iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 9. 2015
23:00 na ČT24

1 2 3 4 5

13 hlasů
9448
zhlédnutí

Události, komentáře

Uprchlická krize — Trenýrky nad Pražským hradem — Putin očima dvou novinářů

56 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:00 UDÁLOSTI KOMENTÁŘE
 • 00:00:09 Heslo povinné kvóty platí další
  bruselské jednání o uprchlících.
 • 00:00:12 Bude zítra. A bude mít výsledek?
 • 00:00:14 Minulé hodiny znamenaly
  celou řadu diplomatických jednání,
 • 00:00:18 která snad měla
  nějaký kompromis připravit.
 • 00:00:21 První téma UDÁLOSTÍ KOMENTÁŘŮ.
  Dobrý večer.
 • 00:00:29 Faktem zůstává,
  že Česko kvóty odmítá
 • 00:00:31 a svůj názor dnes podpořilo
  právní analýzou ministerstva vnitra.
 • 00:00:34 Podle ní jsou kvóty
  zřejmě nezákonné
 • 00:00:36 a navíc podobný systém
  selhal už v minulosti.
 • 00:00:39 Dokument dostalo lucemburské
  předsednictví EU.
 • 00:00:41 Tamní ministr zahraničí
  dnes v Praze znovu jednal
 • 00:00:44 i se zástupci ostatních
  středoevropských zemí.
 • 00:00:47 Zatím žádné konkrétní závěry.
  Ty se ale ostatně ani nečekaly.
 • 00:00:51 Rozhodne se až zítra
  nebo ve středu. Tedy možná.
 • 00:01:07 Petr Mlsna, náměstek ministra
  vnitra pro legislativu
 • 00:01:09 Martin Havel (ČSSD), hejtman
  Karlovarského kraje
 • 00:01:14 Petr Žilka, člen skupiny Ztohoven
 • 00:01:26 Je dohodnuto dobrovolné přijímání
  uprchlíků?
 • 00:01:34 Nevím, jak dopadne jednání na Radě
  ministrů zítra.
 • 00:01:40 Nebývá to tak, že se sjedou
  ministři a začnou se divit,
 • 00:01:47 co se bude dít. Něco je předkládáno,
  celá řada jednání je už dopředu,
 • 00:01:55 z lecčehos se dá odhadovat, směřuje
  to k tomu, už se o tom mluvilo,
 • 00:02:01 že to slovo povinné by mohlo být
  škrtnuto.
 • 00:02:05 Není to jen otázka škrtnutí slova
  povinné,
 • 00:02:12 ale usnesení celého návrhu
  rozhodnutí rady.
 • 00:02:14 Jiří Pospíšil, europoslanec,
  bývalý ministr spravedlnosti
 • 00:02:26 Vracím se k panu Mlsnovi.
 • 00:02:34 Nějaké náznaky, které by mohly
  říkat, mohlo by to směřovat k tomu,
 • 00:02:39 že vznikne kompromis, existují?
 • 00:02:44 To já nevím.
 • 00:02:48 Vy se o tom na vnitru nebavíte?
 • 00:02:56 Samozřejmě tam diplomatická
  jednání probíhá.
 • 00:03:03 My jsme dnes adresovali
  lucemburskému předsednictví
 • 00:03:07 naši právní analýzu
  problematických bodů
 • 00:03:11 navrhovaného rozhodnutí rady.
 • 00:03:17 Předpokládáme, že zítra dostane
  náš ministr odpověď
 • 00:03:22 na písemné dotazy, které jsme
  vznesli.
 • 00:03:28 Jak jste přišli na to, že kvoty
  jsou nezákonné?
 • 00:03:35 Je to v rozporu s ústavním právem,
  s Lisabonskou smlouvou,
 • 00:03:43 a to v několika spektech. Ten
  první je právní základ.
 • 00:03:50 Druhá je otázka právních titulů,
  na základě kterých
 • 00:03:56 by mohli být takto relokovaní
  emigranti udrženi ve státech,
 • 00:03:59 do kterých by byli přemístěni.
 • 00:04:06 To celý zbytek Evropy neví, že to
  neodpovídá právním dokumentům EU?
 • 00:04:15 To je otázka, to já nevím, jak to
  jednotlivé členské státy analyzují,
 • 00:04:24 ale ještě se to mění. Ještě v
  pátek přišla revidovaná verze
 • 00:04:32 od Maďarska. I ten právní text se
  vyvíjí,
 • 00:04:36 takže my jsme zpracovali tu
  analýzu
 • 00:04:42 ve vazbě na rychlý postup, který
  následoval jak na půdě EP,
 • 00:04:51 tak reagujeme i na změny, které k
  nám přišly v pátek z EK.
 • 00:05:03 Víte dobře, že na každé právo je
  různý právní názor.
 • 00:05:08 Dvojnásobně to platí pro evropské
  právo, bohužel.
 • 00:05:14 Já tu analýzu MV znám pouze z
  médií,
 • 00:05:19 ale ty body, které označuje za
  sporné, já sám osobně považuji
 • 00:05:25 také za sporné věci, ač jsem
  opoziční politik.
 • 00:05:30 Je možná škoda, že ta analýza
  nepřišla trošku dříve.
 • 00:05:37 Co s uprchlíky, kteří budou
  přiděleni do určité země,
 • 00:05:42 kde nebudou chtít zůstat, jak
  budou za to trestáni
 • 00:05:48 a hlavně, jak dlouho bude omezen
  jejich pohyb po Evropě,
 • 00:05:54 zda to není v rozporu s Ženevskou
  konvencí,
 • 00:05:58 tyto otázky se debatovaly celou
  dobu.
 • 00:06:01 Jsou také kladeny na půdě
  parlamentu.
 • 00:06:08 Většina europoslanců propadla
  emocím v hysterii z toho,
 • 00:06:13 že pokud nepřijmeme okamžitě
  nějaké řešení,
 • 00:06:21 tak nebudeme solidární a nebudeme
  vyjadřovat soucit s uprchlíky.
 • 00:06:27 Vy jste o tom ale na půdě
  parlamentu hlasovali,
 • 00:06:30 vy jste ty odpovědi nedostali?
 • 00:06:36 Já jsem ty otázky kladl, Evropa ty
  odpovědi nemá,
 • 00:06:40 proto jsem hlasoval proti. Jsou
  špatné.
 • 00:06:44 Já nejsem nesolidárni vůči
  uprchlíkům,
 • 00:06:50 ale kvoty jsou špatné a hlavně to
  není dotažené.
 • 00:06:55 Experti říkají vzácně to samé, což
  mě těší.
 • 00:07:01 Nejsou dotažené, není jasné,
  jestli nejsou v rozporu
 • 00:07:08 s právem EU, se Ženevskou konvencí.
 • 00:07:13 Komise minulý týden ty odpovědi
  neměla.
 • 00:07:24 Zajímala by mě spousta otázek, na
  které nejsou odpovědi.
 • 00:07:30 Je tam pouze, pokud uprchlík
  opustí zemi,
 • 00:07:37 bude do té země opět vrácen. Ale
  kdo ho vrátí? Kam ho vrátí?
 • 00:07:43 To v dokumentech není, tak to
  nemohu podpořit.
 • 00:07:51 Není to jen - a zase se vracím k
  tomu, že většina Evropy
 • 00:07:56 jinak s kvotami problém nemá,
  Polsko změnilo názor,
 • 00:08:03 EP hlasoval, nehledáme jen důvody,
  jak uprchlíky nepřijímat?
 • 00:08:09 Nikoli. Ministr vnitra dnes
  opakovaně zdůraznil,
 • 00:08:16 že dané otázky kladl již na
  jednání ministrů vnitra 14. 9.
 • 00:08:21 tohoto měsíce, nedostal ne ně od
  nikoho odpověď,
 • 00:08:25 proto jsme je vyjádřili písemně.
 • 00:08:29 Pan ministr to dnes odeslal do
  Bruselu,
 • 00:08:33 aby na ně dostal písemnou odpověď.
 • 00:08:39 Otázky padly na Radě ministrů, ale
  zodpovězeny nebyly.
 • 00:08:46 Žádné odpovědi pořád na české
  ministerstvo nepřišly?
 • 00:08:59 Příprava odpovědi na tyto otázky
  není záležitostí
 • 00:09:04 nějaké dlouhodobé analýzy, ale
  jednoho dne.
 • 00:09:08 Dobrá, dnes jste to předali.
 • 00:09:12 Jak se díváte na debatu ministrů?
 • 00:09:20 My jsme se shodli s ostatními
  hejtmany,
 • 00:09:25 že jednoznačně podporujeme vládu v
  jejím stanovisku.
 • 00:09:30 Tzn. ne kvótám. To zcela
  jednoznačně.
 • 00:09:35 A váš důvod, jakožto reprezentanta
  kraje?
 • 00:09:44 Náš důvod je identický, o kterém
  se zmínil pan Dr. Pospíšil.
 • 00:09:48 Nejsou jasné právní nuance této
  věci.
 • 00:09:55 My se domníváme, že jsme jedni z
  mála posledních v Evropě,
 • 00:10:09 kteří neporušili schengenskou
  dohodu.
 • 00:10:15 Role krajů je podpůrná. Budeme
  podporovat vládu po stránce
 • 00:10:21 logistiky, tzn. jsme připraveni
  pomoci.
 • 00:10:26 Na podpůrnou roli jsem mířil.
 • 00:10:31 Jak jste připraveni vládě pomoci?
 • 00:10:35 Co všechno jste schopni vládě
  nabídnout?
 • 00:10:40 Integrovaný záchranný systém,
 • 00:10:47 další spolupráce s charitativními
  organizacemi i vlastními silami,
 • 00:10:54 dejme tomu, postarat se o
  imigranty z hlediska
 • 00:11:01 základních životních potřeb -
  jídlo, ubytování, stany apod.
 • 00:11:06 To jste schopni ihned expedovat z
  nějakých skladů
 • 00:11:10 a pak to řešit, kdo to zaplatí?
 • 00:11:12 Spolu s ISZ.
 • 00:11:18 A systém bezpečnostních rad krajů,
  v tomto případě.
 • 00:11:22 Když říkáme, tohle je špatně,
 • 00:11:27 říkáme taky, jak je to dobře a co s
  tím dělat?
 • 00:11:35 Jedna z otázek se týká právní
  úpravy, která je v evropském právu,
 • 00:11:41 to je právní úprava z r. 2001,
  která se týká dočasné ochrany.
 • 00:11:48 To je systém, který EU přijala
  právě pro případy nekontrolovaných
 • 00:11:52 velkých migračních vln a toků.
 • 00:12:00 Ta spočívá v poskytnutí ochrany
  velkým skupinám migrantů,
 • 00:12:06 se kterými nelze vést jednotlivé
  azylové řízení.
 • 00:12:11 Chcete říct, že Evropa má pravidla
 • 00:12:17 na přijímání silných uprchlických
  vln a půl roku se tady hádá,
 • 00:12:21 co se silnou uprchlickou vlnou bude
  dělat?
 • 00:12:28 To mi kladete otázku, kterou mi
  klademe Evropské komisi.
 • 00:12:34 My se ptáme, proč tento systém
  nebyl nikdy aktivován?
 • 00:12:38 Na to jsme odpověď nedostali.
 • 00:12:43 Vyjádřili jsme to také v jedné z
  otázek Evropské komisi,
 • 00:12:47 ale na toto jsme upozorňovali
  dlouhodobě.
 • 00:12:55 Teď zjišťujeme, že pravidla jsou, a
  nikdo je nepoužívá, proč to tak je?
 • 00:13:01 Já jsem kladl stejné dotazy,
  opravdu existuje směrnice
 • 00:13:05 z roku 2001 o časové ochraně.
 • 00:13:11 Asi ten problém, proč Evropa
  nechce tuto směrnici, je to,
 • 00:13:16 že tam právě je na rozhodnutí
  poškozeného uprchlíka,
 • 00:13:22 do jaké země půjde. Není možné ho
  přidělit někam jinam.
 • 00:13:28 A ptáte-li se, co se s tím dnes dá
  dělat,
 • 00:13:32 tak z pozice uprchlíků by bylo
  nejlepší,
 • 00:13:39 kdyby mohli jít do země, kam
  chtějí, do Německa a Švédska.
 • 00:13:45 A kdyby se tyto země o ně
  postaraly, to by bylo fér.
 • 00:13:50 A ty země by pak řekly, komu azyl
  udělí.
 • 00:13:55 Řešení je na nich samotných.
 • 00:13:59 Je tady na stole a stejně tak
  dopadne.
 • 00:14:08 A ještě jeden příklad, příběh
  Malty před 6 lety,
 • 00:14:14 která také čelila uprchlické
  krizi.
 • 00:14:22 Tehdy evropské státy chtěly
  přerozdělit je po celé Evropě,
 • 00:14:29 všichni odmítli jít do střední
  Evropy.
 • 00:14:34 K nám nikdo nechce jít z mnoha
  důvodů,
 • 00:14:40 např. proto, že tu není žádná
  imigrantská komunita.
 • 00:14:45 My jsme posouváni do role někoho,
  kdo nechce pomáhat,
 • 00:14:50 ale když k nám někdo přijde, tak
  pomoc dostane.
 • 00:14:55 Tzn., Němci a Švédi nechtějí,
 • 00:15:04 aby všichni uprchlíci šli k nim,
  tak v Bruseli blokují spuštění
 • 00:15:07 existujícího mechanismu?
 • 00:15:13 Já jsem o tom hluboce přesvědčen.
 • 00:15:18 Podle mě je to primární
  odpovědnost Německa,
 • 00:15:24 Švédsko nemá takovou pozici v
  evropské politice.
 • 00:15:34 Je to problém bohatých zemí, které
  chtějí tento problém rozprostřít
 • 00:15:40 mezi ostatní státy. A je zjevné,
  že to nebude fungovat.
 • 00:15:45 Většina lidí, která nedobrovolně
  přijde,
 • 00:15:49 tak do 2 let bude mimo území ČR.
 • 00:15:54 Obnovení Schengenu tomu může ne
  zabránit,
 • 00:15:59 ale může ilegální odchod uprchlíků
  z ČR omezit.
 • 00:16:04 Vy vidíte řešení této situace kde?
 • 00:16:08 To je primárně věc státu.
 • 00:16:15 Tak váš politický názor, jakožto
  reprezentanta soc. demokracie.
 • 00:16:21 Já mám velmi vyhraněný názor,
  domnívám se,
 • 00:16:30 že je třeba střežit vnější hranice
  Evropy schengenského prostoru
 • 00:16:35 a snažit se všemi prostředky
  nastolit zpět řád a pořádek.
 • 00:16:41 Tzn., ztotožnit všechny osoby,
  vrátit je do prvních míst,
 • 00:16:47 kde vstoupily do schengenského
  prostoru,
 • 00:16:56 ty ostatní ztotožnit a zavést s
  nimi azylové řízení.
 • 00:17:04 Červené trenýrky
  nad Pražským hradem místo standarty,
 • 00:17:06 symbol odmítání prezidenta
  Miloše Zemana.
 • 00:17:08 Okomentujeme nejen s těmi,
  kteří spodní prádlo vyvěšovali.
 • 00:17:11 Dva novináři, dva rusisté,
  dva přátelé,
 • 00:17:14 dva naprosto odlišné pohledy
  na ruského prezidenta
 • 00:17:16 Vladimira Putina.
 • 00:17:18 Komentátoři Jan Petránek
  a Libor Dvořák hosty
 • 00:17:20 v závěru Událostí, komentářů.
 • 00:17:23 A prezidentsky ještě
  budeme pokračovat.
 • 00:17:26 Oči Lukáše Dolanského zaznamenaly
  stanoviska hlav států
 • 00:17:29 k uprchlické krizi.
 • 00:17:35 Já navážu na to,
  co tady zaznívalo ve studiu
 • 00:17:38 a bez dalšího komentáře
  nabídnu 2 pohledy 2 prezidentů.
 • 00:17:41 To to je Václav Klaus,
  bývalý český prezident
 • 00:17:44 a jeho komentář
  v dnešním německém deníku Die Welt.
 • 00:17:48 V něm kritizuje premiérku
  Angelu Merkelovou
 • 00:17:50 a prezidenta Joachama Gauka
  za vstřícnost k migrantům.
 • 00:17:53 Podle něj se nikdy nedokážou
  integrovat.
 • 00:17:56 A o to německým politikům
  vlastně podle Klause jde.
 • 00:17:59 Snaží se vytvořit nového
  evropského člověka,
 • 00:18:03 který není bytostně svázán
  staletou minulostí
 • 00:18:06 se svými domovskými entitami,
  národy, státy, zeměmi.
 • 00:18:11 A tohle je současný
  slovenský prezident Andrej Kiska,
 • 00:18:15 tedy jeho facebooková stránka.
 • 00:18:17 Do prezidentského paláce pozval
  migranty z Iráku, Afhánistánu
 • 00:18:20 a Sýrie.
 • 00:18:22 A na svůj profil pak napsal:
  Cítím, že na Slovensku
 • 00:18:25 chybí diskuse o tom,
  či jsme připraveni dobrovolně
 • 00:18:28 a iniciativně podat pomocnou ruku
  lidem v nouzi.
 • 00:18:31 Jsem přesvědčený,
  že bychom to dokázali.
 • 00:18:35 Řecko má novou vládu.
 • 00:18:37 I když, pojďme si říct,
  že slovo novou
 • 00:18:38 je trochu eufemismus.
 • 00:18:40 Alexis Tsipras vyhrál
  víkendové volby.
 • 00:18:43 A bude tedy opět sestavovat
  svou vládu.
 • 00:18:45 Dnes večer pak složil slib
  do rukou prezidenta.
 • 00:18:48 Na svůj twitterový profil napsal
  jasný vzkaz:
 • 00:18:51 S pokorou a tvrdou prací
  budeme pokračovat v úsilí
 • 00:18:53 jménem pracujících tříd.
 • 00:18:57 Jednoznačné sdělení.
 • 00:18:58 Přesto zajímavostí kolem těchto
  voleb je několik:
 • 00:19:01 třeba tohle číslo: 56 %.
  To je volební účast.
 • 00:19:05 Může se zdát relativně vysoká.
  Ale není.
 • 00:19:08 Řekové totiž mají povinnou účast
  u volebních uren.
 • 00:19:11 Takže téměř polovina voličů
  se rozhodla porušit zákon
 • 00:19:14 a nepřijít k urnám.
  A to je také vzkaz.
 • 00:19:18 A na závěr
  jedny prezidentské trenky.
 • 00:19:21 Tedy měl bych říct
  kauza prezidentské trenky.
 • 00:19:23 O co jde?
 • 00:19:25 Dva umělci z pražské skupiny
  Ztohoven v přestrojení za kominíky
 • 00:19:27 vylezli na střechu
  Pražského hradu.
 • 00:19:29 Aby tam odmontovali
  prezidentskou standartu
 • 00:19:32 a místo ní umístili
  obří rudé trenýky.
 • 00:19:37 Nám opravdu jde
  o osobu Miloše Zemana
 • 00:19:40 a jeho trvající pošlapávání
  zbytků nějaké symboliky
 • 00:19:48 a významů uložených
  do toho státního znaku.
 • 00:19:55 Akce pak měla pokračování dnes,
  kdy jeden z umělců se pokoušel
 • 00:19:58 na lešení vylézt znovu.
  Byl ovšem bryskně zadržen policií.
 • 00:20:04 Já jsem vylezl do 1. patra,
  pak jsem si všiml,
 • 00:20:06 že na mě huláká
  ten člověk venku,
 • 00:20:07 tak jsem zase šel zpátky.
 • 00:20:10 No a pak se na místo vydal
  jako první hradní mluvčí,
 • 00:20:13 aby zhlédl práci policie.
 • 00:20:16 Funguje určitý informační
  systém v rámci Pražského hradu,
 • 00:20:19 takže jsem byl velice rychle
  informován o tom,
 • 00:20:22 že došlo k dalšímu
  pokusu o narušení.
 • 00:20:26 Mimochodem, dalo se to
  předpokládat po té ostudě,
 • 00:20:28 kterou předvedla
  tato vandalská skupina,
 • 00:20:30 že se něco takového
  ještě objeví.
 • 00:20:32 My jsme samozřejmě okamžitě
  přijali určitá opatření.
 • 00:20:35 Ke kauze prezidentských trenýrek
  se nakonec vyjádřil i premiér.
 • 00:20:39 Já si myslím, že všichni vidíme,
  že to ukazuje na pochybení
 • 00:20:41 bezpečnostních opatření.
 • 00:20:42 Je dobře,
  že se na Hradě chytli za nos.
 • 00:20:44 Já k tomu, jen dodám,
  že standarta prezidenta republiky
 • 00:20:46 je podle zákona oficiálním
  státním symbolem.
 • 00:20:48 A významem snese srovnání
  třeba se státní vlajkou,
 • 00:20:50 nebo třeba i s korunovačními
  klenoty.
 • 00:20:54 Nicméně není to první případ,
  kdy pražská umělecká komunita
 • 00:20:57 vyjadřuje svoje postoje
  směrem k Miloši Zemanovi.
 • 00:21:00 Připomenu rok 2013,
  kdy David Černý namířil
 • 00:21:02 právě Zemanovým směrem
  jeden velký plovoucí prostředníček.
 • 00:21:12 A nyní další přehled zpráv.
 • 00:21:33 Petr Žilka, člen skupiny Ztohoven
 • 00:21:38 Proč zrovna trenýrky?
 • 00:21:45 Vaším cílem bylo zacílit na M.
  Zemana, proč trenýrky?
 • 00:21:52 Chtěli jsme ukázat to, co
  pokládáme za vhodný symbol
 • 00:22:00 pro osobu Miloše Zemana ve funkci
  prezidenta republiky.
 • 00:22:04 Má to spoustu konotací.
 • 00:22:12 Jsme přesvědčeni, že tato osoba
  funkci prezidenta brutálně
 • 00:22:18 pošlapává, proto jsme tento symbol
  sňali z Pražského hradu
 • 00:22:22 a nahradili ho rudými trenkami.
 • 00:22:27 Proč zrovna červené trenýrky?
 • 00:22:38 Trenýrky jsou něco, co člověk
  schovává, je to něco niterného,
 • 00:22:43 intimního, zároveň jsme chtěli
  poukázat na to,
 • 00:22:49 že Miloš Zeman se neobává prát
  špinavé prádlo na veřejnosti.
 • 00:22:56 To je takový druhý motiv. Rudé, to
  je barevná symbolika,
 • 00:22:59 kterou lze vykládat mnoha způsoby.
 • 00:23:05 Když se podíváme zpětně na různé
  excesy Miloše Zemana,
 • 00:23:12 které jsou známy i v zahraničí,
  media se nad tím pozastavovala,
 • 00:23:19 tak to lze taky vykládat v
  souvislosti s jeho účastí
 • 00:23:26 na čínské vojenské přehlídce.
 • 00:23:32 Pro málokterého západního státníka
  je toto přijatelné.
 • 00:23:40 Já si nemyslím, že došlo k
  hanobení státního symbolu.
 • 00:23:46 Ta vlajka byla sňatá pietně.
 • 00:23:52 Mimochodem, kde je prezidentská
  standarta?
 • 00:23:57 Nevím, kde se nachází, nemám tyto
  informace.
 • 00:24:02 Vy jste ji sundali a něco s ní
  udělali.
 • 00:24:07 V tu chvíli, když kolegové
  instalovali trenýrky,
 • 00:24:11 tak už byli informováni, že byli
  spatřeni.
 • 00:24:19 Věděli, že mají málo času, sundali
  standartu a pelášili dolů.
 • 00:24:24 Poslední informace je, že odletěla
  neznámo kam.
 • 00:24:34 Trenýrky, to vám asi lépe zodpoví
  další člen skupiny Ztohoven
 • 00:24:40 Jiří Ovčáček. Podařilo se nám
  infiltrovat našeho člena na Hrad.
 • 00:24:45 Už jsem už požádal Miloše Zemana,
 • 00:24:49 aby z toho nevyvozoval personální
  důsledky.
 • 00:24:52 Byli bychom rádi, aby tam zůstal.
 • 00:24:56 Je to útok na státní symbol?
 • 00:24:58 Těžko hodnotit.
 • 00:25:08 Ze svého trestně právního zaměření
  říkám,
 • 00:25:15 že trestní zákoník nemá trestný
  čin, který by se týkal
 • 00:25:19 hanobení státních symbolů.
 • 00:25:26 Státní orgán se to snaží zařadit
  pod tr. čin výtržnictví.
 • 00:25:34 Ale zde je třeba vzít v potaz
  pohnutku, která k tomu vedla.
 • 00:25:41 Tam spíše naráží trestní právo na
  právo ústavní,
 • 00:25:47 na právo šířit svobodu myšlenky
  atd.
 • 00:26:00 Pokud budeme mluvit o přestupku,
 • 00:26:04 tak zákon o užívání státních
  symbolů,
 • 00:26:12 tam by se přestupek, který míří na
  hanobení státních symbolů našel.
 • 00:26:17 Otázka je, zda tu byl úmysl
  směřující k hanobení,
 • 00:26:21 nebo spíš ten úmysl byl někde
  jinde.
 • 00:26:26 Tedy k jakési prezentaci
  politického názoru,
 • 00:26:30 a to by mělo být v pořádku i touto
  formou?
 • 00:26:37 Podle mého právního názoru, pokud
  to rozdělíme na ty dvě části.
 • 00:26:44 Jedna věc je, že vlajku sňali a za
  ni vyvěsili trenýrky,
 • 00:26:48 v tom bych neviděl ani tr. čin
  výtržnictví.
 • 00:26:56 Pak je druhá část, co se stalo s
  tou standartou, kam zmizela,
 • 00:27:00 to by mohl být nějaký majetkový
  trestný čin.
 • 00:27:06 Policie snad zvažuje krádež, která
  by spočívala v tom,
 • 00:27:10 že se té věci zmocnili a
  přisvojili si ji.
 • 00:27:16 Slyšeli jsme, že uletěla.
 • 00:27:26 Nebo by to mohl být tr. čin
  poškození věci,
 • 00:27:31 způsobil tím škodu nepatrnou. To
  je zase otázka posuzování.
 • 00:27:39 Prezidentská standarta stojí zhruba
  35 000 Kč.
 • 00:27:47 Nepatrná škoda je škoda nejméně
  5000 Kč.
 • 00:27:54 Je tohle příklad, co se odehrálo,
  vyspělé demokratické debaty
 • 00:27:58 o politických otázkách?
 • 00:28:11 Já na tom nevidím nic špatného.
  Ten problém má tři roviny.
 • 00:28:16 1. nefunguje hradní ochranka, že
  se tam ti lidé mohli dostat.
 • 00:28:20 2. problém trestně právní.
 • 00:28:23 3. je politicko-občanská rovina.
 • 00:28:31 Nekončí tím, že se vyvěsily
  trenýrky a vyměnily se za vlajku,
 • 00:28:38 ono to teď pokračuje. To byl smysl
  celé akce, aby se rozjela debata,
 • 00:28:45 aby veřejný prostor zareagoval,
  včetně reakce pana Ovčáčka.
 • 00:28:51 Pan Ovčáček se opravdu zapojil
  zajímavým způsobem,
 • 00:28:56 tím ten happening pokračuje.
 • 00:29:03 Smyslem celé věci nebyl jen
  jednorázový proces,
 • 00:29:09 vyvěšený trenýrek, Miloš Zeman se
  chová zvláštně na to,
 • 00:29:13 že jsme postkomunistická země.
 • 00:29:21 Mě na tom zajímá spíš umělecko-
  občanský rozměr, ne politický.
 • 00:29:26 Máme mít nějakou úctu ke státním
  symbolům?
 • 00:29:36 Prezidentská standarta je symbol
  úřadu, ne symbol Miloše Zemana.
 • 00:29:40 Není ta kritika vedle?
 • 00:29:43 Je to spektakulární zásah
 • 00:29:49 do výkonu prezidentských pravomocí.
 • 00:29:57 Které vždy ale naplňuje nějaký
  konkrétní člověk.
 • 00:30:05 S tím museli počítat, oni se tím
  opravdu dotkli národního symbolu,
 • 00:30:10 čili útočíme na to abstraktní, i
  na to konkrétní.
 • 00:30:15 Oni si to asi vysvětlí jinak, ale
  já to chápu tak,
 • 00:30:22 že obecnější rozměry prezidentské
  funkce někdo naplňuje takto,
 • 00:30:27 tak je asi Ztohoven porušuje.
 • 00:30:33 Proto je možný útok na
  charakteristiky
 • 00:30:37 prezidentské funkce.
 • 00:30:43 Budou to podporovat i lidé na
  Hradě, pan Ovčáček se zapojí,
 • 00:30:49 toto je přiměřená reakce ve chvíli,
  kdy se někdo chová způsobem,
 • 00:30:55 jakým se občas chová zejména v
  zahraničí prezident Zeman.
 • 00:31:05 Jiří Ovčáček mluvil o "fašizující s
  pražské kavárně".
 • 00:31:08 Jak tomuto vyjádření rozumíš?
 • 00:31:13 Oni reagují na vpád na Hrad.
 • 00:31:21 Snaží se celou záležitost dostat
  na jinou úroveň.
 • 00:31:27 Já myslím, že Ztohoven jsou známá
  skupina,
 • 00:31:33 všichni vědí, jak pracují, proč do
  veřejného prostoru vnikají.
 • 00:31:40 Jejich akce mají širší smysl,
  nikdy to není prvoplánový útok
 • 00:31:47 jen na jednoho člověka. V tomto
  případě by asi hlubší rozbor
 • 00:31:53 byl ještě potřeba, ale je na to
  ještě příliš brzo.
 • 00:31:58 Všichni v tom jedeme, celý veřejný
  prostor se hýbe,
 • 00:32:01 to bylo smyslem celé akce.
 • 00:32:04 Pan Žilka může být spokojen.
 • 00:32:10 Miloš Zeman je produktem přímé
  volby prezidenta republiky,
 • 00:32:21 neměl by tady být respekt k tomu,
  že většina volících lidí,
 • 00:32:30 rozhodli tak, jak rozhodli. Neměli
  bychom to respektovat?
 • 00:32:38 A kritizovat jinými způsoby, které
  necílí na symboly úřadu?
 • 00:32:43 Já bych se tu nerad pouštěl do
  rozboru toho,
 • 00:32:48 zda tato první prezidentská přímá
  volba proběhla férově,
 • 00:32:55 zda byl prezident Miloše Zeman
  zvolen za korektních podmínek atd.
 • 00:33:03 Od toho tu nejsem. A jestli ho
  respektujeme,
 • 00:33:08 přijďte na kongres, který
  organizujeme za 14 dní,
 • 00:33:14 kde se zabýváme tématy
  zpochybňování současného systému
 • 00:33:20 státního řízení v kontextu
  21. století,
 • 00:33:25 v kontextu decentralizujících
  technologií,
 • 00:33:30 které mohou být do budoucna velmi
  zásadním faktorem
 • 00:33:34 nějaké společenské změny.
 • 00:33:40 To je vlastně trošku i pozadí toho,
  o čem mluvil pan Fischer.
 • 00:33:47 Samozřejmě trenýrky jsou třeba i
  nějakým zpochybněním fetiše
 • 00:33:53 státních symbolů a nastolení
  otázky, do jaké míry se státnost
 • 00:34:00 v dnešní době proměňuje. Chtěli
  jsme tím připoutat pozornost
 • 00:34:12 k tématu Paralelní politiky.
 • 00:34:19 To je projekt, který začal před
  rokem a běží souběžně.
 • 00:34:28 Průvody, demonstrace, shromáždění -
  to není dostatečná cesta
 • 00:34:32 k dosažení výsledku?
 • 00:34:39 Každý používá nějaké nástroje k
  ovlivňování svého okolí.
 • 00:34:47 Aktivisté používají demonstrace,
  umělecké skupiny používají nástroj
 • 00:34:56 třeba vizuální komunikace. Tady my
  jsme vsadili na silný vizuální
 • 00:35:04 dojem, který vyvolá právě záměna
  prezidentské standarty.
 • 00:35:09 Zjevně ten očekávaný efekt přišel.
 • 00:35:13 Takže asi jste spokojeni.
 • 00:35:20 Ta pražská kavárna, proč takovéto
  pejorativní popisování patrně lidí,
 • 00:35:24 kteří nejsou příznivci Miloše
  Zemana.
 • 00:35:32 A proč to má takový úspěch v naší
  společnosti, že se to chytne
 • 00:35:40 a začne to žít svým životem a běží
  kolem toho debaty?
 • 00:35:45 Je to vtipné, všichni si s tím
  ironicky hrají.
 • 00:35:52 M. Zeman je určitá figura, která
  vyvolává tyto ironické hry.
 • 00:35:58 Ono to je vzájemné, pan Ovčáček to
  dnes jakoby vrátil,
 • 00:36:05 ta pražská kavárna, to jsou lidé,
  kteří přemýšlejí
 • 00:36:12 a M. Zemana rádi nemají, tak ti si
  samozřejmě s touto figurou
 • 00:36:16 a s jejími výkony na veřejné scéně
  hrají.
 • 00:36:19 To samé udělala i skupina Ztohoven.
 • 00:36:31 Někdo tady těmto ironizujícím hrám
  nahrává, je to sám M. Zeman.
 • 00:36:40 Ztohoven míří na fešitizaci, že
  hlava státu je nedotknutelná,
 • 00:36:45 na takovou tu vznešenost nebo
  majestát.
 • 00:36:56 Ale majestát se musí naplňovět,
  tennení dán jenom tou definicí.
 • 00:37:01 Je to přestřelka z jedné strany na
  druhou,
 • 00:37:10 instituce něco takového jako
  pražská kavárna nexistuje.
 • 00:37:16 Jsou to přemýšlející lidé, kteří
  jsou kritičtí,
 • 00:37:20 pan Ovčáček se to snaží dohnat.
 • 00:37:36 Zvali jsme i J. Ovčáčka.
 • 00:37:38 Pozvání nepřijal.
 • 00:37:40 A nyní další přehled zpráv.
 • 00:37:43 V Česku se množí výbuchy munice.
 • 00:37:45 Dnes v podniku výrobce munice
  Sellier a Bellot ve Vlašimi
 • 00:37:47 explodovala třaskavina.
 • 00:37:49 Podle hasičů si vyžádal
  nejméně jeden život,
 • 00:37:51 policie to ale oficiálně
  nepotvrdila.
 • 00:37:53 Mluví jen o 3 pohřešovaných
  pracovnících.
 • 00:37:57 Volali mi z domova,
  že bouchlo něco ve fabrice,
 • 00:37:58 že to byla strašná rána,
  že se třásly i postele,
 • 00:38:01 abych jela domů.
 • 00:38:03 Podobné výbuchy jsou
  ostře sledované především potom,
 • 00:38:05 co vloni explodovaly 2 sklady
  s vojenským materiálem
 • 00:38:08 ve Vrběticích.
 • 00:38:12 Romana Janouška,
  bývalého lobbistu
 • 00:38:15 a dnes vězně s funkcí knihovníka,
  čeká operace hlavy.
 • 00:38:18 Uvedl to jeho advokát
  Vít Široký,
 • 00:38:20 podle kterého je Janouškův
  stav vážný.
 • 00:38:23 Kdy a kde bude operován,
  se zatím neví.
 • 00:38:25 Janoušek už v minulosti
  právě kvůli zdravotnímu stavu
 • 00:38:27 žádal, aby mu byl
  výkon trestu přerušen.
 • 00:38:30 Soud ale jeho žádost
  zatím vždy zamítl.
 • 00:38:35 Firmě Volkswagen dnes radikálně
  propadla hodnota akcií.
 • 00:38:39 Přesně řečeno přišly
  o celou pětinu.
 • 00:38:42 Může za to aféra s podvodnými
  údaji o emisích vozů.
 • 00:38:45 Firmě navíc hrozí obří pokuta.
  V přepočtu až 16 miliard eur.
 • 00:38:54 Rusko a Izrael budou koordinovat
  vojenské akce v Sýrii,
 • 00:38:57 aby předešly ozbrojeným incidentům.
 • 00:38:59 V Kremlu se na tom dohodli
  prezident Putin a premiér Netanjahu.
 • 00:39:03 Podle amerických zdrojů dnes Moskva
  začala nad syrským územím
 • 00:39:07 používat drony. A už týdny posiluje
  svoji vojenskou přítomnost v zemi.
 • 00:39:14 Nečekaným spasitelem
  Blízkého východu.
 • 00:39:16 Přesně po 2 letech si titul opět
  nárokuje ruský prezident.
 • 00:39:20 V září 2013 zabránil americkému
  úderu proti syrské armádě výměnou
 • 00:39:25 za zničení jejího chemického
  arzenálu.
 • 00:39:28 Teď jedním dechem nabízí pomoc
  proti Islámskému státu a...
 • 00:39:31 uklidňuje Izrael.
 • 00:39:48 pro Izrael to jsou špatné zprávy.
 • 00:39:50 S ruskými zbraněmi
  má bohaté zkušenosti.
 • 00:39:53 Třeba tyhle tanky ukořistil
  arabským armádám
 • 00:39:55 v minulých desetiletích.
 • 00:39:57 Teď se ale obává, že by se jeho
  stíhačky mohly po 45 letech
 • 00:40:00 opět utkat s ruskými piloty.
 • 00:40:03 Vzdušná bitva nad Egyptem
  v roce 1970 skončila
 • 00:40:07 izraelským vítězstvím.
 • 00:40:09 Teď se židovský stát obává,
  že ruská letadla a protiletadlové
 • 00:40:12 rakety by mohly ohrozit
  jeho vzdušnou dominanci v regionu.
 • 00:40:20 Tady v Moskvě si ale všichni kladou
  otázku, jestli si Rusko opravdu
 • 00:40:22 může dovolit angažovat se vedle
  Ukrajiny ještě ve válce v Sýrii.
 • 00:40:27 Rok a půl po anexi Krymu totiž
  ukrajinská krize
 • 00:40:30 není zdaleka u konce.
 • 00:40:32 Třítýdenní příměří na východě země
  je křehké, do Kyjeva dnes vůbec
 • 00:40:35 poprvé přijel Generální tajemník
  NATO a pak tu jsou západní sankce.
 • 00:40:55 I přes sérii porážek z posledních
  týdnů zůstává syrský režim oporou
 • 00:40:59 blízkovýchodní politiky Ruska.
 • 00:41:01 Jeho záchrana - nejspíš i za cenu
  nasazení vlastních sil -
 • 00:41:03 proto pro Kreml zůstává vysokou
  prioritou.
 • 00:41:20 Jan Petránek, publicista,
  komentátor
 • 00:41:23 Libor Dvořák, komentátor, ČRo
 • 00:41:33 Začneme v Sýrii, proč se Rusko
  "stěhuje" do Sýrie?
 • 00:41:39 Já bych neřekl, že se tam úplně
  stěhuje.
 • 00:41:44 Tak posiluje vojenskou přítomnost.
 • 00:41:52 Zajisté, to jsou opěrné body, na
  kterých Rusku vždycky záleželo.
 • 00:41:56 Už tam investovalo min. 2 mld.
  dolarů na to,
 • 00:42:01 aby tam mělo rezervní stanoviště
  pro své lodě,
 • 00:42:06 když se ještě nevědělo, jak to
  dopadne s Kyjevem a Krymem,
 • 00:42:11 tak Rusové se na to spolehli.
 • 00:42:20 Ale teď, kdy začínají desetitisíce
  utečenců směřovat do Evropy,
 • 00:42:26 ale tam Čerkesové už pronikají.
 • 00:42:37 Když se řekne Řekes, jsou to
  Adikejci, Tavardinci...,
 • 00:42:41 to jsou všechno vlastně Čečenci.
 • 00:42:45 A ti se tam teď prakticky vracejí.
 • 00:42:52 Je to diaspora, která znamená
  6 - 8 milionů lidí.
 • 00:42:59 Co je vůbec nejdůležitější, to
  jsou lidi, kteří kdysi
 • 00:43:05 carské Rusko velice krutě
  vyvraždili a vyhnali.
 • 00:43:14 Teď už dostávají ve stovkách azyl.
 • 00:43:21 Rusko se obává, že kdyby ISIL,
  tahle strašlivá síla tam zvítězila,
 • 00:43:32 tak že by to nemohlo zůstat bez
  odezvy na Rusko.
 • 00:43:47 Když padne Damašek, kdo prohraje?
 • 00:43:53 Ukazuje se, že prohraje Damašek i
  Rusko.
 • 00:44:06 Kdysi Střední východ byl rozdělen
  smlouvou,
 • 00:44:12 čili tady se zdá, že je potřeba,
  aby se přišlo ke spolupráci.
 • 00:44:15 Není potřeba říkat, kdo vyhraje.
 • 00:44:22 Tohle je důvod, proč Rusko posiluje
  svoji přítomnost v Sýrii?
 • 00:44:35 Souhlasil bych, co tu říkal Jan
  Petránek o obavách z ISIL,
 • 00:44:42 Čečensů atd., ale jsou tu i další
  motivy.
 • 00:44:48 Je tu zcela bezesporu zpackaná
  kampaň na Ukrajině,
 • 00:44:52 protože novoruský projekt nevyšel.
 • 00:45:01 Putin ztrácí glanc i rozum,
  rozhodl se vyrazit dalším směrem.
 • 00:45:06 Nepřipadá mi to příliš moudré, i
  když se nakonec může ukázat,
 • 00:45:14 že pokud by Rusko dokázalo dostat
  prezidenta Asada
 • 00:45:27 k nějakému jednacímu stolu, byly
  velmi znepokojené telefonáty,
 • 00:45:37 tak by to možná nakonec skončilo
  nějakým pěkným pragmatickým gestem
 • 00:45:43 Ale jak ruští, tak zahraniční
  analytici zatím nevědí přesně,
 • 00:45:48 co tím Putin míní. Putin má tento
  stav velmi rád
 • 00:45:53 a je velmi pravděpodobné, že je to
  snaha udržet
 • 00:46:00 se v tom mediterálním prostoru a
  udržet se v Sýrii,
 • 00:46:06 která byla vždycky velmi důležitým
  spojencem.
 • 00:46:12 A nejen se udržet, ale prosadit se
  tam ještě výrazněji.
 • 00:46:24 Já si myslím, že on může jako
  strategický vypadat,
 • 00:46:29 ale mně se jeví spíšejako taktický.
 • 00:46:38 To jest, pokusit se někde jinde,
  tam, kde by to bylo efektivní,
 • 00:46:41 kde by ze světa na to bylo dobře
  vidět.
 • 00:46:49 Bylo na to dobře vidět i z té
  Evropy, která by nutně potřebovala
 • 00:46:56 s ohledem na migrační vlnu, aby se
  v Sýrii situace uklidnila.
 • 00:47:01 Ale co přesně to je, to si
  netroufám říci.
 • 00:47:10 To, co je vidět, tak také taktické
  stratické záměry?
 • 00:47:15 Ano, spíše jsou to strategické
  záměry.
 • 00:47:23 Tady se nevyskytuje to, co je teď
  strašně důležité, já to vidím,
 • 00:47:28 že je to překryté zoufalstvím
  mnoha lidí,
 • 00:47:31 kteří se snaží dostat do Evropy.
 • 00:47:37 Co se děje 6 týdnů na severu v
  Afghánistánu?
 • 00:47:43 Tam už je opět občanská válka,
  která je živená těmi,
 • 00:47:58 kteří ze severu Afghánistánu,
  dostávají se do Tádžikistánu.
 • 00:48:16 Některé země hovořily o tom, že je
  potřeba zesílit
 • 00:48:27 bývalou sovětskou hranici, tam by
  se samotný Tádžikistán neubránil
 • 00:48:34 tomu náporu. A kdyby padl
  Tádžikistán, pak PUtin bude říkat,
 • 00:48:40 jak jsme mohli dopustit, že nám
  pronikají muslimové a extremisti
 • 00:48:49 až do centra Asie? Vezměte si,
  kolik je tam muslimských republik?
 • 00:48:56 Nahoře? Těch je tam moc. Řekl bych,
  že Putin to vidí strategicky.
 • 00:49:10 A myslí si, já musím skončit válku
  a přitáhnout k tomu i spojence,
 • 00:49:18 včetně Atlantického paktu proti
  ISILu.
 • 00:49:25 Ta válka trvá v Sýrii i v Iráku
  tak dlouho, jako byla 1. světová.
 • 00:49:30 My nemáme morální právo to takhle
  ničit.
 • 00:49:36 Výsledek bude jaký? My to chceme
  zničit hned.
 • 00:49:43 Zatímco Amerika hraje vždy dlouhou
  roli ve všech válkách,
 • 00:49:46 protože zbrojařům to tak vyhovuje.
 • 00:49:54 V Moskvě se o víkendu sešly tisíce
  odpůrců V. Putina.
 • 00:50:05 Jihovýchodní předměstí Moskvy
  plné ruských vlajek a demonstrantů
 • 00:50:07 žádajících jediné: zrušení cenzury,
  propuštění politických vězňů
 • 00:50:12 a hlavně konec současného
  politického systému.
 • 00:50:20 Doufám, že vybudíme lidi k odporu,
  že to nebude naše poslední
 • 00:50:24 shromáždění a že se nám příště
  povede přivést víc lidí.
 • 00:50:29 Potom si nás konečně všimnou.
 • 00:50:31 Na druhou půlku září protest
  nepřipadl náhodou.
 • 00:50:34 Ruský opozičník Navalnyj ho svolal
  4 roky po tom,
 • 00:50:38 co Vladimir Putin oznámil
  svoje rozhodnutí
 • 00:50:40 vrátit se z funkce premiéra
  do prezidentského úřadu.
 • 00:50:46 Zdravím ty, kteří věří
  v to lepší a kteří vědí,
 • 00:50:48 že to špatné není navždy.
 • 00:50:50 A taky ty kteří vědí,
  že šťastné konce
 • 00:50:52 neexistují jen v hollywoodských
  filmech, že pokrok vítězí.
 • 00:50:56 Bez větší politické aktivity Rusů
  se ale podle Navalného
 • 00:50:59 i dalších řečníků demonstrace
  nic nezmění.
 • 00:51:02 Právě včerejší protest měl tak
  odpůrcům Putinova režimu
 • 00:51:05 dát jasně najevo,
  že ve svém boji nejsou sami.
 • 00:51:24 Libore, povolená demonstrace, Putin
  začíná vládnout jinak?
 • 00:51:32 To si nemyslím. Musíme si uvědomit,
  že sídliště Bagino
 • 00:51:35 je 15 km od středu města.
 • 00:51:43 Když si představíme, že v prosinci
  1911, na počátku 1912,
 • 00:51:55 daleko větší masivnější
  demonstrace probíhaly
 • 00:52:09 nedaleko odtud, to je podobné,
  jako kdybyste místo demonstraci
 • 00:52:13 na Václaváku udělal někde na
  Proseku.
 • 00:52:17 O to v tuhle chvíli je.
 • 00:52:19 Těch lidí tam bylo málo.
 • 00:52:25 Zajímavé je, že organizátoři
  demonstrace počítali
 • 00:52:31 se 40 tisíci lidmi, tolik dohodli
  s moskevskou radnicí,
 • 00:52:36 ale nakonec jich tam bylo pár
  tisíc, což je málo.
 • 00:52:42 To přesně vypovídá o síle ruské
  opozice, o jejich možnostech,
 • 00:52:47 ale také o jejich způsobu vládnutí
  v zemi.
 • 00:52:51 Víc toho ani není možné.
 • 00:52:59 Těch 160 tisíc lidí, co bylo na
  Třída akademika Sacharova
 • 00:53:04 na konci roku 2011, to je naprosto
  nepředstavitelné.
 • 00:53:11 -Mně se nikdy nezdálo, že padne
  Sovětský svaz, a ten je pryč.
 • 00:53:16 Dnes je v Rusku 55 politických
  stran,
 • 00:53:26 řeknete, že je to marginální, že
  nejdůležitější...
 • 00:53:29 To je Jednotné Rusko.
 • 00:53:36 To je jedna ze čtyř stran, která
  je tzv. těžká váha.
 • 00:53:41 Ale kolik kandiduje i na
  prezidenta politických stran?
 • 00:53:45 Několik desítek, ale taky se o tom
  neví.
 • 00:53:48 Je potřeba to takto vědět.
 • 00:53:55 Ale o téhle demonstraci se mluvilo
  míň, než o tom,
 • 00:54:03 že vyvěsili dva demonstranti na
  Ukrajinské náměstí
 • 00:54:10 a pověsili na budovu MZ smolenskou
  vlajku.
 • 00:54:21 Kdo vlastně vládne Rusku? Je to
  Putin?
 • 00:54:27 Chtěl bych tu mít americké
  neokonzervativce,
 • 00:54:34 kteří před 2 měsíci říkali, zítra
  Putin padne, je úplně slabý,
 • 00:54:41 naprosto má rozvrácené Rusko. Nedá
  se věřit Východu, ani Západu,
 • 00:54:45 pokud jde o tu brutální propagandu.
 • 00:54:50 Putin má v rukou moc, někdy ji
  nevybíravě používá,
 • 00:54:55 někdy jeho propaganda je velice
  chybná.
 • 00:55:02 Vy jste říkali v televizi, že
  nemáte k dispozici ten film
 • 00:55:07 o 68. roce. Ten odvysílala
  sovětská televize
 • 00:55:13 a je to něco tak odporného, že se
  divím, že poradce Putina
 • 00:55:17 mu neřekl, proboha, tohle se nedá
  vysílat.
 • 00:55:24 To je tak strašlivě prolhané, že
  tomu nikdo ve světě nebude věřit.
 • 00:55:28 Tady vidíte, že jsou různé
  přístupy.
 • 00:55:37 Ale takové ty historické série o
  tom 100 let Ruska,
 • 00:55:48 tam byly věci, že to žádný západní
  historik na Rusko neřekl,
 • 00:55:57 protože jsou to objevy o tom, jak
  hrozný byl StTalinův režim.
 • 00:56:02 Nechme věci, ať se vyvíjejí a
  uvidíme,
 • 00:56:08 že ruská síla myšlenek, Rusové
  nejsou hloupí,
 • 00:56:14 já věřím v ruskou demokracii,
  nikdo ji tam nepotlačí,
 • 00:56:17 ani Putin ne.
 • 00:56:26 Já bych tady nesouhlasil s kolegou
  Petránkem.
 • 00:56:31 Já zaprvé nevěřím v ruskou
  demokracii.
 • 00:56:38 Onehdy jsem se dočetl, že
  demokracie není bytostnou součástí
 • 00:56:45 ruské tradice. Honza říkal velmi
  správně, tak jsem nevěřil,
 • 00:56:52 že může padnout ten Sovětský svaz,
  a ejhle, během pár let to bylo
 • 00:56:59 v případě Putina je to podobné.
 • 00:57:04 Říká se o něm už delší dobu, že
  nevládne sám,
 • 00:57:08 vládne za pomoci jakéhosi nového
  politbyra.
 • 00:57:19 Odehrává se to tak, že prezident
  vždy mluví s jednotlivým člověkem,
 • 00:57:23 snaží se ty lidi, ty mocné kolem
  sebe rozdělit.
 • 00:57:33 Já si dobře umím představit, že
  pokud např. se nepovede příliš
 • 00:57:43 v té Sýrii, že ze Sýrie začnou
  přilétat zinkové rakve
 • 00:57:49 se zabitými ruskými vojáky, tak se
  může klidně stát,
 • 00:57:55 že se jednoho krásného rána
  dozvíme, že V. Putin je nemocen
 • 00:58:00 a s ohledem na jeho zdravotní stav
  bude třeba mu umožnit
 • 00:58:08 nějaký fešácký důchod. To je moje
  nejzákladnější představa o tom,
 • 00:58:12 jak dojde k proměně ruské státní
  moci.
 • 00:58:19 Jiná věc je, jestli to bude k
  lepšímu, nebo k horšímu.
 • 00:58:24 Pondělní UDÁLOSTI KOMENTÁŘE
  končí, příjemný večer.
 • 00:58:35 Skryté titulky:
  L. Kassahunová a S. Sedmihorská

Související