iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 9. 2019
09:10 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
5866
zhlédnutí

Náš venkov

Zadržme vodu!

Umíme dobře hospodařit s přírodními zdroji vody?

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Náš venkov - Zadržme vodu!

 • 00:00:30 Teď máme všeobecně sucho.
  Už čtvrtý rok.
 • 00:00:33 Za začátku to bylo jenom sucho
  hydrologické,
 • 00:00:35 že jaksi málo teklo v potocích
  a řekách
 • 00:00:38 a že začaly klesat hladiny
  podzemních vod,
 • 00:00:41 a dneska už se to posunuje
  do problému
 • 00:00:44 sucha zemědělského
  a skoro socio-ekonomického.
 • 00:00:48 Podzemní vody se nedoplnily
  a nedoplní se hned tak,
 • 00:00:52 to trvá roky,
  než se ta hladina podzemních vod
 • 00:00:55 po nějakých suchých letech
  srovná na průměr.
 • 00:00:58 Značná část té vody odtekla řekami
  jako takové lokální povodně,
 • 00:01:03 ale sucho máme pořád
  a budeme ho mít.
 • 00:01:06 S vodou musíme hospodařit.
 • 00:01:27 -Já jsem teď vstoupil
  do koryta Stropnice,
 • 00:01:34 abych ukázal, jak bylo to koryto
  uměle regulací zhloubeno.
 • 00:01:38 Hloubku koryta vidíte podle tyče,
  je určitě přes 2 metry.
 • 00:01:43 V souvislosti s tím zahloubením dna
  došlo i k odvodnění
 • 00:01:47 přilehlých pozemků
  a v podstatě voda nám
 • 00:01:52 tímto rychlokapacitním korytem
  rychle ubíhá z krajiny,
 • 00:01:55 protože tady není žádná možnost
  rozlivu do plochy,
 • 00:01:59 čili tlumení té povodňové vlny.
 • 00:02:12 Tak tady vidíme pohled
  na revitalizaci Stropnice
 • 00:02:17 po 5 letech od dokončení stavby.
 • 00:02:21 Koryto je skutečně mělčí,
  než to původně regulované,
 • 00:02:26 když si porovnáme břehovou hranu
  se mnou
 • 00:02:30 a s tou měrnou tyčí,
  tak vidíme, že jsme
 • 00:02:33 minimálně 1,5 metru nahoře,
  proti regulovanému korytu.
 • 00:02:39 Vidíme, jak si s tím příroda
  velmi dobře poradila.
 • 00:02:44 Vlastně nijak se to neodlišuje
  od původního koryta Stropnice,
 • 00:02:50 které je třeba u Petříkova.
 • 00:02:54 Realizace té akce nebyla vůbec
  jednoduchá, zejména příprava.
 • 00:02:59 Já jsem tehdy pracoval na agentuře
  ochrany přírody a krajiny
 • 00:03:03 a podařilo se mi přesvědčit
  Povodí Vltavy,
 • 00:03:07 aby zařadilo revitalizace Stropnice
 • 00:03:12 do plánu oblasti povodí horní
  Vltavy.
 • 00:03:17 -Musím říct, že to vnímání
  bylo asi dvojího typu.
 • 00:03:20 Jedni, kteří informace měli,
  a ti druzí,
 • 00:03:22 kteří je třeba neměli,
  a tím pádem vznikala
 • 00:03:24 taková ta šuškanda,
 • 00:03:27 která ne vždy byla založená
  na pravdě.
 • 00:03:29 A samozřejmě, že ti místní trošičku
  nechápali to,
 • 00:03:32 proč vlastně se jede to meandrování
  v tom novém toku,
 • 00:03:39 který se tehdy narovnal,
  jako náhrada za Temelín,
 • 00:03:43 a proč se třeba nevrací
  ten úplně původní tok,
 • 00:03:46 to znamená to starý koryto
  Stropnice.
 • 00:03:55 -Původní koryto se nezachovalo
  v celé délce.
 • 00:04:00 Toto, kde stojím,
  je jenom fragment.
 • 00:04:03 Je to určitý úsek,
  jinde to koryto bylo zasypáno.
 • 00:04:07 A při projektování byla zvolena
  varianta
 • 00:04:11 nového koryta v nejnižším místě
  údolí.
 • 00:04:20 Tady je vidět, jak nám to postupně
  osídluje vlhkomilná vegetace.
 • 00:04:26 Nejcharakterističtější rostliny
  jsou asi -
 • 00:04:30 tady je sítina rozkladitá,
  ta jednoznačně říká,
 • 00:04:34 že je tady vyšší hladina podzemní
  vody.
 • 00:04:38 Potom je to kohoutek luční.
 • 00:04:42 Blíž ke korytu máme už větší
  porosty chrastice rákosovité...
 • 00:04:50 -A myslím si, že tomu potom také
  hodně pomohlo i to,
 • 00:04:53 že se tam udělala taková vycházka,
  kde se ti lidé
 • 00:04:56 seznámili vlastně s tím,
  jak ty práce byly naplánovány,
 • 00:04:59 co to všechno má přinést.
 • 00:05:01 A myslím si, že zejména potom
  pro tu veřejnost,
 • 00:05:05 která se třeba sdružuje
  v rámci Svazu ochránců přírody,
 • 00:05:09 tak si myslím, že to bylo velmi
  pozitivně vnímáno.
 • 00:05:26 -Já jsem teď vstoupil do tůně,
  která byla vybudována
 • 00:05:31 jako součást revitalizace
  mimo koryto Stropnice.
 • 00:05:36 Tak je to vlastně veliká zásoba
  vody,
 • 00:05:39 která se pak v obdobích sucha
  pozvolna uvolňuje
 • 00:05:43 do koryta Stropnice
  a vlastně tak nadlepšuje průtoky.
 • 00:05:49 Zároveň je to nyní docela
  pěkný biotop, jak tady i slyšíte.
 • 00:05:55 A když tady udělám namátkou
  odběr...
 • 00:06:01 Je tady hodně mlžů,
  drobných brouků...
 • 00:06:08 Takže je vidět, že se to
  už dokonale osídlilo.
 • 00:06:20 -My jsme od počátku projevili
  zájem o zeminu,
 • 00:06:22 která bude vytěžena v rámci toku
  Stropnice.
 • 00:06:25 A na konec jsme se tedy domluvili,
 • 00:06:27 že k tomu využijeme pozemek
  tady ve Štiptoni.
 • 00:06:31 A došlo vlastně k tomu,
  že jsme sem ty tisíce kubíků
 • 00:06:34 zeminy a ornice vlastně v rámci
  stavební aktivity navozili.
 • 00:06:39 A dneska už po těch letech
  můžeme říct,
 • 00:06:42 že to byl dobrý krok,
  že vlastně desítkám lidí
 • 00:06:46 už jsme díky tomu mohli tu zeminu
  takhle bezplatně namítnout,
 • 00:06:49 když potřebovali udělat
 • 00:06:52 něco kolem svých domů
  nebo někde něco zavést.
 • 00:06:54 A samozřejmě to používáme
  i pro naše aktivity,
 • 00:06:57 jakožto aktivity města.
 • 00:06:59 -V době, kdy už docela silně
  pociťujeme vliv klimatické změny,
 • 00:07:06 tak revitalizace Stropnice
  a obecně revitalizace vodních toků
 • 00:07:14 mohou být významným příspěvkem
  k tlumení klimatické změny.
 • 00:07:18 Ať už hladinou podzemní vody,
  nebo vegetací.
 • 00:07:22 Vzrostlý strom za den vypaří
  až sto litrů vody.
 • 00:07:27 A protože skupenské teplo
  je poměrně významné,
 • 00:07:32 tak pokud ten strom má dost vody
  v kořenech
 • 00:07:36 a odpaří těch sto litrů,
 • 00:07:38 tak absorbuje poměrně
  veliké množství tepla.
 • 00:07:42 A to je pro nás v současné době
  velice důležité.
 • 00:07:46 A dá se říct, že jeden vzrostlý
  strom
 • 00:07:50 se rovná jedné klimatizační
  jednotce,
 • 00:07:53 které běžně vídáme na budovách.
 • 00:08:00 Pane starosto, jaká je tady teď
  situace s povodněmi
 • 00:08:04 po té provedené revitalizace
  tam nahoře nad vámi?
 • 00:08:10 Mezi Dobrou Vodou a Štiptoní?
  Zlepšilo se vám to tady?
 • 00:08:15 -Určitě zlepšilo.
  Zlepšilo se to,
 • 00:08:17 že se nám ta voda zdržuje nahoře,
  nejde sem takovou rychlostí
 • 00:08:23 a tady se nám nerozlejvá jako dřív,
  protože tady opravdu,
 • 00:08:25 když zapršelo, tak se u nás
  rozlejvala.
 • 00:08:27 To je všechno pryč.
 • 00:08:29 -A jak to tu vypadalo třeba
  v tom roce 2002,
 • 00:08:32 kdy ta povodeň byla opravdu
  veliká?
 • 00:08:35 -Vypadalo to tu hrůzostrašně.
  Tady všude byla voda do metru.
 • 00:08:38 Támhle na škole máme značku.
  Takže potud byla voda.
 • 00:08:43 Dělala se tady různá opatření,
  i když ne moc platný,
 • 00:08:48 protože ta voda přišla zespoda,
  pak se to všechno naplnilo,
 • 00:08:51 vrátila se nám zpátky...
 • 00:08:53 Takže jak říkám -
  tady bylo metr vody.
 • 00:08:57 -Bohužel musím konstatovat,
  že za minulých 5 let
 • 00:09:01 se v jižních Čechách neprovedla
  ani jedna větší
 • 00:09:05 revitalizace vodního toku.
 • 00:09:08 Já se domnívám, že není úplně dobrá
  komunikace
 • 00:09:12 mezi ministerstvem zemědělství,
  pod které spadá Správa toků,
 • 00:09:18 a mezi ministerstvem životního
  prostředí.
 • 00:09:23 Ministerstvo zemědělství vytvořilo
  dotační titul
 • 00:09:27 dokonce na údržbu regulovaných
  koryt,
 • 00:09:30 takzvaný Program drobné vodní toky,
  takže v podstatě
 • 00:09:34 se můžou ta opevněná koryta
 • 00:09:36 opravovat z dotací ministerstva
  zemědělství.
 • 00:09:40 A ministerstvo životního prostředí
  naopak
 • 00:09:43 disponuje prostředky
  a podporuje revitalizace toků.
 • 00:09:47 Čili zcela protichůdný přístup.
 • 00:09:52 -Vesnice se v podstatě sestává
  ze dvou částí.
 • 00:09:55 Jedna je to okolí s poli
  a ta krajina,
 • 00:09:58 a jedna je vlastní,
  ta osídlená část.
 • 00:10:02 Ta ves je na té krajině kolem
  závislá,
 • 00:10:05 to není jako ve městě,
  a musí se o ni starat
 • 00:10:07 mimo veškerou zemědělskou výrobu
  a podobně, jako o svůj zdroj vody.
 • 00:10:12 Aby neztrácela vodu,
  aby tu vodu dodávala.
 • 00:10:17 Na venkově značná část menších obcí
  používá vodu z místních zdrojů.
 • 00:10:24 A všecko hezky funguje,
  všichni jsou solidární.
 • 00:10:27 Dokud nepřijdou problémy.
  A ty už teď přicházejí.
 • 00:10:30 Musí se ta voda dovážet,
  nebo z dálky,
 • 00:10:34 z nějakých větších zdrojů.
 • 00:10:36 Další problém do budoucna
  je v tom,
 • 00:10:38 že jakost zdrojů pitné vody obecně
  klesá.
 • 00:10:56 To, co mám v ruce, je vyčištěná
  odpadní voda z Hostivice.
 • 00:11:00 Vidíte, je krásná, čistá.
 • 00:11:02 A tahle voda už se vypouští
  do Litovického potoka.
 • 00:11:05 A v podstatě je čistší než voda,
  která teče v tom potoce.
 • 00:11:08 Protože do toho tečou z pole,
  rostou tam nějaké rostliny,
 • 00:11:11 žijí tam žáby.
 • 00:11:13 A možná, kdybych se napil,
  že by bylo lepší
 • 00:11:15 napít se téhle vody,
  než vody z potoka.
 • 00:11:17 Neudělám to.
 • 00:11:19 V té vodě jsou ovšem věci,
  které se nevyčistily.
 • 00:11:22 A to jsou různá farmaka,
  která jsme požili,
 • 00:11:24 prohnali jsme je našimi útrobami,
  mastičky,
 • 00:11:27 kterými jsme se namazali,
  kosmetika,
 • 00:11:29 domácí přípravky, kterými jsme
  umyli nádobí,
 • 00:11:32 umyli podlahu, vyprali prádlo
  a podobně.
 • 00:11:35 To ta čistírna většinou nevyčistí,
  protože ta odbourá
 • 00:11:39 všechny organické látky,
  bílkoviny,
 • 00:11:42 dusičnan a nakonec naplní dusík,
 • 00:11:44 fosfor se odstraní chemicky,
  ovšem tyhle látky,
 • 00:11:47 které jsou rezistentní,
  tak ty těm bakteriím
 • 00:11:49 v čistírně nic neříkají,
  takže my ani pořádně nevíme,
 • 00:11:52 na co všechno, na jaké metabolity
  se ty látky přeměňují.
 • 00:11:57 A na každý ten matabolit
  potřebujete novou
 • 00:12:00 chemickou metodu analýzy,
  která je samozřejmě drahá.
 • 00:12:03 A ještě nevíte,
  jestli ji máte použít.
 • 00:12:24 -Zbudovali jsme tady nádrž na vodu,
 • 00:12:26 která zachytává vodu
  z těchto budov.
 • 00:12:31 Tady máme takový komplex
  tří budov bývalého kláštera.
 • 00:12:34 Jejich plocha střechy
  je více jak 1.500 m2.
 • 00:12:39 A všechna voda dříve odtékala
  do splaškové kanalizace,
 • 00:12:42 čili se tratila pryč.
 • 00:12:44 V dnešním období sucha,
  kdy máme problémy mít
 • 00:12:48 dostatek vody pro zalévání
  veřejné zeleně
 • 00:12:50 i tady přilehlé zahrady,
  kterou máme zrevitalizovanou
 • 00:12:54 a je tam nová výsadba,
 • 00:12:56 takže jsme uvažovali,
  kde budeme tu vodu čerpat.
 • 00:12:59 No a přišlo nám nejlogičtější
  nenechávat vodu
 • 00:13:04 ze střech odtékat pryč,
  ale zbudovat tady nádrž,
 • 00:13:07 ve které by se ta voda zachytávala
  a my bysme ji
 • 00:13:10 mohli využívat právě pro ty potřeby
  obce,
 • 00:13:13 kdy ty požadavky na vodu
  jsou rok od roku vyšší tím,
 • 00:13:16 jak přibývá těch suchých období.
 • 00:13:20 Nádrž má objem 9 kubíků.
  Přibližně.
 • 00:13:24 Z nádrže, kterou jsme zbudovali
  na zachytávání dešťové vody
 • 00:13:27 ze tří budov kláštera,
  budeme vodu používat
 • 00:13:30 na zalévání těchto záhonků
  i veřejných prostor zeleně v obci.
 • 00:13:37 A dále celé tady té zahrady,
  kde jsme provedli
 • 00:13:40 nové výsadby původních starých
  dřevin.
 • 00:13:43 Ono se traduje, že vlastně
  moravskou jadrničku
 • 00:13:45 vypěstovali právě trinitáři zde
  v Zašové,
 • 00:13:48 takže tady máme jak tady
  ty jadrničky,
 • 00:13:51 tak trnky, které patří na Valašsko,
 • 00:13:53 ostatní odrůdy,
  především jabloní a hrušní.
 • 00:13:58 Když se v roce 2015 jednalo o tom,
  co bude s areálem dál,
 • 00:14:02 tak obec projevila zájem získat
  areál do svého vlastnictví.
 • 00:14:07 Od té doby pracujeme
  na postupné rekonstrukci areálu.
 • 00:14:11 Za námi vidíme budovu.
 • 00:14:13 Je zrekonstruována na komunitní dům
  seniorů,
 • 00:14:16 kde jsme získali dotace
  z ministerstva pro místní rozvoj
 • 00:14:18 na 12 bytů pro seniory.
 • 00:14:37 -Ty lesy, ty chalupy -
  mně to pořád připomíná mládí.
 • 00:14:41 A prostě to je nádhera.
  Nádhera!
 • 00:14:44 A to budou všichni tak spokojení.
  To jsou vlastně Zašovjani.
 • 00:14:48 A oni tak jako též mají rádi prostě
  tu dědinu.
 • 00:14:53 Tak já jsem opravdu šťastná,
  protože já nemám svoje bývání
 • 00:14:57 a už mám jakési roky.
 • 00:14:59 A hlavně, že tady je ten výtah,
  protože jsem po operaci obou kyčlí.
 • 00:15:03 To, že to ta obec udělala,
  to udělala kus práce. Opravdu.
 • 00:15:18 Šak slyšíte ty žáby.
 • 00:15:21 V noci, večer, když se prostě
  tak zklidní, kvákají žáby.
 • 00:15:25 A to je opravdu přenádherné.
  To už dlouho nebylo slyšet.
 • 00:15:29 Protože se to obnovilo,
  ta příroda zase.
 • 00:15:37 -Většinou je ta vesnice níž,
  než je ta zemědělská krajina kolem,
 • 00:15:40 čili je závislá na vodě,
  podzemní i povrchové,
 • 00:15:43 která z toho okolí do vsi přiteče.
 • 00:15:46 To znamená, že nezávisle na tom,
  co se tam vyrábí,
 • 00:15:49 co se tam pěstuje.
 • 00:15:51 Je potřeba tu krajinu udržovat
  ve stavu, kdy zadržuje vodu.
 • 00:15:53 Nechat tam, neničit.
 • 00:15:55 Přidat všechny možné remízky,
  mokřady,
 • 00:15:59 tůňky, potoky zmeandrovat,
 • 00:16:04 aby zadržovaly vodu
  a netekly přímo do vsi.
 • 00:16:07 A tím dosáhne toho,
  že udrží stabilní přísun
 • 00:16:12 podzemní a povrchové vody
  do vesnice i za takových podmínek,
 • 00:16:17 které jsou, řekněme,
  mírně extrémní.
 • 00:16:20 Pokud tady bude poušť,
  je všecko jedno.
 • 00:16:24 -Tady se nacházíme v místě,
  kde máme problém
 • 00:16:26 s přívalovými dešti, když přijdou.
 • 00:16:28 Tak tady nad Zašovou vidíte spousty
  domů,
 • 00:16:30 které jsou během chvilky vytopené.
 • 00:16:33 Je to obrovská plocha,
  kde naprší sousty vody.
 • 00:16:37 Proto v rámci pozemkových úprav
  jsme navrhli vybudovat suchý poldr,
 • 00:16:40 což je v podstatě díra v zemi
  s hrází, která tu vodu zadrží
 • 00:16:44 a voda se udrží v krajině
  a nevytopí baráky.
 • 00:16:55 Nejhlubší to má metr,
  třeba 1,20 metrů.
 • 00:16:58 A aby byly tak doztracena.
 • 00:17:03 Jak to přijde, voda tam bude držet.
  To nevadí.
 • 00:17:20 Potýkáme se tady s problémy
  s vodou, se suchem.
 • 00:17:23 Je tady v okolí vidět
  i kůrovcová těžba.
 • 00:17:26 Díky suchu nám chřadne smrk
  a napadá ho kůrovec.
 • 00:17:31 A proto se snažíme nějak zadržet
  vodu v krajině.
 • 00:17:34 Vykopeme jednu nádrž,
  za cestou vykopeme druhou nádrž
 • 00:17:37 a voda se postupně bude rozptylovat
  do porostů, popřípadě do země.
 • 00:17:46 -První problém české krajiny,
  zásadní,
 • 00:17:49 je její intenzívní zemědělské
  hospodaření tak,
 • 00:17:53 jak se dělá dnes.
 • 00:17:55 Obrovské plochy osázené
  jednou plodinou.
 • 00:17:59 Můžeme uvažovat o tom, že řada
  plodin se pěstuje zbytečně,
 • 00:18:03 protože nejsou na potraviny
  a zbytečně využívají tu vodu,
 • 00:18:07 kde se s menší intenzitou
  mohly pěstovat potraviny.
 • 00:18:11 Dopad ekonomický je jenom
  pro někoho.
 • 00:18:14 A dopady na vodní režim
  jsou obrovské.
 • 00:18:17 Totéž vlastně platí i pro lesní
  hospodářství,
 • 00:18:19 které je pořád zaměřeno
  na produkci dřeva,
 • 00:18:22 spíš než na hospodaření v krajině.
 • 00:18:30 -Tady se v našich lesích
  snažíme zalesňovat
 • 00:18:32 původními plodonosnými dřevinami.
 • 00:18:36 Mají daleko lepší kořenový systém,
  zadržují vodu
 • 00:18:38 a navíc ještě slouží jejích plody
  pro zvěř jako krmivo.
 • 00:18:43 Takže, prosím tě, tady potřebujeme
  vyžnout toto rumisko.
 • 00:18:46 Je tu spousta náletových dřevin -
  modřín, dub,
 • 00:18:50 nasazených dřevin,
  je tu spousta nasazených jabloní,
 • 00:18:52 takže opatrně, nic neposekat,
  pěkně vyžnout a hotovo.
 • 00:19:12 Nyní se nacházíme nedaleko poutního
  místa Stračka,
 • 00:19:15 kde se nachází pramen,
  který vytéká ze země.
 • 00:19:17 Lidé sem chodí na vodu,
  voda je pitná.
 • 00:19:20 A tady kousek se nám podařilo
  zrevitalizovat
 • 00:19:23 několik lesních tůněk, vyčistili
  jsme...
 • 00:19:28 Nyní se tu pěkně drží voda,
  je to vidět,
 • 00:19:30 a je tu spousta živočichů
  a rostlinstva.
 • 00:19:37 -Vesnice, ať má vodovod nebo ne,
  musí mít představu
 • 00:19:41 o svých vlastních zdrojích vody,
  které se třeba používaly
 • 00:19:44 za starých časů
  a dneska nejsou použitelné.
 • 00:19:47 Místní prameny, rybníček a podobně.
 • 00:19:50 A měla by se o to starat,
  protože v případě nouze,
 • 00:19:54 když nebude nic fungovat,
  tak se to dá využívat.
 • 00:19:57 To znamená - nezastavět infiltrační
  plochy obecních pramenů,
 • 00:20:01 nic na nich nevykopat
  a nezničit je.
 • 00:20:04 Že najednou tam nic nepoteče,
  nebo bude voda
 • 00:20:07 kontaminovaná hnojivy, pesticidy,
 • 00:20:10 něčím z nějakého skladiště
  a podobně.
 • 00:20:13 Udržovat je ve stavu,
  aby v nouzi tam mohl
 • 00:20:16 každý přijít, nabrat si vodu...
 • 00:20:19 Aby to nikdo neoplotil a podobně.
 • 00:20:21 Stejně tak různé návesní rybníčky
  udržovat ve stavu,
 • 00:20:24 kdy se prostě z nich dá odebírat
  nějaká voda.
 • 00:20:27 Nejenom jako pro hasiče
  za starých časů.
 • 00:20:33 -Zadržování vody v krajině
  je především nutná
 • 00:20:35 spolupráce se zemědělci,
  kteří vlastně obhospodařují
 • 00:20:38 největší část půdy,
  a tedy největší část plochy,
 • 00:20:41 na kterou spadne vláha.
 • 00:20:44 Na to konto jsme teď získali
  ocenění v soutěži Vesnice roku,
 • 00:20:47 kde jsme získali oranžovou stuhu
  právě za spolupráci
 • 00:20:50 se zemědělským družstvem v obci
  a i za péči o krajinu jako takovou.
 • 00:20:56 V minulém století zemědělci
  potřebovali
 • 00:20:58 dostat vodu z polí pryč,
  a teď jsme v opačném extrému,
 • 00:21:02 kdy naopak potřebujeme tu vodu
  zadržet.
 • 00:21:05 Takže bychom rádi ve spolupráci
  právě se zemědělci
 • 00:21:07 přerušovali tady ty drenáže,
  aby ta voda zůstávala v krajině.
 • 00:21:28 Tady.
  Takže by to šlo tam dolů.
 • 00:21:37 -On možná ten drenážní systém
  je různě větvený, těžko říct.
 • 00:21:40 Právě to potřebujeme najít.
 • 00:21:42 -Já si jako pamatuju ty drenážky.
  -Cik cak, nějak, že jo?
 • 00:21:46 Jo, jo.
 • 00:21:49 -Ještě tady...
 • 00:21:54 Je o tak.
  Tady je ta drenážka?
 • 00:21:57 -Hm, tady by mohla být.
 • 00:22:05 Vy zjistíte i nějakou hloubku?
  Nebo něco?
 • 00:22:08 -A je to tady 60, 80 cm
  do hloubky.
 • 00:22:14 -Jo, tak to by bylo možné.
  Oni v tom poli ořou
 • 00:22:17 nějakých 40 cm, takže těch 80
  by to klidně mohlo bejt, jo.
 • 00:22:22 A myslíte, že vede takhle nějak,
  jo?
 • 00:22:25 -Jde tak, dolů.
  -Jo, jo.
 • 00:22:29 -Tam není proud, že?
  A voda, proud je tady.
 • 00:22:36 Tady je voda.
  -Nějaký pramen, jo? -Jo.
 • 00:22:51 -Před 5 lety jsme začali
  s rekonstrukcí
 • 00:22:53 tady toho vodního objektu.
 • 00:22:56 Obnovili jsme jednu starou část
  rybníka,
 • 00:22:59 kde jsme vytěžili asi 3 tisíce
  kubíků zaneseného,
 • 00:23:02 starého rybníka,
  kde se nacházelo pouze bláto,
 • 00:23:05 které jsme vyvezli
  na zemědělské pole.
 • 00:23:08 Letos jsme začali s novou
  rekonstrukcí,
 • 00:23:11 vybudovali jsme nový rybník,
 • 00:23:12 kde jsme vytěžili 6 tisíc kubíků
  zeminy.
 • 00:23:15 Oba dva rybníky jsou spojeny
  tady tím kamenným náhonem,
 • 00:23:19 kterým vlastně do něj přitéká voda.
 • 00:23:22 Celý systém je na zadržení vody
  v krajině
 • 00:23:25 plus přebytečná voda pak odtéká
  zpátky do Bečvy.
 • 00:23:31 Jako celá naše rodina jsme vášniví
  rybáři,
 • 00:23:35 takže ten záměr je i v tom,
  že se věnujeme tomu rybářství,
 • 00:23:39 takže chov ryb, chytání ryb
  a samozřejmě
 • 00:23:42 ta nová část rybníku,
  to bylo všechno vytěžené,
 • 00:23:48 byla tam samá štěrkovina,
  takže je tam velice čistá voda,
 • 00:23:52 takže je to takový přírodní biotop
  pro koupání.
 • 00:23:57 Celý ten komplex se snažíme,
  aby byl otevřený pro veřejnost.
 • 00:24:01 Snažíme se do toho zapojovat
  i místní spolky, zveme sem oddíly,
 • 00:24:06 co jsou tady, jako je tělovýchovná
  jednota, školka sem chodí...
 • 00:24:10 Děláme pro ně takový rybářský den,
  kdy se třeba převlečeme za vodníka
 • 00:24:14 a pozveme sem děti,
 • 00:24:16 které opékají buřty, chytají ryby,
  koupou se...
 • 00:24:27 -Socio-ekonomické sucho je stav,
  kdy to sucho v zemědělství
 • 00:24:31 zásobování vodou a podobně
 • 00:24:34 přerůstá do problémů
  celé společnosti.
 • 00:24:38 A už se také musí myslet na to,
  že může být ještě hůř,
 • 00:24:41 takže musí být nějaké havarijní
  programy,
 • 00:24:44 aby všecko fungovalo,
  kdyby opravdu přišlo takové sucho,
 • 00:24:47 že by třeba za 3 měsíce
 • 00:24:50 nebyly na větším území a ve větším
  rozsahu zdroje pitné vody.
 • 00:24:56 Ty lokální problémy, ty už se řeší,
 • 00:24:58 ale to je problém z hlediska státu
  jenom technický.
 • 00:25:03 Vesnice je poměrně malé,
  ale dostatečně velké
 • 00:25:06 společenství lidí, kteří,
 • 00:25:08 byť se třeba hádají,
  mají společné zájmy.
 • 00:25:11 A když přijdou známky společného
  problému,
 • 00:25:14 jako je třeba sucho, tak se určitě
  dohodnou na nějaké společné akci.
 • 00:25:18 A to spočívá v tom,
  že budou nezávisle na tom,
 • 00:25:22 co k nim vede po drátech a potrubím
  chránit svoje záložní zdroje.
 • 00:25:26 A také budou chránit svoje společné
  ekonomické zájmy,
 • 00:25:29 aby si nemuseli všechno nechat
  za velké peníze přinášet zvenku,
 • 00:25:34 aby fungovali doma.
 • 00:25:44 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2019

Související