iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 10. 2017
17:30 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
4533
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

25 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:21 Znělka uvedla v pořadí
  130. letošní pokračování AZ-kvízu,
 • 00:00:25 soutěže pro každého.
  Vítám vás u jejího sledování.
 • 00:00:28 Nabízím také poslední možnost
  zúčastnit se naší SMS soutěže.
 • 00:00:32 V závěru dnešního AZ-kvízu
  naposledy zopakuji soutěžní otázku.
 • 00:00:36 Ale to vše až po odehrání
  třech kol.
 • 00:00:41 Už čekám naše soutěžící.
 • 00:00:48 Vladimír a Michal,
  dvojice pro 1. kolo.
 • 00:00:52 Vladimír je zatím
  3x vítěz AZ-kvízu. Velmi úspěšný.
 • 00:00:57 Je v důchodu.
  Prošel několika zaměstnáními.
 • 00:01:01 Také jste podnikal. V jaké oblasti?
 • 00:01:09 -Navázal jsem
  na předchozí zaměstnání.
 • 00:01:12 Dělal jsem
  do zasílatelství a spedice,
 • 00:01:16 zaměřené na železniční přepravy.
 • 00:01:18 Jedna z mých největších
  životních chyb bylo
 • 00:01:22 založení malé cestovky
  v nejhorší době, kdy to šlo.
 • 00:01:26 V letech 2000-2002.
  To byly všechny možné překážky.
 • 00:01:30 Tak jsem toho nechal.
  Pak jsem se sesypal zdravotně.
 • 00:01:38 A skončil jsem se vším.
 • 00:01:41 -Michale, vy jste tu poprvé.
  Odkud jste, co děláte?
 • 00:01:45 -Přijel jsem z Olomouce.
  Pracuji v malé obchodní firmě.
 • 00:01:49 Rád sportuju.
  Jezdím na dračích lodích, na kole.
 • 00:01:54 Rád cestuji s přítelkyní.
 • 00:01:57 -Děkuji.
  Vladimíre, vyberte 1. pole!
 • 00:02:01 Vladimír.
  -13.
 • 00:02:03 -Konzumenti opojného moku z révy
  se často utěšují,
 • 00:02:08 že v jejich oblíbeném nápoji
  se skrývá pravda.
 • 00:02:12 Vždyť o tom byli přesvědčeni
  už staří latiníci.
 • 00:02:16 Jak zní latinské úsloví
  v originále?
 • 00:02:20 -In vino veritas.
  -Ano.
 • 00:02:24 Michal.
  -20.
 • 00:02:26 -Vlastní jméno tohoto českého
  spisovatele znělo Kamil Zeman.
 • 00:02:30 Z jeho díla připomeneme
  knihu povídek O zlých samotářích
 • 00:02:34 nebo román
  Podivné přátelství herce Jesenia.
 • 00:02:37 Pod jakým literárním pseudonymem
  na IO je Kamil Zeman známý?
 • 00:02:41 Pseudonym uveďte celý.
 • 00:02:44 -Ivan Olbracht.
  -Ano.
 • 00:02:47 Vladimír.
  -25.
 • 00:02:49 -Ve kterých dvou
  německých spolkových zemích,
 • 00:02:52 pomineme-li tu část v Polsku,
 • 00:02:54 se nachází historická území
  Horní a Dolní Lužice?
 • 00:03:04 -Sasko a Bádensko.
  -Michale, chcete odpovědět?
 • 00:03:08 -Sasko a Bavorsko.
  -Sasko a Braniborsko.
 • 00:03:16 Vladimír.
  -17.
 • 00:03:17 -Písmena MA označují
  soustavu krátkých a dlouhých znaků,
 • 00:03:22 například
  v podobě zvukových signálů,
 • 00:03:25 jejichž kombinováním
  dochází k vytváření zpráv.
 • 00:03:30 Dnes se tato soustava
 • 00:03:32 používá především
  v amatérské radiotelegrafii.
 • 00:03:36 Co se za zkratkou skrývá?
 • 00:03:39 -Morseova abeceda.
  -Ano.
 • 00:03:43 Michal.
  -10.
 • 00:03:45 -Řada firem organizuje
  pro své zaměstnance akce,
 • 00:03:48 jejichž cílem je posílit kolektiv
  a vztahy uvnitř něj.
 • 00:03:52 Děje se tak prostřednictvím
  speciálně uzpůsobených aktivit.
 • 00:03:56 Jak se takovým akcím říká
  příhodným anglickým názvem na TB?
 • 00:04:02 -Team building.
  -Ano.
 • 00:04:07 Vladimír.
  -5.
 • 00:04:08 -Severozápadně
  od obce Klobuky na Kladensku
 • 00:04:12 stojí osamoceně v poli
  nejvyšší pravěký menhir v Česku.
 • 00:04:17 Jak se 3,5 metru vysokému
  pískovcovému monolitu říká?
 • 00:04:28 -Nevím.
 • 00:04:29 -Michale, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:04:32 -Kamenný pastýř.
 • 00:04:38 Michal.
  -6.
 • 00:04:40 -Je to kolektivní hra
  na travnatém či umělém povrchu,
 • 00:04:44 při níž se soupeřící mužstva
  snaží dopravit do soupeřovy branky
 • 00:04:49 pomocí zahnutých holí
  tvrdý plastový míček.
 • 00:04:52 O který sport se jedná?
 • 00:04:55 -Pozemní hokej.
  -Správně.
 • 00:05:02 Vladimír.
  -Náhradní za 5.
 • 00:05:04 -Hořčice rolní
  je příbuzná s řepkou olejkou
 • 00:05:07 a obě tedy náleží
  do rostlinné čeledi brukvovité.
 • 00:05:12 Je to pravda? Ano, nebo ne?
 • 00:05:16 -Ano.
  -Správně.
 • 00:05:21 Michal.
  -3.
 • 00:05:22 -Snaha opožděně obhájit
  nebo vysvětlit činy nebo události,
 • 00:05:27 které již proběhly, bývá
  komentována dvěma latinskými slovy.
 • 00:05:31 Jak se jinak řekne "dodatečně"?
 • 00:05:35 -Ex post.
  -Ano.
 • 00:05:41 Vladimír.
  -1.
 • 00:05:42 -Původně pochází tento anglický
  termín z dostihového sportu,
 • 00:05:47 kde označuje závodníka
  s číslem jedna
 • 00:05:50 běžícího
  na vnitřní straně závodiště.
 • 00:05:53 Později se ujal
  také v motoristickém sportu
 • 00:05:56 a znamená 1. startovní pozici.
  Který anglický termín mám na mysli?
 • 00:06:03 -Pole position.
  -Správně.
 • 00:06:06 Michal.
  -2.
 • 00:06:07 -Pod kterým názvem vstoupil
  do historie dokument
 • 00:06:11 obsahující prohlášení nezávislosti
  československého národa,
 • 00:06:15 který předal Tomáš Garrigue Masaryk
  americkému prezidentu Wilsonovi?
 • 00:06:21 -Washingtonská deklarace.
  -Výborně.
 • 00:06:24 Vladimír.
  -14.
 • 00:06:26 -Pod touto zkratkou se skrývá
 • 00:06:28 anglický
  zpěvák, kytarista a skladatel,
 • 00:06:31 který byl členem
  slavné skupiny The Beatles.
 • 00:06:35 Jak zní celé jméno umělce?
 • 00:06:41 -Paul McCartney.
  -Ano.
 • 00:06:45 Michal.
  -15.
 • 00:06:47 -Stává se, že někdo někoho,
  například při nákupu, ošidí.
 • 00:06:52 Co takový podvodník
  obrazně řečeno s postiženým dělá?
 • 00:06:56 Řekněte to rčením na BNH.
 • 00:07:01 -Bere na hůl.
  -Ano.
 • 00:07:06 Vladimír.
  -26.
 • 00:07:07 -Jak se jmenuje místo,
 • 00:07:10 kde se narodil a strávil
  podstatnou část svého života
 • 00:07:14 ruský spisovatel
  Lev Nikolajevič Tolstoj?
 • 00:07:18 -Jasná Poljana.
  -Ano.
 • 00:07:23 Michal.
  -27.
 • 00:07:25 -Toto rakousko-uherské
  vojenské vyznamenání,
 • 00:07:28 přesněji šlo
  o vojenskou záslužnou medaili,
 • 00:07:31 se také označovalo latinským
  výrazem Signum laudis.
 • 00:07:35 Obvykle tento latinský výraz
  do češtiny překládáme slovy na Zch.
 • 00:07:40 Uveďte tento překlad.
 • 00:07:46 -Nevzpomenu si.
  -Vladimíre, chcete odpovědět?
 • 00:07:50 -Znak chrabrosti. Za chrabrost.
  -Znamení chvály.
 • 00:08:03 Michal.
  -Náhradní za 27.
 • 00:08:05 -Rayleighovy vlny
  je označení seismických vln,
 • 00:08:10 které vznikají
  při mělkých zemětřeseních.
 • 00:08:14 Je to pravda? Ano, nebo ne?
 • 00:08:19 -Ne.
  -Ano.
 • 00:08:22 Pole získal Vladimír.
 • 00:08:25 Michal.
  -19.
 • 00:08:27 -Každoročně počátkem listopadu
 • 00:08:30 oslavují příznivci
  dostihového sportu
 • 00:08:34 svátek svého patrona
  tradičním honem na lišku.
 • 00:08:38 Trasa, po níž se na koních pohybují,
  je vedena krajinou
 • 00:08:42 a překonávají se i pevné překážky.
 • 00:08:45 Jak se toto
  ukončení sezony nazývá?
 • 00:08:54 -Nevím.
  -Vladimíre, chcete odpovědět?
 • 00:08:56 -Hubertova jízda.
  -Ano.
 • 00:09:03 Michal.
  -21.
 • 00:09:05 -V mořích a oceánech se nacházejí
  tvary nazývané atoly.
 • 00:09:09 Obvykle mají prstencový tvar
  s lagunou uprostřed.
 • 00:09:13 Jak takové přírodní útvary
  nazýváme?
 • 00:09:18 -Korálový útes.
  -Ano.
 • 00:09:22 Vladimír.
  -28.
 • 00:09:24 -Vznik tohoto
  našeho hudebního tělesa
 • 00:09:27 se oficiálně datuje rokem 1894.
  Pod vedením Antonína Dvořáka
 • 00:09:31 zahájil pak soubor dne 4. ledna
  1896 svoji uměleckou činnost.
 • 00:09:36 Který symfonický orchestr
  mám na mysli?
 • 00:09:40 ZVUKOVÝ SIGNÁL
 • 00:09:42 -Česká filharmonie.
  -Ano.
 • 00:09:45 Michal získal 7 polí.
  Vladimír získal 9 polí.
 • 00:09:49 I dnes ho uvidíme ve finále.
  Michale, děkuji za nádherný souboj.
 • 00:09:59 2. dvojice Sláva a Radomír.
  Pánové, vítám vás!
 • 00:10:02 Sláva je finalista
  minulého AZ-kvízu.
 • 00:10:05 Je tady potřetí.
  Slávo, odkud jste?
 • 00:10:08 -Jsem z Potěži.
  Je to kousek od Čáslavi.
 • 00:10:11 -Jste původně chemik.
  -Ano.
 • 00:10:16 -Teď se zabýváte vším možným.
  -Tak nějak.
 • 00:10:21 -Radomíre, jste tu nový.
  Co nám prozradíte?
 • 00:10:24 -Jsem z Napajedel u Zlína.
 • 00:10:26 Ze zálib cestování, výlety.
  Často chodím do lesa.
 • 00:10:31 -Děkuji. Začíná 2. kolo.
  Slávo, vyberte 1. pole!
 • 00:10:36 Sláva.
  -13.
 • 00:10:37 -Humoristická novela
  Vladislava Vančury Rozmarné léto
 • 00:10:42 se odehrává
  v lázeňském městečku na řece Orši.
 • 00:10:46 Jak se Vančurovo městečko jmenuje?
 • 00:10:53 -Nevím.
 • 00:10:55 -Radomíre, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:10:58 -Krokovy Vary.
 • 00:11:01 Radomír.
  -12.
 • 00:11:03 -Názvem xylóza
  se označuje polysacharid
 • 00:11:07 obsažený v některých stéblech
  a v materiálu rostlinného původu,
 • 00:11:11 který se získává
  z poražených kmenů.
 • 00:11:14 Termín xylóza nahraďte dvojslovným
  českým názvem na písmena DC.
 • 00:11:24 -Nevím.
  -Slávo, chcete odpovědět?
 • 00:11:27 -Dřevný cukr.
  -Ano.
 • 00:11:33 Radomír.
  -17.
 • 00:11:34 -Jak se v účetnictví označuje
 • 00:11:37 rozdíl mezi dosaženými výnosy
  a vynaloženými náklady?
 • 00:11:49 -Nevím.
 • 00:11:51 -Slávo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:11:53 -Hospodářský výsledek.
 • 00:11:57 Sláva.
  -18.
 • 00:11:59 -Jak nazýváme svazek
 • 00:12:01 dvou nebo více samostatných států
  spojených pouze osobou panovníka?
 • 00:12:12 -Panovnická unie.
 • 00:12:14 -Radomíre, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:12:17 -Personální unie.
 • 00:12:21 Radomír.
  -8.
 • 00:12:22 -Jak se česky nazývá
  musculus sartorius,
 • 00:12:26 který probíhá
  po přední straně našich stehen
 • 00:12:30 od trnu kosti kyčelní
  na vnitřní stranu kolena?
 • 00:12:38 -Kolení sval.
 • 00:12:40 -Slávo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:12:43 -Krejčovský sval.
 • 00:12:46 Sláva.
  -9.
 • 00:12:47 -Jak se jmenuje dřevina,
 • 00:12:50 jejímž nerozvitým jehnědám
  říkáme "kočičky"?
 • 00:12:53 Uveďte rodové i druhové jméno
  dřeviny.
 • 00:12:57 -Vrba jíva.
  -Ano.
 • 00:13:01 Radomír.
  -5.
 • 00:13:02 -Které zpěvačce se ve Francii
  říkalo pařížský vrabčák?
 • 00:13:06 Uveďte její celé umělecké jméno.
 • 00:13:13 -Nevím.
  -Slávo, chcete odpovědět?
 • 00:13:16 -Edith Piaf.
  -Ano.
 • 00:13:21 Radomír.
  -14.
 • 00:13:23 -Který francouzský malíř
  byl autorem kreseb,
 • 00:13:27 jež se staly předlohou
  k animovanému filmu
 • 00:13:31 režiséra Eduarda Hofmana
  "Stvoření světa"?
 • 00:13:34 Uveďte jeho celé jméno.
 • 00:13:39 -Nevím.
  -Slávo, chcete odpovědět?
 • 00:13:42 -Jean Effel.
  -Ano.
 • 00:13:49 Radomír.
  -20.
 • 00:13:51 -Toto české plemeno
 • 00:13:53 malého krátkosrstého černého psíka
  stále čeká na mezinárodní uznání,
 • 00:13:58 ale už má své chovatelské kluby,
  dokonce i v Japonsku.
 • 00:14:02 Jak se společenské plemeno,
 • 00:14:04 běžně nazývané ratlík
  a lovící v minulosti hlodavce,
 • 00:14:08 nazývá slovy na PK?
 • 00:14:12 -Pražský krysařík.
  -Ano.
 • 00:14:15 Sláva.
  -19.
 • 00:14:17 -Roku 451 se střetla armáda Hunů
  vedených Atillou
 • 00:14:21 s vojskem koalice složené
 • 00:14:24 z Římanů, Byzantinců, Vizigótů,
  Franků a Burgundů.
 • 00:14:28 Atilla bitvu prohrál.
 • 00:14:31 Střetnutí vešlo do dějin
  pod označením místa bojiště.
 • 00:14:34 Kde se bitva odehrála?
 • 00:14:41 -Nevím.
 • 00:14:43 -Radomíre, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:14:46 -Katalaunská pole.
 • 00:14:50 Radomír.
  -15.
 • 00:14:52 -Společně s Johnem Calem
  založil skupinu Velvet Underground.
 • 00:14:57 Byl jejím hlavním
  textařem a zpěvákem
 • 00:15:00 a zároveň vynikajícím kytaristou.
  Později se vydal na sólovou dráhu.
 • 00:15:06 Měl také blízko k Václavu Havlovi.
  Řekněte celé jméno tohoto rockera.
 • 00:15:15 -Nevím.
  -Slávo, chcete odpovědět?
 • 00:15:18 -Lou Reed.
  -Správně.
 • 00:15:24 Radomír.
  -26.
 • 00:15:26 -Mongolské mýty vypráví
  o velkém smrtícím červu
 • 00:15:30 žijícím pod pískem pouště Gobi.
  Jeho jméno začíná hláskami Och.
 • 00:15:35 Jak se tento bájný netvor jmenuje?
 • 00:15:44 -Orloj Chorchorchoj.
  -Slávo, chcete odpovědět?
 • 00:15:48 -Olgoj Chorchoj.
  -Správně.
 • 00:15:54 Radomír.
  -2.
 • 00:15:55 -Tuto čestnou diplomatickou funkci
 • 00:15:59 zřizují jednotlivé státy
  v zemích či na územích,
 • 00:16:03 kde nemají
  dostatečné vlastní zastoupení.
 • 00:16:06 Jak se úředníkům,
  kteří tuto čestnou funkci
 • 00:16:10 vykonávají dobrovolně
  ve prospěch daného státu, říká?
 • 00:16:18 -Nevím.
  -Slávo, chcete odpovědět?
 • 00:16:21 -Honorární konzul.
  -Ano.
 • 00:16:28 Radomír.
  -4.
 • 00:16:30 -Který souhrnný český název
  se používá pro historické území
 • 00:16:35 Spojených států amerických
  v severovýchodním cípu země,
 • 00:16:40 které se stalo centrem boje
  amerických osad za nezávislost?
 • 00:16:46 -Nová Anglie.
  -Ano.
 • 00:16:50 Sláva.
  -21.
 • 00:16:51 -Paleolit, mezolit, neolit,
  eneolit.
 • 00:16:55 To jsou části nejstaršího období
  lidských dějin.
 • 00:16:59 Pojmenujte celé toto období česky.
 • 00:17:02 -Doba kamenná.
  -Ano.
 • 00:17:06 Radomír.
  -7.
 • 00:17:07 -Jak se jmenuje nejvyšší hora
  pevninské části Austrálie?
 • 00:17:13 -Mount Kosciuszko.
  -Ano.
 • 00:17:20 Sláva.
  -28.
 • 00:17:22 -Západně od Kadaně,
  mezi Krušnými a Doupovskými horami,
 • 00:17:27 leží město,
  které je známé výrobou porcelánu.
 • 00:17:31 Jak se město jmenuje?
 • 00:17:34 -Klášterec nad Ohří.
  -Správně.
 • 00:17:38 I dnes postoupí Sláva.
  Radomíre, děkuji.
 • 00:17:52 Pánové, je to
  vaše 3. společné finále.
 • 00:17:55 Zatím je stav 2:0 pro Vladimíra.
 • 00:17:57 I dnes má Vladimír
  taktickou výhodu. Volí 1. pole.
 • 00:18:01 Vladimír.
  -K.
 • 00:18:03 -Jak se slovem na K
  nazývají oblíbené zákusky
 • 00:18:06 v podobě trubiček
  z listového těsta,
 • 00:18:08 plněných bílkovým sněhem?
 • 00:18:11 -Kremrole.
  -Ano.
 • 00:18:14 Sláva.
  -J.
 • 00:18:15 -Jak se v botanice nazývá
 • 00:18:18 vnitřní část
  oplodí hrušek nebo jablek
 • 00:18:21 obsahující pouzdra se semeny?
 • 00:18:25 -Jádřinec.
  -Ano.
 • 00:18:28 Vladimír.
  -G.
 • 00:18:29 -Jak se slovem z němčiny
  nazývá občan jiného státu,
 • 00:18:33 který dlouhodobě pracuje
  v hospodářsky vyspělejší zemi?
 • 00:18:39 -Gastarbeiter.
  -Ano.
 • 00:18:44 Sláva.
  -V.
 • 00:18:46 -11. český král, rovněž král
  římský, lombardský a burgundský,
 • 00:18:51 lucemburský hrabě
  a zejména císař římský Karel IV.
 • 00:18:55 byl synem Elišky Přemyslovny
  a Jana Lucemburského.
 • 00:18:59 Které jméno dostal při křtu?
 • 00:19:02 -Václav.
  -Ano.
 • 00:19:05 Vladimír.
  -Ř.
 • 00:19:07 -Latinským názvem Algae
  se označuje skupina organismů,
 • 00:19:11 které jsou tradičně řazeny
  k nižším rostlinám.
 • 00:19:15 Uveďte jejich
  české souhrnné pojmenování na Ř.
 • 00:19:20 -Řasy.
  -Ano.
 • 00:19:24 Sláva.
  -R.
 • 00:19:25 -Který chemický prvek má značku Hg?
 • 00:19:30 -Rtuť.
  -Ano.
 • 00:19:34 Vladimír.
  -L.
 • 00:19:36 -V říjnu roku 1813 spojené armády
  Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska
 • 00:19:41 porazily podstatně slabší armádu
  francouzského císaře Napoleona
 • 00:19:46 v krvavé bitvě zvané Bitva národů.
 • 00:19:49 U kterého německého města
  k tomuto střetnutí došlo?
 • 00:19:54 -Lipsko.
  -Ano.
 • 00:19:58 Sláva.
  -F.
 • 00:20:00 -Zlomek, část, díl,
 • 00:20:03 nebo také nedokončené
  či neúplně dochované umělecké dílo
 • 00:20:08 se označuje
  slovem latinského původu na F.
 • 00:20:11 O který výraz jde?
 • 00:20:14 -Fragment.
  -Ano.
 • 00:20:18 Vladimír.
  -Č.
 • 00:20:19 -Bazalt je vyvřelá hornina.
 • 00:20:22 Nás více zajímá její český název,
  který začíná i končí písmenem Č.
 • 00:20:27 Které slovo mám na mysli?
 • 00:20:30 -Čedič.
  -Správně.
 • 00:20:34 Sláva.
  -Z.
 • 00:20:35 -Trestný čin, spočívající
 • 00:20:38 v úmyslném nakládání se svěřenou
  cizí věci jako s vlastní,
 • 00:20:43 někdy končí finanční ztrátou
  skutečného vlastníka.
 • 00:20:47 Jak se takovému trestnému jednání
  říká českým slovem na Z?
 • 00:20:52 -Zpronevěra.
  -Ano.
 • 00:20:55 Vladimír.
  -W.
 • 00:20:57 -V prvních desetiletích 20. století
 • 00:21:00 psal detektivní a dobrodružné
  romány anglický autor,
 • 00:21:04 který dal tomuto žánru
  kouzlo romantiky.
 • 00:21:07 Řekněte příjmení spisovatele
  dodnes oblíbených románů,
 • 00:21:11 jako byl například Zelený lučištník
  nebo Mrtvé oči Londýna.
 • 00:21:16 -Wallace.
  -Ano. Edgar Wallace.
 • 00:21:22 Sláva.
  -M.
 • 00:21:24 -Tuto pařížskou uměleckou čtvrť
  proslavila herečka Audrey Tatou,
 • 00:21:30 představitelka Amélie
 • 00:21:32 ve francouzsko-německém filmu
  z roku 2001.
 • 00:21:35 Jak se věhlasná část
  Paříže jmenuje?
 • 00:21:39 -Montmartre.
  -Ano.
 • 00:21:43 Vladimír.
  -S.
 • 00:21:45 -Jedno z nejstarších měst světa,
 • 00:21:47 založené v 5. století před naším
  letopočtem ve střední Asii,
 • 00:21:52 dosáhlo
  největšího rozkvětu ve 14. století
 • 00:21:55 jakožto centrum Tamerlánovy říše.
 • 00:21:58 Jak se uzbecké město, kde je
  tento vojevůdce pohřben, jmenuje?
 • 00:22:07 -Nevím.
 • 00:22:09 -Slávo, chcete odpovědět?
  -Nechci.
 • 00:22:12 -Samarkand.
 • 00:22:16 Sláva.
  -Ch.
 • 00:22:17 -Starořecké mytologické
  označení beztvaré hmoty
 • 00:22:21 před vznikem světa a vesmíru
 • 00:22:23 se v přeneseném smyslu slova
  používá i v současnosti
 • 00:22:27 pro pojmenování nepořádku
  nebo špatné organizace.
 • 00:22:30 Kterým slovem na Ch se zmatku říká?
 • 00:22:34 -Chaos.
  -Ano.
 • 00:22:38 Vladimír.
  -C.
 • 00:22:39 -Kterým výrazem se v meteorologii
  označuje oblast,
 • 00:22:43 ve které je vzhledem k okolí
  nižší tlak vzduchu?
 • 00:22:48 -Cyklona.
  -Ano.
 • 00:22:52 Sláva.
  -Náhradní za S.
 • 00:22:54 -Onager je název
  asijského divoce žijícího koně.
 • 00:22:58 Je to pravda? Ano, nebo ne?
 • 00:23:06 -Ano.
  -Ne. Onager je divoký osel asijský.
 • 00:23:13 Pole získal Vladimír a vítězí.
 • 00:23:16 Slávo, vyberte si z nabídky!
 • 00:23:21 -Vezmu si knihu
  Encyklopedie vodních ploch.
 • 00:23:24 -K tomu dostáváte knihy
  Lámání v kole a Smrtící sliby.
 • 00:23:28 Děkuji vám za účast.
  Vladimíra zdržím u bankomatu.
 • 00:23:36 Vladimíre, i tentokrát
  můžete natrefit na prémii,
 • 00:23:41 která má dnes hodnotu 9000 Kč.
 • 00:23:44 Nejvyšší možná výhra je 19000 Kč.
  Hodně štěstí!
 • 00:24:03 Vyhráváte 11000 Kč. Blahopřeji!
  Mějte se hezky!
 • 00:24:13 Ještě dnes platí
  tato divácká SMS soutěžní otázka.
 • 00:24:39 To jsou 3 ceny
  připravené pro vítěze.
 • 00:24:41 Mějte se hezky!
 • 00:24:43 U dalšího pokračování AZ-kvízu
  se můžete těšit na Evu.
 • 00:24:47 Skryté titulky: A. Pelikánová
  Česká televize, 2017

Související