iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 7. 2017
20:00 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
1308
zhlédnutí

Události v kultuře

Hlavní kulturní pořad zpravodajského programu ČT24. Aktuality, živé vstupy, zasvěcení hosté ve studiu.

18 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v kultuře

 • 00:00:02 Tři zlaté pro pěvecký sbor,
  z mezinárodní soutěže 150 sboru.
 • 00:00:09 Kantiléna.
 • 00:00:10 Jak zemětřesení na ostrově
  zasáhlo památky?
 • 00:00:13 Zjišťovali jsme na místě.
 • 00:00:16 Vychází páté album americké
  zpěvačky Lana Del Ray.
 • 00:00:28 Témata pro pondělní
  Události v kultuře,
 • 00:00:32 Karolína Kočí před dobrý večer.
 • 00:00:34 Sbor dětí a mládeže kantiléna
  si přivedl vzal z prestižní
 • 00:00:38 mezinárodní soutěže tři zlaté
  medaile, pro pěvecké těleso,
 • 00:00:42 které působí při brněnské
  filharmonii,
 • 00:00:44 to byl už druhý takto úspěšný
  ročník evropské sborové olympiády.
 • 00:00:48 Z týdenního klání v lotyšské Rize
  padesátka členů a členek dorazila
 • 00:00:53 dnes odpoledne.
 • 00:00:54 Za sebou měli osmnáctihodinovou
  cestu přes půl Evropy,
 • 00:00:58 sboristé z autobusu vyběhli
  na ulici, začali zpívat.
 • 00:01:09 Devatenáctiletá Miriam Nováková
  je v kantiléně 10 let,
 • 00:01:12 v autobusu vystupovala se zlatou
  medailí na krku, o celkem tři,
 • 00:01:16 které si sbor přivezl,
  se také zasloužil.
 • 00:01:19 Je to především o tom být zároveň
  společně jako kolektiv,
 • 00:01:24 podržet se navzájem.
 • 00:01:29 Spolu s ní z Rigy dorazila
  padesátka dalších sboristek
 • 00:01:32 a sboristů, vyhráli tam, co mohli.
 • 00:01:35 Soutěžili ve třech kategoriích,
  ve všech zvítězili.
 • 00:01:38 I s českými skladbami.
 • 00:01:40 Každý sbor si vybírá
  své skladby sám,
 • 00:01:43 ale i soutěž ohraničuje různá
  stylová období, to znamená,
 • 00:01:49 renezanci, romantismus,
  klasicismus, ale také skladbu,
 • 00:01:53 která by měla být z toho
  národního prostředí.
 • 00:02:02 Vyniknout mezi 150 sbory bylo
  samozřejmě na prvním místě,
 • 00:02:06 mladé zpěvačky a zpěváky
  zajímal také cizí kraj.
 • 00:02:10 Měli jsme třeba na 1 celý volný
  den, kdy jsme odpočívali,
 • 00:02:15 podívali jsme se i mimo
  hlavní město,
 • 00:02:18 vlastně i ve středu města.
 • 00:02:21 Otvírají jim to také obzory,
  poznávají nové kultury,
 • 00:02:25 nová prostředí, nové sály.
 • 00:02:27 V sálech v Rize kantiléna ukončila
  61. sezonu, další zahájí v září,
 • 00:02:33 koncertem v rámci
  Moravského podzimu.
 • 00:02:35 Dominika Řebíková ČT.
 • 00:02:40 Brněnská kantiléna uspěla
  už před dvěma lety,
 • 00:02:43 i tehdy mladí umělci domu
  přivezli tři zlaté medaile,
 • 00:02:47 zpěváky na letošním třetím
  ročníku olympiády doprovázeli
 • 00:02:51 dva sbormistři.
 • 00:02:53 Jakub Kleka Michal Jančík.
 • 00:02:56 Sborových soutěžích i více,
  nicméně tato soutěž je zajímavá,
 • 00:02:59 významná v tom,
 • 00:03:01 že opravdu nesoustředí se na okruh
  určitého kulturního prostředí,
 • 00:03:05 ale je skutečně celosvětová.
 • 00:03:07 To znamená v porotě sedí stejně
  tak Číňané jako Australané,
 • 00:03:11 Američané, samozřejmě také
  sboristé z různých kontinentů,
 • 00:03:16 velmi záleží na porotě,
  co ona preferuje.
 • 00:03:20 Kantiléna uspěla i v minulém
  ročníku v Německu,
 • 00:03:23 stejně tak také letos, můžete říct,
  čím porotu tak Kantilén ta zajímá?
 • 00:03:30 Máte nějakou zpětnou
  vazbu od porotců?
 • 00:03:32 Máme zpětnou vazbu.
 • 00:03:33 Vždy dostáváme mimo diplomu
  a medaile také hodnocení bodové,
 • 00:03:38 jsou tam jednotlivé položky
  jednotlivě bodově ohodnoceni.
 • 00:03:42 Čím Kanty na zajímá, výrazovost,
 • 00:03:45 hluboké emocionální prožití
  skladby, bohatá škála dynamiky.
 • 00:03:56 Zpívali jste také na galakoncertu,
  na který si 2000 lidí přímo v sále,
 • 00:04:00 že by oprava dvojtečka
  televize ho přenášela živě.
 • 00:04:09 Už něco takového zažila Mantinel a?
 • 00:04:12 Bylo tam přítomna
  8000 aplaudujících diváků,
 • 00:04:18 kantiléna dostala
  jeden ze šesti sborů,
 • 00:04:20 které měly tyto úspěchy
  už v minulosti,
 • 00:04:23 vystoupit na tomto
  prestižním koncertě.
 • 00:04:26 Nevzpomínám si, že by něco
  takového bylo.
 • 00:04:28 Byl to asi bez přestávky
  dvouhodinový koncert,
 • 00:04:30 mohli jsme prezentovat
  naši českou kulturu.
 • 00:04:35 Zatím jen 45 budov na řeckém
  Kosu označili řecké úřady
 • 00:04:44 za neobyvatelné.
 • 00:04:45 Po pátečním zemětřesení
  kontrol ještě probíhají.
 • 00:04:47 Dnes se statisty zaměřili
  na turistická lákadla,
 • 00:04:51 starobylé památky, na kterých
  jsou největší škody.
 • 00:04:54 Kostel svatého Mikuláše,
  zemětřesení v roce 1933,
 • 00:04:59 poslední stejně silné
  jako to páteční,
 • 00:05:01 stavba z 19. století nepřežila.
 • 00:05:04 Teď její obnovená
  verze je poškozená.
 • 00:05:16 Právě starých staveb se otřesy
  dotkne nejvíce,
 • 00:05:19 komise složená z předních odborníků
  posuzuje, jak škody napravit.
 • 00:05:23 Pro ostrov jsou památky sahající
  až do antiky vedle pláži klíčovou
 • 00:05:27 komoditou, starosta
  slibuje rychlou obnovu.
 • 00:05:29 Úřady jí jako náhradu mezitím
  zpřístupnili některá jinak zavřená
 • 00:05:34 archeologická naleziště.
 • 00:05:43 Obnova čeká mešitu,
  jež minaret se zřítil,
 • 00:05:46 pobořil studnu na náměstí.
 • 00:05:48 Zavřena je muzeum a preventivně
  také Johanitské výhrad,
 • 00:05:52 který chrání přístav.
 • 00:05:53 Je to z bezpečnostních
  důvodů, aby se nic nestalo.
 • 00:05:57 Chápeme to.
 • 00:05:58 Ale jinak nás to neomezuje
  v dovolené.
 • 00:06:02 Škody vzhledem k síle pátečního
  otřesu ani na památkách zásadní.
 • 00:06:06 Vydržel třeba i tento platan,
 • 00:06:07 pod kterým podle pověsti před dvěma
  a půl 1000 lety sedával místní
 • 00:06:11 rodák Hippokrates.
 • 00:06:17 Dana Zlatohlávková.
 • 00:06:25 Lana Del Ray vydala nové album,
 • 00:06:26 jde o pátou desku úspěšné
  americké zpěvačky a skladatelky.
 • 00:06:30 Za sedmiletou kariéru má na kontě
  miliony prodaných alb,
 • 00:06:34 16 hudebních cen a pět desítek
  nominací.
 • 00:06:47 Album, na které fanoušci
  netrpělivě čekali,
 • 00:06:49 na nové desce pracovalo
  třiadvacetiletá zpěvačka téměř
 • 00:06:53 dva roky.
 • 00:07:15 Na novou desku přizval a zpěvačka
  řadu hostů, včetně raperů.
 • 00:07:19 Titulní píseň, která
  dala název také albu,
 • 00:07:24 s ní nazpíval kanadský zpěvák.
 • 00:07:30 Než se stala zpěvačkou,
  chtěla prý být básnířkou.
 • 00:07:38 Upozornila na sebe druhou deskou,
 • 00:07:41 má na internetu o hodně
  milionů zhlédnutí.
 • 00:07:45 Rodačka z New Yorku.
 • 00:07:50 Před čtyřmi lety nazpívala píseň
  i pro snímek Velký Gatsby,
 • 00:07:59 za kterou byla nominovaná
  na cenu Grammy.
 • 00:08:04 Pavla Sedliská ČT.
 • 00:08:13 Poprvé na celou letní sezoně letos
  poprvé Národní technické muzeum
 • 00:08:17 otevřelo svůj železniční
  depozitář v Chomutově,
 • 00:08:20 za šest týdnů ho navštívilo
  téměř 5000 lidí.
 • 00:08:24 Podstatná část z největší tuzemské
  sbírky historických kolejových
 • 00:08:28 vozidel vlastněných státem
  je k vidění právě na severu Čech.
 • 00:08:32 Nejvíce pozornosti
  přitahují parní lokomotivy.
 • 00:08:35 Tomuto typu se přezdívalo Albatros,
  doteď drží parní rychlostní rekord,
 • 00:08:40 v roce 1964 překonal
  hranici 160 km/h.
 • 00:08:45 Teď stojíme u velmi
  významné lokomotivy,
 • 00:08:48 i přestože v tomto stavu,
 • 00:08:50 je to lokomotiva první
  československé konstrukce.
 • 00:08:53 Z těchto lokomotiv,
  které byly vyrobeny,
 • 00:08:56 tak se dochovaly pouze dva stroje.
 • 00:08:58 Toto je první poválečná lokomotiva.
 • 00:09:00 Na koleje vjela v Plzni
  ještě před koncem roku 1945.
 • 00:09:05 Našich závodech Škoda válkou velmi
  těžce poškozených se pilně pracuje.
 • 00:09:10 Proto mohly závody Škoda s pýchou
  odevzdat ministru dopravy první
 • 00:09:15 lokomotivu vyrobenou
  v osvobozeném státě.
 • 00:09:17 V současné době
  má Národní technické
 • 00:09:19 muzeum 150 kusů kolejových vozidel.
 • 00:09:23 Pokud bychom z nich sestavili vlak,
  tak bude dlouhý jeden km 600 m.
 • 00:09:28 Posledním exponátem,
 • 00:09:29 který Národní technické muzeum
  zakoupilo do depozitáře,
 • 00:09:33 je tento poštovní vůz z roku 1983.
 • 00:09:37 Jako zahradní domek ho využíval
  původní majitel,
 • 00:09:39 čeká ho rekonstrukce.
 • 00:09:41 Přivádí nás sem ta krása
  strojů, nostalgie,
 • 00:09:44 samozřejmě také vzpomínky na mládí,
  kdy můj otec, byl jako železničář.
 • 00:09:49 Mohu vám říct, že je to bolestivá
  nostalgie.
 • 00:09:52 Spoustu těch lokomotiv a motorových
  vozů jsem sám také obsluhoval.
 • 00:09:58 Chomutovský depozitář slouží
  železniční sbírce od od roku 2006.
 • 00:10:03 Jen dvakrát ročně se otevíral
  do letoška,
 • 00:10:06 teď čtyřikrát týdně
  až do začátku října.
 • 00:10:08 Martin Rachman ČT.
 • 00:10:12 O Bouzově, jednom z nejvíce
  navštěvovaných hradů na Moravě,
 • 00:10:15 bude jednat Nejvyšší soud.
 • 00:10:18 Objekt je teď v péči
  Národního památkového ústavu,
 • 00:10:21 změnit to chce ale německý řád,
 • 00:10:23 ten jej pokládá za svůj
  historický majetek,
 • 00:10:26 který získal na konci 17. století.
 • 00:10:29 Kvůli konfiskaci v roce
  1938 o Hrad přišel,
 • 00:10:32 na konci války se komplex
  stal majetkem státu.
 • 00:10:36 Řád o navrácení usiluje už 19 let.
 • 00:10:42 Národní divadlo i veřejnost
  se naposledy rozloučili s operní
 • 00:10:45 pěvkyní Evou Děpoltovice,
 • 00:10:47 významná sopranistka a dlouholetá
  sólistka první scény zemřela minulý
 • 00:10:52 týden 71 letech.
 • 00:10:54 Proslula především hlavními rolemi
  v operách Bedřicha Smetany.
 • 00:11:00 Byla ceněna pro široký
  repertoár i záda a emoce,
 • 00:11:03 úspěchy slavila také v zahraničí.
 • 00:11:25 Nevadě pohotová byla za prvé
  mimořádně srdeční, oblíbený člověk.
 • 00:11:31 Jako umělkyně měla
  neuvěřitelně široký repertoár,
 • 00:11:34 v poslední době na ní hodně myslím,
 • 00:11:36 protože chystáme novou
  inscenaci Libuše.
 • 00:11:39 Ona zpívala Libuši
  s ohromnou láskou.
 • 00:11:43 Měla k té roli, která patří
  k jejím nejvíce prestižním,
 • 00:11:47 neuvěřitelně vřelý vztah.
 • 00:11:49 Zpívala to několik desetiletí.
 • 00:12:16 Více než stovka studentů
  z třiadvaceti zemí světa
 • 00:12:20 se ode dneška
  učí na Univerzitě Palackého
 • 00:12:22 v česky,
 • 00:12:24 v rámci Letní školy slovanských
  studií příští do Olomouce hlavně
 • 00:12:28 zahraniční studenti
  slavistiky nebo bohemistiky,
 • 00:12:31 výjimkou nejsou ani sedmdesátiletí
  začátečníci.
 • 00:12:34 Kromě samotné výuky češtiny nabízí
  škola bohatý doprovodný program,
 • 00:12:38 o který mají cizinci z Tchaj-wanu,
  Finska a další velký zájem.
 • 00:12:43 Na kurz je láká moravský
  folklor i klasická hudba.
 • 00:12:56 Bude to dobré.
 • 00:12:58 Pak Olomouc.
 • 00:13:03 A pak divadelní workshop.
 • 00:13:05 Ten doprovodný program je zaměřený
  na odborné přednášky a workshopy,
 • 00:13:10 které se zabývají českou
  kulturou, historií, literaturou.
 • 00:13:16 Máme víkendové exkurze,
 • 00:13:17 letos je vezmeme do rad Nova
  podle Radhoště.
 • 00:13:22 Vezmeme také do Prahy, i do Telče,
  Českého Krumlova.
 • 00:13:25 Výstavu Gerharda rychta
  v Národní galerii vidělo už více
 • 00:13:28 než 31 000 návštěvníků.
 • 00:13:31 Teď i rozšiřuje novým doprovodným
  programem v ašském klášteře.
 • 00:13:35 Film Konec vzpomínek, který mapuje
  výpovědi přeživších holokaustu.
 • 00:13:40 Díky Goethe je vidět zdarma.
 • 00:13:45 Stejně jako část jeho tvorby.
 • 00:13:47 Je to první obsáhlá retrospektiva
  ve střední a východní Evropě,
 • 00:13:51 mezi díla Gerharda Richta
  patří také dílo Strýček Rudy.
 • 00:14:04 Vzniklo v roce 65, pro speciální
  výstavu, která byla v Berlíně,
 • 00:14:09 se kterou se vzdávala
  jakoby pocta Lidicím.
 • 00:14:12 Téma holokaustu je pro tohoto
  umělce zásadní.
 • 00:14:16 Část jeho rodiny prošla
  koncentračním táborem,
 • 00:14:18 na straně druhé si i jiní
  jeho příbuzní oblékli
 • 00:14:22 nacistickou uniformu.
 • 00:14:23 Zřejmě proto vytvořil titulní
  stranu pro vzpomínky pamětníků.
 • 00:14:29 Petr žádné oprava dvojtečka
  Petra Scheiner pracoval
 • 00:14:40 se stejným tématem.
 • 00:14:50 Dnes lidé, mají ten názor,
  že s tím holokaustem,
 • 00:15:00 že to všichni znají,
  že už všechno ví.
 • 00:15:06 Myslím si, že to strašně důležité,
  aby se tím lidstvo stále zaobíralo.
 • 00:15:14 Vidíme, že antisemitizmus
  ještě nezmizel.
 • 00:15:23 Naopak.
 • 00:15:25 Anna Bahnerová ČT.
 • 00:15:26 Jde také knížka Žijí
  se svým osudem.
 • 00:15:32 Pravidelní návštěvníci koncertu
  čekali více než 10 let,
 • 00:15:36 dneškem totiž začínají přípravné
  práce pro instalaci mistrovských
 • 00:15:40 varhan, jde o investici, kterou
  od samého začátku provázely potíže,
 • 00:15:45 dokonce i soud kvůli
  dotačnímu podvodu.
 • 00:15:48 Na varhany se v tomto sále
  měl hrát už v roce 2007,
 • 00:15:52 nejsou v něm dodnes.
 • 00:15:53 Z reproduktorů jako náhradu
  při koncertech zněly elektronické.
 • 00:15:59 Hrál jsem.
 • 00:16:01 Zkoušel jsem to.
 • 00:16:03 Pan dirigent pořád
  na mě, ať zesílím,
 • 00:16:05 že přes orchestr nejsem slyšet.
 • 00:16:07 Což je vada.
 • 00:16:09 Královéhradecký magistrát přitom
  za nástroj už před 11 lety
 • 00:16:12 zaplatila varhanáři Vladimíru
  Grygarovi 6 milionů.
 • 00:16:15 Ten většinu peněz využili jinak.
 • 00:16:18 Zejména k úhradě svých
  dřívějších dluhů,
 • 00:16:21 rekonstrukci pronajaté
  fary v Podivicích.
 • 00:16:25 Pro jiné varhany.
 • 00:16:26 Soud ho nakonec poslal
  na čtyři roky do vězení,
 • 00:16:29 na nové varhany se lidé začali
  skládat ve veřejné sbírce,
 • 00:16:33 peníze dal stát město i kraj.
 • 00:16:34 Nástroj za 15 milionů korun
  je připravených k instalaci.
 • 00:16:38 Začíná se výstavbou
  základových rámu,
 • 00:16:41 kromě toho také stavební
  přípravou na elektroinstalace.
 • 00:16:48 Varhany nakonec pro Hradec
  vyrobil Robert Ponča z Krnova.
 • 00:16:52 Vznikl druhý největší světský
  nástroj svého druhu v Česku.
 • 00:16:56 Varhany jsou vyrobené téměř na půl,
  buď ze dřeva, z borovicového dřeva,
 • 00:17:02 nebo z cínové slitiny.
 • 00:17:05 Instalace a ladění varhan
  zabere minimálně tři měsíce.
 • 00:17:08 Nástroj by se měl před diváky
  poprvé rozezní v březnu
 • 00:17:10 příštího roku.
 • 00:17:12 Přemysl Šrámek ČT Hradec Králové.
 • 00:17:15 Narození miminka oprava
  dvojtečka Hemingway,
 • 00:17:23 nositele také Nobelovy ceny,
 • 00:17:25 si originálně
  připomněli na Floridě.
 • 00:17:27 V místě, kde žil, tvořil nebo
  s přáteli ve 30. letech popíjel.
 • 00:17:32 Na ostrově Quiwain.
 • 00:17:37 A byla to soutěž o to, kdo z mužů
  mu bude nejvíce podobný.
 • 00:17:42 Setkání v baru bylo
  připraveno už po 37.
 • 00:18:00 Už za malý okamžik nabídne
  ČT art legendární komedie
 • 00:18:04 Činoherního klubu v Praze,
  Tři v tom.
 • 00:18:07 V inscenaci zaznamená v roce
  1980 hrají třeba Josef Abrhám,
 • 00:18:12 Libuše Šafránková, Jiří
  Kodet nebo Petr Čepek.
 • 00:18:15 Dále nabízím další díl dokumentární
  série o architektuře, léto s arte.

Související