
  a měřit usazené horniny
 • 00:08:38 v průběhu zhruba tisícovky let
  a podává i zprávy o oteplování,
 • 00:08:43 které zde bylo na začátku středověku,
  srovnatelné s dnešní dobou.
 • 00:08:48 Našli jsme zásadní prvky
  z tohoto posledního teplého období.
 • 00:08:52 Dělat analogii mezi touto dobou
  a dnešním oteplováním
 • 00:08:55 je poněkud citlivé, protože faktory,
 • 00:08:58 které ovlivňují teplotu,
  nejsou totožné,
 • 00:09:01 dnes mj. plyny způsobují
  skleníkový efekt,
 • 00:09:04 takže v současnosti jsou
  i další negativní vlivy.
 • 00:09:07 Ale v každém případě
  můžeme konstatovat,
 • 00:09:10 že zvyšování teploty
 • 00:09:11 jednoznačně souvisí s růstem
  intenzity přívalových povodní.
 • 00:09:16 Přičteme-li zásahy lidí,
 • 00:09:18 vč. budování obřích
  lyžařských areálů,
 • 00:09:20 nemůžeme se divit,
 • 00:09:22 že projevy klimatických změn
  jsou nejen ve francouzských Alpách
 • 00:09:26 dnes už docela hrozivé.
 • 00:09:39 -Jak se jmenuje?
  -Billy. Říkám mu Billy.
 • 00:09:45 -Jak se mu daří?
  -Je v pořádku.
 • 00:09:48 Má trochu závratě.
 • 00:09:51 -K čemu ho používáte?
  -K dopravě rašeliny domů.
 • 00:09:55 Je to už dlouho, od té doby,
  co jsem v důchodu.
 • 00:09:58 Vždycky jsme měli osla.
  Otec měl osla.
 • 00:10:02 Také ho používal
  k dopravě rašeliny domů.
 • 00:10:07 Můžete mu nasadit náklad na záda.
  Takhle to funguje.
 • 00:10:14 Dám starý pytel.
 • 00:10:17 Musí se pořádně položit,
  asi takhle.
 • 00:10:23 Na hřbet mu můžete dát
  takovou stříšku
 • 00:10:27 a utáhnout ji pod ocasem.
 • 00:10:30 A tady jsou dva koše.
  Ty rovněž přijdou na jeho hřbet.
 • 00:10:36 Přesně takhle.
 • 00:10:39 A je to! Je to pevné.
 • 00:10:45 Pamatuju si jako školák,
 • 00:10:47 jak kráčela řada oslů
  nahoru do kopce u nás ve vsi.
 • 00:10:53 Osli měli koše. Řada oslů šla.
  To byl pěkný pohled.
 • 00:10:58 Ano. Teď zůstal jen jeden.
 • 00:11:05 V Irsku je těžba rašeliny
  většinou zakázaná.
 • 00:11:08 Ale pár místních ví, jak pomoci sobě
  a neublížit přírodě.
 • 00:11:13 Ani v době změn klimatu.
 • 00:11:23 To, co on pak dělá, jak jde,
  na mně už nezávisí.
 • 00:11:27 Půda je zde velmi měkká.
 • 00:11:30 -Je kastrovaný?
  -Ano. Je kastrovaný. Jdeme.
 • 00:11:40 Proč? Proč je kastrovaný?
 • 00:11:43 Protože už není tak bujný
  a může pracovat.
 • 00:11:47 Kdyby nebyl kastrovaný,
  utekl by.
 • 00:11:52 Přeskočil by zdi.
  Pak už by ho nikdo neudržel.
 • 00:11:59 Toulal by se,
  kdyby nebyl kastrovaný.
 • 00:12:13 Tady ho vážu.
  Vždycky tady Billyho vážu.
 • 00:12:17 Kdybych ho neuvázal,
  vydal by se dolů z kopce,
 • 00:12:20 jakmile by věděl, že ho nesleduju.
 • 00:12:23 A já bych musel běžet za ním.
 • 00:12:31 Tady je drn, rašelinový.
  Na vrcholu.
 • 00:12:37 Je to jediný rašelinový drn tady.
 • 00:12:40 -Stačí vám jeden?
  -Ano, stačí jeden.
 • 00:12:44 Trávu nepoškodím, naroste.
 • 00:12:53 Drn vysychá a má zvláštní zvuk.
  A bude hořet.
 • 00:12:58 Nespotřebujete aspoň moc uhlí,
  když máte rašelinu.
 • 00:13:04 Je to čisté.
  Popel z rašeliny je úplně bílý.
 • 00:13:11 Bílý jako list papíru.
 • 00:13:17 Tuhle rašelinu jsem vyřezal v dubnu.
  Je hodně suchá.
 • 00:13:25 U nás už asi není jiný osel,
  který by tvrdě pracoval.
 • 00:13:29 Už jsem jediný,
  kdo používá takového pomocníka.
 • 00:13:34 Není to tak těžké pro něho,
  rychlost chůze si určuje sám.
 • 00:13:38 Nenamáhá ho to.
 • 00:13:40 Líbí se mu tu, ne? Je tu šťastný.
 • 00:13:42 Má to tady rád. Dobrá pastva,
  tráva je zde sladká.
 • 00:13:47 Je dobře živený.
 • 00:13:49 Jo, je vyžraný, robustní.
 • 00:13:51 Má se u mě dobře. Moc dobře.
 • 00:14:10 Letos mi bude šedesát.
 • 00:14:12 Jako kluk jsem chodil
  do školy dost daleko.
 • 00:14:17 A třikrát denně jsem chodil
  právě tudy. Třikrát!
 • 00:14:51 Miluju to tady. Jsem tu moc rád.
  Lepší místo se najít nedá.
 • 00:14:59 Když jsem tu sám,
  často vzpomínám na otce.
 • 00:15:03 Byli jsme pořád spolu.
 • 00:15:08 Je tu úplný klid,
  nikdo člověka neotravuje.
 • 00:15:12 Naprosté ticho.
 • 00:15:15 Dýcháte čerstvý mořský vzduch,
  jste na svém.
 • 00:15:26 Je moc hezké udržovat tradice.
 • 00:15:28 Budeme je dodržovat,
  dokud nám to zdraví dovolí.
 • 00:15:33 Doufám, že já i Billy
  budeme dlouho schopní vylézt až sem.
 • 00:15:37 Nechci mu přetěžovat koše.
 • 00:15:41 Vezmu s sebou jen tohle.
  Možná ještě jeden drn, možná dva.
 • 00:15:52 A je to.
 • 00:16:09 Pět ekologických obydlí,
  víceméně chatového typu.
 • 00:16:12 Ves leží 1 100 metrů nad mořem
  v regionu Pohorje,
 • 00:16:15 nedaleko od Mariboru.
 • 00:16:17 Panenská lesnatá krajina
  přilákala lidi,
 • 00:16:20 přesvědčené o budoucnosti přírody,
 • 00:16:22 jako základu pro přežití
  dalších generací
 • 00:16:25 i v době klimatických změn.
 • 00:16:27 Některé chaty slouží turistům.
 • 00:16:30 Jsme ekologičtí, protože všechno je
  zde z naprosto přírodních materiálů.
 • 00:16:35 Je to horský smrk, kámen, cihly,
  sklo, jíl, bavlna, len atd.
 • 00:16:39 Jsme hrdi a šťastní, že můžeme říci,
  že jde o dílo lidí ze Slovinska,
 • 00:16:44 stavitelů, řemeslníků, dodavatelů,
  i slovinského know how.
 • 00:16:49 Samozřejmě, že zde vidíme
  přímou linii k udržitelnosti.
 • 00:16:53 Udržitelný rozvoj spočívá
  v minimalizaci cen dopravy,
 • 00:16:56 cizího know how i investic.
 • 00:17:02 Slovinci tedy zde ukazují,
  co dovedou a umějí.
 • 00:17:06 Střechy jsou z přírodního materiálu,
 • 00:17:09 zelené střechy porostlé
  zvláštními druhy rostlin,
 • 00:17:12 třeba skalničkami, rozchodníky.
 • 00:17:19 Interiéry jsou z pálených cihel
  vybavené dřevěným nábytkem
 • 00:17:24 i ložním prádlem ze lnu a bavlny.
 • 00:17:31 Zdi domu jsou kryty
  přírodními materiály.
 • 00:17:34 Vnější zdi jsou natřené lněným
  a terpentýnovým olejem,
 • 00:17:38 zatímco vnitřní jsou pokryty
  včelím voskem a šafránovým olejem.
 • 00:17:42 Nábytek je ze dřeva ořechu a třešně,
 • 00:17:46 k izolaci je použita ovčí vlna,
  len a bavlna.
 • 00:17:50 Jednota s přírodou je vidět všude.
 • 00:17:53 Ubytovací jednotky vytápí
  tepelné čerpadlo,
 • 00:17:55 je zde i ekologické centrum
  s kompostérem
 • 00:17:58 a sběračem dešťové vody
  i přírodní čističkou.
 • 00:18:07 Vliv na prostředí je pozitivní.
  Celý projekt je v souladu s přírodou.
 • 00:18:12 Pokud nějak přírodu využíváme,
  třeba kácením horského smrku,
 • 00:18:16 vracíme ho přírodě jinak,
  třeba zde v ubytovacích zařízeních.
 • 00:18:24 Střechy jsou zelené, a to znamená
  opravdové propojení s přírodou
 • 00:18:29 a prostředím v jediném celku.
 • 00:18:31 Nepoužili jsme žádné
  ne-přírodní materiály,
 • 00:18:35 které by narušovaly
  jednotu s přírodou.
 • 00:18:38 Odpady třídíme a snažíme se
  nijak neznečišťovat,
 • 00:18:41 ani nezatěžovat okolí.
 • 00:18:45 A nad tím vším stojí snaha zvyšovat
  povědomí našich hostů.
 • 00:18:48 Zvláště v tom, že každý host
  během svého pobytu je s námi
 • 00:18:51 a s přírodou a cítí,
 • 00:18:53 že je potřeba změny,
  zásadní změny myšlení,
 • 00:18:56 kterou si pak odveze domů,
 • 00:18:58 a tam to snad může proměnit
  i jeho každodenní život.
 • 00:19:03 Proč jste se rozhodli
  přijet do Pohorje
 • 00:19:06 do zelené vsi Ruševec,
  1 100 metrů nad mořem?
 • 00:19:09 Jak důležité je to pro vás?
 • 00:19:11 Je to stále důležitější.
 • 00:19:12 Žijeme bláznivým hektickým životem,
 • 00:19:14 ale všichni přitom potřebujeme
  odpočinek, relaxaci,
 • 00:19:17 změnu každodenní rutiny.
 • 00:19:21 Pobyt v přírodním prostředí
  doplňuje tzv. kruh permakultury.
 • 00:19:27 Kruh představuje 10 modelů
  napodobujících ekosystémy,
 • 00:19:31 slouží k růstu povědomí hostů
  o ekologii a přírodě.
 • 00:19:36 Máme zde třeba zahradu s bylinkami,
 • 00:19:38 která hovoří o důležitosti bylin
  v léčení a prevenci s pomocí přírody,
 • 00:19:43 máme zde úl představující apiterapii,
 • 00:19:47 s vhodným mikroklimatem pro včely
 • 00:19:49 a samozřejmě se zdůrazněním
  významu včel pro člověka.
 • 00:19:53 Zde je přírodní čistička vody
  pro úpravu obecních odpadních vod,
 • 00:19:57 tady je zase tepelné čerpadlo
 • 00:19:59 reprezentující
  obnovitelný zdroj energie
 • 00:20:02 a vytápějící všechna obydlí.
 • 00:20:07 Máme zde také rybníček,
  doplňující lidské kontakty s vodou
 • 00:20:10 jako základním elementem,
 • 00:20:12 nejsme zde totiž blízko řeky,
  jezera, ani moře.
 • 00:20:16 Rybník je tedy kontaktním místem
  člověka a vody.
 • 00:20:21 Pod jednou střechou
  jsou ubytovací jednotky
 • 00:20:23 jako příklad pasivního domu
 • 00:20:26 a zahradní úpravy podle principu
  trvalé udržitelnosti.
 • 00:20:32 Zakladatelé zelené vsi Ruševec věří,
 • 00:20:34 že peníze nejsou
  v životě nejdůležitější.
 • 00:20:37 Veškeré náklady
  na ekologickou investici,
 • 00:20:40 zhruba 0,5 milionu euro,
  dali dohromady sami.
 • 00:20:44 Klasická stavba by byla
  asi o 40 % levnější,
 • 00:20:47 ovšem pro zdejší nadšence
 • 00:20:49 se život v přírodě
  nedá vyjádřit penězi.
 • 00:20:56 Plovdiv bude v r. 2019
  Evropským městem kultury.
 • 00:21:00 To neznamená jen kvalitní
  umělecké projekty,
 • 00:21:02 ale také vzhled
  městských prostranství
 • 00:21:05 a celého prostředí města.
 • 00:21:07 2 cíle nebo zatím spíše výzvy,
  které se musí řešit,
 • 00:21:11 čistší vzduch a začlenění přírody
  do městského prostředí.
 • 00:21:16 Plovdiv je v rámci Bulharska
 • 00:21:18 na čele v nabídce
  alternativní dopravy,
 • 00:21:21 má širokou škálu cyklostezek.
 • 00:21:23 Ale na rozdíl od jiných míst
 • 00:21:26 zde nebude cyklistika
  jen otázkou sportu nebo zábavy,
 • 00:21:30 ale především bezmotorové dopravy
  v centru města,
 • 00:21:34 kolem památek a veřejných budov.
 • 00:21:40 Začal jsem jezdit na kole
  od 5. nebo 6. třídy,
 • 00:21:43 tehdy jsem jezdil do Grebne Bazy.
 • 00:21:45 To bylo příhodné místo
  na jízdu na kole
 • 00:21:48 jako fyzickou zátěž i sport.
 • 00:21:51 Později jsem si vzal
  kolo s sebou i do města.
 • 00:21:55 Orientace ve městě
  byla dost obtížná,
 • 00:21:58 chodci, auta, parkoviště.
 • 00:22:00 Na cyklostezkách,
  pokud je jich dost,
 • 00:22:03 nemusíte dodržovat předpisy
  jako na silnicích.
 • 00:22:06 Je mnohem jednodušší
 • 00:22:07 si teď naplánovat cesty
  po městě na kole.
 • 00:22:10 Stále přibývá lidí
  jako je Ivan Popov.
 • 00:22:13 V druhém největším městě Bulharska
 • 00:22:15 jsou cyklostezky součástí
  velkého plánu městské dopravy
 • 00:22:19 s cílem modernizovat ji jako celek.
 • 00:22:22 V souladu s projektem
  jsou cyklostezky plánovány
 • 00:22:25 v délce 48 kilometrů.
 • 00:22:27 To je hodně na nevelké centrum
  Plovdivu.
 • 00:22:31 Křižovatky jsou důležitým místem.
 • 00:22:33 Cyklostezky vedou
  podél základní sítě ulic
 • 00:22:36 a probíhají místy řízenými semafory.
 • 00:22:41 Podle platné legislativy
 • 00:22:43 se takové křižovatky
  musí řídit světelně
 • 00:22:46 a pro cyklisty budou
  speciální semafory,
 • 00:22:49 aby mohli projet a nestřetnout se
  s auty ani chodci.
 • 00:22:55 Kritika cyklostezek se zaměřuje
  na fakt,
 • 00:22:57 že stezky se vyhýbají
  historickému centru.
 • 00:23:00 Je to obtížný úkol k vyřešení.
 • 00:23:03 Historické centrum
  je už dnes pěší zónou. A nejen to.
 • 00:23:07 Je tu i velký technický problém,
 • 00:23:10 je hodně obtížné vybudovat
  cyklostezku
 • 00:23:13 v hodně úzkých uličkách plných lidí.
 • 00:23:19 Obyvatelé Plovdivu začali používat
  stezky, i když ještě nebyly hotové.
 • 00:23:23 To vedlo k nespokojenosti
  i k problémům v dopravě.
 • 00:23:27 Mnohé cesty jsou spíše pro horská
  kola než pro normální.
 • 00:23:31 I proto bylo doporučeno
  jezdit na kole
 • 00:23:34 jen po hotových cyklostezkách.
 • 00:23:36 Já s tím nemám problém.
 • 00:23:38 Jsem extrémní cyklista
 • 00:23:39 a osobně mi nebezpečná
  a nedokončená místa nevadí.
 • 00:23:43 Ale obecně budu i já rád,
  až budou stezky dokončeny.
 • 00:23:48 Jízda podél zastávek veřejné dopravy
  a obchodů je další problém.
 • 00:23:53 Na místech, kde není možné
  zastávku objet,
 • 00:23:55 jsou cyklisté upozorněni
  značkou Stop
 • 00:23:58 a změněným povrchem
  na snížení rychlosti jízdy.
 • 00:24:02 Ivan natáčí přírodu
  i městské části z výšky.
 • 00:24:05 Kolo je pro něj hlavním způsobem
  dopravy při obhlídkách terénu
 • 00:24:09 a někdy dokonce při natáčení,
 • 00:24:11 když má k dispozici
  příslušnou techniku.
 • 00:24:14 Dnes natáčí na místech
  kolem řeky Marici,
 • 00:24:16 která protéká centrem Plovdivu.
 • 00:24:19 Břehy jsou určeny
  pro festival architektury,
 • 00:24:22 který má v roce kultury
  propojit části města.
 • 00:24:24 Ljubo připravuje
  právě tento festival.
 • 00:24:27 Naším cílem je upoutat pozornost
  k řece jako cenné části města.
 • 00:24:32 Hodně lidí však šílí, když slyší,
 • 00:24:34 že architekti dělají něco s přírodou,
  víceméně neregulovanou řekou.
 • 00:24:39 Naopak my rozhodně nechceme
  břehy zalít betonem,
 • 00:24:42 ani tam nic stavět.
 • 00:24:43 Cítíme však potenciál těchto míst
  na březích Marici, řeky ve městě.
 • 00:24:47 Máme přesné představy o místech,
  která dodají novou kvalitu života,
 • 00:24:51 vytvoří příjemné prostředí
 • 00:24:53 jak pro procházky, tak pro setkávání,
  sport, hudební a kulturní produkce.
 • 00:24:59 Cyklostezky podél Marici
  jsou už teď velmi populární.
 • 00:25:02 Pro Ivana je pobřežní cesta
  částí jeho každodenního spojení
 • 00:25:05 z domu do míst natáčení.
 • 00:25:07 Podílí se i na projektu muzejních
  a galerijních nocí v Plovdivu.
 • 00:25:12 Jde o další festival
  citlivý k přírodě a prostředí
 • 00:25:15 i k čistotě města.
 • 00:25:17 Organizátoři vyhlásili
  architektonickou soutěž
 • 00:25:21 na "zelený infopoint",
 • 00:25:22 z ekologických materiálů a s možností
  energetické soběstačnosti.
 • 00:25:28 Cyklostezky podél řeky jsou důležité,
 • 00:25:31 ovšem každá aktivita
  se teď soustřeďuje na rok 2019.
 • 00:25:35 Město kultury neznamená
  jen akce jednoho roku.
 • 00:25:39 Jde o dlouhodobé cíle
  související s ekonomickým rozvojem,
 • 00:25:43 stejně jako s přírodou
 • 00:25:44 a obecně s životním prostředím
  a klimatem.
 • 00:25:59 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize 2016

Související