iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 6. 2014
17:40 na ČT1

1 2 3 4 5

10 hlasů
2868
zhlédnutí

Černé ovce

Výpověď z bytu

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:15 -Pronajímatelé kontra nájemníci.
  -Soužití bývá někdy problematické.
 • 00:00:20 -Zvlášť když jedna strana
  neplní své povinnosti.
 • 00:00:23 -Vítejte u ČERNÝCH OVCÍ.
 • 00:00:25 -Zaměřených tentokrát
  na jedno téma.
 • 00:00:27 -Vlado, představ si, že žiješ
  v domě, ve kterém nic nefunguje.
 • 00:00:31 -Snadná představa, sám to zažívám
  doma, když manželka stávkuje.
 • 00:00:34 -Jo, takže si sám vaříš a pereš.
 • 00:00:36 -No, a taky přišívám knoflíky,
  to není žádná legrace.
 • 00:00:39 -No jo, ale tohle je
  úplně o něčem jiném.
 • 00:00:41 V domě, o kterém teď bude řeč,
  neteče teplá voda, nehřeje topení
 • 00:00:45 a nejezdí výtah.
 • 00:00:47 -Funguje pouze jediné: pravidelné
  vybírání nájemného. -To jo.
 • 00:00:51 Já si myslím, že kdyby tady někdo
  musel aspoň týden žít,
 • 00:00:54 tak možná že by se
  k tomu stavěl jinak,
 • 00:00:56 že by to na vlastní kůži pocítil.
 • 00:00:58 Miroslava Weberová žije v bytě
  v centru Ostravy celý svůj život.
 • 00:01:02 Kdysi to byl výstavní dům
  a příjemné bydlení.
 • 00:01:05 Přestože nájemníci chtěli byty
  od státu odkoupit, nebylo to možné.
 • 00:01:10 V roce 2002 koupila celý dům firma
  UNIMEX-INVEST, s.r.o.
 • 00:01:14 Začaly se ty poměry tady zhoršovat.
 • 00:01:16 Nejprve teda jsme neměli
  teplou vodu,
 • 00:01:19 takže jsem si pořídila na vlastní
  náklady elektrický bojler.
 • 00:01:23 -Jak vám to zdůvodnili?
  -Já si myslím, že ani nezdůvodnili.
 • 00:01:29 Prostě je to tak, a hotovo.
 • 00:01:31 Tady s námi nikdo nediskutuje
  a nediskutoval, od začátku.
 • 00:01:35 Teplou vodu si paní Weberová
  zajistila sama.
 • 00:01:38 To ale nebylo všechno.
 • 00:01:40 S vážným problém se ozvala
  firma Dalkia,
 • 00:01:42 která do celého domu
  dodávala teplo.
 • 00:01:44 Že teda majitel neuhradil
  nějaké ty faktury,
 • 00:01:47 a že na základě toho teda
  nás upozorňují,
 • 00:01:50 že bude odstavené topení.
  -A to se stalo?-Což se stalo.
 • 00:01:54 -Jak jste topila teda?
  -Jak jsem topila? Přímotopy.
 • 00:01:57 -Vytopí to ten byt vůbec?
  -Ne, nevytopí.
 • 00:02:00 A tak paní Weberová podala žalobu,
  aby majitel dodávku tepla zajistil.
 • 00:02:05 Spor skončil tak,
  že dr. Weberová byla úspěšná,
 • 00:02:08 nicméně pronajímatel stejně
  nesplnil povinnost,
 • 00:02:13 kterou mu soud v první i druhé
  instanci uložil,
 • 00:02:16 takže vymáháme
  tuto povinnost exekučně.
 • 00:02:19 UNIMEX-INVEST
  má sídlo v Ostravě-Porubě,
 • 00:02:21 jediným jednatelem je Petr Nevlud
 • 00:02:24 a jediným společníkem
  Věra Nevludová.
 • 00:02:26 Tak paní Nevludová tady bydlí,
  tak zkusíme zazvonit.
 • 00:02:33 Já hledám paní Nevludovou.
  Neznáte ji?
 • 00:02:36 -Bydlí nahoře ve 14. poschodí.
  -Jo.
 • 00:02:39 A tady má mít teda i sídlo ta firma
  UNIMEX-INVEST, to nevíte asi?
 • 00:02:45 -A ona to má mít tady?
  -Hm, Svojsíkova 2.
 • 00:02:48 -A zvonila jste na ni?
  -Zvonila.
 • 00:02:51 No tak ona bude asi u syna.
 • 00:02:53 A tak jsme Nevludovým
  nechali ve schránce vzkaz.
 • 00:02:56 Koupelna je absolutně nefunkční,
  protože, jak vidíte, voda neteče.
 • 00:03:00 Jak se myjete?
 • 00:03:02 Myju se buď u kamarádky,
  anebo teda si přinesu vodu z chodby,
 • 00:03:07 z chodby v kýblu,
  nahřeju si na plynu
 • 00:03:10 a tady si ji prostě dám do umyvadla.
 • 00:03:18 Jak se vaří bez vody?
 • 00:03:20 No hlavně teda čínské polívky, třeba
  prostě salát si tady nemůžu udělat.
 • 00:03:25 -Proč?-Protože salát se musí
  opláchnout pod tekoucí vodou, že jo,
 • 00:03:29 tak to absolutně ne.
  S ovocem jsou taky hrozné problémy.
 • 00:03:33 Jak si chcete tady prostě umýt
  hroznové víno, že jo?
 • 00:03:38 Bez tekoucí vody
  se prostě žije hodně špatně.
 • 00:03:41 A tak se paní Weberová obrátila
  na stavební úřad.
 • 00:03:44 Tam se ale obrátil
  i majitel domu.
 • 00:03:46 Že chce, abychom nařídili vyklizení
  tohoto objektu,
 • 00:03:52 a to mimo jiné z toho důvodu,
  že tam neteče voda těm lidem,
 • 00:03:55 kteří tento objekt obývají.
 • 00:03:57 My jsme provedli kontrolní prohlídku
  tohoto objektu, zjistili jsme,
 • 00:04:01 že je řádně napojen
  na vodovodní rozvody,
 • 00:04:03 neshledali jsme žádné jiné závady,
  proto jsme vlastníkovi sdělili,
 • 00:04:07 že žádné takové nařízení
  vydávat nebudeme.
 • 00:04:09 A oddělení přestupků
  vydalo rozhodnutí,
 • 00:04:11 kterým nařídilo vlastníkovi,
  společnosti UNIMEX,
 • 00:04:14 aby obnovil dodávku vody.
 • 00:04:16 To se ale stejně
  jako v případe tepla nestalo.
 • 00:04:19 A tak začal další soud,
  tentokrát o dodávku vody.
 • 00:04:22 Bylo rozhodnuto,
 • 00:04:24 že tedy pronajímatel je povinen
  tuto povinnost zajistit,
 • 00:04:30 čili dodávat do bytu vodu.
 • 00:04:32 Nicméně nesplnil tuto povinnost,
  a proto ji soud vynucuje pokutami,
 • 00:04:35 výsledkem je,
  že voda dodávána není
 • 00:04:38 a na pokutách zaplatil
  necelých 400 000 Kč.
 • 00:04:40 Tak možná pomůže úřad?
 • 00:04:42 Vás to jako místostarostku neštve,
  že ve 21. století takto lidé žijí
 • 00:04:47 v centru Ostravy?
 • 00:04:50 Určitě mě to štve, ale opravdu
  s těmi vlastníky těch nemovitostí -
 • 00:04:54 nemáme žádnou na ně páku
 • 00:04:56 a žádnou možnost
  prostě je k něčemu nutit.
 • 00:04:58 Bohužel to je opravdu situace
  občanskoprávního řešení či sporu.
 • 00:05:02 Nejen chybějící teplo a voda.
  Majitel se nestará ani o jiné věci.
 • 00:05:06 Tady se evidentně neuklízí,
  ale u soudu byla o tom zmínka,
 • 00:05:10 že se tady uklízí co 14 dnů.
 • 00:05:12 Oficiální verze je, že osvětlení
  funguje v nebytových prostorách,
 • 00:05:17 ve společných prostorách,
  takže tady je asi...
 • 00:05:20 -To je vypínač?
  -To byl vypínač.
 • 00:05:26 Můžeme jet výtahem?
 • 00:05:27 Ne, výtahem nemůžeme jet,
  výtah je několik let nefunkční.
 • 00:05:32 Ale to jsou asi drobnosti
  proti tomu?
 • 00:05:35 No tak to jsou drobnosti,
  samozřejmě.
 • 00:05:37 Drobností ovšem není to, že majitel,
  firma teda, vyžaduje,
 • 00:05:41 abych za výtah platila.
 • 00:05:42 Paní Weberová všechny služby
  řádně platí, a to i přesto,
 • 00:05:46 že za posledních 6 let
  nemá žádné vyúčtování.
 • 00:05:50 Takto popsaný případ nasvědčuje,
 • 00:05:52 že se jedná o šikanózní jednání
  pronajímatele,
 • 00:05:57 který se takovýmito poměrně
  drastickými metodami snaží vyštvat
 • 00:06:01 své nájemce ze svého domu.
 • 00:06:03 Bohužel se mnohdy takovýmto
  pronajímatelům
 • 00:06:05 podobné jednání i daří.
 • 00:06:08 Nicméně chtěl bych povzbudit všechny
  podobné nájemce,
 • 00:06:11 aby podávali žaloby,
  obraceli se na policii,
 • 00:06:14 a hlavně aby se bránili o své právo.
 • 00:06:17 Pět nájemníků skutečně podalo
  trestní oznámení
 • 00:06:20 a bylo zahájeno trestní stíhání.
 • 00:06:23 Jednatel společnosti,
  pan Petr Nevlud,
 • 00:06:25 byl pravomocně odsouzen pro jednání,
  které bylo nazváno útiskem,
 • 00:06:30 to musím přesně přečíst.
 • 00:06:36 "Je to trestný čin neoprávněného
  zásahu do práva k domu,
 • 00:06:40 bytu, nebo k nebytovému prostoru."
 • 00:06:42 Následně, to je důležitá okolnost,
  byl amnestován, a to 1. 1. 2013.
 • 00:06:47 O sjednání schůzky
  jsme požádali advokáta,
 • 00:06:50 který Petr Nevluda zastupuje.
 • 00:06:52 Rozhovor ale jednatel
  firmy UNIMEX odmítl,
 • 00:06:55 poslal nám pouze
  e-mailové vyjádření.
 • 00:07:16 Pro neplacení těchto služeb jsme
  přerušili kontakt s tímto klientem.
 • 00:07:22 V letošním roce se na nás vlastník
  budov opět obrátil s tím,
 • 00:07:26 že by chtěl obnovit dodávku
  našich služeb,
 • 00:07:30 čekáme z jeho strany,
  až nám dá vědět,
 • 00:07:33 že je se svou vnitřní technickou
  infrastrukturou připraven
 • 00:07:37 přijmout naše dodávky tepla
  a teplé užitkové vody
 • 00:07:40 uvnitř svých budov.
 • 00:07:44 Jestli majitel domu vyrovnal dluhy,
  to nevíme.
 • 00:07:47 Co ale víme jistě, je,
  že voda neteče už 6 let
 • 00:07:50 a topení nefunguje dokonce 8 let.
 • 00:07:54 Nájemníkům jsem zajistil náhradní
  způsob dodávek přívodu vody.
 • 00:07:59 V tom má majitel objektu v podstatě
  pravdu, přívod vody zajistil,
 • 00:08:04 teď se ale opravdu pozorně dívejte.
 • 00:08:06 -To je náš zdroj vody.-Tohle je
  dodávka vody ve 21. století?
 • 00:08:10 Ano, to je jediný zdroj vody,
  který tady máme.
 • 00:08:14 Takže tady si napustíme vodu
  tou hadicí,
 • 00:08:17 pak si to uchovávám doma a prostě
  používám jako užitkovou vodu.
 • 00:08:24 -Nefunguje třeba v zimě, zamrzá,
 • 00:08:27 a někdy se vyvleče
  nebo nějaká technická závada,
 • 00:08:30 přijde to opravit třeba až za týden
  a čekáme na tu opravu.
 • 00:08:36 No ale nejhorší je, že to nenahradí
  tu vodu klasickou z vodovodu,
 • 00:08:40 protože si nemůžete pustit pračku,
  nefunguje, nemůžete se okoupat,
 • 00:08:44 osprchovat, maximálně si můžete
  nahřívat vodu v hrncích na plynu
 • 00:08:47 nebo elektřině.
  Nic z těch vymožeností,
 • 00:08:50 které mají vlastně všechny
  moderní domácnosti
 • 00:08:52 a co je dneska samozřejmostí,
  nemáme.
 • 00:08:55 -Je povinností pronajímatele,
  aby zajistil,
 • 00:08:58 aby byly společné prostory
  osvětleny,
 • 00:09:02 aby byly společné prostory
  uklízeny, musí dodávat vodu,
 • 00:09:06 také elektrickou energii, teplo.
 • 00:09:08 Tyto povinnosti
  jsou ty základní povinnosti,
 • 00:09:11 které by měl pronajímatel
  tomu nájemci zajistit.
 • 00:09:14 V případě, že ale nejsou dodávány,
 • 00:09:17 pak nájemce nemůže plnohodnotně
  užívat svůj byt,
 • 00:09:20 a za této situace má nárok
  na poskytnutí slevy z ceny.
 • 00:09:24 Jenže místo poskytnutí slevy
  Petr Nevlud naopak nájemné zvýšil.
 • 00:09:29 S tím paní Weberová nesouhlasila,
  obrátila se na soud a ten vyhrála.
 • 00:09:34 O rok později přišlo další
  zvýšení nájemného a další soud.
 • 00:09:38 A přestože šlo
  o stále stejný problém,
 • 00:09:41 tentokrát soud rozhodl opačně.
 • 00:09:43 Konstatoval, že zvýšení je platné,
  takže tím se stalo,
 • 00:09:47 že dr. Weberová dluží na nájemném
  od roku 2009,
 • 00:09:54 protože rozsudek zněl k tomuto datu,
  do dneška řádově 120 000 Kč.
 • 00:10:00 Paní Weberová totiž platila nájem
  v původní výši.
 • 00:10:04 Podle rozhodnutí soudu
  je povinna doplatit částku ode dne,
 • 00:10:07 kdy firma nájem zvýšila.
 • 00:10:09 Z paní Weberové
  je tedy dnes neplatič.
 • 00:10:12 A z tohoto důvodu dostala z bytu
  výpověď. A to bez náhrady.
 • 00:10:16 Firma UNIMEX-INVEST ji žaluje
  o 192 000 Kč.
 • 00:10:42 V případě, že paní Weberové nebyly
  dodávány žádné služby,
 • 00:10:46 tzn. žádná voda, žádné teplo,
  fakticky jí bylo znemožněno,
 • 00:10:50 aby ten byt obývala, pak si myslím,
  že je jejím nejenom morálním,
 • 00:10:54 ale také zákonným právem,
 • 00:10:56 aby neplatila nájemné a zálohy
  za tyto služby.
 • 00:11:02 V případě,
  že tyto platby prováděny nebyly,
 • 00:11:05 tak i když by za normálních
  okolností měl pronajímatel právo
 • 00:11:09 k výpovědi přistoupit, tak v tomto
  daném konkrétním případě
 • 00:11:13 dle mého názoru toto právo nemá.
 • 00:11:15 A tak paní Weberová podala
  další žalobu k soudu.
 • 00:11:18 Tentokrát o neplatnost výpovědi.
 • 00:11:20 Já bych nájemníkům v každém případě
  doporučil, aby také zvážili,
 • 00:11:24 zda nepodají žalobu na ochranu
  osobnosti
 • 00:11:27 a nebudou se domáhat nějakého
  přiměřeného zadostiučinění za kroky,
 • 00:11:32 které jim byly způsobeny,
 • 00:11:34 a za ty obtíže,
  které byli víceméně nuceni vytrpět.
 • 00:11:37 -Co opravdu jako tak můžeme
  pomoct těm lidem, tak je,
 • 00:11:43 že by se mohli obrátit
  na sociální odbor,
 • 00:11:46 který by jim poskytl
  jakési informace,
 • 00:11:48 a případně na majetkový odbor,
 • 00:11:50 kde by mohli případně požádat
  o obecní byt.
 • 00:11:53 Vím, že tady to asi není to pravé
  řešení, které by ti lidé požadovali,
 • 00:11:58 ale to je opravdu to jediné,
 • 00:12:00 co pro ně můžeme
  v danou chvíli udělat.
 • 00:12:02 -Pocit bezmocnosti, ten je strašný,
  ten je příšerný,
 • 00:12:06 to je psychická zátěž.
 • 00:12:10 -Ty ses do toho úklidu
  nějak položila.
 • 00:12:13 -Na bezmocnost a psychickou zátěž
  je práce nejlepší.
 • 00:12:16 -A na čištění dlaždic jsou zase
  lepší jiné metody
 • 00:12:19 než kartáček na zuby.
  -Jo? Ukaž.
 • 00:12:22 -Ukážu. Už v zítřejším testu.
  Těšte se.
 • 00:12:27 To čištění se muselo
  několikrát opakovat
 • 00:12:29 a pak teprve byl nějaký efekt.
 • 00:12:31 Ale stejně zanechávaly
  takový mastný film.
 • 00:12:34 A ještě horší to bylo
  s vodním kamenem,
 • 00:12:37 tam ty prostředky
  nejsou příliš účinné,
 • 00:12:39 ačkoli to většina z nich slibuje
  na obalech.
 • 00:12:44 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2014

Související