iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 5. 2011
09:10 na ČT2

1 2 3 4 5

9 hlasů
10928
zhlédnutí

Náš venkov

U vodníka Slámy

Příběh mlýna, který byl odsouzen k zániku. Dnes díky nadšencům znovu ožívá.

14 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Náš venkov - U vodníka Slámy

 • 00:00:25 V roce 1890 přichází na Lhotu
  pan Havlíček Jan starší,
 • 00:00:33 rodák z Mokrých Lazců, s manželkou
  Magdalenou, říkal jí Majdalenka.
 • 00:00:39 A paní Majdalenka povídá svým
  vnoučatům o zdejším vodníkovi.
 • 00:00:48 A vyprávěla jim,
  že když pekla chleba,
 • 00:00:52 tak vždycky z těsta udělala
  malý bochánek pro vodníka.
 • 00:00:59 Bylo dobré být s vodníkem přátelé,
  aby jim neházel písek do soukolí,
 • 00:01:05 aby jim hlídal mlýn.
 • 00:01:09 Takže mu vždycky upekla
  krásný bochánek
 • 00:01:13 a položila ho vedle mlýnského kola
 • 00:01:17 a někdy mu tam dala trošku čerstvě
  nadojeného mlíčka.
 • 00:01:25 A když se vrátila po 2 hodinách,
  chlebíček už tam nebyl,
 • 00:01:30 mléko bylo vypito, takže to je důkaz,
  že si to vzal vodník
 • 00:01:37 a že skutečně existoval
  a mlýn chránil.
 • 00:01:45 Naše společnost zdejší areál
  zakoupila ke konci roku 2007.
 • 00:01:53 Rozhodli jsme se vybudovat areál
  pro volný čas,
 • 00:01:58 vybudovat jej do původních záměrů,
  které tady kdysi byly.
 • 00:02:07 Já jako kluk jsem nastoupil
  v r. 1938 do školy
 • 00:02:14 a tato budova vedle byla naší třídou.
 • 00:02:20 Do této třídy chodilo 60 dětí,
  takže mlýn jsme celý proběhali,
 • 00:02:25 v této strouze jsme se koupali,
  tady jsme chytali ryby.
 • 00:02:30 A mlýn byl střediskem.
 • 00:02:34 Tam jsme válčili s preisákama, kamení
  jsme na sebe házeli přes Opavici.
 • 00:02:42 A mlýn byl dominantou vesnice.
 • 00:02:50 Celý areál se rozprostírá
  zhruba na ploše 25 ha.
 • 00:02:55 Areál je oddělen řekou Opavou
  a vodním náhonem.
 • 00:03:03 Vesnice Lhota není známá tím,
  že by tu bylo panské sídlo,
 • 00:03:11 to tu nebylo. Ale mlýn.
 • 00:03:14 Počátek vesnice bylo postavení mlýna,
  a to už počátkem 15. stol.,
 • 00:03:25 a jak je ve spisech psáno,
  byli tu usazeni 3 zahradníci.
 • 00:03:32 Lhota patřila smolkovskému panství
 • 00:03:36 a spolu se smolkovským panstvím
  k hrabyňskému panství.
 • 00:03:40 Haló, haló, odjezd,
  Lhota u Opavy - náhon a zpět!
 • 00:03:47 Velice pomalu se rozšiřovala, ještě
  v r. 1606 zde bylo teprve 5 domů.
 • 00:03:53 Takže Lhota znamenala mlýn.
 • 00:03:57 A od mlýna se Lhota šířila
  a byly stavěny nové baráčky.
 • 00:04:05 Novodobější historie je spojena
  s příchodem Havlíčků v r. 1890
 • 00:04:11 a pak v r. 1905 prvorozený syn
  pana Jana Havlíčka staršího,
 • 00:04:20 pan Havlíček mladší, pak začal mlýn
  modernizovat a předělávat.
 • 00:04:29 A to už je tvářnost - sice už trosky
  - modernizovaného mlýna.
 • 00:05:08 Další zajímavá věc v areálu
  je křížení vodního toku Ohrozima
 • 00:05:12 s vodním náhonem,
  který se musel upravit.
 • 00:05:17 Objekt slouží k přepouštění
  nadbytečné vody,
 • 00:05:22 která v případě velkých srážek
  přiteče z vodního toku Ohrozima.
 • 00:05:27 Tento rozdělovací objekt slouží k
  tomu, aby se nezaplavoval dvůr mlýna.
 • 00:05:45 Vodník asi taky nebyl
  jen dobrý a hodný,
 • 00:05:49 tady se pohyboval
  a sídlil taky pod splavem.
 • 00:05:53 A tam se utopilo několik lidí.
 • 00:05:56 Takže on tam ty dušičky opatroval
  v hrníčcích pod vodou
 • 00:06:01 a my jsme z něho měli strach.
 • 00:06:05 Celý mlýn proběhl 4 přestavbami.
 • 00:06:10 Od původního doškového mlýna,
  který byl poháněn přes turbínu
 • 00:06:15 a transmisní převody, se časem
  vybudoval tento 4patrový mlýn,
 • 00:06:22 který byl osázen kompletní
  technologií
 • 00:06:25 pro mletí a balení obilí a mouky.
 • 00:06:28 Mlýn totiž nebyl jen mlýnem.
 • 00:06:33 Pan Havlíček zaměstnával spoustu lidí
  nejen ve mlýně.
 • 00:06:36 Tady vzadu bylo prosperující
  zahradnictví, skleníky.
 • 00:06:41 Tady byla zaměstnána spousta lidí.
 • 00:06:44 Ke mlýnu patřilo hospodářství, louky.
  A to bylo bezvadně udržované.
 • 00:07:00 Vodní náhon slouží k přívodu vody
  pro výrobu zelené energie
 • 00:07:05 za vzdouvací objekt,
  který slouží na zvednutí hladiny
 • 00:07:12 na provozní potřebu
  malé vodní elektrárny.
 • 00:07:16 V objektu mlýna je osazena
  Francisova turbína,
 • 00:07:20 která vyrábí cca 35 kW energie
  z vodního potenciálu.
 • 00:07:27 Místo mlýnského kola přišla na řadu
  vodní turbína.
 • 00:07:34 S vodní turbínou i elektrizace mlýna.
 • 00:07:40 Ale místo starých mlýnských kamenů
  začíná nová technologie,
 • 00:07:46 která byla na mlýně zřejmě zásluhou
  šikovnosti pana Havlíčka vyzkoušena,
 • 00:07:52 a to jsou válcové stolice.
 • 00:07:56 Úplný převrat oproti dřívějšku.
 • 00:07:59 To byl první mlýn, kde byly
  válcové stolice zavedeny.
 • 00:08:03 Stává se z toho moderní mlýn.
 • 00:08:08 A když byla vodní turbína,
  poháněla nejen mlýnská kola,
 • 00:08:15 ale vyráběla se i elektřina.
 • 00:08:19 Elektřina byla ve mlýně,
  v tomto domě, v hospodářství,
 • 00:08:24 v hospodě, ve škole.
 • 00:08:28 A údajně, nevím, jestli jízlivě nebo
  v jakém smyslu bylo pronášeno rčení,
 • 00:08:36 že Lhota je jako malá Vídeň, protože
  jinde se elektřinou nesvítilo.
 • 00:08:43 Další zajímavost je,
 • 00:08:46 že v budově vyhořelého mlýna
  se dnes dělají 2 patra,
 • 00:08:51 která budou sloužit
  jako muzeum mlynářství.
 • 00:08:57 Aby lidé, kteří přijdou do areálu,
  viděli, z čeho se vyráběla mouka,
 • 00:09:03 na jakých strojích se vyráběla
 • 00:09:06 a jak kdysi lidé od počátku mlýna
  ve mlýně pracovali a žili.
 • 00:09:15 Tady se taky bělilo prádlo,
  ta voda byla čistá.
 • 00:09:19 Hospodyňky chodily, polívaly prádlo
  a při sluníčku to vybělilo a uschlo.
 • 00:09:30 A čtyři italští zajatci, kteří
  pracovali celou válku ve mlýně
 • 00:09:37 a sžili se tady s obyvatelstvem, jako
  gondoliéři vozili Lhoťany po strouze.
 • 00:10:11 Teď projíždíme spodní dvůr.
 • 00:10:14 Ve spodním dvoře se dnes odehrávají
  všechny kulturní a společenské akce,
 • 00:10:20 které lákají z širokého okolí lidi
  za zábavou a kulturou.
 • 00:10:26 Při průjezdu dvora vidíme vzadu
  pastviny připravené pro výběhy koní,
 • 00:10:34 aby koně mohli volně pobíhat
  po pastvinách a měli přirozený pohyb.
 • 00:10:56 Vodníků tu asi bylo hodně, ale nevím,
  jak je to s vodníkem Slámou.
 • 00:11:02 Vysvětluju si to tak.
 • 00:11:05 Vždycky byl třeba vodník z čertova
  mlýna, zpod splavu
 • 00:11:09 a najednou je mlýn u vodníka Slámy.
 • 00:11:13 Vodníci se dožívají mnoha let.
 • 00:11:17 Moje teorie je, že už byl starý a
  loupalo mu v zádech a měl asi revma.
 • 00:11:27 A potřeboval se trochu vyhřát.
 • 00:11:30 Kousek dál byly stodoly, byla tam
  sláma a na poli byly stohy.
 • 00:11:36 Tak asi vlezl do slámy, vyhříval se,
  a když ho někdo vyrušil,
 • 00:11:41 celý od slámy utíkal.
 • 00:11:46 A někdo asi zavolal:
  "Sláma utíká k vodě!"
 • 00:11:51 A z toho asi vznikl
  "vodník Sláma".
 • 00:11:58 Celý areál byl v minulosti
  ekologicky zatížen.
 • 00:12:02 Byla zde navezena spousta suti
  a domovního odpadu.
 • 00:12:06 Bylo třeba napřed celý areál
  revitalizovat,
 • 00:12:10 celou ekologickou zátěž odbagrovat,
  odvézt na skládku
 • 00:12:15 a začít areál přizpůsobovat potřebám,
  aby vyhovoval kulturním, společenským
 • 00:12:22 a sportovním věcem,
  které jsme se zde rozhodli vybudovat.
 • 00:12:38 To bylo kolem r. 1940 - 1941,
  jak my říkáme za Reichu.
 • 00:12:47 A každý kluk tenkrát měl udici,
  syrovou niť a chodil na ryby.
 • 00:12:54 A jedno z míst bylo tady za mlýnem,
  jak vytéká z turbíny voda,
 • 00:13:01 byla největší hloubka.
  A někdy tu bývaly i velké ryby.
 • 00:13:06 Já jsem taky nahodil přímo
  do té velké hloubky jako 10letý kluk.
 • 00:13:14 Koukám na splávek
  a najednou mohutný záběr.
 • 00:13:22 Trhlo to se šňůrou, já jsem se
  vzepřel a zkusil jsem tahat.
 • 00:13:29 A najednou jsem zkameněl hrůzou.
 • 00:13:32 Z vody se na hladině objevila
  mohutná hlava, vytřeštěné velké oči,
 • 00:13:40 vousy to mělo, velkou hubu
  a já jsem zakřičel:
 • 00:13:50 "Já jsem chytil vodníka!"
 • 00:13:55 To trvalo asi 2-3 vteřiny,
  šňůra se urvala
 • 00:13:58 a rozšklebená vodníkova hlava
  se opět ztratila v hladině.
 • 00:14:04 To bylo to moje setkání.
  Takže tu opravdu vodník byl.
 • 00:14:09 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2011

Související