iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 9. 2019
17:15 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
6911
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

24 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:19 Přeji vám krásný den vážení a milí!
  Vítám vás u AZ-kvízu!
 • 00:00:23 Soutěž pro každého
 • 00:00:25 měla také speciální SMS soutěž
  pro vás, pro diváky.
 • 00:00:29 Už prozradím správnou odpověď.
 • 00:00:31 Ptali jsme se na režiséra
  filmu Hastrman.
 • 00:00:34 Správná odpověď se skrývala
  pod písmenem A.
 • 00:00:36 Byl to Ondřej Havelka,
  který natočil tento film.
 • 00:00:39 Ode dneška tu bude nová otázka.
 • 00:00:41 Před tím padne ještě spousta
  otázek pro naše 4 soutěžící.
 • 00:00:49 Propojit 3 strany
  prvního dnešního hracího pole
 • 00:00:52 se budou snažit Vít a Miroslav.
  Dobrý den pánové!
 • 00:00:54 Víte, odkud jste?
  -Z Přerova.
 • 00:00:57 -Co děláte?
  -Jsem středoškolský učitel.
 • 00:00:59 -Které obory učíte?
  -Učím právo.
 • 00:01:04 -Na střední škole se učí právo?
  -Na policejní škole ano.
 • 00:01:12 -Čím se bavíte, když máte volno?
  -V poslední době focením.
 • 00:01:17 -Máte nějaké žánrové obrázky?
  Krajiny, zátiší, akty.
 • 00:01:21 -Fotím dceru.
 • 00:01:26 -Miroslave, vítám i vás!
  Po třetí. Odkud jste vy?
 • 00:01:31 -Jsem z takového pražského venkova.
 • 00:01:35 Je to sice velká Praha, ale je to
  stále způsob venkovského života.
 • 00:01:40 -Stále se ještě zabýváte advokacií.
  Ale už jen tak lehce.
 • 00:01:45 -Jednak abych udržoval mozek
 • 00:01:49 a abych si přivydělal na nějaký
  vstupenky na kulturní události.
 • 00:01:53 Ty ceny jsou dneska hodně vysoké.
 • 00:01:56 -Pánové, děkuji za představení.
  Víte, vyberte 1. pole!
 • 00:01:59 Vít.
  -13.
 • 00:02:01 -Jak se jmenuje zábavně poučný
  pořad České televize,
 • 00:02:04 který moderují
  Maroš Kramár a Vladimír Kořen?
 • 00:02:08 -Zázraky přírody.
  -Ano.
 • 00:02:12 Miroslav.
  -25.
 • 00:02:13 -Kterou slovně vyjádřenou předponu
  má v soustavě SI
 • 00:02:17 jeden milion, tedy 10 na šestou?
 • 00:02:21 Kterou předponu
  má jedna miliontina,
 • 00:02:24 to jest 10 na mínus šestou?
 • 00:02:31 -Nevím.
  -Víte, chcete odpovědět?
 • 00:02:36 -Mega a mikro.
  -Ano.
 • 00:02:40 Mega je milion.
  Mikro je miliontina.
 • 00:02:45 Miroslav.
  -18.
 • 00:02:47 -Když zuby nerostou správně,
  musíme jejich směr upravit.
 • 00:02:51 Při větších vadách
  se proto dlouhodobě rovnají
 • 00:02:53 pomocí nalepených zámečků
  spojených drátem.
 • 00:02:57 Jak se taková dentální pomůcka,
  která se nosí i déle než rok,
 • 00:03:00 nazývá slovy na FA?
 • 00:03:08 -Nevím.
 • 00:03:10 -Víte, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:03:13 -Fixní aparát.
 • 00:03:17 Vít.
  -19.
 • 00:03:19 -Ve které cimrmanovské hře
 • 00:03:22 vystupují
  princové dobrý Jasoň a zlý Drsoň?
 • 00:03:26 -Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
  -Ano.
 • 00:03:30 Miroslav.
  -17.
 • 00:03:32 -Která smrtelně nebezpečná
  virová choroba nese
 • 00:03:36 latinské označení variola vera?
 • 00:03:40 -Pravé neštovice.
  -Ano.
 • 00:03:44 Vít.
  -8.
 • 00:03:46 -V Jaroměři přitékají do Labe
  z levé strany dvě řeky,
 • 00:03:50 vzdálené od sebe
  jen něco přes 2 kilometry.
 • 00:03:53 Uveďte oba levostranné přítoky Labe
  v Jaroměři.
 • 00:04:02 -Nevzpomenu si.
  -Miroslave, chcete odpovědět?
 • 00:04:06 -Metuje a Úpa.
  -Správně.
 • 00:04:11 Vít.
  -9.
 • 00:04:13 -Vrchní velitel bolševické armády
  upadl po smrti Lenina v nemilost.
 • 00:04:18 Byl vypovězen ze země a v roce 1940
  zavražděn agentem NKVD v Mexiku.
 • 00:04:24 Pod kterým jménem tohoto
  bolševického revolucionáře známe?
 • 00:04:29 Jméno po otci na D nemusíte uvádět.
 • 00:04:32 -Lev Davidovič Trockij.
  -Ano.
 • 00:04:37 Miroslav.
  -2.
 • 00:04:39 -Tento albánský komunistický
  politik vládl jako diktátor Albánii
 • 00:04:44 od konce 2. světové války
  až do své smrti v roce 1985.
 • 00:04:48 Uveďte aspoň příjmení
  albánského vůdce.
 • 00:04:53 -Enver Hodža.
  -Správně.
 • 00:04:57 Vít.
  -5.
 • 00:04:59 -Dvouslovným termínem na HS
  se metaforicky označuje
 • 00:05:03 prezident
  nebo v monarchii panovník.
 • 00:05:07 Jak se nejvyššímu
  představiteli země říká?
 • 00:05:10 -Hlava státu.
  -Ano.
 • 00:05:13 Miroslav.
  -4.
 • 00:05:15 -Podkova, Americký a Nevěstin závoj
  jsou 3 prudké proudy
 • 00:05:20 snášející se z výšky přes 50 metrů
  na řece,
 • 00:05:23 která spojuje Erijské jezero
  s jezerem Ontario na hranicích
 • 00:05:28 Spojených států amerických
  a Kanady.
 • 00:05:31 O který přírodní jev se jedná?
 • 00:05:34 -Niagarské vodopády.
  -Ano.
 • 00:05:38 Vít.
  -12.
 • 00:05:40 -Lidově se této houbě
  říká volský jazyk,
 • 00:05:45 neboť na řezu
  připomíná syrové maso.
 • 00:05:48 I když nepatří mezi nejchutnější,
  má své příznivce.
 • 00:05:51 Uveďte rod i druh houby,
 • 00:05:54 která roste
  na kmenech listnatých stromů,
 • 00:05:57 od nichž je odvozeno
  druhové jméno.
 • 00:06:04 -Nevím.
 • 00:06:06 -Miroslave, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:06:09 -Pstřeň dubový.
 • 00:06:13 Miroslav.
  -7.
 • 00:06:14 -Co měříme hygrometrem?
  Vyjádřete to souslovím na VV.
 • 00:06:23 -Nevím.
 • 00:06:25 -Víte, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:06:28 -Vlhkost vzduchu.
  Hygrometr je vlhkoměr.
 • 00:06:34 Vít.
  -24.
 • 00:06:35 -Český novinář
  a komunistický politik
 • 00:06:38 tragicky zahynul v Nízkých Tatrách
 • 00:06:40 během vysilujícího pochodu
  sněhovou bouří na podzim roku 1944.
 • 00:06:45 Jak se blízký spolupracovník
  Klementa Gottwalda jmenoval?
 • 00:06:49 Řekněte aspoň jeho příjmení.
 • 00:06:51 -Jan Šverma.
  -Ano.
 • 00:06:54 Miroslav.
  -3.
 • 00:06:56 -Italskou Florencií
  protéká řeka Arno.
 • 00:06:59 Přes ni vede Starý florentský most,
  krytá stavba,
 • 00:07:03 která ukrývá galérie,
  dílny a krámky řemeslníků
 • 00:07:06 v několika patrech.
 • 00:07:09 Jak se historický most
  jmenuje italsky?
 • 00:07:12 -Ponte Vecchio.
  -Správně.
 • 00:07:15 Vít.
  -23.
 • 00:07:17 -Jak se slovy z mongolštiny
  na OCh
 • 00:07:20 nazývá bájný červ z pouště Gobi?
 • 00:07:24 -Olgoj Chorchoj.
  -Správně.
 • 00:07:28 Miroslav.
  -22.
 • 00:07:30 -Sousedí s Chorvatskem,
  Srbskem a Černou Horou.
 • 00:07:33 Do roku 1992 byla součástí
  někdejší Jugoslávie.
 • 00:07:37 Jak se tato balkánská
  konfederativní republika jmenuje?
 • 00:07:43 -Bosna a Hercegovina.
  -Ano.
 • 00:07:46 Vít.
  -16.
 • 00:07:48 -Potomci mívají podobné vlastnosti
  jako jejich rodiče.
 • 00:07:52 Však se také říká:
  "Jablko nepadá..."
 • 00:07:54 Doplňte zbytek rčení.
 • 00:07:56 -Daleko od stromu.
  -Ano.
 • 00:08:00 Miroslav.
  -6.
 • 00:08:02 -Bartoloměj z Chlumce
 • 00:08:04 byl český spisovatel,
  lékař, lexikograf
 • 00:08:08 a působil jako kanovník
  katedrály sv. Víta.
 • 00:08:11 Jeho dílo mělo velký význam
  pro českou vzdělanost.
 • 00:08:14 Jak se autorovi veršovaného
  Vokabuláře gramatického přezdívalo?
 • 00:08:18 Stačí jméno na K.
 • 00:08:23 -Nevím.
 • 00:08:25 -Víte, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:08:27 -Mistr Klaret.
 • 00:08:30 Vít.
  -10.
 • 00:08:32 -Tajemný, magický, prokletý,
  s bránou do pekel.
 • 00:08:36 Tyto a další přívlastky
  jsou připisovány
 • 00:08:39 raně gotickému hradu Houska,
  později renesančně přestavěnému.
 • 00:08:42 Ve kterém okrese Libereckého kraje
  lze hrad Housku navštívit?
 • 00:08:49 -Česká Lípa.
  -Správně.
 • 00:08:53 1. kolo je dobojované.
 • 00:08:55 Do finále postupuje Vít.
  Miroslave, děkuji nejen za dnešek.
 • 00:09:05 Začíná 2. semifinálové kolo.
  Scházejí se v něm Laďa a Jiří.
 • 00:09:09 Dobrý den!
 • 00:09:11 Laďa byl úspěšný
  v minulém kole naší soutěže.
 • 00:09:14 Laďo, jste spokojen?
  -Spokojený.
 • 00:09:17 -To jsem rád.
  Pracujete jako grafik.
 • 00:09:19 Je nějaký rozdíl mezi počítačovým
  grafikem a grafikem jako takovým?
 • 00:09:23 -Je.
  Ten počítačový používá počítač.
 • 00:09:27 -Vy jste počítačový
  nebo ten normální.
 • 00:09:30 -Dělám na počítači.
  Ale rytina a grafika mě baví taky.
 • 00:09:35 -Takže děláte obojí.
 • 00:09:37 -Ale rytiny a grafiky
  nedělám profesionálně.
 • 00:09:40 -Jiří, jste tu poprvé.
  Co na sebe prozradíte?
 • 00:09:42 -Přijel jsem
  z malého městečka Skalná.
 • 00:09:44 Je to asi 14 kilometrů
  západně od Chebu.
 • 00:09:47 Je to téměř na německých hranicích.
  Cesta k vám byla dlouhá.
 • 00:09:50 Pracuji v Německu
  na oddělení logistiky.
 • 00:09:53 K mým zálibám patří pasivně sport.
  Aktivně kolo a brusle.
 • 00:09:58 -Děkuji. Pustíme se do toho.
  Laďo, vyberte si!
 • 00:10:02 Laďa.
  -19.
 • 00:10:04 -Počátky vědy zvané genetika
 • 00:10:08 jsou už neodmyslitelně spojeny
  s křížením různých odrůd hrachu.
 • 00:10:13 Kdo se o to zásadním způsobem
  zasloužil?
 • 00:10:16 Uveďte všechny 3 části jména
  opata a vědce působícího v Brně.
 • 00:10:26 -Nevzpomenu si.
 • 00:10:28 -Jiří, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:10:31 -Gregor Johann Mendel.
 • 00:10:35 Jiří.
  -18.
 • 00:10:37 -Trojnásobnou olympijskou
  medailistkou z let 1980 a 1984
 • 00:10:42 se stala československá
  reprezentantka v běhu na lyžích,
 • 00:10:46 která v roce 2012 vydala knihu
  "Vzpomínky lyžařské".
 • 00:10:50 Jak se jejich autorka jmenuje?
  Uveďte aspoň její příjmení.
 • 00:10:55 -Květa Jeriová.
  -Ano. Provdaná Jeriová-Pecková.
 • 00:10:59 Laďa.
  -13.
 • 00:11:01 -Maine, New Hampshire, Vermont,
  Massachusetts, Connecticut
 • 00:11:05 a Rhode Island
  je skupina států Unie.
 • 00:11:08 Jak se území,
 • 00:11:11 na němž leží výše uvedené
  nejstarší státy Unie, nazývá?
 • 00:11:19 -Nord Amerika.
  -Jiří chcete odpovědět?
 • 00:11:23 -Nová Amerika.
  -Nová Anglie.
 • 00:11:30 Laďa.
  -14.
 • 00:11:32 -16. srpna 2018 zemřela v Detroitu
  ve věku 76 let americká zpěvačka,
 • 00:11:39 skladatelka a klavíristka.
  Uveďte celé jméno této umělkyně,
 • 00:11:43 kterou svět považoval
  za "královnu soulu".
 • 00:11:53 -Nevím.
  -Jiří, chcete odpovědět?
 • 00:11:56 -Pole nechci.
  Je to Aretha Franklin.
 • 00:11:59 -Ano.
 • 00:12:01 Jiří.
  -12.
 • 00:12:03 -Na soutoku řek Dyje a Želetavky
 • 00:12:06 byla roku 1934 dostavěna
  Vranovská přehrada.
 • 00:12:09 Zájem turistů budí
  i dva blízké hrady.
 • 00:12:12 Gotická zřícenina
  a zachovalý pomezní hrad.
 • 00:12:15 Jak se oba hrady
  nad Vranovskou přehradou jmenují?
 • 00:12:23 -Nevím.
 • 00:12:25 -Laďo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:12:27 -Cornštejn a Bítov.
 • 00:12:34 Laďa.
  -17.
 • 00:12:36 -O člověku, který s něčím přichází
  na poslední chvíli,
 • 00:12:39 Říkáme pak, že přišel... Kdy?
 • 00:12:43 Doplňte ustálené slovní spojení
  na písmena VHD.
 • 00:12:52 -Nevím.
  -Jiří, chcete odpovědět?
 • 00:12:55 -V hodině dvanácté.
  -Ano.
 • 00:13:02 Laďa.
  -20.
 • 00:13:04 -Snímek režiséra Miloše Formana,
  natočený podle knižní předlohy
 • 00:13:09 ?Vyhoďte ho z kola ven"
  od Kena Keseyho,
 • 00:13:12 získal v roce 1975 celkem 5 Oscarů.
 • 00:13:16 Jak se Formanův film
  jmenuje v češtině?
 • 00:13:19 -Přelet nad kukaččím hnízdem.
  -Ano.
 • 00:13:23 Jiří.
  -11.
 • 00:13:25 -Sušený oddenek
  této vysoké vytrvalé byliny
 • 00:13:29 se zpeřenými listy,
  bílým či narůžovělým květenstvím
 • 00:13:32 a charakteristickým pachem,
  je odedávna využíván
 • 00:13:35 při nespavosti či neurastenii.
  Uveďte rod i druh byliny,
 • 00:13:39 která se latinsky jmenuje
  Valeriana officinalis.
 • 00:13:45 -Kozlík lékařský.
  -Správně.
 • 00:13:51 Laďa.
  -26.
 • 00:13:53 -Verbascum densiflorum
 • 00:13:56 je dvouletá bylina
  z čeledi krtičníkovitých,
 • 00:13:59 která dorůstá až do výše 2 metry.
 • 00:14:01 Uveďte alespoň rodové jméno
  této rostliny
 • 00:14:04 s léčivými účinky proti kašli.
 • 00:14:11 -Nevím.
  -Jiří, chcete odpovědět?
 • 00:14:14 -Pole nechci. Je to divizna velká.
  -Ne. Divizna velkokvětá.
 • 00:14:20 Jiří.
  -7.
 • 00:14:23 -Román Vladimíra Neffa
  "Sňatky z rozumu"
 • 00:14:26 byl velmi zpopularizován
  televizním seriálem,
 • 00:14:29 který v roce 1968
  natočil režisér František Filip.
 • 00:14:33 Který český herec v seriálu
  ztvárnil stěžejní postavu
 • 00:14:37 podnikatele Martina Nedobyla?
  Uveďte aspoň jeho příjmení.
 • 00:14:42 -Josef Vinklář. Josef Větrovec.
 • 00:14:50 -Laďo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:14:52 -Jiří Vala.
 • 00:14:55 Laďa.
  -15.
 • 00:14:57 -Některé záhyby a rýhy v obličeji
 • 00:15:00 nejsou u člověka
  jen projevem stárnutí,
 • 00:15:02 ale řada z nich vzniká díky
  různým grimasám.
 • 00:15:05 Ať již při smíchu,
  starosti či hněvu.
 • 00:15:08 Jak takové rýhy souhrnně nazýváme?
 • 00:15:12 -Mimické vrásky.
  -Ano.
 • 00:15:16 Jiří.
  -4.
 • 00:15:18 -Pojmenujte naši instituci
  všeobecně známou pod zkratkou GIBS.
 • 00:15:24 -Generální inspekce
  bezpečnostních sborů.
 • 00:15:29 -Správně.
 • 00:15:32 Laďa.
  -5.
 • 00:15:34 -Které původem české
  zvířecí plemeno,
 • 00:15:37 český chovatelský unikát,
  se pyšní titulem živoucí
 • 00:15:41 "národní kulturní památka"?
 • 00:15:49 -Nevím.
  -Jiří, chcete odpovědět?
 • 00:15:52 -Staropražský krysařík.
 • 00:15:55 -Je o něco větší.
  Starokladrubský kůň.
 • 00:16:02 Laďa.
  -6.
 • 00:16:04 -V Českém ráji lze navštívit
 • 00:16:07 i zalesněné kamenné město z
  kvádrových křemencových pískovců
 • 00:16:10 s blízkou zříceninou hradu
  Rotštejn.
 • 00:16:13 Jak se tato přírodní rezervace
  v Jičínské pahorkatině,
 • 00:16:17 nazvaná po blízké obci, nazývá?
 • 00:16:24 -Křetínské skály.
 • 00:16:26 -Jiří, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:16:29 -Klokočské skály.
 • 00:16:33 Jiří.
  -2.
 • 00:16:35 -Román Františka Kožíka
  "Na křídle větrného mlýna"
 • 00:16:38 zachycuje kulturní dění
  přelomu 19. a 20. století v Praze,
 • 00:16:42 na venkově, ale i v Paříži.
 • 00:16:44 To vše na pozadí životních osudů
  české malířky té doby.
 • 00:16:48 O které umělkyni
  je tento Kožíkův román?
 • 00:16:52 Uveďte aspoň její příjmení.
 • 00:16:58 -Nevím.
 • 00:17:00 -Laďo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:17:03 -Zdenka Braunerová.
 • 00:17:07 Laďa.
  -Náhradní 26.
 • 00:17:09 -Osada Svatý Petr
  je součástí Špindlerova Mlýna.
 • 00:17:14 Je to tak? Ano, nebo ne?
 • 00:17:18 -Ano.
  -Správně.
 • 00:17:23 Jiří.
  -25
 • 00:17:25 -"Tak dlouho se chodí
  se džbánem pro vodu..."
 • 00:17:28 Doplňte zbytek přísloví.
 • 00:17:31 -Až se ucho utrhne.
  -Ano.
 • 00:17:34 ZVUKOVÝ SIGNÁL
 • 00:17:36 Laďa získal 3 pole.
  Jiří získal 5 polí.
 • 00:17:41 Laďo, děkuji.
  Jiřího uvidíme za chvíli ve finále.
 • 00:17:52 Před námi je finále.
  Zahájí je jako vždy vítěz 1. kola.
 • 00:17:56 Víte, které pole to bude?
 • 00:17:59 Vít.
  -K.
 • 00:18:01 -Jak se nazývá součástka
  spoušťového mechanismu
 • 00:18:04 ruční střelné zbraně?
 • 00:18:11 -Nevím.
  -Jiří, chcete odpovědět?
 • 00:18:14 -Kohoutek.
  -Ano.
 • 00:18:20 Vít.
  -R.
 • 00:18:22 -Jak se nazývají
  drobné plechové zvonečky,
 • 00:18:25 které mají různorodé využití.
 • 00:18:28 Například i jako součást
  tamburíny či vozembouchů?
 • 00:18:33 -Rolničky.
  -Ano.
 • 00:18:35 Jirka.
  -O.
 • 00:18:37 -V Paříži na bulváru Kapucínů
 • 00:18:39 lze navštívit nejstarší
  pařížský koncertní sál,
 • 00:18:42 v němž od roku 1889 účinkovali
 • 00:18:45 snad všichni nejvýznamnější zpěváci
  své doby.
 • 00:18:48 Povězte jméno
  této slavné hudební síně.
 • 00:18:53 -Orfeum.
 • 00:18:56 -Víte, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:19:00 -Olympia.
 • 00:19:04 Vít.
  -L.
 • 00:19:05 -Jak se jmenuje královna víl
  v Tylově hře Strakonický dudák?
 • 00:19:13 -Lesana.
  -Ano.
 • 00:19:18 Jiří.
  -J.
 • 00:19:20 -Mezi největší metropole světa
 • 00:19:23 patří s třiceti a půl miliony
  obyvatel i město v Indonésii.
 • 00:19:27 Jak se jmenuje metropole
  této země?
 • 00:19:30 -Jakarta.
  -Ano.
 • 00:19:33 Vít.
  -P.
 • 00:19:35 -Malé děťátko podobné andílku,
 • 00:19:37 ale obvykle bez křídel je
  oblíbená dekorace v období baroka,
 • 00:19:42 rokoka a historických slohů
  19. století.
 • 00:19:44 Jak se odborně tento
  zdobný výtvarný prvek
 • 00:19:47 nazývá slovem z italštiny?
 • 00:19:51 -Putto.
  -Výborně. Množné číslo putti.
 • 00:19:56 Jiří.
  -Náhradní za O.
 • 00:19:58 -Kompas byl vynalezen v Číně.
  Je to tak? Ano, nebo ne?
 • 00:20:04 -Ano.
  -Správně.
 • 00:20:10 Vít.
  -Ú.
 • 00:20:12 -Alabastr je
  zářivě bílá odrůda sádrovce.
 • 00:20:16 Uveďte jeho české pojmenování.
 • 00:20:19 -Úběl.
  -Správně.
 • 00:20:23 Jiří.
  -T.
 • 00:20:25 -Od pozdní renesance se rozvíjelo
 • 00:20:27 umění improvizační skladby
  pro sólový klávesový nástroj.
 • 00:20:30 Vrcholu obliby tato forma
  dosáhla v období baroka.
 • 00:20:34 Za jejího mistra lze považovat
  zejména Johanna Sebastiana Bacha.
 • 00:20:37 Jak se tato hudební forma nazývá?
 • 00:20:45 -Nevzpomenu si.
  -Víte, chcete odpovědět?
 • 00:20:48 -Tokáta.
  -Ano.
 • 00:20:53 Jiří.
  -N.
 • 00:20:55 -Tobolky této květiny
 • 00:20:58 i při lehkém kontaktu praskají
  a vystřelují semena.
 • 00:21:01 Tato vlastnost
  dala český název rodu,
 • 00:21:03 jehož odrůdy s různobarevnými květy
  zaplavují zahrádky a parapety.
 • 00:21:07 Jak se rod, jehož odrůdou
  je balzamínka, jmenuje?
 • 00:21:17 -Nevím.
  -Víte, chcete odpovědět?
 • 00:21:20 -Netýkavka.
  -Správně.
 • 00:21:27 Jiří.
  -H.
 • 00:21:29 -Jak se jmenuje staroegyptský bůh
 • 00:21:33 zobrazovaný
  jako postava s hlavou sokola?
 • 00:21:37 -Hor.
  -Výborně.
 • 00:21:40 Vít.
  -Ch.
 • 00:21:42 -Americký stát Západní Virginie
  vznikl v době občanské války
 • 00:21:46 odtržením od otrokářské Virginie
  a přistoupil ke státům Unie.
 • 00:21:50 Jak se jmenuje jeho hlavní město?
 • 00:21:54 -Charleston.
  -Správně.
 • 00:21:58 Je dobojováno. Dnes vyhrává Vít.
 • 00:22:04 Jiří, vyberte si z nabídky!
 • 00:22:07 -Vezmu si pro syna
  knihu Stavební stroje.
 • 00:22:10 -K tomu dostáváte knihy
 • 00:22:12 Staré pověsti české
  a Černobílé prázdniny.
 • 00:22:15 Moc vám děkuji.
  Víta zdržím u bankomatu.
 • 00:22:21 Víte, jezdíte kromě
  letních dovolených také na zimní?
 • 00:22:26 -Zatím jsem ještě nikdy
  na zimní dovolené nebyl. Takže?
 • 00:22:30 -Můžeme vám vydělat na hory.
  Lyžujete?
 • 00:22:34 -Už jsem na nich dlouho nestál.
  Spíš běžkuji.
 • 00:22:38 -Tak vám přispějeme na vosky.
 • 00:22:43 Před vámi je 19 polí.
  Pro vás jsou všechna stejné barvy.
 • 00:22:47 Pro diváky jsme červeně označili
  prémii. Ta má hodnotu 8500 Kč.
 • 00:22:51 18500 Kč je nejvyšší možná výhra.
  Hodně štěstí!
 • 00:23:21 Vyhráváte 5600 Kč.
 • 00:23:24 To je třeba na Zlatou lyži
  v Novém městě. Blahopřeji!
 • 00:23:27 Ať se vám daří. Příště na viděnou!
 • 00:23:30 V grafice jste si už určitě všimli
 • 00:23:33 nové SMS soutěžní otázky
  pro diváky.
 • 00:23:36 Ještě ji zopakuji slovy.
 • 00:23:58 Hrajeme o tyto 3 knihy.
 • 00:24:03 Stále platí, že znění této otázky
  najdete na teletextu České televize
 • 00:24:07 a na webových stránkách
  České televize, pořadu AZ-kvíz.
 • 00:24:11 Tam také najdete tváře našich
  pětinásobných účastníků
 • 00:24:16 a diskuzní fórum. Můžete si také
  vyzkoušet AZ-kvíz na nečisto.
 • 00:24:21 Nebo-li on-line kvíz.
 • 00:24:23 Takto povzbuzeni určitě využijete
  některý z kontaktů
 • 00:24:26 a přihlásíte se do naší soutěže.
  Rádi vás někdy příště uvidíme.
 • 00:24:33 Mějte se pěkně!
  U dalšího pokračování
 • 00:24:36 soutěže pro každého
  se těším na viděnou!
 • 00:24:40 Skryté titulky: A. Pelikánová
  Česká televize, 2019

Související