iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 3. 2005
08:40 na ČT2

1 2 3 4 5

42 hlasů
2894
zhlédnutí

Klíč

Pomoc lidem s DMO — Rodina Slezákových z Třebíče — Rakovina tlustého střeva

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Klíč

 • 00:00:26 Dobrý den, milí diváci.
  Tentokrát se Klíč vydal na cesty.
 • 00:00:30 Za zajímavými lidmi a inspirujícími
  nápady jsme zavítali na Moravu.
 • 00:00:33 A co tedy dnes uvidíte?
 • 00:00:36 Popovídáme si o možnostech léčby
  rakoviny tlustého střeva
 • 00:00:39 a zeptáme se logopedů, jak mohou
  pomoci těžce handicapovaným lidem.
 • 00:00:46 Když se řekne logopedie,
  napadne snad skoro každého,
 • 00:00:50 že tam pomáhají lidem s ráčkováním
  nebo koktáním.
 • 00:00:54 Málokdo ale ví, že logopedi mohou
  pomoci i handicapovaným
 • 00:00:58 s dětskou mozkovou obrnou,
  s autismem, s afázií
 • 00:01:01 i mnoha dalším,
  jinak postiženým lidem.
 • 00:01:05 Logopedie je vědní obor,
 • 00:01:08 který se zabývá komunikací
  dětí i dospělých.
 • 00:01:11 Jak už nám to slovo prozrazuje,
  skládá se ze dvou základních názvů.
 • 00:01:20 Logos je řecky slovo
  a pedia je výchova.
 • 00:01:23 Takže je to "výchova k řeči".
 • 00:01:26 Na naši péči se obrací
  hlavně lékaři,
 • 00:01:29 kteří v první fázi chtějí
  diagnostikovat svoje klienty.
 • 00:01:32 Potom jsou to rodiče
  i samotní pacienti, kteří cítí,
 • 00:01:36 že jim komunikační proces
  činí problémy.
 • 00:01:40 To je velká kategorie osob.
  Rovněž jsou to pacienti po úrazech,
 • 00:01:45 po cévních mozkových příhodách,
 • 00:01:48 kde jim komunikační proces
  dělá velké problémy.
 • 00:01:58 Dětská mozková obrna, jak nám
  již sám její název napovídá,
 • 00:02:03 je potíž s mozkovými činnostmi.
 • 00:02:07 A není to jenom jedna diagnóza.
  Je to souhrn několika onemocnění.
 • 00:02:12 Vzniká buď už při narození dítěte,
  nebo je to u některých pacientů
 • 00:02:19 získaná forma dětské mozkové obrny,
  která se projevuje také často.
 • 00:02:29 Nejzávažnější problém je ten,
  že se narodil v šestém měsíci,
 • 00:02:33 tudíž vznikla dětská mozková obrna,
  spastická triparéza.
 • 00:02:37 Takže jeho nejzásadnější postižení
  je postižení hybné.
 • 00:02:41 A to velmi vážné, protože nesedí,
  neleze, neplazí se, nechodí.
 • 00:02:46 Na to navazují problémy další,
  související s předčasným narozením,
 • 00:02:51 jako je silná oční vada.
  Svalový tonus se týká i hlasivek,
 • 00:02:55 takže také vady logopedické.
 • 00:03:03 Člověk si musí zvyknout
  u těchto těžce postižených dětí
 • 00:03:07 že ty pokroky jsou malé,
  ale přeci jenom jsou.
 • 00:03:14 Když měl tři roky,
  tak nemluvil vůbec.
 • 00:03:17 Teď hovoří tak,
  že pokud jste si na to zvykli,
 • 00:03:21 je tam samozřejmě patlavost,
  tak mu lze rozumět.
 • 00:03:24 -Košile to má v těchto místech.
  -To jsou...
 • 00:03:28 Knoflíky.
 • 00:03:31 Dřív nedokázal spojit
  jednotlivé hlásky do slabik.
 • 00:03:37 Teď už je spojuje.
  Začíná číst dvojslabičná slova.
 • 00:03:42 Takže pokroky tam jsou.
 • 00:03:45 Co máš na sobě teď?
  Máš jenom slipy?
 • 00:03:50 -Ne.
  -A co máš ještě?
 • 00:03:54 Nohavice.
 • 00:03:56 V logopedické péči
  je typická diagnóza,
 • 00:04:00 která se nazývá dysartrie.
  To je porucha článkování řeči.
 • 00:04:04 To znamená,
  že ten člověk chce něco říci,
 • 00:04:08 ale vlastně mu to nejde.
  Je velmi důležitá spolupráce
 • 00:04:11 rehabilitace a logopedie,
  takže podle momentálního stavu
 • 00:04:16 klienta se nastolí
  rehabilitační proces
 • 00:04:20 a k tomu se doplňuje
  logopedická péče.
 • 00:04:37 Afázie je získaná porucha řeči.
 • 00:04:40 Většinou vzniká po úrazu,
  po cévních mozkových příhodách,
 • 00:04:44 po krvácení do mozku. Ale vzniká
  tehdy, jestliže už je řeč vyvinuta.
 • 00:04:51 My jsme byli v Rakousku, jsme
  lyžovali a potom si nic nepamatuju.
 • 00:04:57 Kámoši nebo rodiče říkají,
  že jsem do něčeho narazil
 • 00:05:02 a že tam došel vrtulník
  a že jsem byl v nemocnici.
 • 00:05:08 Byl tam... Ježiš, jak se to řekne?
 • 00:05:13 Umělý spánek mi tam dali doktoři
  a byl jsem tam asi 20 dní.
 • 00:05:20 Potom tam došli rodiče a já jsem
  neuměl skoro vůbec mluvit.
 • 00:05:27 Akorát jsem jim řekl: "Ahoj!
  Jak se máte?" To bylo všechno.
 • 00:05:34 Potom mě vzali do nemocnice do Brna
  a už to bylo trochu lepší.
 • 00:05:40 Už jsem s nimi trochu mluvil,
  ale neuměl jsem zase říct
 • 00:05:44 jejich jména
  a neuměl jsem jednoduchý slova.
 • 00:05:48 Třeba jsem neuměl říct
  ani "mamka, taťka".
 • 00:05:52 Pro sebe jsem všechno uměl říct,
  ale neuměl jsem to vysvětlit.
 • 00:05:57 Jak říct to.
  Pro sebe jsem věděl,
 • 00:06:01 jak se jmenuje taťka a mamka,
  ale neuměl jsem to říct.
 • 00:06:06 Já jsem ho dostal do péče
  v Úrazové nemocnici.
 • 00:06:14 Viděl jsem tam mladého chlapce
  a měl jsem za úkol zjistit,
 • 00:06:17 jak na tom je.
  Diagnostikovat jeho poruchu řeči.
 • 00:06:20 A on na tom byl tak,
  že hodně mých příkazů nerozuměl.
 • 00:06:24 Když jsem mu řekl "posaď se",
  tak se několikrát zeptal,
 • 00:06:27 jestli opravdu myslím,
  ať se posadí.
 • 00:06:31 Měl problémy se zorným polem.
 • 00:06:35 On celou pravou polovinu neviděl,
  nevnímal.
 • 00:06:39 Ale s očima nic neměl.
  Má poškozené to zrakové centrum.
 • 00:06:43 Takže tam bylo narušeno
  rozumění i vyjadřování.
 • 00:06:47 Takže on má globální afázii.
 • 00:06:50 Pokroky tam jsou výrazné.
  Chtěl bych upozornit na to.
 • 00:06:53 že čím je pacient mladší,
  tím jsou pokroky výraznější,
 • 00:06:57 protože mozek je schopnější
  se nějakým způsobem napravit.
 • 00:07:01 Takže pokroky jsou patrné,
  pacient teď mluví dobře.
 • 00:07:05 Dostatečně na to,
  aby se vrátil do školy.
 • 00:07:12 Do konce roku nebude klasifikovaný
  a od září začne jako řádný student.
 • 00:07:19 Stala se mně autonehoda. Z toho
  jsem se postupně dával do pořádku.
 • 00:07:28 Učil jsem se mluvit.
  Měl jsem tady biofeedback.
 • 00:07:34 A to je asi všechno.
 • 00:07:36 Biofeedback je metoda, zaměřená
  na rozvoj mozkových funkcí,
 • 00:07:42 na rozvoj soustředěnosti
  především u tohoto pacienta.
 • 00:07:46 Cílem je, aby dokázal soustředit
  své myšlení na jednu věc,
 • 00:07:50 aby tam nepůsobila ta těkavost.
 • 00:07:53 Jedná se o to,
  že řeč je narušena mnohdy až tak,
 • 00:07:57 že ten člověk nedokáže komunikovat.
 • 00:08:00 Je to nejtěžší porucha, s kterou
  se můžeme v logopedii setkat.
 • 00:08:05 Ten jedinec nemůže sdělovat
  svoje pocity a potřeby.
 • 00:08:10 To je pro dříve zdravého člověka
  velké trauma.
 • 00:08:16 Teď mi řekni, Robine, jestli jsi
  vnímal trochu obsah toho textu.
 • 00:08:20 Ti aligátoři žijí spíš v zimě...
 • 00:08:26 Je to velmi individuální
  a komplikované.
 • 00:08:30 Nenajdete pacienta
  se stejným postižením u té afázie.
 • 00:08:34 A když cvičíte,
  tak vždycky dochází k pokroku.
 • 00:08:37 Ještě jsem nezažil,
  že bychom intenzivně cvičili
 • 00:08:40 a nezaznamenali žádný pokrok.
 • 00:08:42 Ale já bohužel žádný pokrok
  nemůžu zaznamenat.
 • 00:08:46 Mám starý nahrávky, který
  jsem si dělal. Ty jsou strašný,
 • 00:08:52 ale pokrok, posun nevidím,
  protože se slyším každý den.
 • 00:09:00 Kdepak je další zvířátko?
  Výborně! A kdo to je?
 • 00:09:04 -Ježek.
  -Ježek. Položíme ho tady vedle.
 • 00:09:07 Autismus je velmi složitá diagnóza,
  která mnoho let nebyla odhalena.
 • 00:09:14 V současné době víme,
  že je to metabolická porucha,
 • 00:09:17 která způsobuje
  právě tento klinický obraz,
 • 00:09:20 jaký známe u našich jedinců.
 • 00:09:25 Tento klient se projevuje
  již od útlého věku tím,
 • 00:09:29 že těžko navazuje sociální kontakt,
  těžko se dorozumívá.
 • 00:09:39 Problém komunikace je v první řadě
  v této diagnóze potřeba upravovat.
 • 00:09:45 V logopedické oblasti
  se setkáváme s tím,
 • 00:09:49 že klient nemá potřebu komunikovat,
  nemá potřebu sdělovat to,
 • 00:09:54 co on sám prožívá,
  neboť on si žije svůj vlastní svět.
 • 00:09:59 Mnohdy nevyhledává
  ani potřebu mateřského kontaktu.
 • 00:10:04 Nevyhledává potřebu
  komunikace s vrstevníky.
 • 00:10:08 Bývá takzvaně odstraněn,
  je v koutku, ale jemu to vyhovuje.
 • 00:10:14 -Lucinko, kdo to je?
  -Mrak. A z toho mraku prší.
 • 00:10:20 Výborně!
  A když prší, co musíme nosit?
 • 00:10:24 -Kapuci.
  -Kapuci a taky hlavně dešt...
 • 00:10:28 Deštník!
 • 00:10:30 Chodíme sem jednou týdně
  na logopedii a ještě sem chodí
 • 00:10:34 na rehabilitaci, protože
  to pomáhá taky stimulovat řeč.
 • 00:10:39 Chodí na cvičení a podobně.
 • 00:10:41 Ona se za začátku bála nechat
  masírovat, míčkovat atd.
 • 00:10:47 Ale trpělivostí ze strany sestřiček
  a vlídným zacházením
 • 00:10:52 se to podařilo postupně.
 • 00:10:56 Když Lucinka přišla
  do našeho zařízení,
 • 00:11:00 projevovala se
  jako většina autistických dětí.
 • 00:11:02 Neměla o nic zájem,
  strašně těžko navazovala kontakt,
 • 00:11:06 dá se říct, že zpočátku i odbíhala
  z pracovny logopeda.
 • 00:11:13 Až postupně s využitím počítačových
  programů se nám podařilo
 • 00:11:19 Lucinku namotivovat tak,
  že se na hodiny logopedie těšila.
 • 00:11:23 -Kde je číslo 4? Lucinko!
  -Co?
 • 00:11:27 Kde je číslo 4?
 • 00:11:29 -Výborně. A kde jsou čtyři puntíky?
  -Jeden, dva, tři, čtyři, pět.
 • 00:11:35 -Ještě jednou to spočítáme.
  -Jeden, dva, tři, čtyři.
 • 00:11:40 V současné době
  Lucinka navštěvuje základní školu.
 • 00:11:43 Má svého odborného asistenta,
  který jí pomáhá.
 • 00:11:47 Vykazuje velmi dobré výsledky
  v práci školní i sociální.
 • 00:11:58 -Chodíš sem ráda?
  -No. Jo.
 • 00:12:02 -A proč?
  -Protože pracuji.
 • 00:12:08 Pracuju ve škole.
 • 00:12:15 Musím pracovat.
 • 00:12:17 Logopedická péče u těchto dětí
 • 00:12:20 by měla být zahájena
  co možná nejdříve.
 • 00:12:23 Právě tady vidíme velký prostor
  pro neziskové organizace,
 • 00:12:27 neboť tento klient
  vyžaduje spoustu času.
 • 00:12:30 Nemohou se ti terapeuti měnit,
  protože takový klient,
 • 00:12:34 když si zvykne na určitou osobu,
  tak je na ni částečně vázán.
 • 00:12:42 Obraceli se na nás odborníci
  i lidé s poruchami komunikace,
 • 00:12:47 hlavně rodiče a zjistili jsme,
  že tady chybí
 • 00:12:52 nějaká systematická
  poradenská činnost,
 • 00:12:56 kam by se mohli obrátit,
  kde by zjistili,
 • 00:13:00 co jejich dítě má za hlavní problém
  a jak dál s dítětem pracovat.
 • 00:13:06 Občanské sdružení Logo
  se zabývá systematickou pomocí
 • 00:13:10 dětem i dospělým,
  kteří trpí poruchami komunikace,
 • 00:13:15 zejména poruchami závažnými,
  případně kombinovanými vadami
 • 00:13:21 a je u nich potřeba
  péče velmi důkladná.
 • 00:13:25 Je potřeba pracovat i s jejich
  rodiči a rodinnými příslušníky.
 • 00:13:29 Vysvětlit jim, jak s tím dítětem
  mají pracovat doma,
 • 00:13:33 jak jim mají pomáhat.
 • 00:13:37 Hodně často se na naše sdružení
  obrací rodiče,
 • 00:13:42 jejichž finanční situace
  je hodně špatná.
 • 00:13:45 Často je to třeba maminka
  samoživitelka několika dětí,
 • 00:13:50 která se pro své dítě,
  které má komunikační vadu,
 • 00:13:55 snaží udělat maximum,
  ale chybí jí finanční prostředky.
 • 00:14:00 Takže my se snažíme
  ve spolupráci s nadacemi
 • 00:14:05 dělat pokud možno
  co nejúčinnější projekty
 • 00:14:12 a získávat finanční prostředky
  na léčbu.
 • 00:14:32 Virový zánět jater typu C se stává
  nejvýznamnější žloutenkou v ČR.
 • 00:14:36 Počet nakažených se odhaduje
  na dvacet tisíc.
 • 00:14:40 Po dlouhodobé chronické infekci
  může končit jaterní cirhózou
 • 00:14:43 nebo rakovinou jater.
  Konečná fáze hepatitidy C
 • 00:14:47 je nejčastějším důvodem
  k transplantaci jater.
 • 00:14:50 Nejvíce ohroženi jsou uživatelé
  injekčních drog,
 • 00:14:53 lidé, kteří dostali
  krevní transfúzi před rokem 1992,
 • 00:14:57 lidé, kteří si nechali
  provést tetování,
 • 00:15:00 piercing či akupunkturu
  za nesterilních podmínek,
 • 00:15:03 osoby střídající sexuální partnery
  a pracovníci ve zdravotnictví.
 • 00:15:08 Nebezpečné jsou všechny aktivity,
 • 00:15:10 při kterých může dojít
  k přímému kontaktu s lidskou krví.
 • 00:15:13 Nakažené osoby v počátku onemocnění
  často nemají žádné příznaky.
 • 00:15:17 Přitom jsou nositeli infekce
  a nebezpečím pro své okolí.
 • 00:15:22 Proti žloutence typu C neexistuje
  žádné preventivní očkování.
 • 00:15:26 Dá se ovšem léčit. Vyšetření
  spočívá v jednom odběru žilní krve.
 • 00:15:32 Více informací se můžete dozvědět
 • 00:15:34 na anonymní a bezplatné
  informační lince 800 33 11 22.
 • 00:15:44 Česká republika drží světový primát
  ve výskytu rakoviny tlustého střeva
 • 00:15:48 Možnosti léčby jsou různé.
  Vždy však velmi záleží
 • 00:15:52 na včasném záchytu onemocnění.
  Pojďme se společně podívat
 • 00:15:55 na příběhy dvou mužů, kteří
  s touto zákeřnou chorobou bojují.
 • 00:16:01 Necítil jsem žádné vážné problémy.
 • 00:16:05 Měl jsem jen pocit,
  jako bych v konečníku něco měl.
 • 00:16:10 Když jsem zjistil,
  že mám ve stolici krev,
 • 00:16:16 tak jsem navštívil obvodní lékařku,
 • 00:16:19 která mě poslala
  na speciální vyšetření.
 • 00:16:22 Výsledkem toho vyšetření bylo,
  že mi zjistili nádor na konečníku.
 • 00:16:28 Nádory tlustého střeva jsou
  dominujícím nádorovým onemocněním.
 • 00:16:35 Zvláště v mužské populaci.
 • 00:16:38 Tam dokonce naši pacienti
  jsou na prvním místě,
 • 00:16:42 co se týče výskytu, ve světě.
 • 00:16:45 Na 100 tisíc obyvatel
  v České republice
 • 00:16:49 můžeme říci,
  že každý dvacátý obyvatel
 • 00:16:53 onemocní rakovinou tlustého střeva
  a konečníku.
 • 00:16:57 Výskyt rakoviny tlustého střeva
  za rok, což je kolem 7 tisíc,
 • 00:17:01 vede k úmrtí 5 tisíc nemocných.
 • 00:17:05 Manželka sleduje tyto počiny,
  který jsou jako na prevenci.
 • 00:17:12 A dočetla se o těchto psaníčkách,
 • 00:17:17 který se dělají
  jako preventivní vyšetření.
 • 00:17:23 Tak jsme to v roce 1999
  poprvé použili.
 • 00:17:29 A to bylo negativní.
 • 00:17:33 Psaníčko je jednoduchý test, který
  si můžete vyžádat u svého lékaře.
 • 00:17:36 Spočívá v tom, že pacient tři dny
  za sebou sbírá vzorky stolice.
 • 00:17:41 Smyslem testu je odhalit
  drobné nádorové krvácení,
 • 00:17:45 které není viditelné pouhým okem.
 • 00:17:47 Za dva roky jsme udělali znovu
  tyhle zkoušky
 • 00:17:52 a dvě psaníčka byla negativní
  a jedno bylo pozitivní.
 • 00:17:59 My musíme ozřejmit,
  která část tlustého střeva
 • 00:18:03 může být postižena,
 • 00:18:05 jestli jsou postiženy
  spádové lymfatické uzliny,
 • 00:18:08 jestli došlo k šíření onemocnění
  do vzdálených orgánů
 • 00:18:13 a jestli pacient
  bude schopný podstoupit
 • 00:18:19 chirurgické řešení,
  chemoterapii nebo radioterapii,
 • 00:18:22 což jsou základní
  onkologické modality léčby.
 • 00:18:26 Ta léčba začala
  v Masarykově onkologickém ústavu,
 • 00:18:30 kdy na vyšetření na cétéčku
  bylo zjištěno místo nádoru,
 • 00:18:37 jeho velikost
  a stanovena diagnóza,
 • 00:18:40 jakým způsobem
  bude prováděno ozařování.
 • 00:18:43 A 6.prosince jsem nastoupil
  na operaci konečníku.
 • 00:18:50 Předoperační léčba se skládá
  z radioterapie a chemoterapie.
 • 00:18:55 Cílem této léčby je minimalizovat
  rozsah onemocnění do té míry,
 • 00:19:01 aby potom chirurg mohl
  odstranit část střeva
 • 00:19:06 a nemusel pacientovi
  vytvářet vývod.
 • 00:19:09 Dnes se jeví být výhodné
 • 00:19:12 pacientovi nabízet i modifikované
  způsoby této klasické léčby.
 • 00:19:18 A to pomocí tabletové formy
  chemoterapie,
 • 00:19:23 která umožňuje
  ambulantní absolvování
 • 00:19:27 celého tohoto terapeutického
  předoperačního postupu.
 • 00:19:32 Už jsem byl připravený na operaci,
  už jsem pomalu čtyři dny nejedl.
 • 00:19:37 Pak se rozhodli,
  asi kvůli tomu rozsahu,
 • 00:19:41 protože ten nádor
  byl dlouhý asi 17 centimetrů,
 • 00:19:45 který obepínal to tlusté střevo
  ze dvou třetin povrchu.
 • 00:19:50 Tak se rozhodovali,
  pořád si nebyli jisti,
 • 00:19:53 takže mě poslali na ozáření.
 • 00:19:57 Jak jsem sem přišel,
  tak na ambulanci mně domluvili
 • 00:20:01 ještě místo
  stávajících způsobů léčení,
 • 00:20:07 to znamená kapačky,
  mně navrhli prášky,
 • 00:20:11 který by byly bez těch potíží,
  který jsou u těch kapaček.
 • 00:20:16 Po té terapii, jak jsem byl
  ozařovaný a užíval jsem ty prášky,
 • 00:20:23 jsem šel znovu na klonoskopii.
  A tam se to už zmenšilo
 • 00:20:28 z těch 17 asi na 2,5 centimetru.
 • 00:20:31 Oproti ostatním způsobům,
  jak jsem tak slyšel,
 • 00:20:36 třeba ty kapačky,
  jak mají ty problémy -
 • 00:20:39 jednak časově že je to dlouhý,
 • 00:20:42 vypadávání vlasů
  a jiné problémy, které s tím jsou.
 • 00:20:48 Tak to jsem vůbec neměl.
 • 00:20:51 Po tom ozařování mě vzali
  na operaci tady na onkologii.
 • 00:20:56 Bylo to taky nejistý,
  jestli mě nevezmou takovou část,
 • 00:21:03 abych měl ten boční vývod.
  Z toho jsem měl obavu,
 • 00:21:07 protože mně nikdo nemohl zaručit,
  že ten vývod nebude.
 • 00:21:14 No a po operaci,
  když jsem se probral,
 • 00:21:18 tak bylo první, co jsem se díval,
  jestli ten vývod není.
 • 00:21:22 A nebyl. To jsem byl rád.
 • 00:21:25 Před operací jsem byl upozorněn
  na to, že může dojít k tomu,
 • 00:21:29 že mi dají stomii, čili vývod.
 • 00:21:32 Chodil jsem po chodbách, kde byly
  nástěnky se stomickými pomůckami,
 • 00:21:37 tak jsem se přál,
  aby se to netýkalo mě.
 • 00:21:42 Potom proběhla ta operace.
  Podle mínění lékařů i mého
 • 00:21:47 to dopadlo celkem dobře,
  nicméně po probuzení z anestezie
 • 00:21:52 jsme zjistil,
  že tu stomii nakonec mám.
 • 00:21:56 I s touto situací jsem se smířil
  a žiji s ní do dneška.
 • 00:22:01 Pacient, který je operován
  pro nádor tlustého střeva,
 • 00:22:04 může mít stomii ze dvou indikací.
 • 00:22:07 Může to být stomie dočasná,
  nebo stomie trvalá.
 • 00:22:11 Dočasná stomie se volí v případech,
  že jde například o akutní operaci,
 • 00:22:16 kdy je nutné rychle vyvést
  střevo na stěnu břišní
 • 00:22:21 a dokončit chirurgický zákrok.
 • 00:22:24 Trvalá stomie se pacientovi
  provádí v případě,
 • 00:22:27 že je odstraněna
  terminální část střeva
 • 00:22:30 a počítá se s tím,
 • 00:22:33 že pacient bude odkázán na tuto
  stomickou pomůcku po celý život.
 • 00:22:37 Stomie je vlastně jímací zařízení
  pro výměšky střevní.
 • 00:22:45 Umísťuje se v místě vývodu
  střeva na stěně břišní tak,
 • 00:22:51 aby ten otvor střevní
  zasahoval do otvoru ve stomie
 • 00:22:56 a výměšky se ukládaly
  v tomto stomickém sáčku.
 • 00:23:01 Stomický sáček není jenom
  obyčejné jímací zařízení.
 • 00:23:05 Je to také zařízení,
  které absorbuje pachy,
 • 00:23:09 které se současně
  s vyměšováním stolice
 • 00:23:13 dostávají do vnějšího prostředí.
 • 00:23:17 Stomický sáček
  pacient může vyměňovat
 • 00:23:22 v pravidelných intervalech,
  jak je zapotřebí,
 • 00:23:26 když se zaplní
  asi do jedné třetiny.
 • 00:23:31 Musím dbát na to, aby ve vhodném
  čase ten sáček byl vyprázdněný.
 • 00:23:38 Když třeba někam
  na delší dobu jedu,
 • 00:23:41 tak předtím,
  než vyjedu, to vyprázdním.
 • 00:23:45 Pak vím,
  že mám na 2 - 3 hodiny pokoj,
 • 00:23:49 a nemusím se stresovat, že by
  mohlo k něčemu špatnému dojít.
 • 00:23:57 Abych se vám přiznala,
  žiju ve svém životním stylu
 • 00:24:02 velmi rychlém. Vnímám, že je
  pondělí, a hned je sobota, neděle.
 • 00:24:06 Takže moc času nemám, poněvadž
  jsme přešli na jinou stravu,
 • 00:24:12 na jinou výživu,
  a ta vyžaduje dosti práce.
 • 00:24:15 Víme, že úpravou životosprávy
  můžeme výrazně snížit
 • 00:24:19 incidenci nádorů tlustého střeva.
 • 00:24:23 Jedná se především o snížení
  konzumace masných výrobků.
 • 00:24:28 Zvláště červené maso
  se považuje za rizikové.
 • 00:24:32 Není nezanedbatelná
  ani úprava těchto masných výrobků.
 • 00:24:37 Víme, že zcela nevhodné
  jsou konzervované masné výrobky,
 • 00:24:42 zvláště uzeniny.
  Co se týče té úpravy,
 • 00:24:46 nevhodná je úprava masa
  za vysokých teplot.
 • 00:24:49 Myslí se tím smažení,
  grilování a pečení.
 • 00:24:53 Současně by bylo vhodné,
  aby se v masovém měřítku
 • 00:24:57 méně konzumovaly tuky,
  zvláště živočišné tuky.
 • 00:25:01 Měly by se nahrazovat
  rostlinnými tuky.
 • 00:25:05 Přísun čerstvých vitamínů
  je rovněž velmi významným faktorem.
 • 00:25:10 Nemůžeme si představovat,
  že tabletové formy vitamínů
 • 00:25:17 by byly plnohodnotnou
  náhražkou vitamínů,
 • 00:25:20 obsažených
  v čerstvé zelenině a ovoci.
 • 00:25:25 Mě to neomezuje v ničem
  s výjimkou těžké fyzické práce.
 • 00:25:29 S děckama se tady
  proběhnu po trávníku,
 • 00:25:33 zahrajeme si fotbal nebo volejbal.
  Přes léto jezdím na kole.
 • 00:25:39 Dokonce mám i bazén doma,
  takže se přes léto občas vykoupu.
 • 00:25:47 V oblasti nádoru tlustého střeva
  nám fyzická aktivita
 • 00:25:51 fyziologicky zlepšuje pasáž střev,
  zlepšuje vylučování
 • 00:25:58 žlučových kyselin,
  a tím zlepšuje celý systém trávení.
 • 00:26:03 My jsme třeba vysadili
  veškeré maso.
 • 00:26:07 Nejprve vůbec žádné maso nebylo,
  teď třeba trošičku králičí maso.
 • 00:26:12 Ale jenom
  domácího králíka používáme.
 • 00:26:15 Dále rybí maso a tím končíme.
  Jinak vaříme samé luštěniny.
 • 00:26:19 Také nepoužíváme žádnou uzeninu.
  To v žádném případě.
 • 00:26:24 Všechno dělám na olivovém oleji.
  Nepoužívám máslo ani rostlinné.
 • 00:26:28 Všechno dělám na olivovém oleji.
 • 00:26:33 Kdo neměl tyhle potíže,
 • 00:26:36 tak ta psaníčka
  bere na dost lehkou váhu.
 • 00:26:41 Ale měli by si lidi uvědomit,
  že to je jediný způsob,
 • 00:26:46 jak se to může poznat.
  Protože u mě třeba
 • 00:26:50 ty potíže
  se vůbec nijak neprojevovaly.
 • 00:26:57 To znamená,
  že kdybych to nezachytil,
 • 00:26:59 tak za dva roky
  už by bylo možná pozdě.
 • 00:27:03 Nebo určitě už by bylo pozdě.
  Tam rozhodovaly, dá se říct, dny.
 • 00:27:11 A to už je
  z dnešního Klíče všechno.
 • 00:27:14 Příště se můžeme vydat třeba k vám.
  Stačí nám jen napsat o tom,
 • 00:27:17 co vás těší nebo pálí,
  na naši známou adresu.
 • 00:27:20 Mějte se moc hezky. Na shledanou.
 • 00:27:40 Titulky: Jaroslav Švagr,
  Česká televize, 2005

Související