iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 10. 2011
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
6866
zhlédnutí

Klíč

Spinální muskulární atrofie

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Klíč

 • 00:00:26 V rámci sociální služby raná péče
  poskytujeme podporu rodinám
 • 00:00:31 s dětmi
  se zdravotním znevýhodněním.
 • 00:00:36 Hlavně se zaměřujeme
  na rodiny s dětmi
 • 00:00:40 se spinální muskulární atrofií.
 • 00:00:43 Nabízíme informace, konzultace,
  poradenství o zdravotním stavu,
 • 00:00:50 o rehabilitačních pomůckách,
  o tom, na co mají rodiny nárok,
 • 00:00:54 o jaké příspěvky mohou žádat.
  Často je doprovázíme při integraci
 • 00:01:01 dětí do mateřské školy,
  do základní školy.
 • 00:01:05 Ty otázky
  jsou skutečně velmi široké,
 • 00:01:08 protože každé dítě má jiné potřeby
  v souvislosti s věkem
 • 00:01:12 a jeho zdravotním postižením.
  Ten proces je dlouhodobý
 • 00:01:16 a ty rodiny někdy
  ztrácí trpělivost a naději,
 • 00:01:20 protože děti zůstávají někdy
  v nemocnicích i půl roku.
 • 00:01:27 Ta peripetie byla trošku delší,
  protože jsme chodili na plavání
 • 00:01:30 a Andulkou, ale ten pohyb její byl
  úplně jiný než těch ostatních dětí.
 • 00:01:34 No a tam nás upozornili na to,
  že špatně zvedá hlavičku,
 • 00:01:38 nespolupracuje v té vodě tak,
  jak má.
 • 00:01:41 Takže nám řekli,
  že mají nějakého pana doktora,
 • 00:01:44 kterej se jim kouká na ty děti,
  když se jim něco nezdá,
 • 00:01:48 pro jistotu. Takže nás objednali
  k tomuto lékaři,
 • 00:01:51 který teda vyslovil podezření,
  ale neřekl ho nahlas.
 • 00:01:55 Řekl prostě,
  že tam nějaký problém je.
 • 00:01:58 No a tím problémem bylo to,
  že nás poslal na další vyšetření,
 • 00:02:01 tam nás poslali na další vyšetření,
  až jsme se dostali k diagnóze
 • 00:02:06 spinální muskulární atrofie,
  která je geneticky potvrzena.
 • 00:02:10 Tady má Andulka vlastně
  takový svoje pojízdný ARO.
 • 00:02:14 Tady má plicní ventilátor,
  který teda za ni dýchá
 • 00:02:18 v případě potřeby,
  v případě infektu
 • 00:02:21 nebo při tom odpočívání a spánku.
 • 00:02:23 Tady má odsávačku,
  kterou se odsávají sekrety.
 • 00:02:29 Když je napojená, tak se odsávají
  přes takovýto uzavřený okruh.
 • 00:02:34 Potom když je na vozíčku
  a není napojená na ventilátoru,
 • 00:02:37 tak se odsává pomocí odsávacích
  cévek a sterilních rukavic.
 • 00:02:42 Někdo dokáže odsávat i pinzetou,
 • 00:02:45 ale my máme radši
  ty sterilní rukavice.
 • 00:02:47 Jinak tady má
  spoustu různých věcí,
 • 00:02:50 který k tý její péči jsou potřeba.
 • 00:02:52 Spoustů filtrů různých,
  který jsou součástí vybavení
 • 00:02:56 toho ventilátoru,
  které se mění dle potřeby.
 • 00:03:00 Některé se mění každý den,
  některé jednou za dva, tři dny.
 • 00:03:04 Spinální svalová atrofie
  je vrozené onemocnění,
 • 00:03:07 takže se s tím
  v podstatě pacient narodí.
 • 00:03:10 Je to autozomální recesivní
  onemocnění, to znamená,
 • 00:03:13 že se v podstatě může narodit
  takové dítě i zdravým rodičům,
 • 00:03:18 protože rodiče mohou být
  buď nosiči vlohy pro tuto nemoc,
 • 00:03:22 nebo může ta nemoc vzniknout nově
  u toho jejich dítěte.
 • 00:03:28 Jedná se
  o primárně postižení nervů,
 • 00:03:32 které druhotně vede
  ke svalové slabosti.
 • 00:03:36 To znamená, že ty děti
  mají svalovou slabost
 • 00:03:39 hlavně v oblasti pletenců končetin.
 • 00:03:42 To znamená, že prvně se to objeví,
 • 00:03:44 že mají děti
  potíže s chůzí do schodů,
 • 00:03:48 ze schodů. Je to nemoc, která
  se může objevit v každém věku.
 • 00:03:51 To znamená,
  že existují i těžší formy,
 • 00:03:54 kdy se dítě narodí a je vidět,
  že má nižší napětí svalů,
 • 00:03:59 že se trošku atypicky hýbe
  než ostatní děti.
 • 00:04:05 Typy SMA se dělí podle tíže.
  Obecně se rozlišují čtyři typy.
 • 00:04:10 První typ, kdy dítě není vůbec
 • 00:04:13 pro tu svalovou slabost
  schopno se samo posadit.
 • 00:04:16 Druhý typ, kdy samo sedí, ale není
  schopno se samo postavit a chodit.
 • 00:04:20 Třetí typ - chodí, ale dočasně.
 • 00:04:24 A čtvrtý, to je ten pozdní typ,
  kdy se to objeví až v dospělosti,
 • 00:04:27 kdy v podstatě chodí, ale mají
  lehkou pletencovou slabost.
 • 00:04:34 Andulka, ač je jednička,
  tam je všude psáno,
 • 00:04:38 že se dožívají
  nějakých dvou let maximálně,
 • 00:04:40 tak Andulce dneska je jedenáct,
  v listopadu jí bude dvanáct roků,
 • 00:04:44 chodí do normální základní školy,
  normálně komunikuje,
 • 00:04:48 jí tuhou stravu.
  Je teda částečně ventilovaná.
 • 00:04:52 To je největší problém
  u těch spinálek,
 • 00:04:56 že vlastně ty dýchací problémy
 • 00:04:58 nastanou
  při tý jedničce strašně brzo.
 • 00:05:03 Andulka dýchací problémy
  začala mít ve třech letech
 • 00:05:06 a od té doby
  je částečně ventilovaná.
 • 00:05:10 Normálně si dýchá sama.
  Když je nemocná, hodně zahleněná,
 • 00:05:14 tak je na ventilátoru.
  Když si potřebuje odpočinout,
 • 00:05:18 je na ventilátoru.
  A spinká na ventilátoru.
 • 00:05:22 -Mami.
  -No?
 • 00:05:23 Můžu mít tu krabičku
  chvilku v ruce?
 • 00:05:28 -Ne. -Ne?
  -Ne. Sedí se dobře? -Jo.
 • 00:05:32 Domácí plicní ventilace není ještě
  úplně tak standardní
 • 00:05:35 jako třeba to,
  že někdo nemá ruku nebo nohu.
 • 00:05:39 A pomůcky, které jsou potřeba
  k té plicní ventilaci,
 • 00:05:44 jako jsou odsávací cévky, rukavice,
  ty v pojišťovně nemají svůj kód.
 • 00:05:49 To znamená, že je nutno přes
  revizního lékaře požádat o výjimku
 • 00:05:53 a potom už normálně
  to pojišťovna hradí.
 • 00:05:56 Zase v určitém množství,
  které ta pojišťovna povolí.
 • 00:06:06 Tracheostomie byla Andulce zavedena
  na podzim roku 2002.
 • 00:06:12 To jí byly zhruba tři roky.
  My teda jí říkáme tráša,
 • 00:06:16 protože tak nějak
  už jsme se skamarádili a sžili
 • 00:06:19 a je to prostě součást
  našeho běžného života.
 • 00:06:27 Týká se to pouze svalů,
  ale bohužel i svalů dýchacích.
 • 00:06:32 To znamená,
  že jejich dalším limitem
 • 00:06:34 kromě hybnosti je i dýchání.
 • 00:06:37 A u těch těžších forem
  dokonce i poruchy polykání
 • 00:06:41 a v podstatě nutrice.
 • 00:06:44 Takže to jsou takové
  tři limitující faktory,
 • 00:06:47 které je pak provázejí životem
  a můžou vést až k tomu,
 • 00:06:50 že zkracují délku života.
 • 00:06:55 Pokud je zdravá,
  tak to není tak hrozný.
 • 00:06:58 Ona se sama neotočí.
 • 00:07:00 Ona sama neotočí
  z jedné strany ani hlavičku,
 • 00:07:03 takže potřebuje odsávat, potřebuje
  položit ruku tak, jak zrovna...
 • 00:07:08 Člověk normálně
  se sám tisíckrát otočí,
 • 00:07:11 než najde tu správnou polohu.
  Ona ne.
 • 00:07:14 Musíte se k ní zvednout
  a musíte ji otočit tolikrát,
 • 00:07:17 kolikrát ona si řekne,
  než najde tu správnou polohu.
 • 00:07:20 Když je nemocná, je hodně
  zahleněná, odsáváte,
 • 00:07:23 máte pocit, že nespíte vůbec.
  Tam je strašně důležitá
 • 00:07:26 velká opora v manželovi,
  protože se střídáme.
 • 00:07:30 Už jsme se naučili,
  když cítíme, že jeden vstává,
 • 00:07:33 tak ten druhý se otočí na druhý bok
  a nereaguje vůbec,
 • 00:07:36 protože ví, že ta minutka
  spánku navíc dá strašně moc.
 • 00:07:49 Andulka do školky
  začala chodit v roce a půl.
 • 00:07:52 U těch spinálek je problém v tom,
  že mívají fascikulaci jazyka.
 • 00:07:56 A u tý jedničky, právě jsme se
  tenkrát dočetli, to, že nemluví.
 • 00:08:02 Takže protože Andulka
  měla snahu mluvit,
 • 00:08:06 byla upovídaná,
  tak jsme ji dali do tý školky,
 • 00:08:10 aby se co nejvíce rozvíjela.
 • 00:08:13 Andulka se hrozně těší do školy.
  Já bych každý mámě přála,
 • 00:08:16 aby její dítě se těšilo do školy
  tak, jak se těší Andulka.
 • 00:08:22 My jsme vůbec
  něco takovýho nepřipouštěli,
 • 00:08:25 jestli si Aničku nechat,
  nebo nenechat.
 • 00:08:27 My jsme prostě měli druhé dítě,
  to druhé dítě je sice jiné
 • 00:08:31 než to první, ale pro nás
  ona je v podstatě zdravá.
 • 00:08:35 Jenom má něco navíc.
  Ale jinak jako nikdy jsme nad tím
 • 00:08:38 tímhle způsobem neuvažovali.
  Je to součást nás.
 • 00:08:47 Na našich webových stránkách
  jsme zřídili také diskuzní fórum
 • 00:08:51 pro rodiče, kam rodiče
  sami dávají své příspěvky.
 • 00:08:56 V rámci tohoto fóra si často
  poskytují vzájemnou podporu,
 • 00:09:00 protože maminka s dítětem,
  které se ocitlo v nemocnici
 • 00:09:05 a hrozí mu tracheostomie,
  tak se cítí bezradná.
 • 00:09:09 A pomocí diskuzního fóra
  se jí ozve jiná maminka,
 • 00:09:12 která si tím vším prošla,
  a dá jí určitou naději.
 • 00:09:16 Že skutečně teď
  je to pro to dítě lepší,
 • 00:09:18 že se mu lépe dýchá
  a že tu péči zvládá.
 • 00:09:22 Smečno je podstatě
  pro nás taková jakoby možnost
 • 00:09:27 někde něco konzultovat,
  někde si nechat poradit.
 • 00:09:31 Nebo naopak my můžeme být
  zdrojem nějaké inspirace.
 • 00:09:36 V podstatě v době, kdy my
  jsme se spinálkou seznámili,
 • 00:09:39 nebo sžívali jsme se s ní,
  tak tady nebyla žádná jakoby,
 • 00:09:44 žádné sdružení rodičů,
  něco jako třeba Smečno,
 • 00:09:51 která by nějakým způsobem
  umožnila výměnu nějakých informací.
 • 00:09:55 Takže samozřejmě
  snažili jsme se něco hledat,
 • 00:09:58 nějakým způsobem jsme komunikovali,
  něco malinko jsme si přeložili.
 • 00:10:02 No a potom vlastně z aktivity
  jednoho z rodičů,
 • 00:10:06 který taky má postižené dítě
  nebo dítě se spinálkou,
 • 00:10:10 tak v podstatě
  se to propojilo na Smečno.
 • 00:10:14 A od té doby to funguje.
 • 00:10:20 Rodinám s dětmi se svalovou atrofií
 • 00:10:24 nabízíme také
  psychorehabilitační pobyty,
 • 00:10:28 které probíhají většinou zde -
  v rodinném centru Smečno.
 • 00:10:33 Rodiny přijíždějí obvykle na víkend
 • 00:10:36 a pro rodiče je připraven
  odborný relaxační program.
 • 00:10:41 Součástí pobytu
  bývá i dětský program,
 • 00:10:44 který si děti vždy užijí.
 • 00:10:47 V týmu máme kolegyni, která má sama
  dítě se spinální muskulární atrofií
 • 00:10:54 a ví, s čím vším
  se rodiče setkávají,
 • 00:10:57 protože si tím sama prošla.
 • 00:11:02 Anička byla hodně šikovná.
  Je to inteligentní, milá holčička,
 • 00:11:06 která byla plná síly a takových
  dětských aktivit běžných,
 • 00:11:13 až na to, že byla pomalejší
  v tom vývoji fyzickém.
 • 00:11:16 Ale protože máme tři děti,
  je třetí v pořadí,
 • 00:11:19 a prostřední syn byl také takový,
  tak jsme to neřešili.
 • 00:11:22 Nicméně ona dostala neštovice
  a ty neštovice
 • 00:11:26 byly určitý spouštěč
  tohoto genetického onemocnění.
 • 00:11:29 A potom bohužel očkování na živou
  vakcínu, živou vakcínou,
 • 00:11:32 To samozřejmě kdybychom věděli,
  tak by se neočkovala.
 • 00:11:35 Tam se jako zásadně zhoršila.
  A tím nás vedly ty kroky
 • 00:11:39 do neurologické ambulance.
  A v podstatě v roce a půl
 • 00:11:44 byla diagnostikována z krve
 • 00:11:46 spinální svalová atrofie
  druhého typu.
 • 00:11:51 Jsou jí čtyři roky v tuto chvíli,
 • 00:11:53 takže ten život
  byl ty čtyři roky velmi pestrý,
 • 00:11:56 protože to onemocnění
  je progresivní a nevyléčitelné
 • 00:11:59 a bohužel my tu progresi vidíme
  za ty čtyři roky dost rychlou.
 • 00:12:10 Ty děti většinou nezvládají
  samy chůzi bez opory.
 • 00:12:15 To se nám i podařilo.
  Podařilo se nám chodit s chodítkem
 • 00:12:20 tady přes celý dům po těch všech
  peripetiích a rehabilitacích.
 • 00:12:24 Ale trvalo to zhruba rok, rok a půl
  a jsme zase zpátky v té progresi,
 • 00:12:29 že už nezvládneme se udržet.
  Teď vlastně na tom stendru stojí,
 • 00:12:32 protože ta vertikalizace
  je důležitá, ale sama už nezvládne.
 • 00:12:39 Anička do církevní mateřské školky
  nastoupila v Českých Budějovicích.
 • 00:12:43 Tu školku vedou řeholní sestřičky.
 • 00:12:46 Takže když jsme potom přemýšleli,
  kde bude pokračovat ve škole,
 • 00:12:50 tak se naskytla možnost pokračovat
  v církevní základní škole,
 • 00:12:53 která je hned vedle.
  Tu vede také kongregace sester.
 • 00:12:58 A ještě, protože máme pár kamarádů
  s tímto onemocněním,
 • 00:13:03 takže jsme zvažovali,
  že by možná bylo i lepší,
 • 00:13:06 kdybychom byli dva,
  protože by měli něco společného,
 • 00:13:11 měli by určitou
  problematiku společnou.
 • 00:13:13 A shodou okolností
  jsme se ptali človíčka se SMA,
 • 00:13:17 kterému je 13, jestli by
  ty děti nechal ve stejné třídě,
 • 00:13:21 nebo by je dal zvlášť,
  tak on říkal, že by je dal zvlášť,
 • 00:13:24 aby měli kamarády,
  aby si udělali to své teritorium,
 • 00:13:27 ale zároveň by na chodbě
  a v těch společných prostorách,
 • 00:13:30 v družině byli společně.
 • 00:13:34 Protože jsme mladá rodina,
  pracovitá,
 • 00:13:37 máme spoustu závazků,
  hypotéky, splácení a tak dál,
 • 00:13:41 tak samozřejmě nás to zarazilo,
  protože musíte přehodnotit
 • 00:13:46 ještě další věci, co se týče
  toho každodenního života,
 • 00:13:52 manžel je dost na cestách,
  abychom to všechno zvládli.
 • 00:13:55 Těch pomůcek
  a finančního zázemí je potřeba,
 • 00:14:00 takže i on sám udělal velké
  rozhodnutí ve své profesní kariéře.
 • 00:14:06 Požádal zaměstnavatele
  o změnu místa tak,
 • 00:14:10 aby mohl být častěji doma
  a být blíž.
 • 00:14:24 Já bych řekla, že spíš
  ještě závažnější problém
 • 00:14:27 u té zdravotní pojišťovny je ten,
  že ono se nepočítá vůbec
 • 00:14:30 v České republice s tím,
  že děti rostou.
 • 00:14:34 Vozíček je přiznaný
  jednou za 5 let.
 • 00:14:38 My žijeme s diagnózou 4 roky
  a máme třetí vozík v pořadí.
 • 00:14:49 Fakticky to bylo tak,
  že první vozík stál 52 tisíc,
 • 00:14:52 byl tam doplatek 25 tisíc.
  Ten měla na tři roky.
 • 00:14:56 Druhý vozík,
  který má ještě tady vevnitř,
 • 00:15:00 protože v zimním oblečení
  už se nevleze do něj,
 • 00:15:03 jsme museli celý pořídit
  v částce 70 tisíc,
 • 00:15:06 protože nelze, žádná kategorie
  neexistuje, máte jeden vozík doma.
 • 00:15:11 A ten třetí vozíček, který jsme
  potřebovali pro školní docházku,
 • 00:15:16 tak bylo potřeba udělat to tak,
  ten proces je takový,
 • 00:15:21 že musíte vrátit ten první,
  z té částky, kterou jste dopláceli,
 • 00:15:25 neuvidíte ani korunu,
  to nelze, to prostě tak je,
 • 00:15:28 ten vozíček se vrátí a teprve potom
  vám můžou schválit zase další.
 • 00:15:33 Přičemž z té částky 96 tisíc
  pojišťovna schválila 50 tisíc.
 • 00:15:39 -Co vidíme ve třídě vepředu?
  -Tam ty číslice.
 • 00:15:42 Ano. Jablíčka, číslice. Aničko!
 • 00:15:48 -Stromeček.
  -Dobře. Podzimní stromek.
 • 00:15:51 Toto postižení spinální svalová
  atrofie nepostihuje intelekt.
 • 00:15:54 Ty děti jsou poměrně chytré,
  šikovné, mají čas
 • 00:15:59 soustředit se na určitou činnost.
  Takže jak tak pozoruji,
 • 00:16:03 tak jsme třeba Aničku opravdu
  zaměřili i na to učení jazyků.
 • 00:16:08 Od dvou let chodíme na angličtinu.
  A máme i přátele v zahraničí,
 • 00:16:12 takže má motivaci určitou,
  že prostě ví,
 • 00:16:15 proč ten jazyk jakoby je potřeba.
 • 00:16:19 VÝUKOVÝ PROGRAM ANGLIČTINY
 • 00:16:29 Nakonec mně se moc líbí,
  když se potom setkám s těmi lidmi
 • 00:16:33 se SMA v dospělosti a vidíte,
  někdo má specializaci na počítače,
 • 00:16:37 někdo na jazyky. Jsou to lidé,
  kteří působí na vás jako osobnosti.
 • 00:16:42 Nejsou to lidé,
  kteří čekají na pomoc druhých.
 • 00:16:45 Jako jenom na pomoc.
  Oni samozřejmě tu nemoc potřebují
 • 00:16:47 v té sebeobsluze,
  ale působí na mě velmi vyrovnaně
 • 00:16:51 a mnohdy lépe
  než kdekterý zdravý člověk,
 • 00:16:54 který ty schopnosti a možnosti
  má daleko větší.
 • 00:17:03 Mám byt na stejném poschodí,
  jako bydlí moji rodiče,
 • 00:17:06 což je pro mě ulehčení,
  protože potřebuju
 • 00:17:09 v podstatě téměř pořád
  pomoc nějaké osoby.
 • 00:17:15 Mám byt 1+1.
  Zařídila jsem si ho podle sebe
 • 00:17:18 jako každý jiný vrstevník
  a mám takový svoje soukromí,
 • 00:17:22 že když se chci zavřít
  do toho bytu, tak mě nikdo neruší.
 • 00:17:26 Pracuju z domova na počítači.
 • 00:17:30 Vlastně dělám to,
 • 00:17:33 že doplňuju
  do tabulek informace o firmách
 • 00:17:36 pro jednu brněnskou firmu.
 • 00:17:41 Protože péče o děti
  se spinální svalovou astrofií
 • 00:17:45 je velice náročná,
 • 00:17:47 tak nabízíme
  také odlehčovací pobyty.
 • 00:17:50 V rámci odlehčovacích pobytů jezdí
 • 00:17:53 sem do rodinného
  centra Smečno jen děti.
 • 00:17:56 A rodiče během
  tohoto pobytu mají čas pro sebe.
 • 00:17:59 Mohou si odpočinout,
  mohou jet na dovolenou.
 • 00:18:03 Kromě herního programu
  nebo zábavního programu
 • 00:18:07 je připravena také fyzioterapie,
  canisterapie, hipoterapie.
 • 00:18:14 Jezdí k nám psycholog,
 • 00:18:17 takže s dětmi realizujeme
  psychorelaxační cvičení.
 • 00:18:21 Jezdí sem arteterapeutka,
  takže děti malují anebo tvoří.
 • 00:18:28 Za velký úspěch považujeme to,
  že se nám v letošním roce
 • 00:18:32 povedlo zrealizovat
  mezinárodní konferenci
 • 00:18:36 s názvem
  Multidisciplinární péče o pacienty
 • 00:18:41 s nervosvalovým onemocněním.
  Specifikem této konference je,
 • 00:18:45 že na jednom místě se setkají
  pečující rodiny
 • 00:18:50 a všichni odborníci,
  kteří o děti pečují.
 • 00:18:53 To znamená, na konferenci
  jsou lékaři, zdravotní sestry,
 • 00:18:58 fyzioterapeuté, ergoterapeuté,
  speciální pedagogové,
 • 00:19:02 sociální pracovnice
  a hlavně pečující rodiny.
 • 00:19:07 Často máme zúžený obraz při pohledu
  na spinální muskulární atrofii
 • 00:19:13 právě naší odborností.
 • 00:19:15 A tady je možnost
  si ten obraz rozšířit
 • 00:19:19 a vidět toto onemocnění
  v jiných dimenzích.
 • 00:19:26 Že má Dominik SMA jsme se dozvěděli
  v 8.měsíci jeho věku.
 • 00:19:30 Poslali nás na neurologii,
  tam mu udělali vyšetření
 • 00:19:35 a na základě toho vyšetření
  zjistili, že má SMA.
 • 00:19:39 Pan docent nám nejdřív
  asi hodinu vyprávěl o tom,
 • 00:19:43 že můžeme mít
  s manželem znova děti.
 • 00:19:46 A měli jsme 25 procent šanci,
  že se Dominik nám takhle narodí.
 • 00:19:52 Nemocnej s SMA.
 • 00:19:55 Vlastně nám sdělil,
  že bude na vozíčku.
 • 00:19:59 Tak jsme říkali:
  To nevadí. Svět se nezboří.
 • 00:20:02 Tak bude na vozíčku.
  To vůbec není problém.
 • 00:20:06 Tak ten život
  tomu nějak přizpůsobíme.
 • 00:20:08 Ale on nám jakoby sdělil,
  že se máme na toho syna vykašlat
 • 00:20:12 a pořídit si jiný dítě.
 • 00:20:21 SMA je v dnešní době bohužel
  neléčitelné onemocnění.
 • 00:20:27 V podstatě existuje
  léčba pouze symptomatická.
 • 00:20:30 To znamená, že my se spolu
  s ostatními specialisty,
 • 00:20:35 protože ten dětský neurolog
  tam udělá akorát diagnózu,
 • 00:20:38 ale pak už ta péče
  je na ostatních lékařích,
 • 00:20:41 jako jsou právě plicní lékaři,
  ortopedi,
 • 00:20:44 nutriční sestry, takže
  dohromady s těmito specializacemi
 • 00:20:48 se pak snažíme
  pacientovi ulehčit život.
 • 00:20:52 Ale bohužel neumíme tu nemoc léčit.
 • 00:20:58 Asi týden jsme to obrečeli,
  ale reagovali jsme na to tak,
 • 00:21:02 že prostě
  jsme začali obvolávat lékaře,
 • 00:21:05 shánět jakoukoli pomoc.
 • 00:21:08 Od rehabilitace
  po neurologii, ortopedii.
 • 00:21:13 Snažili jsme se s tím
  nějakým způsobem vyrovnat.
 • 00:21:17 Nějak k tomu přistupovat
  a přizpůsobit tomu ten život.
 • 00:21:24 Ta první reakce je vždycky taková,
  že se člověk zděsí.
 • 00:21:27 A našli jsme si
  vlastně Smečno poměrně rychle,
 • 00:21:31 protože naštěstí už v dnešní době,
  nebo v tý době,
 • 00:21:34 když se nám to stalo,
  už to tady poměrně jelo.
 • 00:21:37 A v podstatě my jsme během
  čtyř měsíců, co jsme to věděli,
 • 00:21:41 už byli na nějakém prvním setkání
  tady těch rodin,
 • 00:21:45 takže informace
  se získávají dnes jakoby snadno.
 • 00:21:50 Ve Smečně využíváme určitě to,
  že můžeme vůbec sem přijít,
 • 00:21:54 můžeme sem přijet, starají
  se tady o nás strašně pěkně.
 • 00:21:58 Jezdíme sem na svý srazy
  s naší diagnózou.
 • 00:22:00 Potkáváme se tady celý rodiny.
  Máme tady skvělý zázemí.
 • 00:22:05 Chodí nám sem chytří lidi
  říkat svoje informace,
 • 00:22:08 což my jsme strašně rádi.
 • 00:22:11 Pak se tady pro nás pořádají
  i takový jako věci,
 • 00:22:14 že tu byly děti na táboře,
  což je pro naše děti novum,
 • 00:22:18 který v životě nezažily.
 • 00:22:20 Týden tady byly v tee pee
  a užívaly si tady tábornický život.
 • 00:22:26 U Dominika si musíme
  dávat pozor hlavně na to,
 • 00:22:29 aby nám nenastydl.
  Na jakýkoliv infekt - rýmu, kašel.
 • 00:22:34 Na jakýkoliv infekt
  v podstatě může, by mohl zemřít.
 • 00:22:39 Má někdy táta nohy nahoře, co?
 • 00:22:43 Samozřejmě se snažíme, aby Dominik
  cvičil, co nejvíc to jde,
 • 00:22:46 protože když cvičíte
  jenom jedenkrát týdně,
 • 00:22:50 tak to nemá takový efekt.
  A díky všem možným terapiím,
 • 00:22:54 který už dneska jsou,
  jako je bobaterapie,
 • 00:22:58 Vojtova metoda, tak my se snažíme,
  aby opravdu třeba i to,
 • 00:23:02 že si čistí zuby,
  tak už vlastně je cvičení,
 • 00:23:04 protože musí udržet ruku.
  To znamená, že je tam to cvičení
 • 00:23:09 v průběhu dne. A pak samozřejmě
  jezdíme na rehabilitace.
 • 00:23:16 Ohledně přenašečství spinální
  svalové atrofie se udává,
 • 00:23:22 že v populaci každý čtyřicátý
  člověk je přenašečem
 • 00:23:26 vlohy pro spinální
  svalovou atrofii.
 • 00:23:29 A v podstatě pro přenašeče
  existuje riziko přenosu
 • 00:23:35 nemoci na potomka jedině v případě,
  když potká dalšího přenašeče.
 • 00:23:40 A pak ještě to riziko
  samozřejmě není stoprocentní,
 • 00:23:44 ale pouze v 25 procentech je riziko
  narození postiženého dítěte.
 • 00:23:51 Samozřejmě na malých vzorcích,
 • 00:23:53 ale to riziko
  teda není stoprocentní.
 • 00:23:57 U nás se nedělá screening
 • 00:24:00 přenašečství
  pro spinální svalovou atrofii.
 • 00:24:02 Vyšetřuje se genetické poradenství
  pouze v případech rodin,
 • 00:24:08 kde již je prokázáno
  právě toto přenašečství.
 • 00:24:14 Jeho bráška Oliver je nosičem SMA,
  jako jsem já a jako je manžel.
 • 00:24:20 Otěhotnění probíhalo tak,
  že vlastně jsme šli do Genetu,
 • 00:24:24 abychom nemuseli procházet
  zas nějakými potraty a tak,
 • 00:24:28 takže u Genetu oni už umí
  vygenerovat vyloženě z těch buněk,
 • 00:24:33 z těch chromozomů,
  aby to miminko bylo v pořádku.
 • 00:24:37 Aby bylo zdravý.
  A pak to ještě ověřujou
 • 00:24:40 v nějakým 16.týdnu z plodový vody.
 • 00:24:43 Náš přístup
  byl takovej a je díky tomu,
 • 00:24:46 že to máme se ženou stejně
  nastavený, že jsme si řekli,
 • 00:24:49 že už tenkrát tu první noc,
  co jsme se to dozvěděli,
 • 00:24:52 že ten život bude mít jakoby plnej,
  spousty zážitků,
 • 00:24:57 i kdyby měl bejt krátkej.
 • 00:24:59 Prostě intenzivní,
  i kdyby měl bejt krátkej.
 • 00:25:02 Je spousta rodin
  a každá ta rodina má jinej přístup.
 • 00:25:05 Jedna rodina jezdí po doktorech,
  po vyšetřeních, po specialistech.
 • 00:25:09 Snaží se s tím
  něco dělat, řešit to.
 • 00:25:11 Náš přístup je...
  Neříkám, jakej přístup je dobrej,
 • 00:25:15 ale nám tohle vyhovuje. My se
  snažíme opravdu jakoby výlety,
 • 00:25:20 trávit spoustu času. A ten můj
  náhled na to je takovej,
 • 00:25:24 že mi to samozřejmě změnilo život
  a změnilo mi to život v tom,
 • 00:25:28 že jsem si uvědomil
  jakoby podstatu toho žití a bytí.
 • 00:25:32 Protože dneska můžu říct,
  že mám vlastně to štěstí,
 • 00:25:35 že můžu každý večer
  ukládat svého syna do postele,
 • 00:25:40 říkat mu "miluju tě
  a jsem strašně rád, že tě mám".
 • 00:26:05 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2011

Související