iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 7. 2011
23:00 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
2832
zhlédnutí

Události, komentáře

Delta tým — Omezené stavební spoření? — Nižší daňové paušály? — Koudelkovi „Cikáni“

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:41 Prostředí elitních
  policejních útvarů.
 • 00:00:44 Jak odhalila inspekce sboru,
  v některých jednotkách
 • 00:00:46 negativní emoce a sklon k násilí
  určují prostředí víc,
 • 00:00:50 než je žádoucí.
 • 00:00:51 V komentovaných událostech
  zacílíme na jeden takový,
 • 00:00:54 dnes už neexistující tým
  na jižní Moravě,
 • 00:00:58 kde se šest elitních policistů
  podle inspekce vymklo kontrole
 • 00:01:01 a pravomoci překračovalo
  zřejmě opakovaně.
 • 00:01:03 Vítáme vás při sledování
  UDÁLOSTÍ, KOMENTÁŘŮ.
 • 00:01:10 Bezdůvodná surovost a ponižování
  zatýkaných, metody šesti policistů
 • 00:01:13 už z neexistujícího Delta týmu.
 • 00:01:18 Jeho činnost mapovala inspekce sboru
  půldruhého roku potom,
 • 00:01:22 co jeden ze zadržených nepřežil.
 • 00:01:26 Pachatelé tohoto zákroku
  už trest dostali,
 • 00:01:29 ve zbytku komanda padlo
  jediné pokárání.
 • 00:01:32 Fungování takzvaného Delta týmu
  rekonstruuje tento spis
 • 00:01:36 o stovkách stran.
 • 00:01:38 Šestice policistů z jihu Moravy
  podle jeho závěrů
 • 00:01:41 s neadekvátní brutalitou zasahovala
  proti menšinám a cizincům tak,
 • 00:01:44 aby muži zákona posílili
  vlastní nadřazenost.
 • 00:01:49 Údajně pod vlivem
  nacistické ideologie.
 • 00:01:55 Musím říct, že u některých
  policistů, kteří byli vyšetřováni
 • 00:01:57 v rámci tohoto spisu,
  bylo potvrzeno agresivní
 • 00:02:01 až brutální chování.
 • 00:02:05 Bylo používáno v některých
  případech nadměrně agresivity,
 • 00:02:07 ty osoby, když byly spoutány
  a ležely obličejem k zemi,
 • 00:02:10 byly fotografovány.
 • 00:02:13 Toto jsou ve špatné kvalitě
  jen některé ze snímků,
 • 00:02:16 na ostatních jsou například
  zkrvavení lidé
 • 00:02:18 nebo nahé osoby na záchytce.
 • 00:02:19 Řadu situací policisté inscenovali,
  aby byly fotky zajímavější.
 • 00:02:23 Mělo to dokumentovat
  jejich výjimečnost a profesionalitu
 • 00:02:24 směrem k ostatním
  příslušníkům policie.
 • 00:02:26 Předloni ale přestřelili.
 • 00:02:28 43letý ani ne 50 kg vážící
  Hoang Son Lam zákrok tří členů
 • 00:02:31 Delta týmu v centru Brna nepřežil.
 • 00:02:32 Policisté ho podle svědků svlékali,
  posmívali se mu, fotili si ho.
 • 00:02:35 Soud už mezi ně rozdělil
  přísné tresty,
 • 00:02:38 teď bude navíc rozhodovat
  o odškodném pro pozůstalé.
 • 00:02:42 Nemajetková újma jim vznikla
  podle jejich tvrzení
 • 00:02:44 nesprávným úředním postupem
  příslušníků Policie ČR.
 • 00:02:46 Žalobci požadují celkovou částku
  ve výši 200 milionů korun.
 • 00:02:47 Štvavá kampaň policejní inspekce
  a jeden velký omyl,
 • 00:02:50 tak vysvětluje celou kauzu
  údajný šéf Delta týmu Martin Foltýn.
 • 00:02:52 Problémové fotky podle něj
  například mířily
 • 00:02:55 do soutěže pořádané
  Policejním prezidiem.
 • 00:02:58 Zákroky byly prováděny
  stejnou měrou proti pachatelům
 • 00:03:02 bílé barvy pleti, černé, žluté.
 • 00:03:04 Obvinění se nakonec nedočkal on
  ani jeho kolegové.
 • 00:03:07 Kvůli časovému odstupu mohl nový šéf
  jihomoravské policie
 • 00:03:09 potrestat jediného z policistů.
 • 00:03:14 Pokud by byla ta zákonná lhůta
  delší, tak jsem potrestal
 • 00:03:16 všech šest.
 • 00:03:18 Co zbylo z takzvaného Delta týmu?
 • 00:03:20 Martin Foltýn odešel do civilu,
  Josef Srnský si odpykává
 • 00:03:23 10letý trest za smrt Vientmace.
 • 00:03:25 Jeho spoluzodpovědní kolegové
  čekají na pravomocný verdikt.
 • 00:03:27 Zbývající dva policisté z Delta týmu
  nadále slouží
 • 00:03:30 v zásahové jednotce Zlínského kraje.
 • 00:03:41 Dušan Brunclík, náměstek pověřený
  řízením Inspekce Policie ČR.
 • 00:03:46 A do Zlína zdravím Jaroslava Vaňka,
  náměstka ředitele,
 • 00:03:53 Krajské ředitelství Policie
  Zlínského kraje, dobrý večer.
 • 00:03:56 Pane Brunclíku, stojí bezvýhradně
  policejní inspekce
 • 00:03:59 za těmi zjištěními o šestici
  elitních policistů
 • 00:04:02 z někdejšího zásahového týmu?
 • 00:04:10 Samozřejmě. My jsme se případu
  věnovali standardně
 • 00:04:18 jako všem ostatním. O tom svědčí,
  že spisový materiál měl 2700 stran.
 • 00:04:28 Jak to, že pokárání padlo jen
  jedno?
 • 00:04:34 Tam nejde o počet trestů a stíhání.
 • 00:04:43 Úspěchem inspekce bylo, že se to
  podařilo odhalit,
 • 00:04:49 a to v této fázi. Spis byl předán
  krajskému řediteli
 • 00:04:55 ke kázeňskému řízení. Podařilo se
  to chytit na začátku.
 • 00:05:00 Když se toto stane, měla by asi
  následovat sankce.
 • 00:05:07 Na to se ptám. Zajímá mě váš názor,
  jak si vysvětlujete,
 • 00:05:10 že to pokárání padlo jen jedno.
 • 00:05:14 To je věcí krajského ředitele.
 • 00:05:17 Pane Vaňku, vy jste ty lidi
  tenkrát vedl,
 • 00:05:19 podle vás se nic takového nedělo?
 • 00:05:24 Tehdy probíhalo šetření inspekce,
 • 00:05:30 je to čistě v kompetenci těchto
  pracovníků.
 • 00:05:39 Vy jste ty lidi vedl tak, že se
  vymkli kontrole?
 • 00:05:46 Vyšetřování probíhalo, já jsem
  odešel z Brna v roce 2009.
 • 00:05:53 Věci, které vyšly najevo, to bylo
  až v roce 2010.
 • 00:05:57 Vymkli se ti lidé kontrole?
 • 00:06:03 Nemám informace o tom, co se dělo
  v roce 2010.
 • 00:06:10 V době, kdy jste vy ty lidi vedl,
  tak se nic takového nedělo?
 • 00:06:17 Musím se vrátit do roku 2008, kdy
  jsem byl jejich nadřízený.
 • 00:06:26 Pokud jsem informován, tak neměli
  jsme tyto problémy
 • 00:06:31 u jiných policistů.
 • 00:06:40 Takže ti lidé v roce 2008 se
  chovali podle pravidel,
 • 00:06:44 vy jste odešel a změnila se ta
  situace do podob,
 • 00:06:50 v jakých je inspekce vyšetřovala,
  je to tak?
 • 00:06:55 Ne, toto probíhalo i za dobu, kdy
  jsem tam byl.
 • 00:07:07 Ale chci se vyjádřit k tomu,
  co jsem se dozvěděl později.
 • 00:07:18 Dělo se to tedy v době, kdy jste je
  vedl. Nezvládl jste je?
 • 00:07:20 Tak to není.
 • 00:07:27 A co se dělo tedy v útvaru, kdy
  jste je vedl?
 • 00:07:35 Znamená to, že jste si nevšiml toho,
  co se dělo skrytě?
 • 00:07:41 Já jsem nebyl bezprostřední
  nadřízený, byly minimálně
 • 00:07:45 ještě 2 stupně mezi tím.
 • 00:07:53 Určitě se s nimi pracovalo, máme
  vytvořen určitý systém,
 • 00:08:00 který musí monitorovat jejich
  činnost, zátěžovou, stresovou,
 • 00:08:05 která u těchto policistů a zejm.
  ve velkých městech
 • 00:08:11 je na denním pořádku.
 • 00:08:16 Není to tak, že by se řeklo, že se
  nám vymkli kontrole.
 • 00:08:23 Každý den mají za sebou nadřízené.
 • 00:08:33 Výsledky vyšly najevo v době, kdy
  jsme byli pryč,
 • 00:08:36 ale bylo to za doby našeho
  působení.
 • 00:08:45 Pane Brunclíku, pan náměstek tvrdí,
  že se nic takového nedělo.
 • 00:08:55 Je běžné, že si jednotky dělají
  občas něco, co není běžné?
 • 00:08:59 Takto bychom to neměli stavět.
 • 00:09:07 Mate mě, že si toho nevšimli, když
  tato činnost byla kontinuální.
 • 00:09:14 Domnívám se, že selhala kontrolní
  činnost od nadřízených.
 • 00:09:23 Lidé s těmito sklony vesměs plní
  své úkoly více než na 100 %,
 • 00:09:28 takže to vypadá, že ti lidé jsou
  perfektními policisty.
 • 00:09:33 Ten problém se dlouho dá překrývat.
 • 00:09:50 Údajně tedy selhala kontrolní
  činnost nadřízených, připouštíte?
 • 00:09:58 Znovu se vracím do toho, že nemám
  relevantní informace.
 • 00:10:05 Když jsme ještě byli v Brně,
  do konce roku 2009 jsme dostali
 • 00:10:12 jednu část, jejich kázeňské
  provinění, ale o tom dalším
 • 00:10:16 nemám informace. Musel bych si tu
  vymýšlet.
 • 00:10:20 Jaké důkazy jste během monitorování
  Delta týmu nashromáždili?
 • 00:10:30 Co se týká samotné problematiky,
  podařilo se nám v průběhu
 • 00:10:39 dokumentace činnost této skupiny
  zajistit množství videoklipů,
 • 00:10:45 fotek, které ponižovaly osoby,
  proti kterým bylo zakročováno.
 • 00:10:48 Inscenované fotografie, kde je krev
  i nazí ponižovaní lidé.
 • 00:11:00 Když jste to viděl, zaskočilo vás
  to?
 • 00:11:07 Ono se řekne, kontrolní
  mechanismus, ano, musí být
 • 00:11:14 nastaveny, a zejm. u
  bezpečnostních složek,
 • 00:11:23 ale s každým policistou není jeden
  funkcionář, který je hlídá,
 • 00:11:30 je to o určité odpovědnosti,
  přístupu a srdíčku k práci.
 • 00:11:36 Slova o srdíčku se velmi špatně
  poslouchají v kontextu toho,
 • 00:11:42 že během práce tohoto týmu zemřel
  člověk, Vietnamec.
 • 00:11:49 A za tuto smrt dostal jeden
  policista 10 let vězení.
 • 00:11:55 Nezlobte se nad mou subjektivní
  otázkou, ale pokud se hovoří
 • 00:12:06 o selhání kontrolní činnosti
  nadřízených, nedá se toto spojit?
 • 00:12:14 Kdyby kontrola dobře fungovala,
  aktvita těchto policistů
 • 00:12:17 asi měla nějaký vývoj.
 • 00:12:23 Nemám stanovisko takové, že si
  nevšímali.
 • 00:12:28 V Brně dochází ročně k 25 000
  trestným činům.
 • 00:12:32 Spočítejme, kolik je toho denně.
 • 00:12:37 Denně zakročují policisté.
 • 00:12:41 Linka 158 vrčí nonstop.
 • 00:12:46 Není to tak jednoduché, jak říkáte,
  že došlo k pochybení
 • 00:12:53 kontrolní činnosti. Soud dospěl k
  tomuto závěru,
 • 00:13:00 musíme to respektovat.
 • 00:13:07 Chápu, co říkal pan Brunclík.
 • 00:13:14 Jestliže to tak je, tak pak došlo
  k tomu, že byl potrestán policista.
 • 00:13:19 A další šetření ještě nejsou
  skončena.
 • 00:13:26 Nedošlo tedy k systémovému selhání,
 • 00:13:33 z něhož by se dala vyvodit morální
  odpovědnost?
 • 00:13:40 Pokud kontrolní činnost nadřízených
  selhala a došlo k tragické události,
 • 00:13:47 při které zemřel člověk, nedá se
  tato linie spojit?
 • 00:13:52 Jak se na to díváte?
 • 00:14:04 Nemluvme o systémovém selhání,
  ale selhání tam je.
 • 00:14:09 Policie disponuje množstvím
  kontrolních prvků,
 • 00:14:18 pak při výběru psychologické testy,
  zejm. výběr k těmto jednotkám,
 • 00:14:26 sledování a pozorování nadřízených,
  jelikož jsou nasazováni
 • 00:14:33 na ty nejtěžší případy a zákroky,
  asi se tomuto někdo
 • 00:14:38 dostatečně nevěnoval.
 • 00:14:44 Tato skupina se zřejmě nadřízeným
  trochu vymkla kontrole.
 • 00:14:53 Takže jsme zpět u té otázky, není
  tam žádná příčinná souvislost?
 • 00:14:59 Když se nad tím zamyslite v
  hlubších pohledech,
 • 00:15:06 nevidíte tam souvislost, že jste
  tyto policisty neohlídali?
 • 00:15:13 Kladete mi velmi těžké otázky,
  musel bych být seznámen
 • 00:15:28 s konkrétní situací, bylo by to na
  delší diskusi.
 • 00:15:38 Litujeme toho, mrzí nás to, my
  jsme se tomu věnovali
 • 00:15:46 už od doby, kdy se to stalo,
  věnovali jsme se tomu celý rok.
 • 00:15:55 Ale konkrétně bych musel vědět,
  v čem to spočívá.
 • 00:16:00 Může být takovýchto jednotek více?
 • 00:16:07 Pevně věřím, že ne. Inspekce za
  loňský rok, pokud se budeme bavit
 • 00:16:14 o extremismu, loni jsme řešili 8
  případů s 10 policisty.
 • 00:16:18 Řádově je to v jednotkách.
 • 00:16:23 Snad to není jen skrytý ledovec.
 • 00:16:29 Doufám. Věřím, že ten systém, jak
  je nastaven,
 • 00:16:32 tak máme dostatečné informace.
 • 00:16:40 Téma teď rozebereme
  s psychologem Jiřím Šípkem, vítejte.
 • 00:16:44 Pane docente, jaké psychologické
  zázemí mívají
 • 00:16:48 podobné elitní zásahové policejní
  jednotky? Jak to u nich chodí?
 • 00:16:59 Nejdříve musím říci, že nejsem
  policejní psycholog,
 • 00:17:04 jsem klinický psycholog.
 • 00:17:10 Takto nemohu uvažovat o konkrétní
  události, bylo by to neetické,
 • 00:17:16 nic o tom nevím. Aniž budu cynikem,
  tak bych řekl na začátek,
 • 00:17:22 že ono to asi bylo vždy, myslím,
  že to není nic nového,
 • 00:17:28 že vždy, když existovala
  společnost a stát,
 • 00:17:35 který používal sílu v armádě, tak
  to bylo o té síle a jejím použití
 • 00:17:40 a o tom, že ta síla má své kouzlo.
 • 00:17:48 Každý chlapeček by vám potvrdil,
  že si rád hrál na vojáky.
 • 00:17:54 A odžívání agrese v této oblasti
  je celkem normální.
 • 00:18:01 Že se to může přehnat, je jiná věc.
 • 00:18:06 Dříve či později se vyskytnou
  jedinci, kteří to přeženou
 • 00:18:09 a kterým to zachutná více.
 • 00:18:15 Shoda okolností způsobí, že
  vykvete takováto dramatická věc.
 • 00:18:27 Psychologických jevů by tam bylo
  více, pár jsem si jich poznamenal.
 • 00:18:36 Je známá událost z Afghánistánu,
  která měla podobnou podobu.
 • 00:18:42 I američtí vojáci se dopouštěli
  agresivních aktů.
 • 00:18:48 Myslím, že u policie, vojáků,
  kteří jsou nasazováni
 • 00:18:57 do těžkých situací, jde také o to,
  jak zpracovávat přirozený strach.
 • 00:19:04 Myslím, že oni by netvrdili,
  že nic takového nemají,
 • 00:19:11 je to přirozené. A agrese je
  přirozeným protijedem proti
 • 00:19:18 strachu. To není jen u vojáků,
  policistů, to znají i rodiče,
 • 00:19:25 že když mají velký strach o svou
  ratolest, že jim třeba nabančí
 • 00:19:31 nebo přeženou ten trest, ale to
  není řešení situace,
 • 00:19:37 oni si řeší svou vlastní situaci,
  já mám jako rodič strach,
 • 00:19:41 a přeženu to přes agresi.
 • 00:19:47 To se u policistů a vojáků může
  objevovat často.
 • 00:19:51 Pomáhat může, že se projeví i
  agrese.
 • 00:19:58 Teď nediskutuji, jak velká, jsou
  faktory, které ji zvýší.
 • 00:20:04 Další faktory - asi se to špatně
  poslouchá, ale nežijeme
 • 00:20:11 ve šťastné době, jsme v době, kdy
  výkon, prestiž, image,
 • 00:20:16 předvést se, že mám hodnotu,
  schopnost a tedy i sálu,
 • 00:20:22 je oceňované. Žijeme ve výkonové
  společnosti.
 • 00:20:30 Jeden chytrý sociolog používá
  termín "neklinický narcismus".
 • 00:20:38 Naše civilizace je tím velmi
  prosycená, jsme velmi egostřední
 • 00:20:41 a potřebujeme si dodávat hodnotu.
 • 00:20:54 Odhalí to psychologické testy?
 • 00:20:57 Jedna moje kolegyně soudkyně
  mi řekla, že pokud je člověk
 • 00:21:00 aspoň trochu inteligentní,
  tak takový test neodhalí
 • 00:21:02 ani hodně silný sklon k depresím.
 • 00:21:05 A vyjde z nich jako odolný
  a naprosto normální!
 • 00:21:11 Asi bych potřeboval slyšet,
  co je to to patologické.
 • 00:21:21 Určitě bych s vámi souhlasil,
  že testy nejsou všemocné
 • 00:21:26 a projde jimi i člověk, který by
  neměl.
 • 00:21:32 Je potřeba se bavit o konkrétní
  podobě patologie,
 • 00:21:38 např. porucha osobnosti,
  psychotické poruchy.
 • 00:21:44 Kombinace psychologických testů
  nikdy nebývají samotné,
 • 00:21:51 vždy je tam psycholog, tak s
  vysokou pravděpodobností,
 • 00:21:57 téměř s jistotou by to měl odhalit.
 • 00:22:22 Další úsporné nápady
  ministra financí
 • 00:22:26 - státní příspěvek ke stavebnímu
  spoření jen na bydlení
 • 00:22:31 a výdajový paušál živnostníků
  snížit až na 20 %.
 • 00:22:34 Podrobnosti ještě dnes probereme.
 • 00:22:36 A nakonec Koudelkovi Cikáni,
  podíváme se na jejich fotografie
 • 00:22:39 s novinářem Chuchmou.
 • 00:22:41 Ziny Plchové se ale teď ptám,
  co ještě se stalo dnes?
 • 00:22:45 Krvavý masakr v Norsku naplánoval
  a provedl Anders Breivik sám,
 • 00:22:48 tvrdí vyšetřovatelé.
 • 00:22:52 Zabil přitom nejméně 76 lidí.
 • 00:22:55 Bude osm týdnů na samotce
  a pak ho čeká soud.
 • 00:22:58 Norský premiér mezitím oznámil
  vytvoření veřejné
 • 00:23:02 vyšetřovací komise,
  která má prozkoumat okolnosti
 • 00:23:04 masakru i reakci tamních úřadů.
 • 00:23:06 Podle prezidenta Václava Klause
  je páteční masakr v Norsku
 • 00:23:10 důsledek postmoderní, příliš zpupné
  a nepokorné společnosti.
 • 00:23:14 Ve svých Zápiscích z Austrálie
  označuje Anderse Breivika
 • 00:23:17 za šíleného norského masového vraha.
 • 00:23:20 Taky napsal, že světová média
  dělají Breivikovi zbytečnou reklamu.
 • 00:23:24 V keňském Nairobi se pod patronací
  Spojených národů
 • 00:23:27 sešla velká dárcovská konference.
 • 00:23:30 Za cíl má sehnat peníze
  na humanitární pomoc v Somálsku.
 • 00:23:33 Region sužuje nejhorší hladomor
  za poslední desetiletí.
 • 00:23:36 V ohrožení je podle OSN přes
  10 milionů lidí.
 • 00:23:40 Organizace začala shazovat potraviny
  v nejohroženějších částech země,
 • 00:23:43 kam nemá kvůli tamním ozbrojeným
  skupinám bezpečný přístup.
 • 00:23:54 Stát hodlá do budoucna přispět
  na stavební spoření jen těm,
 • 00:23:58 kdo si za ně opravdu pořídí bydlení.
 • 00:24:00 Konkrétní představu už ministerstvo
  financí sepsalo
 • 00:24:02 v novele příslušného zákona,
  a rozeslalo ji k připomínkám.
 • 00:24:06 Státní podpora stavebního spoření?
 • 00:24:08 Jen v případě,
  že peníze použijete na nákup
 • 00:24:12 nebo na vylepšení svého bydlení.
 • 00:24:16 Tím návrhem chceme eliminovat
  situaci, kdy státní peníze
 • 00:24:19 jsou používány na libovolný účel.
 • 00:24:21 Ministerstvo financí
  už nechce dotovat třeba nákup
 • 00:24:24 aut nebo dovolených.
 • 00:24:26 Podle expertů přitom Češi
  právě na jejich nákup
 • 00:24:29 používali stavební spoření
  se státním příspěvkem velmi často.
 • 00:24:33 Účelovost bude vztažena
  pouze na ty státní peníze,
 • 00:24:36 tedy na částku státní podpory.
 • 00:24:38 To, co si občan naspoří
  ze svých vlastních prostředků,
 • 00:24:41 jsou nadále jeho peníze
  a může je použít na libovolný účel.
 • 00:24:43 Například když si za 6 let uspoříte
  na stavebním spoření 140 000 Kč
 • 00:24:47 včetně státní podpory,
  budete muset prokázat,
 • 00:24:50 že přiznaný státní příspěvek
  12 000 půjde na bydlení.
 • 00:24:52 Prokazovat se to bude stejně
  jako teď v případě úvěrů
 • 00:24:55 ze stavebního spoření,
  tedy například smlouvou
 • 00:24:58 s pokrývačem na opravu střechy
  nebo fakturou za výměnu oken.
 • 00:25:02 Nová pravidla by měla platit
  od roku 2013 a vztahovat by se měla
 • 00:25:05 jak na nové, tak i na staré smlouvy.
 • 00:25:07 A co víc, od roku 2015
  by měly stavební spoření poskytovat
 • 00:25:10 i samotné banky.
 • 00:25:14 Podle Asociace stavebních
  spořitelen je novely je špatný,
 • 00:25:17 ruší principy tradičního spoření
  v České republice.
 • 00:25:20 Stavební spoření dráždí politiky
  už delší dobu.
 • 00:25:23 V minulosti se už několikrát
  upravovala výše podpory.
 • 00:25:27 V červnu pak poslanci podpořili
  vládní návrh,
 • 00:25:31 který snižuje státní příspěvek
  na maximálně 2000 Kč ročně,
 • 00:25:33 zdaňovat by se měly
  i úroky z vkladu.
 • 00:25:39 První náměstek ministra financí
  Ladislav Minčič, dobrý večer.
 • 00:25:42 A do Prahy zdravím europoslance,
  ekonomického experta ČSSD
 • 00:25:47 Jiřího Havla, dobrý večer.
 • 00:25:51 Pane europoslanče, jak byste
  okomentoval ten plán,
 • 00:25:54 který by změnil pravidla na hřišti
  v průběhu hry?
 • 00:26:07 Tato opatření přicházejí s křížkem
  po funuse,
 • 00:26:12 celá řada opatření omezujících
  stavební spoření
 • 00:26:18 už byla přijata. Vaše otázka je
  velmi přesná, měnit pravidla
 • 00:26:23 během hry je nemožné. Vláda už se
  o tom přesvědčila jednou,
 • 00:26:28 Ústavní soud rozhodl, že to také
  možné není.
 • 00:26:33 Divím se, že to min. financí chce
  opakovat.
 • 00:26:35 Pane náměstku, ministerstvo financí
  si vzpomene, že se státu
 • 00:26:38 nepodařilo vybrat dost na daních,
  tak pochytá hrající hráče
 • 00:26:41 a vysype jim peníze z kapes?
 • 00:26:46 Není to tak, jak jste to
  zformulovala.
 • 00:26:50 Během hry neměníte pravidla?
 • 00:26:55 Je potřeba vycházet z toho, že
  stát může s ohledem
 • 00:27:01 na svou finanční situaci jistým
  způsobem pravidla hry
 • 00:27:07 během let měnit. Otázka je, jestli
  nález Ústavního soudu,
 • 00:27:15 který se týkal změny v pravidlech
  stavebního spoření,
 • 00:27:23 2 změněné parametry včetně např.
  sníženého státního příspěvku
 • 00:27:30 v té úpravě, která prošla
  parlamentem ponechal
 • 00:27:35 a zmínil jen to opatření, které
  bylo podle výkladu soudu
 • 00:27:42 skutečně retroaktivní. Tady jde o
  případ nepravé retroaktivity,
 • 00:27:50 kdy můžete, jak jsem zmiňoval v
  souvislosti s finanční situací
 • 00:27:55 státu, některé věci měnit,
  poněvadž někteří lidé
 • 00:28:01 např. v oblasti daní, když
  sestavují svůj projekt,
 • 00:28:07 očekávají určité zatížení. A když
  stát to zatížení změní,
 • 00:28:12 asi nelze hovořit o tom, že jde o
  pravou retroaktivitu.
 • 00:28:22 Podle náměstka by tedy u Ústavního
  soudu s tímto návrhem nenarazili,
 • 00:28:26 že prý nejde o retroaktivitu...
 • 00:28:35 Obávám se, že o ni jde, jde o
  plnění z již uzavřených sluv.
 • 00:28:40 Ale můžeme přidat další námitku.
 • 00:28:50 Aby stavební spoření fungovalo,
  potřebujete k tomu určitou masu
 • 00:29:00 těch, kteří spoří. Pokud omezíte
  výhodnost spoření, nebudete mít
 • 00:29:03 dost lidí, kteří vloží peníze.
 • 00:29:06 Ohrožuje to celý ten produkt.
 • 00:29:12 Proto se ptám, zdali toto má být
  tím účelem.
 • 00:29:31 Proč má stát věnovat peníze na
  produkt spoření?
 • 00:29:38 My jsme si vybrali možnost
  omezování stavebního spoření.
 • 00:29:44 Pokud v tom budeme pokračovat,
  znamená to, že produkt vymažeme
 • 00:29:53 z toho, aby se používal, což
  nechceme, protože chceme
 • 00:29:57 podporovat bydlení.
 • 00:30:00 Pane náměstku, státu na tomto
  produktu už nesejde?
 • 00:30:10 Rozhodně toto cílem min. financí a
  vlády není a nebude.
 • 00:30:22 Chci uvést na pravou míru to, co
  dnes několikrát zaznělo,
 • 00:30:27 že ta účelovost se váže jen a
  pouze na ty peníze,
 • 00:30:32 které střadateli dodá stát.
 • 00:30:39 Tedy jen a pouze na ony maximálně
  2000 Kč ročně státní podpory.
 • 00:30:43 Čili nikoli na celou naspořenou
  částku.
 • 00:30:51 Pokud by se účelovost týkala celé
  naspořené částky, obávám se,
 • 00:31:00 že by to mohl být významný zásah
  do očekávání střádalů.
 • 00:31:08 Podle vás se to netýká jen částky,
  která se váže k příspěvku státu?
 • 00:31:16 Když tam provedete další omezení,
  produkt přestane být zajímavý.
 • 00:31:25 Lidé si začnou používat jiné
  produkty.
 • 00:31:31 V minulosti jsme si mohli vybrat,
  jak omezíme stavební spoření.
 • 00:31:34 Již jsme to provedli.
 • 00:31:42 Ministerstvo financí na tažení
  proti živnostníkům.
 • 00:31:44 Chystá se jim snížit daňové paušály
  na pouhých 20 %.
 • 00:31:48 Pro některé by to znamenalo
  4x vyšší odvody.
 • 00:31:51 Lidové noviny interpretují i důvod,
  stát téhle skupině poplatníků
 • 00:31:56 od začátku roku víc dal, než vzal.
 • 00:31:59 A propad chce vyrovnat.
 • 00:32:04 My tam třeba navrhujeme
  daňový paušál,
 • 00:32:08 to znamená odbřemenit drobné
  živnostníky
 • 00:32:10 od zbytečné administrativy.
 • 00:32:11 Původní dobrý nápad se po 14 letech
  změnil v noční můru
 • 00:32:14 pro státní pokladnu.
 • 00:32:19 Vysoké paušály v podobě 80, 60, 40%
  se živnostníci naučili využívat tak,
 • 00:32:22 že dnes vlastně stát dotuje je.
 • 00:32:24 A tak se rozhodl,
  že skončí rozmazlování.
 • 00:32:26 Například Lidové noviny tvrdí,
  že ve hře je snížení
 • 00:32:29 na pouhých 20 %.
 • 00:32:30 Ministerstvo financí připouští,
  že paušály jsou příliš vysoké.
 • 00:32:33 Snížit je ale na 20 % odmítá.
 • 00:32:36 No, o 20 % se neuvažuje
  a neuvažovalo,
 • 00:32:39 tedy alespoň co já
  jsem na ministerstvu financí.
 • 00:32:41 Přesto je podle něj situace vážná
  a musí se nějak řešit.
 • 00:32:43 Česko je totiž
  světový paušálový unikát.
 • 00:32:48 Co se týče těch nejvyšších,
  tedy 60, 80 %,
 • 00:32:51 tak to je takřka bezprecedentní
  nejen co se týče
 • 00:32:54 v analogii s Evropou.
 • 00:32:56 Proti ministru financí se ale ostře
  postavila koaliční ODS,
 • 00:32:58 která od podnikatelů dostává
  ve volbách nejvíc hlasů.
 • 00:33:03 Samozřejmě se o tom diskutovat dá,
  ale my svůj názor neměníme,
 • 00:33:06 ty paušály, jak jsou, nám vyhovují.
 • 00:33:09 A pobouřeni jsou pochopitelně
  i živnostníci.
 • 00:33:12 Jakmile mají lidé, prostí lidé,
  drobní živnostníci chuť podnikat,
 • 00:33:15 tak se nám snižuje nezaměstnanost.
 • 00:33:17 Bič na podnikatele se nezdá
  ani daňovým expertům.
 • 00:33:19 Ti vládě vzkazují: snižování paušálů
  je v rozporu s předvolebními sliby
 • 00:33:21 pravicových stran.
 • 00:33:25 Může se stát, že pro některé
  živnostníky to bude
 • 00:33:28 příliš velkým lákadlem na to,
  aby nepřiznávali veškeré příjmy.
 • 00:33:31 Zrušení či výrazné omezení
  těchto paušálů bude znamenat
 • 00:33:34 pro živnostníky velký problém.
 • 00:33:36 Budou muset znovu
  zavádět účetnictví.
 • 00:33:41 Změnou paušálu navíc Česko riskuje,
  že drobní podnikatelé
 • 00:33:43 začnou ve velkém
  utíkat do zahraničí.
 • 00:33:46 To už se teď děje například
  na Moravě nebo v bývalých Sudetech.
 • 00:33:54 Pane náměstku, tak jak to bude,
  sníží se paušál?
 • 00:34:04 Já bych chtěl jednak vás, a i naše
  diváky ubezpečit,
 • 00:34:13 že reformní balíček nebo soubor
  novel zákonů
 • 00:34:18 v souvislosti se zřízením jednoho
  inkasního místa,
 • 00:34:24 které by měla 10. srpna projednat
  vláda, takovýto návrh neobsahuje.
 • 00:34:31 A není to ani plán, který je v
  písemných materiálech?
 • 00:34:41 Je na ministerstvu financí takový
  plán na snížení paušálu?
 • 00:34:45 Slovo plán bych nepoužil.
 • 00:34:51 To, že se o tomto přemýšlí,
  že se analyzuje výše
 • 00:35:00 stávajících výdajových paušálů,
  a nikoli jen poslední rok,
 • 00:35:05 to je pravda. Za celou dobu
  existence naší daňové soustavy,
 • 00:35:11 co existují paušály, jsou
  předmětem soustavné analýzy.
 • 00:35:17 Já bych o snižování jako takovém
  možná ani nemluvil.
 • 00:35:22 Řekl jste, že se o tom uvažuje.
 • 00:35:30 Ano, analyzuje se jejich výše a to,
  jak paušál v praxi funguje.
 • 00:35:40 V tom možném rozpětí z 80 % na 20,
  to by byl hodně velký skok, ne?
 • 00:35:57 Já vám konkrétní částku říci
  nemohu proto,
 • 00:36:03 že konkrétní návrh na nějaké
  snížení není a neexistuje.
 • 00:36:07 20 % už je zcela vyloučeno?
 • 00:36:14 Tak, jak to bylo prezentováno
  v Lidových novinách,
 • 00:36:17 to bych naprosto nevylučoval.
 • 00:36:20 A 40 % byste nevylučoval?
 • 00:36:26 40 % už pro jednu kategorii dnes
  existuje.
 • 00:36:34 O reformě paušálů je nutné
  uvažovat, ale nikoli
 • 00:36:39 jen v kontextu, jak navrhujete vy
  a Lidové noviny,
 • 00:36:42 tedy v kontextu snižování sazeb.
 • 00:36:49 Ale je možné se dívat na to i tak,
  jak podobné paušály fungují ve
 • 00:36:58 světě, tam, kde existují, tak je k
  nim připojeno ještě jisté omezení,
 • 00:37:06 např. že se týkají jen takových
  daňových poplatníků, kteří nemusí
 • 00:37:11 vést účetní evidenci, nejsou
  plátci DPH.
 • 00:37:24 Pane Havle, měl by se paušál
  snížit?
 • 00:37:32 Myslím, že tak v tuto chvíli
  otázka skutečně nestojí.
 • 00:37:35 Včera bylo řečeno, že 20 %.
 • 00:37:39 Beru to za únik z min. financí.
 • 00:37:50 Po dnešních reakcích to vyvolalo
  velmi opatrné dementi.
 • 00:37:55 Byla to pravicová vláda, která
  před několika lety
 • 00:38:00 ty paušály tak obrovsky
  prohloubila.
 • 00:38:06 Když je bude zase po 2 letech brát,
  tak co to vyvolá s lidmi,
 • 00:38:10 kteří se na tuto situaci
  spolehnou?
 • 00:38:12 To není vůbec jednoduché.
 • 00:38:18 Určitě tu je nerovnováha mezi
  určitými typy poplatníků,
 • 00:38:24 ale tuto nerovnováhu nelze vyřešit
  přes noc,
 • 00:38:31 to by ohrožovalo desítky tisíc
  lidí, kteří jsou sotva nad vodou.
 • 00:38:38 Rozměr té úvahy mě opravdu šokoval,
  nevím, zda se smát či plakat,
 • 00:38:44 protože pravice tyto vysoké
  paušály, které před chvílí
 • 00:38:51 pan náměstek tak zdařile
  kritizoval, přeci zavedla.
 • 00:39:04 Na kolika procentech byste vy viděl
  sjednocení paušálů?
 • 00:39:13 Myslím, že otázka stojí v tom,
  kam se chceme dostat
 • 00:39:18 během 5-7 let a jakými kroky je
  možno postupovat
 • 00:39:20 a jaké kategorie zvolíte.
 • 00:39:25 A otázka také stojí v tom, že
  musíte rozlišit mezi tím,
 • 00:39:28 kdo skutečně podniká.
 • 00:39:31 A tam ta rizika jsou.
 • 00:39:38 A mezi tím, kdo podnikání finguje,
  kdo je ve švarc-systému.
 • 00:39:43 Proti tomu musím bojovat.
 • 00:39:47 To si vyžaduje rozdílný přístup.
 • 00:39:55 Vy tedy nic takového přes noc
  nechystáte?
 • 00:40:02 Jistě se nechystá.
 • 00:40:08 Je pravda, diváci to vědí, že ty
  paušály ve výši 80, 60 %,
 • 00:40:15 jak jsou dnes, nabyly účinnosti v
  roce 2005, kdy v ČR nevládla
 • 00:40:18 pravicová vláda.
 • 00:40:28 Ty prosadil přeci pan Doktor před
  3 lety, to je nesmysl.
 • 00:40:41 Bez ohledu na ohlášené protesty
  začaly České aerolinie
 • 00:40:44 propouštět piloty.
 • 00:40:46 V horizontu týdnů plánují
  50-70 výpovědí.
 • 00:40:49 Podle sdružení dopravních letců
  je to nad rámec
 • 00:40:54 vládou schválené reorganizace firmy.
 • 00:40:57 Od pondělí proto začnou
  striktně dodržovat zákoník práce,
 • 00:41:00 což podle nich lety opozdí.
 • 00:41:06 Sazka propouští zaměstnance.
 • 00:41:08 Za poslední tři měsíce
  snížila stavy o čtvrtinu.
 • 00:41:10 Redukce postihla i ředitelské posty.
 • 00:41:12 Z deseti jich je nově šest.
 • 00:41:14 Loterijní společnost tak zahájila
  reorganizaci, méně zaměstnanců
 • 00:41:18 má kromě úspor také zjednodušit
  systém řízení a zefektivnit provoz.
 • 00:41:20 Sazka je od května v konkurzu.
 • 00:41:22 Věřitelé se ji zatím snaží udržet
  v chodu.
 • 00:41:31 Skoro půl století nesměla vyjít
  kniha s fotografickou sérií
 • 00:41:34 Josefa Koudelky s názvem Cikáni.
 • 00:41:36 Komunistický režim vydávání
  jeho prací zakázal poté,
 • 00:41:40 co emigroval.
 • 00:41:43 Teď se objevuje na trhu
  v rozšířené verzi z roku 1968
 • 00:41:46 a obsahuje přes 100 snímků
  pořízených
 • 00:41:50 v několika středoevropských zemích.
 • 00:41:53 Vlastně ani nevím, proč jsem si
  zrovna tehdy vybral romské osady.
 • 00:41:58 Možná mě to k nim táhlo,
  protože pro mě cikáni
 • 00:42:01 tehdy byli jistými disidenty,
  vzpomíná Josef Koudelka na dobu,
 • 00:42:05 kdy snímky pořídil.
 • 00:42:07 Na nich zachytil řadu portrétů,
  ale taky dokumentární výpověď
 • 00:42:10 o životní úrovni Romů ve střední
  a východní Evropě.
 • 00:42:17 Ve Francii mně někdo řekl něco,
  čemu jsem se docela zasmál.
 • 00:42:20 Cikány lidi mají rádi, jen když
  jsou na tvých fotogragfiích.
 • 00:42:23 Snímky z let 62-71 patří mezi
  Koudelkovy nejoceňovanější série.
 • 00:42:27 Jeden z našich nejvýznamnějších
  fotografů je začal pořizovat
 • 00:42:31 v pouhých 24 letech
  a navíc jako jeden
 • 00:42:37 z prvních vytvořil
  tak rozsáhlý cyklus.
 • 00:42:46 Není to sociologický záznam,
  ale je to primárně
 • 00:42:51 nějaký umělecký záznam
  a nějaký osobní pohled na tu věc.
 • 00:43:03 Nezapomenu, když jsem přicházel
 • 00:43:09 do první cikánské osady k večeru,
 • 00:43:14 a proti mně vyšla celá osada.
 • 00:43:22 Zůstal jsem tam 3 dny, pak jsem
  odešel a šel do jiné osady.
 • 00:43:26 A tam mi řekli, abych nechodil
  tímto směrem,
 • 00:43:30 že tam žijí cikáni, kteří mě
  zabijí.
 • 00:43:49 V cikánských osadách nejde o hovno,
  tam jde o přežití.
 • 00:43:51 Z toho mého fotografování
  v romských osadách je,
 • 00:43:54 že k životu toho člověk
  nepotřebuje mnoho
 • 00:43:57 a že se nemám moc starat
  o budoucnost.
 • 00:43:59 První maketa publikace
  byla hotová už v 68. roce.
 • 00:44:02 A na trh měla jít
  o dva roky později.
 • 00:44:04 Kvůli svým snímkům sovětské invaze
  ze srpna 1968 ale Koudelka
 • 00:44:07 opustil Československo
  a kniha už nevyšla.
 • 00:44:10 I 43 let trvalo, než mohl Koudelka
  své fotografie představit v Moskvě.
 • 00:44:12 Letos na podzim tam totiž vystaví
  své snímky ze sovětské okupace
 • 00:44:17 z roku 68.
 • 00:44:22 Novinář Josef Chuchma, hezký večer.
 • 00:44:26 Josef Koudelka je známý hlavně
  svým cyklem z okupace
 • 00:44:29 Československa roku 1968.
 • 00:44:32 Nemáte dojem, že fotografická
  série Cikáni je v tom smyslu
 • 00:44:35 vlastně neprávem upozaděná?
 • 00:44:45 Není neprávem upozaděná, ta kniha
  vyšla v polovině 70. let
 • 00:44:50 ve Francii v jiné podobě, než je
  na pultech nyní.
 • 00:45:00 Pak vyšla v USA. Je pravda, že
  Koudelkovy fotky z 68. roku
 • 00:45:04 jsou jeho erbovní práce pro
  Československo.
 • 00:45:10 Jenže ti Cikáni tomu předcházeli
  ve dvojím slova smyslu.
 • 00:45:15 Koudelka byl v tu dobu mimořádně
  schopný fotograf,
 • 00:45:23 který pracoval se širokoúhlým
  objektivem, který měl od svého
 • 00:45:26 předchůdce Jiřího Jeníčka.
 • 00:45:32 Ty fotky, které si lidé ze 68.
  roku pamatují,
 • 00:45:39 když třeba před rozhlasem lidé
  nesou zkrvavenou vlajku,
 • 00:45:43 tak jsou foceny se stejnou
  poetikou jako ti Cikáni.
 • 00:45:50 Do života Romů si v minulosti
  někteří hudební nebo filmoví tvůrci
 • 00:45:53 občas promítali
  své romantické představy o svobodě.
 • 00:45:56 Můžeme něco podobného najít
  v Koudelkových fotografiích?
 • 00:46:04 Ne, Koudelkovy fotografie jsou
  jednak zprávou o člověku
 • 00:46:09 a jednak zprávou o fotografovi
  Koudelkovi.
 • 00:46:17 Jeho pohled je velmi věcný,
  on si tvrdě šel za svou výpovědí.
 • 00:46:23 A neromantizoval, ale ani
  nekritizoval, jen se díval.
 • 00:46:28 Co se z Koudelkových fotografií
  v té knize vlastně dá vyčíst?
 • 00:46:30 O tehdejších Romech
  i o samotném Koudelkovi?
 • 00:46:38 O Koudelkovi vypovídají, že to byl
  hotový fotograf,
 • 00:46:47 ve svých 25 letech fotil tak,
  jako se to jiným nepovede
 • 00:46:55 o 20 let později. Ale co
  nevypovídají o 60. letech,
 • 00:47:02 kdy většina fotek vznikla, tak
  tolik toho není
 • 00:47:05 z toho dokumentárního hlediska.
 • 00:47:09 Ony jsou to určité obrazy, na
  kterých jsou cikáni.
 • 00:47:14 Ale abyste si myslela, že se
  dozvíte, jak oni tehdy žili,
 • 00:47:17 tak tato rovina je tam potlačena.
 • 00:47:24 Ale všiml jsem si tam něčeho, že v
  jeho Cikánech nejsou ani satelity,
 • 00:47:28 natož mobily. Je to taková holá
  existence.
 • 00:47:35 Nezanesená ještě automobily a
  různými krámy,
 • 00:47:40 které dnes v romských obcích
  najdete.
 • 00:47:44 Josef Koudelka říkává,
  že fotograf si vybírá námět,
 • 00:47:46 ale že náměty
  taky utvářejí fotografa.
 • 00:47:48 Jak důležitá byla tahle fotografická
  sbírka pro pozdější
 • 00:47:51 Koudelkovu tvorbu?
 • 00:47:56 Byla naprosto rozhodující.
 • 00:48:04 Koudelka je ročník 38., fotil od
  50. let.
 • 00:48:12 V roce 68 se vrátil z Rumunska,
  kde fotil cikány, vrátil se sem,
 • 00:48:20 a tady byly tanky. On pak během 7
  dnů nafotil ten slavný cyklus.
 • 00:48:26 Pak fotil zase cyklus exilů,
  protože sám v něm byl.
 • 00:48:36 Dnes je to všechno, zítra přineseme
  nové komentáře k událostem.
 • 00:48:38 Jaké to budou? Editor Jan Ouředník.
 • 00:48:41 Dobrý večer, zajímat nás bude Řecko.
 • 00:48:43 V Aténách se má jednat
  o zapojení soukromého sektoru
 • 00:48:46 do nového záchranného plánu.
 • 00:48:49 Sledovat budeme i hlasování
  v americké Sněmovně reprezentantů
 • 00:48:52 o zvýšení stropu státního dluhu.
 • 00:48:54 A zítra se má taky volit nový
  generální ředitel Českého rozhlasu.
 • 00:48:59 To je již všechno,
  hezký večer s ČT.
 • 00:49:03 Skryté titulky:
  Hanka Bukovská a Tomáš Seidl

Související