iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 4. 2016
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
3507
zhlédnutí

Události, komentáře

Do vězení ve třinácti? — Klimatické hrozby — Obamovy zahraniční cesty

56 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:04 Děti by měly nést za nejtěžší
  zločiny trestní odpovědnost
 • 00:00:06 už od třinácti let.
 • 00:00:08 To navrhují poslanci z ústavně-
  právního výboru. A chtějí zavést
 • 00:00:11 i to, že vraždy by se neměly
  promlčovat. Naše první téma
 • 00:00:15 s politiky Jeronýmem Tejcem
  a Helenou Válkovou.
 • 00:00:20 Státníci se pokusí snížit naši
  závislost na fosilních palivech.
 • 00:00:25 V New Yorku podepsali dohodu, která
  by mohla pomoci udržet růst
 • 00:00:27 globální teploty v tomto století
  pod dvěma stupni Celsia.
 • 00:00:32 Bude to stačit? Řekneme si
  ve druhém tématu s Václavem Cílkem.
 • 00:00:38 Barack Obama dnes přiletěl
  do Velké Británie. Popřál královně
 • 00:00:42 k narozeninám, sešel se
  s premiérem Cameronem a vyzval
 • 00:00:45 Brity, aby zůstali v Evropské unii.
  Všichni ho ale nevítali s otevřenou
 • 00:00:48 náručí. Naše poslední téma.
 • 00:00:50 Dobrý večer.
 • 00:01:04 Novinka poslanců, aby i 13letý byl
  zodpovědný za některé trestné
 • 00:01:07 činy, má podle poslanců velkou
  podporu. A podporu podle nich
 • 00:01:11 získá i posunutí maximálních trestů
  za nejzávažnější činy.
 • 00:01:16 Nakolik je ale tohle skutečně
  potřeba?
 • 00:01:23 Místní to nazývali brutální
  pohořanský masakr. V lednu roku 96
 • 00:01:26 zavraždil Jiří Klásek tří lidí.
  V autě zastřelil své věřitele.
 • 00:01:32 Pro Kláska zvažovali i trest
  doživotí, pro jeho uložení
 • 00:01:34 ale nakonec nenašli zákonem
  stanovené podmínky.
 • 00:01:36 Soud ho nakonec poslal do vězení
  na 24 let. Zhruba půl roku je už
 • 00:01:40 ale Jiří Klásek na svobodě.
 • 00:01:44 I kdybych měl vědomí o tom,
  že dostanu doživotí, v tu chvíli
 • 00:01:47 jsem neuvažoval o tom, co to
  přinese pro mě
 • 00:01:50 nebo pro mou rodinu.
 • 00:01:53 V tu chvílu člověk... je mu to
  prostě absolutně jedno.
 • 00:01:56 Poslanci zároveň navrhují, aby
  u těch nejzávažnějších trestných
 • 00:01:59 činů byli pachatelé odpovědni
  už od 13 let.
 • 00:02:04 Dítě ve 13, 14 letech moc dobře
  ví, že vraždit se nemá.
 • 00:02:08 Toto jsou dva případy za poslední
  tři měsíce.
 • 00:02:10 Letošní únor - patnáctiletá dívka
  podle policie ubodaná svým o rok
 • 00:02:15 mladším přítelem v Teplicích.
  Poslední případ je jen několik
 • 00:02:19 týdnů starý - 13letý chlapec se
  údajně pokusil zabít 5leté dítě.
 • 00:02:26 Praxe minulá má osobní říká,
  že při zadržení těchto
 • 00:02:28 pachatelů z 50 procent
  při výslechu zaznělo -
 • 00:02:31 vy mi stejně nic nemůžete.
 • 00:02:35 Dítě zůstává dítětem, jedinec
  je ještě nevyzrálý
 • 00:02:37 a je tam ještě šance
  na nápravu.
 • 00:02:40 S mladými vrahy se ve vězení
  potkával i tento muž.
 • 00:02:43 Jenže ne jako psycholog,
  ale spoluvězeň.
 • 00:02:46 V několika věznicích strávil
  celkem 6,5 roku.
 • 00:02:51 Napadali tam dozorce, napadali
  sociální pracovníky, a spousta
 • 00:02:53 z nich přistupuje k páchání
  tý trestní činnosti -
 • 00:02:57 já jsem mladistvej, ty
  za vraždu dostaneš 15,
 • 00:02:59 já za ni dostanu 7 a co
  jako - po třech letech mě pustí.
 • 00:03:03 Na změnách se shodují poslanci
  napříč spektrem.
 • 00:03:07 V tuto chvíli je ve sněmovně
  většina, více než 101 poslanců,
 • 00:03:10 kteří by tento návrh
  podpořili.
 • 00:03:12 Proti není ani ministr
  spravedlnosti. V jeho úřadu
 • 00:03:14 už vzniká komise, která případné
  změny posoudí.
 • 00:03:18 Striktně proti je hlavně ODS.
 • 00:03:21 Společnost umí trestat
  i mladistvé, kteří nedosáhli
 • 00:03:23 věku 15 let, tyto pokusy,
  které se vždycky objeví znovu,
 • 00:03:27 jsou fakt jenom snahou
  zalíbit se.
 • 00:03:31 U zvlášť závažných trestných činů
  je nyní možné dětem
 • 00:03:34 do patnácti let nařídit pouze
  ochrannou výchovu. Pak zůstanou
 • 00:03:37 bez jakéhokoliv dohledu a s čistým
  trestním rejstříkem.
 • 00:03:45 Helena Válková, býv. ministryně
  spravedlnosti
 • 00:03:51 Jeroným Tejc, předseda ústavně-
  právního výboru PS
 • 00:04:07 Chcete snížit hranici na 13 let.
 • 00:04:17 Vycházíte z nějakých studií?
 • 00:04:23 Je na to mnoho studií,
 • 00:04:25 máme je k dispozici
 • 00:04:29 a jsou zmíněny v návrhu toho
  zákona.
 • 00:04:33 Zahraniční studie ukazují,
 • 00:04:40 že státy k tomu přistupují různě.
 • 00:04:51 Každý, kdo má doma dítě, které má
  12, 13 let,
 • 00:04:59 tak pokud je vedeno k nějakým
  hodnotám,
 • 00:05:05 tak je dost vyspělé aby pochopilo,
 • 00:05:08 že se nemá vraždit.
 • 00:05:18 Proč hranice 13 let?
 • 00:05:41 Váhal jsem, zda zvolit hranici 13
  nebo 14 let.
 • 00:05:48 Možná si rozhodli někteří
  pachatelé sami.
 • 00:06:05 V minulosti jsme zaznamenali hodně
  případů.
 • 00:06:20 Vycházíte z nějaké psychologické
  studie?
 • 00:06:29 Nepotřebuji studii na to, abych se
  rozhodl pro to,
 • 00:06:34 že ve 13 letech by měl být člověk
  odpovědný za to,
 • 00:06:37 že jiného zavraždí.
 • 00:06:41 Návrh dává soudu možnost,
 • 00:06:50 aby pachatele 13letého, 14letého
  prověřil,
 • 00:06:56 zda je vyspělý na to, aby nesl
  odpovědnost.
 • 00:07:01 13 let je 1. nezbytná podmínka,
 • 00:07:05 aby pachatel nesl zodpovědnost.
 • 00:07:12 Není důvod zpochybňovat hranici 13
  let.
 • 00:07:29 Těch 13 let vychází ze zkušenosti
  posledních případů,
 • 00:07:31 které se objevily.
 • 00:07:46 15 let už nyní neplatí...
 • 00:07:58 Tato otázka vždy zaujme voliče.
 • 00:08:04 Stačí jeden příklad 13letého vraha
 • 00:08:13 a věková hranice bude uplatněna.
 • 00:08:19 V současné době se řeší případ
  8letého chlapce,
 • 00:08:29 který vykazoval deviatní projevy
  sexuálního chování
 • 00:08:33 a neví si s ním rady ani odborníci.
 • 00:08:46 Z něj se může stát později vrah.
 • 00:09:27 Máme tu 1300 dětí, které se
  dopustily trestných činů
 • 00:09:30 včetně vražd.
 • 00:09:41 Jsou období, kdy se za rok
  nedopuští takového tr. činu
 • 00:09:43 žádný pachatel.
 • 00:09:48 Klesá i násilná kriminalita dětí.
 • 00:09:54 Není důležité, jaká je věková
  hranice,
 • 00:10:21 ale zaráží mě, že podle výzkumů
 • 00:10:30 u mladistvých pachatelů vedou k
  recidivě.
 • 00:10:50 Pokud v populaci klesá počet lidí,
 • 00:10:54 klesá i počet tr. činů.
 • 00:11:07 Pokles sledujeme i na počtu dětí.
 • 00:11:18 Nechci se spokojit se stavem,
 • 00:11:23 kdy někdo ve 13 letech někoho
  zavraždí
 • 00:11:29 a bude mu udělen trest podobný
  letnímu táboru,
 • 00:11:32 bude mít možnost vycházet,
 • 00:11:36 sledovat cokoli na internetu.
 • 00:11:45 Jediným trestem, když uteče, bude
  jeho navrácení do toho ústavu.
 • 00:11:58 Když bude odsouzen, bude muset
  dodržovat určitá pravidla
 • 00:12:00 a nebude moci utéct.
 • 00:12:09 Byla jsem ve výchovném zařízení
 • 00:12:17 v Boleticích, kde jsou umístěni
  dětští vrahové.
 • 00:12:30 Tam není režim jako v nějakém
  vycházkovém táboře,
 • 00:12:33 ani se odtamtud neutíká.
 • 00:12:53 Od r. 2009 do r. 15 bylo spácháno
  1300 tr. činů,
 • 00:12:59 z toho u poloviny případů se
  konstatovalo,
 • 00:13:05 že to dítě už vykazovalo závažné
  psychické poruchy.
 • 00:13:21 Byly to poruchy, které můžeme
  nazvat duševní nemocí.
 • 00:13:32 Tzn. že to dítě dostane ochranné
  léčení
 • 00:13:37 a to nekončí v 18 letech,
 • 00:13:47 může být v uzavřeném ústavu
 • 00:13:55 a léčení může trvat do doby, dokud
  není uzdraven.
 • 00:14:18 Jak 13letý člověk, který bude ve
  vězení a bude vyloučen
 • 00:14:24 ze společnosti, jak je to výhodné
  pro společnost?
 • 00:14:32 Nevím, kolik pokusů se socializací
  se povedlo.
 • 00:14:38 Viděli jsme vraha z Kmetiněvsi,
 • 00:14:44 ten podle informací, které jsou,
 • 00:14:48 páchal po propuštění loupeže.
 • 00:15:06 14letého vraha dnes můžeme do
  ústavu zavřít do jeho 15 let
 • 00:15:14 a pak se pustí s čistým trestním
  rejstříkem.
 • 00:15:26 Pokud se někdo dopustí
  nejzávažnějších činů,
 • 00:15:32 má mít režim podobný vězení.
 • 00:15:36 To umožní nejen jeho socializaci,
 • 00:15:41 musí být izolován od společnosti
 • 00:15:45 a musí pocítit, že jsou pravidla,
 • 00:15:48 která je třeba dodržovat.
 • 00:16:09 EU má věkovou hranici pro trestní
  odpovědnost rozdílnou...
 • 00:16:41 Např. ve Švýcarsku je dítě
  tr. odpovědné v 10 letech.
 • 00:17:01 Nezáleží moc na tom, jak je
  stanovená dolní věková hranice
 • 00:17:05 tr. odpovědnosti.
 • 00:17:15 Z věznic pro mladistvé máme 50%
  recidivu.
 • 00:17:21 To je hrozně velké číslo.
 • 00:18:07 Pokud se týká trestů, v minulosti
  jsme zvyšovali pro dospělé
 • 00:18:12 tr. sazby. To se nedotklo dětí.
 • 00:18:22 Pokud se podívám na případ dvou
  mladíků,
 • 00:18:31 kteří ubili bezdomovce a byli
  odsouzeni na 6 let,
 • 00:18:37 tak myslím, že to nebyl velký
  trest.
 • 00:18:48 Myslím, že 15 let je přiměřený
  trest.
 • 00:18:55 Pokud budou pchatelé odsouzeni,
 • 00:19:00 mohou být po 2/3 propuštěni,
 • 00:19:09 pokud se budou např. účastnit
  výchovných programů aj.
 • 00:19:22 Proto má to prodloužení určitý
  význam.
 • 00:19:31 Důležité je přístup ve vězeňství,
 • 00:19:38 aby se nám snažilo snižovat
  recidivu.
 • 00:20:04 Pokud jde o to, jak probíhá výkon
  ochranné výchovy,
 • 00:20:07 o to se budeme snažit společně.
 • 00:20:30 Psychologové tvrdí, že po 7. roce
  dochází
 • 00:20:34 v uzavřeném zařízení ke změně
  osobnosti
 • 00:20:39 a to myslím není optimální.
 • 00:20:46 Pak se už nemůže zařadit normálně
  do společnosti.
 • 00:21:03 Např. výchovný ústav v Boleticích
  má mnohem víc specialistů
 • 00:21:10 aby se věnoval dětem s poruchami.
 • 00:21:36 Nedělejme si iluze, že dětský vrah
  když bude vědět,
 • 00:21:40 že mu hrozí trest odnětí svobody,
 • 00:21:45 tak že tu vraždu nespáchá.
 • 00:21:52 Jsou to většinou impulzivní akty,
  neplánované.
 • 00:22:01 Svědčí to i o tom, že dětský mozek
  není v období dospívání
 • 00:22:08 vyvinutý, oni si ten důsledek
  neuvědomí.
 • 00:22:24 Andrej Drbohlav, psychopatolog
 • 00:22:43 Je situace u nás jiná, že je třeba
  snižovat hranici tr. odpovědnosti?
 • 00:22:51 Pokud to budeme vnímat z hlediska
  vývoje kriminality,
 • 00:22:57 není to číslo, kterým bychom se
  měli zaobírat.
 • 00:23:30 Problém vězí jinde.
 • 00:23:34 My mluvíme o vraždách.
 • 00:23:40 Ta je pro diváky srozumitelná,
 • 00:23:48 ale ve své podstatě to spektrum je
  mnohem širší.
 • 00:23:56 Musíme mluvit o krádežích apod.
 • 00:24:04 A to je výrazně větší počet lidí.
 • 00:24:18 Ale tohle by se mělo týkat jen
  nejtěžších tr. činů.
 • 00:24:33 Slabinou tohoto návrhu je to,
 • 00:24:37 že se na ten jev nedíváme celostně.
 • 00:24:42 My se díváme jen na úpravu trestní
  sazby.
 • 00:24:50 Ale nedomýšlíme, jak výrazný počet
  jedinců nám vstoupí
 • 00:24:58 do speciálních zařízení, které
  nemáme.
 • 00:25:09 Máme naprostý nedostatek
  specialistů,
 • 00:25:13 soudní znalce nemáme.
 • 00:25:18 Budeme vytvářet a hledat nové
  prokurátory,
 • 00:25:23 zvláštní soudy pro mladistvé?
 • 00:25:26 Na to vůbec nejsme připraveni.
 • 00:25:38 A nediskutujeme o důsledcích,
  které to přináší.
 • 00:25:56 Není to spíš reakce na případy,
  které se objevují?
 • 00:26:06 Motivy poslanců mi nepřísluší
  hodnotit.
 • 00:26:10 Chybí mi ale větší nadhled
 • 00:26:12 a domýšlení věcí.
 • 00:26:29 Do ústavů a věznic začnou přibývat
  pachatelé v tomto věku.
 • 00:26:33 Nemůžete dát 13letého pchatele
 • 00:26:39 do běžné věznice, to je zcela
  vyloučeno.
 • 00:26:45 Vše není správně domyšleno,
 • 00:26:49 mělo by se to nejprve připravit
 • 00:26:51 a potom jednat.
 • 00:26:59 Všechny země, které byly zmiňované,
 • 00:27:05 mají jiné spektrum kriminálních
  aktivit.
 • 00:27:14 U nás nebyla provedena žádná
  komplexní analýza,
 • 00:27:17 ze které by jasně vyplývalo,
 • 00:27:24 o jakém počtu jedinců se
  hypoteticky bavíme.
 • 00:27:33 Je to výstřel do tmy,
 • 00:27:42 je to pokus dostát nějakému
  společenskému svědomí.
 • 00:27:51 Ale chybí tam psychoterapie
 • 00:27:54 a celá řada jiných věcí.
 • 00:28:05 Neproměňuje se i česká společnost?
 • 00:28:10 Každá se proměňuje.
 • 00:28:39 Děti jsou dnes rychleji psychicky,
  sociálně a emocionálně vyspělejší.
 • 00:28:57 Pan Tejc říkal, že děti si
  uvědomují mantinely.
 • 00:29:03 U nás tr. činnost dělají děti,
 • 00:29:05 které vychované nejsou.
 • 00:29:21 Oni často byli po celé dětství
  velmi často obětí.
 • 00:29:44 Musíme uvažovat o tom, jaké jsou
  možnosti nápravy,
 • 00:29:46 co pro to uděláme.
 • 00:29:54 Ve vysílání ještě probereme
  Klimatické změny.
 • 00:29:56 Tedy přesněji klimatickou dohodu,
  která se podepisuje v New Yorku.
 • 00:29:59 Přivítám Václava Cílka.
 • 00:30:02 No a na závěr se novináře
  Daniela Anýže zeptám,
 • 00:30:07 jestli měla nějaký smysl
  cesta Baracka Obamy do Londýna.
 • 00:30:10 Teď už Daniel Takáč
  a jeho osobitý výběr
 • 00:30:12 dnešních událostí.
 • 00:30:19 Nejvyšší kontrolní úřad
  bude mít zřejmě víc práce,
 • 00:30:22 od sněmovny dostal
  další kompetence.
 • 00:30:24 Zatím je otázka,
  co na to Senát.
 • 00:30:27 Pokud to podpoří,
  tak se kontroloři dostanou
 • 00:30:30 i do hospodaření obcí, krajů
  a jejich příspěvkových společností.
 • 00:30:34 Otevřeny jim budou
  i státní fondy,
 • 00:30:37 zdravotní pojišťovny,
  veřejné vysoké školy a firmy,
 • 00:30:41 kde má stát, obec nebo kraj
  nadpoloviční podíl.
 • 00:30:44 Stejně tak Česká televize,
  Český rozhlas
 • 00:30:46 a Česká národní banka.
 • 00:30:48 Proti byla hlavně ODS,
  podle které jenom naroste
 • 00:30:52 byrokracie, protože v obcích
  a na krajích je už teď kontrol
 • 00:30:56 víc než dost.
 • 00:30:58 Primátoři statutárních
  měst říkají:
 • 00:31:01 Dobře, zrušte ale jiné inspekce.
 • 00:31:07 Není možné,
  aby víc jak 10 institucí
 • 00:31:09 kontrolovalo obce,
  aby vám na jeden projekt
 • 00:31:11 došly 3 subjekty,
  každý ho zkontroloval
 • 00:31:13 od počátku do konce,
  udělal k tomu nějaký
 • 00:31:16 kontrolní závěr.
 • 00:31:18 Ta další instituce,
  která přijde vůbec
 • 00:31:19 k těm předchozím
  závěrům vůbec nějakým
 • 00:31:22 způsobem nepřihlížela.
 • 00:31:23 A navíc, kontrolovat by se mělo
  jen to, jestli se peníze
 • 00:31:26 vydávají dle zákona.
 • 00:31:29 Efektivnost investice
  prý kontrolor z Prahy neposoudí.
 • 00:31:36 Ropákem roku 2015
  je ministr průmyslu a obchodu
 • 00:31:40 Jan Mládek.
 • 00:31:41 Udržel si tak vedení z loňska,
  což se ještě nikomu nepovedlo
 • 00:31:45 a stal se tak veleropákem.
 • 00:31:47 Cenu udělují Děti Země
  a Mládka vybraly proto,
 • 00:31:50 že prosadil prolomení limitů
  v Dole Bílina a chce dál
 • 00:31:53 rozšiřovat jaderné elektrárny.
 • 00:31:55 Mládek z toho,
  že dvakrát za sebou dostal Ropáka
 • 00:31:59 za těžební limity, usuzuje,
  že v Česku už nejsou jiné problémy,
 • 00:32:04 a nebo, že porotci berou, tedy,
  že výbor je "cinklej,"
 • 00:32:07 napsal na Twitteru.
 • 00:32:10 Cenu Zelená perla
  za antiekologický výrok
 • 00:32:14 má prezident Hospodářské komory
  Vladimír Dlouhý.
 • 00:32:17 Ten podle ekologů v jedné větě
  o analýze ekonomických dopadů
 • 00:32:21 případného uzavření jaderné
  elektrárny Dukovany na region,
 • 00:32:24 popřel sám sebe.
 • 00:32:40 Pan Dlouhý předvádí trochu
  zoufalost lidí,
 • 00:32:42 kteří chtějí budovat
  další jaderné elektrárny v ČR.
 • 00:32:47 Dlouhý z Moskvy ČTK napsal,
  že Perla je asi výsadou prezidentů.
 • 00:32:52 Loni ji dostal Miloš Zeman.
 • 00:32:57 Potvrdilo se to,
  slovenskému premiérovi
 • 00:32:59 operovali srdce.
 • 00:33:00 Kardiochirurgové podle slovenského
  Denníku N Robertu Ficovi
 • 00:33:03 voperovali dvojnásobný bypass.
 • 00:33:06 Lékaři z bratislavského
  Národního ústavu srdečních
 • 00:33:08 a cévních chorob operaci
  srdce potvrdili,
 • 00:33:12 o podrobnostech ale na žádost
  rodiny víc nemluvili.
 • 00:33:20 Kardiochirurgický zákrok
  proběhl standardním způsobem,
 • 00:33:22 jeho stav je stabilizovaný
  a nachází se na ARO.
 • 00:33:30 Předchozí Ficova
  vyšetření nepotvrdila,
 • 00:33:32 ale ani nevyvrátila infarkt.
 • 00:33:41 Představitelé více než 171 států
 • 00:33:42 - symbolicky
  na Den Země - podepsali
 • 00:33:44 v New Yorku dohodu, že sníží
  závislost na fosilních palivech.
 • 00:33:47 Zkusí tak udržet růst globální
  teploty v tomto století pod dvěma
 • 00:33:50 stupni Celsia.
  Podle ekologů to nestačí.
 • 00:34:11 Podpis za Česko připojí pod smlouvu
  ministr životního prostředí
 • 00:34:13 Richard Brabec. Schválit ji musí
  ještě parlament a podepsat
 • 00:34:16 prezident. Miloš Zeman avizoval,
  že tak učiní.
 • 00:34:18 Závazek, že do roku 2030 klesnou
  emise skleníkových plynů
 • 00:34:22 o 40 procent,
  už Česko skoro splnilo.
 • 00:34:28 Ti hlavní emitenti světoví, což
  jsou především Čína a Spojené
 • 00:34:30 státy, takže všichni
  netrpělivě očekávají,
 • 00:34:33 jak bude pokračovat
  ten proces tam.
 • 00:34:41 Václav Cílek, geolog
 • 00:34:50 Jsou takové dohody k něčemu?
 • 00:34:55 Jsou, protože se jimi zabýváme.
 • 00:35:00 Voliči to chtějí a politici musí
  jednat.
 • 00:35:06 Je otázka, zda to povede k tomu,
  co si přejeme.
 • 00:35:25 Zásadní klimatický soubor je
  lineární.
 • 00:35:29 Pak jsou modely, která říkají,
 • 00:35:36 že klesá sluneční aktivita a může
  hrozit i ochlazení.
 • 00:35:41 Pak jsou modely, které počítají
 • 00:35:51 s tím, že najednou prudce vyletí
  teplota.
 • 00:35:57 Ale modely jsou i jiného typu.
 • 00:36:49 Ochlazení a oteplejí spolu bojují?
 • 00:36:53 Co to bude znamenat?
 • 00:37:04 Když máte hodně teplé tropy
 • 00:37:22 a víc studený jih, tak jsou
  silnější ...
 • 00:38:02 V Chicagu vysázeli stromy,
 • 00:38:08 protože jsou přesvědčeni, že tam
  stoupne teplota.
 • 00:38:16 V poslední době se začíná uvažovat
 • 00:38:28 v pojmu, aby národ byl silný a
  vydržel.
 • 00:38:44 Je pravděpodobné, že srážky
 • 00:38:47 a teploty budou oscilovat.
 • 00:39:03 Mohou být chladnější dekády,
 • 00:39:08 odpoledne jsme měli léto,
 • 00:39:13 ráno byla jinovatka, ale tak to na
  jaře chodí.
 • 00:39:27 Stromy mají výhodu, že v létě
  chladí a stíní.
 • 00:39:32 Je to kybernetický efekt.
 • 00:39:42 Stromy jsou schopny snížit teploty
  o 8 až 10 st.
 • 00:39:55 Takže tam, kde máte mateřskou
  školu, mají být stromy.
 • 00:40:18 Změny ale něco vyvolává.
 • 00:40:34 Máme se na to připravit?
 • 00:40:42 Je otázka, jestli je budoucnost
  odhadnutelná.
 • 00:40:44 Předpovědi selhávají.
 • 00:40:49 Klimatické modely říkají,
 • 00:40:52 že slábne sluneční aktivita,
 • 00:40:56 mělo by se teoreticky ochlazovat,
 • 00:40:59 ale ono se otepluje.
 • 00:41:10 Člověk má zásadní vliv na chod
  klimatu.
 • 00:41:21 Má vliv v oxidu uhličitém.
 • 00:41:39 Má cenu hledat cestu k energetice.
 • 00:41:48 Evropa ale stále zůstává u uhlí.
 • 00:42:35 Pro mne je nepřítelem oxid
  uhličitý a klilmatická změna.
 • 00:42:50 Zelení v Německu dnes požadují,
 • 00:42:55 aby se odstavily jaderné elektrárny.
 • 00:43:10 Myslel jsem, že Němci jsou
  racionální národ.
 • 00:43:21 Ale není možné Německo pochopit
  rozumem.
 • 00:43:32 Některé věci Němci dělají
  racionálně.
 • 00:44:02 V r. 2013 jste řekl, že nastanou
  pochody určitých národů.
 • 00:44:09 Teď jsou miliony lidí na cestě.
 • 00:44:23 Bude za několik let v pohybu
  několik set lidí?
 • 00:44:30 Je to pravděpodobné, my teď
  zažíváme 1. vlnu,
 • 00:44:34 která je do značné míry ekonomická.
 • 00:44:44 Ale můžeme zažít 2. vlnu.
 • 00:44:52 Tam se může jednat o život a ti
  lidé půjdou proto,
 • 00:44:56 aby se zachránili.
 • 00:45:09 Pak je možná jedna věc - že když
  stopnete jednu cestu migrace,
 • 00:45:12 tak nastane druhá cesta.
 • 00:45:22 Ocitáme se na počátku velké
  migrace lidstva.
 • 00:45:27 Ona už probíhá možná 10 let,
 • 00:45:43 tím, jak migrujete v rámci jednoho
  státu,
 • 00:45:48 ztrácíte psychologii domova
 • 00:45:54 a už jste na cestě, už můžete jít
  dál.
 • 00:46:05 Takových momentů v historii bylo
  hodně.
 • 00:46:19 1. pohled je pohled z výšky.
 • 00:46:26 Říkáte si, že lidé sem přišli
 • 00:46:30 z Blízkého východu nebo z Afriky.
 • 00:46:42 Vždycky se zdá, že to Evropě
  nakonec prospělo.
 • 00:47:01 Pamatujete ještě
  na finanční ústavu?
 • 00:47:03 Velké téma minulých měsíců.
 • 00:47:05 Jak to s ní dopadlo,
  teď ví Daniel Takáč.
 • 00:47:12 Politici v krizi povinně
  šetřit nebudou.
 • 00:47:15 To měla zajistit tzv. finanční
  ústava, tedy zákon,
 • 00:47:19 který jen tak změnit nejde,
  a který v dobách vysokého
 • 00:47:22 zadlužení státu nařídí úspory.
 • 00:47:25 Třeba nižší růst platů
  státních zaměstnanců,
 • 00:47:27 pomalejší zvyšování důchodů,
  nebo vyšší daně.
 • 00:47:30 Jednání ale zkrachovala.
 • 00:47:33 Finanční ústavu chtěla
  vládě podpořit i opoziční ODS.
 • 00:47:36 Ale za jedné podmínky.
 • 00:47:40 My chceme, aby ty záchranné brzdy
  proti zadlužování
 • 00:47:43 byly přímo v tom prováděcím
  zákonu.
 • 00:47:47 Ústavní zákon totiž nejde změnit
  prostou vládní většinou,
 • 00:47:51 takže jakákoliv budoucí vláda
  by třeba musela dělat i opatření,
 • 00:47:54 která se jí vůbec nelíbí.
 • 00:47:57 Tuto podmínku ČSSD odmítla,
  chtěla jen zákon obyčejný.
 • 00:48:03 Já nevidím problém,
  aby to byl zákon normální.
 • 00:48:05 Samozřejmě řeknete,
  že ústavní zákon má svou váhu,
 • 00:48:08 je to pravda.
 • 00:48:12 Jestli to bude formou
  běžnoho zákona,
 • 00:48:13 nemá to vůbec žádný význam.
 • 00:48:15 Pravdou je,
  že teď to není aktuální,
 • 00:48:16 protože od hranice,
  kdy by povinné úspory
 • 00:48:20 musely nastat,
  je české hospodaření hodně daleko.
 • 00:48:24 Ta navrhovaná hranice
  byla 55% HDP,
 • 00:48:28 aktuální čísla jsou nižší.
 • 00:48:33 Ale co až přijde další krize?
 • 00:48:38 Ve Venezuele,
  kde je silná hospodářská krize,
 • 00:48:40 mají málo vody,
  a tak se nebude svítit.
 • 00:48:43 Kvůli suchu je skoro
  na suchu vodní nádrž
 • 00:48:46 Simóna Bolívara,
  kde je obří vodní elektrárna.
 • 00:48:50 Aby voda přestala ubývat,
  musí se v 10 nejlidnatějších
 • 00:48:54 federálních státech
  na čtyři hodiny denně
 • 00:48:57 vypnout proud.
 • 00:48:58 Socialistická vláda viní
  ze sucha jev El Niňo,
 • 00:49:01 opozice zase viní vládu z toho,
  že málo investuje
 • 00:49:03 do energetické sítě.
 • 00:49:05 Proud se bude takto vypínat
  asi půldruhého měsíce.
 • 00:49:11 Praha bude mít za týden
  zase plnou radnici.
 • 00:49:15 Raději říkejme, měla by mít,
  protože ty samé strany,
 • 00:49:18 které si loni v říjnu
  bratrovražedně odvolaly 4 radní
 • 00:49:23 z vedení města, se dnes dohodly,
  že si je tam zase zvolí.
 • 00:49:27 Praze tedy má dál vládnout
  staronová koalice ANO, ČSSD
 • 00:49:30 a Trojkoalice lidovců, zelených
  a Starostů.
 • 00:49:33 Po půlroce mnoha nejrůznějších
  pokusů nějakou vládu hlavního města
 • 00:49:37 slepit se dnes zmíněné
  strany dohodly na programu.
 • 00:49:41 Jisto ale bude až 28. dubna,
  kdy se bude volit,
 • 00:49:45 protože to nejdůležitější,
  obsazení některých křesel,
 • 00:49:48 nejen v radě města,
  ještě vůbec dohodnuto není.
 • 00:49:53 Rozjíždíme část,
  která se týká
 • 00:49:55 personálního obsazení.
 • 00:49:58 Tady musíme najít konsensus.
 • 00:49:59 Zjednodušeně řečeno,
  hledá se vedení výboru
 • 00:50:01 pro Matěje Stropnického,
  kterého ANO a ČSSD zpátky
 • 00:50:05 do rady města nechtějí.
 • 00:50:07 Pak se snad volba povede.
 • 00:50:12 Ano, například vedením
  výboru pro dopravu,
 • 00:50:13 o ten máme konkrétně zájem.
 • 00:50:19 Zůstaňte v Evropské unii - vyzval
  americký prezident Barack Obama
 • 00:50:21 Brity po příletu do Spojeného
  království. Hrozba Brexitu
 • 00:50:25 se ukázala jako hlavní a dost
  sporné téma prvního dne návštěvy.
 • 00:50:30 Ta ale měla i příjemnější stránky _
  oběd u čerstvě devadesátileté
 • 00:50:34 panovnice Alžběty II.
 • 00:50:38 Když po přistání v Británii
  přelétal do centra,
 • 00:50:39 mohl ještě zahlédnout dohořívající
  ohně na oslavu
 • 00:50:43 královniných devadesátin.
 • 00:50:46 Alžbětě II. přišel Barack Obama
  i s chotí popřát na soukromý oběd
 • 00:50:50 do Windsoru. Mezitím už ale
  v médiích naplno plála politická
 • 00:50:53 kontroverze kolem jeho přátelské
  rady, aby Britové v červnovém
 • 00:50:57 referendu nevystupovali
  z Evropské unie.
 • 00:51:14 Obama připustil, že Brexit není
  v americkém zájmu.
 • 00:51:17 Lídr protievropské kampaně ho
  obratem označil za pokrytce:
 • 00:51:20 žádá prý to,
  co by sám nikdy neudělal.
 • 00:51:41 Brexit byl na stole znovu
  odpoledne, mezi čtyřma očima
 • 00:51:44 s premiérem Cameronem, který pomoc
  spojence velmi vítá.
 • 00:52:06 Závěr dne Baraca Obamy a jeho ženy
  je vyhrazen večeři
 • 00:52:08 v Kensingtonském paláci. Pozvali je
  princ William s chotí Kate.
 • 00:52:12 Pro první dámu je ale důležitá
  přítomnost prince Harryho -
 • 00:52:17 úspěšně spolupracují na projektech
  pro válečné veterány.
 • 00:52:26 Daniel Anýž, redaktor Newsweeku
 • 00:52:36 Proč to B. Obama dělá?
 • 00:52:48 Obama letěl na Blízký východ,
 • 00:52:53 měl plánovanou cestu do Německa
 • 00:52:56 a Cameron ho poprosil,
 • 00:53:06 zda by se v Británii nemohl stavět
  před referendem,
 • 00:53:19 aby podpořil ty, kteří nechtějí
  být v EU.
 • 00:53:47 Myslím, že jak jsem poslouchal TK
  Obamy,
 • 00:53:52 byly jeho argumenty postaveny
  chytře.
 • 00:54:14 On říká, že Británie je náš
  spojenec.
 • 00:54:30 Našel Obama správná slova?
 • 00:54:33 Myslím, že ano.
 • 00:54:36 Nemohl říkat nic moc jiného.
 • 00:54:43 Musel říct, že přichází obhajovat
  zájem USA,
 • 00:54:47 aby Británie zůstala v EU.
 • 00:55:21 Pokud by Británie zůstala mimo
  velkou dohodu,
 • 00:55:28 tak to bude další argumenty pro ty,
 • 00:55:34 kterým by vadilo oslabení Británie
  ekonomické.
 • 00:55:58 Má návštěva vliv na politickou
  stránku věci?
 • 00:56:03 Ví se, že výsledek referenda
 • 00:56:09 v Británii bude záviset na mladých
  voličích.
 • 00:56:31 Pokud Obama je populární,
 • 00:56:35 tak je to mezi mladými voliči.
 • 00:57:06 Nebyla dnes náhoda, že Obama
  vysvětlil,
 • 00:57:12 proč dal jinam bustu W. Churchila.
 • 00:57:41 Proč by Britové měli Obamovi věřit?
 • 00:57:48 Jeho vztah k Británii se vyvinul.
 • 00:57:58 Dnes mluvil velmi upřímně.
 • 00:58:03 Politicky je to mnohem složitější.
 • 00:58:17 Před pár týdnů řekl Cameronovi,
 • 00:58:20 že je nespolehlivý spojenec.
 • 00:58:42 Pro USA je výhodnější,
 • 00:58:45 aby Británie zůstala v USA.
 • 00:58:51 aby Británie zůstala v EU.
 • 00:59:15 Co se týče vojenské síly,
 • 00:59:20 dá se na ni nejvíc spolehnout.
 • 00:59:29 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE končí.
  Dobrou noc.
 • 00:59:36 Skryté titulky:
  Filip Bukovský a Helena Roubíčková

Související