iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 6. 2013
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
8584
zhlédnutí

Události

Hlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě.

44 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události

 • 00:00:00 UDÁLOSTI
 • 00:00:04 Vysoké riziko dalších povodní -
  varuje před nimi premiér,
  hladiny mohou rychle stoupat.
 • 00:00:11 Protipovodňová opatření dál platí,
  přehrady si připravují místo
  pro další vodu.
 • 00:00:18 Pavel Bělobrádek opět zvolen
  předsedou lidovců -
  stranu chce vrátit do sněmovny.
 • 00:00:38 Vítáme vás u sobotních UDÁLOSTÍ,
  dobrý večer.
 • 00:00:56 Česko, které se zotavuje
  z povodňové vlny, se musí připravit
 • 00:00:59 na možnost dalších záplav.
 • 00:01:01 Premiér Petr Nečas před nimi
  varoval po jednání
 • 00:01:03 Ústřední povodňové komise
  a krizového štábu.
 • 00:01:08 Bohužel se potvrdily nepříznivé
  prognózy vývoje počasí
 • 00:01:13 v následujících hodinách a dnech.
 • 00:01:15 Potvrdilo se vysoké riziko
  významné srážkové činnosti,
 • 00:01:19 počínaje nedělí 9. 6. až do 11. 6.
 • 00:01:25 Se všemi důsledky z toho
  plynoucími, tzn. vysokého rizika
 • 00:01:29 povodní, silného větru, sesuvů
  půdy.
 • 00:01:33 Půda je rozmáčená, takže vlivem
  větru může docházet
 • 00:01:36 k vyvracení stromů.
 • 00:01:38 Chci připomenout, že povodňové
  nebezpečí trvá i v místech,
 • 00:01:42 kde již jednou povodeň proběhla.
 • 00:01:46 Je vysoký stupeň nasycení,
  takže ta absorpční schopnost půdy
 • 00:01:50 je bohužel velmi nízká.
 • 00:01:53 Právě proto se musí počítat
  i s velmi rychlým průběhem
 • 00:01:56 těchto povodní, tzn., že voda může
  stoupat velmi rychle.
 • 00:01:59 A to především v těch místech,
  kde již intenzivně pršelo
 • 00:02:03 v minulých dnech a kde povodně
  proběhly.
 • 00:02:06 Z tohoto důvodu je nezbytné být
  nesmírným způsobem opatrní.
 • 00:02:15 Varování před dalšími záplavami
  se opírá o předpověď
 • 00:02:18 Českého hydrometeorologického
  ústavu.
 • 00:02:21 V ní se čekají silné bouřky,
  které mohou udeřit kdekoliv.
 • 00:02:23 Místy se mají objevit
  i vydatné deště.
 • 00:02:25 Upouští se kvůli tomu přehrady.
 • 00:02:27 A krizový štáb varuje obce -
  odstranění protipovodňových bariér
 • 00:02:30 se zatím zakazuje.
 • 00:02:31 Podle premiéra by komplikace
  sice už neměly být tak intenzivní
 • 00:02:34 jako v předchozích dnech,
  na vodu se ale musí připravit
 • 00:02:38 i tam, kde dosud problémy neměli.
 • 00:02:41 Dny bez deště: do zatopených
  oblastí přinesly
 • 00:02:44 alespoň částečný optimismus.
  Ten ale dneškem zřejmě končí.
 • 00:02:50 Nepřicházíme s dobrými zprávami.
 • 00:02:51 Hrozí další záplavy,
  silný vítr i sesuvy půdy.
 • 00:02:54 Kraje musí o rizicích
  rychle informovat.
 • 00:02:58 I obce v krajích, kde povodně
  doposud nebyly s tím,
 • 00:03:00 že povodňová může nastat i zde.
 • 00:03:04 Věřím, že naše země tuto další
  zatěžkávací zkoušku zvládne
 • 00:03:07 ve velmi dobrém stavu.
 • 00:03:09 Voda může znovu přijít i tam,
  kde už v týdnu lidi z domova
 • 00:03:11 jednou vyhnala. Nové zprávy slyší
  neradi - přijmout je ale musí.
 • 00:03:17 To už je taková bezmoc, co s tím.
 • 00:03:19 V obcích dál trvají všechna
  protipovodňová opatření -
 • 00:03:22 jejich dodržování budou kontrolovat
  hasiči i policie.
 • 00:03:27 Na nové riziko se připravují
  taky přehrady.
 • 00:03:29 Vodohospodáři upouští vodu tak,
  aby měli rezervu na nový déšť.
 • 00:03:34 Největší schopnosti,
  jak zadržovat povodeň,
 • 00:03:36 má na Vltavské kaskádě
  přehrada Orlík.
 • 00:03:38 Teď v poledne upouští
  800 kubických metrů za vteřinu.
 • 00:03:41 Jenom pro představu - to je zhruba
  100 hasičských cisteren.
 • 00:03:44 Jestli Vltavská kaskáda pojme
  novou vodu, bude ale záležet
 • 00:03:47 hlavně na tom, kde přesně
  spadne nejvíc deště.
 • 00:03:51 Samozřejmě by bylo nejlepší,
  kdyby spadla v tom území kaskády,
 • 00:03:55 nikoli na těch řekách,
  které nejsou regulované -
 • 00:03:57 jako Sázava a Berounka.
 • 00:03:59 Jako by se chtěli vzepřít
  špatným zprávám.
 • 00:04:01 Lidé v zaplavených oblastech
  dál pokračují s úklidem.
 • 00:04:04 Některé věci už nezachrání -
  vodě ale nechtějí nechat všechno.
 • 00:04:08 Jako by se chtěli vzepřít
  špatným zprávám.
 • 00:04:10 Lidé v zaplavených oblastech
  dál pokračují s úklidem.
 • 00:04:12 Domů poprvé se dnes vrátila
  taky Kamila Kloubská.
 • 00:04:15 Co ji čeká v následujících dnech
  už dobře ví - s povodní má
 • 00:04:17 zkušenosti, vodu její dům zažil
  už pětkrát.
 • 00:04:21 To, co nevidíte zničený teď,
  bude zničený za měsíc.
 • 00:04:24 A to čekání bylo hrozný,
  protože jsme pořád doufali,
 • 00:04:28 že se to třeba zastaví pod okny.
 • 00:04:30 Nezastavilo.
 • 00:04:32 A tak Kamile Kloubské ani
  napopáté nezbývá nic jiného,
 • 00:04:34 než spoušť znovu uklidit.
 • 00:04:39 Pomoci lidem jako je ona
  má taky solidarita ostatních.
 • 00:04:42 Do zaplavených oblastí i dnes
  proudí tuny pomoci.
 • 00:04:44 Znovu úklidové prostředky,
  košťata i balené vody.
 • 00:04:52 Hostem Událostí je teď ministr
  životního prostředí Tomáš Chalupa,
 • 00:04:55 v těchto dnech předseda
  Ústřední povodňové komise.
 • 00:04:58 Odpolední prohlášení premiér
  uvedl slovy nepříznivé zprávy.
 • 00:05:02 Předpokládám, že s napětím
  nepřetržitě sledujete předpovědi.
 • 00:05:05 Jsou stále tak nepříznivé?
 • 00:05:20 Bohužel musím potvrdit, že zprávy
  dobré nejsou.
 • 00:05:28 Prognóza se potvrzuje - ČR opravdu
  hrozí intenzivní srážky,
 • 00:05:36 nejdřív bouřky a potom deště ve
  zbytku celé ČR během pondělí.
 • 00:05:40 Zároveň se mluvilo o daleko
  rychlejším průběhu případných
 • 00:05:43 nových povodní.
 • 00:05:44 V čem mohou být nebezpečné
  a jiné než povodňová vlna,
 • 00:05:46 kterou už má Česko za sebou?
 • 00:05:51 Je to dáno nasyceností půdy.
 • 00:05:57 Před týdnem jsme sice měli
  déletrvající deště,
 • 00:06:11 ale půda to absorbovala. Dnes už
  je půda nasycena.
 • 00:06:14 V platnosti tak zůstávají
  všechna opatření i varování.
 • 00:06:16 Zdůraznil byste ta,
  která se týkají běžných lidí
 • 00:06:18 a která považujete
  za nejdůležitější?
 • 00:06:29 1. Ústřední povodňová komise a
  Krizový štýáb
 • 00:06:33 dnes znovu potvrdily, že platí pro
  celou ČR,
 • 00:06:37 že se nesmí demontovat zábrany.
 • 00:06:42 Mají zůstat zachovány v plném
  rozsahu.
 • 00:06:49 Ve všech krajích, kterých se to
  týká, což jsou s výjimkou
 • 00:06:56 Pardubického všechny kraje ČR, aby
  dodržovaly hygienické předpisy.
 • 00:07:03 Aby pečlivě poslouchali pokynů
  všech jednotek.
 • 00:07:14 Situaci na českých řekách -
  na Vltavě a na Labi -
 • 00:07:16 sledujeme na několika místech živě.
 • 00:07:20 U vodní nádrže ve Štěchovicích,
  která reguluje hladinu Vltavy,
 • 00:07:25 je Milan Brunclík
  a v Ústí nad Labem Petra Tachecí.
 • 00:07:27 Nejprve do Štěchovic.
 • 00:07:30 Milane, jak jsou vodní nádrže
  na Vltavské kaskádě připravené
 • 00:07:32 na vydatné deště
  v následujících hodinách?
 • 00:07:42 Podívejte se sami.
 • 00:07:47 Takhle vypadá 930 m3/s.
 • 00:07:54 Přesně tolik vody Štěchovická
  přehrada pouští dál.
 • 00:08:00 Orlík upouští zhruba 800 m3/s.
 • 00:08:04 Je to víc, než kolik do ní přitéká.
 • 00:08:12 Ochranný retenční prostor přehrady,
  který umí zadržovat povodňové vody,
 • 00:08:25 má v tuto chvíli prázdný. Lipno by
  mělo mít prázdné tento prostor
 • 00:08:31 v noci na zítřek. Vltavská kaskáda
  by měla mít stejně prostoru
 • 00:08:37 jako před povodní, tzn. na začátku
  června.
 • 00:08:44 Jestli to vydrží, to záleží na tom,
  kolik vody naprší.
 • 00:08:50 Na severu Čech voda klesá pomaleji.
 • 00:09:05 V Hřensku klesla hladina o 2 metry.
 • 00:09:07 Kromě člunů se tak k zatopeným
  domům dostane i těžká technika.
 • 00:09:09 Mezi prvními se vracejí
  Peroutkovi.
 • 00:09:11 Na okraji Hřenska mají cukrárnu.
  Pár dní tu teď zůstanou.
 • 00:09:13 Dům, ve kterém žijí,
  stojí o 200 metrů dál
 • 00:09:14 a je stále pod vodou.
  Cukrárna dopadla líp.
 • 00:09:18 Labe stále neklesá v takové míře,
  jak jsme si představovali.
 • 00:09:20 Výš po toku Kamenice jsou turisty
  oblíbené soutěsky.
 • 00:09:22 Obecní pokladně vydělávají
  miliony korun ročně.
 • 00:09:25 Proto otevřeli, jak nejrychleji
  to šlo - už dnes.
 • 00:09:28 Chtěli jsme trochu podpořit místní
  tím, že jsme se svezli.
 • 00:09:31 Svůj dům Josef Kloubský pozoruje
  jen dalekohledem.
 • 00:09:34 Stejně jako stovky jeho sousedů
  na Litoměřicku.
 • 00:09:39 Koukám, že už je vidět tráva,
  to znamená, že by podlahy
 • 00:09:42 mohly být na suchu.
 • 00:09:44 Přesně před týdnem rodina
  Kloubských dozvěděla,
 • 00:09:45 že je protipovodňové hráze
  je neochrání.
 • 00:09:48 Začali rychle stěhovat věci
  do vyššího patra,
 • 00:09:50 část vybavení ale obětovali vodě.
 • 00:09:53 Nábytek a tohle to už nebylo
  kam dát do patra,
 • 00:09:55 tolik místa tam není.
 • 00:09:57 Labe by do zítřka mělo klesnout
  natolik, že se lidé ke svým domům
 • 00:09:59 už dostanou suchou cestou.
 • 00:10:01 Podél Labe vznikají provizorní
  sklady, kde zaplaveným začali
 • 00:10:04 dnes zdarma rozdávat věci
  pro úklid. Nejvíc chybí holínky.
 • 00:10:06 Potřeboval bych nějaký savo,
  gumový rukavice.
 • 00:10:09 Já vám dám základní balíček,
  to je všechno, co potřebujete.
 • 00:10:13 V Ústí nad Labem klesla voda
  natolik, že ve dvě hodiny mohli
 • 00:10:17 první pěší přejít jeden z mostů.
 • 00:10:19 Pro auta je ale město stále
  povodní rozdělené na dvě části.
 • 00:10:25 Takhle bylo ještě večer
  zaplavené ústecké hlavní nádraží.
 • 00:10:28 Ráno tady už začal úklid. Cestující
  se sem vrátí až příští týden.
 • 00:10:34 Řešíme provizorní odbavovací
  prostory, ty stávající byly
 • 00:10:37 plně zatopeny.
 • 00:10:39 V Děčíně Labe kleslo o 2 metry.
 • 00:10:41 16 stovek evakuovaných ale stále
  zůstává mimo své domovy.
 • 00:10:43 S úklidem se tu začne nejdřív
  v pondělí.
 • 00:10:46 Vše ale bude záležet na počasí.
 • 00:11:12 Hladina řeky by měla klesnout
  ještě o 10 cm.
 • 00:11:18 Pod vodou ještě dlouho zůstane
  hlavní silniční tah na Prahu.
 • 00:11:26 Problémy začínají být i na druhém
  břehu, kde se v úterý voda přelila
 • 00:11:30 přes hráz a teď se jen těžko vrací
  zpět.
 • 00:11:36 Zřejmě ji tam budou muset
  dementovat.
 • 00:11:39 Voda tu klesá jen pozvolna.
 • 00:11:42 A tady bydlí moje sestra,
  ti to celý renovovali.
 • 00:11:46 Ladislav Panoš s manželkou se jedou
  poprvé po povodni podívat domů.
 • 00:11:50 V Hoříně mají byt v přízemí hned
  u protipovodňové hráze - ta má sice
 • 00:11:54 4 metry, Vltava a Labe ji ale
  o několik centimetrů překonaly.
 • 00:12:02 Voda v jejich bytě vystoupala
  do 80 centimetrů.
 • 00:12:05 Nechala po sobě bláto.
  Zničila veškerý nábytek.
 • 00:12:08 Jenom židle a šicí stroj jsme dali
  nahoru, to je všechno.
 • 00:12:12 Jinak všude je voda, podivejte.
 • 00:12:15 Takhle dopadl dárek pro vnuka.
  Za týden slaví své 1. narozeniny.
 • 00:12:18 Starost hasičům dělá soused
  ze 4. patra. Z bytu odmítl odejít.
 • 00:12:22 Přežívá ze zásob,
  ale bez vody a elektřiny.
 • 00:12:27 Policajti si vzali moje číslo
  a tím pádem je to v pohodě.
 • 00:12:30 Tam, kde voda v Hoříně opadla,
  začal úklid.
 • 00:12:34 Vyklízíme všechno, celej byt,
  všechno musí to pryč.
 • 00:12:36 Já jsem to viděla už v roce 2002
  a teďko znova...
 • 00:12:40 Nemůžu mluvit, nezlobte se.
 • 00:12:42 V Hoříně má stanoviště
  několik desítek hasičů.
 • 00:12:46 Přijely jednotky nejen z okolí,
  ale například až z Polska.
 • 00:12:50 Ze slezského Hlučína přivezli
  velkokapacitní čerpadlo.
 • 00:12:54 To odvádí vodu ze zatopené ulice
  za hráz.
 • 00:12:59 Výkon toho čerpadla
  je 1500 litrů za sekundu,
 • 00:13:02 to znamená cca 90 kubíků
  za jednu minutu.
 • 00:13:07 Od středy už čerpá nonstop.
 • 00:13:08 Hasiči opatrně rozebírají
  i část hráze, aby se voda vrátila
 • 00:13:11 zpátky do koryta Labe sama.
 • 00:13:17 Obětí povodní je deset.
 • 00:13:19 Naposledy včerejší zbytečná smrt
  dvou vodáků pod jezem Herbertov.
 • 00:13:23 Mohlo jich být ale víc.
 • 00:13:25 Třetí vodák nehodu na rozbouřené
  vodě přežil a největší zásluhu
 • 00:13:28 na tom má Libor Peška z Lipna n/V.
  Jeho hrdinství ukazuje,
 • 00:13:32 že záplavy mohou přece jen
  nabídnout i dobré zprávy.
 • 00:13:37 Že řeku zná, náhoda není.
 • 00:13:39 Pracuje u Povodí Vltavy
  a závodí na raftu.
 • 00:13:41 Že jel kolem už ale náhoda je.
 • 00:13:43 Obvykle se vrací
  z Českých Budějovic jinudy.
 • 00:13:46 Jen díky tomu mohl hasičům
  nabídnout svou pomoc.
 • 00:13:51 Jenom jsem přemejšlel jak,
  abych neublížil sobě,
 • 00:13:52 abych neublížil těm hasičům
  a aby to dobře dopadlo.
 • 00:13:55 Náhodou s ním byla
  i jeho přítelkyně Lenka.
 • 00:13:57 Bez její pomoci by se do řeky
  určitě nevydal.
 • 00:13:59 A náhoda byla i to, že vlna vodáka,
  který ležel v raftu a nikdo se
 • 00:14:03 k němu nemohl dostat,
  vyhodila do řeky.
 • 00:14:06 Tam už jsem si říkal, že už je
  reálná šance ho zachránit.
 • 00:14:09 Protože jsem měl vestu.
 • 00:14:10 Byla tam se mnou Lenka,
  měl jsem provaz.
 • 00:14:12 Normálně tak, jak jsem byl,
  jsem tam skočil, i s botama.
 • 00:14:16 Tady v těch místech
  jsme ho vytáhli.
 • 00:14:18 A další náhoda.
 • 00:14:20 Pro záchranu vodáka bylo důležité
  i to, že ho vytáhli právě tady.
 • 00:14:22 Daleko široko totiž
  není jiné místo,
 • 00:14:25 kde by mohl přistát vrtulník ZZS.
 • 00:14:30 Oceňujeme, že se do vody vrhnul
  s rozmyslem a s vybavením.
 • 00:14:33 Určitě je to čin,
  který si zaslouží ocenění.
 • 00:14:36 Pomohl, přestože věděl, jak je řeka
  při tak velkém průtoku nebezpečná.
 • 00:14:39 Sám by jí teď
  ani náhodou nesjížděl.
 • 00:14:42 Určitě se na ní ale vrátí hned,
  jak opadne voda.
 • 00:14:46 Ten knoflík ti nějak nesedí,
  ale sedí, nech to rozeplý,
 • 00:14:49 dobrý, ne, nech ho povolený...
 • 00:14:51 U Jiřího Janouška z Mokropsů
  o život nejde _ aspoň ne
 • 00:14:53 o jeho bezprostřední ohrožení.
 • 00:14:55 Mladý dobrovolný hasič se jen
  uprostřed povodňového vypětí žení.
 • 00:15:04 Pan velitel mi řek,
  že vlastně čerpali celou noc,
 • 00:15:07 aby si tu půlhodinku
  na mě udělali, toho si moc vážím.
 • 00:15:10 Normálně by na svatbu přijela
  technika čistá a naleštěná,
 • 00:15:13 dnes ale jeli všichni
  přímo z terénu...
 • 00:15:18 Jeli jsme od řeky Berounky,
  kterou kde čerpáme okolní oblasti,
 • 00:15:20 okolní chaty a rodinné domky.
 • 00:15:22 Do hasičského kabátu a helmy
  se dnes Jiří Janoušek oblékne
 • 00:15:25 jen na chvíli - už zítra v 7 ráno
  se ale má hlásit v hasičárně.
 • 00:15:29 Určitě ráno nastoupím,
  trvám si na svým.
 • 00:15:32 No, to je milý,
  to ještě doma pořešíme.
 • 00:15:35 Kolegové mizí hned po obřadu _
  čekají je běžící čerpadla
 • 00:15:38 a další práce.
 • 00:15:44 V severních Čechách se už kraj
  připravuje na velké úklidové práce.
 • 00:15:48 U Litoměřic od dnešního večera
  začíná armáda budovat
 • 00:15:51 obří stanové městečko pro lidi,
  kteří přijedou do oblasti pomáhat.
 • 00:15:55 Na místě je Barbora Peterová.
 • 00:15:57 Kdy budou moci dobrovolníci
  místo poprvé využít?
 • 00:16:18 Stanové městečko v Záhořanech je za
  mnou, práce jsou v plném proudu.
 • 00:16:26 Armáda dorazila o něco později, než
  měla, cesta z Olomouce
 • 00:16:31 jim trvala zhruba 9 hodin. Bude tu
  10 stanů.
 • 00:16:36 Některé budou jako jídelní, jiné
  jak umývárny.
 • 00:16:41 Vejde se do nich zhruba 150
  nocležníků.
 • 00:16:47 Už teď je kapacita v podstatě
  vyčerpaná.
 • 00:16:54 Je po dešti, vojáci staví dál, ale
  budou stavět i celou noc.
 • 00:17:02 Zítra se budou moci ubytovat první
  dobrovolníci,
 • 00:17:09 kteří začnou pomáhat v nedalekých
  Kršecích.
 • 00:17:21 Původně si Igor a Vlasta chtěli
  v Mokropsích předčítat
 • 00:17:23 vlastní básně.
 • 00:17:25 Nakonec ale múzy vyměnili za hrábě,
  uklízejí naplavené bahno a smetí.
 • 00:17:28 Sobotní program je tak
  pro milovníky literatury
 • 00:17:30 méně poetický - ale zato užitečný.
  A nakonec i trochu jazykovědný.
 • 00:17:32 Jsou tu Poláci, Arabové,
  někdo mluvil anglicky, Slováci.
 • 00:17:36 I kamarádi z klubu Terryho
  Pretchetta nechali knížky doma.
 • 00:17:40 Do pražské ZOO se chystali
  už dávno, aby viděli Eberhardta,
 • 00:17:43 adoptovanou želvu sloní.
 • 00:17:46 Jenže mezitím se pavilonem
  se prohnaly skoro 3 metry vody.
 • 00:17:49 A tak pomáhají opravit
  Eberhardtovi bydlení.
 • 00:17:53 Pucovali jsme podlahu,
  ted myjem kytky.
 • 00:17:55 ZOO nám způsobuje hezké chvilky,
  chtěli jsme oplatit.
 • 00:18:01 Do webové databáze se přihlásilo
  11 000 lidí, ZOO ale může přijmout
 • 00:18:07 denně jen desítky.
 • 00:18:10 Dnes 70, zítra 89.
 • 00:18:13 Pro víc lidí chybí úklidové
  pomůcky a taky prostor.
 • 00:18:16 ZOO ale pomáhají i obyčejní
  návštěvníci - tím,
 • 00:18:19 že si koupí vstupenku.
 • 00:18:24 Když co nejvíc lidí příjde,
  vezmou své známé,
 • 00:18:27 jsme tu pro lidi.
 • 00:18:29 I v Lahovičkách se v sobotu
  nabídlo víc pomocníků,
 • 00:18:32 než obec stačila pojmout.
 • 00:18:34 Dobrý den, potřebujete pomoc?
 • 00:18:36 Ne mame tu Hradní stráž.
  Tady už je toho dost.
 • 00:18:40 -Dobrý den chcete pomoct?
  -Ne.
 • 00:18:53 Jsou tu davy. Skoro už není
  co dělat.
 • 00:18:55 Nakonec pětice skautů z Kladna
  své ruce uplatnila.
 • 00:18:58 Na rozdíl od utopených figurín
  jim totiž voda a bahno nevadí.
 • 00:19:07 Teď souhrn aktuálních
  povodňových omezení.
 • 00:19:10 Uzavřených zůstává 95 úseků silnic.
 • 00:19:13 Na D8 neprojedou kamiony
  nad 12 tun po mostě u Veltrus.
 • 00:19:18 Auta se nedostanou ani skrz Exit 68
  ve směru Ústí nad Labem.
 • 00:19:23 Naopak zprovoznit se už podařilo
  hlavní spojnici mezi Prahou
 • 00:19:26 a jihem Čech - Strakonickou ulici.
 • 00:19:29 Pořád na ní ale nesmí auta
  těžší než 6 tun.
 • 00:19:32 Znovu se jezdí
  i po Libeňském mostě v Praze.
 • 00:19:35 Na železnici jsou kvůli záplavám
  stále neprůjezdné čtyři tratě -
 • 00:19:40 na Kolínksu, Liberecku, Mělnicku,
  Litoměřicku a Teplicku.
 • 00:19:44 V Praze bude taky obnoven
  plný provoz metra.
 • 00:19:48 Všechny stanice plánuje
  Dopravní podnik otevřít v neděli
 • 00:19:51 ve 3 hodiny odpoledne.
 • 00:19:53 Bez proudu je pořád ještě
  asi 10 tisíc domácností.
 • 00:19:57 Dodávky ale energetické firmy
  postupně obnovují.
 • 00:19:59 Ve středních Čechách připojily
  už asi polovinu míst.
 • 00:20:02 Na severu Čech to ale jde pomaleji.
 • 00:20:05 Na kontech neziskových organizací
  už se sešlo přes 22 milionů korun
 • 00:20:11 na pomoc postiženým.
  A čísla každý den významně rostou.
 • 00:20:21 Slovensko má nejhorší z povodní
  za sebou.
 • 00:20:22 Hladina Dunaje v Bratislavě
  už klesla proti maximu
 • 00:20:25 víc než o metr.
 • 00:20:27 Zato Budapešť se chystá
  podle premiéra Orbána
 • 00:20:29 na nejhorší záplavu všech dob.
 • 00:20:32 A v Německu momentálně ohrožuje
  labská vlna Sasko-Anhaltsko.
 • 00:20:36 Historický Magdeburg - okolí řeky
  vyklizené a částečně zatopené.
 • 00:20:40 Tisíce pytlů vyskládané
  a hladina stoupá.
 • 00:20:43 Místo obvyklých 2 metrů
  už naměřili 7,30.
 • 00:20:46 Vrchol povodně na Labi ohrožuje
  celé Sasko a brzy dorazí
 • 00:20:50 právě do Magdeburku.
 • 00:20:51 Na Dunaji naopak vlna míří ke konci
  slovenského úseku a na Budapešť.
 • 00:20:55 Tam dnes trhla historický rekord,
  kulminovat má přitom až v pondělí.
 • 00:21:00 Maďarský premiér vyhlásil v zemi
  stav nouze a nařídil evakuovat
 • 00:21:03 tisícovou obec Györújfalu -
  hráze by nemusely tlaku odolat.
 • 00:21:16 Některé vesnice
  na slovensko-maďarské říční hranici
 • 00:21:19 jsou odříznuté od světa.
 • 00:21:21 Mimořádný stav platí v celém
  Nitranském kraji.
 • 00:21:23 Níž po proudu v Maďarsku ale mají
  výhodu - proti Německu a Rakousku
 • 00:21:27 několik dní příprav k dobru.
 • 00:21:38 Bratislava už ví, že letos vyvázla:
  začínají se rozebírat mobilní
 • 00:21:42 zábrany, výjimečných opatření
  ubývá, i když pořád platí
 • 00:21:45 3. stupeň povodňové aktivity.
 • 00:21:47 Jedna cesta do Děvína -
  ze 2 zatopených, kudy se dalo jezdit
 • 00:21:51 jen s vojáky, už je průjezdná.
 • 00:21:53 A na Děvínském hradě nakonec úřady
  přece jen povolily dnešní svatbu,
 • 00:22:00 K povodním se Události vrátí
  i ve své druhé části.
 • 00:22:04 Velká voda začala ohrožovat
  Česko přesně před týdnem.
 • 00:22:06 Ukážeme, jak se prohnala
  republikou den po dni.
 • 00:22:09 Poradíme taky, jak zkontrolovat
  zatopený dům a zjišťovali jsme i to,
 • 00:22:12 jak mohou události tohoto týdne
  do budoucna zdražit pojistky
 • 00:22:16 nemovitostí. To vše, včetně
  podrobné předpovědi zaměřené
 • 00:22:20 na deště, nabídneme už za chvíli.
 • 00:22:29 Premiér Petr Nečas hlavním hostem
  OTÁZEK.
 • 00:22:31 Kam vedou hádky
  ve vládní koalici?
 • 00:22:34 Jak probudit českou ekonomiku
  a jak se připravit
 • 00:22:36 na pravidelné povodně?
  Krajina i klima se mění.
 • 00:22:39 Téma pro geologa Václava Cílka,
 • 00:22:41 šéfa Hydrometeorologického ústavu
  Václava Dvořáka
 • 00:22:44 a náměstka ministra zemědělství
  Viléma Žáka.
 • 00:22:47 Dívejte se v neděli od 12 hodin
  na ČT1 nebo ČT24.
 • 00:22:54 KDU-ČSL má staronové vedení -
  jejím předsedou se znovu stal
 • 00:22:57 Pavel Bělobrádek.
 • 00:22:59 Zástupci si ho zvolili
  velkou většinou
 • 00:23:01 na dnešním sjezdu v Olomouci.
 • 00:23:05 Výzvu, kterou jsem dostal,
  je potřeba naplnit,
 • 00:23:07 vrátit KDU-ČSL do Poslanecké
  sněmovny.
 • 00:23:09 Teď nás čeká supervolební rok.
 • 00:23:11 Já bych vůbec nepodceňoval
  ty sněmovní volby,
 • 00:23:13 protože jsou nejdůležitější,
  to je jasné.
 • 00:23:15 A pak nás čekají ještě čtvery
  další,
 • 00:23:17 a ty je potřeba také zvládnout.
 • 00:23:21 Sjezd Lidovců ještě jednou
  a tentokrát živě
 • 00:23:22 s Monikou Bezuchovou.
 • 00:23:24 Moniko, do Olomouce přijel
  i prezident Miloš Zeman,
 • 00:23:26 co straně vzkázal?
 • 00:23:40 Podle prezidenta stihl lidovce
  podobný osud jako třeba ODA, VV.
 • 00:23:48 Stali se otlounkánkem ve sněmovně,
  nezvládali svůj program
 • 00:23:52 a pro voliče se stali nedůvěryhodní.
 • 00:23:59 Prezident KDU-ČSL poradil, aby se
  vrátila ke kořenům.
 • 00:24:05 Přemýšlejte spolu se mnou o tom,
  zda by nebylo vhodné uvažovat
 • 00:24:10 i o třetí kategorii.
  To jest strany nevládní.
 • 00:24:14 Strany, která se snaží zachovat
  svůj program a hlasuje
 • 00:24:20 v parlamentě podle toho,
  zda předložené návrhy jsou,
 • 00:24:25 zda nejsou nebo nemohou být
  v souladu s jejím programem.
 • 00:24:33 Čtyři lidi zabil útočník
  v americké Santa Monice.
 • 00:24:39 Už týden trvají protivládní
  protesty v Turecku.
 • 00:24:42 Tvrdé zásahy proti nim začínají
  kazit pověst země, která chce být
 • 00:24:45 prototypem moderní islámské
  demokracie a také lákadlem
 • 00:24:48 pro turisty. K prošetření
  policejních excesů vyzval
 • 00:24:51 v Istanbulu i eurokomisař
  Štefan Füle.
 • 00:24:54 Hněv proti turecké vládě
  už má také svou ikonu.
 • 00:24:58 Neozbrojená dívka tváří v tvář
  policejnímu zásahu.
 • 00:25:00 Dáma v červeném ztělesňuje
  tisíce lidí po celém Turecku,
 • 00:25:02 kteří se postavili autoritářskému
  režimu premiéra Erdogana.
 • 00:25:05 Patří k nim i tento student
  matematiky.
 • 00:25:17 I přesto že je teď Tugberk v Praze,
  denně si s rodinou a kamarády
 • 00:25:20 v Istanbulu volá.
 • 00:25:22 Ti mu vyprávějí brutálních zásazích
  policie proti demonstrantům.
 • 00:25:24 Má o ně strach.
 • 00:25:34 Policie už zatkla desítky lidí,
  včetně turistů. V přímořských
 • 00:25:37 letoviscích je teď na dovolené
  až 8000 Čechů.
 • 00:25:40 Všichni by ale měli být v pořádku
  a bezprostřední nebezpečí
 • 00:25:43 jim podle ministerstva zahraničí
  nehrozí. Většinou se rekreují
 • 00:25:47 mimo ohniska protestů.
 • 00:25:49 Doporučujeme našim občanům,
  aby se vyhýbali různým srocením
 • 00:25:52 v Turecku a také respektovali
  doporučení tureckých orgánů.
 • 00:25:56 Turecko patří u Čechů
  k nejvyhledávanějším
 • 00:25:59 turistickým destinacím.
 • 00:26:00 I přes právě probíhají protestům CK
  zatím zájezdy rušit nehodlají.
 • 00:26:05 Obavy, že by se opakovala situace
  jako při loňských protestech
 • 00:26:08 v Egyptě, nemají.
 • 00:26:10 Tehdy Češi čekali do poslední
  chvíle,
 • 00:26:12 jestli kvůli bezpečnosti odletí.
 • 00:26:16 Naopak do Turecka v těchto dnech
  lidé kupují dovolenou
 • 00:26:18 i na červenec a srpen.
 • 00:26:20 Jen loni Turecko navštívilo
  přes 200 tisíc Čechů
 • 00:26:23 a celkový výtěžek z turismu zemi
  činí přes 20 miliard dolarů.
 • 00:26:25 Z českého pohledu jde o třetí
  nejoblíběnšjí destinaci.
 • 00:26:31 Čtyři lidi zabil útočník
  v americké Santa Monice.
 • 00:26:33 Nejprve zastřelil svého otce
  a bratra,
 • 00:26:36 pak útočil na náhodné lidi.
 • 00:26:38 Sám nakonec zemřel po přestřelce
  s policisty.
 • 00:26:40 Incident se stal v době, kdy město
  navštívil americký prezident Obama.
 • 00:26:44 Nijak ji ale nenarušil.
 • 00:26:49 Přibližně za půl hodiny se
  kompletně zavře dálnice D1
 • 00:26:52 na Vysočině. 22km úsek
  mezi Humpolcem a Jihlavou
 • 00:26:55 bude bez aut až do osmé hodiny
  nedělního rána.
 • 00:26:57 Kvůli demolici dálničního nadjezdu
  se musí veškerý provoz na 12 hodin
 • 00:27:01 přesunout na objízdnou trasu.
 • 00:27:03 Dnes na místě vrcholily stavební
  přípravy a most si naposledy přišla
 • 00:27:07 prohlédnout i řada lidí.
 • 00:27:12 Denisa Moravcová se přišla
  rozloučit, jak říká,
 • 00:27:15 se svým mostem.
 • 00:27:17 Jako malá si na něj s tatínkem
  zapisovala významné roky života.
 • 00:27:22 Je to pro mě hodně citový
  a i dojemný.
 • 00:27:24 Nadjezd sloužil 35 let
  kromě cyklistů a turistů
 • 00:27:27 hlavně lesákům a zemědělcům.
 • 00:27:29 Až se v noci most skutečně sesune
  k zemi, přibudou v těchto místech
 • 00:27:32 také pevné zátarasy, aby se blíž
  k dálnici už nikdo nedostal.
 • 00:27:37 Předpokládáme, že most zhruba
  mezi tou desátou a půlnocí by se
 • 00:27:40 měl prolomit a spadnout
  na připravené štěrkopískové lože.
 • 00:27:45 Dálnice se zavře
  pro veškerý provoz.
 • 00:27:47 Všichni řidiči musejí
  po objížďce přes Havlíčkův Brod.
 • 00:27:52 U některých přeprav,
  kde zboží musí být dodáno
 • 00:27:55 na určitý čas, jsme řešili
  tento problém změnou trasy
 • 00:27:57 nebo načasováním přepravy.
 • 00:28:00 Uzavírka D1 se dotkne
  i autobusové dopravy.
 • 00:28:02 Třeba těchto deseti spojů z Brna
  do Prahy a pěti,
 • 00:28:05 které jezdí v opačném směru.
 • 00:28:09 Tím že je to ze so na neděli
  v nočních hodinách,
 • 00:28:12 předpokládáme vinou této objížďky
  zpoždění max. do 20 minut.
 • 00:28:15 Cílem stavebních firem
  je stihnout noční demolici tak,
 • 00:28:17 aby uzavírka případně skončila
  ještě dřív něž v naplánovaných
 • 00:28:20 8 hodin ráno.
 • 00:28:32 Přestože platí varování
  před dalšími záplavami,
 • 00:28:35 a už za chvíli vám nabídneme
  podrobnou předpověď meteorologů,
 • 00:28:38 jednu etapu už má velká voda
  za sebou.
 • 00:28:40 Přesně týden uplynul od chvíle,
  kdy se řeky vylily z břehů.
 • 00:28:44 Letošní dosavadní povodeň
  nepostupovala tak rychle
 • 00:28:49 a taky nebyla tak ničivá,
  jako ta v roce 2002.
 • 00:28:52 Přesto za sebou už teď nechala
  na 700 zpustošených obcí a škody se
 • 00:28:55 počítají v desítkách miliard.
  Začala extrémně vytrvalým deštěm.
 • 00:29:01 Ve čtvrtek a v pátek dorazí
  déšť trvalý a vydatnější.
 • 00:29:04 V sobotu čekáme novou
  vydatnou vlnu.
 • 00:29:05 Na řekách je klid. Hladiny by měly
  začít stoupat až v noci a zítra.
 • 00:29:09 A taky začaly.
  Klid vystřídaly proudící masy vody.
 • 00:29:12 Teď už nejen shora.
 • 00:29:13 Voda zaplavila první domy. Nezvaná
  přišla třeba k Fulínovým Smědá.
 • 00:29:18 Nábytek vynesli na poslední chvíli
  do patra. Prší a lidé se bojí.
 • 00:29:21 To víte, že mám strach.
 • 00:29:25 Já jsem přece řekla,
  že ještě jednou to přijde sem,
 • 00:29:27 tak tam radši skočím.
 • 00:29:29 Je jasné, že je zle.
 • 00:29:34 Na desítkách míst panuje stav
  ohrožení, v Praze, Děčíně
 • 00:29:38 nebo Hřensku evakuují.
  Potvrzeni první dva mrtví.
 • 00:29:42 Místy se voda z horských říček
  vilila a zaplavila okolní silnice.
 • 00:29:47 Místy se voda z horských říček
  vylila a zaplavila okolní silnice.
 • 00:29:48 Toto je silnice mezi Štěchovicemi
  a Slapy.
 • 00:29:51 Uzavřená není,
  řidiči mají ale problém projet.
 • 00:29:54 Prší, ale hladina řeky stoupá
 • 00:29:56 Praha vyhlásila stav nebezpečí,
  zavírají se některé stanice metra.
 • 00:29:59 V metropoli rostou protipovodňové
  zábrany.
 • 00:30:03 Pole v okolí Vltavy i Labe
  se mění v jezera.
 • 00:30:06 Pořád prší, 6 lidí už přišlo
  o život.
 • 00:30:08 8000 vyměnilo postele za karimatky
  v tělocvičnách.
 • 00:30:11 Zůstanem tady do poslední chvíle.
 • 00:30:13 Já jsem nechtěla jít, nechtěla.
  Nikdo neví, co nás čeká.
 • 00:30:18 Tady byl obývák...
  Celej dvůr zatopenej...
 • 00:30:20 Částečnou úlevu v místech,
  kudy povodeň už prošla střídají
 • 00:30:24 obavy desetitisíců dalších. Labe je
  teď nejsledovanější řekou Česka.
 • 00:30:29 Úterý ve znamení extrémního
  nebezpečí na Ústecku i Mělnicku.
 • 00:30:33 Návrat zoufalství v Zálezlicích.
 • 00:30:38 Nejhorší, že se to nezastavuje.
 • 00:30:40 V Ústí přetékají zábrany,
  přibývá zaplavených ulic,
 • 00:30:44 Labe bude kulminovat.
 • 00:30:47 Okolní chemičky vyklidily areály
  a centrum města ztichlo.
 • 00:30:51 Kolik vás tam je?
 • 00:30:54 Jinde už se uklízí. Neprší.
  Voda ubývá pomalu.
 • 00:30:57 Na svých matracích
  už lidé spát nebudou.
 • 00:31:03 Voda ustupuje _ vůbec poprvé všude.
 • 00:31:05 Tisíce lidí se ale domů
  pořád vrátit nemohou.
 • 00:31:07 Jiní už vyhazují,
  co nestihli zachránit.
 • 00:31:10 V hasičské zbrojnici se vydávají
  čistící prostředky
 • 00:31:13 a nářadí potřebné k úklidu.
 • 00:31:17 Do většiny rozvodněných řek
  zasvítilo slunce.
 • 00:31:20 Nikdo neví, na jak dlouho.
  Zábrany u vody zůstávají.
 • 00:31:23 To kdyby se voda vrátila.
 • 00:31:30 Shrňme to nejdůležitější:
 • 00:31:31 Podle předpovědi nás čekají bouřky
  a trvalý déšť.
 • 00:31:34 Jak na to budou reagovat řeky?
  Ve studiu se mnou Alena Zárybnická.
 • 00:31:37 Je jasné, že všechno závisí na tom,
  kolik naprší.
 • 00:31:39 V řekách i v půdě už je tolik vody,
  že stačí málo,
 • 00:31:42 aby se řeky zase vylily z břehů.
 • 00:31:44 První rizikový faktor:
  bouřky - lokálně,
 • 00:31:47 tedy na malé ploše,
  může spadnout až 40 mm.
 • 00:31:50 To se projeví především
  na menších tocích.
 • 00:31:53 Budou kolísat nebo stoupat.
 • 00:31:55 A v souvislosti s bouřkami je tu
  i riziko silného větru.
 • 00:31:58 Ten může vyvracet stromy,
  které v podmáčené zemi nedrží.
 • 00:32:01 Větší vliv na řeky bude mít trvalý
  déšť. Zasáhne především Čechy.
 • 00:32:07 Tedy oblasti, které už mají
  jednu vlnu povodní za sebou.
 • 00:32:12 Podle hydrologů ČHMÚ budou případné
  vzestupy hladin velmi rychlé
 • 00:32:16 a budou se týkat menších toků
  v povodí Berounky - tedy horní Mže,
 • 00:32:20 Radbuzy a Klabavy.
 • 00:32:22 Vzestupy čekejme v povodí Otavy
  a horní Vltavy.
 • 00:32:25 A to pravděpodobně
  s dosažením 2. SPA.
 • 00:32:28 Vzestupy čekáme i horách
  na severu Čech i Moravy.
 • 00:32:32 V povodí Lužické Nisy,
  což je Smědá a Mandava
 • 00:32:35 a taky na Bělé a Opavě.
 • 00:32:38 Tady se zřejmě hladiny dostanou
  nad 1. SPA.
 • 00:32:41 Při předpovědi meteorologové
  vycházejí z modelů,
 • 00:32:45 jaké jsou jejich výpočty?
 • 00:32:48 I na brífingu po zasedání
  Ústředního krizového štábu
 • 00:32:51 a Ústřední povodňové komise
  zaznělo, že zatím není jednoznačná
 • 00:32:55 shoda ve výpočtech.
 • 00:32:58 Poslední běh modelu Aladin ukazuje,
  že by od nedělního do pondělního
 • 00:33:03 rána mělo spadnout kolem 30 mm,
  ale regionální německý model
 • 00:33:08 se přiklání k tomu, že to bude
  i víc než dvakrát tolik.
 • 00:33:13 A to za 24 hodin - od zítřejšího
  do pondělního rána.
 • 00:33:17 Pořád se ale zdá, že plošné zvýšení
  hladin jako tento týden
 • 00:33:20 je málo pravděpodobné.
 • 00:33:29 Majitelé zatopených nemovitostí
  budou muset v dalších letech vydat
 • 00:33:32 víc peněz nejen kvůli zničenému
  majetku.
 • 00:33:34 V postižených oblastech můžou ceny
  pojištění výrazně růst
 • 00:33:37 a hodnota domů klesat. Přibude
  taky nepojistitelných objektů.
 • 00:33:43 Na první pohled vypadají tyhle domy
  na Mělnicku stejně
 • 00:33:45 jako před týdnem.
 • 00:33:49 Už na ten druhý je ale jasné,
  proč se do těchto míst zájemci
 • 00:33:52 o nové bydlení ani realitní
  makléři nehrnou.
 • 00:33:54 Domy, které se ocitly pod vodou
  v roce 2002 i při letošních
 • 00:33:57 záplavách výrazně ztrácejí
  na hodnotě.
 • 00:33:59 V horším případě jsou
  prakticky neprodejné.
 • 00:34:02 Relativně lépe jsou na tom domy
  ve velkých městech
 • 00:34:04 nebo jejich bezprostředním okolí,
  i tam ale rozdíl
 • 00:34:07 v ceně zřejmě pocítí.
 • 00:34:11 Mezi poptávajícími čili
  potenciálními kupci ta obezřetnost
 • 00:34:14 z povodní je logicky
  čím dál větší.
 • 00:34:16 Horší podmínky ale nebudou mít
  jen ti, kdo chtějí majetek prodat.
 • 00:34:19 Těžší a dražší bude i sehnat
  vhodné pojištění.
 • 00:34:21 Třeba Strunkovice v jižních Čechách
  zaplavuje řeka Blanice pravidelně.
 • 00:34:25 A i letos spláchla místní
  sportovní areál.
 • 00:34:30 Je otázka, jestli do budoucna
  ty pojišťovny nebudou smlouvy
 • 00:34:33 chtít přehodnotit
  nebo zvedat spoluúčast.
 • 00:34:35 I letošní data totiž dokreslí
  záplavovou mapu,
 • 00:34:37 podle které pojišťovny určují,
  jak drahá pojistka bude.
 • 00:34:40 Její aktualizovaná verze by měla
  začít platit od příštího roku.
 • 00:34:44 Nyní by měly mít pojišťovny
  k dispozici i hloubku zatopení
 • 00:34:47 toho daného objektu.
 • 00:34:49 Zatímco pojistit dům v nejméně
  rizikové zóně, stojí pár set korun,
 • 00:34:54 na ohroženějších místech už jde
  o tisíce. A tam, kde se záplavy
 • 00:34:57 opakují, už se objekty často
  ani pojistit nedají -
 • 00:35:00 nebo je cena velmi vysoká.
 • 00:35:03 Já tady platím pojistku 7 000 Kč.
 • 00:35:06 Po těch záplavách 2002 a 2006
  už nám to tady pojistit
 • 00:35:08 nikdo nechce.
 • 00:35:09 Takových domů je podle statistik
  v Česku asi 36 tisíc.
 • 00:35:12 Hlavně pro jejich majitele tak bude
  dopad povodní obzvlášť tvrdý.
 • 00:35:21 Náprava škod by na druhou stranu
  mohla pomoci české ekonomice -
 • 00:35:31 Povodně zasáhly v zatopených
  vesnicích i stovky studní.
 • 00:35:34 Ministerstvo zdravotnictví varuje,
  aby lidé z těch kontaminovaných
 • 00:35:36 vodu nepili a ani z ní nevařili.
  Studně se musí nejprve vyčistit.
 • 00:35:39 Odborníci pak odeberou vzorky vody
  a zkontrolují její nezávadnost.
 • 00:35:41 Příval špinavé vody z polí
  i z vesnice zasáhl studnu,
 • 00:35:44 ze které čerpají pitnou vodu
  Bendovi a další rodiny
 • 00:35:46 v Rudníku na Trutnovsku.
 • 00:35:47 Byla úplně celá kalná,
  nedala se používat.
 • 00:35:49 Pít se nedá, protože nad tím máte
  všude septiky,
 • 00:35:51 tak kdo ví, co do toho
  všecko nateklo.
 • 00:35:54 Bendovi a další lidé v Rudníku jsou
  teď odkázaní jen na vodu balenou.
 • 00:35:57 Tu jim pravidelně dováží obec.
 • 00:36:00 -Co potřebujete?
  -Vodu. -Tak si tady berte.
 • 00:36:03 Vzhledem k tomu, že stav spodní
  vody je ještě vysoký,
 • 00:36:05 tak se nedoporučuje studny čerpat,
  aby nedošlo ke zborcení studny.
 • 00:36:09 Čekáme.
 • 00:36:10 Podrobný návod na sanaci studny
  je na stránkách ministerstva.
 • 00:36:13 Jen v Rudníku budou muset
  podle něj vyčistit desítky studní.
 • 00:36:20 Tuhle tu špinavou vodu na tom dně
  odčerpat, pak následně pustit
 • 00:36:24 tam další proud vody stříkačkou,
  vystříkat to pořádně.
 • 00:36:30 Rejžákem vodrbat, vydezinfikovat,
  vzít vzorek a pak se uvidí dál.
 • 00:36:33 Povodně v Česku zasáhly
  podle informací ministerstva
 • 00:36:36 zdravotnictví na 3000 studní.
 • 00:36:37 Voda ze záplav je nebezpečná.
 • 00:36:39 Může přenášet žloutenku,
  úplavici a další infekce.
 • 00:36:45 K včerejšímu dni bylo bez přístupu
  k pitné vodě zhruba 30 000 lidí.
 • 00:36:49 Dodržujte prosím hygienu,
  aby se předešlo šíření infekce.
 • 00:36:52 V Rudníku už některé
  studně odčerpali,
 • 00:36:55 u většiny ale ještě pár dní
  počkají, až vyschne
 • 00:36:57 podmáčená zemina v okolí.
 • 00:37:03 Náprava škod by na druhou stranu
  mohla pomoci české ekonomice -
 • 00:37:06 třeba zakázkami pro stavební firmy.
 • 00:37:08 Guvernér České národní banky
  Miroslav Singer odhaduje,
 • 00:37:11 že by to mohlo přispět k růstu HDP
  v desetinách procentního bodu.
 • 00:37:17 V Česku přibývá transplantací
  orgánů u nejmenších dětí.
 • 00:37:21 Nová játra dali lékaři loni
  rekordně 11 malým pacientům.
 • 00:37:25 Letos přibyli další 4.
 • 00:37:28 Tyto unikátní zákroky
  v České republice provádí
 • 00:37:30 výhradně pražský IKEM,
  který dnes pro děti
 • 00:37:33 s transplantovanými játry
  uspořádal dětský den.
 • 00:37:37 Před pěti měsíci bojovala o život.
 • 00:37:40 Narodila se s nevyvinutými
  žlučovými cestami
 • 00:37:43 a začala jí selhávat játra.
  Na transplantaci čekala půl roku.
 • 00:37:46 Annu zachránil na poslední chvíli
  otec, který jí daroval část jater.
 • 00:37:53 Dnes už mají všichni důvod se smát.
 • 00:37:56 Anně je rok a půl a dohání
  co v nemocnici zameškala - učí se
 • 00:37:59 chodit a všechno kolem ji zajímá.
 • 00:38:02 Prospívá velice dobře,
  daří se jí dobře, je šikovná.
 • 00:38:06 Lékařům se daří pobyt na čekací
  listině krátit.
 • 00:38:09 Pro dětskou transplantaci totiž
  začali využívat i dospělá játra.
 • 00:38:17 Tam, kde je možné použít
  redukovaný jaterní štěp
 • 00:38:20 nebo příbuzenská transplantace.
 • 00:38:23 V tuto chvíli žádné dítě v Česku
  nová játra nepotřebuje.
 • 00:38:25 Transplantační listina je prázdná.
 • 00:38:27 Na těchto dětech by jen málokdo
  poznal, že prodělaly
 • 00:38:31 transplantaci jater. Lenka Buková
  má nová játra od šestnácti.
 • 00:38:34 Ve 20 letech se jí přirozenou
  cestou narodilo dítě.
 • 00:38:38 Dnes už má dvě. Kromě toho,
  že bere léky, žádné omezení necítí.
 • 00:38:45 Ten první rok po transplantaci
  jsem musela držet striktní dietu,
 • 00:38:47 potom už nic, je tam ta fyzická
  zátěž víc, co se týče sportu,
 • 00:38:50 tak všechno můžu dělat rekreačně.
 • 00:38:53 očně lékaři v Česku transplantují
  dohromady šedesátku jater.
 • 00:38:56 Počet stále stoupá.
  Loni jich bylo 83.
 • 00:39:04 Transplantacím jater u dětí se dnes
  večer bude věnovat
 • 00:39:07 i pořad Hyde Park Civilizace.
 • 00:39:09 Vysílá se přímo
  z nemocničního prostředí.
 • 00:39:12 V pražském IKEMU je moderátor
  Daniel Stach.
 • 00:39:16 Co všechno k tématu
  na ČT24 nabídnete?
 • 00:39:27 Nabídneme pohled lékařů i pacientů,
  budeme se dívat
 • 00:39:31 na celý průběh transplantace.
 • 00:39:38 Představíme příběhy 2 pacientů,
  které výrazně ovlivnily
 • 00:39:41 českou medicínu.
 • 00:39:47 Jedné z nejzadluženějších českých
  obcí Prameny na Chebsku
 • 00:39:50 hrozí další problémy.
 • 00:39:52 Nově zvolení zastupitelé zatím
  marně čekají na slibovanou pomoc
 • 00:39:55 od státu. Bojí se,
  že věřitelům dojde trpělivost.
 • 00:40:00 Blahopřeji starostce obce
  a předávám jí slovo...
 • 00:40:03 Byla to velká událost.
 • 00:40:05 Po více než dvou letech bezvládí
  se do čela zadlužené obce postavila
 • 00:40:08 skupina odvážných lidí.
 • 00:40:09 Věřili, že stát alespoň
  půjčkou pomůže s oddlužením.
 • 00:40:13 My čekáme pořád na vyjádření
  ministerstva financí,
 • 00:40:15 které nám přislíbilo pomoc
  hned na začátku.
 • 00:40:17 Už je to půlrok, a nic se neděje.
 • 00:40:23 6 měsíců, aby nikdo neodpověděl,
  to i není lidsky slušné.
 • 00:40:26 Jedná se o velmi komplikovaný
  případ i z právního hlediska.
 • 00:40:28 Navíc jde o první případ
  svého druhu.
 • 00:40:30 Prameny měly dluhy
  kvůli nevydařenému projektu
 • 00:40:32 stáčírny minerálních vod.
 • 00:40:34 Obecní majetek rozprodávali
  exekutoři.
 • 00:40:36 V dražbách přišly Prameny
  i o budovu radnice.
 • 00:40:38 Právníci kraje a starostka jednali
  s desítkami věřitelů.
 • 00:40:41 Sankce a dluhy snížili
  z 90 na 25 milionů.
 • 00:40:46 Taky nebudou čekat pořád, že jo.
 • 00:40:47 Peníze jsou peníze,
  a oni na ně čekali dost dlouho.
 • 00:40:52 Je to pro nás nepříjemné
  rozčarování a vlastně nevíme,
 • 00:40:54 na čem teď jsme a co se bude dít.
 • 00:40:57 Podle mluvčího se ministerstvo
  financí situací v obci Prameny
 • 00:41:00 intenzivně zabývá. Zásadní
  rozhodnutí slibuje na příští týden.
 • 00:41:06 Českou Fotbalovou asociaci povede
  další 4 roky Miroslav Pelta.
 • 00:41:10 Na valné hromadě v Praze
  neměl žádného soupeře.
 • 00:41:13 Nadpoloviční podporu získal
  i v české a moravské komoře.
 • 00:41:16 Asociaci vede Pelta
  od listopadu 2011.
 • 00:41:21 Spojené státy slaví 80 let
  od otevření prvního kina,
 • 00:41:25 kde bylo možné sledovat film
  přímo z auta.
 • 00:41:27 Tento druh zábavy patří
  neodmyslitelně k americké kultuře.
 • 00:41:31 V posledních letech ale začíná
  podléhat konkurenci
 • 00:41:34 velkých multiplexů nebo televize.
 • 00:41:42 Kupte si jeden americký fenomén
  a druhý dostanete zdarma.
 • 00:41:45 Nejdřív pronikla auta do filmu
  a pak přišly filmy v autech.
 • 00:41:47 V tomhle kině se toho od 50. let,
  kdy vzniklo, moc nezměnilo.
 • 00:41:50 Projektory, cívky
  i střih jako dřív.
 • 00:42:09 V době největší slávy po válce
  jich byly tisíce.
 • 00:42:12 O tom, že se do nich mířilo nejen
  za filmy, se dokonce točí i filmy.
 • 00:42:16 Některé z těch, kteří se teď baví
  u televize nebo tabletů,
 • 00:42:19 počali rodiče právě tady.
 • 00:42:23 Autokina živí jídlo, ne filmy.
 • 00:42:25 Čím víc se prodá hamburgerů,
  tím větší šance, že se nezavře.
 • 00:42:38 Místo polstrovaných sedaček
  korba pick-upu.
 • 00:42:40 S dítětem, které tady
  nikoho neruší.
 • 00:42:51 Podobných kin, jako je toto,
  bývalo kdysi jenom tady ve Virgnii
 • 00:42:54 na 150, teď už jich je jenom 9.
 • 00:42:57 A je možné, že letošek nepřežije
  několik dalších.
 • 00:42:59 Hollywood tlačí, aby se autokina
  zbavila nostalgie a přešla
 • 00:43:03 na digitální technologii.
 • 00:43:21 Vůně oleje z promítaček
  pomalu zmizí.
 • 00:43:23 V tomhle kině doufají,
  že to bude jediná změna -
 • 00:43:26 vyprodáno totiž mají každý víkend.
 • 00:43:32 Pozorně sledujeme předpověď počasí
  na příští hodiny a dny.
 • 00:43:35 S ohledem na varování
  Ústřední povodňové komise
 • 00:43:38 před dalšími možnými záplavami.
 • 00:43:42 O riziku, na které aktuální
  předpovědi ukážou, bude informovat
 • 00:43:45 premiér Petr Nečas taky v zítřejší
  polední diskusi České televize.
 • 00:43:53 Jak už jsme říkali v Událostech,
  staronovým šéfem Fotbalové asociace
 • 00:43:57 České republiky je Miroslav Pelta.
 • 00:43:59 Kdo další bude následující 4 roky
  určovat směr českého fotbalu,
 • 00:44:02 se ptám Barbory Černoškové.
 • 00:44:07 Bude to třeba i kontroverzní
  Roman Berbr,
 • 00:44:10 který v minulosti pracoval pro StB.
 • 00:44:12 Hlasovalo pro něj 108 volitelů
  z celkových 127.
 • 00:44:15 Další podrobnosti a reakce
  na zvolení obou mužů nabídneme
 • 00:44:18 už za okamžik.
 • 00:44:22 Sobotní UDÁLOSTI znáte, nezbývá,
  než popřát vám dobrý večer.
 • 00:44:26 Skryté titulky:
  H. Bukovská a S. Sedmihorská

Související