iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 5. 2016
17:40 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
6632
zhlédnutí

Černé ovce

Dřevostavba — Mince

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:01 ČERNÉ OVCE
 • 00:00:15 -Platíme, ale nedostáváme.
  -A když dostáváme, tak ne kvalitu.
 • 00:00:19 -Všichni se s tím někdy pereme.
 • 00:00:21 -S ČERNÝMI OVCEMI ovšem můžeme
  vyhrát. -Vítejte u nich.
 • 00:00:25 -A co dnes uvidíte?
 • 00:00:27 Zákaznice zaplatila
  za celou dřevostavbu,
 • 00:00:29 ale dostala jí jen půlku,
  zbytek nedokončen.
 • 00:00:32 -A pak vyzkoušíme zlevněné medaile
  s Karlem IV.,
 • 00:00:35 které přes internet prodává
  Český mincovní obchod.
 • 00:00:41 -První reportáž se týká
  objednané dřevostavby.
 • 00:00:44 Zákaznice za ni zaplatila
  polovinu peněz předem
 • 00:00:47 a zbytek ve dvou splátkách.
 • 00:00:49 -Dřevostavba ale stojí
  právě jen z poloviny.
 • 00:00:52 Zbytek jsou vzdušné zámky.
 • 00:00:54 -A vrátit peníze nebude jednoduché,
 • 00:00:56 protože zčásti skončily
  na soukromém účtu zhotovitele.
 • 00:01:00 -Tlučeme to, jak se dá,
 • 00:01:02 nehledě k tomu,
  že mi to nepřidalo ani na zdraví.
 • 00:01:05 -Paní Wolfová z Klen u České Lípy
  se v roce 2014 rozhodla,
 • 00:01:09 že postaví malou dřevostavbu
  pro svou dceru a vnučku.
 • 00:01:12 Shromáždila úspory,
  dcera prodala byt
 • 00:01:15 a na doporučení známých
 • 00:01:17 zvolily jako dodavatele společnost
  Roubenky Jirků s.r.o.
 • 00:01:21 -Byli jsme se podívat i u něj doma,
  kde si teda dům svůj stavěl,
 • 00:01:25 domluvili jsme se.
 • 00:01:27 -Paní Wolfová podepsala
  s Josefem Jirků smlouvu o dílo,
 • 00:01:31 v níž se zavázala uhradit
  polovinu ceny stavby předem
 • 00:01:34 a zbytek ve dvou splátkách.
 • 00:01:37 V září 2014 se začalo stavět,
  na konci listopadu mělo být hotovo.
 • 00:01:41 -Ta stavba začala
  tak nějak jít nejít,
 • 00:01:44 víc se nedělalo, než dělalo.
 • 00:01:47 A v prosinci za mnou přišli,
  že je potřeba,
 • 00:01:50 abych doplatila celou částku,
  že jinak nemůžou pokračovat,
 • 00:01:55 že budou muset zastavit stavbu.
 • 00:01:58 -Paní Wolfová podepsala
  dodatek ke smlouvě
 • 00:02:01 a zaplatila postupně
  dalších zhruba 700 000.
 • 00:02:05 Zatímco prvních 560 000
  odeslala převodem na účet,
 • 00:02:09 další peníze už přebíral pan Jirků
  hotově proti potvrzení.
 • 00:02:13 Dokončení stavby se v dodatku
  ke smlouvě posunulo na leden 2015,
 • 00:02:18 ale hotovo není dodnes.
 • 00:02:22 -Topení se začalo dělat,
  byl tady topenář, něco málo natáhl,
 • 00:02:26 bohužel pan Jirků mu nezaplatil,
  tak co tady bylo navíc,
 • 00:02:31 tak si topenář odvezl
  a zase skončil.
 • 00:02:34 To samý bylo s elektrikou.
 • 00:02:36 Peníze jsem mu na okna dávala.
 • 00:02:38 Okna byla vyrobená,
  ale bohužel nebyla zaplacená,
 • 00:02:42 takže okna dodneška nejsou.
 • 00:02:46 Podle znaleckého posudku
  tady je prostavěno 688 500 Kč
 • 00:02:50 a já jsem zaplatila 1 316 000.
 • 00:02:53 Od června tady ta stavba stojí,
  a nikdo se k tomu nemá, nehlásí.
 • 00:02:58 -Kam zmizel zbytek peněz?
 • 00:03:00 Paní Wolfová šla nakonec
  v říjnu 2015
 • 00:03:03 podat trestní oznámení na policii
  a čeká, co bude dál.
 • 00:03:07 -Kauza je ve fázi prověřování.
 • 00:03:10 Dosud jsme nesdělili obvinění
  žádné konkrétní osobě.
 • 00:03:15 Policie očekává posun
  do jednoho měsíce.
 • 00:03:19 -Zatímco paní Wolfová doufá
  v jakékoli řešení svojí situace,
 • 00:03:23 pan Jirků podniká nerušeně dál.
 • 00:03:25 U rozestavěné roubenky
  v Orlických horách
 • 00:03:28 jsme ho bohužel nezastihli,
  můžeme mu ale zkusit aspoň zavolat.
 • 00:03:32 -Nejsem z těch, který by od něčeho
  dal ruce pryč, opravdu ne.
 • 00:03:37 Já mám ruce zdravý
  a rád pomůžu a dodělám.
 • 00:03:40 Ale říkám, zůstaly mi ty ruce jenom
  dvě, takže to nebude na písknutí,
 • 00:03:45 že teď zítra to bude.
 • 00:03:47 Říkám to na rovinu, víc vám k tomu
  říct nemůžu, opravdu, nezlobte se.
 • 00:03:52 -Dobře, tak děkuju.
 • 00:03:55 Tak budeme teda v očekávání,
  jak to celý krásně skončí
 • 00:03:58 a paní Wolfová bude bydlet.
 • 00:04:01 -Jako určitě,
  já jsem jí to i loni říkal.
 • 00:04:03 Do konce prázdnin.
 • 00:04:05 -A myslíte,
  že to bude do konce prázdnin?
 • 00:04:08 -Já vám říkám, já jsem jí to slíbil
  a bude to.
 • 00:04:12 -Paní Wolfová
  už ale slibů slyšela dost
 • 00:04:14 a chtěla by spíš vrátit peníze.
  To ale nebude tak jednoduché.
 • 00:04:19 Ve smlouvě, kterou podepsala
  s firmou Roubenky Jirků,
 • 00:04:22 nebylo číslo účtu.
 • 00:04:25 Od policistů se dozvěděla,
 • 00:04:27 že první platbu poslala přímo
  na soukromý účet pana Josefa Jirků.
 • 00:04:31 Na příjmových dokladech
  také chybí razítko společnosti.
 • 00:04:35 Je to takhle v pořádku?
 • 00:04:37 -V případě, že číslo účtu
  ve smlouvě není, tak to znamená,
 • 00:04:41 že vy plníte
  nikoliv z titulu smlouvy o dílo,
 • 00:04:43 ale vy plníte vlastně
  mimo tento smluvní rámec.
 • 00:04:46 A v takovém případě
 • 00:04:48 vy nemáte potom pohledávku
  za tím vaším zhotovitelem,
 • 00:04:51 ale je to pohledávka z titulu
  tzv. bezdůvodného obohacení,
 • 00:04:55 která je přímo
  za tou konkrétní osobou.
 • 00:04:57 -Paní Wolfová tedy všechny peníze
  poskytla přímo panu Jirků,
 • 00:05:01 a nikoli jeho firmě.
 • 00:05:03 Pan Jirků je ale od července 2015
  v insolvenci.
 • 00:05:07 -Pokud je osoba
  v insolvenčním řízení,
 • 00:05:10 vy vlastně po ní musíte
  vymáhat pohledávky
 • 00:05:13 v rámci toho insolvenčního řízení.
 • 00:05:15 Bohužel teď,
  jestliže pohledávku nepřihlásila,
 • 00:05:17 a to insolvenční řízení probíhá,
 • 00:05:20 tak mimo rámec insolvenčního řízení
  nemáte možnost vymáhat pohledávky,
 • 00:05:24 které jste včas nepřihlásili.
 • 00:05:26 -Nemá to z čeho splatit, nemá,
  tak vůbec nemám tušení,
 • 00:05:29 jak to všechno dopadne.
 • 00:05:32 -Paní Wolfová si na dostavbu
  domku bude muset půjčit od banky.
 • 00:05:35 Její nemovitost má nyní hodnotu
  zhruba 700 000,
 • 00:05:38 ovšem zaplatila za ni
  dvakrát tolik.
 • 00:05:40 Podle právníků o tyto prostředky
  nejspíš nenávratně přišla.
 • 00:05:44 Na co bychom si měli dávat pozor,
 • 00:05:46 abychom se také neocitli
  v potížích?
 • 00:05:49 -V případě,
  že činíte milionovou investici,
 • 00:05:51 je dobré si maximálně prolustrovat
  toho smluvního partnera.
 • 00:05:55 To znamená, ať už referencemi,
  ať už obecně na internetu,
 • 00:05:59 je řada serverů,
  kde jsou recenze.
 • 00:06:02 Ale i hned na počátku, podívat se
  do insolvenčního rejstříku,
 • 00:06:06 podívat se do obchodního rejstříku,
 • 00:06:08 kde taky máte třeba nějaké informace
  o exekucích apod.
 • 00:06:11 Protože jakmile už je
  ten zhotovitel předlužen,
 • 00:06:13 tak vlastně už mi nepomůže
  ani občanskoprávní řízení
 • 00:06:17 a následná exekuce,
 • 00:06:19 protože když ten dlužník
  nemá majetek,
 • 00:06:21 já se nemám z čeho uspokojit,
 • 00:06:24 tak bohužel už se svých pohledávek,
  svých peněz nedomůžu.
 • 00:06:27 -Vy jako poškozená musíte dokazovat,
  vy musíte tohle,
 • 00:06:31 a ten, kdo vás poškodil,
  ten nemusí vlastně nic,
 • 00:06:35 v klidu si může podnikat dál.
 • 00:06:39 -Hele, hodíme si mincí o to,
  kdo dostane tuhle medaili.
 • 00:06:43 Když padne panna, tak já,
  když orel, tak ty. Házej.
 • 00:06:47 -Orel. -Dobře.
  Ale ty stejně čokoládu nejíš.
 • 00:06:51 -Možná bych radši
  čokoládovou medaili než tu,
 • 00:06:54 o které bude naše reportáž.
  -Na té by sis vylámal zuby, co?
 • 00:06:57 -Na té by si vylámal zuby
  i nejeden znalec.
 • 00:07:00 -Kolik mi za to dáte, prosím vás?
 • 00:07:06 -Co naší návštěvě numismatika
  předcházelo?
 • 00:07:09 Z letáku Českého mincovního
  obchodu švýcarské značky HMK
 • 00:07:13 nás zaujaly barevné
  a ryzím zlatem zušlechtěné medaile
 • 00:07:16 s motivy Karla IV.
  a tisícikorunové bankovky.
 • 00:07:20 Momentálně za snížené ceny,
  199 korun za kus.
 • 00:07:23 -To, co nás ale na první pohled
  musí naprosto zarazit,
 • 00:07:27 je práce s cenou,
  respektive s deklarovanou slevou.
 • 00:07:30 Pokud ten produkt
  má hodnotu 2500 korun
 • 00:07:33 a ten prodejce prodává za 200 korun,
  tak něco nemůže být v pořádku.
 • 00:07:37 -Abychom zjistili, kde je háček,
  zboží z obchodu jsme si objednali.
 • 00:07:41 -Dobrý den, já bych si u vás
  rád objednal ražbu.
 • 00:07:45 -Zákaznické číslo poprosím,
  povídejte.
 • 00:07:47 -Zákaznické číslo? To nemám.
 • 00:07:50 -Vy jste si ještě od nás
  nikdy nic neobjednával?-Zatím ne.
 • 00:07:54 -Nešlo si nevšimnout
  překvapení prodejkyně,
 • 00:07:57 že jsou ještě tací,
 • 00:07:59 kteří v Českém mincovním obchodě
  zatím neobjednávali.
 • 00:08:02 Za dobírku jsme zaplatili
  497 korun.
 • 00:08:05 A kromě medailí
  jsme v balíčku našli
 • 00:08:07 i tucet nabídek na další nákup,
 • 00:08:10 podle dopisů nás totiž díky prvnímu
  nákupu vedou jako věrného klienta.
 • 00:08:14 -Zákazník si objedná jakousi minci
  za zvýhodněnou cenu,
 • 00:08:18 v tomto případě.
 • 00:08:20 A jak máme zdokumentováno,
  tak on se zavazuje,
 • 00:08:23 je to někde v reklamě napsáno
  drobným písmem,
 • 00:08:26 k tomu, že se zařazuje
  do sběratelského programu.
 • 00:08:29 Ačkoli spotřebitel pořádně neví,
  co to znamená,
 • 00:08:32 tak mu začnou chodit další výrobky,
  kolikrát i za mnohem vyšší cenu.
 • 00:08:36 A spotřebitel pak neví,
  jak se z toho programu vyvázat.
 • 00:08:39 Když to nezaplatí, tak mu údajně
  hrozí exekuce a podobně.
 • 00:08:43 -Člověk se tedy stane sběratelem,
  ani neví jak.
 • 00:08:46 -To je velká bolest těchto prodejců,
 • 00:08:48 že ty závazné věci napíší
  malým písmenem,
 • 00:08:51 že si toho spotřebitel
  ani nemusí všimnout.
 • 00:08:54 A často je třeba překliknout
  i na nějakou jinou záložku.
 • 00:08:58 -Na webu prodejce jsme se dočetli,
 • 00:09:01 že díky nákupu
  značky Český mincovní obchod
 • 00:09:04 jsme se stali členy
  prominentní společnosti.
 • 00:09:06 Jakou hodnotu má tedy naše sbírka?
 • 00:09:09 -Tak já se omlouvám,
 • 00:09:11 ale za tyto medaile vám nemohu
  nabídnout žádnou cenu.
 • 00:09:14 Jedná se o komerční,
 • 00:09:15 na sběratelském trhu
  zcela bezcenné medaile.
 • 00:09:18 Použít leda jako dárek.
 • 00:09:20 -Existují vzácné mince,
  soudobé nebo z 19. století,
 • 00:09:23 o kterých víme,
  že stojí desítky tisíc, řekněme,
 • 00:09:26 ale ty desítky tisíc stojí
  ve chvíli, kdy potkáte někoho,
 • 00:09:30 kdo to chce koupit.
 • 00:09:32 Jinak prostě si můžete říkat,
  dal jsem za ni moc peněz,
 • 00:09:35 ale když se jí chcete zbavit,
  a nevíte, komu ji prodáte,
 • 00:09:38 tak to je prostě jenom váha kovu
  nebo cena kovu.
 • 00:09:41 Tady ta cena kovu je 3 koruny.
 • 00:09:43 A spoléhat na to,
  že to stoupne v ceně
 • 00:09:46 jenom kvůli tomu obrázku Karla IV.,
  je...
 • 00:09:49 Může se to stát,
  ale je to podobné,
 • 00:09:52 jako když si kupujete los a doufáte,
  že vyhraje tu hlavní cenu.
 • 00:09:56 -Podle popisu na internetu
  se ale zdálo,
 • 00:09:59 že naše nová sbírka
  bude doslova skvost.
 • 00:10:01 Medaile se totiž pyšní
  vysokou kvalitou výroby,
 • 00:10:05 tzv. leštěnou ražbou.
 • 00:10:06 -Myslím si, že když kvalita té mince
  není schopná mluvit sama za sebe,
 • 00:10:11 tak je třeba víc verbalizovat
  ty kvality.
 • 00:10:14 Často tady nalezneme
  taková vyjádření jako:
 • 00:10:17 mimořádné, nákladné, nákladně
  zušlechtěno drahými kovy atd.
 • 00:10:21 -Lidé, kteří jsou takto osloveni,
 • 00:10:24 se cítí jakoby opravdu
  tím věrným zákazníkem,
 • 00:10:27 tím důležitým článkem
  v tom obchodním řetězci,
 • 00:10:30 a myslí si, že celá ta tíha
  jakoby je na nich,
 • 00:10:33 že opravdu když si něco koupí,
  tak budou velice důležití
 • 00:10:36 a můžou získat i nějakou výhodu.
 • 00:10:38 -Česká obchodní inspekce
  navíc dohledala společnost
 • 00:10:42 sídlící v Plzni,
 • 00:10:43 která pro tuto švýcarskou firmu HMK
  zajišťuje zřejmě technický servis.
 • 00:10:48 -Česká obchodní inspekce v této věci
  může kontrolovat
 • 00:10:51 pouze český subjekt,
 • 00:10:53 ve Švýcarsku je
  švýcarský dozorový orgán,
 • 00:10:56 který jsme prosili o spolupráci.
 • 00:10:58 A pokud se prokáže přímá souvislost
  mezi českou firmou
 • 00:11:01 a touto švýcarskou firmou,
 • 00:11:03 a prokáže se české firmě
  klamavá obchodní praktika,
 • 00:11:06 tak tam například hrozí sankce
  až do výše 5 milionů korun.
 • 00:11:10 -Český mincovní obchod sleduje
  i Česká národní banka.
 • 00:11:13 -Konkrétně v loňském roce jsme jim
  udělili pokutu 10 000 korun za to,
 • 00:11:18 že vydávali medaile,
 • 00:11:20 které byly snadno zaměnitelné
  s euro mincemi.
 • 00:11:24 -Problém ve výrobě komerčních
  medailí v současné době je v tom,
 • 00:11:28 že vlastně vnucuje
  a vnukává těm kupujícím myšlenku,
 • 00:11:33 že je to investice,
  a že to kupují s tím,
 • 00:11:37 že se jim tato medaile zhodnotí
  v nějaké budoucnosti.
 • 00:11:41 Žádná z těch komerčních sérií
  se prodat za zajímavou cenu nedá.
 • 00:11:47 -Zdálo by se, že podle selského
  rozumu by nemělo být lehké naletět.
 • 00:11:52 Sběratelů má ale firma
  Český mincovní obchod stále dost.
 • 00:11:56 Série s motivem princezny Diany,
 • 00:11:58 kterou jsme chtěli původně
  objednat, byla totiž vyprodaná.
 • 00:12:02 Než si tedy zakoupíte
  podezřele zlevněné zboží,
 • 00:12:05 věnujte pár minut
  prověření prodejce.
 • 00:12:07 A my se dále budeme věnovat
  rizikovým webům.
 • 00:12:12 -A medaili za neférové jednání
  získává pan...
 • 00:12:15 -Na to si počkejte do zítřka,
  budou to nevyžádané esemesky,
 • 00:12:19 za které ovšem operátor účtuje
  lidem peníze.
 • 00:12:21 -A přidáme také test
  přímočarých pil. Na viděnou.
 • 00:12:25 -Vůbec mi nejde na rozum,
 • 00:12:27 jak někdo může z lidí beztrestně
  tahat peníze.
 • 00:12:31 -Tu reklamaci jako takovou musí
  uplatnit u poskytovatele té služby.
 • 00:12:35 -Ačkoli ta platba
  mu vlastně nejde ani celá?
 • 00:12:37 Část zůstává, předpokládám,
  operátorům.
 • 00:12:40 -Tady k tomu detail nemám.
 • 00:12:42 -Pořád se ti operátoři chlubí,
  jak pečují o zákazníky,
 • 00:12:45 a toto mně jako péče
  rozhodně nepřijde.
 • 00:12:48 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2016

Související