iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 10. 2016
16:55 na ČT2

1 2 3 4 5

23 hlasů
2657
zhlédnutí

Klíč

Amyotrofická laterální skleróza — Jakub Kazda

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Klíč

 • 00:00:31 První příznaky u manželky
  se objevily v roce 2000
 • 00:00:37 a trvalo zhruba 2 roky,
  než stanovili diagnózu v roce 2002.
 • 00:00:44 A je to velice zásadní věc
  v životě každého člověka,
 • 00:00:49 když prostě
  má takovou těžkou nemoc.
 • 00:00:53 Ona měla
  amyotrofickou laterální sklerózu.
 • 00:00:57 ALS se zkracuje
  název toho onemocnění.
 • 00:01:00 A vlastně tehdy,
  co byly dostupné zdroje,
 • 00:01:06 tak ukazovaly v podstatě všechny,
 • 00:01:09 že to je tak život
  od 2 až do 5 let.
 • 00:01:15 Ve chvíli, kdy člověk je postaven
  před takovou perspektivu,
 • 00:01:20 tak samozřejmě musí leccos zvážit.
 • 00:01:32 Člověk v takovýhle situaci,
  protože jiné možnosti nemáte,
 • 00:01:36 začne, i když nechce,
 • 00:01:40 musí prostě začít o tom
  třeba to skončit sebevraždou.
 • 00:01:44 Nemáte žádnou možnost
  jinak to řešit.
 • 00:01:48 Ale člověk si uvědomuje,
  že vlastně ve chvíli,
 • 00:01:53 kdy to můžete udělat,
 • 00:01:56 tak ještě
  nechcete spáchat sebevraždu.
 • 00:01:59 Ve chvíli, kdy už by člověk měl
  takovou kvalitu života,
 • 00:02:03 tak už zas
  nejste schopni TO udělat.
 • 00:02:07 A odsud vlastně
  pocházely myšlenky její,
 • 00:02:11 že vlastně
  chtělo by tady něco takového
 • 00:02:15 sepsat třeba u notářky.
 • 00:02:18 Sepsat nějaký dokument,
 • 00:02:23 kde by ona řekla,
 • 00:02:28 že ve chvíli,
  kdy už bude v takovém stavu,
 • 00:02:32 že ta kvalita života
  pro ni nebude dostačující,
 • 00:02:38 tak si nepřeje dál,
  aby lékaři uměle ji zachraňovali.
 • 00:02:48 V současné době máme pro oblast
  poskytování zdravotní péče
 • 00:02:53 několik právních předpisů,
  které jednoznačně říkají,
 • 00:02:56 že pacient je vlastně
  partner pro zdravotníka
 • 00:02:59 a že bez souhlasu pacienta by se
  léčba nebo nějaká zdravotní péče
 • 00:03:05 měla poskytovat jenom
  v naprosto výjimečných případech,
 • 00:03:08 když tak stanoví zákon.
  To znamená, za normální situace
 • 00:03:11 je to právě pacient, který říká:
  Ano, já souhlasím s tím,
 • 00:03:14 abyste mě léčili. Popřípadě: Ne,
  já si nepřeji, abyste mě léčili.
 • 00:03:19 A v tomto kontextu se vyjádřil
  i Ústavní soud České republiky,
 • 00:03:22 který říká:
  Diagnóza není víc než právo.
 • 00:03:26 A právo pacienta nebýt léčen
  tím pádem,
 • 00:03:29 je vždycky víc
  než povinnost zdravotníka léčit.
 • 00:03:33 Jinými slovy, v tomto okamžiku
  pacient může udělit
 • 00:03:36 informovaný souhlas,
  informovaný nesouhlas.
 • 00:03:38 A co považuju za velmi zajímavé
  právě pro, řekněme,
 • 00:03:42 plánování další péče
  na konci života pacienta,
 • 00:03:45 je institut, který se nazývá
  dříve vyslovené přání,
 • 00:03:48 kdy pacient tady a teď,
  když ještě může o sobě rozhodovat,
 • 00:03:51 si řekne, co by si do budoucna,
  až už mu to nepůjde,
 • 00:03:55 protože bude
  třeba paralyzován zcela,
 • 00:03:57 nebo bude v tak pokročilém stadiu
  třeba syndromu demence,
 • 00:04:03 že už nebude orientovaný,
  tak v takovém případě
 • 00:04:06 on může předem říci,
  co by si přál nebo nepřál.
 • 00:04:16 Amyotrofická laterální skleróza
 • 00:04:19 je chronické progresivní
  neurodegenerativní onemocnění.
 • 00:04:24 Je poměrně vzácné.
 • 00:04:26 Postihuje jednoho člověka
  ze 100 tisíc.
 • 00:04:31 Je to onemocnění,
  které dnes neumíme léčit
 • 00:04:34 a je ve 100 procentech
  případů smrtelné.
 • 00:04:40 Pacienti přežívají
  v průměru 3 až 5 let
 • 00:04:44 od sdělení definitivní diagnózy.
 • 00:04:52 My jako lékaři
  máme od školy povinnost
 • 00:04:56 všem pacientům pomoct,
  jak nejlépe umíme.
 • 00:04:59 Rozhodně je nechceme
  přivádět ke smrti,
 • 00:05:03 jak vlastně tady
  u týhle nemoci jsme nuceni.
 • 00:05:07 Takže i lékař cítí
  v tomto případě bezmoc.
 • 00:05:16 Čtyři roky, bude to možná pět,
 • 00:05:22 existuje nově ustanovení
  o takzvaném dříve vysloveném přání,
 • 00:05:26 které se má respektovat.
 • 00:05:29 Jsou teda pro to pravidla,
  jak to má vypadat.
 • 00:05:33 Musí to člověk sepsat sám,
  podpis musí být notářsky ověřený
 • 00:05:38 a musí tam být i vyjádření lékaře,
  že ten člověk, který to sepsal,
 • 00:05:43 byl poučen
  o důsledcích svého rozhodnutí.
 • 00:05:47 Ale podle týhle tý novely
 • 00:05:51 se dříve vyslovené přání
  má respektovat.
 • 00:05:59 Není to dlouho, ale už jo.
 • 00:06:02 Společnost se jmenuje Alsa.
 • 00:06:05 Je to nezisková společnost, která
  vznikla v rámci našich profesí,
 • 00:06:10 protože jsem všichni
  odborníci na různou tématiku
 • 00:06:14 a s pacienty s ALS
  jsme se setkávali každej po svým.
 • 00:06:19 A přišlo nám prostě hrozný,
  že se nemají kde setkávat,
 • 00:06:23 jak to známe od jiných onemocnění.
 • 00:06:26 Takže my jsme vlastně v rámci
  našich profesí se dali dohromady
 • 00:06:29 a tuto organizaci
  jsme založili sami.
 • 00:06:33 Pomáhá pacientům s amyotrofickou
  laterální sklerózou.
 • 00:06:37 To sdružení
  je vlastně složený z odborníků.
 • 00:06:41 To znamená, máme logopedy,
  lékaře, psychiatry,
 • 00:06:44 psychology, sociální pracovnice,
  samozřejmě fyzioterapeuty
 • 00:06:49 a snažíme se
  poskytnout komplexní péči
 • 00:06:53 o pacienty
  vlastně v České republice.
 • 00:06:56 Lidi se dostávají do situací, který
  jsou naprosto nepředvídatelný.
 • 00:06:59 A když si nevědí rady,
  tak jsme tady my.
 • 00:07:03 My se jim snažíme pomoct,
  takže oni můžou prostě kdykoliv
 • 00:07:06 se na nás obrátit a vědí,
  že tam jsme
 • 00:07:09 a že ať se bude prostě dít cokoliv,
  že my jim vždycky pomůžeme.
 • 00:07:14 A co se týká třeba institutu
  předem vysloveného přání,
 • 00:07:17 tak my samozřejmě s pacienty
  toto probíráme
 • 00:07:21 a my se je snažíme
  o tom informovat.
 • 00:07:25 A jelikož jsme navázaný
  na paliativní organizace,
 • 00:07:27 tak oni vědí,
  že pokud tento institut podepíšou,
 • 00:07:31 tak se k nim vlastně
  ta paliativní péče dostane
 • 00:07:34 a že o ně bude postaráno,
  že vlastně v té smrti nebudou sami,
 • 00:07:38 že nebudou umírat...
  Vlastně jim trošku přiblížíme to,
 • 00:07:42 co se bude dít
  a že na to prostě nebudou sami.
 • 00:07:48 Cesta domů
  má za hlavní cíl doprovodit
 • 00:07:52 těžce nemocného člověka
  až do jeho poslední chvilky doma,
 • 00:07:57 aby mohl zůstat
  se svými nejbližšími.
 • 00:08:01 Velkou podporou pro rodiny
  je to vědomí,
 • 00:08:05 že je možné zajistit
  v těch posledních dnech a týdnech
 • 00:08:12 všechnu potřebnou
  zdravotnickou péči,
 • 00:08:16 včetně podávání léků,
  podávání injekcí,
 • 00:08:20 které my převážně
  podáváme podkožní cestou,
 • 00:08:25 která je bezpečná a šetrná
  i v domácím prostředí,
 • 00:08:29 včetně hydratace, která
  se dá také poskytovat do podkoží,
 • 00:08:34 včetně toho,
  čeho se bojí lidé nejvíce,
 • 00:08:39 a to je tišení bolesti
  a tišení dušnosti a všech útrap,
 • 00:08:44 které můžou přicházet
  s postupující nemocí.
 • 00:08:51 To dříve vyslovené přání,
  pokud je sepsáno,
 • 00:08:55 tak nemá ze zákona
  omezenou dobu platnosti.
 • 00:08:57 Původně bylo,
  že bude platné jenom 5 let
 • 00:09:00 a pak se bude muset obměňovat.
 • 00:09:02 Ústavní soud to považoval
  za protiústavní a zrušil to,
 • 00:09:04 takže v tomto okamžiku
  teoreticky platí,
 • 00:09:07 že když si ho pacient sepíše,
  tak platí.
 • 00:09:10 Ale je to vždycky tak,
  to bych chtěla zdůraznit,
 • 00:09:14 že v okamžiku, kdy pacient
  je schopný o sobě na tom místě
 • 00:09:18 rozhodovat, tak žádné dříve
  vyslovené přání není relevantní.
 • 00:09:21 To znamená,
  uplatní se vždycky jenom,
 • 00:09:24 když už ten pacient
  nemůže rozhodovat.
 • 00:09:26 A samozřejmě
  je kdykoliv odvolatelné.
 • 00:09:32 V podstatě manželka,
  když potom byl přijat ten zákon,
 • 00:09:37 tak byla hrozně ráda,
  že vlastně něco takového existuje.
 • 00:09:42 Protože tenhle zákon
  umožňuje tomu člověku,
 • 00:09:47 aby ona o tom rozhodovala.
 • 00:09:50 A pokud ještě teda můžu
  z té druhé strany,
 • 00:09:54 ono to není jednoduché
  ani pro toho partnera
 • 00:09:58 nebo pro toho člověka, kdo
  s takovým nemocným člověkem žije,
 • 00:10:03 protože...
 • 00:10:09 Je to těžké někoho takzvané pustit,
 • 00:10:14 když prostě nadejde ten čas.
 • 00:10:16 Já jsem s tím byl
  úplně srozuměn celou dobu,
 • 00:10:20 že jednou nastane tahle chvíle,
 • 00:10:23 a přišlo to mnohem
  teda hezčím způsobem,
 • 00:10:28 než jsem očekával.
  Bylo to, řekl bych,
 • 00:10:32 pokud se dá použít
  takové slovo, ideální.
 • 00:10:36 Byli jsme spolu
  a držel jsem ji za ruku.
 • 00:10:39 Bylo to úplně ideální.
 • 00:10:42 A stejně jsem měl potom pocit:
  Neměl jsem zavolat ty doktory?
 • 00:10:48 A věděl jsem přitom, že ne.
  Jenom člověk se neubrání tomu
 • 00:10:52 v té chvíli, jestli by neměl
  učinit nějaký pokus o záchranu.
 • 00:10:57 My nemáme v tomhle okamžiku žádný
  registr dříve vyslovených přání,
 • 00:11:00 to znamená vlastně těžko radit,
 • 00:11:03 kam všude by pacient měl to
  svoje dříve vyslovené přání uložit.
 • 00:11:07 Ale určitě by ho měl mít
  u sebe doma,
 • 00:11:10 měl by ho určitě dát
  někomu z jeho blízkých
 • 00:11:13 a určitě by ho měl mít
  třeba u praktického lékaře.
 • 00:11:18 Pokud jde o tu euthanasii,
  já jsem samozřejmě taky laik,
 • 00:11:23 ale u té euthanasie
  jsme si mysleli, že to je vlastně
 • 00:11:26 jakoby vnější
  aktivní pomoc tomu odchodu.
 • 00:11:29 Ten člověk se rozhodne,
  chce odejít a tomu někdo pomáhá.
 • 00:11:35 A to je dost podstatný rozdíl,
  protože v tomto případě
 • 00:11:39 ten pacient zvolí to,
  aby mu nikdo nepomohl.
 • 00:11:46 K tomu odchodu.
 • 00:11:48 Jenom prostě v jisté fázi
  už nebyla poskytnuta pomoc.
 • 00:12:09 ZPÍVÁ LATINSKY
 • 00:12:19 Kuba se narodil jako nedonošený
 • 00:12:23 a v podstatě bezprostředně
  se zjistilo,
 • 00:12:26 že má vrozenou zrakovou vadu.
 • 00:12:30 A dál ta situace se vyvíjela tak,
 • 00:12:33 že asi v jeho půl roce
  jsme zjistili,
 • 00:12:37 ačkoliv byl propuštěný s tím,
  že nemá žádný neurologický nález,
 • 00:12:40 na základě
  jakoby toho předčasného porodu,
 • 00:12:42 tak jsme zjistili,
  že má levostrannou obrnu.
 • 00:12:46 Dětskou mozkovou obrnu
 • 00:12:49 vlastně způsobenou
  tím předčasným porodem.
 • 00:12:53 Tím v podstatě se začala vyvíjet
  nějak ta situace,
 • 00:12:56 jak bojovat s tou situací,
 • 00:12:59 jak pomoct,
  jak se rozhodnout, co dělat.
 • 00:13:02 Hledat odborníky, kteří by mohli
  tu situaci nám pomoct řešit.
 • 00:13:15 Když přijdeš na svět, nic netušíš.
 • 00:13:19 Co na tě čeká, to uvidíš.
 • 00:13:24 Někdo má štěstí, druhý má míň.
 • 00:13:28 Začínáš stejně, někde je stín.
 • 00:13:32 Co se týká historie,
  tak začal už v mateřské škole.
 • 00:13:35 Sice se tenkrát
  jmenovala speciální,
 • 00:13:38 ale bylo to ve vývoji,
  začátek 90.let,
 • 00:13:40 tak to moc společného se speciálním
  vzděláním určitě nemělo.
 • 00:13:43 Ale díky tomu, že to existovalo,
  tak aspoň Kuba mohl
 • 00:13:47 už mezi vrstevníky,
  být v předškolním věku mezi dětmi.
 • 00:13:52 Pak bylo to rozhodování, jak dál.
 • 00:13:54 Zvažovali jsme taky,
  jestli běžná základní škola,
 • 00:13:58 nebo nějaká speciální,
  ale já jsem razil celý život
 • 00:14:03 ten trend, zkus tu běžnou
  nebo to, co zvládají
 • 00:14:07 všichni ostatní, protože věřím ,
  že to zvládneš také.
 • 00:14:10 Když bude nejhůř, vždycky se dá
  ustoupit krok dozadu, krok zpět.
 • 00:14:14 A musím říct, že za celý ten život
  ať už základní škola, gymnázium,
 • 00:14:18 teď konzervatoř,
  tak v podstatě absolvuje všechno
 • 00:14:21 jako běžný školák, jako běžné děti.
  A vychází to.
 • 00:14:26 Samozřejmě je to díky
  jeho píli a vytrvalosti,
 • 00:14:29 kterou tedy obdivuju,
  sám bych ji asi neměl,
 • 00:14:32 ale dokázal všechno zvládnout.
 • 00:14:34 Musíš žít z toho, co život ti dá,
 • 00:14:37 znát svoje přednosti a na ně dát.
 • 00:14:41 Později uvidíš, že vše jde snáz.
 • 00:14:45 Pomáhat druhým, o to se snaž.
 • 00:14:53 Osobnost Kuby je veliká.
 • 00:14:56 Je to veliká osobnost.
 • 00:14:59 Je nesmírně
  šikovnej, chytrej, pohotovej.
 • 00:15:04 Člověk mu z hodiny
  na hodinu zadá úkol
 • 00:15:07 a on je schopen
  ho do příští hodiny zpracovat.
 • 00:15:11 Pomáhají mu vlastně
  takový ty dejchavý cvičení,
 • 00:15:14 pomáhají mu tom, že uvolní
  to tělíčko, čili je schopen,
 • 00:15:18 když se opravdu hodně uvolní,
 • 00:15:21 tak i mluvit naprosto
  plynně, souvisle větu.
 • 00:15:25 Já jsem z toho
  vždycky úplně vyjevená,
 • 00:15:27 že dává souvislou větu.
 • 00:15:30 PĚVECKÉ CVIČENÍ
  Mon, mon, mon. Mon, mon, mon...
 • 00:15:36 Mon, mon, mon. Mon, mon, mon...
 • 00:15:42 Mamo, memo, mamo, memi,
  mamo, memi, mamo, memi, mamo, memi.
 • 00:15:51 Mamo, memo, mamo, memi,
  mamo, memi, mamo, memi, mamo, memi.
 • 00:16:00 Tak já jsem, já jsem...
 • 00:16:07 Tak určitě je to velice,
 • 00:16:11 velice, velice...
 • 00:16:16 Povzbuzující.
  A já jsem strašně rád,
 • 00:16:20 protože jednak mi Tomáš moc...
 • 00:16:27 Moc... Moc... Moc...
 • 00:16:32 Moc mi... Moc mi...
 • 00:16:37 -Pomáhá.
  -Pomáhá.
 • 00:16:42 Přenes, mě příteli, na druhý břeh,
 • 00:16:46 na první schůdek mě vystoupit nech.
 • 00:16:52 Na první schůdek zdola.
 • 00:16:57 Jen malou chvíli a poplujem zpět,
 • 00:17:01 chtěl bych se podívat
  na tamten svět,
 • 00:17:08 kdo mě volá.
 • 00:17:12 Pam,
 • 00:17:14 pam, pa, dam,
 • 00:17:18 pam, pa, dam,
 • 00:17:22 pam, pa, dam.
 • 00:17:27 Nalož mě, příteli,
  na vratký prám...
 • 00:17:30 Když přišel,
  v zásadě nedokázal povolit čelist,
 • 00:17:34 aby vůbec něco vyslovil.
 • 00:17:36 Všechno měl zaťaté na zubech,
  jak se říká.
 • 00:17:39 Na bradě.
  A byla to velká práce před náma.
 • 00:17:45 Na straně druhé, věci typu
  jeho zdravotní problémy,
 • 00:17:48 které teda má,
 • 00:17:51 tak vůbec se nám
  jako nepletly do cesty,
 • 00:17:54 protože Jakub
  všechno dokonale nahrazoval
 • 00:17:57 velikánskou pílí,
  neuvěřitelnou pokorou
 • 00:18:02 a hlavně teda tím,
  jak prostě dokázal
 • 00:18:06 se vžít do všeho,
  co jsem mu říkala.
 • 00:18:09 A protože zpěv
  je psychofyzická záležitost
 • 00:18:12 a je to otázka představivosti...
 • 00:18:16 Když budu hrát na housle, tak
  vás ten váš kantor zkontroluje.
 • 00:18:21 Nebo když budu hrát na klavír.
  Ale ten zpěvák,
 • 00:18:24 ten kantor
  tomu zpěvákovi opravdu musí dávat
 • 00:18:27 návody neb do něj nevleze, tak
  to je někdy opravdu otázka toho:
 • 00:18:32 Představ si jako když... A Kuba
  má neuvěřitelnou představivost.
 • 00:18:37 To, co možná mu někde chybí,
  tak tady mu všude přebývá.
 • 00:18:53 Já jsem vlastně byla
  docela mohutně překvapená tím,
 • 00:18:59 jak dalece postižený on byl.
 • 00:19:02 Takže my jsme spolu začali
  vlastně pracovat
 • 00:19:05 takovými velmi jednoduchými
  manipulacemi s tělem
 • 00:19:07 a do toho jsme
  se vlastně vraceli vývojově zpátky,
 • 00:19:11 aby mohl do toho vykřiknout,
  zakňourat, zafňukat,
 • 00:19:16 aby se vrátil
  k těm původním zdrojům.
 • 00:19:19 A najednou zjistil Jakub,
 • 00:19:22 že je to prostor,
  kde se cítí daleko svobodněji.
 • 00:19:28 ... přece jen tváří v tvář,
 • 00:19:32 přece jen tváří v tvář.
 • 00:19:36 Ta jeho pouť vede tmou,
 • 00:19:39 za světlem já šel bych rád...
 • 00:19:43 My jsme s Jakubem
  hledali jeho hřivnu.
 • 00:19:47 My jsme hledali prostor,
  pro který on má vlastně vášeň.
 • 00:19:52 A když jsem ho uslyšela zpívat,
  tak jsem pochopila, že ta vášeň
 • 00:19:56 skutečně je v tom zpěvu.
  A tady je důležité si uvědomit,
 • 00:20:00 že zpěv skutečně
  předchází mluvnímu projevu,
 • 00:20:05 že vývojově je daleko starší
  a že každý člověk, který se narodí,
 • 00:20:10 se narodí s dispozicí
  hlasově se projevovat,
 • 00:20:13 ale projevuje to,
  jak se prožívá, jak se prociťuje.
 • 00:20:17 A teprve později
  se dovyvíjí v mozku
 • 00:20:21 ty části,
  které zprostředkovávají mluvu.
 • 00:20:24 A tou mluvou
  začíná být velmi omezována
 • 00:20:27 ta stoprocentní hlasová svoboda.
 • 00:20:29 A toho
  jsme začali s Jakubem využívat.
 • 00:20:32 Protože já mohu nazvat
  to období před tou mluvou
 • 00:20:36 jako prapěvecké
  nebo prepěvecké období
 • 00:20:39 a my jsme nejdřív třeba jenom
  na jednu slabiku spolu zpívali.
 • 00:20:45 Nebo jenom na jednu hlásku
  jsme si zpívali.
 • 00:20:49 ZPÍVÁ LATINSKY
 • 00:21:19 Kubu jsem potkávala na různých
  akademiích a přehlídkách
 • 00:21:25 a vnímala jsem, jak nádherně zpívá.
  Slovo dalo slovo, nějaké štěstí,
 • 00:21:29 Kuba sem přijel inkognito,
  vyzkoušel si akustiku
 • 00:21:33 a postupně jaksi jsme se domluvili
 • 00:21:35 a začali jezdit pomáhat
  s prováděním, se zpíváním.
 • 00:21:39 On tu hlavně organizuje
  koncert adventní
 • 00:21:43 a další zpívání proto,
  aby tady na Humprechtě
 • 00:21:47 vytvořili něco zajímavého,
  nějaké krásné setkání s hudbou.
 • 00:21:53 ZPÍVÁ LATINSKY,
  V MÍSTNOSTI JE DOBRÁ AKUSTIKA
 • 00:23:00 Když začal vlastně studovat
  na konzervatoři,
 • 00:23:04 tak tím, že bydlí v Praze,
  tak se dostal z našeho dosahu,
 • 00:23:09 z dosahu rodičů, což je úžasný.
  Doporučuju všem rodičům,
 • 00:23:15 kteří mají
  dítě s nějakým handicapem,
 • 00:23:19 poslat ho trošku dál od sebe.
 • 00:23:22 Obdivuju ho,
  jak zvládá cestování po Praze
 • 00:23:28 a jak zvládá i dodržovat časy,
  protože Kuba je takovej trošičku
 • 00:23:34 půl metru nad zemí,
  co se týká času,
 • 00:23:37 takže jako dostavit se včas
  na některý akce,
 • 00:23:41 je trošku problém.
  Tak to se naučil velice rychle.
 • 00:23:44 V tý Praze mu nic jinýho nezbylo.
 • 00:23:47 A úžasný,
  co se týká tý samostatnosti, je,
 • 00:23:52 když mi zavolá a řekne:
  Mamko, já jsem si vypral.
 • 00:23:55 Já přijedu až za 14 dní,
  tak jsem si ty věci vypral.
 • 00:23:58 Ale neboj.
  Černý zvlášť, ostatní zvlášť.
 • 00:24:02 Takže to je úžasný.
 • 00:24:04 Snad řek jsem víc,
  než chtěl jsem říct.
 • 00:24:08 To už se stává.
 • 00:24:11 Bude to tím, že dobře vím,
  že jsi ta pravá.
 • 00:24:19 -Že se mi hlava točí...
  -Za to může šeřík snad.
 • 00:24:23 A tužkou na obočí
  chtěl bych zkusit verše psát.
 • 00:24:27 To všechno bude jenom tím,
  že dávno dobře vím,
 • 00:24:31 že láska nedá lidem spát.
 • 00:24:34 Úplně poprvé
  jsem se s Kubou potkala na táboře,
 • 00:24:37 ale to už je hrozně moc let zpátky.
 • 00:24:41 A tenkrát jsme spolu
  zas až tolik nekomunikovali,
 • 00:24:44 i když je pravda, že asi všem
  se Kuba už tehdy zaryl do paměti,
 • 00:24:49 protože byl takový
  vtipný, vnímavý a tak.
 • 00:24:52 A Kuba už tehdy
  pro mě byl hodně zajímavý
 • 00:24:57 a mě strašně zajímalo,
  co zpívá v hodinách.
 • 00:25:00 A tak nějak
  jsem ty skladby začala přebírat
 • 00:25:03 a učit se ty doprovody.
 • 00:25:06 A tak jsme vlastně
  začali spolu zpívat.
 • 00:25:09 Já jsem nejdřív s ním
  zkoušela hrát jako klavíristka
 • 00:25:12 a pak nás nějak napadlo,
  že bychom mohli spojit síly
 • 00:25:16 a hlasy,
  a tak začaly i ty naše duety.
 • 00:25:22 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2016

Související