iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 5. 2013
10:30 na ČT1

1 2 3 4 5

6 hlasů
7962
zhlédnutí

Objektiv

Rusko: Sankt Petěrburg — Rakousko: Hory — Chorvatsko: Učka

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Objektiv

 • 00:00:19 Dobrý den, je tu OBJEKTIV,
  nejstarší cestovatelský magazín
 • 00:00:24 s neuhasitelnou chutí objevovat
  stále nové zajímavosti ze světa.
 • 00:00:30 Dnes nás čeká nejkrásnější
  ruské město
 • 00:00:34 v pohledu reportéra Mirka Karase.
 • 00:00:40 Poté se přesuneme do Rakouska,
  do kopců a za relaxem.
 • 00:00:49 Na konec se posuneme na jih
  do Chorvatka,
 • 00:00:53 ale moře necháme stranou.
 • 00:01:04 Začínáme v Rusku
  v Sankt Petěrburgu.
 • 00:01:07 Pravděpodobně si vzpomenete na to,
 • 00:01:11 jak zpravodaj ČT v Polsku
  Miroslav Karas
 • 00:01:15 systematicky mapoval významná
  města a místa v Polsku.
 • 00:01:21 Nyní tedy jeho 1. výprava
  pro OBJEKTIV z Velké Rusi.
 • 00:01:26 Mirek Karas pro nás připravil
  důvěrné seznámení s místem.
 • 00:01:32 Začněme legendou.
  Stalo se to 27. května 1703.
 • 00:01:37 Všude kolem byly močály.
 • 00:01:40 Nedaleko odtud se Něva vlévá
  do Finského zálivu.
 • 00:01:44 Mladý car, bylo to pár dnů před
  jeho 31. narozeninami,
 • 00:01:49 někde tady položil na sebe
  ve tvaru kříže 2 drny a prohlásil:
 • 00:01:54 "Tady bude město!"
 • 00:01:56 Pak vlastníma rukama postavil
  dřevěný domek.
 • 00:02:00 Začaly se psát první kapitoly
  historie města.
 • 00:02:05 Tím carem byl Petr I.,
  tím městem Petrohrad.
 • 00:02:09 To se opravdu stalo.
  Přiznám se,
 • 00:02:12 že si nedovedu představit cara
  se sekerou a dlátem,
 • 00:02:17 samotného, při stavbě domku.
 • 00:02:19 I když takovému obru,
  jakým on sám byl, měřil 204 cm,
 • 00:02:24 to možná nedalo tolik práce.
 • 00:02:27 Car dobře vybral Zaječí ostrov
  jako příští centrum města.
 • 00:02:32 Ostrov řeku rozděluje na 2 ramena,
  Malou a Velkou Něvu.
 • 00:02:37 Pevnost stála v cestě
  nepřátelským lodím.
 • 00:02:41 Petropavlovská pevnost
  se stala základem města.
 • 00:02:46 Tady vyrostl 1. chrám ve městě
  zasvěcený svatým Petrovi a Pavlovi.
 • 00:02:51 Jsou v něm hrobky carů a careven
  a členů jejich rodin.
 • 00:02:56 V močálech a bažinách
  vyrostlo město,
 • 00:03:00 které se stalo oknem Ruska
  do Evropy.
 • 00:03:03 Dnes je z měst s více než
  milionem obyvatel
 • 00:03:08 nejsevernějším městem na světě.
 • 00:03:11 Turisty nejvyhledávanější cíl
  v Rusku
 • 00:03:14 láká svou atmosférou
  někdejšího carského sídla,
 • 00:03:19 vodními kanály, řekou Něvou,
  40 ostrovy a 300 mosty.
 • 00:03:24 V 1. polovině 19. století město
  připomínalo jedno velké staveniště.
 • 00:03:29 Stavěly se především paláce.
 • 00:03:32 Nejluxusnějším na tehdejší dobu
  byl palác hraběte
 • 00:03:37 Alexandra Sergejeviče Stroganova.
 • 00:03:40 Car chtěl, aby se Petrohrad podobal
  městům v západní Evropě.
 • 00:03:45 -V okolí nebyly kameny, jen dřevo.
  -Za vjezd do města se platila daň.
 • 00:03:51 Každý musel přivézt kameny
  i stavební materiál.
 • 00:03:55 Stroganovský palác byl postaven
  mezi prvními.
 • 00:04:00 Bylo to velkolepé sídlo.
 • 00:04:02 Měl hrabě Stroganov něco
  společného
 • 00:04:05 s jídlem beef stroganoff?
  A víte, že měl?
 • 00:04:09 Starý Stroganov měl potíže
  s kousáním větších kousků masa,
 • 00:04:14 proto kuchaři nařídil,
  ať mu dává kousky menší.
 • 00:04:19 V jídle však nejde o maso,
  ale o omáčku,
 • 00:04:22 ta dělá opravdový beef stroganoff.
 • 00:04:26 Nad všemi petrohradskými střechami
  ční od poloviny 19. století
 • 00:04:31 hlavní chrám carského Ruska,
  symbol velikosti a pýchy impéria
 • 00:04:36 po vítězství v napoleonských
  válkách.
 • 00:04:40 101 m vysokou dominantou města
  se stal hned poté, co byl postaven.
 • 00:04:45 Jeho kupole pokrytá 100 kg zlata
  nadchne každého návštěvníka.
 • 00:04:51 Dodnes je chrám sv. Izáka
  nejznámější, největší i nejhezčí.
 • 00:04:56 Je to jedna z největších katedrál
  na světě,
 • 00:05:00 do níž se vejde 14 000 lidí.
 • 00:05:03 Hlavní stěně dominuje uralský
  nazelenalý malachit
 • 00:05:07 spolu s modrým lazuritem,
  interiér zdobí 16 druhů mramorů.
 • 00:05:13 Kvůli bažinám muselo být do země
  vbito 10 500 6metrových kůlů.
 • 00:05:18 Jen to trvalo 5 let.
  Teprve pak se začalo stavět.
 • 00:05:23 Na stavbě se za 40 let vystřídalo
  400 tisíc dělníků,
 • 00:05:28 každý 4. na ní zahynul.
 • 00:05:30 Existuje pojem
  Nebeská linie Petrohradu.
 • 00:05:34 Město leží na rovině
  a my tu nemáme žádný Vyšehrad.
 • 00:05:38 Naším Vyšehradem je chrám Izáka.
 • 00:05:42 Na jeho vrchol se může dostat
  každý, aby město viděl z výšky.
 • 00:05:48 Nemusel jsem se nechat dlouho
  přesvědčovat.
 • 00:05:52 Být v Petrohradu
  a nemít jej jako na dlani,
 • 00:05:56 to si nedovedu představit.
 • 00:05:58 Teď se snažím dostat
  na nejvyšší místo.
 • 00:06:02 Jsme 47 m vysoko a odtud je prý ten
  nejkrásnější pohled na Petrohrad.
 • 00:06:09 To je pravda.
 • 00:06:10 Zimní palác, Petropavlovská
  pevnost, bulváry i řeka Něva
 • 00:06:15 z výšky vypadají jako hračky.
  Teď dolů do Ermitáže.
 • 00:06:20 Určitě byste Ermitáž měli navštívit
  a tak se seznámit s Ruskem.
 • 00:06:26 A zase nějaké petrohradské NEJ.
 • 00:06:28 Ermitáž je se svými 3 miliony
  uměleckých děl
 • 00:06:33 největší obrazárnou na světě.
  Dovnitř jen krátce nakoukneme.
 • 00:06:38 Podobných sálů jako je tento Zlatý,
  asi nejhezčí v Ermitáži, je 1 057.
 • 00:06:44 Kdo chce navštívit všechny,
  musí ujít téměř 20 km.
 • 00:07:00 Car Petr I. chtěl z Ruska učinit
  silnou a prosperující zemi
 • 00:07:05 s bojeschopnou námořní flotilou.
 • 00:07:09 Poslal proto do západní Evropy
  lidi, aby se naučili,
 • 00:07:14 jak se stavějí lodě.
 • 00:07:16 On sám navštívil holandské
  loděnice, v Leidenu i Amsterodamu
 • 00:07:21 se zajímal o anatomii,
  biologii a stomatologii.
 • 00:07:26 Do Petrohradu přivezl řadu
  exponátů.
 • 00:07:29 Chtěl, aby je vidělo
  co nejvíce lidí.
 • 00:07:33 Všem, kdo na výstavu přišel,
  nabízel dárek, panáka vodky.
 • 00:07:38 Možná i proto,
 • 00:07:39 aby v tehdejších časech neomdlévali
  při pohledu na věci,
 • 00:07:45 které viděli poprvé v životě.
  Tohle by se mi do pokoje nevešlo.
 • 00:07:50 Ve 3. patře je dar,
  který si Petr I. přivezl z Evropy.
 • 00:07:55 Tehdy to byl největší
  globus na světě.
 • 00:07:59 Průměr globusu jsou 3 m 11 cm.
  Váží přes 4 tuny.
 • 00:08:03 Na povrchu je mapa Země,
  uvnitř mapa hvězdného nebe.
 • 00:08:08 Tři a půl roku trvala jeho přeprava
  po vodách Baltského moře
 • 00:08:13 a v zimě po ruských zasněžených
  pláních na saních.
 • 00:08:18 Bohužel původní globus shořel
  a zůstaly jen jeho zlomky.
 • 00:08:23 Carští mistři ale vyrobili
  globus nový.
 • 00:08:27 Obrovskou pákou se globus
  dává do pohybu.
 • 00:08:30 Když se podívám dovnitř,
  tak vidím hvězdy a planety.
 • 00:08:35 Vypadá to jako v planetáriu.
  Dovnitř se mohlo vejít až 12 lidí.
 • 00:08:41 Nejznámější ulicí města je 4 km
  dlouhý Něvský prospekt,
 • 00:08:46 tolik opěvovaný v dílech
  ruských klasiků.
 • 00:08:50 Procházka kolem Kazaňského chrámu
 • 00:08:53 patří ke každé
  mé návštěvě Petrohradu.
 • 00:08:57 Stejně jako dobré kafe.
 • 00:08:59 Do této kavárny na Něvském
  prospektu chodím nejraději.
 • 00:09:04 Nejen kvůli nádhernému výhledu,
  ale především
 • 00:09:09 kvůli vynikajícímu mrkvovému dortu,
  který dávají jenom tady.
 • 00:09:14 Možná jej mívali na stole carové.
 • 00:09:18 Dort prý už znaly
  petrohradské prabáby.
 • 00:09:21 Tehdy se podával na jiném
  porcelánu než dnes.
 • 00:09:26 Carský porcelán, to bylo něco.
  Mohl si ho dopřát jen carský dvůr.
 • 00:09:32 Každý car měl svou vlastní
  sbírku porcelánu.
 • 00:09:36 Nejčastěji s bájnými řeckými
  a římskými motivy.
 • 00:09:40 Petrohradská carská porcelánka
  začala před 270 lety
 • 00:09:45 zásobovat všechny paláce ve městě
  a pak i v celém Rusku.
 • 00:09:50 Mít talířky a šálky z Petrohradu
  bylo velmi ceněné,
 • 00:09:55 asi jako bydlení na dobré adrese.
  Platí to dodnes.
 • 00:10:00 Sadu porcelánu z carské dílny
  nemá kdekdo.
 • 00:10:04 Není to levná záležitost.
  Přesto se najdou tací,
 • 00:10:08 kteří chtějí být zvěčněni
  jako hrdinové z dávných časů.
 • 00:10:14 Lov a zvěř,
  to jsou dárky pro muže.
 • 00:10:17 Chtějí motiv zbraně či auta.
 • 00:10:20 Pozlacený porcelán zdobil
  každý petrohradský palác.
 • 00:10:25 Šuškalo se, že nejlepší je ten,
 • 00:10:28 který je 12 hodin v peci
  při teplotě 1 280 stupňů.
 • 00:10:33 Když se prý přidalo pár hrstí
  moučky ze sušených kostí zvířat,
 • 00:10:38 nebylo na světě nic lepšího.
 • 00:10:41 Tradici se petrohradští mistři
  snaží ctít dodnes.
 • 00:10:53 Většina návštěvníků Petrohradu
  si město a řeku Něvu
 • 00:10:58 spojuje s křižníkem Aurora.
 • 00:11:01 Já bych vás ale rád pozval
  na jinou neméně slavnou loď.
 • 00:11:06 Na ledoborec Krasin,
  který se rovněž zapsal do historie.
 • 00:11:12 Psal se rok 1928.
 • 00:11:14 K severnímu pólu se chtěl
  vzducholodí Italia
 • 00:11:18 dostat Umberto Nobile.
  Na palubě bylo 16 mužů.
 • 00:11:23 Kromě Italů i 2 cizinci,
  český fyzik František Běhounek
 • 00:11:28 a švédský meteorolog Finn Malmgren.
 • 00:11:32 Tady je kapitánova kajuta,
  v níž odpočíval.
 • 00:11:36 Díky tomuto zařízení mohl být
  kdykoliv ve spojení s posádkou.
 • 00:11:41 Mohl zavolat kormidelníkovi
  i důstojníci ho mohli oslovit.
 • 00:11:49 Italia 25. května 1928 ztroskotala
  po návratu ze severního pólu,
 • 00:11:55 nad nímž kvůli bouři jen proletěla.
 • 00:11:59 Asi 50 dnů posádka
  čekala na záchranu.
 • 00:12:02 Bylo to obrovské úsilí.
 • 00:12:05 Stávalo se, že Krasin za celý den
  překonal jen takovou vzdálenost,
 • 00:12:10 kolik on sám měřil.
  Tak silný byl led.
 • 00:12:14 Nakonec se to ale podařilo
  a 12. července posádku zachránil.
 • 00:12:19 Díky potravinám a oblečení,
  které shodila letadla,
 • 00:12:24 přežilo 9 členů posádky,
  mezi nimi i Běhounek.
 • 00:12:31 Mariinské divadlo má 230 let
 • 00:12:34 a celou dobu je centrem
  ruské opery a baletu.
 • 00:12:39 S tímto jevištěm a hledištěm
 • 00:12:42 jsou spojeny premiéry
  světoznámých ruských oper,
 • 00:12:47 ale i baletních představení,
  jako Čajkovského Labutí jezero.
 • 00:12:53 50 let v Mariinském divadle
 • 00:12:56 strávil český dirigent a skladatel
  Eduard Nápravník.
 • 00:13:00 Petrohradští o něm mluví
 • 00:13:03 jako o nejslavnějším dirigentovi
  carské opery.
 • 00:13:07 Nastudoval 80 premiér,
  jeho přítelem byl Čajkovskij,
 • 00:13:12 získal i šlechtický titul.
 • 00:13:15 Pokud by chtěl někdo ochutnat
  místní specialitu,
 • 00:13:19 pak tu jednu mám.
  Anton je tady se mnou.
 • 00:13:23 Všechno máme v kuchyni připravené.
  Mouku, uzený bůček, cibuli, houby,
 • 00:13:29 pepř, bobkový lístek, sůl,
  kysané zelí a uzená vepřová žebra.
 • 00:13:34 Cibuli se zelím osmažíme,
  vlijeme kuřecí vývar,
 • 00:13:39 do nějž na chvíli vložíme
  kvůli vůni žebra.
 • 00:13:43 Vaříme asi hodinu.
  Přidáme osmažené houby, smetanu,
 • 00:13:48 hořčici, med, česnek
  a nakonec jíšku.
 • 00:13:51 Výsledkem je skvělá
  petrohradská zelňačka.
 • 00:13:55 Jurij Kazanov už léta pravidelně
  před polednem sleduje hodinky.
 • 00:14:01 Od roku 1865 se v Petrohradu
  z hradeb Petropavlovské pevnosti
 • 00:14:07 ve 12 hodin střílí z děla
  a on má na starosti dnešní ránu.
 • 00:14:15 Je to součást historie města
  a můžeme říct i historie země.
 • 00:14:21 Každý den v poledne to dodržujeme.
  Nejvyšší čas nabít a čekat.
 • 00:14:32 Pak jen odpočítat a vystřelit.
 • 00:14:36 Já už jen stihnu říct:
  "Hezké poledne z Petrohradu."
 • 00:14:44 Salzbursko, Kaprun, Zell am See.
 • 00:14:47 Místa, která v Rakousku jen míjíme
  cestou na jih,
 • 00:14:52 nebo se jim věnujeme v zimě
  v rámci lyžařské sezony.
 • 00:14:57 Mají ale co nabídnout
  po celý rok.
 • 00:15:00 Za jejich krásami nemusíme putovat
  dlouhé dny.
 • 00:15:05 Hlavní roli tady hrají hory.
 • 00:15:07 Koho nelákají, tomu nabídneme
  malou sladkou tečku.
 • 00:15:14 Když se u našich
  jižních sousedů zeptáte,
 • 00:15:18 odkud je nejkrásnější pohled
  na Rakousko,
 • 00:15:22 obyvatelé Salzburska vám odpoví,
  že je to z ledovce Kitzsteinhorn,
 • 00:15:28 kde lyžařská sezóna nikdy nekončí.
 • 00:15:32 Z výšky přes 3 000 metrů je odtud
  vidět na rakouské třítisicovky,
 • 00:15:37 ale nabízí se také výhledy do údolí
  s městečky Kaprun a Zell am See.
 • 00:15:43 To neoceňují jen usedlíci,
  ale začínají si toho všímat i Češi.
 • 00:15:49 Z horní stanice lanovky je krásný
  výlet do celého národního parku.
 • 00:15:55 Tam už je Grossglockner,
  nejvyšší hora Rakouska,
 • 00:16:00 Grossvenediger,
  4. nevyšší hora Rakouska.
 • 00:16:03 Celé panorama třítisícovek,
  které máme na dosah ruky.
 • 00:16:09 Na druhou stranu opačným směrem
  Zell am See.
 • 00:16:15 Pokud se vám z nadmořských výšek
  točí hlava,
 • 00:16:19 můžete se přesunout do nížiny,
  kde najdete Kaprunský hrad.
 • 00:16:30 Máme zde hrad Kaprun,
  na který jsme hrdí.
 • 00:16:34 Koná se zde mnoho akcí.
  Hrad byl celý zničen,
 • 00:16:38 ale my jsme jej zrekonstruovali
  a znovu vystavěli.
 • 00:16:43 Máme se dnes čím pyšnit.
 • 00:16:48 Podle stavebních prvků z románského
  slohu historici usuzují,
 • 00:16:53 že tu stojí od 12. století.
 • 00:16:56 První písemná zmínka o něm
  je z konce 13. století.
 • 00:17:00 Ve své novodobé historii je hrad
  místem kulturního dění.
 • 00:17:06 Konají se tu rytířské turnaje,
  divadelní hry i svatební obřady.
 • 00:17:11 V létě si nenechte ujít Burgfest,
  hradní festival,
 • 00:17:16 který je vrcholem sezóny.
 • 00:17:18 Z hradu je to jen pár minut cesty
  autem do kaprunského Tauern Spa,
 • 00:17:24 jednoho z nejmodernějších
  lázeňských komplexů v Evropě.
 • 00:17:30 Jedná se o kombinaci hotelů,
  lázní a wellnes aktivit.
 • 00:17:35 To vše na ploše 48 000 m2.
  Je tam 12 bazénů, 17 ordinací,
 • 00:17:41 nejen pro hotelové hosty,
  ale také pro veřejnost.
 • 00:17:45 Areál stál 83 miliony euro
  a je to investice do budoucnosti.
 • 00:17:51 Lázně a jejich zařízení a služby
 • 00:17:55 mohou využívat také hosté
  bydlící v okolí,
 • 00:17:59 v malých penzionech a apartmánech.
 • 00:18:11 Pár minut cesty autem je to také
  z Kaprunu do Zell am See,
 • 00:18:16 městečka na břehu
  jezera Zeller See.
 • 00:18:20 Jezero zaujímá plochu
  asi 5 km2 a je hluboké až 70 m.
 • 00:18:25 Voda v jezeře je pitná
 • 00:18:27 a lze ji celoročně využívat podle
  libosti ke sportovním aktivitám.
 • 00:18:33 Roční doba nemá vliv na atmosféru
  ve zdejších barech a hospůdkách,
 • 00:18:38 kde vás místní mohou vyzvat
  k soutěži v zatloukání hřebíků.
 • 00:18:45 Zell am See je útulné.
  Máme zde 32 hospůdek.
 • 00:18:50 Hřebíky, zatlučené do špalků hosty,
  označují jejich spokojenost.
 • 00:19:13 Máme tu mnoho možností
  jak využít volný čas.
 • 00:19:18 Můžete nakoupit místní výrobky,
  navštívit muzeum,
 • 00:19:22 kostel ze 14. století.
 • 00:19:25 Dále jsou tu kulinářské možnosti,
  výborné restaurace, a tak dále.
 • 00:19:41 Kdo už nechce poznávat
  chuť Mozartových koulí,
 • 00:19:45 může ochutnat místní speciality,
  třeba čokoládové pralinky.
 • 00:19:56 Zell am See Kaprun
  má dlouhou historii,
 • 00:20:00 která je spojena
  s významnými osobnostmi.
 • 00:20:04 Jsou to císařovna Sisi,
  císař Franz Josef.
 • 00:20:08 V současné době zde žije
  dr. Wolfgang Porsche.
 • 00:20:13 Je pro nás velkou ctí,
  že žije právě tady.
 • 00:20:17 Máme tu kongresový dům,
  který nese jeho jméno.
 • 00:20:22 Hlavně designové studio
  stejného jména.
 • 00:20:26 Z dílny designového studia pochází
  také nová kabina lanovky,
 • 00:20:32 která vás vyveze do lyžařského
  střediska Schmittenhohe.
 • 00:20:45 Také odtud lze obdivovat
  krásné výhledy na Rakouské Alpy.
 • 00:21:10 Je tady soutěž o předplatné
  časopisu Lidé a Země.
 • 00:21:15 Já se ptám: "Jaké zvíře má ve znaku
  alpský Kaprun ?"
 • 00:21:26 Odpovědi esemeskujte na číslo:
 • 00:21:33 Najdete jej na webu a teletextu ČT.
  Výherce z minula:
 • 00:21:47 Taky Chorvatsko je blízkou
  a obílenou destinací Čechů.
 • 00:21:52 Pro poloostrov Istrie to díky
  jeho blízkosti platí taky.
 • 00:21:57 Milovníci slunce a pláží znají
  důvěrně Pulu, Rovinj
 • 00:22:03 a další přímořské destinace.
  Istrie, to ale nejsou jen pláže.
 • 00:22:09 Za pár okamžiků vám ukážeme,
 • 00:22:12 že za návštěvu stojí
  i horská rezervace Učka.
 • 00:22:19 Východní části chorvatského
  poloostrova Istrie
 • 00:22:24 dominuje horské pásmo, které
  se táhne nad Kvarnerskou riviérou
 • 00:22:30 a jehož strmé srázy
  padají do Jadranu.
 • 00:22:34 Pohoří se jmenuje Učka
 • 00:22:36 a je součástí stejnojmenné
  přírodní rezervace,
 • 00:22:41 která se rozkládá na ploše
  téměř 160 km2.
 • 00:22:45 Od dalších horských masívů,
  které lemují chorvatský Jadran,
 • 00:22:51 se Učka liší svou vegetací.
 • 00:22:54 Dolní partie svahů
  jsou porostlé kaštany.
 • 00:22:58 Jejich pražené plody jsou oblíbenou
  podzimní pochoutkou.
 • 00:23:03 Směrem vzhůru vegetace přechází
  v jehličnaté lesy, keře jalovce,
 • 00:23:09 a horské hřebeny jsou plné řídkých
  travin a bylinek.
 • 00:23:14 Ve zdejších horách žiju celý
  život.
 • 00:23:18 Posledních více než 20 let
  se zabývám studiem a sběrem bylin.
 • 00:23:24 Tady, ve výšce 1 000 m,
  sbírám asi 30 druhů rostlin.
 • 00:23:30 Z nich míchám čaje,
  vyrábím bylinné likéry, mastičky
 • 00:23:35 a různé léčivé přípravky.
 • 00:23:44 Nejvyšší horou v přírodním parku
  je 1 396 m vysoký Vojak.
 • 00:23:50 Z rozhledny, která slouží i jako
  prodejna suvenýrů a občerstvení,
 • 00:23:56 jsou vidět ostrovy Lošinj,
  Cres a Krk
 • 00:23:59 a za jasného počasí Julské Alpy
  ve Slovinsku i italské Dolomity.
 • 00:24:07 Horská úbočí byla v minulosti
  díky vydatným pramenům,
 • 00:24:12 které zavlažovaly travnaté pastviny
  hustě osídlena.
 • 00:24:17 Rozšířený byl chov koní,
  koz a ovcí.
 • 00:24:21 Dnes už je všechno jinak.
  Většina domů je opuštěná.
 • 00:24:26 Lidé z nich odešli do vnitrozemí.
 • 00:24:29 Jednou z výjimek je rodina
  pana Ivana Kožula.
 • 00:24:33 Na Učku jsem přišel z Makedonie.
 • 00:24:37 Doma jsem se naučil
  vyrábět ovčí sýr.
 • 00:24:40 Se ženou jsme tu začínali
  se stádem dvaceti ovcí.
 • 00:24:45 Dnes jich máme přes 200.
 • 00:24:48 Zájem o sýr je veliký,
  ani nestačíme pokrýt poptávku.
 • 00:24:53 Chtěli bychom výrobu rozšířit,
  ale ve dvou se to špatně zvládá.
 • 00:24:59 O dodržování pravidel se v parku
  starají 4 strážci.
 • 00:25:04 V létě, když je více turistů,
  jim pomáhají dobrovolníci.
 • 00:25:09 Pracuji tady 7 let.
  Staráme se o pořádek v parku,
 • 00:25:14 udržujeme schůdné stezky,
  opravujeme informační tabule
 • 00:25:19 a pomáháme turistům,
  pokud nastanou nějaké problémy.
 • 00:25:24 Přírodní park Učka je prostorem,
 • 00:25:27 kde si návštěvníci užijí nejen
  vycházek po naučných stezkách,
 • 00:25:32 ale své si tam najdou i horští
  turisté, cyklisté i paraglidisté,
 • 00:25:38 kteří za příznivého počasí vzlétají
  z vrcholu Vojak.
 • 00:25:50 Vápencové solitéry v kaňonu
  Vela Draga jsou oblíbeným terénem
 • 00:25:55 pro milovníky lezení po skalách.
 • 00:25:59 Jejich návštěvnost stoupá
  hlavně v letní sezóně,
 • 00:26:03 kdy přijíždí ti, kterým nestačí
  odpočinek a koupání v moři.
 • 00:26:10 Pokud navštívíte Učku,
 • 00:26:12 nepřehlédnete nejznámější letovisko
  ve východní Istrii, Opatiji.
 • 00:26:18 Osud této bývalé rybářské vesničky
  změnil Iginio Scarpa,
 • 00:26:23 který pro svoji ženu na břehu moře
  postavil první vilu.
 • 00:26:29 To byl počátek lázní, jejichž
  věhlas trvá již téměř 200 staletí.
 • 00:26:41 Pohoří Učka je bariérou,
 • 00:26:44 která zadržuje větrné smršti
  z vnitrozemí.
 • 00:26:48 Dešťová mračna, která k hradbě hor
  doputují, na ní většinou skončí.
 • 00:26:55 Pobřeží je chráněné, má dost vláhy
  i slunce.
 • 00:26:59 To z Opatije udělalo zelenou oázu
  na břehu moře,
 • 00:27:03 která se už v r. 1912 mohla pyšnit
  12 sanatorii.
 • 00:27:08 Klientelu tvořili i příslušníci
  královských rodin z celé Evropy.
 • 00:27:14 Procházka po secesní promenádě
  Lungomare, dlouhé 12 km,
 • 00:27:18 je opravdu ozdravným balzámem.
 • 00:27:22 To byl OBJEKTIV.
  Díky, že jste s námi byli.
 • 00:27:27 Nezapomeňte, že na webu máme
  rozsáhlý archiv reportáží.
 • 00:27:31 Hezkou neděli a na shledanou.
 • 00:27:34 Titulky: Méhešová Iva
  ČT 2013