iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 3. 2003
22:30 na ČT2

1 2 3 4 5

55 hlasů
5173
zhlédnutí

Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem

Zastavení s Matějem Václavem Jäckelem

12 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem

 • 00:00:31 Dobrý den.
 • 00:00:33 Vítám vás opět na Karlově mostě
  a to hned na jeho začátku,
 • 00:00:38 na jeho vstupní části.
 • 00:00:41 A stojíme před dílem sochaře,
  který byl nejznámější
 • 00:00:46 a nejvíce uznávaný
  před příchodem Brokoffa
 • 00:00:50 a Matyáše Bernarda Brauna.
 • 00:00:53 Jmenuje se Matěj Václav Jäckel.
  Přišel do Prahy z Horní Lužice.
 • 00:00:58 Lužičané k nám měli
  velice kladné vztahy,
 • 00:01:02 protože Horní Lužici v r. 1635
  předali sasskému králi.
 • 00:01:07 A všichni, kdo chtěli studovat,
  tak pro udržení jazyka
 • 00:01:11 cílili do Prahy.
 • 00:01:14 Takže v Praze byl dokonce zřízen
  Lužický seminář,
 • 00:01:17 pro který právě Matěj Václav Jäckel
  vytvořil např. sochu sv.Petra.
 • 00:01:23 Pro Matěje Václava Jäckela
  je také příznačné,
 • 00:01:27 že byl mezi prvními sochaři
  přizván k velkolepému projektu
 • 00:01:31 ozdobit starý středověký most
  aktuálním dílem.
 • 00:01:38 Tato socha představuje sv. Bernarda
  z Clairvaux, velkého mystika,
 • 00:01:43 organizátora a teologa
  12. století.
 • 00:01:48 S jeho jménem je spojena
  nejkrásnější báseň
 • 00:01:53 mystického středověku Salve Regina,
  čili Zdrávas královno.
 • 00:01:59 Dokonce Dante
  ve své Božské komedii píše,
 • 00:02:03 že: andělé v samotném ráji
  zpívají tento hymnus
 • 00:02:08 stvořený Bernardem z Clairvaux.
 • 00:02:11 Ale vracíme se k našemu autorovi.
 • 00:02:14 Matěj Václav Jäckel
  přinesl do Prahy první ze všech
 • 00:02:19 styl římského baroka
  Lorenza Berniniho,
 • 00:02:24 tvůrce barokního sochařství
  celého 18. stol.
 • 00:02:31 Lorenzo Bernini působil v Římě
  a je tvůrcem nové vyjadřovací formy
 • 00:02:37 tradičních klasických témat.
 • 00:02:44 Přinesl složky dramatické,
  přinesl tzv. hybnost
 • 00:02:48 do sochařské koncepce.
 • 00:02:52 A projevuje se to
  i na této kompozici,
 • 00:02:55 která představuje
  sv. Bernarda z Clairvaux.
 • 00:03:17 Matěj Václav Jäckel přišel do Prahy
  ve 29 letech.
 • 00:03:22 Vůbec není známo,
  kde pobýval předtím.
 • 00:03:26 Autor encyklopedických hesel
  a první jeho životopisec Dlabač,
 • 00:03:30 v roce 1815 uvádí,
  tedy asi 70 let po jeho smrti,
 • 00:03:35 že se školil v Benátkách, v Římě
  a v Neapoli.
 • 00:03:42 To nebylo sice doloženo,
  ale vlivy tady patrné jsou.
 • 00:03:46 Přišel tedy 29letý,
  okamžitě dostal náročnou práci
 • 00:03:51 pro kostel sv. Josefa,
  který spravovaly karmelitánky.
 • 00:03:57 Vytvořil tam celou
  sochařskou výzdobu interiéru
 • 00:04:01 a později vytvořil i plastiky
  na průčelí.
 • 00:04:05 Interiérové plastiky
  byly celé ze dřeva.
 • 00:04:09 Hned z počátku se prezentoval
  jako řezbář.
 • 00:04:12 Rok nato se oženil a měl 2 syny.
 • 00:04:16 Jeden se stal jeho pomocníkem,
  ale zemřel asi ve 37 letech
 • 00:04:21 na typickou nemoc
  pražských barokních sochařů.
 • 00:04:28 Jedna dcera se stala jeptiškou
  a další dcera si vzala významného
 • 00:04:34 pražského sochaře Ignáce Weisse.
  To jsme ale ve 20. letech 18. stol.
 • 00:04:49 A při svatbě jim byl jako družba
  Ferdinad Maxmilián Brokoff.
 • 00:04:57 To ukazuje, že byl pořád svobodný.
 • 00:05:00 Takže se vracíme k Jäckelovi.
 • 00:05:03 Víme, že se mu dařilo dobře.
  Přály mu kláštery.
 • 00:05:07 Pracoval tady pro křížovníky,
  o čemž svědčí sochy na průčelí.
 • 00:05:12 Celá ta horní řada
  je Jäckelovým dílem.
 • 00:05:16 Dále pracoval pro břevnovské
  a broumovské benediktýny.
 • 00:05:23 Životopisec a historik umění
  Oldřich Blažíček prohlašuje,
 • 00:05:28 že se seznam jeho
  prací nedá sestavit.
 • 00:05:35 Byla to činnost
  nesmírně rozvětvená.
 • 00:05:40 Ale co je pozoruhodné,
  nakonec tonul v dluzích
 • 00:05:44 a musel ho živit jeho zeť.
 • 00:05:47 Je to jakási záhada.
 • 00:05:50 Víme, že přiznával ročně
  příjem 400 zlatých,
 • 00:05:54 což bylo nejvíc hned po Braunovi
  a Brokoffovi.
 • 00:06:01 A je zajímavé,
  že např. tady pro křížovníky
 • 00:06:05 jenom za vytvoření 2 oltářních rámů
  dostal 400 zlatých.
 • 00:06:11 A za 3 sádrové sochy,
  které byly uzpůsobeny tak,
 • 00:06:15 že vypadaly jako z mramoru,
  dostal 490 zlatých.
 • 00:07:11 Koupil si 2 domy.
  Tím začínal.
 • 00:07:15 Ale na domech se kupily dluhy,
  takže posléze musel dům,
 • 00:07:20 který měl v Jindřišské ulici,
  prodat svému zeťovi
 • 00:07:24 za 1000 zlatých,
  ale bylo na něm dluhu 940 zlatých.
 • 00:07:32 Byl zcela zadlužen.
  A co horšího...
 • 00:07:35 Když mu bylo 67 let,
  odejel z Prahy do svého rodiště,
 • 00:07:41 do Horní Lužice,
  a tam začal vyrábět falešné peníze.
 • 00:07:49 Prý je razil ve sklepě
  a přišlo se na to.
 • 00:07:52 Před trestem uprchl přes Drážďany
  zpátky do Prahy.
 • 00:07:59 Je to tedy záhada, proč umělec,
  který měl slušné příjmy,
 • 00:08:02 skončil v úplné finanční tísni.
 • 00:08:09 Dožil se 83 let
  a s jeho jménem je spojeno dílo,
 • 00:08:15 které se uvádí jako první,
  které reagovalo na tvorbu
 • 00:08:20 Lorenza Berniniho.
 • 00:08:30 Přešli jsme k dalšímu sousoší
  Matěje Václava Jäckela.
 • 00:08:34 A to je sousoší, představující
  tvůrce řádu dominikánů
 • 00:08:42 sv. Tomáše Akvinského
  a sv. Dominika.
 • 00:08:49 Sv. Tomáš Akvinský
  je hodnocen jako největší zjev
 • 00:08:55 středověku co se týká
  teoretického myšlení.
 • 00:08:59 Ten v podstatě antickou filozofii,
  především Aristotela,
 • 00:09:02 ve svém obrovském díle
  Suma teologie,
 • 00:09:06 aktualizoval pomocí filozofie
  křesťanské.
 • 00:09:11 Je pozoruhodné,
  že Matěj Václav Jäckel
 • 00:09:15 přežil 2 generace sochařů
  a byl dokonce svědkem nástupu
 • 00:09:18 další generace, která u nás
  otevřela francouzské rokoko.
 • 00:09:24 Matěj Václav Jäckel byl tedy první,
  kdo k nám přinesl dynamický,
 • 00:09:27 patetický barok,
  který se silně odlišoval od toho,
 • 00:09:33 jak bylo tehdy pojímáno sochařství
  ve střední Evropě.
 • 00:09:38 Proti té statičnosti se tady objeví
  plná dynamická forma.
 • 00:09:42 Ovšem po něm Braun jí ještě dodal
  ten patos a tu vnitřní účast.
 • 00:09:49 Tady běží jenom o věc stylistickou.
  Je vidět, že vycházel z řezbářství.
 • 00:09:56 Chybělo mu více prohloubit plastiku
  ve smyslu celistvosti.
 • 00:10:02 Všimněte si,
  že povrch je rozdrobený,
 • 00:10:06 že jsou tady hluboké zářezy.
  Že je vidět, že vycházel
 • 00:10:10 z koncepce řezbářské,
  že neměl zažitou práci s kamenem.
 • 00:10:15 A to možná také způsobilo,
  že odolal těm všem chorobám,
 • 00:10:20 silikóze a tuberkulóze,
  která ničila sochaře té doby.
 • 00:10:27 Je to tedy koncepce převzatá,
  která byla jenom nápovědí k tomu,
 • 00:10:32 co se odehrálo v českém sochařství.
 • 00:10:35 A tato předehra čekala
  na plné rozeznění,
 • 00:10:39 na tu velikou polyfonii forem,
  kterou představuje dílo
 • 00:10:43 Matyáše Bernarda Brauna.
 • 00:10:58 Třetím dílem,
  které má Matěj Václav Jäckel
 • 00:11:01 na Karlově mostě,
  je socha sv. Anny.
 • 00:11:05 Ve skutečnosti to byla první práce,
  kterou se v r. 1707 v Praze
 • 00:11:09 svým kolegům a veřejnosti
  představil.
 • 00:11:16 Tento motiv zpracoval ještě jednou
  pro most ve Vyšším Brodě.
 • 00:11:21 V Českém Krumlově vytvořil
  monumentální morové sousoší
 • 00:11:26 na náměstí.
 • 00:11:29 A podobnou kompozici vytvořil také
  pro Sedlec, pro cisterciáky.
 • 00:11:35 A ta se nachází před vchodem
  do světoznámé kostnice.
 • 00:12:02 Tím jsme se vyrovnali s dílem
  Matěje Václava Jäckela.
 • 00:12:06 Ale máme před sebou historii
  dalších sochařů,
 • 00:12:10 jejichž zásluhou se z Karlova mostu
  stala umělecko-historická památka
 • 00:12:15 světové proslulosti.
 • 00:12:19 Těším se tedy opět na další setkání
  na Karlově mostě.
 • 00:12:29 Skryté titulky:
  Zbyněk Baránek

Související