iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 7. 2011
22:00 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
2129
zhlédnutí

Události, komentáře

Zahlcená justice? — Střídavá péče? — Vyprahlá Afrika — Barvy Ostravy

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:03:45 Dobrý večer.
 • 00:03:46 Nebývale ostře se dnes do resortu
  spravedlnosti opřeli soudci.
 • 00:03:49 Šéf jejich stavovské organizace
  řekl, že soudy jsou mimořádně
 • 00:03:52 přetížené a podfinancované.
 • 00:03:54 Vadí mu obrovský nárůst práce
  soudců i to, že výběr soudců mají
 • 00:03:58 v rukou politici.
 • 00:04:00 Česku prý hrozí rapidní snížení
  kvality práce soudů nebo rapidní
 • 00:04:03 zvýšení délky projednávání sporů.
 • 00:04:06 Soudci versus ministerstvo
  spravedlnosti, to je i dnešní
 • 00:04:09 vydání UDÁLOSTÍ, KOMENTÁŘŮ.
  ještě jednou dobrý večer.
 • 00:04:18 Ve studiu je Filip Melzer, náměstek
  ministra spravedlnosti,
 • 00:04:20 dobrý večer.
 • 00:04:22 A Tomáš Lichovník, který stojí
  v čele Soudcovské unie, se k nám
 • 00:04:25 připojí z Jihlavy.
  Zdravím i vás, pane soudce.
 • 00:04:36 Slyšíme se?
 • 00:04:40 Zdá se, že máme technický problém.
 • 00:04:45 Tak ještě jednou, slyšíme se do
  Jihlavy?
 • 00:04:47 - TICHO -
 • 00:04:50 Tak začněme ve studiu.
 • 00:04:53 Vy jste dnes poměrně dramaticky
  vyslovil obavu, že české soudnictví
 • 00:05:01 Co říkáte výtkám Soudcovské unie?
 • 00:05:07 Většinu těchto výtek už jsme
  slyšeli.
 • 00:05:16 Už jsme slyšeli o tom, že
  představitelé Soudcovské unie by
 • 00:05:23 rádi chtěli, aby soudci měli ve
  svých rukách výběr
 • 00:05:27 soudních funkcionářů.
 • 00:05:47 Je pravda, že v některých
  oblastech došlo k nárůstu agendy.
 • 00:05:53 Nárůst je na různých soudech různý.
 • 00:05:59 Není pravda, že by byl v číslech
  30 - 40 %.
 • 00:06:03 Ale u některých soudů to tak je.
 • 00:06:09 Je to u některých soudů v
  některých agendách.
 • 00:06:18 Když si vezmeme celou ČR, tak
  např. v civilních věcech
 • 00:06:24 to bylo 15 %. Což není za 2 roky
  málo.
 • 00:06:34 Teď je otázka, jak na to může
  ministr spravedlnosti reagovat?
 • 00:06:38 Může navrhnout jmenování nových
  soudců.
 • 00:06:44 Jsme toho názoru, že soudců v ČR
  je dostatek.
 • 00:06:50 Co konkrétně ministerstvo
  spravedlnosti dělá pro to,
 • 00:06:52 aby soudy mohly zvládnout
  více práce?
 • 00:07:02 Musíme zjistit, kde je práce víc,
  kde jsou soudy poddimenzovány
 • 00:07:06 a kde naddimenzovány.
 • 00:07:10 Kde jsou naddimenzovány?
 • 00:07:17 To byla věc, kterou jsme začali
  dělat poté,
 • 00:07:26 co jsme nastoupili do úřadu.
  Začali jsme dělat systemizaci
 • 00:07:32 soudcovských míst, ale nejen to,
  ale i aparátu.
 • 00:07:38 Vy to ještě stále nevíte?
 • 00:07:44 Samozřejmě, že máme stanovený
  počet soudců.
 • 00:07:48 Kde je tedy soudců příliš?
 • 00:07:55 Ve srovnání s jinými soudy je více
  soudců na obvodních soudech
 • 00:07:58 v Praze než na jiných soudech.
 • 00:08:04 Praha je vždycky trochu specifický
  případ.
 • 00:08:12 Soudcovská unie nesouhlasí s námi,
  že soudců je dostatek,
 • 00:08:21 ale my tento názor máme už dlouho,
  že soud vyřizuje více věcí,
 • 00:08:30 než jaký je nátlak na soudy. ČR má
  pořád velmi mnoho soudců.
 • 00:08:38 Z těchto 2 údajů můžeme dojít k
  závěru, že soudců v ČR je dostatek
 • 00:08:44 Bohužel stále nemáme spojení s
  Jihlavou,
 • 00:08:50 takže se nemůže zapojit do debaty
  Tomáš Lichovník.
 • 00:09:06 Skutečně si myslíte, že soudci jsou
  placeni dobře?
 • 00:09:10 Ona to byla součást té námitky.
 • 00:09:16 V tiskové zprávě Soudcovské unie
  bylo řečeno,
 • 00:09:22 že soudy jsou poddimenzovány, ale
  pak tam byla zmínka
 • 00:09:25 o platech soudců.
 • 00:09:29 Soudci jsou placeni velmi dobře.
 • 00:09:36 Kdo není placen dobře, to jsou
  zaměstnanci soudní administrativy.
 • 00:09:43 Tito zaměstnanci jsou ve srovnání
  s jinými resorty placeni méně,
 • 00:09:49 než by bylo zdrávo. Soudců se to
  nijak nedotklo.
 • 00:10:03 Vyšší justiční úředníci výrazně
  odlehčí soudcům,
 • 00:10:09 o čemž se hovořilo před několika
  lety, to nefunguje?
 • 00:10:16 Právě tento cíl nalezneme v tom
  programovém prohlášení.
 • 00:10:23 Musíme vycházet ze stavu veřejných
  financí, z toho, jaký je stav
 • 00:10:29 financí v Evropě. Podívejme se,
  jak je na tom Řecko a jiné státy
 • 00:10:35 jižní Evropy, Lotyšsko, Irsko.
 • 00:10:41 To znamená jsme v situaci, kdy
  musí docházet ke zmenšování
 • 00:10:49 státních výdajů. Vláda musela
  zatáhnout za záchrannou brzdu.
 • 00:10:55 Zdá se, že spojení už je v pořádku.
  Slyšíme se.
 • 00:11:05 Spojili jsme se ve fázi debaty, kdy
  jsem za vás předával panu
 • 00:11:11 náměstkovi některé vaše námitky,
  ale zkuste se vyjádřit k tomu,
 • 00:11:16 co říkal pan náměstek. On říkal, že
  není pravda,
 • 00:11:20 že by soudců bylo nedostatk. Co na
  to říkáte?
 • 00:11:29 To je argument, na kterém se
  shodneme, soudců je dostatek,
 • 00:11:34 pouze dělají práci, kterou má
  dělat odborný aparát.
 • 00:11:44 Bohužel v r. 2006 byl nastartován
  projekt, který zaštiťoval
 • 00:11:50 pan ministr Pospíšil v té době,
  který se velmi osvědčil.
 • 00:11:57 Tzn. že soudce kolem sebe měl tým
  pracovníků odborného aparátu,
 • 00:12:04 který pracoval efektivněji. Tento
  projekt se bohužel dále nerozvíjí.
 • 00:12:09 Naprosto ztratil podporu.
 • 00:12:14 Před několika lety se právě
  při debatách o přetíženosti soudců
 • 00:12:16 vkládala naděje do vyšších
  justičních úředníků,
 • 00:12:18 kteří měli soudcům odlehčit.
 • 00:12:20 Jaká je tedy současná situace
  s těmito úředníky?
 • 00:12:30 Měli odlehčit jak vyšší soudní
  úředníci, tak asistenti.
 • 00:12:37 Vyšších soudních úředníků už
  dlouhodobě nepřibývají,
 • 00:12:45 u asistentů dokonce někteří byli
  propuštěni.
 • 00:12:50 Takže odborného aparátu ubývá,
  soudců zůstalo stejně.
 • 00:12:58 Odborného aparátu, pokud nezůstává
  stejný, tak ubývá, nepřibývá.
 • 00:13:17 Jde o to, že jestliže se zvyšuje
  množství práce,
 • 00:13:22 pak na to musí stát reagovat.
 • 00:13:33 Soudy mají více práce, tedy by to
  mělo dělať buď více lidí,
 • 00:13:39 nebo by se měly používat
  efektivnější způsoby řešení sporů.
 • 00:13:43 Bohužel nedochází ani k jednomu.
 • 00:13:51 Nárůst těch věcí je různý, ano,
  ale domnívám se,
 • 00:13:56 že ministerstvo by mělo mít velmi
  dobrý přehled o tom,
 • 00:14:01 u kterých soudů dochází k tomu
  nárůstů.
 • 00:14:10 Jihlavský soud měl za poslední
  2 roky nárůst 90 %.
 • 00:14:21 Ale jak by potom byla zajištěna
  účinná kontrola justice
 • 00:14:23 mimo struktury justice?
 • 00:14:25 Jaký je názor ministerstva
  spravedlnosti na vytvoření
 • 00:14:27 Nejvyšší rady soudní moci?
 • 00:14:31 Proč by měl politik mít
  ale takovouto moc nad lidmi,
 • 00:14:39 Protože současný model soudnictví
  se neosvědčil.
 • 00:14:43 Nefunguje tu tak, jak by měl.
 • 00:14:48 Nemyslím se, že co bylo za
  Rakouska-Uherska,
 • 00:14:55 je všechno špatné, ale přece jen
  společnost i politika se změnila.
 • 00:15:02 Politika by neměla mít tak velký
  vliv na soudnictví, jako má dnes.
 • 00:15:13 Já se ohradím vůči tomu, že by
  za tohoto ministerstva
 • 00:15:18 ztratil projekt podporu. To není
  pravda.
 • 00:15:24 My se nedomníváme, že by projekt
  soudcovské samosprávy
 • 00:15:34 vedl k lepším výsledkům. Jednak je
  tam problém teoretický - ztráta
 • 00:15:38 demokratické legitimity soudnictví.
 • 00:15:42 A máme zkušenosti z okolních států.
 • 00:15:50 Slovensko zvolilo tento model,
  mají teď velké problémy.
 • 00:15:55 Soudci mluví o přímé personální
  závislosti soudců na osobě
 • 00:15:57 politického reprezentanta
  moci výkonné, ministra.
 • 00:16:00 Proč by měl politik mít
  ale takovouto moc nad lidmi,
 • 00:16:02 jejichž základní charakteristikou
  by měla být nezávislost?
 • 00:16:11 Nemyslím si, že by ministerstvo
  mělo politickou moc nad lidmi.
 • 00:16:18 To v žádném případě. Soudcovské
  unii se nelíbí transparentnost
 • 00:16:25 nových předsedů a místopředsedů
  soudů.
 • 00:16:40 Jestli se toto Soudcovské unii
  nelíbí,
 • 00:16:44 to není správná cesta.
 • 00:17:09 My máme představu, že vrcholný
  orgán justice by nebyl složen
 • 00:17:19 pouze ze soudců, ale byli by tam i
  členové moci výkonné a zákonodárné
 • 00:17:30 Čili členové navržení prezidentem,
  zvoleni PS.
 • 00:17:36 To by přispělo k vyváženi moci ve
  státě.
 • 00:17:43 V současné době je ministerstvo
  spravedlnosti
 • 00:17:47 jakýmsi patronem soudnictví.
 • 00:17:59 Kdyby se zvýšil vliv soudců, to by
  nebylo 100% transparentní.
 • 00:18:07 Mělo by být zachováno právo
  prezidenta jmenovat soudce.
 • 00:18:14 Výběr by měl fungovat skutečně
  transparentně,
 • 00:18:24 ale nemělo by ho mít v rukou
  ministerstvo spravedlnosti.
 • 00:18:30 Co znamená ministerstvo
  spravedlnosti nyní,
 • 00:18:35 je ta kritika cílená i na pana
  ministra Pospíšila?
 • 00:18:42 Ne, to naprosto spolu nesouvisí,
  to je představa,
 • 00:18:46 že to má být centralizováno.
 • 00:18:52 Ten zákon musí být formulován tak,
  aby bylo celkem jedno,
 • 00:18:59 kdo je ministrem spravedlnosti.
  Aby nemohl mít přímý vliv
 • 00:19:03 na výkon soudnictví.
 • 00:19:06 Tohle vám nezní logicky?
 • 00:19:13 Nezní, nebo určitá část, a to
  zejména při výběru nových soudců.
 • 00:19:31 Je standardní, že jedna státní moc
  je kontrolována jinou mocí.
 • 00:19:39 Není vhodné, aby ministerstvo
  spravedlnosti skutečně mělo
 • 00:19:46 vliv na kariéru soudce. Když je
  soudce jmenován, tak by měl být
 • 00:19:52 nezávislý orgán, který by ho
  kontroloval.
 • 00:20:10 Bouře způsobily velké škody taky
  v lesích Šumavského NP.
 • 00:20:14 Podle odhadů pokácela 15 tisíc
  stromů, nejvíce od orkánu
 • 00:20:17 Kyrill v roce 2007.
 • 00:20:21 Jižní Čechy.
 • 00:20:25 Bouře se tu přehnala kolem
  osmé hodiny večer.
 • 00:20:28 Zbyly po ní popadané stromy,
  zablokované silnice a tma.
 • 00:20:32 Bez proudu zůstaly taky lidé
  v Bernarticích na Písecku.
 • 00:20:35 K zemi se tu skácely
  i 2 silné lípy.
 • 00:20:39 Mohutná lípa tady rostla více
  než 200 let, vítr ji povalil
 • 00:20:41 během okamžiku.
 • 00:20:43 Nebylo vidět během pěti minut
  na dvacet třicet kroků
 • 00:20:47 a ve finále jsme pak byli
  všichni vyděšení.
 • 00:20:54 Takových blesků bylo nad Českem
  za jedinou noc 60 tisíc.
 • 00:20:57 To je přitom téměř polovina
  z měsíčního průměru.
 • 00:21:02 Tento počet blesků je nevídaný
  i v tuto roční dobu,
 • 00:21:04 kdy jsou bouřky častější.
 • 00:21:06 Blesky na jihu Čech zasáhly 2 lidi,
  na Pardubicku zase záchranáři
 • 00:21:09 vyjížděli k 16letému mladíkovi.
 • 00:21:11 Úder ho odhodil od okna právě,
  když ho chtěl zavřít.
 • 00:21:16 Po příjezdu na místo byl hoch
  roztřesený, v šoku,
 • 00:21:19 ale naštěstí v pořádku.
 • 00:21:25 Hned ráno začalo na jihu Čech
  odklízení škod.
 • 00:21:27 Padající strom pohřbil taky
  památkově chráněnou roubenku
 • 00:21:30 v Malovicích. Podle majitelů se
  ji už nepodaří zachránit.
 • 00:21:34 Vypadá to, že ji budeme muset
  strhnout, k opravě už to není.
 • 00:21:39 Jihočeští hasiči zasahovali
  na zhruba 300 místech.
 • 00:21:42 Stromy odstranili z kolejí a cest.
 • 00:21:44 V terénu jsou od noci taky
  energetici.
 • 00:21:46 Blesky jim poničil 50 trafostanic -
  ještě dopoledne bylo bez proudu
 • 00:21:48 5 tisíc lidí.
 • 00:21:50 Za uplynulou noc jsme měli celkem
  32 poruch na linkách vysokého
 • 00:21:52 napětí, několik desítek poruch
  na linkách nízkého napětí.
 • 00:21:57 V postižených oblastech lidé škody
  teprve upřesňují,
 • 00:21:58 podle prvních odhadů půjde
  o stovky milionů korun.
 • 00:22:00 Jen díky opožděné večeři se nic
  vážného nestalo na dětském táboře
 • 00:22:04 v Radešově na Sušicku.
 • 00:22:07 Shoda náhod, že jsme se zpozdili
  asi o 15 minut s večeří.
 • 00:22:10 Protože jinak by byly, oni tady
  běhají i v tom prostoru tady
 • 00:22:13 v těch lesíkách, a to tady ty
  stromy, to je prázdný teďka.
 • 00:22:15 Ve chvíli kdy děti usedly k večeři,
  začaly jim okolní stromy
 • 00:22:17 ničit stany.
 • 00:22:19 Prostě byla strašná vichřice
  a padaly stromy, a když jsme se
 • 00:22:22 sem vrátili, tak jsme tady
  měli tohle.
 • 00:22:25 Prudká bouřka se nevyhnula
  ani hlavnímu městu.
 • 00:22:27 Taky v Praze hasiči vyjížděli
  k popadaným stromům a zaplaveným
 • 00:22:30 sklepům - kromě toho taky
  odčerpávali vodu z metra.
 • 00:22:33 Varování před silnými bouřkami dál
  trvá, hlavně pro Moravu,
 • 00:22:36 až do 6. hodiny ranní.
 • 00:22:39 Podle meteorologů se v některých
  místech můžou rozvodnit menší řeky.
 • 00:23:06 A další témata dnešního pořadu?
 • 00:23:08 Střídavá péče jako povinný výsledek
  soudního jednání o výchově dítěte?
 • 00:23:11 Vládní výbor pro práva dítěte
  se dnes vyslovil proti.
 • 00:23:14 Více za chvíli.
 • 00:23:15 Tzv. africký roh, tedy oblast
  na východě afrického kontinentu,
 • 00:23:18 sužuje nebývalé sucho.
 • 00:23:20 Co region nejvíc potřebuje?
  I na to se budeme ptát.
 • 00:23:23 A na závěr připomeneme, že dnes
  začal tradiční, už desátý hudební
 • 00:23:27 festival Colours of Ostrava...
 • 00:23:30 Teď ale krátké zprávy.
 • 00:23:37 Věci veřejné mají problém s návrhem
  rozpočtu na příští rok.
 • 00:23:41 Podle nich je v rozporu
  s koaliční smlouvou.
 • 00:23:44 Vadí jim škrty v resortu dopravy
  a školství.
 • 00:23:47 Strana proto narychlo svolává
  skupinu svých finančních expertů.
 • 00:23:50 Žádají 4 miliardy navíc
  do školství, na platy učitelů
 • 00:23:54 a dalších 10 miliard do státního
  fondu dopravní infrastruktury.
 • 00:23:58 Koalice se požadavkem bude zabývat
  příští týden v pondělí na K-9.
 • 00:24:03 Policie nabízí krátkodobou ochranu
  romské rodině z Býchor na Kolínsku,
 • 00:24:08 která se v pondělí stala obětí
  žhářského útoku,
 • 00:24:10 čtveřicí místních mladíků.
 • 00:24:12 Soud rozhodl, že budou
  vyšetřováni na svobodě.
 • 00:24:15 Rodina krátce po útoku odjela
  k příbuzným a zpět domů
 • 00:24:18 se bojí vrátit. Policisté navíc
  ve vesnici posílí hlídky.
 • 00:24:24 Loňské snížení mezd státním
  zástupcům platí rozhodnutí
 • 00:24:27 Ústavního soudu.
 • 00:24:29 Žalobci argumentovali tím,
  že 4% snížení platů by mohlo
 • 00:24:32 narušit jejich nezávislost.
 • 00:24:34 Ústavní soudci jsou ale
  přesvědčení, že státní zástupci
 • 00:24:37 nepotřebují tak vysokou ochranu
  jako např. soudci.
 • 00:24:41 Ti loni s podobnou žalobou
  u Ústavního soudu uspěli.
 • 00:24:44 Podle novely, kterou chystá
  ministerstvo spravedlnosti,
 • 00:24:47 by ale žalobcům mohly nově vzrůst
  mzdy až na 90 % platů soudců.
 • 00:24:54 Mediální magnát Rupert Murdoch
  a jeho syn James budou vypovídat
 • 00:24:57 před britskými poslanci kvůli aféře
  s odposlechy.
 • 00:25:01 Před parlamentní mediální výbor
  předstoupí taky bývalá
 • 00:25:04 šéfredaktorka týdeníku
  News of the World Rebeka Brooksová.
 • 00:25:08 Murdoch se synem původně úterní
  stání odmítli, názor ale změnili
 • 00:25:13 poté, co jejich postoj ostře
  kritizoval britský premiér
 • 00:25:16 David Cameron.
 • 00:25:23 Ústavně-právní výbor Senátu Horní
  komoře Parlamentu doporučil,
 • 00:25:26 aby z novely zákona o rodině
  vyňala pasáž, která má nově soudům
 • 00:25:30 nařizovat, aby v daleko větší míře
  ukládaly tzv. střídavou
 • 00:25:33 péči o dítě.
 • 00:25:35 Proti tomu, aby soudci museli
  používat tento institut,
 • 00:25:38 se dnes postavil i vládní výbor
  pro práva dětí.
 • 00:25:43 Aleš Hodina se před 4 lety rozešel
  s manželkou. Od té doby usiluje,
 • 00:25:46 aby měli syna Káju ve střídavé
  péči. Zatím ale marně.
 • 00:25:49 Podle předběžného opatření je
  chlapec v péči matky, Aleš Hodina
 • 00:25:53 ho má v péči jednou za 14 dní
  na prodloužený víkend.
 • 00:25:59 V podstatě to dítě cestuje stejně,
  možná ještě víc než při střídavé
 • 00:26:02 péči, třeba u jednoho je méně
  a než si stačí zvyknout,
 • 00:26:04 tak už zase jede k tomu druhému.
 • 00:26:07 I kvůli takovýmto případům
  připravil poslanec P. Staněk z ODS
 • 00:26:10 novelu zákona o rodině.
 • 00:26:12 Soudy podle ní měly svěřovat děti
  po rozvodu do střídavé výchovy
 • 00:26:15 častěji než dnes.
 • 00:26:19 Ta navrhovaná úprava jako by
  nutila soudce přistupovat
 • 00:26:21 ke střídavé péči možná
  i v případech, kdy by to nemuselo
 • 00:26:24 být v zájmu dítěte.
 • 00:26:30 Pro mě to není zase až tak velké
  překvapení jako pro právníka,
 • 00:26:32 nicméně se domnívám, že je tady
  opravdu mnoho mýtů, které kolem
 • 00:26:34 toho panují a kolují
  a je to trošku i nepochopení.
 • 00:26:36 Když už se ti rodiče rozejdou,
  tak už to samo je pro to dítě
 • 00:26:39 špatné, tak aspoň by bylo dobré,
  aby mu zůstali oba rodiče.
 • 00:26:43 Vedle senátu kritizoval novelu
  i vládní Výbor pro ochranu dětí.
 • 00:26:46 Tomu vadí, že upřednostňuje práva
  rodičů před zájmem dítěte.
 • 00:26:51 Dle mého názoru je tím ovlivněno
  volné uvážení soudu.
 • 00:26:53 Postup českých úřadů dnes
  kritizovala i kancelář ombudsmana.
 • 00:26:56 Podle ní je nepřijatelné, aby děti
  trpěly vzájemnými spory
 • 00:26:58 svých rozvedených rodičů.
 • 00:27:00 Stát by je měl v těchto situacích
  lépe chránit - a to rozhodně ne
 • 00:27:03 umístěním do ústavů.
 • 00:27:08 Hosty jsou M. Šimůnková, vládní
  zmocněnkyně pro lidská práva.
 • 00:27:13 A Pavel Staněk, poslanec za ODS,
  který je připraven ve studiu
 • 00:27:16 v Hradci Králové, hezký večer.
 • 00:27:20 Váš vládní výbor pro práva dítěte
  dnes nedoporučil schválení novely
 • 00:27:25 zákona o rodině, podle níž by soudy
  měly častěji svěřovat po rozvodu
 • 00:27:29 děti do střídavé péče.
  Jaký je ten hlavní argument?
 • 00:27:41 Hlavní argument je, že soud dnes
  by podle té novely zákona měl mít
 • 00:27:49 povinnost nařídit střídavou péči,
  pokud jsou oba rodiče způsobilí,
 • 00:27:55 mají o výchovu zájem. Je to
  naprostá změna oproti dnešnímu
 • 00:28:02 zákona, kde jsou všechny způsoby
  úpravy dány na roveň.
 • 00:28:10 Tímto způsobem nelze napravovat
  rozhodnutí soudu.
 • 00:28:17 Nesnažila se ta novela o větší
  férovost,
 • 00:28:19 aby tam byla ta možnost?
 • 00:28:26 Pokud se snažila, tak já s tím
  nesouhlasím, že by se to mělo
 • 00:28:32 takhle, protože to naprosto
  zasahuje do volného uvážení soudu.
 • 00:28:37 Musí se přistupovat individuálně
  ke každému dítěti.
 • 00:28:40 Jaký je naopak, pane poslanče
  Staňku, hlavní argument pro to,
 • 00:28:43 aby soudy měli přímo povinnost
  volit střídavou výchovu vždy,
 • 00:28:47 aby soudy měly přímo povinnost
  volit střídavou výchovu vždy,
 • 00:28:49 pokud by rodiče o potomka stáli
  a byli zcela způsobilí se
 • 00:28:52 o něj střídavě starat?
 • 00:29:03 V současné době, tak je možno
  vidět ve statistikách,
 • 00:29:11 je zhruba v 90 % případů dítě
  svěřováno do výlučné péče matky.
 • 00:29:15 Střídavou péči ale přece může soud
  ustanovit už nyní,
 • 00:29:18 podle stávající úpravy.
 • 00:29:20 Proč by tedy, pane poslanče,
  měla existovat ta novela?
 • 00:29:30 To je nesprávný výklad, že by
  soudci něco nařizoval.
 • 00:29:36 Musí být zachováno to, že to musí
  být v zájmu dítěte.
 • 00:29:46 Stávalo se, že rodiče byli
  způsobilí vychovávat dítě,
 • 00:29:51 měli o výchovu zájem, dokonce se
  na tom i dohodli,
 • 00:29:58 přesto soudce, právě proto, že
  může, tím pádem nemusí,
 • 00:30:03 tak jejich návrhu nevyhověl.
 • 00:30:06 Proč by ale soud měl mít povinnost
  preferovat tento typ výchovy
 • 00:30:09 dítěte automaticky?
 • 00:30:10 Tím přece soudcům jaksi berete
  možnost zcela individuálně
 • 00:30:13 a konkrétně posuzovat
  danou situaci.
 • 00:30:28 Já se nedomnívám, že ji beru,
  nerad bych porušoval ústavní
 • 00:30:35 principy, kdy soudci jsou vázáni
  pouze zákonem,
 • 00:30:38 nerad bych porušoval ústavu.
 • 00:30:46 Jiná než výlučná péče matky je
  téměř anomálií.
 • 00:30:55 Jednání by měla být vůči těm
  návrhům smířlivější a měla by být
 • 00:31:00 možnost více využívat střídavou
  péči.
 • 00:31:04 Není důvod tomu bránit.
 • 00:31:22 Nejsou touto novelou ale naopak
  narovnávána práva obou rodičů
 • 00:31:25 na stejnou úroveň, není to takhle
  přece jen spravedlivější?
 • 00:31:35 Ano, máte pravdu, teď jste to
  vystihl - práva rodičů
 • 00:31:45 jsou zde narovnávána. Ale řekla
  bych na úkor
 • 00:31:51 nejlepšího práva dítěte. To je
  jednoznačné.
 • 00:31:57 V důvodové zprávě je, že střídavá
  péče by se měla stát
 • 00:32:05 primárním způsobem výchovy dítěte.
 • 00:32:07 Možná je to nepřesný postřeh,
  ale není to celé také o sporu
 • 00:32:12 muži versus ženy?
 • 00:32:14 Např. mezi kritiky té novely je
  zřetelně převažující procento žen,
 • 00:32:19 i mezi soudkyněmi, expertkami.
 • 00:32:33 Tak to nevím, jestli dovedu
  zareagovat.
 • 00:32:39 Já bych možná chtěla říct
  podstatnou věc,
 • 00:32:43 já vůbec nejsem proti střídavé
  péči.
 • 00:32:51 Já si naopak myslím, střídavá péče
  ano, soudy o ní musejí častěji
 • 00:32:57 rozhodovat, ale to je nutno udělat
  na základě celospolečenské diskuse
 • 00:33:03 Takhle to může být vnímáno.
 • 00:33:09 Máte pravdu, že největší odpůrci
  jsou právě ženy,
 • 00:33:17 protože rodinní soudci, ti, kteří
  rozhodují o péči o děti,
 • 00:33:23 jsou převážně ženy.
 • 00:33:28 Já se domnívám, že i mezi
  podporovateli
 • 00:33:36 tohoto návrhu jsou ženy. Mám
  několik konkrétních příkladů.
 • 00:33:42 Jak ze strany odborníků -
  právničky, advokátky -
 • 00:33:47 tak i ze strany matek, které to už
  provozují.
 • 00:33:49 Podle kritiků je tento návrh
  ale v rozporu s mezinárodní
 • 00:33:51 Úmluvou o právech dítěte. Konkrétně
  s jakým ustanovením úmluvy?
 • 00:34:01 Rozhodně článek Úmluvy o právech
  dítěte, který hovoří o tom,
 • 00:34:08 že zájem dítěte musí být prvotním
  hlediskem soudců,
 • 00:34:11 kteří rozhodují o dětech.
 • 00:34:19 Tomuhle argumentu vůbec nerozumím.
 • 00:34:26 Nedomnívám se, že tato novela je v
  rozporu s Úmluvou.
 • 00:34:32 Dítě má právo na oba rodiče, takže
  co je v jeho zájmu?
 • 00:34:41 Když se rodiče rozejdou, to
  neznamená, že se rocházejí
 • 00:34:44 jako rodiče.
 • 00:34:45 Co říkáte na to, že ten váš návrh
  je v rozporu
 • 00:34:47 Ta novela nicméně už prošla
  sněmovnou, není tedy na takováto
 • 00:34:49 vyjádření, tedy, že by novela
  neměla být schválena, pozdě?
 • 00:34:54 Možná za dvě minuty dvanáct.
 • 00:35:01 Ale dokud ta novela není úplně
  schválena, tak je nutno udělat
 • 00:35:04 maximum, aby schválena nebyla.
 • 00:35:06 Shodou okolností dnes se
  proti právě této části novely
 • 00:35:08 postavil i senátní ústavně-právní
  výbor. Doporučil, aby senátoři
 • 00:35:11 toto ustanovení z novely vypustili
  a vrátili ho poslancům.
 • 00:35:14 Jak bude sněmovna podle vašich
  zkušeností s případnou
 • 00:35:16 senátní změnou nakládat?
 • 00:35:29 Jelikož ta podpora z parlamentu
  byla velmi těsná, tak bude obtížné
 • 00:35:36 sehnat 101 poslanců, kteří budou
  pro ten nový návrh.
 • 00:35:44 Doufám, že rozhodnutí Senátu se
  nám podaří zvrátit.
 • 00:35:48 Shodou okolností právě dneska řekla
  zástupkyně ombudsmana
 • 00:35:50 paní Seitlová, že v Česku chybí
  neutrální prostředí, kde by mohlo
 • 00:35:53 dítě dočasně být, než si narovná
  vztah se svými rozhádanými
 • 00:35:56 rozvádějícími se rodiči.
  Jaká je vaše zkušenost v této věci?
 • 00:36:04 Ano, naprosto s ní souhlasím.
 • 00:36:11 Neutrální prostředí, kam se dítě
  má uchýlit, je dnes bráno
 • 00:36:16 jako psychiatrická léčebna a
  ostatní zařízení,
 • 00:36:22 která nemají co dělat s tím, co je
  nejlepší umístění pro dítě,
 • 00:36:26 které potřebuje klid od
  rozhádaných rodičů.
 • 00:36:29 Proč se zákonodárci nezabývají
  spíše tímto aspektem dění
 • 00:36:32 kolem rozvodu?
 • 00:36:38 Není vyloučeno, že se tímhle
  budeme zabývat,
 • 00:36:42 zatím si řešíme střídavou péči.
 • 00:36:56 Východní cíp Afriky strádá
  největším suchem za posledních
 • 00:36:59 60 let: 10 milionů lidí ohrožuje
  humanitární katastrofa.
 • 00:37:04 Nejhorší je situace v Somálsku,
  odkud jsou na útěku
 • 00:37:08 desetitisíce lidí. Krizi už
  ale pociťuje i Etiopie a Keňa.
 • 00:37:14 Bezútěšná pláň plná zvířecích
  mrtvol.
 • 00:37:16 Severní Keňa. Obraz zkázy,
  kterou způsobilo sucho.
 • 00:37:20 Za celý život jsem nezažila tak
  hrozné sucho. Je mi 56 let.
 • 00:37:24 Fatuma Ahmedová připravuje
  kukuřičnou kaši.
 • 00:37:26 Tahle miska, to je vše, co budou
  ona i její děti dnes jíst.
 • 00:37:31 Nemám manžela, sama živím své děti.
 • 00:37:33 Měli jsme nějaký dobytek,
  ale ten už dávno pomřel.
 • 00:37:35 Pro tyhle lidi je přitom i vyprahlá
  Keňa vytouženou destinací,
 • 00:37:39 uprchli ze Somálska.
 • 00:37:40 Sucho zasáhlo oblast, která i jindy
  patří k nejchudším na planetě,
 • 00:37:44 pomezí Keni, Etiopie a Somálska.
 • 00:37:46 Situace je ale zdaleka nejhorší
  v poslední jmenované zemi.
 • 00:37:50 Kvůli islamistickým milicím Šabáb,
  které ovládají velkou část území,
 • 00:37:54 nemohou v Somálsku pracovat
  humanitární organizace.
 • 00:37:57 V Keni a Etiopii alespoň rozvážejí
  vodu a kukuřici.
 • 00:38:00 Naděje na tyto příděly žene
  somálské uprchlíky
 • 00:38:03 stovky kilometrů.
 • 00:38:06 Opustil jsem domov kvůli suchu.
 • 00:38:08 Přišel jsem o všechen dobytek,
  na polích nic nevyrostlo.
 • 00:38:10 Už 3 roky nepršelo. Přišel jsem
  do Keni hledat pomoc.
 • 00:38:14 Trasy běženců přes poušť lemují
  provizorní hřbitovy.
 • 00:38:17 Námaha, žízeň a hlad zabíjejí.
  Hlavně malé děti.
 • 00:38:22 Můj syn byl skvělý chlapec.
 • 00:38:23 V Somálsku se staral o dobytek,
  chodil ho pást, byl statečný.
 • 00:38:26 Cílem tisíců Somálců je největší
  uprchlický tábor na světě Dadaab.
 • 00:38:31 80 km za somálsko-keňskou hranicí
  přežívá asi 380 tisíc lidí,
 • 00:38:36 čtyřikrát víc než je kapacita
  tábora. S novou vlnou běženců se
 • 00:38:40 i tady situace prudce zhoršuje.
 • 00:38:47 D. Plavcová, vedoucí afrických
  projektů Člověka v tísni,
 • 00:38:49 dobrý večer.
 • 00:38:51 Na první pohled by se mohlo zdát,
  že když jsou někde v Africe
 • 00:38:54 mimořádně vysoké teploty a velké
  sucho, že nejde o nic mimořádného.
 • 00:38:58 Jak mimořádná je tedy současná
  situace v oblasti
 • 00:39:00 tzv. Afrického rohu?
 • 00:39:09 Jedná se o největší sucho za
  posledních 60 let.
 • 00:39:16 Situace je velmi vážná. 2 sezony v
  některých místech nepršelo.
 • 00:39:22 A to ještě v kombinaci s vysokými
  cenami potravin
 • 00:39:29 a s nízkou cenou dobytka a vůbec
  tím konfliktem v Somálsku
 • 00:39:35 dalo do pohybu statisíce uprchlíků.
 • 00:39:45 V Somálsku je ta situace nejhorší.
 • 00:39:52 Suchem jsou zasaženy Etiopie nebo
  Keňa, ale největší krize
 • 00:39:55 je nyní v Somálsku.
 • 00:40:10 Islámské milice nedovolují
  humanitárním pracovníkům
 • 00:40:18 v Somálsku pracovat. Minulý týden
  čelili obrovské humanitární krizi
 • 00:40:24 v té zemi, tak jim to dovolili.
  Nicméně bezp. záruky jsou malé.
 • 00:40:38 Jak to na místě vypadá, když
  humanitární organizace
 • 00:40:41 chce nějak pomáhat?
 • 00:40:49 Distribuce do Somálska je velmi
  těžká, nicméně nevládní organizace
 • 00:40:56 už tam začínají pracovat. Aktivně
  distribuují pomoc v Mogadišu,
 • 00:41:01 v hlavním městě, které je teď
  zaplaveno lidmi,
 • 00:41:05 kteří utíkají před hladem.
 • 00:41:09 Co konkrétně mohou či mají
  světové vlády dělat?
 • 00:41:17 Toto je humanitární krize, takže v
  prvé řadě je to tato pomoc.
 • 00:41:23 Zásilky vody a jídla jsou to první,
  hned na 2. místě je zdrav. péče
 • 00:41:27 a vůbec vytváření zázemí.
 • 00:41:34 V uprchlických táborech je
  neuvěřitelné množství lidí.
 • 00:41:40 Někde je až 0,5 mil. obyvatel,
  přitom kapacita je 90 tisíc.
 • 00:41:50 Velice tam hrozí rozšíření
  spalniček a cholery.
 • 00:42:10 My v oblasti Afrického rohu
  dlouhodobě působíme v Etiopii.
 • 00:42:27 Chceme pomoci uprchlíkům v Etiopii,
  kteří uprchli ze Somálska.
 • 00:42:35 Také vytváření zázemí a oprava
  vodních zdrojů je naše práce.
 • 00:42:43 Stavby latrin a podobná opatření,
  které mají omezit výskyt chorob.
 • 00:42:57 Zvlášť tíživá je situace dětí,
  které trpí podvýživou.
 • 00:43:05 Trpí primárně děti, jsou
  nejohroženější,
 • 00:43:11 přicházejí do uprchlických táborů
  v nejhorším stavu,
 • 00:43:15 takže ta péče o ně tomu odpovídá.
 • 00:43:24 Když rodina dorazí do tábora, tak
  je zjištěn stupeň podvýživy dítěte
 • 00:43:30 a podle toho je zařazeno do
  výživového programu.
 • 00:43:41 Co konkrétně mohou či mají
  světové vlády dělat?
 • 00:43:46 V tuto chvíli je nejdůležitější
  pomoc.
 • 00:43:50 Čili přímá finanční pomoc?
 • 00:43:56 Ano, těm postiženým lidem, kterých
  je velmi mnoho
 • 00:44:00 a ta situace není zvládnutá.
 • 00:44:06 Těchto lidí přišlo mnoho v příliš
  krátkém čase.
 • 00:44:16 Na jinou pomoc je čas,
  nejdůležitější jsou peníze.
 • 00:44:24 Člověk v tísni vyhlásil sbírku na
  pomoc Somálska,
 • 00:44:30 lidé mohou poslat dárcovskou sms.
 • 00:44:41 Aleš Hušák zřejmě přijde o poslední
  funkci v Sazce.
 • 00:44:45 Z čela představenstva loterijní
  společnosti ho chce v úterý odvolat
 • 00:44:49 Český svaz tělesné výchovy,
  její většinový akcionář.
 • 00:44:52 Aleš Hušák se zatím proti
  předpokladům ještě nevrátil
 • 00:44:55 z pobytu v cizině.
 • 00:44:58 Dosud nedotknutelný rating USA
  je ve vážném ohrožení.
 • 00:45:01 Agentura Moody´s varuje,
  že tamní finanční trh už není
 • 00:45:04 tak spolehlivý jako dřív.
 • 00:45:07 A americkým politikům se nedaří
  vyřešit problém s vysokým
 • 00:45:09 dluhem země.
 • 00:45:11 Ten v květnu dosáhl
  na víc než 14 bilionů dolarů.
 • 00:45:14 O prémiový rating AAA by mohly USA
  přijít během několika týdnů.
 • 00:45:21 Boj o 5miliardový obchod rozhádal
  dva největší hráče v železniční
 • 00:45:25 dopravě - České dráhy a jejich
  hlavního dodavatele plzeňskou Škodu.
 • 00:45:30 Té se nelíbí, že dráhy chtějí
  bez výběrového řízení nakoupit
 • 00:45:34 od Siemensu 16 moderních
  rychlíkových souprav, a proto se
 • 00:45:38 obrátila na Antimonopolní úřad.
 • 00:45:41 Šéf Českých drah P. Žaluda zase ČT
  exkluzivně potvrdil že Škodovka by
 • 00:45:45 mohla na toto své jednání
  v budoucnu doplatit.
 • 00:45:50 Pražská burza, stejně jako všechny
  ostatní evropské burzy, oslabila.
 • 00:45:53 Hlavní index PX odepsal 0,32 %.
 • 00:45:56 Nedařilo se hlavně bankám,
  CME a ČEZ.
 • 00:45:59 Polepšili se naopak těžaři NWR
  a developer ORCO.
 • 00:46:02 Klesla i česká měna - euro stojí
  24,45 Kč, americký dolar
 • 00:46:07 téměř 17,30.
 • 00:46:16 Nejnabitější a nejdražší program
  slibuje letošní jubilejní
 • 00:46:19 10. ročník hudebního festivalu
  Colours of Ostrava.
 • 00:46:22 Na akci vystoupí celkem
  50 zahraničních a 46 tuzemských
 • 00:46:25 hudebních formací.
 • 00:46:27 Na místě je reportérka
  M. Tlachová, dobrý večer.
 • 00:46:33 Dá se říci, kolik hudebních
  fanoušků zatím do Ostravy dorazilo?
 • 00:46:49 Zatím je festival otevřený od 4 h,
  pořád sem proudí lidi.
 • 00:46:57 Areál se zaplňuje. Organizátoři
  ještě nevědí oficiální čísla,
 • 00:47:05 ale zatím by to mohlo být zhruba
  12 tisíc.
 • 00:47:09 Kapacita je 27 tisíc lidí.
 • 00:47:13 Ale už teď je tu lidí hodně.
 • 00:47:20 Ve stanovém městečku je také plno,
  je tam 800 stanů.
 • 00:47:27 Největší nápor se očekává zítra, v
  pátek, kdy sem budou lidé
 • 00:47:33 přijíždět po práci a měli by tu
  zůstat celý víkend.
 • 00:47:36 Zahraničních účastníků je letos
  poprvé více než těch domácích.
 • 00:47:39 Jací nejvýznamnější zpěváci
  a skupiny na festivalu vystoupí?
 • 00:47:52 Právě teď dohráli irští Clannad.
 • 00:48:00 Nastoupí britská kapela s
  legendárním frontmanem
 • 00:48:08 ze Sex Pistols, jsou tu např.
  brazilská zpěvačka.
 • 00:48:18 Budou tady zpívat až do neděle,
  kdy by měl přijít největší tahák,
 • 00:48:25 N. Cave a skladatel J. Tiersen.
 • 00:48:34 Obrovským tahákem je sobotní
  koncert afrického zpěváka z Mali
 • 00:48:41 s podmanivým klasem - Keita. Je to
  albín.
 • 00:48:48 Zmínila i bych Perryho.
 • 00:48:58 To je perlička. Perry tu byl i
  loni, ale vzhledem k tomu,
 • 00:49:03 že má hodně elektronickou hudbu,
  byla obrovská bouřka,
 • 00:49:08 tak koncert musel zrušit. Přijíždí
  znovu.
 • 00:49:12 Jsou tu i české kapely.
 • 00:49:20 Zmíním Divoký Bill, V. Mišík...
 • 00:49:42 V areálu na Černé louce a na
  Slezskoostravském hradě
 • 00:49:46 je největší gró festivalu.
 • 00:49:53 Kdežto festival v ulicích je pro
  ty, kteří se sem nedostanou.
 • 00:49:57 Mohou být v centru a dívat se na
  ty kapely.
 • 00:50:01 Některé z nich budou hrát v
  ulicích.
 • 00:50:27 Dobrý večer.
 • 00:50:30 Sledovat budeme návštěvu polského
  premiéra Donalda Tuska v ČR.
 • 00:50:37 Italský parlament má hlasovat
  o posíleném vládním balíku
 • 00:50:41 úsporných opatření.
 • 00:50:43 K situaci k Libyi se sejde
  takzvaná kontaktní skupina.
 • 00:50:46 Jednání se zúčastní i americká
  ministryně zahraničí H. Clintonová.
 • 00:50:50 A zítra se taky koná poslední
  rozloučení s televizní hlasatelkou
 • 00:50:54 a pozdější moderátorkou
  M. Vostřákovou.
 • 00:50:57 Dobrou noc.
 • 00:50:59 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE ze 14. 7.
  skončily, klidnou dobrou noc.
 • 00:51:07 Skryté titulky:
  B. Stráníková a S. Sedmihorská

Související