iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 5. 2018
22:45 na ČT art

1 2 3 4 5

1 hlas
1917
zhlédnutí

Třistatřicettři

Český les

Volyně: Jiří Homolka — Miřetice: Tomáš Hauser — Miřetice: Magdalena Justová — Prapořiště: Václava Jandečková — Domažlice: Viktorie Janiurková — Stachy: Jiří Staněk

51 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Třistatřicettři

 • 00:00:12 Tak, pane Lukeši,
  teď jedeme vlastně nahoru.
 • 00:00:15 Jako k Českému lesu?
 • 00:00:17 -Já vůbec nevím,
  jestli jedeme nahoru nebo dolů.
 • 00:00:19 Ale jedeme skrz Šumavu.
  -Ono se to nezdá,
 • 00:00:21 ale ta silnička se tak kroutí,
  že najednou nevíte,
 • 00:00:24 jestli jste nalevo nebo napravo.
  -No.
 • 00:00:35 -Pane Lukeši, jaro je pryč.
  Sakury odkvetly.
 • 00:00:39 Podívejte se na tu krásu.
  To byly jednou květy.
 • 00:00:43 A kde jsme?
  -Jsme v podhůří Šumavy.
 • 00:00:45 -Ano, ano.
  A co tady děláme?
 • 00:00:47 -Tady za námi je nádherný
  pozůstatek
 • 00:00:49 architektury I. republiky.
 • 00:00:52 Střední a vyšší odborná škola
  průmyslová ve Volyni.
 • 00:00:56 A my se odsud vypravíme na takový
  oblouček po Šumavě a Českém lese.
 • 00:01:02 A budeme se dívat, jak tam zůstala
  nějaká ta traumata
 • 00:01:07 z I. republiky, ale možná i z naší
  současnosti.
 • 00:01:11 -Dobře. Takže literární revue 333
  květen, ale podruhé.
 • 00:01:17 -A sice číslo 204.
  -A to téma jsme právě řekli.
 • 00:01:21 -Ano. Český les.
 • 00:01:29 -Pane Lukeši, tahle škola,
  to je ohromné zjištění, má 150 let.
 • 00:01:37 Je to vyšší odborná škola
  a střední průmyslová škola.
 • 00:01:40 Jsme ve Volyni a vy jste řiditel.
  -Ano.
 • 00:01:44 Tak škola má 154 let,
  protože to bylo 8. listopadu 1864.
 • 00:01:49 A my jsme právě před 4 roky
  pořádali oslavy
 • 00:01:53 150 let založení školy.
 • 00:01:54 A při té příležitosti
  jsme přistavěli
 • 00:01:57 tady tu moderní halu,
  kde je kompletní CNC technologie
 • 00:01:59 na výrobu dřevěných konstrukcí
  a celých dřevostaveb.
 • 00:02:03 -Celý ten areál,
  ten je mnohem mladší
 • 00:02:05 než je stáří té školy.
 • 00:02:09 -Ano, areál je z roku 1933
  a je to čistý funkcionalismus
 • 00:02:14 právě z těch 30. let
  minulého století.
 • 00:02:17 -Ale škola na tom místě
  původně nebyla, když začala.
 • 00:02:20 -Ne, když začala
  v tom roce 1864,
 • 00:02:23 tak to bylo na několika místech
  ve Volyni,
 • 00:02:25 kde dneska už školy ani nejsou.
 • 00:02:27 -Takže tohle je co za dílnu?
  -Tohle to je strojní dílna,
 • 00:02:31 kde jsou základní
  dřevoobráběcí stroje,
 • 00:02:34 aby se studenti dostali
  k těm truhlářským operacím.
 • 00:02:38 To řemeslo k tomu opravdu patří.
 • 00:02:40 Myslím si, že bez toho
  se žádný technik neobejde.
 • 00:02:44 A vedle těch klasických
  technických oborů
 • 00:02:47 tu máme jeden umělecký obor,
 • 00:02:49 který je logickým vyústění
  právě těch technických oborů.
 • 00:02:52 A tam se jednak kloubí design,
  návrh s tou vlastní realizací.
 • 00:02:56 -Čili to je třeba návrh nábytku
  a takovýhle věci, jo?
 • 00:03:00 -No, ano.
  Plus ještě potom vám ukážu
 • 00:03:02 další halu, kde máme technologii
  na to hrubší zpracování.
 • 00:03:07 -Takže tady už máme třeba nějaký
  výrobek...
 • 00:03:10 -To je takový vzorek
  na nacvičování sítě
 • 00:03:14 a právě zpracování těhle těch
  prvků...
 • 00:03:17 -Vy tady nemáte jenom maturanty,
  že ano,
 • 00:03:20 to bychom si teďka měli říct.
 • 00:03:22 -Kromě maturantů tu máme ještě
  studenty na vyšší odborné škole,
 • 00:03:25 což je studium
  podobné vysokoškolskému,
 • 00:03:28 zakončený titulem
  diplomovaný specialista.
 • 00:03:31 Ale díky vazbě
  na technickou univerzitu ve Zvolenu,
 • 00:03:34 na dřevařskou fakultu, tady máme
  i dva bakalářské programy.
 • 00:03:38 -Já tady držím v ruce dvě knížky:
 • 00:03:40 Dřevěné a kovové konstrukce
  a Stavební mechanika.
 • 00:03:44 To jsou teda taky knížky,
  které vznikly na téhle škole.
 • 00:03:47 -Ano. To jsou knížky, které psali
  moji zástupci.
 • 00:03:51 Původní zástupce
  pan inženýr Lubomír Jelínek,
 • 00:03:54 a druhým autorem je
  inženýr Petr Červený,
 • 00:03:57 což je zástupce ředitele
  až do současné doby.
 • 00:04:00 A má jednu výhodu oproti mně -
  je absolventem zdejší školy.
 • 00:04:03 -No ale tyhle ty knížky neslouží
  jenom potřebám vaší školy.
 • 00:04:07 -My vnímáme, že v momentálně
  psát učebnice
 • 00:04:11 není příliš lukrativní,
  takže to vidíme
 • 00:04:14 jako pomocnou ruku pro všechny
  stavební průmyslovky
 • 00:04:17 v České republice.
 • 00:04:19 A současně na zadní straně
  je reklama
 • 00:04:21 na naši vyšší odbornou školu.
 • 00:04:26 -Takže teď jsme ve vaší
  odborné knihovně.
 • 00:04:28 Kolik je tu svazků?
 • 00:04:30 -Tak máme tu přibližně 12 tisíc
  svazků převážně odborné literatury.
 • 00:04:35 Plus nějaká skripta
  a pomocnou knihovničku
 • 00:04:38 právě toho detašovaného pracoviště
  technické univerzity ve Zvolenu.
 • 00:04:42 -A nějaká beletrie by se tu našla?
  -Tak beletrie by se našla,
 • 00:04:45 ale naším cílem není suplovat
  městskou knihovnu.
 • 00:04:48 Ale asi nejcennější,
  co tady můžeme vidět,
 • 00:04:51 tak si tady studenti sami dělají
  výstavy.
 • 00:04:53 Momentálně tady běží výstava
  fotografií nebo výstava básní.
 • 00:04:57 A celkově to přispívá
  k takovému tomu
 • 00:05:00 obohacení studentského
  a kantorského života.
 • 00:05:04 Že to není - kantor na stupínku
  a děti někde pod stupínkem.
 • 00:05:06 -A je to také pěstování
  umělecké letory.
 • 00:05:09 -No a taky hlavně vzájemnosti.
 • 00:05:11 -A ten vztah ke škole
  se vlastně vytváří
 • 00:05:15 prostřednictvím takovýchto
  drobností, by se dalo říct.
 • 00:05:18 -Tak jsme v aule, pane Lukeši.
  -V aule?
 • 00:05:21 -Ano. Krása.
  -Jako na vysoké škole?
 • 00:05:24 -Kdepak to vůbec mají,
  i na vysoké škole,
 • 00:05:27 takovýto prostor?!
 • 00:05:29 -Tak tady se odehrávají workshopy,
  minikonference,
 • 00:05:33 současně se tady odehrává
  předávají maturitních vysvědčení
 • 00:05:37 nebo imatrikulace té vysoké školy,
  co tady máme.
 • 00:05:41 Plus předávání diplomů
  a další slavnostní akce.
 • 00:05:45 -Počkejte,
  a vy už tady s námi sedíte.
 • 00:05:49 -Vy jste na nás čekal.
  Jste to vy, ne?
 • 00:05:52 Je vám to velmi podobné.
  -Tak je mi to podobné.
 • 00:05:54 Aspoň podle počtu vlasů
  je mi to určitě podobný.
 • 00:05:57 -No, to je pravda.
 • 00:05:59 -A to dělali studenti,
  když jsme měli vernisáž
 • 00:06:01 na hradě ve Strakonicích.
  Jeden student to moderoval
 • 00:06:04 a jako na pomoc měl
  tuhle tu figuru,
 • 00:06:07 která má připomínat ředitele.
 • 00:06:09 -Tak si podáme ruku.
  Dobrý den.
 • 00:06:14 A jak jste to říkal?
 • 00:06:15 Když vám dají jedno dítě do školy,
  tak...
 • 00:06:18 -Tak když nám dali jedno dítě
  do školy, tak se mohli splést.
 • 00:06:21 Pokud nám dají druhý nebo třetí,
  tak to už se nespletli,
 • 00:06:23 to už nám věří.
  ŠKOLNÍ ZVONĚNÍ
 • 00:06:39 -TRŽIŠTĚ.
 • 00:06:43 -A mohou vám říct na začátek
  takové dvouverší,
 • 00:06:48 o kterém ani nevím, kdo ho napsal.
  -Řekněte.
 • 00:06:52 -Já půjdu tam, kam všechna pokolení
  odešla
 • 00:06:56 a lesy budou dále v slunci snít.
 • 00:07:00 To je hezký, ne?
  -To je krásný.
 • 00:07:02 Tady jsme skutečně vlastně v lese.
  Krásné, že?
 • 00:07:08 -No, hezký výhled.
  A víte, proč jsem to řekl?
 • 00:07:12 Protože zase máme 5 odchodů
  od začátku téhle rubriky.
 • 00:07:19 První - Irena Zítková.
 • 00:07:21 Už někdy na přelomu března a dubna.
  Redaktorka Mladé fronty.
 • 00:07:27 "Irenko, bez vás by nebylo
  ani téhle knihy,
 • 00:07:30 ani mnoha dalších nepostradatelných
  věcí,
 • 00:07:33 takže vám moc a moc děkuji.
  Karel Pecka."
 • 00:07:35 -A kdo je ta Irenka, pane doktore?
  -Tady, paní doktorka Irena Zítková.
 • 00:07:41 -Ano, ano.
  -To jsem já.
 • 00:07:44 -Tady máme i od Jiřího Muchy
  z pozdějších let. Z 80. let.
 • 00:07:49 Vy jste byla v 60. letech,
  a i později,
 • 00:07:51 redaktorkou Mladé fronty
 • 00:07:53 a tyhle knihy jste všechny
  redigovala.
 • 00:07:56 Jaké to bylo,
  ta spolupráce s těmito autory?
 • 00:07:59 -Tak s těmi autory byla vždycky
  báječná spolupráce.
 • 00:08:02 Já si nemůžu ztěžovat.
 • 00:08:03 Ale takových lidí,
  takových služebníků literatuře
 • 00:08:09 nebo takových literárních prvních
  čtečů literatury bylo mnoho.
 • 00:08:16 -Potom odešel Jiří Pavel.
  Prozaik, syn Oty Pavla.
 • 00:08:21 Taky jsme s ním nedávno natáčeli.
 • 00:08:24 -Já o sobě nějaký extra velký
  mínění,
 • 00:08:27 jako o spisovateli, teda nemám,
  ale teď připravuju knížku,
 • 00:08:32 která se jmenuje
  Dostaveníčko na štaflu
 • 00:08:37 aneb 30 ohlédnutí Jiřího Pavla
  zvaného Bubliny.
 • 00:08:41 To by mělo být 30 takových povídek
  z mýho života.
 • 00:08:46 A ještě vám v zásobě
  další dvě knížky,
 • 00:08:50 ale to nevím,
  jestli se toho dožiju, víte.
 • 00:08:53 Jsem v takovým stavu,
  že teda nevím dne ani hodiny.
 • 00:08:58 No ale stěžovat si na to nebudu.
  Hodně jsem si zapříčinil sám.
 • 00:09:04 -Potom ztráta nejcitlivější -
  Pavel Šrut.
 • 00:09:07 Básník a textař.
 • 00:09:09 -Ale strašně nečekaně!
 • 00:09:12 -Víš, co já si taky myslím,
 • 00:09:14 že pro tu vaši generaci
  bylo strašně traumatický
 • 00:09:17 to období zlomu z těch 60. let,
 • 00:09:21 že to se na každým
  nějakým způsobem...
 • 00:09:24 -Ale já s tím vůbec nesouhlasím.
  Já myslím, že naopak.
 • 00:09:26 Já myslím, že nám to hrozně pomohlo.
 • 00:09:28 Protože v tom 68. nám bylo
  před třicítkou.
 • 00:09:32 Ve třiceti se každej chlap
  trochu rozhoduje
 • 00:09:36 nebo ostýchá psát básničky.
 • 00:09:39 Já vím, že jsem chtěl napsat
  už román ve třiceti.
 • 00:09:42 Už nám to přišlo trochu pošetilý
  psát básničky.
 • 00:09:46 Když to skončilo, spadla klec
  a my jsme najednou pocítili...
 • 00:09:50 Mluvili jsme o tom
  a já jsem o tom přesvědčenej,
 • 00:09:53 že jsme pocítili nějaký pocit
  ohromný svobody.
 • 00:09:55 Že si teď můžeme psát
  jenom pro sebe.
 • 00:09:58 -No a stejně nečekaně odešel
  Peter Krištúfek,
 • 00:10:02 slovenský prozaik
  a filmový režisér.
 • 00:10:06 Zemřel při autonehodě.
 • 00:10:09 -Ale v tomto případě
  to má ten smysl,
 • 00:10:12 že ta hlavní postava tam postupně
  ohluchne.
 • 00:10:13 Je to taková metafora toho,
  že nechceme slyšet svoje svědomí,
 • 00:10:17 řekněme.
 • 00:10:18 A ten viditelný svět je zase hrozně
  sledovaný.
 • 00:10:21 Ivan Trojan tam hrál
  tu hlavní roli.
 • 00:10:22 Šmíruje rodinu,
  která žije v protějším domě.
 • 00:10:25 A je to dívání se.
  V bibli se píše, že Bůh stvořil
 • 00:10:29 ten neviditelný svět a ďábel ovládl
  ten viditelný svět.
 • 00:10:32 Takže to se mi moc líbilo.
 • 00:10:33 To také nikomu nedojde,
  ale mně se to líbí.
 • 00:10:35 Ten viditelný svět je vlastně
  z bible.
 • 00:10:38 -Takže se to trošku napal.
  -Ano, Neviditelný jsem napsal.
 • 00:10:43 -No a ještě jeden odchod.
  A kdo to byl, ten poslední?
 • 00:10:49 René Roubíček.
  -Sklář, výtvarník.
 • 00:10:52 -96 let.
  -No jo, tomu vděčím za mnohé.
 • 00:10:56 To je mi skutečně moc líto.
 • 00:10:59 Tak, improvizace.
  -Improvizace.
 • 00:11:01 -Přišla do skla.
 • 00:11:03 Ale přitom to sklo
  ho ve svý podstatě má,
 • 00:11:08 tu improvizaci.
 • 00:11:10 -Zejména v tom hutním skle, že jo?
  -Ano.
 • 00:11:12 -Tam, kde to dělám,
  tak tam je to naprosto čistý.
 • 00:11:15 Tam já vždycky říkám:
 • 00:11:17 Já nejsem ten geniální umělec,
  geniální je to sklo.
 • 00:11:21 Já jenom tomu sklu připravuju
  podmínky,
 • 00:11:24 aby se tvářilo co nejvíc po svým.
  Jo?
 • 00:11:27 A v tom to vězí, že jo?
 • 00:11:30 -No a teď trošku jinak.
  Aspoň jedna vzpomínka.
 • 00:11:34 Vladimír Jiránek, kreslíř
  a karikaturista
 • 00:11:38 by se v červnu dožil 80 let.
 • 00:11:41 -No jo, ten se na nás možná
  někde dívá a kreslí.
 • 00:11:45 -A co je pro vás prvotní?
 • 00:11:47 To slovo nebo ta obrazová podoba
  toho vtipu?
 • 00:11:50 -Na tohle jsem se pokoušel
  několikrát odpovídat,
 • 00:11:54 ale vždycky jsem došel k závěru,
  že to je synchronní,
 • 00:11:57 že výraz náhodně zachycený
  třeba v televizi
 • 00:12:01 nebo na nějaký povedený fotce
  naskočí zároveň s nějakým výrokem.
 • 00:12:07 A ten výrok si nějak dotvořím
 • 00:12:09 a ono to potom dostane nový smysl
  v tom spojení.
 • 00:12:14 -A teďka ještě veseleji - gratulace
  Liboru Peškovi,
 • 00:12:20 dirigentovi k 85. narozeninám.
 • 00:12:23 -Takhle mu to zadiriguju.
  Gratulujeme!
 • 00:12:29 -Pro mě je hudba úkol
  a proto ji taky neposlouchám,
 • 00:12:33 protože kdykoliv začnu poslouchat
  vážnou hudbu,
 • 00:12:38 tak začnu analyzovat
  a nic z toho nemám.
 • 00:12:43 Čili já poslouchám swing,
  starý bigbandy a takový věci.
 • 00:12:51 -A tam s vám to nestane,
  že byste...
 • 00:12:53 -Hlavně mě to tam uspokojuje.
 • 00:12:55 Protože ty kapely hrály
  absolutně perfektně.
 • 00:13:00 -A také nakladateli
  Aleši Ledererovi.
 • 00:13:03 Tomu k 65. narozeninám.
 • 00:13:06 -Ano. I to už je věk kmetský.
 • 00:13:09 -Prosto a eroica, to je takový
  už rodinný nakladatelství.
 • 00:13:13 -Teď už dělá dcera, syn...
 • 00:13:18 V rodině se prostě líp domluvíte,
  když nejsou prachy...
 • 00:13:24 S někým cizím, to jste pod tlakem
  a nemůžete se vymlouvat:
 • 00:13:28 "Já teď nemám peníze."
  -A jsou pro to nadšeny?
 • 00:13:31 -Děti?
  Tak mají pro to pochopení.
 • 00:13:35 A jak syn, tak dcera tady dělají
  rádi.
 • 00:14:12 -Pane Schmide, vidíte ten nápis:
  SVĚTOVÁ VÁLKA 1916.
 • 00:14:16 -Ano.
  -Zvláštní dům.
 • 00:14:19 -Za dva roky.
  -Za dva roky bude republika.
 • 00:14:22 A ten dům není náhoda,
  že před ním stojí je podivný...
 • 00:14:26 -A proč tady jsme?
  -No, podívejte se.
 • 00:14:29 Tady určitě jsou ti dva, co...
  Jděte první.
 • 00:14:32 -Co na nás čekají?
  -Co na nás čekají, ano.
 • 00:14:35 Tady nesedneme...
  -A tady už někdo už... Ahoj!
 • 00:14:39 -Nazdar, nazdar. Jak se jmenuješ?
  -My jdeme k vám!
 • 00:14:42 Bertík, ano, to je Bertík.
  -Ano, ano.
 • 00:14:44 -A teď zvoňte, pane Schmide.
 • 00:14:50 A zase Bertík!
  Kde ses tady vzal, Bertíku?
 • 00:14:53 -Dobrý den, dobrý den.
  Tak jsme vás našli.
 • 00:14:56 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:15:00 -"Jaký význam má v řádu světa
  bída našich duší," je tady psáno.
 • 00:15:08 Co to máte?
  -A v čem to čteme?
 • 00:15:11 Zpřítomnění aneb Pocity Františka
  Klišíka.
 • 00:15:15 A čtěte dál.
 • 00:15:17 -Poety, jenž si pomalu zvyká,
  kterak jej...
 • 00:15:21 -...osud žvýká, jak jej drtí
  ústa smrti
 • 00:15:26 do neuvěřitelné podoby stravitelné.
  To jsme u Josefa Váchala, ne?
 • 00:15:33 -Skoro.
 • 00:15:35 -Ale ve skutečnosti jsme
  u Tomáše Hausera, že?
 • 00:15:38 -Těsně vedle.
 • 00:15:42 -Tak jak takováhle kniha vzniká,
  proboha?
 • 00:15:46 -Tak vzniká dlouze, vzniká roky.
  A úplně první,
 • 00:15:52 jestli znáte Františka Klišíka,
  který je autor těch všech básní,
 • 00:15:57 tak František Klišík,
  to je takový volarský génius,
 • 00:16:02 už od pohledu takový pirát,
  ale s velkým srdcem.
 • 00:16:08 My jsme se s Františkem potkali
  při natáčení filmu Očarovaná Šumava.
 • 00:16:13 To bylo takové sympózium,
  kde jedna kamarádka domluvila,
 • 00:16:18 že natočíme nějaký filmařský
  amatérský...
 • 00:16:23 Že filmař přijede natočit
  nějaký záběr.
 • 00:16:26 A my jsme tam naběhli
  ve třiceti lidech.
 • 00:16:30 A protože některý záběry měly být
  i hospodský scény,
 • 00:16:33 tak jsme přivezli sud a pípu
  a než jsem si stačil
 • 00:16:39 rozbalit fidlátka
  a dát kazetu do kamery,
 • 00:16:41 tak už tam ti aktéři opravdu
  tu hospodu rozjeli naplno,
 • 00:16:46 přestali být ovladatelní
 • 00:16:48 a začali tam strašně pít, tančit,
  kouřit...
 • 00:16:52 Působilo to spíš komicky,
  nikdo se nenechal nějak ovládnout.
 • 00:16:56 A do týhle skrumáže tam přišel
  Franta,
 • 00:16:59 vytáhl z kapsy takový roztrhaný
  papírek na několik kusů,
 • 00:17:01 takhle si ho položil na zem
  a začal z toho recitovat
 • 00:17:04 nějakou báseň o nějakým mnichovi.
 • 00:17:07 Mně to přišlo jako když ožije
  nějaká postavička
 • 00:17:11 z Kerouacový knížky
  a najednou se tam zjeví.
 • 00:17:16 Tak jsem si ho tak oblíbil
  a šel jsem po těch jeho básničkách.
 • 00:17:21 On ve svý dobrotě a skromnosti
  mi řekl: "Tady to máš,"
 • 00:17:26 má to naťukaný na stroji nebo tak,
  "Vem si z toho co chceš.
 • 00:17:31 Když se ti něco nebude líbit,
  tak to změň."
 • 00:17:34 Ale samozřejmě...
  -A co dělá?
 • 00:17:37 -Tak dělá zedníka,
 • 00:17:41 což u jednorukýho člověka
  je docela frajeřina.
 • 00:17:45 Ale hlavně píše básně.
  Obojí dělá dobře.
 • 00:17:48 V obojím je téměř geniální.
  Nebo geniální bez "téměř".
 • 00:17:53 -A to vaše výtvarné pojetí přišlo
  jako následek těch básniček?
 • 00:17:57 Nebo jak to bylo?
  -To byl následek básniček.
 • 00:18:02 Pročítal jsem si to a buď mě k nim
  něco napadlo nebo ne.
 • 00:18:06 A když mě to napadlo,
  tak jsem to vyryl a vytiskl.
 • 00:18:09 Když byste ty básničky viděli,
  tak ty nápady přicházejí samy.
 • 00:18:14 Je to strašně pestrý a šťavnatý.
 • 00:18:17 Jsme s Františkem na jedný vlně,
  takže to tak jako...
 • 00:18:20 -A to vaše výtvarný pojetí
  těch básniček
 • 00:18:23 se pak odvíjelo od nich
  nebo od nějaký vaší představy?
 • 00:18:27 -Jo, jo, to bylo všechno od nich.
 • 00:18:29 Kdybyste ty básničky četli,
  tak to by vám taky vyskakovaly
 • 00:18:33 ty nápady, protože jsou strašně
  takový pestrý a šťavnatý.
 • 00:18:36 Ten nápad stejně přijde
  spolu s tou básničkou.
 • 00:18:39 To pak jenom to pižlání
  trvá dlouho. A to tištění.
 • 00:18:44 Ale nápad na ten obrázek,
  ten je hned s tou básničkou.
 • 00:18:48 -A tady máme samotného básníka.
 • 00:18:50 -To je samotnej Franta
  a ta básnička:
 • 00:18:53 "Jako včera před soumrakem čekám
  na ohňostroj města.
 • 00:18:58 To, že beru život hákem,
  taková je moje cesta.
 • 00:19:01 On má ten hák místo tý ruky,
  že jo.
 • 00:19:04 -A zároveň je to výraz
  nějakýho životního postoje.
 • 00:19:08 -Přesně.
  -Beru život hákem.
 • 00:19:11 No a přiznejme tu inspiraci,
  kterou znalec odezře.
 • 00:19:16 -Tak snažím se být
  Váchalovým epigonem,
 • 00:19:20 ale protože mi to nejde,
  tak to vypadá takhle.
 • 00:19:23 -No to je lepší.
  Tak jste svůj, ne?
 • 00:19:26 Proč to nazýváte epigonstvím?
  -To není.
 • 00:19:28 -Možná, že je to pokračovatelství
  v tom duchu.
 • 00:19:32 -Kdokoliv po Váchalovi udělá knížku
  kompletně ručně
 • 00:19:39 dřevorytu nebo linorytu,
  a ještě navíc na podobný témata,
 • 00:19:43 tak už se nedá vyhnout
  tomu srovnání s Váchalem.
 • 00:19:48 Ale ničeho takového
  bych se ani neopovažoval nebo tak.
 • 00:19:52 -No ale znovu to okouzluje.
  To je důležitý.
 • 00:19:54 -Znovu to okouzluje,
  ale když se tady podíváme
 • 00:19:58 na tu předchozí knihu, tak to je
  i obsahově něco jinýho
 • 00:20:03 než ten Váchal,
  tady ti Svatí na odstřel.
 • 00:20:08 To už je váš průzkum
  tady tý okolní reality.
 • 00:20:14 -Je to spíš život předků
  tady v tý okolní krajině.
 • 00:20:19 Za komunistů tady padlo na Šumavě
  asi 30 kostelů.
 • 00:20:24 Buď byly odstřelený
  nebo nějak zdemolovaný.
 • 00:20:28 A každý byl zasvěcený
  nějakými svatýmu, že jo.
 • 00:20:31 Každýmu tomu svatýmu
  je právě věnovaná ta jedna stránka.
 • 00:20:37 Je tam vždycky připsaný ten příběh,
  proč vlastně ten kostel padnul.
 • 00:20:42 Někdy ho zaplavilo Lipno,
  někdy z toho udělali kravín,
 • 00:20:46 někdy hospodu pro vojáky,
  kde místo oltáře byl výčep
 • 00:20:50 a místo zpovědnice byly pisoáry.
 • 00:20:54 Nebo jestli si vzpomenete na film
  Švejk z 50. let,
 • 00:20:59 jak tam Hrušínský říká
  tu slavnou větu:
 • 00:21:01 "Nestřílejte, vždyť jsou tu lidi!"
 • 00:21:04 Tak za ním vyletí do vzduchu
  taková věž kostelíka,
 • 00:21:08 tak tu vlastně odstřelili
  jenom kvůli tady té scéně.
 • 00:21:11 Takový různý příběhy.
 • 00:21:13 -A kde byla ta věž?
  -To bylo v Boleticích.
 • 00:21:16 -No a ty texty,
  to už jsou ale vaše texty?
 • 00:21:18 -No tak něco je z webových stránek,
  který píšou o těch kostelích,
 • 00:21:23 který to mapují, něco je z knížek
  o těch svatých
 • 00:21:28 a nějaký svoje napsaniny
  jsem si tam k tomu taky přidal.
 • 00:21:33 -No a vy jste ve výtvarném oboru
  samouk, že jo? Autodidakt.
 • 00:21:39 -Já jsem téměř amatér.
  Je to panenský amatérismus.
 • 00:21:46 Jsem se jenom jednou technicky
  dozvěděl,
 • 00:21:48 jak se to dělá, že se to odryje,
  natře barvou a tiskne.
 • 00:21:52 Ale jinak já jsme mechanik,
  elektronik, teolog
 • 00:21:55 a sociální pracovník.
  -Bude pokračovat něco dalšího?
 • 00:21:59 Nebo je to jenom těch několik let,
  co jste tomu musel věnovat?
 • 00:22:05 -Myslíte ta knížka?
  Nebo to moje rejpání?
 • 00:22:08 -No ano.
  -Něco dalšího bude.
 • 00:22:10 -Už trochu rejpu.
  A je to taková zpověď jogína
 • 00:22:15 na jeho neúspěšný cestě
  za ovládnutím ega.
 • 00:22:24 -Pane Lukeši, octli jsme se
  v romantické dílničce.
 • 00:22:29 Je to tak?
  -Vypadá to tak.
 • 00:22:31 Vy taky takhle pracujete
  v rukavicích?
 • 00:22:34 -No, já musím pracovat
  v rukavicích,
 • 00:22:36 protože dělám i s kyselinami,
  tak kvůli ochraně rukou musím.
 • 00:22:40 -A co tady vlastně děláte?
 • 00:22:42 -Já tady vyrábím šperky a vitráže,
  občas i různý objekty.
 • 00:22:49 Já jsem sice vystudovala ekologii,
  takže je celkem logický,
 • 00:22:54 že pracuju s olovem a s kyselinama,
 • 00:22:57 ale prostě tak nějak to přišlo
  samo.
 • 00:23:00 Já sama pořádně nevím.
  -Z jakých materiálů?
 • 00:23:03 Přece jenom nějakou orientaci
  nám řekněte.
 • 00:23:06 -Tak já dělám hlavně s nerez ocelí,
  kterou stříhám a brousím.
 • 00:23:13 A to pak letuju cínem.
 • 00:23:15 -Kdo jsou vaši zákazníci?
  Víte to?
 • 00:23:18 -To je právě taková
  zajímavá záhada,
 • 00:23:20 protože já prodávám přes internet,
  takže já ty lidi vlastně neznám.
 • 00:23:24 A proto je pro mě i těžký vyrábět
  na zakázku,
 • 00:23:27 protože vlastně nevím,
  vůbec netuším, pro koho.
 • 00:23:31 Takže dělá se mi hrozně těžko
  na zakázku.
 • 00:23:34 A ještě právě svázaná
  tou představou toho zákazníka
 • 00:23:38 to právě potom nemůžu
  nechat to volně dít.
 • 00:23:43 -A k těm vitrážím se taky někdy
  vracíte?
 • 00:23:46 -Teď poslední dobou mě spíš
  zaujalo dělat víc "užitý umění",
 • 00:23:53 protože ten šperk přeci jenom
  je taková cetka,
 • 00:23:58 ten užitek je tam v podstatě jenom
  ozdobnej.
 • 00:24:02 A mě by spíš zajímalo dělat
  nějaký objekty z větších kusů kovů,
 • 00:24:07 třeba i to sváření.
 • 00:24:09 Teď jsem se přihlásila ke známému
  na kurz výroby,
 • 00:24:13 nebo kurz sváření.
 • 00:24:16 -No tak vidíte!
  -Tak to je můj plán do budoucna.
 • 00:24:39 -ENCYKLOPEDICKÉ HESLO - ČESKÝ LES.
 • 00:24:43 Členitá vrchovina podél
  česko-německé hranice.
 • 00:24:46 -Táhne se od Chebská pánve
  až po Všerubskou vrchovinu,
 • 00:24:51 která ho odděluje od Šumavy.
 • 00:24:53 -Ano. Té se svým rázem
  nejvíce podobá,
 • 00:24:56 je však o 300 až 500 metrů nižší.
 • 00:25:01 -A délka Českého lesa
  je 80 kilometrů.
 • 00:25:05 -Krásný kraj.
 • 00:25:29 Pane Lukeši,
  blížíme se k Domažlicím,
 • 00:25:32 to bychom měli říct k Domažlicům.
  Nebo jak by to bylo?
 • 00:25:35 -Kdož ví, jak to tady říkají?
 • 00:25:37 -Chodsky by to nějak mělo znít,
  ale takhle by mi to připadalo.
 • 00:25:41 -To jsou záhady českého jazyka.
  -Ano.
 • 00:25:47 -No a kousek od Domažlic
  je obec Prapořiště,
 • 00:25:50 nedaleko je Všerubský průsmyk.
 • 00:25:53 A v tom Prapořišti uvidíte,
  tam nás čeká
 • 00:25:55 velké autorské překvapení.
 • 00:25:58 -Že by nás ještě něco
  mohlo překvapit?
 • 00:26:01 -No, já myslím, že ano.
 • 00:26:10 -Tak takovouhle limonádu jsem pil
  naposledy někdy v dětství.
 • 00:26:16 Ale není to limonáda,
  protože to je...
 • 00:26:18 Co to je vlastně?
  Co jste nám to tady připravila?
 • 00:26:22 To je něco domácího.
  -To je moje domácí malinová šťáva.
 • 00:26:26 A nevařím ji,
  takže je plná vitamínů.
 • 00:26:29 -Tak to jsem poznal, že jo?
  Honzo, taky vám chutná?
 • 00:26:32 Vy jste ji asi pil
  už za I. republiky jako kluk.
 • 00:26:37 -Teďka se tady ta tradice obnovuje.
 • 00:26:41 -A proč jsme se sešli?
 • 00:26:44 -Protože se chceme
  paní Jandečkové zeptat,
 • 00:26:47 co to zažívá za tvůrčí explozi
  v posledních pěti letech?
 • 00:26:51 Tady máme čtyři docela objemný
  knížky,
 • 00:26:54 který vznikly za tu dobu.
 • 00:26:56 Támhle spousta článků...
  Kde se to ve vás zrodilo?
 • 00:27:01 -Já jsem to neplánovala.
 • 00:27:03 To se úplně spontánně
  tak nějak sešlo.
 • 00:27:07 -Z nějakých příčin.
 • 00:27:10 -Prostě jednoho dne jsem se
  rozhodla, že se zkusím...
 • 00:27:15 že se pokusím zjistit,
  co dědeček dělal proti komunistům,
 • 00:27:23 protože ho chtěli pověsit.
 • 00:27:25 Ale nakonec dostal doživotí,
  ve vězení byl 14 let a 6 měsíců,
 • 00:27:30 a měla jsem ho nesmírně ráda.
 • 00:27:32 -A on je tady na tý obálce?
  -Tady je, no.
 • 00:27:37 -Tohle je dědeček.
 • 00:27:39 -Ale když jsem byla poprvé
  v archivu,
 • 00:27:41 to bylo někdy v únoru 2012,
  tak jsem byla sama překvapená,
 • 00:27:46 kolik těch materiálů tam bylo.
 • 00:27:49 -To jsou tamhle ty materiály,
  ta hromada, že jo?
 • 00:27:53 -To je ta hromada.
 • 00:27:55 Jenom základní vyšetřovací
  skupinový spis mého dědečka
 • 00:27:58 je ten první nahoře.
 • 00:27:59 A abych to mohla studovat,
  tak jsem si to všechno ofotila
 • 00:28:03 a měla jsem toho strašně moc
  v hlavě,
 • 00:28:05 že jsem nevěděla, co s tím.
  -Vy vůbec nejste školený historik.
 • 00:28:08 Vy jste přece studovala
  mezinárodní vztahy,
 • 00:28:11 nebo co to bylo?
 • 00:28:12 -No, no.
  To je pravda.
 • 00:28:15 Možná to psaní ve mně
  trošku asi bylo dřív,
 • 00:28:17 protože maturitní práci jsem psala
  celou ve verších.
 • 00:28:22 -Ne!
  -Na gymnáziu v Domažlicích.
 • 00:28:24 V každém případě v pozdějších
  letech jsem to měla tak,
 • 00:28:26 že když mě něco trápilo,
  tak jsem měla potřebu sednout
 • 00:28:31 a napsat to.
 • 00:28:33 Vždycky mě zajímala
  mezinárodní politika,
 • 00:28:36 mezinárodní vztahy.
 • 00:28:37 A ty knížky, který píšu,
  je vlastně politické téma.
 • 00:28:40 -Tak a teď k tomu - témata.
  -Tak původně to začalo dědečkem.
 • 00:28:45 Pak se to trošku přeorientovalo
  na tu akci Kámen a Falešné hranice.
 • 00:28:52 A mezi tím ještě byl Jan Masaryk.
 • 00:28:54 -Zjistila jsem něco o dědečkovi,
  pak jsem zjistila,
 • 00:28:58 že on vlastně vytvořil
  takovou ilegální skupinu,
 • 00:29:02 která pomáhala lidem za hranice.
  To bylo v roce 1948.
 • 00:29:07 A pak jsem zjistila takový šílený
  paradox,
 • 00:29:11 že policisté na hranicích,
  kteří v té finální fázi
 • 00:29:14 pomáhali dědečkovi,
  třeba převáděli Ivanu Tigridovou,
 • 00:29:19 tak na druhé straně
  museli vodit jiné lidi do pasti.
 • 00:29:22 V rámci takzvané akce KÁMEN.
 • 00:29:24 A já jsem teda něco začala
  sepisovat,
 • 00:29:27 ono to brzo mělo skoro sto stran,
  a narazila jsem
 • 00:29:31 na rodinu toho hlavního
  protagonisty, Stanislava Lišky,
 • 00:29:34 což byl velitel stanice SNB
  ve Všerubech.
 • 00:29:37 On na jednu stranu pomáhal
  dědečkovi
 • 00:29:40 krýt ty přechody v té finální fázi,
  a na druhou stranu
 • 00:29:45 za ním právě přijeli
  z Ministerstva vnitra na jaře 1948,
 • 00:29:49 že musí provádět přísně tajné
  operace.
 • 00:29:53 Jedna věc je falešná hranice,
  tady to máme vlastně na obrázku,
 • 00:29:57 falešná závora, falešná hranice.
 • 00:29:59 A pak ti lidé šli ještě dál,
  jakože už jsou v Německu,
 • 00:30:03 a přišli do budovy,
  která byla označená
 • 00:30:06 jakože to je německá celnice.
 • 00:30:08 -Už měli pocit,
  že jsou ve svobodným světě.
 • 00:30:12 -A došli kam?
  -A přišli do domečku,
 • 00:30:15 kde jim bylo řečeno,
  že jsou na celnici
 • 00:30:19 a byli zavedeni do úřadovny
  amerického důstojníka.
 • 00:30:23 -Vyslýchání a pak už všechno
  skončilo.
 • 00:30:26 -Všechno falešné.
  -Takže přicházíme tudy.
 • 00:30:29 -Tudy, odtud přicházíme.
 • 00:30:31 -Dostáváme se na místo,
  kde teď stojíme.
 • 00:30:34 -Tady takhle vedla hranice.
  -Ano.
 • 00:30:37 -Sem je dovedl ten příslušník,
  že ano?
 • 00:30:39 -Pak se šlo po hrázi,
  to je tady na konec.
 • 00:30:43 Tam na ně čekala falešná německá
  hlídka.
 • 00:30:46 -To je až támhle někde.
  -A dovedla je Na tu výslechovou...
 • 00:30:51 -A potom šli támhle tudy.
 • 00:30:53 Takhle, takhle, takhle.
  A tam už dál, tam se nepodíváme,
 • 00:30:57 -Tam už je vyslýchali
  údajní Američané.
 • 00:31:01 A když se výslech odehrál,
  tak pak se šlo...
 • 00:31:05 To téma je potom zpracováno
  tady na deseti případech
 • 00:31:08 celkem v téhle té knize
  Falešné hranice.
 • 00:31:12 Kdo byl vlastně duchovním otcem
  celého toho projektu,
 • 00:31:16 těch Falešných hranic a celnic?
  -Historikové po tom bádají.
 • 00:31:20 Určitě by bylo fajn asi to vědět,
  ale myslím si,
 • 00:31:24 že ty cesty jsou slepé.
 • 00:31:27 Údajně to už využívala
  sovětská tajná služba
 • 00:31:33 někdy ve 30. letech.
 • 00:31:35 A myslím si, že to je...
  -A co ten Masaryk?
 • 00:31:38 Myslím si, že to byla docela bomba
  hozená přímo mezi historiky,
 • 00:31:43 protože tam jste taky přišla
  s hypotézou,
 • 00:31:46 která do té chvíle
  nikoho ani nenapadla.
 • 00:31:51 -Zkráceně by se dalo říct,
  že člověk,
 • 00:31:54 který ve vazbě státní bezpečnosti
  vypovídal do nejmenších podrobností
 • 00:31:59 o tom, jak se té vraždy
  údajně účastnil,
 • 00:32:02 takže za určitých okolností
  by ty jeho výpovědi
 • 00:32:07 mohly být pravdivé,
  pokud on věřil,
 • 00:32:10 že ten příkaz, který on dostal,
  že teda má odstranit Jana Masaryka,
 • 00:32:15 že byl podstrčený.
 • 00:32:17 Jemu bylo řečeno,
  že to bylo na příkaz
 • 00:32:19 britské tajné služby.
 • 00:32:21 Já si myslím, že ten příkaz
  mohl být podstrčený
 • 00:32:23 a že za ty provázky
  se ve skutečnosti tahalo
 • 00:32:26 na východě.
  -Ano.
 • 00:32:28 -Každopádně ty výpovědi
  třeba byly 30stránkové.
 • 00:32:31 A polovina těch výpovědí
  byla o tom,
 • 00:32:34 jak on dělal protikomunistickou
  činnost, špionážní činnost řekněme,
 • 00:32:41 s lidmi, se kterými spolupracoval
  můj dědeček nebo je převáděl.
 • 00:32:45 Takže já jsem mohla posoudit,
 • 00:32:47 jestli už tohle to je pravdivé
  nebo ne.
 • 00:32:49 Vlastně i při tom jeho procesu
  to probíhalo tak,
 • 00:32:52 že kauza Jana Masaryka
  se vůbec nesměla projednávat
 • 00:32:55 a projednávala se vždycky jenom
  polovina výpovědí,
 • 00:32:57 takže byla věrohodná,
  všechno v pořádku.
 • 00:33:00 Ověřovalo se to i experty
  na zpravodajské službě.
 • 00:33:04 A ta druhá polovina
  se prostě projednávat nesměla.
 • 00:33:24 -ČTEME A DOPORUČUJEME.
  -Jiří Křižan, Stín.
 • 00:33:31 To je knížka, která vychází
  poprvé u nás snad po 50 letech.
 • 00:33:38 Vyšla v zahraničí, v Holandsku
  a ve Švédsku, pod jménem Jan Beran.
 • 00:33:44 A až koncem 80. let Jiří Křižan
  podle toho rukopisu napsal scénář,
 • 00:33:50 podle kterého pak natočil
  Martin Holý film Tichá bolest.
 • 00:33:55 Je to příběh vnuka a jeho děda.
 • 00:33:58 A v pozadí je smrt otce popraveného
  na počátku 50. let.
 • 00:34:04 Takže velmi osobní příběh
  Jiřího Křižana.
 • 00:34:09 A myslím, že ten film velmi dobře
  poetikou
 • 00:34:13 odpovídá právě poetice té knihy.
 • 00:34:18 -Já tady mám knížku
  Vladimíra Suchánka Grafika.
 • 00:34:23 Tady ho nejdřív vidíme,
  jak nestárne, jde tady ulicemi.
 • 00:34:28 A tady, jak je nad svým kamenem,
  protože je to litograf.
 • 00:34:32 A litografie, to je kamenotisk.
 • 00:34:35 A tady ta knížka, spíš katalog,
  je z jeho výstavy
 • 00:34:41 Litografické příběhy, v Hollaru.
  A to je něco neuvěřitelného,
 • 00:34:47 protože najedou se tady splétá
  tady ta doba možná dohromady.
 • 00:34:54 A zároveň náhoda,
  s jakou on na tom kameni
 • 00:34:57 dokáže vytvořit zázraky.
 • 00:35:00 Tak to jenom v tichosti možná
  bychom takhle pomalinku
 • 00:35:05 měli projít a pogratulovat mu.
  -Teď jedna knížka na cesty.
 • 00:35:12 Jaroslav Pavlíček,
  Člověk v drsné přírodě.
 • 00:35:16 Průvodce přežitím.
 • 00:35:18 Pavlíček je ten pozorovatel
  polární stanice Nelson
 • 00:35:23 na Antarktidě.
 • 00:35:25 A přináší tady už v 9. vydání
  téhle knihy,
 • 00:35:28 která vyšla
  v několika zemích světa,
 • 00:35:31 návody na to,
 • 00:35:34 jak se chovat v přírodě
  a na cestách.
 • 00:35:40 Ventiloval do toho zkušenosti
  z mnoha svých zahraničních výprav,
 • 00:35:45 ale myslím, že i pro člověka,
  který žije v civilizaci,
 • 00:35:49 platí tady to jeho desatero.
 • 00:35:51 Přečtu jenom tři
  z těch jeho návodů.
 • 00:35:55 Zaprvé: neztrať hlavu.
  Zapáté: pomáhej druhým.
 • 00:36:00 A zadesáté: měj zdravý strach.
 • 00:36:07 -A moje další knížka,
  to je František z Assisi,
 • 00:36:11 Chestertonem napsaná už vlastně
  před sto lety.
 • 00:36:15 A zdá se, že v té dnešní
  hodně sebestředné
 • 00:36:19 a taky uspěchané době
  je možná nesmírně dobré
 • 00:36:23 si v ní zase hodně pomalu číst
  a myslet na sebe
 • 00:36:30 ve smyslu té lásky k přírodě,
  ke svému okolí,
 • 00:36:34 rozlišovat to svoje okolí,
  ale vždycky nějak s láskou.
 • 00:36:39 Tak přečtu: "Blahoslavený,
  kdo nic nečeká,
 • 00:36:43 neboť se bude těšit ze všeho."
 • 00:36:47 -A ještě vítězná knížka
  z letošního ročníku
 • 00:36:50 Magnesie litery:
 • 00:36:53 Josef Pánek Láska v době globálních
  klimatických změn.
 • 00:36:57 Je to vcelku banální příběh
  takové milostné eskapády
 • 00:37:01 někde v Indii.
 • 00:37:04 Ale kupodivu do té knížky
  se promítly
 • 00:37:06 všechny rozpory a bizarnosti
  tohoto světa.
 • 00:37:10 A možná, že ten hrdina sám
  by potřeboval
 • 00:37:12 nějaký návod na přežití
  v tom dnešním globálním
 • 00:37:17 odcizeném světě.
 • 00:37:20 -No a ta moje třetí knížka,
  ta je už spíš taková osobní,
 • 00:37:25 tu rád čtu.
 • 00:37:26 Ta také pochází z dávné doby,
  ze 30. let minulého století,
 • 00:37:31 to už je také velké stáří.
 • 00:37:33 Autorem je Henri Michaux -
  Ecuador se jmenuje ta kniha.
 • 00:37:38 Ale není to román,
  ani, jak by se zdálo, cestopis,
 • 00:37:42 spíš jsou to návody,
  jak se dívat na svět,
 • 00:37:46 jak vůbec umět chodit po světě
  a vážit kroky.
 • 00:37:51 To byl původně Belgičan,
  ten autor francouzského původu,
 • 00:37:56 básník, takový všestranný umělec,
  výtvarník.
 • 00:37:59 Ale co je zajímavý,
  on byl takovým guru
 • 00:38:03 a solitérem
  hnutí hippies.
 • 00:38:14 -Tak my jsme vlastně teďko v centru
  Chodska.
 • 00:38:17 -No jo.
  Tak tady je to nakladatelství.
 • 00:38:21 -Je to nakladatelství
  pana Zdeňka Procházky.
 • 00:38:24 A jmenuje se
  Nakladatelství Českého lesa.
 • 00:38:37 -Tak kdepak jsme se to ocitli,
  pane Lukeši?
 • 00:38:41 -Vidíte, že v Domažlicích.
  -No to jo, ale v nakladatelství.
 • 00:38:45 -Ano, v Nakladatelství
  Českého lesa,
 • 00:38:46 které vzniklo v kterém roce?
 • 00:38:49 -Nakladatelství Českého lesa
  založil můj otec
 • 00:38:52 Zdeněk Procházka
  v roce 1991.
 • 00:38:55 Nakladatelství vydává převážně
  historicko-turistické průvodce
 • 00:38:59 a průvodce památkami,
  kdy od toho roku 91
 • 00:39:02 do současné doby vyšlo
  něco málo přes 200 titulů.
 • 00:39:06 -To je teda hodně.
  -To už je hodně.
 • 00:39:08 -A přitom, jak jsem se doslechl,
  nakladatelství má pouze
 • 00:39:12 dva redaktory,
  nebo dva zaměstnance,
 • 00:39:15 tatínka a maminku.
 • 00:39:16 -Je to tak.
  Je to rodinné nakladatelství.
 • 00:39:19 Kdy otec je autorem převážné
  většiny těch publikací,
 • 00:39:22 které tady vidíte.
 • 00:39:23 Jinak samozřejmě vydáváme
  i od jiných autorů,
 • 00:39:25 ale všechno se vztahuje k tématice
  toho Českého lesa a historie.
 • 00:39:30 Maminka vlastně je mu pravou rukou
  v tom,
 • 00:39:32 že přepisuje ty texty
 • 00:39:33 a hlavně dělá
  tu administrativní část
 • 00:39:35 nakladatelství a účetnictví.
 • 00:39:38 -Tak jak to, že to jde až tak
  daleko,
 • 00:39:40 že jsou tady Židovské památky a...
 • 00:39:43 -Židovské památky,
  to je zrovna publikace,
 • 00:39:45 kterou otec vydal Václavu Fredu
  Chvátalovi a panu Chidlerovi.
 • 00:39:50 Jsou to publikace, které ses věnují
  převážně židovským hřbitovům.
 • 00:39:54 Z těch židovských památek
  se právě ty židovské hřbitovy
 • 00:39:56 nejvíc do dnešní doby dochovaly.
 • 00:39:58 -A teď, když tady třímám
  tuhle tu kostku nebo skoro cihlu -
 • 00:40:03 Zmizelé Sudety, to svědčí o tom,
  že záběr nakladatelství
 • 00:40:07 jde i do docela traumatických stop
  české historie.
 • 00:40:12 -Zmizelé Sudety, to je publikace,
  která vyšla v několika vydáních.
 • 00:40:15 Je to práce několika autorů,
  protože to je
 • 00:40:18 o Sudetech z celé České republiky.
 • 00:40:21 Otec tady zase zpracovával tu část
  Českého lesa,
 • 00:40:24 která je mu vlastní
  a vypomáhal na části Šumavy.
 • 00:40:27 Jinak ta kniha je hlavně o tom,
  že máte srovnávací fotografie,
 • 00:40:31 které můžete vidět,
  před II. světovou válkou.
 • 00:40:35 A buď současné fotografie,
  nebo z nějakého období
 • 00:40:37 po II. světové válce.
 • 00:40:39 -Krajánci.
  To je na úplně jiné téma.
 • 00:40:43 Tak to jsme zase někde úplně
  jinde.
 • 00:40:45 -To je publikace věnovaná mlýnům
  a vodním provozům.
 • 00:40:49 Je to na Tachovsku a Stříbrsku.
  Tohle je díl druhý.
 • 00:40:54 Bude to edice tří knih.
 • 00:40:57 A věnuje se levostranným přítokům
  řeky Mže.
 • 00:41:00 Je tady zhruba 90 vodních provozů,
 • 00:41:03 z toho jsou samozřejmě převážná
  většina mlýny.
 • 00:41:06 Mlýny obilné,
  ale byly tam třeba i železárny,
 • 00:41:10 sklárny, stoupy, papírny,
  ale určitě v tom menším zastoupení.
 • 00:41:15 Ty mlýny byly nejběžnější
  z těch vodních provozů.
 • 00:41:20 Příběhy vepsané do kamene.
 • 00:41:22 První díl se věnuje hlavně záhadným
  monolitům a smírčím křížům,
 • 00:41:26 těm starším kamenným památkám.
 • 00:41:28 Je to teda z okresu Domažlice
  i z okresu Tachov.
 • 00:41:31 A pak vyšel i druhý díl,
 • 00:41:32 který se věnuje těm novějším
  památkám.
 • 00:41:35 Tam jsou spíš ty barokní plastiky.
 • 00:41:38 A je tam i popsáno to kamenické
  řemeslo jako takové a kameníci.
 • 00:41:42 -To je ale strašně velká
  sběratelská práce.
 • 00:41:46 To musí dělat víc lidí!
  -Právě.
 • 00:41:49 A tyhle knihy samozřejmě vycházejí
  v menším nákladu,
 • 00:41:51 i když vlastně dají mnohem víc
  práce
 • 00:41:54 než třeba ty komerčnější
  záležitosti,
 • 00:41:57 které vycházejí ve větším nákladu,
  ale zase tolik práce nedají,
 • 00:42:00 protože jsou třeba hodně
  o fotografiích.
 • 00:42:02 To je ta edice Co odnesl čas.
  -Ano, ta je úžasná.
 • 00:42:07 Ale kde se podařilo sesbírat
  tolik dobových fotografií?
 • 00:42:10 -To je teda zázrak.
 • 00:42:13 -Tolik dobových fotografií
  se dá sesbírat v muzeích.
 • 00:42:16 To je nejlepší spolupracovník
  pro vydání takovéto publikace,
 • 00:42:21 kdy Muzeum Chodska v Domažlicích,
  to je nevyčerpatelná studnice.
 • 00:42:25 Má přes 16 tisíc pozitivů,
  přes 2,5 tisíce
 • 00:42:28 skleněných diapozitivů a negativů,
  o těch normálních nemluvě.
 • 00:42:33 A určitě stojí za zmínku,
  že v muzeu máme
 • 00:42:35 i přes 700 dagerotypií
  od Vojtěcha Kramera,
 • 00:42:40 z poloviny 19. století,
  velmi staré fotografie.
 • 00:42:44 Vojtěch Kramer byl domažlický kněz
  a ředitel škol.
 • 00:42:48 A právě v jeho sbírkách máme
  i fotografii Boženy Němcové,
 • 00:42:53 což je takové nejpříjemnější.
  -Tak to je úžasný!
 • 00:42:57 A teď nám řekněte, jaký ohlas
  ta produkce u čtenářů má?
 • 00:43:01 Jestli se to dá z vašeho hlediska
  říct.
 • 00:43:04 Například v těch knížkách
  Václavy Jandečkové
 • 00:43:08 se dotýkáte docela bolestivých míst
  historie tohohle kraje.
 • 00:43:13 Tak jaké na to jsou ohlasy,
  protože tam se najednou
 • 00:43:17 objevují i temné stránky toho,
  co se tady dělo.
 • 00:43:21 Objevily se nějaké negativní
  ohlasy?
 • 00:43:24 -Vůbec ne. Vesměs pozitivní.
 • 00:43:26 My vlastně docela často jednáme
  i s tou stranou německou.
 • 00:43:31 Většina knih, které tady vidíte,
  se dotýkají těch míst,
 • 00:43:35 kde před válkou žili
  i němečtí obyvatelé.
 • 00:43:38 Takže to s tím souvisí.
 • 00:43:40 Samozřejmě většina těch knížek
  je vydávána dvojjazyčně,
 • 00:43:43 v češtině i v němčině.
  A vesměs, jak z té německé,
 • 00:43:47 tak z té české strany,
  máme pouze pozitivní ohlasy.
 • 00:43:50 Je velice příjemné,
  že i když jedeme v terénu,
 • 00:43:54 tak potkáváme lidi s těmi knížkami
  z nakladatelství,
 • 00:43:58 kdy stojí před těmi místy...
 • 00:44:00 -Však k tomu mají sloužit, ideálně.
  Že ano?
 • 00:44:03 -Tak to samozřejmě potom potěší
  dvojnásob.
 • 00:44:05 -Měla byste nám tatínka ukázat
  někde aspoň na fotografii,
 • 00:44:08 když už tady o něm mluvíme
  a on je někde v zahraničí.
 • 00:44:13 -Není někde v nějaké knížce.
  -Tak to vás asi budu muset zklamat.
 • 00:44:17 -Někde na zadní straně...
  -Určitě.
 • 00:44:19 V knize Tvz ve Lštění by snad někde
  otec měl být.
 • 00:44:26 Tvrz ve Lštění, to je...
  -Tu taky provozujete.
 • 00:44:28 -To je taková radost,
  kterou si otec udělal v roce 2001.
 • 00:44:33 Koupil si tvrz ve Lštění.
  Je to tvrz ze 14. století.
 • 00:44:39 Husitské války ji značně poškodily
  a v roce 1481
 • 00:44:44 vlastně byla opravená,
  zrekonstruovaná,
 • 00:44:47 zvýšená o jedno patro
  a získala tu podobu,
 • 00:44:49 v jaké tam stojí dneska opravená.
  A samotná...
 • 00:44:53 -Vy mluvíte jak průvodkyně
  na hradě.
 • 00:44:56 -Občas jsem nucená tam taky
  zaběhnout.
 • 00:44:59 -No, to jsem si myslel.
  -Jak se loučíte.
 • 00:45:02 To teď uděláme.
  Tak řekněte, jak skončíme.
 • 00:45:04 Jak to tam děláte?
 • 00:45:06 -Když skončí prohlídka,
  tak co řeknete?
 • 00:45:08 -Děkuju vám za pozornost
  a budu se těšit
 • 00:45:09 na vaši další návštěvu.
 • 00:45:11 -A my také.
  -My také zatleskáme.
 • 00:45:14 -A děkujeme.
  -My děkujeme.
 • 00:45:16 -A pozdravujte tatínka.
  -Vyřídím.
 • 00:45:19 -Tady ho máme, prosím.
 • 00:45:26 -Kudy to jedeme?
 • 00:45:28 -Teď jedeme z Domažlic do Stach
  za básníkem Jiřím Staňkem.
 • 00:45:34 Ale to je zajímavé.
 • 00:45:35 Ještě před lety bychom za ním
  jeli do Strakonic,
 • 00:45:39 ale dneska už má
  svoji lékárnu ve Staších.
 • 00:45:45 Pane Staňku, tak tohle je jedna
  z ilustrací
 • 00:45:48 vaší sbírky Poslední příběh.
  -On je to vlastně návrh na obálku.
 • 00:45:53 Ta knížka sama o sobě si myslím,
  že je provedena tak graficky,
 • 00:45:58 že ilustrace nepotřebuje,
  ale protože neměla obálku,
 • 00:46:00 tak se obálka musela dodělávat.
  -Tady ji máme.
 • 00:46:03 On je to skutečně jeden příběh,
  jedna básnická skladba, že ano.
 • 00:46:08 A nakladatel nechal schválně udělat
  tu prázdnou obálku,
 • 00:46:12 aby si ji čtenáři sami dotvořili.
  -Ano.
 • 00:46:15 -To je dobrej nápad.
 • 00:46:17 Ale řekněte nám k tomu samotnému
  příběhu Příběhu.
 • 00:46:22 To je vlastně strašně dávná
  vaše básnická skladba, že ano?
 • 00:46:26 -To je z roku 1976.
 • 00:46:29 To jsem měl nějak
  po letní studentské aktivitě
 • 00:46:33 v Novom Mestě nad Váhom.
  A ještě před odletem do Bratislavy
 • 00:46:37 na farmaceutickou fakultu
 • 00:46:38 vlastně do prvního ročníku.
  A měli jsme chatu na Vysočině,
 • 00:46:42 tam jsem si sedl
  a za nějaké to odpoledne
 • 00:46:44 jsem to napsal.
 • 00:46:46 -A jaký byl důvod?
 • 00:46:48 To je zvláštní,
  když to takhle říkáte.
 • 00:46:51 -Myslím si, že to asi předtím
  musel vykládat můj dědeček
 • 00:46:55 a já jsem to prostě jenom zapsal,
  no.
 • 00:46:57 -To je rodinný příběh z okupace?
  -To je skutečně rodinný příběh.
 • 00:47:01 Je to otec mé matky,
  on byl venkovský učitel,
 • 00:47:05 narozený 1900.
 • 00:47:09 Za války měl nějakých těch
  40 "over".
 • 00:47:13 A on učil na malotřídkách,
  většinou v pohraničí.
 • 00:47:16 Takže se hodně stěhoval.
 • 00:47:18 A svého času byl v Báňovicích,
 • 00:47:21 to je opravdu malá vesnička
  poblíže Dačic.
 • 00:47:26 A tam vlastně tohle to
  se mělo udát.
 • 00:47:30 -A co se tam událo, aby měl čtenář
  aspoň nějaké vodítko?
 • 00:47:34 -Jen to nedopovězte,
  ale přeci jenom naznačte.
 • 00:47:39 -Když jsem si po letech říkal,
  že by měla přijít tato věc
 • 00:47:43 do míst, kde vznikla.
  A posílal jsem to panu starostovi.
 • 00:47:47 A pan starosta říkal:
  "Ano, moje babička toho Žida,
 • 00:47:50 kterého jsme tu skrývali,
  ještě pamatuje."
 • 00:47:52 Takže zřejmě je to pravda.
 • 00:47:54 -A přečtěte tady ten závěr,
  kde říkáte, že je tak patetický.
 • 00:48:02 -Krev poznamenala kamenné schody.
  Na místě zemřel.
 • 00:48:06 Říkám - šťastnou náhodou,
  neboť byl slabší než moucha,
 • 00:48:12 a u výslechu by mluvil
  a druhý den by několik kulek
 • 00:48:16 navštívilo srdce mého dědečka,
  mé babičky, mé mámy a mé tety.
 • 00:48:24 A já bych nepřišel na svět
  a nemohl vám vyprávět ten příběh.
 • 00:48:30 -No a dopovězte teď svůj
  vlastní příběh.
 • 00:48:33 My jsme za vámi byli někdy před,
  nevím kolika lety.
 • 00:48:36 -Kde to bylo?
  -To bylo ještě ve Strakonicích.
 • 00:48:40 No takhle. Já osobně říkám,
  že jsem imigrant do Čech,
 • 00:48:44 já jsem Brňák.
 • 00:48:46 Když se mě někdo zeptá, odkud jsem,
  tak říkám: "Já su z Brna."
 • 00:48:51 Takže já jsem se tam ocitl
  kvůli zaměstnání v roce 81
 • 00:48:55 a do nějakého roku 2011
  jsem to tam přežíval, no.
 • 00:48:59 Já si myslím, že po šedesáti,
  když už se pomalu blížíme
 • 00:49:03 do důchodu, nemá smyl uvažovat,
  jestli to bylo špatné rozhodnutí.
 • 00:49:06 Někdy v těch 70. letech jít
  na farmacii
 • 00:49:11 a nevěnovat se třeba dějinám umění,
  muzikologii...
 • 00:49:15 To by mě určitě bavilo víc.
 • 00:49:17 -Ta vaše profese vám umožňuje
  nahlédat
 • 00:49:20 do bolestí a různých neduhů lidí,
  kteří sem přicházejí.
 • 00:49:27 Jestlipak vás ty osudy pak
  taky nějakým způsobem
 • 00:49:30 inspirují k tomu psaní?
 • 00:49:32 -Já si myslím, že komunikace
  s příchozími do lékáren,
 • 00:49:37 ať už jdou něco koupit
  nebo přinášejí nějaký recept,
 • 00:49:40 je o tom, aby ho člověk
  ještě trošku vyzpovídal.
 • 00:49:43 A ta básnická profese,
  ta práce s tím jazykem
 • 00:49:47 mně umožňuje se jich vyptat
  pořádně.
 • 00:49:50 Takže oni jsou spokojeni,
  že je občas pěkně poléčím.
 • 00:49:55 -A na konec HÁDANKA A DOBRÁ ZPRÁVA.
  Nejdříve ta hádanka.
 • 00:50:00 Jsou to jako obvykle dvě přesmyčky
  skrývající jména
 • 00:50:03 dvou českých spisovatelů.
  A kdopak je jejich autorem?
 • 00:50:07 -Jejich autorem je náš divák
  Jiří Svoboda z Libochovic.
 • 00:50:11 -Ano.
  Ta první:
 • 00:50:18 -A ta druhá:
 • 00:50:25 -Správné odpovědi zasílejte
  do konce měsíce na adresu:
 • 00:50:32 -A nebo elektronicky
  na emailovou adresu:
 • 00:50:38 A tři vylosovaní luštitelé
  dostanou knihu
 • 00:50:41 z Nakladatelství Českého lesa.
  -Ano, ano.
 • 00:50:45 A teď ta DOBRÁ ZPRÁVA.
  A tu držím v ruce.
 • 00:50:48 -Dobrá zpráva je tato krásná kniha
  Aleše Palána a Jana Šibíka.
 • 00:50:53 Jak je ten název?
  -Raději zešílet v divočině.
 • 00:50:57 -Aneb?
  -Setkání s šumavskými samotáři.
 • 00:51:03 -Ano. Rozhovory s těmi,
  kteří se rozhodli uchýlit
 • 00:51:06 do samoty tady na Šumavě.
  -Vážně?
 • 00:51:09 -To je pěkný.
  -No to je krásné!
 • 00:51:10 A jsou všichni takovýhle?
  -Ne, jsou tam i mladí lidé,
 • 00:51:13 kteří se rozhodli prostě žít
  podle svých duchovních principů.
 • 00:51:17 A možná, že by bylo zajímavé
  za některými z nich zajít.
 • 00:51:21 -A co kdybychom se hned...
  -No, pojďme.
 • 00:51:24 A tentokrát taky o samotě.
  -Ano.
 • 00:51:28 -A bez televizí.
  -Jo, jo, jo. Dobře, dobře.
 • 00:51:42 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2018

Související