iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 4. 2019
17:40 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
10070
zhlédnutí

Černé ovce

Trezor — Průtahy při stavebním řízení

12 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:01 ČERNÉ OVCE
 • 00:00:15 ZPĚV: Ze zdi na mě tupě zírá
  po trezoru temná díra.
 • 00:00:20 -Pěkný podvečer.
 • 00:00:22 Dnes to bude o krádeži trezoru
  i s cenným obsahem.
 • 00:00:25 Firma ho klientce namontovala
  do skříně, a to tak,
 • 00:00:28 že k jeho vyjmutí stačilo
  jen páčidlo.
 • 00:00:31 Pouhé dvě hmoždinky
  totiž bezpečnost nezajistily.
 • 00:00:35 -Peníze a to,
  co mi vzali, je jedna věc,
 • 00:00:38 ale způsob,
  jakým se k tomu dokáže firma,
 • 00:00:41 která nese za něco odpovědnost,
  postavit, je věc druhá.
 • 00:00:44 A to opravdu mně přišlo,
  že v pořádku není.
 • 00:00:47 -Paní Kobilková z Prahy 8
  si občas sama navrhuje šperky.
 • 00:00:51 Když k nim časem přibyly
  i staré rodinné klenoty,
 • 00:00:54 rozhodla se koupit trezor,
  a svůj majetek tak zabezpečit.
 • 00:00:58 V dubnu loňského roku navštívila
  prodejnu trezorů,
 • 00:01:01 EPI - trezory na Praze 3.
 • 00:01:04 -Neměla jsem žádné
  zásadní doporučení na někoho,
 • 00:01:06 šla jsem na internet
  a našla jsem si firmu,
 • 00:01:09 která je na Žižkově.
 • 00:01:13 Viděla jsem, že existuje
  na trhu už nějakou dobu.
 • 00:01:16 -Vybrala si nábytkový trezor
  Junior za 15 tisíc korun.
 • 00:01:19 Od firmy si rovnou objednala
  také dopravu a montáž
 • 00:01:22 na vybrané místo do skříně.
 • 00:01:24 -Firma mi za dva tři dny
  přivezla trezor,
 • 00:01:26 dopravila mi ho a udělala montáž.
 • 00:01:29 -A tak měla paní Kobilková trezor.
 • 00:01:31 A s ním i pocit,
  že šperky jsou v bezpečí.
 • 00:01:33 Jenže loni v listopadu
  se do jejího domu vloupali zloději
 • 00:01:37 a šperky odhadem za milion a půl
  odnesli.
 • 00:01:40 A dokonce i s celým trezorem.
 • 00:01:42 -Když jsem zjistila,
  co se stalo,
 • 00:01:44 tak jsem volala ihned 158.
 • 00:01:46 Přijela policie
  a začalo standardní vyšetřování.
 • 00:01:50 -Tři týdny po krádeži
  se paní Kobilkové ozvala policie
 • 00:01:53 se zprávou, že její
  ukradený trezor byl nalezen.
 • 00:01:56 Ale jak je možné, že ho zloději
  vůbec vytáhli ze zdi?
 • 00:02:00 -Ten trezor má šest míst
  na ukotvení.
 • 00:02:03 A ta čtyři místa
  ta firma vůbec nevyužila,
 • 00:02:06 ta firma,
  která mi ten trezor montovala.
 • 00:02:09 Oni do podlahy
  to vlastně nenamontovali vůbec
 • 00:02:12 a do zdi to namontovali
  skrz sololit.
 • 00:02:14 A vlastně ten sololit neleží
  přímo na té zdi,
 • 00:02:17 za tím sololitem je minimálně ještě
  dva až tři centimetry mezera.
 • 00:02:22 -Takže ty hmoždinky byly
  částečně ve vzduchu.
 • 00:02:25 -Přesně tak, na dvou hmoždinkách
  ve dvou centimetrech ve zdi,
 • 00:02:28 na tom držel 70kilový trezor.
 • 00:02:31 -A tak se paní Kobilková obrátila
  na firmu,
 • 00:02:33 která montáž a ukotvení dělala.
 • 00:02:36 Majitel firmy Viktor Epstein
 • 00:02:38 se na ukradený a znovunalezený
  trezor skutečně přijel podívat.
 • 00:02:42 -Já jsem mu řekla jasně,
 • 00:02:44 že mi vznikla nějaká škoda
  v poměrně velké výši,
 • 00:02:47 že bych od solidní firmy očekávala
 • 00:02:49 poskytnout mi
  nějakou náhradu té škody.
 • 00:02:51 On mi řekl,
  že to probere s pojišťovnou
 • 00:02:55 a že to probere
  ještě s druhým společníkem,
 • 00:02:59 a že mi k tomu dají vyjádření.
 • 00:03:01 -Za 14 dní vyjádření od firmy
  EPI - trezory skutečně přišlo.
 • 00:03:05 Bylo stručné a jasné,
  společnost žádné pochybení
 • 00:03:08 při montáži a ukotvení trezoru
  neshledala.
 • 00:03:14 -Tam v ten daný okamžik,
  do prostorou,
 • 00:03:17 který si paní vybrala,
  bylo ukotvení naprosto v pořádku.
 • 00:03:21 Tam používáme kotevní techniku
  od firmy Fischer,
 • 00:03:25 která je certifikovaná
  a která je pro tyto materiály
 • 00:03:28 dle nás a jiných,
  co to děláme, nejlepší.
 • 00:03:32 A ty tam byly použité.
 • 00:03:34 -To jsou nějaké speciální
  hmoždinky?-Ano.
 • 00:03:37 -Čím jsou speciální?
 • 00:03:39 -Jsou speciální pro nás tím,
  že jsou certifikované
 • 00:03:42 a jsou určeny do těchto materiálů,
  jako je porotherm,
 • 00:03:44 co jsou ty hebely
  a co jsou vlastně pěnosilikáty,
 • 00:03:48 z čeho jsou postavené
  teď tyhle baráky.
 • 00:03:51 -Takže by v tom měly držet lépe.
 • 00:03:54 A jak si vysvětlujete to,
 • 00:03:56 že ten trezor byl takovým způsobem
  úplně snadným odcizen, vytažen?
 • 00:03:59 -Ono to tak snadné nebylo asi,
 • 00:04:01 ale protože tam ten trezor byl
  umístěný ve skříni na soklu,
 • 00:04:05 to znamená,
  že byl kotvený dozadu ke stěně.
 • 00:04:08 A ti,
  co tam pak byli ho odcizit,
 • 00:04:13 tak rozštípali tu skříň
  a ten sokl, na kterém to stálo.
 • 00:04:18 A vlastně zůstalo to viset
  jako obrázek.
 • 00:04:21 -Takže 70kilový trezor
  zůstal viset na zdi jako obrázek?
 • 00:04:25 A není právě to problém?
 • 00:04:28 -A je to tedy běžná praxe,
 • 00:04:29 že když se přidělává,
  kotví trezor,
 • 00:04:32 který má ukotvení
  na šesti místech,
 • 00:04:34 že se přidělá
  pouze na ta dvě místa
 • 00:04:36 a ta další čtyři
  se úplně vynechají?-Ano.
 • 00:04:39 -Takže podle vás je to bezpečné...
  -Ano, je to bezpečné.
 • 00:04:42 -Protože je to rozdíl, když je to
  na dvou stranách trezoru...
 • 00:04:44 -Samozřejmě, ale pokud je tam to,
  co bylo u paní,
 • 00:04:48 tak to do země kotvit
  na tom místě nejde.
 • 00:04:51 -Nejde?
  Zeptali jsme se odborníka.
 • 00:04:54 -Ten trezor ukotven nebyl správně,
  byla použita špatná technologie,
 • 00:04:59 když bych ten trezor šel kotvit,
  zaprvé bych se zeptat majitelky,
 • 00:05:03 kam ho mám ukotvit,
  co je pevnější,
 • 00:05:06 zda podlaha nebo zeď.
 • 00:05:10 Podle materiálu bych vybral
  tu pevnější.
 • 00:05:13 I když tam měla tu podlážku,
  dá se v tom vyříznout díra,
 • 00:05:17 podložit a kotvit k pevnému místu.
 • 00:05:20 Určitě by měli poradit.
 • 00:05:22 -Oni se vás ptali,
  jestli by mohli sundat ten sokl,
 • 00:05:25 aby mohli ten trezor ukotvit
  do podlahy?
 • 00:05:28 -Ne,
  právě že oni se mě na nic neptali.
 • 00:05:30 Oni v podstatě chtěli vědět,
  kam ho dám.
 • 00:05:33 Já jsem jim ukázala místo,
  oni řekli, dobře, dobře,
 • 00:05:35 takže tady my to přiděláme.
 • 00:05:37 -Trezor je možnost kotvit
  k podlaze
 • 00:05:40 i současně do stěny dozadu.
 • 00:05:42 Musela by se vyříznout
  zadní stěna skříně
 • 00:05:45 a trezor kotvit přímo na zeď,
  nenechat tam mezeru,
 • 00:05:48 která tam samozřejmě vadí.
 • 00:05:51 Když se podíváte na ty kotvy,
 • 00:05:53 celková délka je řádově
  60 milimetrů,
 • 00:05:56 z čehož 30 milimetrů
  bylo ve vzduchu,
 • 00:05:59 zbylo do zdi jen 30 milimetrů,
  což je špatně.
 • 00:06:02 -Kdyby mi ta firma řekla,
 • 00:06:04 pokud ho ukotvíme na dvě místa
  dozadu, jenom do zdi,
 • 00:06:08 nebude to úplně dostačující,
 • 00:06:10 doporučujeme ukotvit
  ještě do podlahy,
 • 00:06:12 tak bych jim řekla, určitě,
  vyřízněte ten sokl,
 • 00:06:15 to není problém, dejte ho na zem
  a ukotvěte ho do podlahy.
 • 00:06:18 Protože ten trezor
  jsem si nepořizovala pro parádu,
 • 00:06:21 ale pořizovala jsem ho
  z toho důvodu,
 • 00:06:23 aby mi chránil můj majetek.
 • 00:06:25 -Tak jak si zákazník
  pro nás vybere prostor,
 • 00:06:28 tak mu to ukotvíme
  do toho prostoru, který si určí.
 • 00:06:31 Vy jste si určila tenhle prostor
  a ten prostor pro nás...
 • 00:06:35 Ničit skříň nebo vyřezávat skříň
  nikdy neděláme.
 • 00:06:38 -A nebylo by aspoň dobré
  paní na to upozornit,
 • 00:06:41 že kromě těch dvou upevnění
  do zdi jsou i upevnění do země?
 • 00:06:44 -Technik, který tam vždy jezdí,
  který tohle kotví,
 • 00:06:47 tak vždycky s lidmi diskutuje
  o tom, co a jak se dělá.
 • 00:06:51 -Tam neproběhla žádná debata.
 • 00:06:53 Podívali se na to místo,
  řekli, jo, je to nosná zeď,
 • 00:06:56 ukotvíme to tady do té zdi,
  to bude dostačující.
 • 00:06:59 Já říkám, dobře, a tím to bylo.
  Mně se nikdo jakoby neptal.
 • 00:07:03 A když to pan Růžička tam ukotvil,
  tak řekl, jo, to je v pořádku,
 • 00:07:07 to drží dobře,
  to je dobře přidělané.
 • 00:07:09 Za něj to takhle bylo
  a já to víc už neřešila,
 • 00:07:12 protože jsem předpokládala,
  že tomu tak je.
 • 00:07:14 -Pro mě jako tím,
  že zákazník podepíše fakturu,
 • 00:07:17 převzetí, zaškolení a všechno,
  a zaplatí, tak pro mě to končí,
 • 00:07:22 pro mě je to v pořádku.
 • 00:07:24 -Zaškolení, jak nastavit číselnou
  kombinaci a otevřít trezor,
 • 00:07:28 určitě proběhlo,
  tomu paní Kobilková porozuměla.
 • 00:07:31 Rozhodně ale nerozumí tomu,
  jak trezor správě ukotvit.
 • 00:07:35 -Odnesením toho trezoru mi vznikla
  škoda přes milion korun.
 • 00:07:39 Pojišťovna mi za šperky a hotovost
  v trezoru dala 70 tisíc korun.
 • 00:07:46 -Dojde-li k nějakému sporu,
  například o náhradu škody,
 • 00:07:51 tak předmětem zkoumání bude,
 • 00:07:53 jestli byl porušený
  nějaký závazek ze smlouvy
 • 00:07:56 nebo zákonná povinnost dodavatele.
 • 00:07:58 O ukotvení trezoru
  nebo o jeho upevnění do skříně
 • 00:08:02 smlouva nic neříká.
 • 00:08:04 A pokud dojde k nějakému sporu
  o vadné plnění
 • 00:08:07 nebo o náhradu škody,
 • 00:08:09 tak předmětem zkoumání
  především bude,
 • 00:08:11 jestli byla dodržena
 • 00:08:13 ona trezorová norma
  pro ukotvení trezoru.
 • 00:08:16 -Byla tedy při kotvení trezoru
  dodržena norma?
 • 00:08:19 -Manuály na to neexistují,
  normy na to neexistují.
 • 00:08:22 Takže se to dělá vždycky
  jen podle toho,
 • 00:08:25 jak je daný prostor
  a jak se to může přikotvit.
 • 00:08:29 -Takže za vás při kotvení trezoru
  žádná norma neexistuje.
 • 00:08:33 Bylo to v pořádku?
  -Ano.
 • 00:08:35 Bylo to přikotvené v daný okamžik
  v daném místě,
 • 00:08:38 jak nejlépe asi mohlo býti.
 • 00:08:41 -Existuje na to kotvení
  nějaká norma,
 • 00:08:43 jak správně má být trezor
  této kategorie ukotven?
 • 00:08:46 -Ano, norma existuje,
  je to norma 1143-1,
 • 00:08:52 která udává, že trezor má být
  ukotven silou 50 kilonewtonů.
 • 00:08:56 -Podle vás byla ta norma splněna
  v tomto případě?-Určitě ne.
 • 00:08:59 -Myslíte, že museli ti,
  kteří ten trezor odnášeli,
 • 00:09:02 vyvinout velkou sílu,
  aby ho vyndali z té skříně?
 • 00:09:04 -Ne.
 • 00:09:08 Půlmetrové páčidlo stačilo.
 • 00:09:10 -Norma tedy podle soudního znalce
  existuje.
 • 00:09:13 Jak se ale zdá, pan Epstein
  o její existenci zřejmě netuší.
 • 00:09:17 -Vzhledem k tomu, že škoda,
  která v tomto v případě vznikla,
 • 00:09:21 daleko převyšuje práva
  z vadného plnění,
 • 00:09:24 bude nutno uplatnit
  nárok na náhradu škody
 • 00:09:27 v tom rozdílu
  mezi skutečnou výší škody
 • 00:09:29 a tím, co zákazník dostal
  z titulu vadného plnění.
 • 00:09:33 Důkazní prostředky v takovém sporu
  zřejmě budou po ruce,
 • 00:09:37 protože policie pořizovala
  podrobnou fotodokumentaci
 • 00:09:41 a protokolárně zjišťovala,
  jak k té škodě došlo.
 • 00:09:44 -Podle odborníka
  je tu ale ještě další problém.
 • 00:09:47 Namontovaný trezor spadal
  do první bezpečnostní třídy,
 • 00:09:51 a proto nebyl vhodný
 • 00:09:53 pro úschovu cenností
  v hodnotě nad milion korun.
 • 00:09:56 -Zaprvé by se měla firma
  zeptat zákazníka,
 • 00:09:59 k jakému ho chce účelu.
 • 00:10:01 Potom by mu měla vysvětlit,
 • 00:10:03 že trezory existují
  v různých bezpečnostních třídách,
 • 00:10:06 nultá, první, druhá,
  třetí, čtvrtá, pátá.
 • 00:10:08 Vysvětlit mu, která třída je
  do jakého množství peněz,
 • 00:10:12 do jakého objemu finančních hodnot
  nebo šperků a tak dále.
 • 00:10:16 A ten zákazník
  by si sám potom měl říct,
 • 00:10:19 chci třídu dvě, tři, čtyři
  a tak dále.
 • 00:10:22 -Zvolit vhodnou bezpečnostní třídu
  trezoru je velmi důležité,
 • 00:10:26 protože právě podle bezpečnostní
  třídy se odvíjí plnění pojišťoven.
 • 00:10:30 -Například v případě
  tohoto trezoru,
 • 00:10:32 který patří
  do první bezpečnostní třídy,
 • 00:10:35 se limit pojišťoven pohybuje
  mezi 100 až 300 tisíci.
 • 00:10:39 Takže zajímavé by bylo
  v takovém sporu,
 • 00:10:42 jestli by i soud přiznal částku,
  která přesahuje těch 300 tisíc,
 • 00:10:47 protože protistrana by určitě
  namítla spoluzavinění
 • 00:10:50 ze strany toho zákazníka.
 • 00:10:53 Protože pokud chci
  doma uchovávat hodnoty
 • 00:10:55 přesahující například
  1 milion korun,
 • 00:10:58 tak bych si měl pořídit trezor
  důkladnější,
 • 00:11:01 na který se vztahuje
  vyšší pojistné plnění.
 • 00:11:04 -To by ale firma musela
  paní Kobilkové vysvětlit,
 • 00:11:07 což se podle ní nestalo.
 • 00:11:09 -Poté, co se k tomu soudní znalec
  na trezory vyjádřil,
 • 00:11:12 že byly porušené normy,
  zvažuji jít do soudního sporu.
 • 00:11:28 -Pokud stavební úředník nekoná,
 • 00:11:30 já můžu v prvním kole ho požádat
  o to, aby v té věci konal.
 • 00:11:34 Můžu ho požádat o to,
  aby učinil nějaké úkony,
 • 00:11:37 vyzval ostatní účastníky řízení,
  případně aby mně sdělil,
 • 00:11:40 co přesně ode mě požaduje
  za podklady.
 • 00:11:42 Pokud stavební úředník nekoná,
 • 00:11:44 můžu se obrátit
  na vedoucího stavebního úřadu
 • 00:11:46 s nějakou urgencí
  nebo případně se stížností.
 • 00:11:49 Pokud se ani potom nic neděje,
 • 00:11:51 tak se obrátím
  na tajemníka stavebního úřadu,
 • 00:11:54 případně i na starostu obce.
 • 00:11:56 A pokud se ani potom nic neděje,
 • 00:11:58 tak se mohu obrátit
  na nadřízený stavební úřad,
 • 00:12:01 což je obvykle
  krajský stavební úřad.
 • 00:12:03 -Pomalu už od konce Vánoc
  pozorujeme v obchodech
 • 00:12:06 invazi čokoládových vajec
  a zajíců,
 • 00:12:09 což je neklamná známka
  blížících se Velikonoc.
 • 00:12:12 Jaká je ale kvalita této čokolády?
  To vyzkoušíme zítra.
 • 00:12:16 Pěkný večer a na viděnou.
 • 00:12:19 -Když není kvalitní, tak se vám
  vůbec nerozpouští v puse.
 • 00:12:22 Vlastně ji tam můžete mít,
  jak dlouho chcete,
 • 00:12:24 a vůbec se vám nerozpustí,
  protože neobsahuje kakaové máslo.
 • 00:12:27 Pro mě je to nejhorší čokoláda,
  kterou jsem v životě ochutnala.
 • 00:12:31 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2019

Související