iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 10. 2019
18:40 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
10975
zhlédnutí

Černé ovce

Parkovací stání — Totální škoda

12 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:01 ČERNÉ OVCE
 • 00:00:15 -Dobrý podvečer.
 • 00:00:16 Jsme rádi, že jste zaparkovali
  u našeho pořadu.
 • 00:00:19 A jak jistě tušíte, dnešní
  reportáž bude právě o parkování.
 • 00:00:23 -To je všechno jeden komplot,
  to je zcela evidentní.
 • 00:00:26 -Jak říkám, dobříšská mafie
  se tomu přezdívá.
 • 00:00:30 -Jeden byt,
  jedno parkovací místo.
 • 00:00:32 Tak to mělo být
  už před šesti lety.
 • 00:00:35 Na majitele bytů ale dosud
  parkovací místa převedena nebyla.
 • 00:00:39 Plány jsou zřejmě trochu jiné.
 • 00:00:41 -Majitelé bytů v novém domě
  v Březové ulici v Dobříši
 • 00:00:45 si koupili byty
  i s venkovním parkovacím stáním.
 • 00:00:48 Ke každému bytu patřilo
  jedno parkovací místo.
 • 00:00:52 -Každý ten díleček,
  kde stojí auto, má svoje číslo,
 • 00:00:56 a to svoje číslo k bytu číslo 12
  jsme měli napsané ve smlouvě,
 • 00:01:00 že patří k tomu bytu.
 • 00:01:02 -Když si obyvatelé domu
  byty kupovali,
 • 00:01:04 parkoviště ještě nebylo
  zkolaudované,
 • 00:01:06 a tak na svých místech
  sice parkovat mohli,
 • 00:01:09 ale parkovací místa na ně nemohla
  být na katastru nemovitostí
 • 00:01:12 zatím převedena.
 • 00:01:14 Stavitel domu a majitel pozemku
  firma SPT s.r.o.
 • 00:01:17 a její jednatel pan Bumbálek
  se ve smlouvách zavázal,
 • 00:01:21 že parkovací místa
  na majitele bytů převede
 • 00:01:23 bezprostředně po kolaudaci
  parkoviště, a to za jednu korunu.
 • 00:01:27 -Kolaudace tohoto parkoviště
  proběhla v roce 2015.
 • 00:01:31 Dal vám někdo vědět,
  že už je po kolaudaci?-Ne. Nedal.
 • 00:01:34 -Tuhle informaci jsme si zjistili
  přímo ze stavebního úřadu.
 • 00:01:38 Pan Bumbálek jakožto stavitel
  nám tuhle informaci nikdy nedal.
 • 00:01:43 -My jsme ho neustále oslovovali
  a on nás stále odkazoval
 • 00:01:46 na svého právníka,
  který s námi jednal tím stylem,
 • 00:01:50 ano, ono se na tom pracuje,
  na úřadech to trvá.
 • 00:01:54 A pak to tak nějak vyšumělo úplně.
 • 00:01:57 -Společnost jedná
  až téměř podvodným způsobem,
 • 00:02:01 pakliže deklaruje
  převod nemovitosti
 • 00:02:05 a následně nemovitost nepřevede.
 • 00:02:10 -Firma SPT pozemek
  na majitele bytů nepřevedla,
 • 00:02:13 převedla ho na společnost
  SPT Trading s.r.o.
 • 00:02:17 -Takže vlastník, od kterého
  my jsme kupovali parkovací místa,
 • 00:02:22 už v současné době
  ten pozemek nevlastní.
 • 00:02:25 -Vysvětlil vám to nějak?
  -To nám určitě nevysvětlil.
 • 00:02:30 On nám o tom nepodal
  žádnou informaci.
 • 00:02:33 -K převedení pozemku
  na jinou firmu došlo
 • 00:02:36 v rámci poměrně netradiční úpravy
  společnosti,
 • 00:02:39 tzv. rozdělením odštěpením
  sloučením.
 • 00:02:42 A my jsme zjistili, že v takovém
  případě by nová firma SPT Trading
 • 00:02:46 měla splnit závazky firmy SPT.
 • 00:02:48 -Ano, ta je zavázaná a je povinná
  splnit veškeré závazky,
 • 00:02:53 které na ni byly převedeny,
 • 00:02:55 a za to ta původní firma ručí
  dle zákona.
 • 00:03:00 -Obě firmy vlastní
  otec a syn Bumbálkovi,
 • 00:03:03 tak by převodu pozemku na majitele
  bytů nemělo nic bránit.
 • 00:03:07 Jenomže pan Bumbálek mladší
  se nechal slyšet,
 • 00:03:10 že má s tímto pozemkem jiné plány.
 • 00:03:12 -Já jsem se loni zúčastnil jednání
  zastupitelstva města Dobříše,
 • 00:03:17 kde vystoupil pan Bumbálek
  s žádostí o změnu v územním plánu,
 • 00:03:22 že bude stavět bytové domy
 • 00:03:24 a k tomu potřebuje
  parkovací místa.
 • 00:03:27 Ukazoval, že na našem parkovišti
  by teoreticky mohla stát
 • 00:03:32 parkovací místa i těch
  nově postavených domů.
 • 00:03:35 -Pan Bumbálek prý má v plánu
 • 00:03:37 na tomto nedalekém pozemku
  postavit nový dům.
 • 00:03:40 Tento pozemek je ale prozatím
  používán jako parkoviště
 • 00:03:44 pro obyvatele tohoto domu.
 • 00:03:46 Jakmile se tento pozemek zastaví,
 • 00:03:49 budou potřebovat parkovací místa
  obyvatelé obou domů.
 • 00:03:52 A jediný volný pozemek,
  na kterém by se dalo parkovat,
 • 00:03:56 je tento, ale sem
  by se všechna auta nevešla.
 • 00:03:59 Navíc už tato parkovací místa
  jsou prodána.
 • 00:04:02 A tak přišel pan Bumbálek
  s nápadem
 • 00:04:04 změnit toto parkoviště na patrové.
 • 00:04:07 Kdyby oni tady postavili
  parkovací dům,
 • 00:04:10 tak vy to máte na úrovni
  vaší terasy, tam je vaše terasa.
 • 00:04:13 -Ano, to je balkon náš.
  -A nemáme jinam okna.
 • 00:04:16 -S tím jsme nepočítali,
  když jsme ten byt kupovali.
 • 00:04:19 A ani by se nám to nelíbilo
  a vůbec nevím,
 • 00:04:21 jak by to realizoval,
  jakým způsobem.
 • 00:04:24 Rozhodně bych s tím nesouhlasila.
 • 00:04:26 -Dobrý den, my jsme z České
  televize, hledáme firmu SPT,
 • 00:04:29 měla by tady mít sídlo,
  tak se chceme zeptat.
 • 00:04:32 -To tady má, no.
  -A kde bychom ji našli?
 • 00:04:35 -Do areálu nemůžete.
 • 00:04:37 -Tak jak to máme udělat,
  když jsme za ní přijeli?
 • 00:04:41 -Můžu vás poprosit, pan Bumbálek
  chce s vámi mluvit, majitel firmy.
 • 00:04:45 -On je tady teď?
  -Na telefonu.
 • 00:04:47 -Pan Bumbálek mladší nám řekl,
  že není v sídle firmy
 • 00:04:51 a že mu máme zavolat jindy.
 • 00:04:53 Zavolali jsme tedy později.
 • 00:04:55 -Ta reportáž je o tom,
  proč vlastně doteďka nebyly
 • 00:04:59 ty pozemky, ta parkovací stání,
  převedeny na majitele.
 • 00:05:03 -Hm, hm.
  -K tomu je nějaký důvod?
 • 00:05:08 -Pošlete mi otázky písemně.
  Já se vám vyjádřím písemně.
 • 00:05:12 -To znamená,
  nechcete žádnou schůzku
 • 00:05:15 nebo vyjádřit se na kameru?
 • 00:05:18 -Já nemám potřebu do televize,
  já nemám čas,
 • 00:05:22 já jsem velice vytížený člověk.
 • 00:05:24 -Měli jste čtyři roky na to,
  abyste převedli pozemky.
 • 00:05:28 Je to tak?
  -Díky, nashle.
 • 00:05:31 -Pan Bumbálek mladší nám napsal,
 • 00:05:33 že pozemek na majitele bytů
  po kolaudaci parkoviště
 • 00:05:36 nebyl převeden proto,
  že stavební úřad neschválil
 • 00:05:40 původní geometrický plán
  z roku 2012
 • 00:05:43 na rozdělení pozemku
  na jednotlivá parkovací místa.
 • 00:05:47 -Vy jste rozhodovali
  o geometrickém plánu z roku 2012?
 • 00:05:51 Nebo ne?
 • 00:05:53 -Nerozhodovali jsme
  o geometrickém plánu z roku 2012,
 • 00:05:56 geometrický plán byl vyhotoven
  v květnu 2015.
 • 00:06:01 -A ten jste zamítli?
  -Ten jsme zamítli.
 • 00:06:04 Neodpovídala velikost
  těch parkovacích stání normě.
 • 00:06:09 -Co výmluvy typu, že stavební úřad
  neschválil geometrický plán?
 • 00:06:13 -To není jaksi relevantní
  z pohledu kupujícího,
 • 00:06:17 protože ten pozemek existuje.
 • 00:06:20 Toto si měl developer
  samozřejmě zajistit.
 • 00:06:23 -Když jsme porovnali údaje
  od pana Bumbálka s údaji,
 • 00:06:27 které měl stavební úřad, neseděla
  čísla geometrických plánů,
 • 00:06:31 o kterých nám pan Bumbálek psal,
  přesto v roce 2017
 • 00:06:34 stavební úřad schválil
  opravený geometrický plán.
 • 00:06:38 -To územní rozhodnutí
  je stále platné.
 • 00:06:42 V katastru nemovitostí
  ty pozemky rozděleny nejsou,
 • 00:06:45 ale žádné další informace nemáme.
 • 00:06:47 -Podle pana Bumbálek pozemky
  tentokrát nebyly na majitele bytů
 • 00:06:51 převedené proto, že s jejich
  rozdělením prý nesouhlasila
 • 00:06:54 jedna z majitelek bytu,
  paní Kuthanová.
 • 00:06:57 -Je pravda, že v roce 2017 jsme
  měli připomínky k novému návrhu,
 • 00:07:01 protože to parkovací místo mělo
  být užší, nesplňovalo normu.
 • 00:07:05 My jsme žádali,
  aby to bylo podle normy.
 • 00:07:08 Na základě toho nám pan Bumbálek
  zaslal nový návrh,
 • 00:07:12 ten už byl podle normy
  a ten my jsme přijali.
 • 00:07:15 Bohužel jsme na to už nedostali
  žádnou odpověď.
 • 00:07:18 -A teď pan Bumbálek prý pracuje
 • 00:07:20 na dalším novém
  geometrickém plánu.
 • 00:07:23 Neustálé výmluvy vedly k tomu,
 • 00:07:25 že během natáčení reportáže
  majitelé bytů poslali
 • 00:07:28 panu Bumbálkovi předžalobní výzvu.
 • 00:07:30 -Pan Bumbálek si v reakci
  na předžalobní výzvu
 • 00:07:35 vymyslel další výmluvu,
  a to, že my jsme nesouhlasili
 • 00:07:39 s předloženým návrhem smlouvy
  o převodu.
 • 00:07:41 To teda podotknu, že my jsme nikdy
  v životě žádný návrh
 • 00:07:45 o převodu parkovacích míst
  nedostali.
 • 00:07:49 -Během našeho natáčení
  pan Bumbálek uvedl
 • 00:07:52 několik různých důvodů,
 • 00:07:54 proč ty pozemky
  na vás nebyly převedeny doposud.
 • 00:07:57 Nicméně připustil to, že tady chce
  stavět nějaký nový dům.
 • 00:08:02 A také připustil možnost výstavby
  jakéhosi parkovacího domu
 • 00:08:06 na těch vašich parkovištích s tím,
 • 00:08:08 že v přízemí by parkovali
  tady vaši sousedi z toho domu,
 • 00:08:12 tady vaši noví sousedi
  z nového domu
 • 00:08:16 a vy byste parkovali v patře.
 • 00:08:18 A k tomu dodává, cituji:
  "Z mého pohledu
 • 00:08:22 to byla nejelegantnější
  a nejrozumnější cesta."
 • 00:08:25 -Tak to je asi nejelegantnější
  cesta pro pana Bumbálka,
 • 00:08:29 nicméně my trváme na tom, aby to,
  co nám pan Bumbálek prodal,
 • 00:08:33 tak aby na nás i převedl.
 • 00:08:35 -Majitelům bytů zřejmě nezbyde
  nic jiného než se obrátit na soud.
 • 00:08:39 Jejich kupní smlouvy
  ale nejsou úplně v pořádku.
 • 00:08:42 -Převedení parkovacího místa
  za jednu korunu
 • 00:08:45 se mi jeví jako
  zcela nestandardní.
 • 00:08:49 Někdy se ne úplně správně stanoví
  cena za byt
 • 00:08:52 společně s parkovacím stáním.
 • 00:08:55 -Správně totiž má být ve smlouvě
  vyčíslena hodnota
 • 00:08:58 parkovacího místa zvlášť
  právě proto,
 • 00:09:01 kdyby s ním byl do budoucna
  problém,
 • 00:09:03 aby bylo možné požadovat
  náhradu škody.
 • 00:09:06 Majitelé bytů v Dobříši mají
  ve smlouvě ale uvedenu
 • 00:09:09 jen jednu celkovou cenu za byt
  s tím, že parkovací místo
 • 00:09:13 bude po kolaudaci převedeno
  za jednu korunu.
 • 00:09:15 V takovém případě je ale cena
  parkovacího místa jedna koruna
 • 00:09:19 a nemělo by tedy smysl
  požadovat náhradu škody.
 • 00:09:22 -Podle mého soudu oni zcela
  záměrně nám to nepřevedli.
 • 00:09:28 Už nám to prodávali s tím,
  že to nepřevedou.
 • 00:09:31 Protože už tenkrát museli mít
  plány na to,
 • 00:09:34 že tady postaví garáže
  přímo před našima okny.
 • 00:09:38 Že to je všecko jeden komplot,
  to je zcela evidentní.
 • 00:09:41 -Jak říkám, dobříšská mafie
  se tomu přezdívá.
 • 00:09:46 -My bychom ale jedno řešení
  pro majitele bytů měli.
 • 00:09:49 Mohli by požádat soud,
  aby nahradil tzv. vůli developera,
 • 00:09:53 to znamená, že místo firmy
  SPT Trading rozhodl
 • 00:09:56 o převodu parkovacích stání,
  tedy pozemku, soud sám.
 • 00:10:00 -Pokud by tak soud rozhodl,
 • 00:10:03 potom nic nebrání zápisu
  v katastru nemovitostí
 • 00:10:09 o vkladu vlastnického práva
  do katastru nemovitostí
 • 00:10:13 u nových vlastníků.
 • 00:10:15 -Majitelé bytů
  by si ale měli dát pozor na to,
 • 00:10:18 aby mezitím nebyla
  na tomto pozemku schválena
 • 00:10:21 výstavba parkovacího domu.
 • 00:10:23 -Budu stát při tom a budu bojovat,
  jestli to půjde teda.
 • 00:10:27 -Zkuste nám pomoct, no.
 • 00:10:47 -V případě, že dojde
  k takzvané totální škodě,
 • 00:10:50 takže to auto se neopravuje,
  tak pojišťovna udělá to,
 • 00:10:53 že odhadne cenu toho vozidla,
  než se nabouralo.
 • 00:10:56 A z té ceny se odečte cena
  toho vraku, kterou si někdo koupí.
 • 00:11:00 A ten rozdíl vám vlastně vyplatí.
 • 00:11:02 Pokud s tím nesouhlasíte,
 • 00:11:04 můžete si nechat udělat
  znalecký posudek,
 • 00:11:07 jakou hodnotu to vozidlo mělo
  před havárií,
 • 00:11:09 protože na tu hodnotu máte nárok.
 • 00:11:11 A potom se můžete
  s pojišťovnou dohadovat,
 • 00:11:13 nesouhlasit s ní
  a požadovat od ní,
 • 00:11:16 aby vám plnila
  na tu výši hodnoty vozidla,
 • 00:11:18 jakou skutečně mělo,
  ne jakou si stanovila pojišťovna.
 • 00:11:23 -Zralý věk přichází
  stejně nesmlouvavě
 • 00:11:25 jako naše pravidelná soutěž.
 • 00:11:27 A tak jsme se minule ptali:
 • 00:11:29 Pokud žadatel o důchod
  nemá potřebné listiny,
 • 00:11:33 může odpracovaná léta doložit
  pomocí svědků?
 • 00:11:37 -Zákon o důchodovém pojištění
  připouští i svědectví
 • 00:11:40 minimálně dvou osob.
 • 00:11:42 -Správně odpověděla Jiřina Chrpová
  z obce Libouchec,
 • 00:11:45 což svědčí o tom, že náš pořad
  sleduje a zaslouží si tričko.
 • 00:11:49 Gratulujeme.
  A ptáme se dál.
 • 00:12:10 Směnárny. Naše oblíbené téma,
  kterému se už dlouho věnujeme.
 • 00:12:14 Od letošního dubna platí
  nový zákon,
 • 00:12:17 který by měl zákazníky směnáren
  chránit.
 • 00:12:20 A tak zítra vyzkoušíme,
  jak to funguje. Na viděnou.
 • 00:12:24 -Já vám rozumím, stydím se za to,
  ale já jenom dělám svoji práci.
 • 00:12:28 -Kolik mi dáte za 100 euro?
 • 00:12:30 -Podle ceny za nákup
  na kurzovním lístku.
 • 00:12:33 -Takže 25,30?
  -Ano, pokud si směníte 1000 euro.
 • 00:12:37 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2019

Související