iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 4. 2017
17:15 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
9495
zhlédnutí

AZ-kvíz

Soutěž pro každého

24 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

AZ-kvíz

 • 00:00:19 -Přeji vám krásný den.
 • 00:00:21 A následujících 25 minut
  strávených u AZ-kvízu,
 • 00:00:25 aby bylo co nejpříjemnějších.
  Máme tu otázku pro vás.
 • 00:00:29 A spoustu otázek pro naše
  4 soutěžící. Očekávám 1. dvojici.
 • 00:00:38 Vítám vás v 1. kole.
  Je tu Václav a Detlef.
 • 00:00:41 Václav je finalistou minulého kola.
  Pracuje v rybníkářství.
 • 00:00:46 -Přesně tak. Máme 300 hektarů
  rybníků na starosti.
 • 00:00:51 -Jaké ryby tam žijí?
 • 00:00:54 -Většinou kapr, ale i štiky,
  candáti a další druhy.
 • 00:00:58 -A nějakou tekoucí pstruhovou vodu?
  -Ne, pouze rybníky.
 • 00:01:03 -Děkuji vám. Detlefe, vítám vás.
  Odkud jste?
 • 00:01:07 -Z Liberce.
  -Co děláte?
 • 00:01:09 -Revizního technika
  elektrických instalací.
 • 00:01:13 -A když máte volno?
  -Tak se věnuju sportu.
 • 00:01:17 Hlavně plavání a potápění.
 • 00:01:19 -Aktivně stále?
  -Ano.
 • 00:01:21 -To je dobře. Pánové, díky.
  Začíná 1. kolo.
 • 00:01:24 Václave, vyberte si pole.
  -13.
 • 00:01:26 -V části lidského oka
  se nachází místo,
 • 00:01:30 odkud vystupují cévy a nervy
  a chybí na něm světločivné buňky.
 • 00:01:35 Který český výraz pro tuto část
  zrakového orgánu se používá?
 • 00:01:40 -Slepá skvrna.
  -Ano.
 • 00:01:44 Detlefe.
  -19.
 • 00:01:47 -V roce 2016 se letní olympijské
  hry odehrávaly v brazilském Riu.
 • 00:01:53 Ve kterých třech městech se konaly
  předcházející olympiády
 • 00:01:57 v letech 2004, 2008 a 2012?
 • 00:02:06 -Nevzpomenu si.
 • 00:02:08 -Václave, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:02:11 -Athény, Peking a Londýn.
 • 00:02:14 Václave.
  -10.
 • 00:02:16 -Aromatická léčivá rostlina
  z čeledi hluchavkovitých
 • 00:02:20 se díky vonným fialovým květům
  používá také například v kosmetice.
 • 00:02:25 Jak zní celý botanický název
  této suchomilné rostliny?
 • 00:02:32 -Libeček lékařský.
 • 00:02:35 -Detlefe, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:02:38 -Levandule lékařská.
 • 00:02:42 Detlefe.
  -26.
 • 00:02:44 -V roce 1949-1960 působil ve funkci
 • 00:02:49 první a jediný prezident bývalé
  Německé demokratické republiky.
 • 00:02:54 Jak se politik jmenoval?
  Stačí říct jeho příjmení.
 • 00:02:58 -Wilhelm Pieck.
  -Správně.
 • 00:03:02 Václave.
  -17.
 • 00:03:05 -Ve kterém městě byla
  mezinárodní kolektivní smlouvou
 • 00:03:08 založena roku 1945
  Organizace spojených národů?
 • 00:03:12 -San Francisco.
  -Ano.
 • 00:03:15 Detlefe.
  -18.
 • 00:03:17 -K zápisu japonštiny se používají
  tři znakové systémy.
 • 00:03:22 Dva z nich jsou slabičné,
  jeden označuje kořen slova.
 • 00:03:26 Jejich názvy začínají na K, H a K.
 • 00:03:30 Uveďte název alespoň jedné
  z japonských abeced.
 • 00:03:34 -Neznám.
 • 00:03:38 -Václave, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:03:41 -Katakana, hiragana a kandži.
 • 00:03:45 Václave.
  -12.
 • 00:03:47 -Anglický mořeplavec a pirát
  se později stal admirálem
 • 00:03:52 a roku 1588 se podílel
  na zničení španělského loďstva
 • 00:03:56 v průlivu La Manche.
 • 00:03:58 Za to byl královnou Alžbětou I.
  povýšen do šlechtického stavu.
 • 00:04:02 O kterém mořeplavci je řeč?
  Uveďte jméno i příjmení.
 • 00:04:06 -Francis Drake.
  -Správně.
 • 00:04:09 Detlefe.
  -24.
 • 00:04:11 -Hlavními postavami v komedii
 • 00:04:13 Williama Shakespeara
  "Zkrocení zlé ženy"
 • 00:04:16 jsou dcery kupce Baptisty Minoly.
  Jak se obě dívky jmenují?
 • 00:04:20 -Nevím.
 • 00:04:22 -Václave, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:04:25 -Kateřina a Blanka. Nebo Bianca.
 • 00:04:29 Václave.
  -23.
 • 00:04:31 -Římský císař Konstantin I. Veliký
  potvrdil křesťanství
 • 00:04:35 jako tolerované náboženství
  v Římské říši
 • 00:04:39 v dokumentu z roku 313.
  Jak se jeho výnos nazývá?
 • 00:04:44 -Edikt milánský.
  -Ano. Milánský edikt.
 • 00:04:47 Detlefe.
  -9.
 • 00:04:50 -V roce 1940 byl v Mexiku
  zavražděn ruský bolševik,
 • 00:04:54 který byl během občanské války
  v Rusku velitelem Rudé armády.
 • 00:04:59 Jak se Stalinův odpůrce jmenoval?
  Řekněte aspoň jeho příjmení.
 • 00:05:09 -Nevím.
 • 00:05:10 -Václave, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:05:13 -Lev Davidovič Trockij.
 • 00:05:16 Václave.
  -4.
 • 00:05:19 -Tato psychická onemocnění řadíme
  do skupiny poruch příjmu potravy.
 • 00:05:25 První z nich se vyznačuje
  odmítáním potravy, druhé přejídáním
 • 00:05:30 a následným zvracením.
  O kterých onemocněních je řeč?
 • 00:05:34 Uveďte obě dvě.
 • 00:05:35 -Anorexie a bulimismus.
  -Ano. Anorexie a bulimie.
 • 00:05:41 Přesněji mentální anorexie
  a bulimie.
 • 00:05:44 Detlefe.
  -14.
 • 00:05:46 -Z filmu Jurský park a jeho
  pokračování je všeobecně známý
 • 00:05:50 mocný suchozemský predátor.
 • 00:05:53 Jak se dravý dinosaurus
  z období druhohor jmenuje?
 • 00:05:56 Latinské jméno ještěra řekněte celé
 • 00:06:00 -Neznám.
 • 00:06:04 -Václave, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:06:07 -Tyranosaurus rex.
 • 00:06:10 Václave.
  -3.
 • 00:06:12 -Hlavní složkou této suroviny,
 • 00:06:14 používané jako fosilní palivo,
  je metan.
 • 00:06:18 Jak se tomuto přírodnímu zdroji
  říká slovy na Z, P?
 • 00:06:21 -Zemní plyn.
  -Ano.
 • 00:06:24 Detlefe.
  -5.
 • 00:06:27 -"Růžový kavalír"
  nebo "Mlčenlivá žena".
 • 00:06:31 To jsou dvě z oper německého
  skladatele pozdního romantismu,
 • 00:06:35 který žil v 19. a 20. století.
  Jak se jmenoval?
 • 00:06:38 Řekněte prosím jeho celé jméno.
 • 00:06:43 -Rudolf Schumann.
 • 00:06:46 -Václave, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:06:49 -Richard Strauss.
 • 00:06:53 Václave.
  -8.
 • 00:06:55 -Historické pevnostní město Terezín
 • 00:06:58 leží poblíž soutoku dvou
  českých řek. Které řeky to jsou?
 • 00:07:03 -Labe a Ohře.
  -Správně.
 • 00:07:06 Detlefe.
  -2.
 • 00:07:09 -V západní Evropě se nachází
  volné seskupení tří států,
 • 00:07:13 nazývané Benelux.
  Které země ho tvoří?
 • 00:07:18 -Belgie, Nizozemsko, Lucembursko.
  -Ano.
 • 00:07:25 Václave.
  -Náhradní za 5.
 • 00:07:28 -Operatér je člověk provádějící
  operaci, zatímco operand je prvek,
 • 00:07:35 s nímž je prováděna operace.
  Je to pravda? Ano, nebo ne?
 • 00:07:39 -Ano.
  -Je to tak.
 • 00:07:41 To znamená, že máme 1. finalistu!
  Je jím Václav.
 • 00:07:46 Detlefe, děkuji za účast.
 • 00:07:55 Pánové Honza a Jan tvoří
  2. soutěžní dvojici.
 • 00:07:58 Honzo, vítám vás. Odkud jste?
  -Ze Struhařova. Ze středních Čech.
 • 00:08:03 -Co děláte?
 • 00:08:04 -Pracuju jako úředník
  vyššího územně samosprávného celku.
 • 00:08:08 -To zní hrdě. Co máte na starosti?
 • 00:08:11 -Zákon o svobodném přístupu
  k informacím.
 • 00:08:14 -To bývá ožehavé. On se pořád někdo
  na něco ptá, chce odpovědi.
 • 00:08:18 -I takto se to dá říct.
  -Čím se bavíte, když máte volno?
 • 00:08:22 -Mám rodinu, mám ženu,
  mám krásnou čtyřletou dceru Elenku,
 • 00:08:28 máme malé hospodářství,
  opravujeme dům.
 • 00:08:30 -Zábavy až dost.
 • 00:08:32 -Ano. A ve volném čase pracuji
  jako zastupitel v naší obci.
 • 00:08:37 -Aby se vám nezkrátily žíly.
  Děkuji. Jane, vítám vás.
 • 00:08:41 Odkud jste, co děláte?
  -Jsem z Rousínova.
 • 00:08:44 Jsem už 3 roky v důchodu.
 • 00:08:47 Abych měl co dělat, tak jsem se
  pustil do rekonstrukce domu.
 • 00:08:52 -Velká rekonstrukce? Generálka?
  -Dá se to tak říct.
 • 00:08:56 -Za jak dlouho to dokončíte?
  -Někdy koncem léta.
 • 00:09:03 -Tak to je krásný! Pánové, díky.
 • 00:09:05 Honzo, vyberte si 1. pole.
  -13.
 • 00:09:08 -Monosacharid označovaný odborně
  fruktóza, můžeme česky pojmenovat
 • 00:09:14 souslovím na O, C.
  Jak se přírodní sladidlo nazývá?
 • 00:09:18 -Ovocný cukr.
  -Ano.
 • 00:09:23 Jane.
  -12.
 • 00:09:26 -Jak se v matematice nazývá
  konstanta
 • 00:09:29 označovaná řeckým písmenem "pí"?
 • 00:09:33 -Ludolfovo číslo.
  -Ano.
 • 00:09:37 Honzo.
  -8.
 • 00:09:39 -Tento anglický herec se proslavil
  v televizních filmech natočených
 • 00:09:44 podle románů Agathy Christie
  rolí detektiva Hercula Poirota.
 • 00:09:48 Jak zní celé jméno nejčastějšího
  Poirotova představitele?
 • 00:09:54 -David Suchet.
  -Ano.
 • 00:09:58 Jane.
  -7.
 • 00:10:00 -Ve kterém filmu režiséra
 • 00:10:02 Zdeňka Zelenky z roku 1993 hrála
  Jiřina Bohdalová roli Závisti?
 • 00:10:09 -Nevím.
 • 00:10:12 -Honzo, chcete odpovědět?
 • 00:10:14 -Nesmrtelná teta.
  -Správně.
 • 00:10:19 Jane.
  -18.
 • 00:10:22 -Které poetické slovní spojení
  je používáno
 • 00:10:26 v souvislosti s Japonskem?
 • 00:10:29 -Země vycházejícího slunce.
  -Výborně.
 • 00:10:33 Honzo.
  -19.
 • 00:10:35 -Na východním pobřeží Floridy
  se nachází výběžek
 • 00:10:39 s největším a nejvýznamnějším
  americkým kosmickým střediskem.
 • 00:10:43 Jak zní anglické jméno tohoto mysu?
 • 00:10:47 -Cape Canaveral.
  -Správně.
 • 00:10:51 Jane.
  -25.
 • 00:10:53 -Dronte mauricijský byl velký
  nelétavý pták z ostrova Mauricius
 • 00:10:59 a v 17. století vyhynul.
 • 00:11:01 Pod kterým nelichotivým jménem
  je u nás dronte známý?
 • 00:11:05 Uveďte toto jméno celé.
 • 00:11:07 -Blboun nejapný.
  -Přesně tak.
 • 00:11:11 Honzo.
  -26.
 • 00:11:13 -Kozácký ataman a legendární hrdina
  z bojů za svobodu Ukrajiny
 • 00:11:18 je známý především jako postava
  stejnojmenné novely
 • 00:11:22 Nikolaje Vasiljeviče Gogola.
  Jak se kozák jmenoval?
 • 00:11:26 Uveďte jméno i příjmení.
 • 00:11:30 -Taras Bulba.
  -Přesně.
 • 00:11:33 Jane.
  -20.
 • 00:11:36 -V Nerudových Povídkách
  malostranských najdeme příběh
 • 00:11:40 o podivínském lékaři Heribertovi,
  který nikoho neléčil,
 • 00:11:45 až na jeden případ, když člověk
  připravený k pohřbu nebyl mrtev
 • 00:11:49 a po jeho oživovacím zákroku
  se probral. Jak se povídka jmenuje?
 • 00:11:54 -Doktor Kazisvět.
  -Ano.
 • 00:11:58 Honzo.
  -9.
 • 00:12:00 -Ve kterém našem městě se nachází
  Podještědské muzeum?
 • 00:12:12 -Nevím.
 • 00:12:13 -Jane, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:12:15 -Český Dub.
 • 00:12:18 Jane.
  -14.
 • 00:12:21 -Hojně rozšířeným druhem hmyzu
 • 00:12:24 je ploštice červené barvy
  s černou kresbou,
 • 00:12:27 která se vyskytuje především
 • 00:12:29 v početných skupinách
  na stinných místech.
 • 00:12:32 Jak zní alespoň rodové jméno
  této ploštice?
 • 00:12:41 -Ploštice snad.
 • 00:12:43 -Honzo, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:12:45 -Pánové, vy jste nečetli Sekoru.
  Ruměnice pospolná.
 • 00:12:51 Honzo.
  -5.
 • 00:12:55 -Hlavní složkou skla je sloučenina
  se vzorcem SiO2.
 • 00:13:01 Jak zní chemický název této látky?
 • 00:13:04 -Oxid křemičitý.
  -Je to tak.
 • 00:13:08 Jane.
  -6.
 • 00:13:11 -Ruský šachista se jménem na G, K
 • 00:13:14 se v roce 1985 stal
  nejmladším mistrem světa v šachu
 • 00:13:19 a titul držel až do roku 1993.
  Uveďte aspoň šachistovo příjmení.
 • 00:13:25 -Garri Kasparov.
  -Ano.
 • 00:13:29 Honzo.
  -3.
 • 00:13:32 -Jak se jmenuje nejmladší
 • 00:13:34 a nejvýkonnější přečerpávací
  vodní elektrárna v České republice?
 • 00:13:41 -Dlouhé Stráně.
  -Správně.
 • 00:13:44 A hnedle máme 2. finalistu. Honzu.
  Jane, děkuji.
 • 00:13:56 Pánové, vítejte ve finále.
  Mohu se zeptat na vaše vzdělání?
 • 00:14:00 Čím jste vyučení nebo vystudovaní?
  Václave.
 • 00:14:04 -Studoval jsem v Brně Mendelovu
  zemědělskou a lesnickou univerzitu.
 • 00:14:09 Obor rybářství.
 • 00:14:11 -To je takový obor?
  -Ano. Rybářství a hydrologie.
 • 00:14:14 -Jste inženýrem přes ryby?
  -Přesně tak.
 • 00:14:17 -Hydrologie dokonce.
  Takže víte, co s vodou?
 • 00:14:20 -Tak trochu.
  -Mělo by to tak být.
 • 00:14:23 Honzo, vaše vzdělání?
 • 00:14:25 -Snad nebude ostuda,
  až nebudu vědět něco z oboru.
 • 00:14:28 Vystudoval jsem Právnickou fakultu
  Západočeské univerzity v Plzni.
 • 00:14:33 -Pokud jste ji studoval dostatečně
  dlouho, nemám nic proti tomu.
 • 00:14:38 -I dýl.
  -Aha, dobře. Pánové, teď už finále.
 • 00:14:42 1. pole si zvolí Václav.
  -K.
 • 00:14:45 -Úzký písečný val
  na mělkém mořském pobřeží,
 • 00:14:50 který uzavírá příslušný záliv,
  se v geografii nazývá slovem na K.
 • 00:14:54 Jak se tenkému písčitému výběžku
  říká?
 • 00:14:58 -Kosa.
  -Ano.
 • 00:15:00 Vodu jste studoval, tak abysme se
  neomezili jenom na sladkou.
 • 00:15:04 Honzo.
  -J.
 • 00:15:06 -Tuto hračku tvoří dva
  stejné kotouče spojené osou,
 • 00:15:10 kolem níž je omotán provázek
  se smyčkou na konci.
 • 00:15:14 Při spuštění se kotouče vracejí
  zpět do ruky.
 • 00:15:17 Jak se hračka jmenuje?
 • 00:15:19 -Jojo.
  -Ano.
 • 00:15:22 Václave.
  -D.
 • 00:15:25 -Slovo na D se v gastronomii
  používá pro předžaludky přežvýkavců
 • 00:15:30 očištěné a ztužené v horké vodě
  k přípravě polévky i jiných jídel.
 • 00:15:35 Jak se popsaná surovina označuje?
 • 00:15:37 -Dršťky.
  -Ano.
 • 00:15:41 Honzo.
  -P.
 • 00:15:43 -Jak se jmenuje tichomořský ostrov,
 • 00:15:46 na který se roku 1790 uchýlili
  vzbouřenci z britské lodě Bounty?
 • 00:15:54 -Pitcairn.
  -Výborně.
 • 00:15:58 Václave.
  -R.
 • 00:16:01 -Povinná práce poddaného
  pro feudální vrchnost
 • 00:16:05 se nazývala slovem na R.
  Jak se takovému závazku říkalo?
 • 00:16:09 -Robota.
  -Správně.
 • 00:16:12 Honzo.
  -G.
 • 00:16:14 -Je to úzkonosá opice
  vývojově blízká lidoopům.
 • 00:16:19 Žije v deštných pralesích jižní,
  jihovýchodní a východní Asie.
 • 00:16:24 Jak zní rodové jméno
  tohoto primáta?
 • 00:16:27 -Gibon.
  -Ano.
 • 00:16:30 Václave.
  -H.
 • 00:16:33 -První slovanské písmo vytvořil
  ve 2. polovině 9. století
 • 00:16:37 Konstantin ze Soluně
  z řecké abecedy
 • 00:16:40 pro potřeby slovanské liturgie.
  Jak se jeho písmo jmenovalo?
 • 00:16:45 -Hlaholice.
  -Ano.
 • 00:16:48 Honzo.
  -Č.
 • 00:16:50 -Tento hlodavec se chová
  zvláště pro svou jemnou kožešinu,
 • 00:16:55 obvykle stříbrošedé barvy.
 • 00:16:57 Jak se toto zvíře
  původem z Jižní Ameriky jmenuje?
 • 00:17:03 -Činčila.
  -Ano.
 • 00:17:06 Václave.
  -B.
 • 00:17:08 -Slovo na B je francouzského původu
  a obvykle se používá
 • 00:17:12 pro kuchyňskou surovinu
  připravenou čistým vyvařením masa.
 • 00:17:17 Jak se vydatný a posilující vývar
  označuje?
 • 00:17:20 -Bujón.
  -Ano.
 • 00:17:23 Honzo.
  -V.
 • 00:17:26 -Jak se jmenoval
  římský vojenský tábor
 • 00:17:29 a civilní město kolem něj na území
  dnešního hlavního města Rakouska?
 • 00:17:35 -Vindobona.
  -Ano.
 • 00:17:39 Václave.
  -W.
 • 00:17:41 -Toto moderní náboženství vychází
  ze starých pohanských kultů.
 • 00:17:45 Osoby jej praktikující uctívají
  Matku Bohyni a Rohatého boha.
 • 00:17:50 Často bývá jejich vyznání
  ztotožňováno s čarodějnictvím.
 • 00:17:54 Jejich cílem je však konání dobra.
 • 00:17:56 Jak se toto náboženství
  nazývá jedním slovem na W?
 • 00:18:03 -Nevím.
 • 00:18:06 -Honzo, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:18:08 -Wicca.
 • 00:18:11 Honzo.
  -E.
 • 00:18:14 -Druhá z pěti knih Starého zákona
  líčí odchod Židů z Egypta.
 • 00:18:20 Jak se druhá Mojžíšova kniha
  jmenuje?
 • 00:18:28 -Nevzpomenu si.
 • 00:18:30 -Václave, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:18:32 -Exodus.
 • 00:18:35 Václave.
  -C.
 • 00:18:38 -Tento anglický výraz se používá
 • 00:18:41 pro specifické služby
  gastronomického charakteru,
 • 00:18:45 které je možné realizovat
 • 00:18:47 na libovolném místě
  v libovolném čase.
 • 00:18:50 Jak se takové služby nazývají?
 • 00:18:52 -Catering.
  -Ano.
 • 00:18:56 Honzo.
  -S.
 • 00:18:58 -Který triviální název se používá
 • 00:19:01 pro pojmenování minerálů
  ze sloučenin,
 • 00:19:04 jako jsou například síran železnatý
  síran měďnatý nebo zinečnatý?
 • 00:19:10 -Soli.
 • 00:19:15 -Nevím.
  -Václave, chcete odpovědět?
 • 00:19:18 -Sulfidy.
  -Ne.
 • 00:19:20 Skalice. Zelená, modrá, bílá.
 • 00:19:24 Honzo.
  -M.
 • 00:19:28 -Leží na řece Neretvě
  a je střediskem Hercegoviny.
 • 00:19:33 Jak se jmenuje město,
  známé stavbou ze 16. století,
 • 00:19:37 která překlenuje řeku?
 • 00:19:42 -Mostar.
  -Ano.
 • 00:19:46 Václave.
  -Z.
 • 00:19:49 -Slovem na písmeno Z
 • 00:19:51 nazýváme myšlený bod na obloze
  kolmo nad pozorovatelem.
 • 00:19:55 Říká se mu také nadhlavník.
 • 00:19:57 Jak se tento bod nazývá
  slovem na Z?
 • 00:20:00 -Zenit.
  -Ano.
 • 00:20:05 Honzo.
  -L.
 • 00:20:08 -Druh borovice s latinským názvem
  Pinus cembra bývá jednoduše nazýván
 • 00:20:14 slovem na L. Kterým?
 • 00:20:23 -Nevím.
  -Václave, chcete odpovědět?
 • 00:20:26 -Ne. Ale je to limba.
  -Ano. Borovice limba.
 • 00:20:29 Které pole chcete?
  -Ř.
 • 00:20:32 -Tímto zvukomalebným slovem na Ř
 • 00:20:35 pojmenováváme léčivou kopretinu
  s aromatickými listy.
 • 00:20:39 Jak jinak říkáme
  kopretině šarlatové?
 • 00:20:44 -Řeřicha.
 • 00:20:49 -Honzo, chcete odpovědět?
  -Ne.
 • 00:20:52 -Řimbaba. Kopretina řimbaba.
 • 00:20:55 Honzo.
  -Náhradní za L.
 • 00:20:59 -Žahour je borůvková omáčka.
  Ano, nebo ne?
 • 00:21:05 -Ano.
  -Je to tak.
 • 00:21:07 Zejména v jižních Čechách
  je oblíbená.
 • 00:21:10 Václave.
  -Náhradní za W.
 • 00:21:13 -K úspěšným českým olympionikům
  patří kanoista Josef Holeček.
 • 00:21:18 Je to pravda? Ano, nebo ne?
 • 00:21:21 -Ne.
  -Je to pravda.
 • 00:21:24 Získal zlatou medaili na olympiádě
  v roce 1948 v Londýně,
 • 00:21:28 a také v roce 1952 v Helsinkách.
 • 00:21:31 Václave, vaše další volba.
  -Náhradní za Ř.
 • 00:21:36 -Krabi mají kromě klepet
  ještě tři páry nohou.
 • 00:21:42 Je to pravda? Ano, nebo ne?
 • 00:21:46 -Ne.
  -Správně. 4 páry mají.
 • 00:21:49 Odpověď byla správná.
  A to znamená, že Václav vítězí!
 • 00:21:57 Honzo, vyberte si některou z cen.
 • 00:22:05 -Hru AZ-kvíz.
 • 00:22:06 -Mrtví neznají klid a Památná místa
  Járy Cimrmana jsou prémie.
 • 00:22:12 Děkuji za účast.
  Václav jde k bankomatu.
 • 00:22:22 Václave, ještě se chci zeptat,
  když jste ten rybář nebo rybníkář,
 • 00:22:28 zabýváte se také úpravou ryb?
 • 00:22:31 -Nejíst ryby v tomhle povolání,
  to by byl hřích.
 • 00:22:35 -Já znám spoustu řezníků
  vegetariánů.
 • 00:22:37 -To já neznám žádnýho.
  -Která je třeba vaše specialita?
 • 00:22:43 -Tatarák z kapra není špatný.
 • 00:22:46 Módní je z lososa, ale z kapra
  není špatný. A je to naše ryba.
 • 00:22:51 Dá se to dobře ochutit
  a je to vynikající.
 • 00:22:55 -Pokud si můžete vybrat,
  sladkovodní nebo mořskou rybu?
 • 00:22:59 -Sladkovodní, ale přiznám se,
  že občas zvěřina taky není špatná.
 • 00:23:05 -Já si taky myslím,
  že nejlepší kapr je kanec.
 • 00:23:08 Teď už k bankomatu.
 • 00:23:11 19 polí, která pro vás mají
  stejnou barvu.
 • 00:23:14 Pro diváky jsou barevně odlišena.
 • 00:23:17 Červeně označené pole má hodnotu
  7 000 korun.
 • 00:23:21 Nejvyšší možná výhra je 17 000.
 • 00:23:23 Přeji vám hodně štěstí.
  -Děkuji.
 • 00:23:47 -11 000, to je dobrý!
 • 00:23:48 Blahopřeji vám.
  -Děkuji.
 • 00:23:51 -Děkuji za účast. Uvidíme se příště
  -Budu se těšit.
 • 00:23:57 -Pokud s námi chcete hrát
  v SMS soutěži,
 • 00:24:00 tak pro vás mám opakování otázky.
 • 00:24:16 SMS posílejte v uvedeném tvaru,
  na uvedené telefonní číslo.
 • 00:24:25 Hrajeme o tyto ceny.
 • 00:24:29 Z dnešního AZ-kvízu už je to vše.
 • 00:24:31 Těším se u dalšího pokračování
  na viděnou.
 • 00:24:37 Skryté titulky: Anna Inemanová
  Česká televize, 2017

Související