iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 3. 2011
23:00 na ČT24

1 2 3 4 5

18 hlasů
4768
zhlédnutí

Události, komentáře

(Ne)přiměřená obrana majetku — Bouře v Sýrii — Libyjská operace pod NATO — Symfonie č. 1

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:42 Dobrý večer.
 • 00:00:44 Právo na ochranu vlastního majetku
  versus jeho nepřiměřené hájení.
 • 00:00:48 To jsou dva hraniční názory, které
  souvisejí s případem Karla Bašty.
 • 00:00:50 Ten předloni střílel
  po údajných zlodějích,
 • 00:00:52 kteří prchali
  z jeho sběrny surovin.
 • 00:00:54 A jednu ženu při tom těžce zranil,
  přišla o zrak.
 • 00:00:56 Prezident Václav Klaus
  mu dnes udělil milost.
 • 00:00:59 Pan Bašta tak dnes odpoledne
  opustil brány věznice Rapotice,
 • 00:01:02 kde si odpykával šestiletý trest
  za pokus o vraždu.
 • 00:01:12 Ještě nedávno se kauzou zabýval
  Nejvyšší soud.
 • 00:01:14 Právě ten konstatoval,
  že střílet po zlodějích,
 • 00:01:17 kteří utíkají z místa činu,
  je totéž co pokus o vraždu.
 • 00:01:21 Dneškem a prezidentskou milostí
  ale celá kauza skončila.
 • 00:01:26 Do věznice nastoupil 4. ledna.
 • 00:01:28 Nečekanou zprávu o propuštění
  si Karel Bašta
 • 00:01:31 vyslechl 30. března v poledne.
 • 00:01:34 Páni dozorci
  už něco naznačovali,
 • 00:01:37 ale říkal jsem si,
  že je to ironie,
 • 00:01:41 ale za chviličku přišel velicí
  důstojník a říká Karle, bal se.
 • 00:01:43 O hodinu později je majitel
  sběrny na svobodě.
 • 00:01:45 Vyzvednout ho přijel kamarád
  a organizátor petice
 • 00:01:46 za jeho propuštění.
  Tu podepsalo přes 3 000 lidí.
 • 00:01:49 Čau, Karle.
 • 00:01:51 O milost zažádala rodina
  a prezident jí vyhověl.
 • 00:01:54 Baštovi zbytek trestu prominul
  pod podmínkou,
 • 00:01:56 že se v příštích 5 letech
  nedopustí trestného činu.
 • 00:02:01 Pan Bašta se skutku dopustil
  v afektu při ochraně
 • 00:02:03 svého majetku a dobrovolně se
  výrazně finančně podílel
 • 00:02:05 na zmírnění jeho následků.
 • 00:02:07 Prezident přihlédl
  k řádnému životu Karla Bašty,
 • 00:02:10 kterého v Ivančicích provází
  dobrá pověst.
 • 00:02:13 My známe pana Baštu desítky let
  jako naprosto nekonfliktního,
 • 00:02:15 klidného a bezproblémového člověka.
 • 00:02:18 Tady byl starosta,
  dali jsme si štamprdličku.
 • 00:02:19 Karel Bašta předloni střílel
  po autě,
 • 00:02:21 které odjíždělo z jeho sběrného
  dvora v Ivančicích.
 • 00:02:23 Chtěl zastavit zloděje.
 • 00:02:25 Dvě rány z myslivecké brokovnice
  zranily nohu řidiče
 • 00:02:27 a připravily o zrak
  spolujezdkyni.
 • 00:02:29 Bašta odcházel od různých soudů
  s různými tresty.
 • 00:02:32 Pokus o zabití, nebo o vraždu?
  Tři roky vězení, nebo šest let?
 • 00:02:33 Po zásahu Nejvyššího soudu
  nakonec dostal přísnější trest.
 • 00:02:38 Rozrušení z krádeže
  je malé na to,
 • 00:02:40 aby omluvilo vraždu, potvrdili
  soudci naposled před 3 týdny.
 • 00:02:46 Musí jít o takové silné rozrušení,
  které způsobí,
 • 00:02:48 že člověk má sníženou rozhodovací
  schopnost.
 • 00:02:52 Stanovisko zaskočilo některé
  právníky i znalce.
 • 00:02:57 Nelze tvrdit, že oběť nemůže být
  rozrušena krádeží.
 • 00:03:01 Může, a to velmi.
 • 00:03:02 Vzápětí Nejvyšší soud doplnil,
  že o vraždu jde jen v případech,
 • 00:03:05 kdy zloděj prchá,
  ať už s kořistí nebo bez ní.
 • 00:03:07 Právo na ochranu majetku
  před zloději,
 • 00:03:09 či dokonce nutná obrana
  tím dotčeny nejsou.
 • 00:03:16 Hostem je Jiří Tomáš Payne,
  poradce prezidenta republiky.
 • 00:03:18 Dobrý večer.
 • 00:03:22 Proč pan prezident udělil
  panu Baštovi milost?
 • 00:03:37 Upřímně řečeno, já jsem nebyl
  u tohoto případu.
 • 00:03:40 Mohu obecně zmínit to,
 • 00:03:45 že jde o filozofické důvody.
 • 00:03:50 Argument, že ochrana vlastnictví
  není tak důležitá
 • 00:03:56 jako ochrana života.
 • 00:04:02 To vychází z marxistického učení.
 • 00:04:07 Druhá věc, kdybychom se mohli
  spolehnout,
 • 00:04:11 že naše policie všechny krádeže
 • 00:04:16 se stejnou účinností jako vraždy
  vyšetří,
 • 00:04:21 tak by nikdo na zloděje nestřílel.
 • 00:04:30 Mně několikrát ukradli auto, ale
  nikdy zloděje nechytili.
 • 00:04:44 Byť vaše auto 21krát vykradli, je
  nepříjemné,
 • 00:04:50 ale není to to samé jako zbavení
  lidského života.
 • 00:04:55 Jednou jsem zloděje přistihl
  a honil jsem ho.
 • 00:04:59 Policisté mě přesvědčovali,
 • 00:05:05 že nemám zloděje honit, že oni ho
  také nehoní.
 • 00:05:11 Zloději prý mohou být ozbrojeni.
 • 00:05:19 Policisté nikde na světě nevyšetří
  všechny trestné činy,
 • 00:05:22 už vůbec ne všechny krádeže.
 • 00:05:31 Při vloupání do aut by stačilo
  odebírat DNA
 • 00:05:38 a pachatel dříve či později
  do pasti policie padne.
 • 00:05:44 Vraťme se ke kauze pana Bašty.
 • 00:05:45 Znamená to, že prezident republiky
  nesouhlasí s tou kvalifikací,
 • 00:05:48 že šlo o pokus o vraždu,
  nebo s ní souhlasí, ale myslí si,
 • 00:05:50 že pan Bašta byl již
  dostatečně potrestán?
 • 00:06:03 Já jsem teď v poslední době byl
  dlouho v zahraničí.
 • 00:06:06 Nemohu spekulovat o tom,
 • 00:06:10 co si prezident myslí či nemyslí.
 • 00:06:16 Oba vycházíme z podobných
  filozofických principů.
 • 00:06:21 Ochrana vlastnictví je důležitá
  filozofická změna.
 • 00:06:37 Ale problém,
  na který soudy poukazovaly,
 • 00:06:40 bylo to, že pan Bašta nestřílel
  při bezprostřední obraně
 • 00:06:43 svého majetku, ale až ve chvíli,
  kdy pachatelé ujížděli.
 • 00:06:46 Není právě tohle
  ten diskutabilní moment?
 • 00:06:55 Já v této věci bych se velmi
  blížil pohledu amerického práva.
 • 00:07:00 Jestli někdo vstoupí na cizí
  pozemek, nemá tam co dělat,
 • 00:07:07 narušil vlastnické právo toho
  člověka,
 • 00:07:10 ztrácí ochranu života.
 • 00:07:14 Do debaty se teď připojí děkan
  bezpečnostně-právní fakulty
 • 00:07:16 Policejní akademie
  Marián Brzobohatý.
 • 00:07:18 Vítejte.
 • 00:07:21 A Jiří Jelínek,
  vedoucí katedry trestního práva
 • 00:07:23 Právnické fakulty
  Karlovy univerzity.
 • 00:07:26 Dobrý večer i vám.
 • 00:07:29 Jak vy vnímáte udělení milosti
  panu Baštovi?
 • 00:07:37 Já si myslím,
 • 00:07:39 že v každém případě by člověk
 • 00:07:43 právo na obranu svého majetku měl,
 • 00:07:47 ale vy jste tady narazil na
  základní problém,
 • 00:07:52 který s tím souvisí, to je hodnota
  lidského života a majetku.
 • 00:08:01 Lidský život by měl vždy v tomto
  srovnání nějakým způsobem zvítězit
 • 00:08:04 Pokud bychom přijali tuto tezi,
 • 00:08:06 dostáváme se do situace,
 • 00:08:11 kdy budete moci beztrestně zabít
  kohokoliv,
 • 00:08:18 ale tato možnost je velice
  zneužitelná a těžko se posuzuje.
 • 00:08:22 Tak jednoznačně to definovat nejde.
 • 00:08:28 Věc má přinejmenším 2 rovin y.
 • 00:08:32 Jedna rovina je udělení milosti.
 • 00:08:35 To by mohl komentovat ten,
 • 00:08:41 kdo je ústavně oprávněn udělovat
  milosti.
 • 00:08:47 Myslíte si, že udělení milosti je
  namístě?
 • 00:09:02 Takhle se mě nemůžete ptát.
 • 00:09:08 Já se vás ptám, co si myslíte,
 • 00:09:12 že je podstatnější v tomto případě?
 • 00:09:22 Milost může odůvodnit ten, kdo je
  oprávněn ji udělit.
 • 00:09:25 Platná právní úprava je taková,
 • 00:09:30 která říká, že za určitých
  podmínek je tady ta osoba
 • 00:09:34 beztrestná, za jiných podmínek
  trestná není.
 • 00:09:52 Do tohoto konkrétního sběrného
  dvora zloději přišli opakovaně.
 • 00:09:55 Myslíte, že kdyby policie dokázala
  konat o něco efektivněji,
 • 00:09:58 že by se celý případ nestal?
 • 00:10:04 Co si představujete pod pojmem
  efektivněji?
 • 00:10:16 Může zde sehrát roli lidský faktor,
 • 00:10:22 který v podstatě z hlediska
  policie může vést k tomu,
 • 00:10:26 že je to z jejich pohledu kauza
  nepříliš významná.
 • 00:10:32 To bych si nedokázal v této
  souvislosti definovat,
 • 00:10:35 protože neznám podmínky.
 • 00:10:41 Policie disponuje jen určitým
  lidským a technickým potenciálem
 • 00:10:46 a nelze se výhradně soustředit jen
  na 1 objekt,
 • 00:10:50 i když je předmětem zájmu.
 • 00:10:56 Dá se tedy vůbec specifikovat,
  kde u nás končí přiměřená obrana
 • 00:10:59 majektu a kde už je to za hranicí?
 • 00:11:04 Já bych si tato tvrzení netroufal
  přijmout.
 • 00:11:11 Je to námět pro diskusi
  pro právníky a legislativce.
 • 00:11:18 Právníci by tady měli mít
  rozhodující slovo.
 • 00:11:22 Mělo by to být specifikováno
  jasněji?
 • 00:11:28 Platná právní úprava ohledně nutné
  úpravy je správná.
 • 00:11:31 Problémy budou v aplikační praxi.
 • 00:11:34 Jde-li o ochranu majetku,
 • 00:11:39 tak jestli zloděj odnáší odcizené
  věci,
 • 00:11:41 je přípustná nutná obrany.
 • 00:11:47 Jestliže zloděj žádné věci
  neodnáší...
 • 00:11:53 Bezpečnostní zařízení signalizuje,
  že v objektu je zloděj.
 • 00:12:02 Zloděj se lekne, nic neodnese, já
  střílím, není to nutná obrana.
 • 00:12:12 Otázkou je přiměřenost nutné
  obrany.
 • 00:12:15 Platná právní úprava je správná.
 • 00:12:19 Problémy mohou být v aplikační
  praxi.
 • 00:12:22 Každý případ je jiný.
 • 00:12:23 A mělo by to být specifikováno
  jasněji?
 • 00:12:39 Já si myslím, že potřebujeme
  obecnou debatu o filozofii práva.
 • 00:12:42 Druhá věc je ta,
 • 00:12:47 že pan prezident není vázán
  platným právem.
 • 00:12:52 Milost překračuje hranice právního
  řádu.
 • 00:12:55 To podstatné je...
 • 00:13:02 V soudním rozhodnutí není nic
 • 00:13:07 o marxistické filozofii.
 • 00:13:09 To je váš výklad.
 • 00:13:12 Jedna věc je právní rovina.
 • 00:13:15 Milost je tady právě proto,
 • 00:13:20 aby se někdo podíval na soudní
  rozhodnutí z jiného pohledu,
 • 00:13:27 z jakéhosi nadhledu, a aby
  posoudil, zda je to spravedlivé.
 • 00:13:32 I když je to podle práva, nemusí
  to být ještě spravedlivé.
 • 00:13:39 Jak myslíte, že bude česká justice
  v těchto případech dál postupovat?
 • 00:13:42 Připomeňme, že jednotné v této
  věci nebyly
 • 00:13:44 ani různé soudní instance.
 • 00:13:49 Právní úprava dostačuje.
 • 00:13:54 Nesoulad jednotlivých soudních
  instancí je očividný.
 • 00:13:58 Vychází z konkrétní skutkové
  situace.
 • 00:14:04 Nebyli jsme tam, neviděli jsme,
  jak probíhaly důkazy.
 • 00:14:08 Těžko se můžeme vyjádřit
  ke konkrétní kauze.
 • 00:14:15 Pokud jde o judikaturu k nutné
  obraně, je dost bohatá.
 • 00:14:21 Pokud se aplikační praxe bude
  držet konstantní judikatury,
 • 00:14:26 a pokud platná právní úprava
  nebude změněna,
 • 00:14:29 problémy nemohou vznikat.
 • 00:14:32 Může být pro soudy vodítkem i to,
  že prezident udělil milost?
 • 00:14:36 Ale pokud ne, tak nebude se
  v podobných případech stávat,
 • 00:14:38 že soudy budou třeba dál odsuzovat
  za podobné skutky
 • 00:14:41 a prezident je bude dál
  omilostňovat?
 • 00:14:48 Pan Payne naznačil,
 • 00:14:51 že prezident udílí milost
 • 00:14:55 z jiných hledisek a není vázán
  těmi hledisky,
 • 00:15:00 které vedly soud k určitému
  rozhodnutí.
 • 00:15:09 Já si myslím, že soud by se měl
  řídit platnou právní úpravou
 • 00:15:13 a jejím konstantním výkladem.
 • 00:15:18 V těchto souvislostech se uvádí,
 • 00:15:24 příklad Spojených států.
 • 00:15:28 Tam je možné zastřelit každého,
 • 00:15:31 kdo vstoupí na označený cizí
  pozemek.
 • 00:15:35 Já si myslím, že to je klišé.
 • 00:15:40 Takové případy se řeší na úrovni
  jednotlivých států.
 • 00:15:44 Legislativa každého státu je jiná.
 • 00:15:50 Byla tam řada případů, kdy byl
  pachatel osvobozen
 • 00:15:53 nebo dostal podmínku.
 • 00:16:00 Já si nemyslím,
 • 00:16:05 že by podobná praxe byla možná
  u nás.
 • 00:16:10 Současná právní úprava je z našeho
  hlediska dostatečná.
 • 00:16:12 Snaha aplikovat tyto metody
 • 00:16:17 z prostředí, které je naprosto
  odlišné od ČR,
 • 00:16:20 by bylo kontraproduktivní.
 • 00:16:23 Máte pocit, že se teď něco změní,
 • 00:16:29 tedy vnímání lidí, kteří by si
  chtěli chránit svůj majetek.
 • 00:16:33 Bude milost povzbuzením pro lidi,
 • 00:16:35 kteří dlouhodobě tvrdí,
 • 00:16:38 že mají právo chránit svou majetek
 • 00:16:42 a že pozdvihnou zbraň proti člověku,
 • 00:16:45 který by jim majetek chtěl brát.
 • 00:17:05 Já si myslím,
 • 00:17:09 že to je hlavně povzbuzení,
 • 00:17:12 abychom o té věci diskutovali.
 • 00:17:15 Měli bychom změnit filozofii práva.
 • 00:17:23 Filozofie práva vede k jiným
  výsledkům podle toho,
 • 00:17:28 odkud vycházíme, je to ideální
  případ pro to,
 • 00:17:30 abychom o tom diskutovali.
 • 00:17:35 Prezidentská milost je výborným
  krokem k tomu,
 • 00:17:38 abychom o tom začali diskutovat.
 • 00:17:44 Co říkáte tomu, že pan Bašta
 • 00:17:47 při odchodu z věznice řekl,
 • 00:17:52 že toho velmi lituje, že už příště
  zbraň do ruky nevezme.
 • 00:17:59 Uvědomil si, že následky jeho
  konání byly téměř fatální.
 • 00:18:05 To potvrzuje, že je to v zásadě
  slušný člověk.
 • 00:18:10 V dané situaci reagoval
  zkratkovitě.
 • 00:18:14 Já si vraždu představujji tak,
 • 00:18:19 že někdo promýšlí situaci, jak
  někomu ublížit.
 • 00:18:26 Může to pro někoho znamenat apel
 • 00:18:31 na to, aby se zbraní v ruce hájil
  svůj majetek.
 • 00:18:35 Lidé mají právo hájit svůj majetek,
 • 00:18:38 ale nikomu bych nedoporučoval,
 • 00:18:44 aby si z toho vzal příklad a hájil
  majetek se zbraní v ruce.
 • 00:18:50 Může chránit majetek přiměřenějším
  způsobem.
 • 00:18:51 Bez komentáře.
 • 00:19:00 A jaká témata budeme ještě
  dnes probírat?
 • 00:19:02 Za chvíli se zamyslíme
  nad dnešním projevem
 • 00:19:05 syrského prezidenta
  Bašára Asada.
 • 00:19:07 Nezaznělo v něm ani jediné slovo
  o možných reformách.
 • 00:19:10 Pak se podíváme opět do Libye
  a zeptáme se,
 • 00:19:12 co znamená převzetí operace pod
  křídla Severoatlantické aliance.
 • 00:19:14 Na závěr představíme hudební
  skladatelku Sylvii Bodorovou,
 • 00:19:17 jejíž symfonie číslo 1 měla dnes
  světovou premiéru.
 • 00:19:19 Teď je čas a prostor
  pro krátké zprávy.
 • 00:19:30 Nehoda vlaku a nákladního auta
  zablokovala dnes odpoledne
 • 00:19:34 trať mezi Opavou a Hlučínem.
 • 00:19:36 Záchranáři napočítali
  25 zraněných.
 • 00:19:39 Podle řidiče kamionu nefungovalo
  na přejezdu výstražné zařízení.
 • 00:19:42 Drážní inspektoři
  to ale vyvrátili.
 • 00:19:44 Z jejich zprávy vyplývá,
 • 00:19:45 že světelná signalizace byla
  v pořádku.
 • 00:19:47 Pokud se prokáže vina řidiče
  kamionu,
 • 00:19:48 hrozí mu obvinění
  z obecného ohrožení.
 • 00:19:52 Vězeňská služba ukončila
  vyšetřování sebevraždy Otakara T.,
 • 00:19:55 obviněného z vraždy a znásilnění
  devítileté Anny Janatkové.
 • 00:19:57 Podle generálního ředitele věznic
  nikdo z jeho podřízených
 • 00:19:59 nepochybil a muž si zranění
  způsobil sám.
 • 00:20:02 V noci 21. března se pokusil
  oběsit, dva dny nato zemřel.
 • 00:20:03 Závěry šetření zpochybňuje
  Český helsinský výbor.
 • 00:20:06 Vězeňská služba podle něj případ
  uzavřela příliš rychle.
 • 00:20:11 Zásahová jednotka
  Vojenské policie,
 • 00:20:13 která vpadla do budovy
  zpravodajství České televize,
 • 00:20:15 ve své současné podobě končí.
  Projde reorganizací.
 • 00:20:17 Zhruba dvě třetiny
  jejích příslušníků budou od dubna
 • 00:20:19 střežit budovu generálního štábu
  a jiné armádní objekty.
 • 00:20:22 Desítka z nich bude dál působit
  v nové a menší zásahové skupině.
 • 00:20:25 Podle vedení Vojenské policie
  jde o plánovaný krok,
 • 00:20:28 který nemá s akcí ve veřejnoprávní
  televizi žádnou spojitost.
 • 00:20:30 Protestní akce lékařů Děkujeme,
  odcházíme má nečekanou tečku.
 • 00:20:32 Pražská vinohradská nemocnice
  nově nabídla šéfovi
 • 00:20:34 lékařských odborů Martinu Englovi,
  že se může vrátit zpátky
 • 00:20:36 na své místo radiologa.
 • 00:20:38 Ještě před měsícem přitom ředitel
  nemocnice Marek Zeman tvrdil,
 • 00:20:40 že jeho post obsadil jiným lékařem.
  Engel nabídku odmítl.
 • 00:20:44 Chce se naplno věnovat práci
  profesionálního šéfa
 • 00:20:45 lékařských odborů.
 • 00:20:51 Jedna z deseti unikátních kopií
  fotografie Vlna
 • 00:20:53 od Františka Drtikola je zpátky
 • 00:20:55 v Uměleckoprůmyslovém muzeu
  v Praze.
 • 00:20:58 Snímek zmizel ze stálé expozice
  před víc než dvěma týdny.
 • 00:21:00 Cenné dílo se potom někdo pokusil
  prodat v Kalifornii.
 • 00:21:02 Verze, která zmizela, je pracovní
  a není signovaná.
 • 00:21:04 Její pojistná hodnota je milion
  a čtvrt.
 • 00:21:06 Nejslavnější a taky nejvíce
  vystavovaná definitivní verze
 • 00:21:08 fotografie je bezpečně uložena
  v depozitáři muzea.
 • 00:21:13 Vůbec poprvé od okamžiku,
  kdy i Sýrii zaplavily vlny
 • 00:21:17 protivládních protestů,
  promluvil v parlamentu
 • 00:21:19 tamní prezident Bašár Asad.
 • 00:21:21 Žádný přelom ale jeho vystoupení
  neznamenalo.
 • 00:21:24 Ti, kdo čekali,
  že v jeho slovech bude
 • 00:21:26 nějaký náznak reforem
  nebo dokonce zrušení
 • 00:21:29 mnoho desítek let trvajícího
  výjimečného stavu, byl zklamán.
 • 00:21:33 Jestli na něco Bašár Asad není
  zvyklý, pak je to odpor.
 • 00:21:37 Za 11 let, co je u moci,
  pravidelně vídá jen projevy
 • 00:21:39 věrnosti či přímo servility.
 • 00:21:42 Takového přijetí se mu dostalo
  i v syrském parlamentu,
 • 00:21:46 kam se přišel vyjádřit
  k vlně nepokojů
 • 00:21:48 inspirovaných arabskou revoltou.
 • 00:21:51 Je to velké spiknutí
  řízené zvenčí.
 • 00:21:54 My o žádné boje nestojíme.
 • 00:21:57 Syřané jsou mírumilovný
  a přátelský národ.
 • 00:22:00 Nebudeme však váhat, pokud jde
  o obranu našich zájmů a principů.
 • 00:22:02 Bude-li nám boj vnucen,
  přijmeme ho.
 • 00:22:04 Asad sice vyjádřil lítost
  nad zmařenými lidskými životy
 • 00:22:06 ve městě Dará, kde protesty
  v polovině března začaly.
 • 00:22:08 Jednoznačně se ale od střelby
  do lidí distancoval.
 • 00:22:15 Byly dány jasné příkazy,
 • 00:22:16 aby žádný syrský občan nepřišel
  k újmě.
 • 00:22:19 Bohužel ale ve chvíli,
  kdy se dialog odehrává na ulici
 • 00:22:22 a nikoli v institucích,
  které jsou k tomu určeny,
 • 00:22:24 nastává chaos a dochází
  k přehmatům.
 • 00:22:26 Násilné incidenty mají být
  prošetřeny a viníci potrestáni.
 • 00:22:29 V zahraničí ale málokdo věří tomu,
  že násilí mají na svědomí
 • 00:22:32 ozbrojení radikálové,
  kteří se mezi protestující
 • 00:22:34 infiltrovali, jak tvrdí úřady.
 • 00:22:40 Silně odsuzujeme
  brutální potlačení demonstrací
 • 00:22:42 syrskou vládou, zejména násilí
  a zabíjení civilistů,
 • 00:22:45 jehož se dopustily
  bezpečnostní složky.
 • 00:22:48 Mnozí chtěli věřit tomu,
  že Asad zruší výjimečný stav,
 • 00:22:51 který v Sýrii platí
  téměř půl století
 • 00:22:54 a umožňuje potírat
  jakýkoli nesouhlas s režimem.
 • 00:22:56 Místo toho se dočkali
  jen vágního příslibu
 • 00:23:00 dalších reforem a ujištění,
  že si s projevy
 • 00:23:04 násilné menšiny stát poradí.
  Opozice je zklamaná.
 • 00:23:15 V nejbližších dnech by také měla
  být jmenována nová vláda.
 • 00:23:17 Demisi té předchozí přijal
  prezident v úterý.
 • 00:23:20 Jestli to bude k uklidnění situace
  stačit,
 • 00:23:22 může naznačit už tento pátek
  tradiční den protestů.
 • 00:23:29 Projev syrské hlavy státu
  rozebereme
 • 00:23:31 s arabistou Janem Čuříkem.
  Dobrý večer.
 • 00:23:34 Prezident Bašár Asad dnes
  v podstatě neřekl nic,
 • 00:23:36 z čeho by se dalo vysledovat,
  že Sýrii je ochoten směřovat
 • 00:23:39 na reformněji naladěný kurz.
 • 00:23:41 Překvapilo vás, že neoznámil
  zrušení výjimečného stavu,
 • 00:23:43 který platí už od roku 1963
  ani žádné jiné reformy?
 • 00:23:54 Překvapilo mě to hodně.
 • 00:23:56 Částečně z důvodu,
 • 00:24:00 že to očekávala velká část arabské
  populace.
 • 00:24:04 Má to 3 zásadní příčiny.
 • 00:24:08 Cítí se relativně dobře
  integrovaní dé sítí
 • 00:24:13 mezinárodní politiky na Blízkém
  východě.
 • 00:24:24 Vyslechl si projev H. Clintonové
  z minulého týdne.
 • 00:24:29 Jede po určité vlně.
 • 00:24:36 Zkouší přesvědčit syrskou
  společnost,
 • 00:24:42 že se mu podaří politickou reformu
  provést postupným způsobem.
 • 00:24:54 Důležitá je jeho vnitřní pozice
  v systému.
 • 00:25:03 Neoznámil žádnou reformu.
 • 00:25:08 To je součást dlouhodobé hry,
 • 00:25:10 kterou je nucený hrát.
 • 00:25:18 Asad se pokusil otevřít syrskou
  politiku v roce 2001.
 • 00:25:27 Tehdy v zásadě se svou podporou
  ve společnosti neuspěl.
 • 00:25:32 Současná doba je možná pokusem
  provést něco podobného.
 • 00:25:37 Jak by měla vypadat reforma shora?
 • 00:25:42 Mám velký problém se slovem
  reforma.
 • 00:25:45 Reforma je totální klišé.
 • 00:25:53 Myslím si, že v zásadě vede
  intenzivní debatu s členy
 • 00:25:58 bezpečnostního syrského aparátu,
 • 00:26:02 kteří zastávají radikální názory.
 • 00:26:07 Snaží se hnutí potlačit násilnou
  cestou.
 • 00:26:11 Pan prezident Asad v projevu
  v parlamentu označil
 • 00:26:14 za strůjce protestů v zemi
  spiklence,
 • 00:26:16 kteří se snaží destabilizovat
  Sýrii.
 • 00:26:18 To je míněno vážně,
  on sám tomu věří,
 • 00:26:20 nebo je to jen syrská obdoba
  už tolikrát omílaného konceptu
 • 00:26:22 totalitní rétoriky,
  známá u nás třeba
 • 00:26:25 skrze Ztroskotance a samozvance.
 • 00:26:30 Spiklenectví je jedním ze
  základních slov
 • 00:26:34 používaných v arabském slovníku.
 • 00:26:37 Sýrie je stát,
 • 00:26:40 který žije a existuje na hranicích,
 • 00:26:43 které nebyly narýsovány Syřany.
 • 00:26:46 Podívejme se do Polska,
 • 00:26:52 jak obrovská víra ve spiklenectví
 • 00:26:58 byla probuzena po tragédii
  u Smolenska.
 • 00:27:02 Sýrie má za sebou násilnou noc.
 • 00:27:10 V minulosti násilnost nebyla vždy
  způsobena uvnitř syrských hranic.
 • 00:27:16 Je to jedna z přirozených reakcí.
 • 00:27:25 Bašár Asad také v projevu
  zdůraznil,
 • 00:27:27 že bezpečnostní síly dostaly
  jasné rozkazy,
 • 00:27:30 aby do demonstrantů a civilistů
  nestřílely.
 • 00:27:32 Připomeňme ale, že od počátku
  syrských protestů zemřelo
 • 00:27:35 podle některých zdrojů
  až 120 lidí.
 • 00:27:38 Jak tedy číst prezidentova slova
  o rozkazu nestřílet?
 • 00:27:47 Když se podíváte na fyziognomii
  Asada,
 • 00:27:50 je to velmi váhavý člověk.
 • 00:28:11 Jak byste vlastně charakterizoval
  tu formu vlády,
 • 00:28:14 která v Sýrii už dlouhá desetiletí
  existuje?
 • 00:28:16 Je to jakýsi dynastický
  blízkovýchodní totalitní model?
 • 00:28:25 Současné události ukazují,
 • 00:28:30 že koncept předávání moci z otce
 • 00:28:37 na syna na Blízkém východě se
  vyčerpal, není funkční.
 • 00:28:46 Sýrie je stát, který kombinuje
  vládu alavické menšiny
 • 00:28:49 a velkých sunnitských rodin.
 • 00:29:00 Je to svým způsobem stát velmi
  pevně usazený.
 • 00:29:15 Zásadní rozdíly mezi Háfízem Asadem
  a Bašírem Asadem.
 • 00:29:21 Otec byl vynikající taktik.
 • 00:29:27 H. Asad byl voják do morku kosti.
 • 00:29:30 B. Asad je civilista.
 • 00:29:36 Proto se správa tak komplikované
  země,
 • 00:29:42 jako je Sýrie, v tak komplikovaném
  prostředí vyžaduje
 • 00:29:49 extrémní zkušenosti a dlouhou
  politickou kariéru.
 • 00:29:50 Dá se odhadnout nejbližší vývoj
  událostí v Sýrii?
 • 00:29:53 Nevím.
 • 00:29:55 Podle většiny zahraničních expertů
  je ale nepravděpodobné,
 • 00:29:57 že by se Sýrie stala objektem
  stejné mezinárodní
 • 00:29:59 vojenské intervence,
  jakou teď zažívá Libye.
 • 00:30:01 Souhlasíte?
 • 00:30:05 S tím souhlasím.
 • 00:30:10 Vnitřní oslabení Sýrie, kterého
  jsme nyní svědky,
 • 00:30:16 přidává 2. významný prvek
 • 00:30:21 do totální změny blízkovýchodní
  politiky.
 • 00:30:25 Jakákoliv zahraniční intervence
 • 00:30:31 v Sýrii by mohla přijít až
  v okamžiku,
 • 00:30:36 kdy dojde k totálnímu výbuchu země
  směrem dovnitř.
 • 00:30:44 Zatím se prezident Asad nemusí
  libyjského scénáře obávat.
 • 00:30:49 Dokážu si představit bizarní
  situaci,
 • 00:30:59 kdy dobře formulovaná mezinárodní
  pomoc ve smyslu dobře
 • 00:31:05 formulovaných rad dokáže Sýrii
  vyvést z komplikované situace,
 • 00:31:07 ve které nyní je.
 • 00:31:13 Jakákoli vojenská intervence není
  na pořadu dne.
 • 00:31:41 Zuřivé pozemní boje mezi silami
  věrnými Muamaru Kaddáfímu
 • 00:31:44 a povstalci stále pokračují.
 • 00:31:46 Dnes se velmi intenzivně bojovalo
  o město Rás Lanúf,
 • 00:31:49 které je hlavním překladištěm
  pro export libyjské ropy.
 • 00:31:53 Ostré boje probíhaly také
  v Misurátě.
 • 00:31:55 Severoatlantická aliance začala
  fakticky přebírat velení
 • 00:31:59 nad vojenskou leteckou operací
  mezinárodního společenství v Libyi.
 • 00:32:02 Už teď je ale zřejmé,
  že i mezi členy
 • 00:32:04 Rady bezpečnosti OSN nepanuje
  v otázce Libye
 • 00:32:07 zcela idylická atmosféra.
 • 00:32:10 Hostem ve studiu je nyní
  vojenský analytik Martin Koller.
 • 00:32:13 Dobrý večer.
 • 00:32:15 Co reálně převzetí
  leteckých operací
 • 00:32:17 Severoatlantickou aliancí
  znamená?
 • 00:32:28 Můžeme říci pod kontrolu, velení
  této Aliance.
 • 00:32:31 Znamená to vyšší koncentrovanost,
 • 00:32:36 možnou vyšší efektivitu činnosti.
 • 00:32:41 Umožňuje to určitou míru stažení
  amerických sil.
 • 00:32:46 Já jsem toho názoru,
 • 00:32:51 že napůl je to otázka profesní,
  napůl otázka právní.
 • 00:33:01 NATO potřebuje mít jakousi právní
  základu a koordinovanou činnost.
 • 00:33:05 Teď je to alianční záležitost.
 • 00:33:16 Operace se budou účastnit prakticky
  tytéž státy.
 • 00:33:21 Z vojenského hlediska se změní
  málo.
 • 00:33:23 Dnes přicházely zprávy,
  že vládní síly přecházejí
 • 00:33:28 Dnes přicházely zprávy,
  že vládní síly přecházejí
 • 00:33:30 na řadě míst do protiútoku,
  jako by spojenci poněkud polevili,
 • 00:33:32 může to souviset
  i s tím přechodem velení?
 • 00:33:37 Je tam situace připomínající
  zákopovou válku.
 • 00:33:45 Jedna strana se brání, druhá útočí,
  stejně jako za 1. světové války.
 • 00:33:50 Ani jedna strana není schopna
  rozvinout větší operaci.
 • 00:33:57 To je dáno nedostkem funkční
  techniky, velení a pěchoty
 • 00:34:00 ochotné jít natvrdo do boje.
 • 00:34:11 S tím, že se předávají nějaké kódy,
  to asi nesouvisí.
 • 00:34:13 To určitě ne.
 • 00:34:15 V souvislosti s operací
  se pochopitelně opakuje
 • 00:34:17 i otázka případné české účasti
  v operaci,
 • 00:34:20 je opakovaně odmítána,
  jaký je na to váš názor?
 • 00:34:30 V podstatě česká účast není
  potřebná.
 • 00:34:33 My nejsme zcela kompatibilní
 • 00:34:39 s řadou typů materiálů s jinými
  státy NATO.
 • 00:34:46 My jsme specialisté spíše
  na oblast polních nemocnic
 • 00:34:51 a takových speciálních jednotek
  než na bombardování.
 • 00:34:56 Možných způsobů zapojení do mise je
  více.
 • 00:35:03 Samozřejmě, ale patrně momentálně
  jsou místa obsazena.
 • 00:35:07 Ale například Švédsko,
  tedy z hlediska leteckých sil
 • 00:35:10 nám nejbližší stát,
  protože disponující
 • 00:35:12 stejným typem letounu jako my,
  už včera oznámilo,
 • 00:35:16 že 8 gripenů pro misi nad Libyí
  poskytne.
 • 00:35:17 A že to bude právě a jen
  pro dohled nad bezletovou zónou,
 • 00:35:20 nikoli pro přímé útoky.
 • 00:35:25 Je otázka, jak daleko bude od
  slibů k praxi.
 • 00:35:31 Gripen sám o sobě není sám
  kompatibilní s tamní oblastí.
 • 00:35:36 To se řešilo při nastoupení
  kanadských sil.
 • 00:35:42 Gripen v té oblasti nepoužívá
  nikdo.
 • 00:35:49 Švédové by si museli zajišťovat
  logistické zabezpečení.
 • 00:35:56 I když tam mise Švédů bude
  monitorovací,
 • 00:36:00 nevyhnou se třeba bojovému
  zapojení?
 • 00:36:06 Proboha proč tam jdou monitorovat?
 • 00:36:08 Ať tam jdou bojovat.
 • 00:36:14 Jestliže Švédové budou monitorovat
  pro bojové úkoly,
 • 00:36:17 tak ať také bojují.
 • 00:36:33 Není kompatibilita jednou z pod-
  mínek vojenské spolupráce
 • 00:36:36 v takto specifických případech?
 • 00:36:40 Tady je to otázka toho,
 • 00:36:47 že z hlediska určitého nasazení
  se jedná o prodlevu
 • 00:36:56 1 až 3 dnů, aby se zabezpečilo
  logistické vybavení.
 • 00:36:58 Ruský šéf diplomacie pan Lavrov
  řekl, že nesouhlasí,
 • 00:37:00 aby Severoatlantická aliance
  vyzbrojovala povstalce v Libyi.
 • 00:37:03 Narážel na včerejší projev
  amerického prezidenta Obamy.
 • 00:37:05 Je to důkaz toho,
  že velcí hráči nejsou
 • 00:37:06 zdaleka tak zajedno,
  jak by se mohlo zdát?
 • 00:37:09 To je vidět od počátku.
 • 00:37:13 Rusko přišlo o velké smlouvy,
 • 00:37:16 pokud jde o vyzbrojování Libye.
 • 00:37:17 Ale jsou v tomto zajedno
  i samy západní státy?
 • 00:37:20 On se totiž ruský ministr
  odvolával na slova šéfa NATO
 • 00:37:22 Anderse Fogha Rasmussena,
  který řekl,
 • 00:37:24 že cílem operace NATO v Libyi
  je ochrana obyvatelstva,
 • 00:37:26 nikoli jeho vyzbrojování.
 • 00:37:28 To jako by bylo v rozporu s tím,
  co připouštěl americký prezident.
 • 00:37:33 Faktem je, že já jsem
  nezaregistroval,
 • 00:37:37 že by se nějakým způsobem
  vyzbrojovali povstalci.
 • 00:37:46 Zaregistroval jsem, že se jim
  shazovaly palety s potravinami.
 • 00:37:49 Oni tak moc zbraně nepotřebují,
 • 00:37:53 ale spíš potřebují komunikační
  techniku atd.
 • 00:37:58 Spory ve vedení Sazky přiostřují.
 • 00:38:00 Místopředseda představenstva Sazky
  Roman Ječmínek obvinil
 • 00:38:04 šéfa Sazky Aleše Hušáka,
  že může za současnou situaci,
 • 00:38:06 a neměl by proto za společnost
  dál vyjednávat.
 • 00:38:09 Proti Hušákovi jsou i akcionáři
  firmy v čele
 • 00:38:12 se svazem tělesné výchovy.
  Objevilo se i několik podezření,
 • 00:38:14 že se Sazka dopouští
  nezákonných machinací.
 • 00:38:18 Antimonopolní úřad zahájil
  správní řízení s Telefónicou O2.
 • 00:38:20 Podezřívá ji, že tlačila dolů ceny
  za vysokorychlostní internet,
 • 00:38:22 a vytvořila tak na trhu
  bezkonkurenční monopol.
 • 00:38:26 Ze stejného důvodu žaluje
  společnost
 • 00:38:28 i telekomunikační firma Volný
  a žádá od ní
 • 00:38:30 víc než 4 miliardy korun.
 • 00:38:32 Telefónica tvrdí,
  že zákon neporušila.
 • 00:38:36 Bývalá ředitelka České pošty
  Marcela Hrdá
 • 00:38:39 bude řídit poštu na Slovensku.
 • 00:38:42 V té tuzemské přitom skončila
  proto,
 • 00:38:45 že ji ministr vnitra Radek John
  odvolal kvůli nekoncepčnosti
 • 00:38:47 při tvorbě strategie.
 • 00:38:50 Pražská burza ve středu posílila
  o 0,16 %.
 • 00:38:53 Investoři kupovali hlavně akcie
  elektrárenské společnosti ČEZ
 • 00:38:55 a obou bank - Erste
  a Komerční banky.
 • 00:38:58 Nejvíc ztratily akcie
  Telefóniky O2.
 • 00:39:00 Kurz koruny vůči euru
  se skoro nezměnil,
 • 00:39:02 vůči dolaru ale koruna mírně
  posílila na kurz 17,42 Kč.
 • 00:39:13 Světovou premiéru si dnes odbyla
  skutečná česká hudební událost.
 • 00:39:16 Je jí nová symfonie jedné
  z nejúspěšnějších současných
 • 00:39:19 autorek Sylvie Bodorové.
 • 00:39:20 Symfonický orchestr hlavního města
  Prahy FOK se svým šéfdirigentem
 • 00:39:23 Jiřím Koutem dnes skladbu
  představil v Obecním domě.
 • 00:39:27 Symfonie č. 1 nese podtitul
  Con le campane
 • 00:39:29 a výraznou úlohu v ní hrají
  bicí nástroje.
 • 00:39:46 Sylvie Bodorová ve své první
  symfonii vyvrací názor,
 • 00:39:49 že soudobá klasická hudba je
  jenom pro pár znalců a milovníků,
 • 00:39:52 protože je nesrozumitelná
  a obtížná.
 • 00:39:54 Její synfonie je sdělná,
  výrazné melodické pasáže
 • 00:39:57 se střídají s dynamicky
  ostrou rytmickou muzikou,
 • 00:40:00 jako je dnešní doba.
 • 00:40:04 Moje první symfonie
  je o naší současnosti
 • 00:40:07 a o našem životě tak,
  jak ho cítím a vidím.
 • 00:40:10 Nese podtitul Con le campane
  se zvony.
 • 00:40:13 Pro Sylvii Bodorovou je symfonie
  zatím první zkušeností
 • 00:40:16 a určitě ne poslední.
 • 00:40:18 Muziku většího rozsahu
  už ale vyzkoušela,
 • 00:40:21 třeba v roce 2002,
  když pro Pražské jaro složila
 • 00:40:24 celovečerní oratorium
  Juda Maccabeus,
 • 00:40:26 nebo pro Smetanovu Litomyšl
  oratorium Mojžíš.
 • 00:40:29 V její první symfonii
  mají důležité místo bubny.
 • 00:40:34 To je ve větě breakdance,
  kde jsem využila
 • 00:40:37 hodně bicích nástrojů,
  a myslím si,
 • 00:40:39 že určitý vliv té populární hudby
  se tam dá najít.
 • 00:40:43 Symfonii napsala na objednávku
  pro Symfonický orchestr
 • 00:40:49 hlavního města Prahy FOK.
 • 00:40:58 Já budu mluvit za sebe.
  Mně se ta symfonie líbí.
 • 00:41:01 Je velice těžká a je to takový
  pro mě pohled do života.
 • 00:41:07 Další plány jenom dokazují, že
  Sylvii Bodorové se opravdu daří.
 • 00:41:12 Má rozpracovanou operu
  a dostala nabídku napsat
 • 00:41:14 orchestrální písně pro jednoho
  z nejslavnějších světových zpěváků,
 • 00:41:18 amerického barytonistu
  Thomase Hampsona.
 • 00:41:21 Sylvie Bodorová patří
  mezi nejvyhledávanější
 • 00:41:23 české autory současné muziky.
 • 00:41:25 Její skladby se hrají
  i v zahraničí.
 • 00:41:27 Vyšly na 30 CD doma i ve světě.
 • 00:41:31 A hudební skladatelka
  Sylvie Bodorová
 • 00:41:33 je posledním hostem
  středečních Událostí, komentářů.
 • 00:41:35 Dobrý večer.
 • 00:41:37 Před chvíli zazněla světová
  premiéra vaší první symfonie.
 • 00:41:39 Jak jste spokojená?
 • 00:41:41 Jakou podobu jí dal dirigent
  Jiří Kout?
 • 00:41:49 Každá premiéra je velké napětí.
 • 00:41:51 A potom velká úleva.
 • 00:41:57 Já se přiznám, že už jsem
  v té druhé fázi.
 • 00:41:58 Byla jsem spokojena.
 • 00:42:05 Pražští symfonikové udělali vše,
  co bylo v jejich silách.
 • 00:42:11 Pan dirigent vtiskl provedení
  ojedinělou atmosféru.
 • 00:42:13 V souvislosti s některými
  divadelními hrami se často mluví
 • 00:42:16 o té otázce,
  jak dalece může
 • 00:42:18 autor mluvit do řemesla
  inscenátorovi.
 • 00:42:19 Jak je to v případě mluvení
  hudebního skladatele
 • 00:42:22 do koncertního provedení
  jeho díla?
 • 00:42:25 Asi nejsme moc v oblibě.
 • 00:42:34 Muzikanti říkají, že nejlepší
  skladatel je skladatel mrtvý.
 • 00:42:38 Je to proces nastudovávání,
 • 00:42:43 je to dialog, a pokud je interpret
  skvělý,
 • 00:42:46 tak je to dialog příjemný,
 • 00:42:54 protože i interpret je schopen
  přinést do skladby
 • 00:42:57 novou kvalitu a povýšit to dál.
 • 00:43:10 U prvního provedení, pokud je to
  možné,
 • 00:43:17 vždy upřednostním být na zkouškách
  a trochu do toho zasahovat.
 • 00:43:20 Snažím se držet zpátky.
 • 00:43:21 Čím jste se inspirovala?
 • 00:43:24 Je obvyklé, že se skladateli
  soudobé vážné hudby dostanou
 • 00:43:25 do skladby i inspirace
  z populární hudby?
 • 00:43:28 A jak moc je jí ve větě
  vaší symfonie nazvané Breakdance?
 • 00:43:36 Já si myslím, že ignorovat
  populární hudbu je pošetilé.
 • 00:43:40 Ta nás obklopuje úplně všude.
 • 00:43:47 I takovým lidem, kteří se zabývají
  spíše klasickou hudbou, se nevyhne
 • 00:43:50 Já jsem se jí vyhnout nechtěla,
 • 00:43:54 protože jsem chtěla oslovit
  dnešního posluchače
 • 00:43:56 a psát o dnešní době.
 • 00:44:01 Pokud má smysl psát symfonii dnes,
 • 00:44:07 tak by měla hovořit i o našem
  životě, který žijeme dnes.
 • 00:44:17 Je to takové trochu klišé,
 • 00:44:25 ale říká, že se hudba nební vážná
  ani populární, ale hudba je dobrá.
 • 00:44:30 Pro většinu posluchačů,
  ale i hudebníků končí
 • 00:44:32 klasická hudba obdobím Janáčka
  a Martinů.
 • 00:44:34 Proč se soudobá muzika do koncertů
  tak málo prosazuje.
 • 00:44:41 Já si myslím,
 • 00:44:44 že určitě se doba může i změnit.
 • 00:44:47 Jsem přesvědčena o tom,
 • 00:44:51 že čas nové hudby, dobré hudby
  ještě přijde.
 • 00:44:54 Určitě má co nabídnout.
 • 00:44:58 Výraznou úlohu ve větě Breakdance
  hrají bicí nástroje.
 • 00:45:01 Proč jste si vybrala právě bubny?
  To není moc obvyklé.
 • 00:45:09 Já si myslím, že bicí nástroje
  jsou zajímavé tím,
 • 00:45:12 že jsou nejstaršími nástroji vůbec,
 • 00:45:15 hodně hovoří i o naší současnosti.
 • 00:45:20 To mě vedlo k tomu, že jsem je
  obsadila.
 • 00:45:23 Ukázalo se z reakce publika,
 • 00:45:26 což mě příjemně překvapilo,
 • 00:45:30 že právě tato část zapůsobila
  nejvíc.
 • 00:45:35 Myslela jsem si, že zapůsobí na
  mladé posluchače,
 • 00:45:40 ale ona zapůsobila i na starší
  věkovou skupinu.
 • 00:45:44 Z toho mám docela radost.
 • 00:45:49 Když si skladatel dokáže,
  že umí složit dílo
 • 00:45:52 rozsahu symfonie nebo oratoria,
  nemá pokušení jít do opery?
 • 00:45:59 Já vždy čekám na tu příležitost.
 • 00:46:01 Ono se to musí spojit.
 • 00:46:04 Musíte mít vnitřní touhu to napsat
 • 00:46:07 a musí přijít i vnější okolnosti,
 • 00:46:13 které dílu zaručí, že bude dobře
  nastudováno.
 • 00:46:17 Jinak by to nemělo cenu psát.
 • 00:46:23 Až přijde chvíle, určitě bych ráda
  operu napsala.
 • 00:46:25 Která z vašich skladeb,
  kterou jste napsala,
 • 00:46:27 je pro vás zatím
  tím uměleckým vrcholem?
 • 00:46:30 Je to první symfonie?
 • 00:46:34 Já bych ráda napsala ještě nějakou
  lepší.
 • 00:46:41 Snad jsem se dostala, nechci říci,
  nejdál,
 • 00:46:48 to nezní sympaticky, ale ve vývoji
  jsem pokročila nejdál.
 • 00:46:56 Jaké události bude sledovat
  zpravodajství ČT zítra?
 • 00:46:59 To se dozvíte právě teď.
 • 00:47:04 Dobrý večer.
 • 00:47:06 V Bruselu zasedají ministři dopravy
  a energetiky zemí Evropské unie.
 • 00:47:09 Ani zítra nevynecháme
  dění v Libyi.
 • 00:47:11 Zítra taky naposledy
  zaplatíte
 • 00:47:13 papírovou padesátikorunovou
  bankovkou.
 • 00:47:14 Její platnost končí 1. dubna.
  Dobrou noc.
 • 00:47:18 Středeční UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
  končí.
 • 00:47:20 Na shledanou opět zítra.
  Dobrou noc.
 • 00:47:25 Skryté titulky:
  Hana Bukovská a Věra Kotlínová

Související