iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 9. 2017
20:00 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
1629
zhlédnutí

Události v kultuře

Hlavní kulturní pořad zpravodajského programu ČT24. Aktuality, živé vstupy, zasvěcení hosté ve studiu.

18 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v kultuře

 • 00:00:02 70 měst a obcí nabízí
  veřejnosti prohlídky běžně
 • 00:00:05 nepřístupných staveb.
 • 00:00:08 Žena v domácnosti,
 • 00:00:10 které její představivost otevřela
  dveře do prestižní galerie.
 • 00:00:15 Válka je vyhnalo z domovů.
 • 00:00:17 Loni se teď na výstavě snaží
  obnovit ztracené vzpomínky.
 • 00:00:28 Vítejte u sobotních Událostí
  v kultuře, dobrý večer.
 • 00:00:33 U nás je její jméno téměř neznámé.
 • 00:00:35 Ve světě její tvorbu
  vystavují prestižní galerie.
 • 00:00:39 Výtvarnice Anna Zemánková.
 • 00:00:42 Velkou retrospektivu
  má ve Švýcarsku a zároveň
 • 00:00:45 o ní vyšla rozsáhlá monografie
  ve třech jazykových mutacích.
 • 00:00:49 Vedle češtiny ve francouzštině
  a angličtině.
 • 00:00:53 Kolik jste toho namalovala?
 • 00:00:56 Velmi mnoho.
 • 00:00:57 Už to jde do 1000.
 • 00:01:01 Už jste začala prodávat?
 • 00:01:04 Ne.
 • 00:01:05 Babička začala tvořit až někdy když
  jí bylo 50 let na popud svých synů.
 • 00:01:12 Mého otce a mého strýce.
 • 00:01:16 Kteří v období, která nebyla lehká,
 • 00:01:19 do toho kluci našli
  takové její malby.
 • 00:01:27 Ty nejsou nic výjimečného,
  ale měli pocit,
 • 00:01:32 že by mohla v tom najít
  nový smysl života.
 • 00:01:34 To se povedlo.
 • 00:01:36 Anna Zemánková podlehla imaginaci
  i kouzlu barev a vytvořila
 • 00:01:39 si vlastní botanickou
  zahradu a svět.
 • 00:01:41 Tato kresba působí jako taková
  banální jednoduchá kvítka.
 • 00:01:47 Když se podíváte proti světlu,
  je tam několik, snad 1000 vpichů,
 • 00:01:53 které z toho dělají krajku.
 • 00:01:56 Původně pracovala jako dentistka,
  potom byla ženou v domácnosti,
 • 00:01:59 do toho tvořila.
 • 00:02:00 Začíná okolo čtvrté hodiny ranní,
 • 00:02:02 když všichni spali
  a nikdo ji nerušil.
 • 00:02:12 Děti odejdou, dělám snídani.
 • 00:02:15 Když mám klid, potom
  uklízím, potom jdu nakoupit.
 • 00:02:22 Neustále vymýšlel nové techniky.
 • 00:02:24 Dělala saténové koláže, různě
  papír protlačovala nebo vyšívala.
 • 00:02:30 Tady mám jednu brutální ukázku,
  která je ale docela zajímavá v tom,
 • 00:02:35 že používala umělé lýko
  v 80. letech v takových divokých
 • 00:02:43 barvách, potom háčkovala zástěry
  a potahy na stoly a na ubrousky.
 • 00:02:48 Zároveň se zapojovala
  do některých kreseb.
 • 00:02:53 Její tvorba je řazena k umění,
 • 00:02:55 které u nás i ve světě
  zpopularizoval a teoretička umění.
 • 00:03:00 Tady mám několik věcí.
 • 00:03:03 Například tento fascinující
  imaginativní objekt.
 • 00:03:15 Je to styl, který není vylepšován.
 • 00:03:20 Ona zaujímá přední místo.
 • 00:03:23 Paní Zemánková je osobnost,
  která je zcela původní.
 • 00:03:28 Dává za pravdu tomu pojmu
  původní umění v původním stavu.
 • 00:03:33 Přitom patří svou hodnotou
  mezi vysoké umění.
 • 00:03:40 Za jejího života byly některé práce
  vystaveny v zahraničí a staly
 • 00:03:43 se součástí světových sbírek.
 • 00:03:46 Největším úspěchem byla výstava
  na benátském bienále v roce 2013.
 • 00:03:50 V Česku měla Zemánková významnou
  výstavu zatím jen v rodné
 • 00:03:54 Olomouci 1998.
 • 00:04:00 Předáváním cen večer na Nové
  scéně Národního divadla
 • 00:04:03 vyvrcholí 54. ročník Zlaté Prahy.
 • 00:04:06 Televizní festival představuje
  zhruba sedm desítek snímků o hudbě,
 • 00:04:10 divadle a tanci, ze 16 zemí.
 • 00:04:13 Podrobnosti přidá Anna Štěpánková.
 • 00:04:15 Anno, jaké české pořady jsou
  v přehlídce zastoupen i?
 • 00:04:21 Pěkný večer.
 • 00:04:22 V soutěži se zúčastní sedm
  snímků přímo přihlášených
 • 00:04:26 ČT a dalších pět.
 • 00:04:29 Zmiňme například profilové
  dokumenty o klavíristce Zuzany
 • 00:04:33 Růžičkové nebo světoznámé
  operní pěvkyni Soně Červené,
 • 00:04:37 který připravila
  dokumentaristka Olga Sommerová.
 • 00:04:40 České snímky budou soutěžit
  v konkurenci 61 zahraničních
 • 00:04:44 dokumentů a filmů.
 • 00:04:46 Zhlédnutí všech by zabralo
  90 hodin.
 • 00:04:49 Zmiňme jen záznam inscenace
  z Metropolitní opery nebo dokument
 • 00:04:54 o Státní opeře v Bavorsku.
 • 00:04:57 Jak vidíte, lidé stále přichází.
 • 00:05:00 Slavnostní večer
  začíná za 15 minut.
 • 00:05:03 Chvíli před 10. hodinou budou moci
  potom diváci vidět vítězný pořad.
 • 00:05:13 Již posedmé se v Česku
  koná den architektury,
 • 00:05:16 a to několika denním programem,
  který vyvrcholí tento víkend.
 • 00:05:20 Bezmála 70 měst a obcí v Česku
  a dvě na Slovensku nabízí
 • 00:05:24 komentované procházky, prohlídky,
  cyklistické vyjížďky, výlety,
 • 00:05:28 plavby, besedy,
  projekce, workshopy.
 • 00:05:32 Veřejnost má unikátní možnost
  poznat architektonické skvosty
 • 00:05:35 i moderní stavby.
 • 00:05:39 V jedné sekci se otevírají
  jindy nepřístupné prostory.
 • 00:05:44 Letos tři vily na pražském nábřeží.
 • 00:05:50 Vodárenská
  věž ve Vratislavicích nad Nisou
 • 00:05:53 a také rekonstruovaná
  budova pivovaru.
 • 00:06:01 Součástí dne architektury jsou
  i tematické procházky a výlety.
 • 00:06:05 Aktuální ročník nabídl například
  putování po sakrálních stavbách
 • 00:06:08 na Zlínsku,
 • 00:06:10 socialistickou architekturu
  v českých Budějovicích nebo
 • 00:06:13 funkcionalismus v Nové Pace.
 • 00:06:17 Den architektury návštěvníky učí,
 • 00:06:19 jak se jinak a lépe
  dívat kolem sebe.
 • 00:06:22 V Brně je Veronika Gecová,
 • 00:06:25 která se zúčastnila
  prohlídky vilové čtvrti.
 • 00:06:27 Čím je tamní kolonie zajímavá?
 • 00:06:31 Jednu z nejzajímavějších
  věcí je Arnoldova vila,
 • 00:06:34 kde právě stojíme.
 • 00:06:36 Pochází z 19. století a většina
  jejich prvků se dochovala.
 • 00:06:42 Možná i proto její návštěva
  dnes přilákala tolik lidí.
 • 00:06:45 Přišlo skoro dvakrát tolik lidí
  jako loni, přes tisícovku.
 • 00:06:50 Přilákaly je prohlídky
  interiéru této secesní památky,
 • 00:06:54 ale i nově obnovené zahrady.
 • 00:06:57 Já připomenu,
 • 00:06:58 že v roce 2012 tato budova
  sloužila jako mateřská škola.
 • 00:07:02 Od té doby ale chátrá.
 • 00:07:05 Podobný zájem byl o jiná místa
  po celé ČR, ale i na Slovensku.
 • 00:07:11 Připomenu,
 • 00:07:12 že například se lidé mohli podívat
  na různé komentované prohlídky,
 • 00:07:16 procházky nebo besedy s architekty
  nebo průvodci a většinou zdarma.
 • 00:07:22 V pražských Holešovicích lidé
  mohli navštívit hasičskou stanici.
 • 00:07:27 V období protektorátu jich
  v Praze vzniklo sedm.
 • 00:07:30 Tato se dochovala do současnosti.
 • 00:07:32 Původní životnost 10 let přežila
  několikanásobně.
 • 00:07:35 Doteď slouží svému účelu.
 • 00:07:42 Využili jsme nabídku zúčastnit
  se projektu zejména proto,
 • 00:07:45 abychom přiblížili zájemců,
 • 00:07:48 návštěvníkům prohlédnout si tady
  zázemí a prostor stanice,
 • 00:07:52 poněvadž výhledově očekáváme,
 • 00:07:54 že by se zde mohla
  postavit nová stanice.
 • 00:07:57 Oheň a časté požáry a nedostatek
  pitné vody.
 • 00:08:00 To byly důvody,
 • 00:08:01 proč v Táboře v roce 15 20 vznikl
  unikátní systém čerpání vody.
 • 00:08:10 Tento unikátní stroj čerpal
  vodu do vodárenské věže.
 • 00:08:14 Voda přitékala z vrchu na mlýnské
  kolo, které roztáčela.
 • 00:08:20 Samotná voda byla čerpána
  trubkami do měděného rezervoáru
 • 00:08:26 vodárenské věže.
 • 00:08:28 Průvodci lidem ukázali netradiční
  místa kolem Svitavského náhonu,
 • 00:08:32 který v těchto místech začíná.
 • 00:08:34 Nevynechali areály zchátralých
  továren, třeba staré zbrojovky.
 • 00:08:39 Náhon byl zásadní pro rozvoj
  textilního průmyslu.
 • 00:08:43 Proto většina brněnských továren
  je soustředěna v této oblasti.
 • 00:08:50 Festival probíhá v ČR posedmé.
 • 00:08:52 Má připomenout
  Mezinárodní den architektury,
 • 00:08:55 který připadá na první
  říjnové pondělí.
 • 00:09:02 Architektura, to nejsou jen stavby,
  ale také život,
 • 00:09:05 který se v nich odehrává.
 • 00:09:06 I tomuto tématu se věnuje
  Mezinárodní filmový festival
 • 00:09:09 o architektuře a urbanismu,
 • 00:09:12 který se zaměřil hlavně na snímky
  o slavných architektech.
 • 00:09:16 Přehlídka,
 • 00:09:17 která je součástí dnech
  architektury začíná v Praze
 • 00:09:20 a v Brně.
 • 00:09:26 Jedním ze snímků letošní přehlídky
  je film REM po respektovaném
 • 00:09:33 architektovi,
 • 00:09:34 který dříve než architekturu
  vystudoval novinařinu
 • 00:09:37 a filmovou scenáristiku.
 • 00:09:38 Film natočil jeho syn.
 • 00:09:40 Zajímal ho obsah staveb
  a ne jejich forma.
 • 00:09:43 Tím, že je novinář,
  na všechno se ptal.
 • 00:09:47 Všechny jeho domy jsou
  odpověď na radikální otázky.
 • 00:09:52 Jestli to musí být takto,
  jestli to nemůže být jinak.
 • 00:09:55 Ten film nějakým způsobem
  zkoumá vztah lidí
 • 00:09:57 k těm jednotlivým budovám.
 • 00:09:59 Nedíváme se na barák jako nějakou
  kompozici, ale jak je lidé užívají.
 • 00:10:05 Nejdojemnější část je, když
  dva bezdomovci vypráví o tom,
 • 00:10:10 jakým kniha změnila život.
 • 00:10:13 O neméně zmíněném architektovi
  vypráví další snímek.
 • 00:10:17 Na začátku kariéry
  pracoval právě pro Rema.
 • 00:10:26 Jeho pohled na architekturu
  je jiný.
 • 00:10:29 Spoustu věcí se naučil.
 • 00:10:31 Když si založil vlastní ateliér,
  řekl, řadu věcí jsem se naučil.
 • 00:10:35 K tomu jsem se soustředil na to,
  že je potřeba lidem vysvětlit věci,
 • 00:10:39 které jsou pro ně důležité.
 • 00:10:41 Jak ta stavba reaguje na slunce,
  jaký je z ní výhled,
 • 00:10:44 kudy fouká vítr.
 • 00:10:46 Vysvětlit, proč ta forma mění
  tvar podle vnějších tlaků.
 • 00:10:51 Myslím si, že díky tomu
  řadu soutěž vyhrál.
 • 00:10:55 Jak vypadá taková soutěž,
  ukazuje další snímek,
 • 00:10:58 který sleduje boj pěti špičkových
  firem o stavbu muzea v Andoře.
 • 00:11:04 To je rozdíl jako ve fotbale,
  vidíte výsledek a zápas.
 • 00:11:07 V architektuře vidíte výsledek.
 • 00:11:10 Tady máte možnost vidět, pod jakým
  stresem, v jakých situacích,
 • 00:11:14 v noci, jak se názory
  mění, jak se lidé hádají.
 • 00:11:19 V jakých podmínkách
  ty věci vznikly.
 • 00:11:22 Nejobsáhlejší sekce festivalu
  je letos věnována fotografům
 • 00:11:26 tohoto oboru.
 • 00:11:28 Příkladem je snímek o architektovi,
 • 00:11:36 který zachytil fotografií
  významnou stavbu v Americe.
 • 00:11:42 1000 lidí se v Bratislavě
  zúčastnili slavnostního
 • 00:11:50 Slavo řečení.
 • 00:11:51 Završilo se několikaleté snažení.
 • 00:11:57 Zeman pomáhal lidem
  dostat se na západ.
 • 00:12:00 StB ho zatkla.
 • 00:12:02 V politickém procesu ho soud
  poslal na 25 let do vězení.
 • 00:12:06 Sedm let a sedm měsíců trvala
  cesta k jeho blahořečení.
 • 00:12:10 Slavnostní mše zařadila Zemana mezi
  mučedníky římskokatolické církve.
 • 00:12:16 Na prostranství před kostelem svaté
  Rodiny v Bratislavě sledovali
 • 00:12:20 bohoslužbu 1000 lidí,
 • 00:12:22 kteří sem dorazili z různých
  koutů Slovenska, i ze zahraničí.
 • 00:12:27 Připomněli si muže, který
  svůj život věnoval víře.
 • 00:12:30 Stal se knězem a po komunistickém
  převratu pomáhal pronásledovaným,
 • 00:12:34 kteří si zvolili stejné povolání.
 • 00:12:39 Při třetí výpravě ho zatkli.
 • 00:12:41 Prošel krutými výslechy.
 • 00:12:46 Zlomená nosní přepážka, opakované
  topení ve výkalech, bitka,
 • 00:12:51 ztratil vědomí, ohluchl.
 • 00:12:54 Michal Radoš čínský nechtěl,
  aby se na příběhy zapomnělo.
 • 00:12:57 Napsal o něm několik knih.
 • 00:12:59 Vycházel z vyšetřovacích
  spisů i vlastních vzpomínek.
 • 00:13:04 Zpráva mluví o tom,
  že bylo oběšení.
 • 00:13:07 Tak se to řeklo i ostatním.
 • 00:13:11 Trest smrti navrhoval i prokurátor.
 • 00:13:14 Nakonec soud vyměřil
  25 let těžkého žaláře.
 • 00:13:24 Proces zapadá do propagandistického
  tažení komunistů proti církvi,
 • 00:13:28 které spustily po převzetí
  moci na začátku 50. let.
 • 00:13:33 Konkrétně byl označený
  za vatikánského špiona a špiona
 • 00:13:37 západních mocností, který
  vstoupil na toto území.
 • 00:13:45 Na svobodu se dostal v roce 1964.
 • 00:13:49 Po 13 letech věznění,
  které mu zničilo zdraví.
 • 00:13:53 Zemřelo o pět let později
  54 letech.
 • 00:14:03 Válka vyhnala z domovů
  několik milionů lidí.
 • 00:14:06 Někteří s sebou nestihli
  vzít osobní věci.
 • 00:14:09 Mladí ukrajinští umělci
  se své vzpomínky na domov pokusili
 • 00:14:13 zhmotnit na výstavě
  rekonstrukce paměti.
 • 00:14:17 Odjel studovat do Polska.
 • 00:14:19 Ale kvůli válce se už nemohl
  vrátit do rodného Doněcku.
 • 00:14:23 Z cizích fotografií
  vytvořil koláže,
 • 00:14:26 které mu připomínají
  vlastní rodinné snímky.
 • 00:14:53 I tato umělkyně
  pracovala s fotografií.
 • 00:14:56 Na dvacetimetrový papír obkreslila
  obrysy anonymních obličejů.
 • 00:15:15 Umělkyně teď žije v Polsku.
 • 00:15:17 Celkem je na výstavě 12 výtvarníků.
 • 00:15:20 Většina z nich našla útočiště
  v ukrajinském hlavním městě.
 • 00:15:43 Výstava rekonstrukce paměti byla
  poprvé představena v Kyjevě.
 • 00:15:48 Po dvou uvedeních v Polsku
  se přestěhovala do pražské galerie.
 • 00:15:55 Dřevěné sochy a neporušené hrobky.
 • 00:15:58 Starověké pohřebiště objevili
  archeologové v lokalitě v Peru.
 • 00:16:02 Na této ploše se nachází pozůstatky
  jednoho z nejvýznamnějších center
 • 00:16:06 před Kolumbovské Ameriky.
 • 00:16:23 Tři mužské postavy a jedna ženská.
 • 00:16:26 Ve srovnání s předchozími
  objevy neobvyklé.
 • 00:16:45 Pozornost budí i jedna
  mužská postava,
 • 00:16:47 která ve výšce hrudníku drží pohár.
 • 00:16:49 V místě se našlo také žezlo,
  kovové nádoby nebo textil.
 • 00:17:09 Sošky a další předměty by podle
  archeologů mohly značit,
 • 00:17:12 že se jednalo o pohřebiště
  významných lidí.
 • 00:17:15 Našlo se v oblasti na západním
  pobřeží Peru,
 • 00:17:19 zhruba o 200 km severněji
  archeologové tento týden našli
 • 00:17:23 další objev.
 • 00:17:25 Dílnu, dva hroby a devět
  pozůstatků.
 • 00:17:50 Živili se jako obchodníci.
 • 00:17:55 Civilizace existovala
  mezi lety 700 až 1375.
 • 00:17:59 Ve svém středním období
  se rozšířila po celém západním
 • 00:18:02 pobřeží Peru.
 • 00:18:04 Zanikla v důsledku katastrofy,
  kterou způsobil klimatický jev.
 • 00:18:11 Večer na ČT art pokračují
  již zmiňovaným přímým přenosem
 • 00:18:15 z předávání cen festivalu
  Zlatá Praha.
 • 00:18:18 Slavnostní večer na Nové scéně
  Národního divadla moderuje Petra
 • 00:18:22 Křížková a Jiří Vejvoda.
 • 00:18:24 Poté uvidí diváci
  vítězný pořad festivalu.
 • 00:18:27 Hezký večer.
 • 00:18:28 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Mluvčí: Iva Havránková

Související