iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 5. 2003
22:30 na ČT2

1 2 3 4 5

46 hlasů
39846
zhlédnutí

Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem

Zastavení závěrečné

12 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem

 • 00:00:31 Dobrý den.
 • 00:00:32 Procházku po Karlově mostě
  uzavíráme před sousoším
 • 00:00:36 sv. Cyrila a Metoděje.
 • 00:00:41 Je to jediné dílo 20. stol.,
  které doplňuje
 • 00:00:44 staré barokní klasiky.
 • 00:00:48 Socha sem byla umístěna v r. 1928
  k 10letému výročí republiky
 • 00:00:55 na místě jezuitského patrona,
  zakladatele řádu
 • 00:01:01 Tovaryšstva Ježíšova
  sv. Ignáce z Loyoly.
 • 00:01:08 Jak víme, v r. 1890 toto sousoší
  spadlo do vody
 • 00:01:14 při obrovské povodni,
  která strhla 3 střední oblouky.
 • 00:01:19 Bylo částečně vytaženo
  hned ve stejném roce.
 • 00:01:23 A další fragmenty v r. 1904
  vytáhl sochař Čeněk Vosmík.
 • 00:01:29 A zrekonstruoval je do stavu,
  jak je vidíme dnes
 • 00:01:33 v lapidáriu Národního muzea.
 • 00:01:51 Ale vracíme se k pohledu
  na toto dílo sochaře Karla Dvořáka,
 • 00:01:58 profesora Vysoké školy umělecko-
  průmyslové.
 • 00:02:03 Byl odchovancem Myslbeka.
 • 00:02:07 Zemřel poměrně mladý
  ve svých 57 letech na leukémii.
 • 00:02:12 Byl to sochař nesmírné aktivity.
 • 00:02:17 Pokládám za veliké štěstí,
  že jsem ho mohl sledovat při práci,
 • 00:02:22 ačkoliv vůbec nejsme příbuzní.
 • 00:02:25 Jenom jako student dějin umění
  jsem se prostřednictvím
 • 00:02:28 žáků Karla Dvořáka dostal
  do jeho ateliéru.
 • 00:02:32 Zde jsem ho viděl portrétovat
  nějakého mně zcela neznámého muže.
 • 00:02:37 Bylo to hned v prvních
  poválečných letech.
 • 00:02:39 Byla to zřejmě soukromá objednávka.
 • 00:02:42 V životě jsem neviděl člověka
  s takovou pohyblivostí prstů.
 • 00:02:47 Jeho prsty pracovaly
  nesmírně rychle
 • 00:02:51 a hned všechno definitivně.
 • 00:02:54 Měl jsem dojem, že tvar mu roste
  pod prsty tak rychle,
 • 00:02:58 jako když vytlačujete pastu z tuby.
 • 00:03:02 Prsty jely a okamžitě všechno
  definitivní i s detaily.
 • 00:03:07 Ta figura rostla nesmírně rychle.
 • 00:03:10 Obličej a všechno
  bylo okamžitě dořešené.
 • 00:03:14 A tím si právě vysvětlíme
  jeho giganticky rozsáhlou tvorbu.
 • 00:03:19 Připomínám, že je autorem
  jezdeckého pomníku
 • 00:03:22 Jana Žižky z Trocnova,
  určeného pro České Budějovice.
 • 00:03:29 A co je pro nás nejvýznamnější,
  je autorem pomníku padlých
 • 00:03:33 objednaného pro slavný
  pařížský hřbitov Péra La Chaise.
 • 00:03:40 Je to v podstatě asi nejvýznamnější
  české dílo nové doby
 • 00:03:45 uchované ve Francii.
 • 00:03:48 A 1/3 z této kompozice,
  která představuje 3 figury
 • 00:03:54 symbolizující oběti 1. světové
  války...
 • 00:03:58 Jedna z těch figur byla umístěna
  před Hrádek, čili před muzeum
 • 00:04:02 v Kutné Hoře.
 • 00:04:05 Je to tedy odlitek kompozice,
  určené pro Paříž.
 • 00:04:11 Dovedeme si jistě představit
  pocit odpovědnosti autora,
 • 00:04:15 když jeho práce měla zde soutěžit
  a být v konfrontaci
 • 00:04:20 s největšími klasiky
  středoevropského baroka.
 • 00:04:25 Když je v jedné linii
  s Brokoffem a Braunem
 • 00:04:28 a dalšími koryfeji
  českého barokního sochařství.
 • 00:04:34 Všimněte si, že kompozice odpovídá
  klasickému pojetí
 • 00:04:39 prostoru v plastice.
 • 00:04:42 Ale co moderní doba necítila,
  není to tedy záležitost
 • 00:04:46 přímo sochaře, ale vůbec 20. stol.,
  necítila sepjetí plastiky
 • 00:04:52 s podstavcem.
 • 00:04:56 Všichni klasikové minulosti
  řešili podstavec
 • 00:05:00 jako úkol architektonický.
 • 00:05:03 Tady tato socha roste
  ze zcela neurčité hmoty,
 • 00:05:07 která nemá žádný plastický tvar.
 • 00:05:11 To je pouze hmotná pomůcka
  k umístění figur
 • 00:05:16 do architektonického půdorysu.
  Ale nic víc.
 • 00:05:22 Takže po této stránce je socha
  také velkým poučením,
 • 00:05:26 že 20. stol. nemělo
  už tu vybavenost tvůrčí,
 • 00:05:31 jako to bylo zcela samozřejmé
  u klasiků doby baroka.
 • 00:05:38 Pozoruhodné při tom všem je,
  a je to zase charakteristické
 • 00:05:42 pro novou dobu,
  že je to jediná socha,
 • 00:05:45 která byla pořízena
  za státní peníze.
 • 00:05:49 Všechny ostatní sochy
  na Karlově mostě
 • 00:05:52 vyšly z iniciativy soukromé.
  Instituce se přímo předháněly.
 • 00:05:58 Univerzita s církevními řády,
  jednotlivci,
 • 00:06:03 významné osobnosti veřejného života
  se zúčastnily
 • 00:06:08 tohoto gigantického díla.
 • 00:06:11 A teprve ve 20. stol.
  byl zainteresován stát.
 • 00:06:17 K historickému celku
  kamenného mostu v Praze
 • 00:06:20 patří i legendární brada zvaná
  "Bradáč".
 • 00:06:27 Jistě ji všichni znáte
  za Starých pověstí českých
 • 00:06:29 Aloise Jiráska.
 • 00:06:32 Byla několikrát přemístěna,
  což svědčí o tom,
 • 00:06:35 že to byl objekt pozoruhodný
  a možná i památeční.
 • 00:06:42 Je sice známo,
  že podle výšky hladiny se určovala
 • 00:06:47 míra zatopenosti Prahy.
 • 00:06:50 Že když se voda dostala
  nad hlavu nebo i pod vousy,
 • 00:06:54 tak už se větřilo,
  co Prahu očekává.
 • 00:07:00 Hovoří se o tom, že je to socha
  převzatá z Juditina mostu.
 • 00:07:04 Ale ten výraz obličeje, ty rysy
  i to plastické zpracování
 • 00:07:09 trochu připomíná plastiku starší.
 • 00:07:14 Já sám osobně si myslím,
  a není to tedy jenom můj nápad,
 • 00:07:18 že je to plastika keltská.
 • 00:07:21 Uvědomme si, že tady přecházení
  přes most bylo vždycky spojené
 • 00:07:25 s velkým rizikem.
 • 00:07:29 Víme to z legend.
 • 00:07:31 Když převáželi mrtvé tělo
  sv. Václava z Boleslavi do Prahy,
 • 00:07:34 měli velké potíže s přechodem.
  Most byl stržen.
 • 00:07:38 Je to tedy možná symbol
  nějakého ochranného božstva,
 • 00:07:43 který byl umístěn nad hladinu řeky.
 • 00:08:11 Nikde na světě se nesetkáme
  s takovým případem sepětí
 • 00:08:15 vrcholných uměleckých děl,
  konkrétně plastik,
 • 00:08:18 s organismem historického města.
 • 00:08:23 Tady by každý sochař mohl závidět
  umístění těchto plastik proti nebi,
 • 00:08:29 proti Hradčanům,
  v konfrontaci s gotikou.
 • 00:08:34 Vidíme zde neustálý zápas s hmotou,
  úsilí o vyjádření
 • 00:08:38 konkrétní myšlenky,
  o vedení ducha směrem vzhůru
 • 00:08:42 k absolutním hodnotám.
 • 00:08:46 Je to soutěživost jedinců
  nejen mezi sebou,
 • 00:08:50 ale i s pohledem těch,
  kteří přijdou dál
 • 00:08:55 po těchto autorech.
 • 00:08:58 Je konfrontace s dějinami
  a s dějinami umění.
 • 00:09:01 Všimněme si, že je zde i souhra
  abstraktních forem
 • 00:09:08 architektonických
  s pohybem plastickým.
 • 00:09:13 A konfrontace mrtvé hmoty,
  mrtvé plochy, s výrazem ducha.
 • 00:09:21 Je zde v pohybu hmotnost
  sama o sobě.
 • 00:09:24 Vyjádření textilu
  proti napětí pleti, svalů.
 • 00:09:31 Je to neustálý zápas
  o vyjádření myšlenky,
 • 00:09:34 která má platnost nadčasovou.
 • 00:09:39 Když se zamyslíme
  nad postavením těchto děl v době,
 • 00:09:43 kdy vznikala,
  to nebyla žádná propagace.
 • 00:09:49 To bylo vyjádření ducha doby.
 • 00:09:51 Propagace vznikla až ve 20. stol.
 • 00:09:54 A jak skončila,
  to nám ukazují minulá léta.
 • 00:09:59 Zde jde o vyjádření lidskosti.
  Té nejpodstatnější stránky
 • 00:10:04 lidského ducha
  a hlavně lidské tvořivosti.
 • 00:10:11 Připomínám tady Václava Černého
  v přednáškách o André Gidovi,
 • 00:10:15 kdy říkal: Chodíme po Karlově mostě
  už se zvykem a neuvědomujeme si,
 • 00:10:20 co je zde nashromážděno.
 • 00:10:26 Takže je to i pro nás jistá výzva.
 • 00:10:47 Tím tedy uzavíráme naši procházku
  po Karlově mostě
 • 00:10:51 a současně i končíme
  s pohledem do minulosti
 • 00:10:56 našeho barokního sochařství.
 • 00:11:00 Já vám velice děkuji za váš zájem,
  ale dovolte mi ještě na konec
 • 00:11:05 uplatnit zde
  něco ze svých vzpomínek.
 • 00:11:09 Já jsem si tady v podstatě opakoval
  poznatky ze svých studijních let,
 • 00:11:16 kdy jsem se svými spolužáky
  oboru dějin umění
 • 00:11:21 na filozofické fakultě
  procházel minulostí
 • 00:11:26 našeho výtvarného umění,
  zapsanou především do památek Prahy
 • 00:11:32 a pražských kostelů.
 • 00:11:35 Konfrontovali jsme se především
  s Jaromírem Najmanem
 • 00:11:40 a Pavlem Preisem
  ve svých poznatcích.
 • 00:11:44 Takže to si nesu životem.
 • 00:11:46 A jsem rád, že jsem to mohl
  někomu sdělit.
 • 00:11:49 Musím připomenout
  i svého velkého učitele
 • 00:11:53 prof. V.V.Štecha,
  u kterého jsem po dokončení studia
 • 00:11:58 byl 8 let asistentem,
 • 00:12:02 se kterým jsme obdobně
  procházeli Prahou.
 • 00:12:06 A řada poznatků, tzn. především
  autorských připsání,
 • 00:12:10 právě opírám o výsledky
  jeho osobního dlouholetého studia.
 • 00:12:17 Budu rád, když se zase někdy
  sejdeme u památky tak významné
 • 00:12:22 jakou je pro nás Karlův most.
 • 00:12:25 Tedy na shledanou.
 • 00:12:49 Skryté titulky:
  Zbyněk Baránek

Související