iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 7. 2019
20:00 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
1381
zhlédnutí

Události v kultuře

Hlavní kulturní pořad zpravodajského programu ČT24. Aktuality, živé vstupy, zasvěcení hosté ve studiu.

18 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v kultuře

 • 00:00:04 Soutěž operních talentů ovládli
  pěvci ze Španělska a Guatemaly.
 • 00:00:07 Diváci ocenili Korejce.
 • 00:00:11 Tři příběhy zrady a kolaborace
  v knize od Doležala.
 • 00:00:17 Hynek Bočan hostem filmové školy.
 • 00:00:30 Témata pro sobotní události
  v kultuře, vítá vás Petra Křížková.
 • 00:00:35 V soutěži mladých operních pěvců
  zvítězili guatemalská sopranistka
 • 00:00:40 a španělský tenor.
 • 00:00:44 Porota je v pražském Národním
  divadle vybrala z 12 finalistů.
 • 00:00:48 Projekt založilo v roce 93 slavný
  Placido Domingo a letos
 • 00:00:53 s ním poprvé přijel do Česka.
 • 00:01:06 Z žen zaujala nejvíce
  Adriana Gonzálezová.
 • 00:01:21 Z mužů potom španělský tenorista.
 • 00:01:32 Já osobně jsem věděl
  už od semifinálového koncertu,
 • 00:01:36 že na jednom z předních
  míst se objeví sopranistka
 • 00:01:40 Adriana Gonzálezová.
 • 00:01:47 Ona zpívala v té nejtěžší
  disciplíně s obrovskou
 • 00:01:50 dechovou rezervou.
 • 00:01:55 Podle zakladatele soutěže se letos
  sešlo opravdu velké množství
 • 00:01:59 talentů a rozhodování
  tak nebylo jednoduché.
 • 00:02:19 Česko v soutěži reprezentovala
  Zdislava Bočková.
 • 00:02:22 Do finálového kola
  ale nepostoupila.
 • 00:02:31 Zvolila pro své semifinálové
  vystoupení pouze jednu krátkou árii
 • 00:02:36 z Janáčkovy Lišky bystroušky.
 • 00:02:48 Je velmi obtížná.
 • 00:02:50 A málokdo, kdo nevládne
  češtinou, to může ocenit.
 • 00:02:58 O opeře, kterou jste si vybrala,
  se říká, a že je velmi těžká.
 • 00:03:02 Nebyl to svým způsobem risk?
 • 00:03:08 Risk to nebyl.
 • 00:03:10 Samozřejmě to není árie,
  kterou bych zpívala chvíli.
 • 00:03:13 Zpívám ji už několik let.
 • 00:03:15 Pro mě to naopak byla
  obrovská hrdost,
 • 00:03:18 stát na jevišti Národního divadla,
 • 00:03:21 kde nad sebou máte
  nápis národ sobě.
 • 00:03:24 A zpívat Janáčkovu árii
  Placidovi Domingovi.
 • 00:03:33 Každoročně se stává,
 • 00:03:34 že vítěze doporučí jako záskok
  za slavného operního pěvce.
 • 00:03:52 Tři různé příběhy.
 • 00:03:53 Tři různé cesty ke zradě
  a kolaboraci.
 • 00:03:56 Kniha zkoumá okamžiky, kdy se lidé
  rozhodli zaprodat nacistům.
 • 00:04:00 Jako Karel Čurda, parašutista,
  který se stal synonymem zrady.
 • 00:04:07 16. června 42.
 • 00:04:08 Týden po vyhlazení Lidic
  přijel Karel Čurda do Prahy.
 • 00:04:12 Z nádraží pospíchal za rodinou
  Svatošových.
 • 00:04:16 Karel Čurda přišel ve strašně
  depresivní náladě.
 • 00:04:21 V tom bytě neustále chodil, kouřil
  jednu cigaretu za druhou, potil
 • 00:04:25 se, koktal.
 • 00:04:27 Čurda se tehdy ptal pana Svatoše,
  kde jsou schovaní kluci.
 • 00:04:32 Pan Svatoš to nevěděl, ale naznačil
  mu, že jsou někde dobře ukrytí.
 • 00:04:37 Adolf Opálka už byl v té době
  v kryptě kostela svatého Cyrila
 • 00:04:40 a Metoděje s dalšími parašutisty.
 • 00:04:47 Tento byt rozhodl o tom, jak Karel
  Čurda potom postupoval dále.
 • 00:04:52 A je to zvláštní paradox.
 • 00:04:55 Karla Čurdu dělí od hrdinů
  několik minut, několik mm.
 • 00:05:00 Přibližně 10 minut.
 • 00:05:04 Tak dlouho šel k tehdejší
  hlavní úřadovně gestapa.
 • 00:05:07 Tady na vrátnici si ho všiml
  úředník.
 • 00:05:11 Karla Čurdu si převzal
  kriminální komisař,
 • 00:05:14 jeden z nejlepších vyšetřovatelů
  pražského gestapa.
 • 00:05:19 Karel Čurda řekl, že jde udat
  sebe a své spolupracovníky.
 • 00:05:23 Bleskově bylo zatčeno 50 lidí.
 • 00:05:25 Ochranná hráz se protrhla.
 • 00:05:31 Parašutisté umírají tady.
 • 00:05:36 Je to paradoxní.
 • 00:05:37 Rodiny, lidé, kteří se stali
  o parašutisty,
 • 00:05:41 byli obyčejní měšťané,
  kteří mají malé děti,
 • 00:05:47 a selže dobře vycvičený
  československý voják.
 • 00:05:51 Karel Čurda spolupracoval
  s gestapem až do konce války.
 • 00:05:55 V roce 45 byl zatčen a odsouzen
  k trestu smrti.
 • 00:06:01 V roce 47 byl oběšen
  v Pankrácké věznici.
 • 00:06:09 Nikdy to pro mě nebyl
  jen černobílý zrádce,
 • 00:06:11 říká v rozhovoru pro ČT spisovatel
  Miloš Doležal.
 • 00:06:15 I proto se rozhodl sepsat
  příběh Karla Čurdy.
 • 00:06:19 To je kardinální otázka,
  kdo Karel Čurda byl.
 • 00:06:22 Zajímalo mě to od dětství.
 • 00:06:24 Byla to paradoxní postava.
 • 00:06:25 Pro mě nebyl černobílým zrádcem.
 • 00:06:31 To byl také jeden z důvodů, proč
  jsem chtěl tu knížku napsat.
 • 00:06:35 Chtěl jsem se dopídit
  toho, jaký to byl člověk,
 • 00:06:39 alespoň se přiblížit
  jeho pohnutkám.
 • 00:06:42 Víme, že to byl dobrý voják,
  byl skvěle hodnocený v Anglii,
 • 00:06:47 prošel tvrdým výcvikem,
  byl to zkušený člověk.
 • 00:06:52 Tehdy mu bylo 30 let,
  nebylo to žádné ořezávátko.
 • 00:06:57 To, že on potom selhal,
  můžeme se dohadovat,
 • 00:07:01 těch důvodů je samozřejmě více,
 • 00:07:04 jeden z těch hlavních
  důvodů podle mě je,
 • 00:07:06 ta atmosféra května a června
  1942, stanné právo, to,
 • 00:07:15 že se ocitl sám doma
  se svojí starou mámou.
 • 00:07:21 Že byl oddělen od svých kamarádů.
 • 00:07:22 Možná, že kdyby zůstal se svými
  kamarády v Praze, v kryptě,
 • 00:07:27 byl by dnes hrdina a padl
  by jako hrdina,
 • 00:07:30 protože by ho nesl takový
  ten étos těch kolegů,
 • 00:07:33 kteří do toho šly radikálně.
 • 00:07:38 Byl to spíše dobrodruh, než pevný
  člověk, pevný voják.
 • 00:07:47 Možná mu také chyběla
  pevnější vnitřní výbava,
 • 00:07:51 která mohla být u Kubiše
  nebo u Gabčíka.
 • 00:07:55 Myslím ta vnitřní, morální výbava.
 • 00:07:58 Právě proto on totálně selhal,
 • 00:08:01 zhroutil se a nevydržel
  ten obrovský tlak.
 • 00:08:04 Toto místo je pro Karla
  Čurdu kardinální.
 • 00:08:08 On se přihlásil.
 • 00:08:09 Později změnil svoji identitu.
 • 00:08:14 Přijal německé státní občanství
  a docházel na gestapu jako
 • 00:08:18 konfident gestapa.
 • 00:08:21 V průběhu let 1943, 44,
 • 00:08:24 pomáhal pražskému gestapu lovit
  další československé parašutisty.
 • 00:08:30 Paradoxně, řada z nich byli jeho
  přátelé, František Pospíšil,
 • 00:08:34 Josef Šandera atd.
 • 00:08:36 On se za velké peníze stal
  spolupracovníkem gestapa.
 • 00:08:41 A myslím, že se i vnitřně proměnil.
 • 00:08:44 Je to vidět na jeho fotografiích.
 • 00:08:46 Když vidíme tváře Karla
  Čurdy z roku 42 a 47,
 • 00:08:50 je to naprosto rozdílný člověk.
 • 00:08:55 Restaurátoři dnes začali
  na části zdi Karlova mostu
 • 00:08:58 s čištěním grafity.
 • 00:09:00 Posprejovali ho dva němečtí
  turisté,
 • 00:09:02 kterým za to soud
  uložil roční podmínku,
 • 00:09:04 stotisícovou pokutu
  a vyhoštění ze země.
 • 00:09:08 Práce na odstranění nápisu by měly
  trvat přibližně dva týdny.
 • 00:09:13 11 dní.
 • 00:09:15 To je doba, po kterou zůstávalo
  grafity na Karlově mostě netknuté.
 • 00:09:19 Dnes restaurátoři začali
  s jeho odstraňováním.
 • 00:09:22 První krok, navlhčení zdi.
 • 00:09:28 Potom nanášení účinného prostředku,
 • 00:09:31 který je zahuštěný v podstatě
  lepidlem na tapety.
 • 00:09:37 Pak použijeme kartáče a nějaké
  úklidové prostředky,
 • 00:09:43 kterými se naruší ten povrch
  narušené barvy.
 • 00:09:49 A následně proudem
  vody set osmi je.
 • 00:09:52 Restaurátoři vyzkoušeli několik
  odstraňovačů grafity i způsobů,
 • 00:09:57 jak nápis smýt.
 • 00:10:02 Testovaly se i prostředky,
 • 00:10:04 které odstraní nápis
  bez poškození kamene.
 • 00:10:06 Vidíte, že intenzita barvy
  se snížila, ale nezmizela úplně.
 • 00:10:10 Tady se zdá, že jedna
  fáze stačit nebude.
 • 00:10:14 Mám zkušenost,
 • 00:10:15 že je lepší to dát na zeď a nechat
  to tam přes noc.
 • 00:10:20 Teprve po vyzkoušení prostředků
  na zdi, se restaurátoři rozhodnou,
 • 00:10:24 které použijí na větší plochu.
 • 00:10:29 Tady to nezabralo.
 • 00:10:32 S celoplošným odstraňováním
  graffiti by se mělo začít
 • 00:10:35 v pondělí ráno.
 • 00:10:37 Už teď je jasné, že tyrkysová
  barva půjde hůře, než černá.
 • 00:10:41 Před zkouškou to vypadalo,
  že tyrkysová půjde lépe, než černá,
 • 00:10:46 ale není tomu tak.
 • 00:10:47 Doufám, že se to podaří
  odstranit beze zbytku.
 • 00:10:50 Karlův most si nevybrali
  vandalové poprvé.
 • 00:10:54 Už byl poškozen v roce 2016.
 • 00:10:57 Nikdy to nebylo v takovém
  měřítku jako teď.
 • 00:11:02 Grafity by mělo být odstraněny
  nejpozději do 15. srpna.
 • 00:11:09 Letní filmová škola v Uherském
  Hradišti je v plném proudu.
 • 00:11:12 Dnes je hlavně ve znamení návštěvy
  a ocenění režiséra Hynka Bočana.
 • 00:11:16 Festival sleduje Josef Kvasnička.
 • 00:11:19 Za jakou tvorbu přehlídka režiséra
  ocení, a co z toho uvidí diváci?
 • 00:11:26 Dobrý večer.
 • 00:11:27 Hynek Bočan je bez jakýchkoliv
  debat velkou osobností tuzemské
 • 00:11:31 filmové i televizní tvorby.
 • 00:11:39 Filmová škola uvedla
  jeho film z roku 96.
 • 00:11:43 Bumerang.
 • 00:11:44 Film z prostředí lágru
  politických vězňů.
 • 00:11:48 V Uherském Hradišti je věznice,
 • 00:11:52 která je neblaze proslulá
  vyšetřovacími metodami
 • 00:11:55 StB z 50. let.
 • 00:11:57 Dramaturgové vybrali také
  starší snímky Hynka Bočana.
 • 00:12:01 Například oceňovaný
  film z roku 1968.
 • 00:12:05 Čest a sláva.
 • 00:12:06 Vítěz benátského filmového
  festivalu ze stejného roku
 • 00:12:11 pro nejlepší zahraniční film.
 • 00:12:13 Hynek Bočan si pro cenu osobně
  jet nemohl a film byl poslán
 • 00:12:19 do trezoru.
 • 00:12:20 Hynek Bočan se tak velkého potlesku
  od návštěvníků Letní filmové školy
 • 00:12:25 dočkal až dnes.
 • 00:12:26 Zítra se s nimi potká znovu
  a podělí se s nimi o své pracovní
 • 00:12:30 i tvůrčí metody.
 • 00:12:32 Za několik minut bude mít světovou
  premiéru drama Hra.
 • 00:12:36 Jak bude uvedení vypadat?
 • 00:12:40 Přesně tak.
 • 00:12:46 Režisér byl hostem i loňské
  filmové školy.
 • 00:12:53 Film má bohatou koprodukci.
 • 00:12:59 Film je černobílý.
 • 00:13:00 V okolí Kladna byl natočen
  během 14 dnů.
 • 00:13:04 Jednu z rolí v něm ztvárnil
  také Jiří Mádl,
 • 00:13:07 který bude kromě režiséra také
  na světové premiéře přítomen.
 • 00:13:11 Režisér říká, že téma je tradiční,
  manželství a milostný trojúhelník.
 • 00:13:17 Ale režisér Almendras téma
  pojímá velmi netradičně.
 • 00:13:22 Také proto je film černobílý.
 • 00:13:26 Stejně neotřelé bylo i dnešní
  promítání v prostorách věznice
 • 00:13:30 v Uherském Hradišti.
 • 00:13:35 Je to prostředí,
 • 00:13:36 které v 50. letech bylo opravdu
  symbolem obrovského utrpení.
 • 00:13:40 Lidi, kteří byli pronásledovaní
  komunistickým režimem.
 • 00:13:43 A právě tohoto okamžiku dokázali
  organizátoři Letní filmové školy
 • 00:13:48 dokonale využít.
 • 00:13:50 Vstup do věznice výhradně
  na vlastní nebezpečí.
 • 00:13:53 Proti podpisu.
 • 00:13:56 Lidé, kteří se přijeli na Letní
  filmovou školu bavit,
 • 00:13:58 se ocitli v prostředí,
 • 00:14:00 kde se od 50. let vůbec
  nic nezměnilo.
 • 00:14:08 V kapli pro ně organizátoři
  nachystali překvapení,
 • 00:14:11 o kterém jim předem neřekli.
 • 00:14:13 Potkali se s dcerami dvou vězňů,
 • 00:14:15 které tady mučili
  vyšetřovatelé StB.
 • 00:14:21 Smutné.
 • 00:14:22 Stažené hrdlo a vzpomínky na to,
  co tady tatínek musel vytrpět.
 • 00:14:30 A vzápětí filmový zážitek.
 • 00:14:32 Prostřednictvím virtuální reality
  byl každý z návštěvníků vězněm
 • 00:14:36 v cele.
 • 00:14:37 Sedím v samotce.
 • 00:14:41 Právě vidím, že mi přinesli jídlo.
 • 00:14:44 Tady je toaleta, tady sedátko.
 • 00:14:47 Tady knihy.
 • 00:14:51 Právě rozsvítili.
 • 00:14:52 Zvláštní.
 • 00:14:53 Člověk se najednou
  ocitl v tom vězení.
 • 00:14:59 Když tady ukazovali,
  jak si cítí ...
 • 00:15:01 Prostředí, kde se to odehrávalo.
 • 00:15:03 Potom to člověk pociťuje v rámci
  virtuální reality silněji.
 • 00:15:09 Není to moc veselý zážitek.
 • 00:15:10 Už 20 let existuje projekt
  na přeměnu části věznice
 • 00:15:13 na muzeum totality.
 • 00:15:15 Zatím zůstalo jen u slov.
 • 00:15:16 Proto jsou prohlídky věznice možné
  jen výjimečně, tak, jako dnes.
 • 00:15:27 Most a televizní snímek Dukla
  61 z produkce ČT usilují o tři ceny
 • 00:15:33 na mezinárodním festivalu
  v jihokorejském Soulu.
 • 00:15:40 Most má nominaci v kategorii
  komedie.
 • 00:15:43 Dukla 61 soutěží v sekci
  Televizní film a nejlepší scénář.
 • 00:15:47 Vítěze vyhlásí porota
  festivalu na konci srpna.
 • 00:15:53 Hudební dílny, koncerty a společné
  sdílení vášně pro hudební nástroj.
 • 00:15:58 V Úněticích začal sedmý
  ročník festivalu ukulele.
 • 00:16:02 Sešli se tam hráči
  všech úrovní světa.
 • 00:16:07 Festival láká
  profesionály i amatéry.
 • 00:16:16 Na festival přijela z amerického
  Seattlu.
 • 00:16:18 Je to její první návštěva
  Evropy festivalu ukulele.
 • 00:16:21 A vedla tady svůj první
  workshop v životě.
 • 00:16:26 Doma má 12 nástrojů.
 • 00:16:41 Na ukulele hraje 15 let.
 • 00:16:48 Vždy se snažíme kultivovat
  hraní na ukulele v ČR.
 • 00:16:58 Je to úplně všechno.
 • 00:17:00 Může to být jakýkoliv styl.
 • 00:17:03 Nástroj má původ na Havaji,
  kam se dostal díky Portugalcům.
 • 00:17:07 V Československu si našlo ukulele
  místo ve 20. letech jako doplňkový
 • 00:17:11 nástroj swingových
  a jazzových hráčů.
 • 00:17:19 Novodobý zájem v tuzemsku
  rozpoutala tato nahrávka.
 • 00:17:30 Spousta lidí si myslí, že ukulele
  je jen malá kytara.
 • 00:17:34 Ale ve stylu toho hraní
  je to dost velký rozdíl.
 • 00:17:52 Zakladatel festivalu o ukulele
  říká, že je lepší, než dobrá kniha.
 • 00:17:57 Když ho člověk jednou
  vezme do ruky,
 • 00:17:59 už ho neodloží a začne
  tvořit vlastní příběh.
 • 00:18:05 Dnešní večer na ČT art s novým
  cirkusem.
 • 00:18:07 Dokument o zákulisí festivalu
  divadla a letního cirkusu anebo
 • 00:18:12 představení známého
  Cirque du Soleil.
 • 00:18:22 Hezký večer.

Související