iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 10. 2011
10:10 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
6789
zhlédnutí

Náš venkov

S ohněm si nehrajem

U požáru bývají první. Vědí, co dělat, když přijde povodeň a společnými silami drží vesnici pohromadě pořádáním kulturních akcí. Dobrovolní hasiči zkrátka unesou na zádech starosti i radosti všech obyvatel.

15 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Náš venkov - S ohněm si nehrajem

 • 00:00:13 -Nehledej v dobrovolném spolku
  hasičském ni zisku, ni slávy,
 • 00:00:17 nýbrž jen povinnosti bratrské
  a pomoci v neštěstí.
 • 00:00:22 -Jsi li činovníkem,
  nevypínej se nad jiné,
 • 00:00:25 ale pamatuj že ti,
  kteří tě zvolili,
 • 00:00:29 očekávají od tebe činnost zvýšenou
  i všechny přednosti těla i duše.
 • 00:00:52 -Děcka tam hodila nějaký papír.
 • 00:00:54 -Ale jinak je to průzračné, čisté.
  Je to dobré.
 • 00:00:57 -Je to pramenitá voda, čistá.
  A když by bylo jako nejhůře,
 • 00:01:03 tak by s tou stříkačkou se ručně
  jelo takhle po té cestě tady dolů
 • 00:01:08 a tady by se nasálo.
 • 00:01:10 Na ten první zásah,
  když by bylo nejhůř.
 • 00:01:13 To takhle vede zde,
  támhle je další poklop,
 • 00:01:16 tam je další poklop a pak tady.
 • 00:01:19 A je tam asi osmdesát kubíků
  čisté vody.
 • 00:01:24 -Vanovice a Drvalovice
  jsou jedna obec.
 • 00:01:27 Asi kilometr od sebe vzdálené.
 • 00:01:30 A vzhledem k tomu,
  že jsme část obce a obec,
 • 00:01:33 tak máme dva hasičské sbory.
 • 00:01:36 Jeden je zásahový sbor,
  to jsou Vanovice.
 • 00:01:38 A my máme sbor, kdy nejsme
  zásahová výjezdová skupina,
 • 00:01:42 jelikož nemáme auto.
  A první zásah děláme z hydrantu,
 • 00:01:48 než vlastně dojedou
  bratři hasiči z Vanovic.
 • 00:01:51 Se kterými vlastně spolupracujeme.
  A potom by přijely další sbory,
 • 00:01:55 kdyby náhodou, nedej bože,
 • 00:01:57 přišel nějaký požár,
  nebo se něco stalo.
 • 00:01:59 Jako v jedné dědině.
  Jenomže máme ty dva sbory.
 • 00:02:03 -Hlavní postup spočívá v tom,
 • 00:02:06 že někdo uvidí požár
  a jde ho ohlásit.
 • 00:02:10 Buďto zavolá
  na nějaké telefonní číslo
 • 00:02:14 a ten doběhne sem
  a spustí zde sirénu.
 • 00:02:17 Uhodí rukou tady do skla,
  rozbije okno, vydělá si střepy,
 • 00:02:24 a vlastně spouští
  takhle tahem sirénu.
 • 00:02:29 HOUKÁNÍ SIRÉNY
 • 00:02:34 A na základě té sirény
  vlastně by se devadesát procent
 • 00:02:39 zásahové jednotky mělo vzbudit
  a doběhnout sem, ke zbrojnici.
 • 00:02:44 -Kdo je doma, tak ten běží.
 • 00:02:46 Hlavně ti chlapi
  většinou to dělají.
 • 00:02:49 Ti jsou na to.
  Ano, hořelo, před několika lety.
 • 00:02:52 A tam to tedy bylo těžko dostupné.
 • 00:02:54 Ale dostali se tam
  a také to uhasili.
 • 00:02:57 -Pro takového,
  jak já říkám, kovaného hasiče,
 • 00:03:00 když zahouká siréna,
  tak se to v něm všechno sevře
 • 00:03:03 a prakticky nepřemýšlí
  nad ničím jiným,
 • 00:03:08 a běží a snaží se
  udělat ten zásah co nejlépe.
 • 00:03:11 Čili to už je
  v té duši toho hasiče,
 • 00:03:15 pomáhat těm postiženým
  anebo při tom zásahu nebo požáru.
 • 00:03:24 -Támhle u toho posedu,
  ten mladý les, tak od poloviny,
 • 00:03:30 po ten vysoký borový les hořelo.
 • 00:03:34 -Zapálil to pan majitel,
  který jel obžínat mladé stromky.
 • 00:03:40 A pravděpodobně
  tam měl nějaké klestí,
 • 00:03:43 plus možná i tu suchou trávu
  se chtěl pokusit vypálit.
 • 00:03:49 Jenomže, bohužel, se otočil
  vítr směrem vlastně na les,
 • 00:03:54 a tím pádem došlo
  k nekontrolovatelnému hoření,
 • 00:03:59 které už pak sám nezvládl.
 • 00:04:01 -Vletěl do hospody,
  kde samozřejmě chlapi byli,
 • 00:04:04 tak jsem letěl do hasičáku,
  zmáčkl sirénu,
 • 00:04:07 a do deseti minut
  jsme byli u požáru.
 • 00:04:13 -Tak tady jedním obloukem,
  a druhým obloukem se vedly útoky.
 • 00:04:18 Natáhly hadice céčka,
  béčka šly vlastně až na tu louku,
 • 00:04:24 kde vlastně se potom
  připojovala cisterna,
 • 00:04:26 která dojela víceméně
  až po naší jednotce.
 • 00:04:29 -My už jsme to měli
  všechno připravené.
 • 00:04:32 Pak dojela ještě další cisterna.
 • 00:04:34 Vody bylo málo, tak se s ní
  ještě jezdilo kyvadlově pro vodu.
 • 00:04:42 -Gregor starosta,
  Alois. Kavan.
 • 00:04:49 Kohoutek Vojtěch.
 • 00:04:58 -Na těch fotkách,
  které se zachovaly,
 • 00:05:00 tak je to vlastně
  ta zakládající partie,
 • 00:05:02 která celé to hasičské hnutí
  a tu ideu toho hasičstva,
 • 00:05:07 ku pomoci bližnímu svému,
  vlastně začala naplňovat.
 • 00:05:12 Polovina lidí co tam je,
 • 00:05:15 se vlastně vrátila po první
  světové válce a jsou to legionáři.
 • 00:05:20 A v nich ty obrozenecké a takové
  ty vlastenecké nálady přetrvávaly.
 • 00:05:25 Oni se snažili, aby prostě opravdu
  naplnili to hasičské desatero.
 • 00:05:32 -Máš-li na sobě čestný stejnokroj
  hasičského dobrovolníka, pamatuj,
 • 00:05:37 že nevhodným způsobem
  a chováním nezpůsobíš hanbu sobě,
 • 00:05:42 ale zřízení, jehož odznak nosíš.
 • 00:05:46 -Já jsem šel k hasičům
  asi v roce 1969 a měli jsme
 • 00:05:50 takovou partii mých vrstevníků.
 • 00:05:54 Staří nám to předali
  a řekli, dělejte a hotovo.
 • 00:06:02 -Když přijímáme do sboru
  mladé členy, nebo nové členy,
 • 00:06:05 tak je oslovíme většinou, když máme
  valnou hromadu na konci roku.
 • 00:06:10 Takže ho pozveme
  a odsouhlasíme nového člena.
 • 00:06:15 Takže nějaký velký rituál to není.
  Ale aby o tom všichni věděli,
 • 00:06:19 aby někdo neřekl,
  já jsem ho tam nechtěla podobně.
 • 00:06:22 Aby to bylo odsouhlasené,
  že ho zařazujeme do našeho sboru.
 • 00:06:32 -Tak tady byli vždycky ti malí.
 • 00:06:35 Ale oni to byli
  takový malí špuntíci
 • 00:06:38 a nebyla tady žádná aktivita a nic.
  Tak jsme se rozhodli,
 • 00:06:42 že by to nebylo špatné,
  založit malé hasiče. Ty nejmenší.
 • 00:06:49 My se snažíme tady,
  abychom zabránili tomu,
 • 00:06:53 aby chodili někde
  a dělali někde binec, nebo takhle.
 • 00:06:58 Učíme je tomu,
  aby si nehráli s ohněm.
 • 00:07:01 Protože sami vědí, jak to dopadá.
 • 00:07:13 -Je to tradice
  a soutěžení mezi obcemi.
 • 00:07:16 Z toho důvodu se to nějak dělá.
 • 00:07:18 -Je to taková, prostě, já nevím.
  Celoživotní náplň.
 • 00:07:24 Už jako malé dítě mě to bavilo,
  zajímal jsem se o to.
 • 00:07:28 Takže teď v tom
  vlastně pokračuji dále.
 • 00:07:38 -Když hasičské středisko
  vyhlásí poplach, tak nejdříve
 • 00:07:41 se rozsvítí ta bojová světla,
  poplachová.
 • 00:07:44 ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
  Tak to byl požár.
 • 00:07:48 Nebo nějaká technická pomoc,
  když je o dopravní nehoda.
 • 00:07:51 JINÁ ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
 • 00:07:56 -Určitě je to nějaká ta hrdost,
 • 00:07:58 že člověk něco dokáže.
  Že také něco umí.
 • 00:08:00 Než jen to, čím je vyučený,
  nebo co dělá.
 • 00:08:03 Samozřejmě je to pomoc
 • 00:08:06 i druhým lidem,
  ono to není jenom o požárech.
 • 00:08:10 Pořádáme zábavy,
  nebo pomáháme obecnímu úřadu.
 • 00:08:34 -Dobrovolné hasičky,
  tak to je jako dobrovolní hasiči.
 • 00:08:37 Zúčastňujeme se i těch požárů,
  ale vesměs těch soutěží.
 • 00:08:41 Z toho hecu spíš,
  že se zúčastňujeme.
 • 00:08:44 A pak třeba se staráme o tu mládež.
 • 00:08:47 A jsme podpora pro ty chlapy,
  třeba jim chystáme i hadice.
 • 00:08:55 Normálně útok.
  Vystartujete na mašinu,
 • 00:08:58 rozdělovač, dáte hadice,
  běžíte dopředu a srážíte terče.
 • 00:09:04 -Ke startu, pozor, teď!
 • 00:09:23 -Kdo má nejlepší čas.
  Potom je tam ještě štafeta.
 • 00:09:26 Tu mají i děti i muži.
 • 00:09:28 Někdy se to sčítá,
  někdy je to každé zvlášť.
 • 00:09:32 A to je asi tak všechno.
 • 00:09:35 -My jsme měli také ženy.
  Také soutěžily.
 • 00:09:38 Když jsem sem přišel.
  To je asi tak dvacet let zpátky.
 • 00:09:41 Ty ženy tady byly.
 • 00:09:42 Ale vzhledem k tomu nízkému stavu,
  ten počet teď je jiný.
 • 00:09:45 Někdo se odstěhuje a je to
  takové horší teď v té dědině.
 • 00:09:50 -Zatím máme lidi. Jde to.
  Ale do budoucna nevíme.
 • 00:10:04 -Máme asi třicet pět členů.
  Z toho, co jsme takhle ti aktivní,
 • 00:10:09 tak je nás, já nevím, deset,
  patnáct, co to takhle děláme.
 • 00:10:13 Protože v těch členech jsou tady
  ti důchodci, čestní členové.
 • 00:10:19 A ženy vlastně, které dříve tady
  měly družstvo v požárním sportu.
 • 00:10:25 Hospoda tady není v obci,
  takže s tím pořádáním zábav
 • 00:10:29 a tady tohohle, je důvod,
  že se také sejdeme.
 • 00:10:31 Že se poklábosí, probere se
  politická situace, takže tak nějak.
 • 00:10:46 -Ta motivace dnes těch lidí
  už není přece jenom taková,
 • 00:10:49 protože prakticky
  zasahují jenom ve své obci,
 • 00:10:53 nebo při nějakých cvičeních
  námětových nebo při ukázkách,
 • 00:10:57 při pohárech a tak dále.
 • 00:10:59 Ale prakticky k vlastnímu zásahu
  už se dostávají strašně málo.
 • 00:11:04 Je to určitá taková diskriminace,
  podle mého názoru.
 • 00:11:08 Protože dejme tomu znalost
  těch okolních obcí tady,
 • 00:11:11 že se navzájem jednak známe
  s lidmi, jednak známe ty podmínky,
 • 00:11:16 které tam jsou. Kde je vodní
  zdroj, kde je jaká cestička.
 • 00:11:20 A toto při těch zásazích chybí.
  Protože tam přijede třeba sbor,
 • 00:11:24 který je vzdálený třeba
  pětadvacet, třicet kilometrů
 • 00:11:27 od toho místa požáru.
 • 00:11:29 A pak také nemá tu místní
  znalost veškerou žádnou.
 • 00:11:46 -Podařilo se nám zajistit
 • 00:11:47 účast všech okolních
  těch bratrských sborů.
 • 00:11:51 Už tady vlastně finišují
  přípravy tady v obci.
 • 00:11:56 Ozvučení, prodej občerstvení.
 • 00:11:59 Támhle je už nachystaná
  nádrž s vodou.
 • 00:12:04 A už se začíná řadit technika.
 • 00:12:06 Vymeteme plac a už jsme
  připraveni na čtrnáct hodin,
 • 00:12:10 na přivítání prvních hostů.
 • 00:12:19 -A už jste v Drvalovicích
  měli tak velkou slavnost?
 • 00:12:22 -Co já pamatuju, tak ne.
  A jsem zde přes dvacet let.
 • 00:12:25 A zatím se zde nic takového nedělo.
 • 00:12:27 Takže toto je první
  taková sláva za těch sto let.
 • 00:12:30 Takže v roce 198O
  a 1990 jsme nedělali
 • 00:12:32 a nechali jsme to
  až na těch sto let.
 • 00:12:47 -Ještě to netočte.
  Ještě je toho půlka teprve.
 • 00:12:51 Toho vybaleného.
  My máme fungovat až od 14.00 hodin.
 • 00:12:59 -Družstva na můj povel, pozor!
 • 00:13:02 Vpravo hleď!
 • 00:13:06 Bratře starosto.
  Sbory okrsku Šebetov
 • 00:13:09 jsou připraveny k ukázkám
 • 00:13:11 ke stému výročí založení
  hasičského sboru obce Drvalovice.
 • 00:13:16 -Děkuji.
 • 00:13:18 -Družstva, přímo hleď!
  Pohov.
 • 00:13:57 -Pamatuj, že na hasičském
  dobrovolníku se žádá povaha přímá,
 • 00:14:02 šlechetná a vlastenecká.
 • 00:14:05 V pospolitém jednání,
  počestná a vlídná.
 • 00:14:08 Jsi-li členem
  hasičské dobrovolnosti,
 • 00:14:11 pak se tímto desaterem řiď
 • 00:14:13 a budeš dobrým hasičem
  a dobrovolníkem.
 • 00:14:15 A to je to zásadní o co všechno
  tady vlastně v té činnosti jde.
 • 00:14:20 Setkávají se tady různí lidé,
  různých povolání, různých povah.
 • 00:14:25 A jdou za jedním cílem.
  A to je pomoct bližnímu svému.
 • 00:14:32 Hotovo.
 • 00:14:56 Skryté titulky M.Vrbská
  Česká televize Brno, 2011
 • 00:14:58 .

Související