iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 5. 2011
23:10 na ČT2

1 2 3 4 5

8 hlasů
2813
zhlédnutí

Třistatřicettři

Historik Petr Čornej — Hudební publicista Jiří Černý — Dramaturg a režisér Jaroslav Vostrý — Čtyřicet let existence časopisu Listy — Dvaceti let od úmrtí Jiřího Muchy — Povídky jamrtálské — Výstava a kniha o pražských výletních restauracích

52 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Třistatřicettři

 • 00:00:03 Halo!
  Tady, tady, tady! Sem!
 • 00:00:07 Tady jsme! Tady stojíme!
  Halo!
 • 00:00:11 Literární revue 333, květen!
  Ale je trošku zima.
 • 00:00:15 Jakoby byl apríl.
  Ale je květen.
 • 00:00:17 -A musíme říct číslo -
  132!
 • 00:00:20 -A naše téma?
  -Máme za měsíc jubileum!
 • 00:00:22 -Ano, 333 jubilanti?
  -Ale i jiní jubilanti!
 • 00:00:26 Co to je vlastně za fenomén
  to životní jubileum?
 • 00:00:30 -To jsou nějaký oslavy nebo co?
  To bude naše téma.
 • 00:00:35 A jsme v Malešicích.
 • 00:00:37 -A tady už na nás čeká
  doktor Petr Čornej, profesor.
 • 00:00:41 -Ano.
  Támhle už vidím zvonek.
 • 00:00:44 -To je ono.
  -Mačkám.
 • 00:00:50 Jubileum?
  A hned dvě knížky k jubileu.
 • 00:00:52 Jedna tvoje, Petře, a druhá tvých
  žáků, kterou napsali k tvé poctě.
 • 00:00:57 Jak se cítíš pod tím
  jubileem?
 • 00:01:01 Cítím se trošku nesvůj,
  ale v zásadě si zase nemyslím,
 • 00:01:06 že by to byl v životě takový
  přelom.
 • 00:01:10 Pochopitelně z těch knížek
  mám radost.
 • 00:01:12 Tak tuhle tu knížku,
  ta je zajímavá v tom,
 • 00:01:15 že já jsem žádný výbor
  se svých studií dělat nechtěl.
 • 00:01:19 A přemluvili mě k tomu právě
  mí žáci, absolventi a doktorandi
 • 00:01:24 s tím, že hledat to po různých
  časopisech a sbornících je otrava,
 • 00:01:28 že by to mělo vyjít jednou
  pohromadě.
 • 00:01:31 Proč ten název
  Světla a stíny husitství?
 • 00:01:35 Z jednoho prostého důvodu.
  Jednak jsem takhle nazval
 • 00:01:38 přednášku
  pro křesťanskou akademii,
 • 00:01:41 že to odráží moje vnímání
  husitství.
 • 00:01:43 Že to není epocha, která by byla
  jenom historicky jasná,
 • 00:01:48 ale že má i své stíny.
 • 00:01:52 A nezdá se ti, že dřív se tomu
  husitství věnovalo více pozornosti,
 • 00:01:56 jistě k tomu byly specifické
  důvody,
 • 00:01:58 zatímco teď trošku ustoupilo
  do pozadí?
 • 00:02:02 Myslím si, že z centra pozornosti
  odešly celé starší dějiny.
 • 00:02:05 A bohužel je to potom jasný dopad
  pro úroveň kulturní společnosti,
 • 00:02:13 protože společnost,
  která se nevyzná ve svých dějinách,
 • 00:02:17 i těch starších,
  nemá potom náležitý vztah
 • 00:02:20 k ochraně památek kulturního
  dědictví, ani k ochraně přírody.
 • 00:02:25 A jak je to vlastně
  s naší identitou?
 • 00:02:27 Kam až se můžeme dostat
  někam do minulosti,
 • 00:02:29 kde bychom se ještě
  poznali?
 • 00:02:32 Já si myslím,
  že ta identita je dnes věc,
 • 00:02:34 která je až záměrně
  problematizovaná.
 • 00:02:37 Že tady dochází k tomu,
  že v celé Evropě a v celém světě
 • 00:02:43 prochází taková krize identity
  v důsledku globalizace.
 • 00:02:49 A u nás je to velmi patrné.
  U nás se to velmi rozkolísalo
 • 00:02:54 po roce 1990, ale co místo toho,
  zda nějaké světoobčanství,
 • 00:02:59 což je velmi abstraktní pojem,
  nebo nějaké evropanství,
 • 00:03:04 což je záležitost na stovky let.
  To momentálně nemůže nahradit.
 • 00:03:09 A myslím, že právě ta destabilizace
  a ztráta identity
 • 00:03:13 je i příčinou
  politické nestability
 • 00:03:19 a v evropském politickém vědomí.
  Nejenom u nás.
 • 00:03:23 A můžeme se k husitství
  vztahovat
 • 00:03:26 jako k nějaké stopě
  naší identity?
 • 00:03:29 Protože kdybych bral za bernou
  minci to,
 • 00:03:31 co nám říkal
  plukovník Petřík
 • 00:03:33 při katedrálním cvičení
  na vysoké škole:
 • 00:03:37 "Jste potomci husitů, beton praská,
  protinožci se chvějí,"
 • 00:03:41 když jsme pochodovali.
 • 00:03:44 Tak tam byl ten mýtus husitství
  velmi živý.
 • 00:03:46 A dnes?
 • 00:03:48 To nejsi sám,
  kdo na tohle upozornil.
 • 00:03:51 Vladimír Kučera mě pochválil,
  že se dají
 • 00:03:53 mé knihy o husitství číst
  a zrovna vzpomínal
 • 00:03:55 na podplukovníka Petříka
  a na tyhle jeho výroky.
 • 00:03:59 A je jasné, že podplukovník Petřík
  prošel politickým školením
 • 00:04:04 v 50. letech za Čepičky,
  kdy husité byli považováni
 • 00:04:08 za předchůdce bojovného
  socialistického,
 • 00:04:12 ne-li komunistického
  proletariátu.
 • 00:04:15 Nakonec támhle mám obrázek,
  který to ukazuje,
 • 00:04:18 kde Čepičkova armáda pochoduje
  pod vedením Jana Žižky z Trocnova.
 • 00:04:24 A tahle druhá kniha
  je dílo tvých kolegů a žáků.
 • 00:04:29 Jako pocta k tvým šedesátinám.
  Proč ten název Zrození mýtu?
 • 00:04:34 Protože jedna z mých knih
  je na husitské téma.
 • 00:04:37 Tajemství českých kronik
  se měla jmenovat
 • 00:04:40 Zrození husitského mýtu.
  To byl původní název.
 • 00:04:44 V roce 1986,
  když jsem tu knížku zadával
 • 00:04:47 pro nakladatelství Vyšehrad.
 • 00:04:49 A tehdy se všichni nad tím
  zděsili,
 • 00:04:52 že to jim komunisti nepovolí -
  Zrození husitského mýtu,
 • 00:04:56 a že nakladatelství Vyšehrad
  je orientováno na katolické čtenáře
 • 00:05:01 a ti by jim zase nějaký husitský
  mýtus
 • 00:05:04 nepovolili z druhé strany
  a měli by reakce.
 • 00:05:09 Takže hoši, kteří to připravovali
  věděli řekli:
 • 00:05:11 "My tam dáme ten původní název,
  co Petr chtěl,"
 • 00:05:16 a dali podtitul
  Dva životy husitské tradice,
 • 00:05:18 to jest vlastní husitství
  v 15. století
 • 00:05:21 a to, co se potom z něj udělalo
  v následujících staletích
 • 00:05:25 od toho 16. století
  až do současnosti.
 • 00:05:28 A teď, Petře, vážně.
  S šedesátkou za zády.
 • 00:05:31 Co ještě teď chceš
  udělat?
 • 00:05:34 Já bych chtěl napsat monografii
  o Žižkovi.
 • 00:05:38 A takovou,
  která by měla tak 800 normostran
 • 00:05:43 a dokonce už mám vypracovanou
  osnovu.
 • 00:05:48 Ale čas. A soustředění.
  To je pořád velký problém.
 • 00:05:55 A dále bych chtěl napsat
  o Praze 15. století.
 • 00:06:01 Protože k tomu mám taky docela
  připravený materiál.
 • 00:06:06 Tomu ses hojně věnoval.
  K tomu jsem se věnoval už dříve,
 • 00:06:09 takže to jsou
  takové dva nejbližší úkoly.
 • 00:06:12 No a pak by měl být čas
  na ty paměti Tak dopijem a půjdem.
 • 00:06:18 S tím, že to má
  existenciální rozměr.
 • 00:06:21 Tady na tom pozemském světě
  dopijeme a půjdeme někam jinam.
 • 00:06:30 No, pane Schmide,
  mýtus je přímo za námi!
 • 00:06:33 -Jakože jsme na Žižkově?
  -Určitě.
 • 00:06:35 Jan Žižka z Trocnova.
  -Ale je trošku v masce.
 • 00:06:39 Podívejte se, má nějakou masku!
  -V takovým převleku.
 • 00:06:42 -Aha.
  Ale pod tím je skutečný Žižka.
 • 00:06:47 -První a poslední číslo
  Listů.
 • 00:06:49 Pánové,
  vy jste teď vydavatelé Listů.
 • 00:06:51 Jak k tomu došlo?
 • 00:06:54 V roce 2002 se ukázalo,
  že dosavadní vydavatel
 • 00:06:58 musí začít šetřit
  na českém trhu i na německém.
 • 00:07:03 A ty Listy byly spíš taková paráda
  v té jejich firmě.
 • 00:07:06 Zaplaťpánbůh za to,
  že je pár let vydávali.
 • 00:07:09 Prostě začalo se škrtat
  a Listy byly
 • 00:07:11 jedny z prvních časopisů
  na řadě.
 • 00:07:14 Nám ten časopis byl blízký,
  pochopitelně.
 • 00:07:17 Nakolik se k nám dostával,
  poměrně často i do Olomouce.
 • 00:07:21 Vy jste měli v té době
  nakladatelství, ne?
 • 00:07:23 To jsme měli už od roku 93,
  pokud jsme na tom měli.
 • 00:07:27 Pár dnů jsme si to počítali,
  to nebyla okamžitá reakce,
 • 00:07:32 jestli si na to vůbec troufnout,
  protože ten deficit tam je.
 • 00:07:36 A kolik máte náklad jednoho čísla?
  Zhruba 1 500 výtisků.
 • 00:07:43 A z toho tak těch 1 100...
  Se bezpečně rozejde.
 • 00:07:46 Předplatitelů je?
 • 00:07:48 K 800 v českých zemích
  a asi 150 na Slovensku.
 • 00:07:52 To je ještě zásluhou nebožtíka
  zakladatele Jiřího Pelikána
 • 00:07:56 z velké části a té jeho party.
 • 00:07:59 Ale samozřejmě
  ten tehdejší podtitul
 • 00:08:02 Časopis československé
  socialistické opozice
 • 00:08:04 by dnes nedával smysl.
 • 00:08:06 Teď máte Dvouměsíčník
  pro kulturu a dialog...
 • 00:08:08 Prostě by to bylo
  nesrozumitelné.
 • 00:08:10 Co je v dnešní pluralitní
  společnosti...
 • 00:08:13 Řekněte,
  jaký je dnes ten časopis?
 • 00:08:16 Já bych řekl, že drží tu fazónu,
  která je v českém prostředí
 • 00:08:20 silně zakořeněna - prostě
  kulturně-politického
 • 00:08:24 nebo kulturně-
  společensko-politického časopisu.
 • 00:08:27 Jaké místo zaujímá kultura
  a samozřejmě speciálně
 • 00:08:30 nás zajímá literatura
  v tom časopise?
 • 00:08:33 Za to už jsme byli dokonce
  několikrát pochváleni
 • 00:08:35 a to nám dělalo moc dobře,
  že jsme snad dnes
 • 00:08:39 časopis v českém prostředí,
  který nejvíc dbá
 • 00:08:43 na poněkud zanikající žánr
  fejetonu.
 • 00:08:46 Pravidelný fejeton
  měla Vlasta Chramostová,
 • 00:08:48 pravidelný fejeton
  měl Jan Balabán,
 • 00:08:52 zajímavý olomoucký prozaik
  Roman Ludva.
 • 00:08:56 Podle mě i velice zajímavý
  spisovatel,
 • 00:08:59 jinak univerzitní profesor fyziky
  Jan Novotný
 • 00:09:02 je naším stálým fejetonistou,
  Antonín Lín,
 • 00:09:05 takový přímo představitel
  té apoštolské posloupnosti
 • 00:09:09 od těch kořenů z před mnoha a mnoha
  desetiletí.
 • 00:09:13 -Jenom stručně řeknu,
  že máme už druhý rok
 • 00:09:15 takovou rubriku
  "básníci a jejich místa",
 • 00:09:18 kde mají básníci za úkol
  se věnovat
 • 00:09:21 nějakému geografickému místu,
  které má pro ně význam.
 • 00:09:25 Vy jste ovšem také vydali
  tenhle tlustý svazek,
 • 00:09:29 který se také bezprostředně
  týká Listů.
 • 00:09:32 Co je jeho obsahem?
  -V exilu!
 • 00:09:35 Hlavní náplní té knihy
  je taková čítanka
 • 00:09:39 z exilových Listů
  seřazená po tématech.
 • 00:09:42 Z těch devatenácti ročníků,
  od roku 1971 do roku 1989.
 • 00:09:46 Sestavil to Dušan Havlíček,
  který je jeden z mála
 • 00:09:49 dnes žijících lidí,
  kteří u toho byli od začátku.
 • 00:09:53 Ale to už jsme na teritoriu
  vašeho nakladatelství.
 • 00:09:58 A toho se týkají tady ty
  knížky.
 • 00:10:01 Co byl první svazek?
  Paměti Vlasty Chramostové?
 • 00:10:05 Nebo předcházelo ještě něco?
 • 00:10:07 My jsme první knihu,
  kterou jsme vydali,
 • 00:10:10 jmenovala se
  Velkopopovický kozel.
 • 00:10:13 Bylo to v roce 1993
  k 120. výročí založení pivovaru.
 • 00:10:17 A potom jsme delší dobu
  spoluvydávali
 • 00:10:19 literární časopis Skriptum.
  Těch knih jsme moc nevydávali,
 • 00:10:23 neměli jsme k tomu ještě dost
  odvahy.
 • 00:10:26 Ale toto
  byla jedna z prvních knih,
 • 00:10:28 kterou jsme ovšem vydali
  v koprodukci
 • 00:10:30 s brněnským nakladatelstvím
  Doplněk.
 • 00:10:33 Ale tady ta hromádka už je vaše.
  Ano, ano.
 • 00:10:35 To je samostatná edice.
  To jsou dvě.Začněme touhle.
 • 00:10:41 To je Knihovna Listů,
  taková edice.
 • 00:10:44 Ta je pro naše potěšení.
 • 00:10:47 Je to jednak řada poezie,
  výhradně dvojjazyčně.
 • 00:10:50 Tady dvě německo-česká,
  tady ta je můj překlad.
 • 00:10:55 To jsem si výjimečně dovolil
  svůj překlad ve své firmě,
 • 00:10:58 to se nemá dělat často.
  Ale proč ne?
 • 00:10:59 To je kniha Davida Hochmana,
  je to fikce,
 • 00:11:02 ale vychází ze zkušenosti
  kluka,
 • 00:11:05 který odešel se svými rodiči
  v polovině 70. let do exilu.
 • 00:11:10 A teď ten vypravěč,
  ten kluk se vrací do Prahy,
 • 00:11:15 kterou pamatuje
  tak ze svých 14, 15 let.
 • 00:11:18 Je to tedy román?
  Je to román.
 • 00:11:21 Teď skočme tady.
  Tohle je taková volná řada knih,
 • 00:11:26 které se týkají historie
  Olomouce,
 • 00:11:29 zejména 19.
  a tak do poloviny 20. století.
 • 00:11:34 Naším nejúspěšnějším autorem
  je doktor Milan Tichák.
 • 00:11:38 Martin je výborný historik.
  Těch jeho knih jsme vydali pět.
 • 00:11:42 -Jediná část naší produkce,
  kterou jsou opravdu bestsellery,
 • 00:11:47 které se dobře prodávají.
  A kdy vyjde dlouho ohlašovaný
 • 00:11:52 druhý svazek
  Pamětí Vlasty Chramostové?
 • 00:11:56 To záleží především na autorce.
  -Ale zdá se že letos.
 • 00:12:00 -Zdá se,
  že letos by mohlo.
 • 00:12:05 Nad Prahou nám prší!
  Encyklopedické heslo.
 • 00:12:08 Jubileum!
 • 00:12:10 -Význačné výročí
  osoby nebo instituce.
 • 00:12:13 -Oslavy tohoto výročí!
  -A zadruhé jubilant!
 • 00:12:18 Ten, kdo slaví jubileum.
  -To jsou lidé, ale také...
 • 00:12:21 -Budovy a instituce.
  A Národní muzeum, tahle budova,
 • 00:12:25 která slaví 120 let
  od svého otevření.
 • 00:12:28 -Takže mu gratulujeme!
 • 00:12:34 -Zemřela Jitka Válová,
  druhé z dvojčat malířek,
 • 00:12:39 kterým je věnována
  tahle moc hezká knížka,
 • 00:12:43 která se jmenuje Válovky.
 • 00:12:46 -A tady jsou Válovky.
  A několikrát Válovky.
 • 00:12:49 Tady Válovky jako děti.
  A tady ještě větší děti!
 • 00:12:57 A tady jsou ještě nedávno.
  Před několika lety.
 • 00:13:03 -95 let by se dožila
  Lenka Reinerová,
 • 00:13:06 poslední německo-česká
  spisovatelka.
 • 00:13:10 -Ale s ní jsme natáčeli!
  -Před deseti lety.
 • 00:13:15 Já jsem přišla
  o celou rodinu v holocaustu.
 • 00:13:21 A co bylo hrozně těžký,
  možná, že to zní až divně -
 • 00:13:24 bylo hrozně těžký je všechny
  přežít.
 • 00:13:27 Poněvadž člověk si klade otázku:
  Jak to, že zrovna já?
 • 00:13:32 To je otázka,
  který se nevyhnete.
 • 00:13:35 A ještě jedno výročí.
 • 00:13:37 Jiří Kuběna
  se dožívá 75 let!
 • 00:13:39 -Samozřejmě další 1936 ročník!
  Gratulujeme!
 • 00:13:48 Já jsem vždycky zdůrazňoval
  pozitivní věci
 • 00:13:51 a chtěl jsem dokázat, že je možné
  žít radostněji v pekle.
 • 00:13:53 Ale to je dokonce výsadní definice
  básníka.
 • 00:13:58 Holan, když jsme k němu chodili,
  tak nám vždycky říkal:
 • 00:14:01 "Podívejte se, mládenci,
  toto je louže
 • 00:14:03 a tohle to je močůvka.
 • 00:14:05 A v té močůvce
  se ale musí zrcadlit hvězdy."
 • 00:14:07 A teď ještě jedna smutná zpráva,
  zemřel spisovatel,
 • 00:14:12 prozaik Zdeněk Šmíd,
  autor té známé knížky
 • 00:14:15 Proč bychom se netopili,
  podle které Petr Nikolajev
 • 00:14:19 natočil televizní seriál.
 • 00:14:22 Tohle jsou aspoň některé z knih
  tohohle velkého vypravěče.
 • 00:14:27 Možná tady chybí jeho
  knížka
 • 00:14:30 Cejch o sudetoněmecké otázce.
  To je velmi dobrá knížka.
 • 00:14:34 -A víte,
  že před 80 lety zemřel
 • 00:14:38 básník a spisovatel Viktor Dyk?
 • 00:14:42 -Opustíš-li mne, nezahynu.
  Opustíš-li mne, zanyheš.
 • 00:14:49 Před námi
  Muzeum hlavního města Prahy.
 • 00:14:51 -A v něm pražské výletní
  restaurace,
 • 00:14:53 neboli Zelené útulky Pražanů
  v proměnách 20. století.
 • 00:14:57 -Dovedete si představit,
  jak se dělá restaurace
 • 00:15:00 a ještě výletní muzeum?
 • 00:15:03 -To nevím! Ale je tam!
  -Na to jsem zvědav.
 • 00:15:12 -Restaurace?
  -Ale výletní restaurace!
 • 00:15:14 -Ale jako výletní.
  -Podívejte se na to pivečko.
 • 00:15:16 A už se nese páreček.
 • 00:15:19 -Ano, ale je to výletní restaurace
  "jako".
 • 00:15:21 Protože jsme v muzeu.
 • 00:15:23 V muzeu na výstavě
  o pražských výletních restauracích.
 • 00:15:26 -Ano,
  pojďte s tím párkem.
 • 00:15:29 Dobrý den!
  Vítám vás, těší mě.
 • 00:15:32 Pojďte dál.
  Prosím, posaďte se.
 • 00:15:40 Vy si tady dáváte páreček,
  taky si můžeme dát
 • 00:15:42 nakládaný hermelín...
 • 00:15:45 -Hovězí guláš.
  Je také vynikající.
 • 00:15:48 Pane Dvořáku, co to je za fenomén
  Pražské výletní restaurace?
 • 00:15:52 Tak to je fenomén,
  který vznikl kdysi dávno
 • 00:15:56 a podle mne stále trvá.
  Na zdraví.
 • 00:15:59 Skutečně stále trvá,
  ale kam třeba člověk může v létě
 • 00:16:03 vyrazit do výletní restaurace
  fungující,
 • 00:16:07 která má nějakou tradici?
  Třeba na Zbraslavi.
 • 00:16:12 Tam restaurace U Chladů,
  ta tradici má.
 • 00:16:16 Nemá třeba tolik atmosféru,
  ale má.
 • 00:16:19 Nebo trochu dál za Prahu
  na Slapy k Neužilům.
 • 00:16:22 Tam to má jak tradici,
  tak atmosféru.
 • 00:16:25 Vy jste vlastně do té knížky
  zahrnul nejen restaurace
 • 00:16:28 ve vnitřní Praze,
  ale i docela vzdálené.
 • 00:16:31 Ano. Přesně tak.
 • 00:16:32 Já jsem chtěl ukázat,
  že přestože se Pražané vydávali
 • 00:16:37 na výlety na Žofín, do Stromovky,
  na Petřín, na Letnou,
 • 00:16:41 ale jak šel čas,
  tak se začali vydávat dál.
 • 00:16:46 Po Berounce, po Sázavě,
  po Vltavě
 • 00:16:48 parníkem, na kole,
  potom automobilem.
 • 00:16:52 Zejména ve 20. a 30. letech
  tím,
 • 00:16:56 jak vznikla velká Praha,
  tak přibyli noví obyvatelé,
 • 00:17:00 vznikla spousta pracovních
  míst
 • 00:17:03 a zároveň Praha v létě chrlila
  výletníky.
 • 00:17:05 "Ven z dusné Prahy",
  to bylo heslo doby.
 • 00:17:08 Ty výletní restaurace byly reakcí
  na tento výletnický boom!
 • 00:17:11 Přesně tak.
  Často se proměnily.
 • 00:17:13 Z místních hostinců se přestavěly,
  rozšířily,
 • 00:17:16 přibyly tam letní byty...
 • 00:17:18 Takže si myslím, že lze najít
  pražskou výletní restauraci
 • 00:17:21 klidně i 50 km za Prahou,
  protože fungování té restaurace
 • 00:17:25 bylo spojeno s Pražany.
  Hlavě nás zajímá,
 • 00:17:29 kde se vzal ten zájem u vás
  o tohle téma?
 • 00:17:33 Tak já na výlety jezdím odjakživa,
  do hospody chodím taky dlouho,
 • 00:17:39 tak jsem to pěkně propojil.
  A navíc jsme tady měli
 • 00:17:44 výstavu o kavárnách, v rámci které
  vznikla tato knížka.
 • 00:17:48 A když ta výstava končila,
  tak se mi ozval pan Karel Šlechta,
 • 00:17:53 začali jsme hledat soukromníky,
  moc se toho ve sbírkách
 • 00:17:57 nedochovalo...
  To je potomek těch Šlechtů,
 • 00:17:59 co měli restauraci ve Stromovce?
  Ano, ano.
 • 00:18:02 To je vnuk posledního restauratéra
  Šlechty.
 • 00:18:05 S takovou nabídkou,
  že kdybychom chtěli dělat výstavu
 • 00:18:07 o výletních restaurací,
  že by přispěl.
 • 00:18:10 Takže se to propojilo a zase
  vznikla výstava s tímto tématem.
 • 00:18:15 Tady podle těch map zjišťuji,
  že některé výletní restaurace
 • 00:18:19 úplně zanikly,
  někde aspoň trvá ta budova
 • 00:18:22 a někde je provoz zachován.
 • 00:18:26 Které to jsou,
  ty, které odnes trvají?
 • 00:18:29 Tak je jich několik,
  není jich mnoho.
 • 00:18:33 Jak už jsem říkal na Zbraslavi
  najdeme U Chladů,
 • 00:18:37 na Letné to tak nějak trvá,
  byť je to rozdělené.
 • 00:18:42 Původně to byla jedna
  "velkorestaurace".
 • 00:18:44 A z těch mimopražským naším
  velmi zajímavým spolupracovníkem
 • 00:18:51 je restaurace U Neužilů.
  To je rodinný podnik,
 • 00:18:54 který má tu výhodu,
  že tam ta rodina je od roku 1900
 • 00:18:58 a jednak mají velký vztah
  k minulosti, takže ty doklady,
 • 00:19:02 jak papírové, si schovávají doma
  a potom i spoustu
 • 00:19:05 původního vybavení z té
  restaurace
 • 00:19:08 mají ve stodole
  a mají k tomu pěkný vztah.
 • 00:19:10 Ono těch výletních restaurací,
  které fungují je třeba víc.
 • 00:19:14 Restaurace v Davli,
  v Měchenicích bychom našli,
 • 00:19:16 ale já jsem nemohl do všech jít
  a majitelé taky ne,
 • 00:19:18 tak se o tom třeba rádi
  baví.
 • 00:19:21 Některé ty restaurace pak
  čekají
 • 00:19:23 třeba na svoje znovuzrození,
  jako právě ta Šlechtovka, ne?
 • 00:19:26 Přesně tak.
  Některé jsou skutečně smutné.
 • 00:19:29 Šlechtovka nebo restaurace
  v Týnského sadech.
 • 00:19:32 Když se tam dnes proderete,
  tou změtí zeleně,
 • 00:19:35 tak tam objevíte
  takovou smutnou ruinu bez střechy,
 • 00:19:38 kde velice dobře rozeznáte
  nápis restaurace - kavárna,
 • 00:19:40 takže to je
  takový smutný příběh.
 • 00:19:43 Tak už máte za sebou
  zpracování pražských kaváren,
 • 00:19:47 teď výletních restaurací -
  tak o čem přemýšlíte do budoucna,
 • 00:19:51 že byste ještě
  třeba pražské bary?
 • 00:19:56 No, tak naznačují to kolegové,
  nicméně...
 • 00:20:00 Tak do čeho byste měl
  chuť?
 • 00:20:04 Třeba z hlediska paměti toho,
  co odchází.
 • 00:20:07 Kina.
  To je fenomén, který mě zajímá.
 • 00:20:09 Ale ještě bych to nechal
  uležet,
 • 00:20:11 abych se s tím mohl nějaký čas
  "mazlit".
 • 00:20:14 Tak jdeme do domu
  U lípové ratolesti.
 • 00:20:16 Podívejte se,
  tady Roháč na Sioně.
 • 00:20:19 A támhle Husita na Baltu.
  A dům z roku 1904.
 • 00:20:25 -Secesní, s takovými vlysy
  z rostlin. To bylo překrásný.
 • 00:20:32 -A nahoře ateliér.
 • 00:20:36 Pane Schmide,
  víte, že vyšla tahle knížka
 • 00:20:39 k 75. narozeninám
  Jiřího Černého?
 • 00:20:42 -Samozřejmě, že vím.
  Už jsem se do ní koukal.
 • 00:20:44 -Po stopách Velkého Mokasína.
 • 00:20:46 Jirko,
  to je už ale druhá kniha,
 • 00:20:49 která takhle k tvému výročí
  vznikla.
 • 00:20:51 Ano.
  Tu první k mým 50.
 • 00:20:55 dělal Honza Rejžek s Pepou Bayerem
  pro tehdejší Jonáš klub.
 • 00:21:00 A tuhle?
  To dělal Vojta Lindaur,
 • 00:21:03 který byl se mnou v Rocku a Popu.
  A když jsem odešel,
 • 00:21:08 tak on tam po mně dělal
  šéfredaktora.
 • 00:21:11 A my se vždycky scházíme
  stará parta v Rocku a Popu
 • 00:21:15 na Silvestra v poledne.
 • 00:21:17 Já, protože jsem byl po nějakých
  nemocích a operacích,
 • 00:21:20 tak jsem dřív odešel,
  Vojta zajásal a říkal:
 • 00:21:24 "A konečně
  se můžeme bavit sprostě."
 • 00:21:28 Ale od těch sprosťáren
  došli k tomu,
 • 00:21:32 že 25. února mám 75. narozeniny,
  a že by mně udělali sborník.
 • 00:21:37 A opravdu za tři neděle
  na mé narozeniny mi přinesli
 • 00:21:42 Vojta Lindaur, Vláďa Meta
  a vydavatel Miloš Houdek tohle to.
 • 00:21:51 Jaký to je, když si člověk otevře
  knížku o sobě?
 • 00:21:55 Hele, je to legrační a já,
  tak jako před těmi 25 lety
 • 00:22:02 jsem vždycky musel počkat
  pár dní
 • 00:22:05 a teprve pak si to po částech
  číst.
 • 00:22:08 A dozvěděl ses o sobě něco nového,
  co jsi třeba o sobě nevěděl?
 • 00:22:13 Tak samozřejmě,
  nikdo ti k narozeninám nenapíše,
 • 00:22:16 že jsi pěknej blbec.
  Ale mě hodně dojal Josef Škvorecký,
 • 00:22:23 protože přece jen ta Kanada
  je daleko, i když máme internet,
 • 00:22:27 a já vím, že on je na tom se
  zdravím všelijak,
 • 00:22:31 zrovna tak,
  jak jeho žena Zdena.
 • 00:22:33 Tudíž,
  když on napsal tu jedinou větu,
 • 00:22:37 která začíná:
  "Zdraví, zdraví, zdraví...,"
 • 00:22:39 tak jsem věděl, o čem mluví.
 • 00:22:42 A co s Jiřím černým na věčné časy
  a nikdy jinak!
 • 00:22:46 To je staré 25 let.
  Když Honza Rejžek tenkrát dělal
 • 00:22:51 s Pepou Bayerem pro Semafor
  ten sborník,
 • 00:22:55 tak mimo ten sborník,
  tady je to součást toho,
 • 00:23:00 tenkrát mimo natočili
  půl druhé kazety
 • 00:23:05 fingované vysílání Československé
  televize
 • 00:23:08 k jubileu
  významného publicisty.
 • 00:23:13 A skutečně ten Honza
  tam napodobuje gratulaci
 • 00:23:18 Husáka, Štrougala, Bilaka,
  Kempnýho.
 • 00:23:23 Potom - ač zemřel,
  ještě mluví -
 • 00:23:25 Zdeněk Štěpánek, Karel Höeger,
  Pivec...
 • 00:23:28 Je to neskutečná legrace.
 • 00:23:32 A k tomu ještě Vláďa Merta
  složil o mně písničku.
 • 00:23:38 Jirko, změnila se atmosféra
  těch tvých pořadů dnes?
 • 00:23:41 Změnilo se publikum?
  Má to stejný smysl
 • 00:23:44 jako za té normalizace,
  nebo se věci proměnily?
 • 00:23:49 Změnilo se hodně.
  V dobách totality
 • 00:23:55 ten pořad trošku suploval svobodný
  tisk.
 • 00:23:59 Dnes může každý říct, napsat,
  co chce,
 • 00:24:04 tak tohle to, řekl bych,
  odpadlo.
 • 00:24:07 I když se občas lidé ptají,
  co říkám politické situaci
 • 00:24:10 a tomu a onomu.
 • 00:24:13 Ale dneska pro ně já vlastně
  představuji takového pomocníka,
 • 00:24:20 který místo nich,
  mají svoje povolání a tak,
 • 00:24:25 přeposlechne spousty desek,
  spousty hudby,
 • 00:24:30 abych jim to taky pustil.
 • 00:24:33 A pro mě nejhezčí uznání je věta,
  kterou už řeklo několik lidí:
 • 00:24:38 "Ten Černý,
  ten chlap mě ale stál peněz."
 • 00:24:41 Ale stejně se tě, Jirko,
  musím zeptat.
 • 00:24:44 Když tady držím v ruce soubor
  těch tvých fejetonů a sloupků,
 • 00:24:49 nebylo by pro tebe jednodušší
  dělat tuhle práci než to ježdění?
 • 00:24:54 Ani tím si nejsem jist, Honzo,
  protože to bývalo v Lidovkách,
 • 00:25:00 což je v pondělí, úterý,
  zkrátka jsem to psal
 • 00:25:04 nejméně celou neděli.
  Ale ono možná těžší,
 • 00:25:09 než to napsat,
  je vědět, o čem to napsat.
 • 00:25:12 Ale píšete hrozně snadno.
  Ne.
 • 00:25:15 Jak to?
  Vždyť to tak vypadá.
 • 00:25:18 Tak děkuju mockrát.
  Než vymyslím titulek,
 • 00:25:22 první větu, poslední větu,
  protože to si myslím,
 • 00:25:26 že má nějak vázat - je to trošku
  jako když se staví...
 • 00:25:33 A já jsem cítil, že napsat každý
  týden slušný komentář,
 • 00:25:38 je hrozná dřina.
 • 00:25:41 Naproti tomu mně vůbec nepřijde
  jako dřina během deseti měsíců,
 • 00:25:46 což je má sezóna,
  v létě já nedělám pořady,
 • 00:25:50 udělat 120, 150 pořadů.
 • 00:25:54 Když jsi letos těch 75,
  loni jsi prošel
 • 00:25:58 docela těžkými zdravotními
  problémy,
 • 00:26:02 jak to z perspektivy toho věku
  dneska vidíš?
 • 00:26:05 Co ještě máš jako vizi?
  Co bys chtěl ještě udělat?
 • 00:26:09 Žádnou vizi nemám.
  Já chtěl být novinářem.
 • 00:26:14 K tomu jsem se dostával velmi
  těžko.
 • 00:26:17 A to, že jím jsem,
  to považuji za dar z nebe.
 • 00:26:22 To, že si můžu vybírat,
  co budu dělat,
 • 00:26:25 protože mám tolik nabídek
  od pořadatelů a redakcí -
 • 00:26:29 no kdo to má?
  Já bych každému novináři přál,
 • 00:26:33 aby mu to v životě vycházelo
  tak jako mně.
 • 00:26:36 Tak to jsme zvědaví, jak bude
  vypadat k devadesátce ten sborník.
 • 00:26:44 Pane Schmide, co vás napadne,
  když se řekne Jaroslav Vostrý?
 • 00:26:48 Že se ho zeptám, jestli stále
  do Činoherního klubu chodíte,
 • 00:26:53 když jste tam takové léta
  pobýval?
 • 00:26:56 A bez vás
  by nebyl Činoherní klub!
 • 00:27:00 Samozřejmě, že tam chodím.
  Mám tam také stále
 • 00:27:03 přítele Ladislava Smočka, který je
  zaplaťpánbůh pořád aktivní,
 • 00:27:07 je tam ředitel Procházka,
  se kterým jsme spolupracovali,
 • 00:27:11 když jsem se do Činoherního klubu
  vrátil po roce 90.
 • 00:27:16 A samozřejmě herci, které mám rád
  a na které rád chodím.
 • 00:27:19 Co ta éra ve vašem životě
  znamenala?
 • 00:27:23 Ta éra Činoherního klubu,
  kdy vy jste tam byl
 • 00:27:26 jednou z těch hlavních
  osobností?
 • 00:27:29 Já myslím, že to bylo základní,
  podstatné.
 • 00:27:33 Protože já jsem šel studovat
  divadelní fakultu,
 • 00:27:37 protože jsem si říkal:
  "Když už mě jinde nevezmou,
 • 00:27:42 tak sem by mě mohli vzít
  na obor Divadelní věda."
 • 00:27:47 Neměl jsem vůbec v úmyslu
  jít dělat do divadla.
 • 00:27:51 Prostě proto, protože tenkrát
  to vypadalo v divadlech
 • 00:27:54 poměrně špatně, to, co se tam
  hrálo, nebylo zrovna něco,
 • 00:27:58 co by mě příliš přitahovalo,
  ale začal jsem pracovat
 • 00:28:02 v časopise Divadlo.
 • 00:28:06 A pak teprve, když přišla
  ta proslulá 60. léta,
 • 00:28:11 tak jsme si mohli s Láďou Smočkem
  říct, že přichází doba,
 • 00:28:16 kdy by bylo možné založit
  divadlo,
 • 00:28:20 které by dělalo něco,
  co jsme si sami představovali.
 • 00:28:26 Ale on to byl boom.
  Jak se tak mohlo stát,
 • 00:28:28 že to bylo přesně do té doby
  a tak rychle to vyletělo nahoru?
 • 00:28:34 Byly to podmínky, byla to doba,
  byla to atmosféra
 • 00:28:39 a byla tenkrát jedna výborná
  instituce,
 • 00:28:43 která se jmenovala
  Státní divadelní studio,
 • 00:28:46 kde naštěstí řediteloval
  náš přítel Miloš Hercík.
 • 00:28:53 A ten právě nabídl Láďovi Smočkovi,
  že by mohl uvést Piknik.
 • 00:28:59 A na tom se potom vlastně tak
  jakoby upeklo divadlo.
 • 00:29:04 A od začátku
  jsme byli přívrženci něčeho,
 • 00:29:09 čemu můžeme říkat
  "komediantské divadlo",
 • 00:29:12 a co má pradávné kořeny
  ještě ve starém Řecku.
 • 00:29:18 A my jsme chtěli spojit tohle to
  komediantské herectví s dramatem.
 • 00:29:24 A myslím, že se nám to v řadě
  případů podařilo.
 • 00:29:28 A jakou roli tam hrálo
  třeba i to,
 • 00:29:30 že ten soubor byl
  ve velmi těsných osobních vztazích?
 • 00:29:36 Že to byli kamarádi, že je zároveň
  ta doba stmelovala i názorově?
 • 00:29:41 Já myslím, že důležité bylo,
  že jsme byli generační divadlo
 • 00:29:44 a řekli jsme si,
  že si budeme zvát hosty.
 • 00:29:47 A to se ukázalo
  jako velmi výhodné.
 • 00:29:51 A ten styk
  s takovými herci a režiséry,
 • 00:29:55 jako byl Jirka Macháček,
  jako byl František Hanus,
 • 00:30:00 jaký byl posléze Oldřich nový.
  Evald Schorm...
 • 00:30:03 S Evaldem bylo od počátku jasné,
  když už jsme zakládali divadlo,
 • 00:30:07 že budeme s Evaldem
  spolupracovat.
 • 00:30:11 Jak je to teď, když uděláme skok
  skoro o těch 40 let kupředu.
 • 00:30:16 Teď se věnujete věcem,
  které tady vidíme před sebou.
 • 00:30:20 To už je vlastně
  vaše individuální práce...
 • 00:30:24 Taky to není.
  Taky to není práce individuální.
 • 00:30:28 Také je to práce týmová.
  Ani časopis, ani ta edice
 • 00:30:31 by nebyla samozřejmě možná
  jednak bez mé ženy,
 • 00:30:37 která naštěstí taky pracuje
  na divadelní fakultě,
 • 00:30:40 a hlavně přicházejí noví
  spolupracovníci.
 • 00:30:44 To jsou studenti, zejména
  doktorandi.
 • 00:30:48 Teď už mluvíte o edici Disk.
 • 00:30:51 Tady je třeba kniha
  Slovo a obraz,
 • 00:30:54 která je dílem tří doktorandů
  a jednoho nedávného absolventa.
 • 00:30:59 A mě samozřejmě těší ten
  podtitul -
 • 00:31:04 Generační příspěvek
  k současné dramaturgii.
 • 00:31:09 Na tuto knihu navazuje
  Generace a kontinuita.
 • 00:31:14 Protože co nám právě kromě jiného
  leží na srdci
 • 00:31:17 je kontinuita české kultury,
  nejenom divadelní.
 • 00:31:22 Taky když jsme začali vydávat
  časopis Disk, tak jsme...
 • 00:31:25 Tady máme několik čísel
  jenom na ukázku.
 • 00:31:28 Takže jsme nechtěli zůstat
  jenom u divadla jako takového,
 • 00:31:33 ale brali jsme vždycky divadlo
  jako součást scénické kultury,
 • 00:31:38 která je dnes velice rozsáhlá.
  A co to zaviňuje jsou média.
 • 00:31:47 Samozřejmě, že jinak se musí hrát
  v televizním seriálu
 • 00:31:51 a v zásadě něco jiného je film
  a něco jiného je divadlo,
 • 00:31:55 něco jiného je fraška
  a něco jiného je tragédie.
 • 00:31:59 I když herectví zůstává pořád
  stejné.
 • 00:32:02 To, co se chce na hercích,
  je obrovská
 • 00:32:06 přizpůsobivost podmínkám,
  ale to je vlastností
 • 00:32:11 a bylo vlastností herectví
  vždycky.
 • 00:32:15 A můžeme skočit ještě tady
  k těm dvěma řadám?
 • 00:32:20 Tak já bych trošku zapropagoval
  svou vlastní knihu
 • 00:32:23 napsanou s Mirkem Vojtěchovským,
  vynikajícím fotografem
 • 00:32:27 a teoretikem fotografie.
  To je právě jedna z těch ukázek,
 • 00:32:33 kde bereme scénu jako nejenom to,
  co je na jevišti,
 • 00:32:38 a nejenom také to, co je v životě,
  ale ve výtvarném umění.
 • 00:32:44 A dneska samozřejmě výtvarné umění
  samo v tom svém vývoji
 • 00:32:48 má blízko k performanci,
  k instalaci.
 • 00:32:52 Ale když vezmete historickou malbu,
  tak co je to jiného než scéna?
 • 00:32:57 A tady ty?
  -A tady ještě jednu.
 • 00:33:00 Tohle je má poslední knížka,
  která se týká teorie dramatu.
 • 00:33:06 Je ne náhodou nazvaná
  Scénologie dramatu,
 • 00:33:10 protože mi jde o drama
  jako scénický projekt.
 • 00:33:14 A naše politická scéna
  poskytuje tolik příkladů
 • 00:33:18 inscenovatelnosti a fraškovitosti,
  až si člověk říká,
 • 00:33:21 zda-li se tím to divadlo
  neupozaďuje.
 • 00:33:26 Tady si myslím,
  že je důležitý ten žánr.
 • 00:33:31 A nebo, jak říkáme odborně -
  žánrově stylová rovina.
 • 00:33:35 Bohužel v naší politice
  převládá
 • 00:33:39 vulgární fraška
  a to je tak trošku škoda.
 • 00:33:44 A nemáme se už dostat k jubileu?
  -Určitě.
 • 00:33:46 Vy jste strašně... -Plodný.
  -Pracovitý.
 • 00:33:49 A letos
  jste dosáhl osmdesátku.
 • 00:33:53 Tak něčím se člověk musí držet
  při životě, že jo.
 • 00:33:56 A já myslím, že být starý,
  k čemuž se hrdě hlásím,
 • 00:34:01 ještě neznamená být mrtvý.
 • 00:34:07 Za námi Hradčana.
  -Ano.
 • 00:34:10 -A my jdeme po stopách spisovatele
  Jiřího Muchy.
 • 00:34:13 Otec byl Alfons.
  -Ano.
 • 00:34:15 -A jsme: Restaurant U labutí.
  -Ano.
 • 00:34:17 A sem chodili jíst.
  -Tady je kousek od svého domu.
 • 00:34:22 Já jsem se k němu poprvé dostala
  jakožto studentka
 • 00:34:25 filmové a divadelní vědy
  a požádala jsem ho
 • 00:34:30 o konzultování jedné své seminární
  práce.
 • 00:34:32 Ta se posléze stala i prací
  diplomovou.
 • 00:34:35 A pro mě to setkání s ním bylo
  zásadní v tom,
 • 00:34:39 že v letech hluboké totality
  jsem pochopila,
 • 00:34:42 že svoboda není
  záležitostí vnějších podmínek,
 • 00:34:46 ale že to je záležitost osobního
  rozhodnutí.
 • 00:34:50 To je to,
  co mi Jiří Mucha ukázal
 • 00:34:53 a to, co mi pomohlo začít dýchat,
  začít se chovat jinak.
 • 00:34:56 Ale stejně od jeho smrti
  uběhlo 20 let,
 • 00:35:00 takže trvalo těch dvacet let,
  nebo o něco méně,
 • 00:35:04 než jste to napsala.
  A co k tomu rozhodnutí vedlo?
 • 00:35:08 Rozhodnutí napsat o tom knihu padlo
  až bohužel po jeho smrti.
 • 00:35:12 A v tom roce 92,
  kdy jsem se rozhodla pustit se
 • 00:35:16 do zpracování té biografie,
  jsem začala
 • 00:35:19 systematicky oslovovat lidi,
  o kterých jsem tušila,
 • 00:35:22 že tady už třeba mezi námi
  nemusí být dlouho.
 • 00:35:25 Začala jsem s nimi vést
  rozhovory.
 • 00:35:28 Někteří se otevřeli natolik,
  že mi zapůjčili
 • 00:35:31 svoji korespondenci,
  zapůjčili mi třeba
 • 00:35:34 fotografie a podobně.
 • 00:35:36 Začala jsem klasicky jít
  po archivních pramenech.
 • 00:35:39 Do některých archivů
  ještě tenkrát
 • 00:35:42 nebyl umožněný přístup,
  nebo byl velmi omezený...
 • 00:35:45 A jsou tam také zahraniční
  prameny?
 • 00:35:47 Ze zahraničních pramenů jsem také
  čerpala.
 • 00:35:50 Tam by pravděpodobně patřilo
  všechno,
 • 00:35:53 co mi poskytl jeho velký přítel
  Rudolf Kundera,
 • 00:35:56 kterého jsem navštívila,
  a který mi poskytl korespondenci,
 • 00:36:01 kterou vedli spolu de facto
  od konce 20. let,
 • 00:36:04 kdy Rudolf Kundera
  začal pomáhat Alfonsi Muchovi
 • 00:36:08 s jeho velkými plátny.
 • 00:36:11 A s Jiřím
  se od té doby přátelili.
 • 00:36:14 Rudolf mi také poskytl spoustu
  fotografií a samozřejmě
 • 00:36:17 kontaktů na další lidi
  a tak dále.
 • 00:36:19 A jak se vám nakonec Jiří Mucha
  jeví v té knize?
 • 00:36:23 Poněvadž poznání osobní
  je jedna věc
 • 00:36:26 a pak to hledání dalších zdrojů
  je něco jinýho.
 • 00:36:31 Tam se třeba najednou
  může ten člověk vyjevit
 • 00:36:33 ještě v jiných dimenzích.
 • 00:36:36 Musím říct,
  že jsem při zpracování
 • 00:36:38 těch materiálů a té knihy narazila
  na spoustu překvapení.
 • 00:36:41 Ale žádné z nich mě nevyvedlo
  z jakési představy,
 • 00:36:46 kterou jsem si
  o Jiřím udělala
 • 00:36:48 na základě těch osobních
  setkání.
 • 00:36:51 A spíš mě to zpracování knihy
  dovedlo k tomu,
 • 00:36:57 že to byl snad jediný člověk,
  který s neuvěřitelným
 • 00:37:01 přehledem a nadhledem
  prošel tím 20. stoletím,
 • 00:37:04 které mělo tolik zvratů
  a tolik zmatků v sobě.
 • 00:37:09 A tady to vás překvapilo?
  Ne, to jsem si utvrdila.
 • 00:37:15 Protože já jsem ho poznala
  už jako opravdu zralého pána.
 • 00:37:18 Takže ?
  co byl asi za povahu?
 • 00:37:20 To určitě může být nějaký
  rozpor mezi tím,
 • 00:37:25 jak jste ho znala
  z toho konkrétního setkání
 • 00:37:27 a potom z těch všech okolností,
  čím prošel.
 • 00:37:32 Určitě byl povahy dobrodružné,
  ale zároveň velmi rozvážné.
 • 00:37:37 V tomhle je možná určitý
  paradox.
 • 00:37:40 Na jednu stranu dobrodruh,
  ale na druhou stranu
 • 00:37:43 člověk velmi rozvážný.
  Řekla bych, že člověk věřící,
 • 00:37:47 že věřil opravdu v tom smyslu,
  že se mu podaří určité věci,
 • 00:37:52 tak proto se mu podařily,
  věřil,
 • 00:37:54 že překoná určitá příkoří,
  proto je překonal.
 • 00:37:58 A myslím si,
  že hlavním rysem jeho povahy
 • 00:38:01 byla opravdu taková ta víra
  nejenom v sebe,
 • 00:38:04 ale v člověka obecně.
  A velkou pravdu
 • 00:38:08 o něm řekl Miloš Kopecký,
  a s tím jsem se
 • 00:38:11 naprosto ztotožnila,
  že uprostřed spousty lidí
 • 00:38:13 to byl člověk,
  který byl stále sám.
 • 00:38:16 Čteme a doporučujeme!
 • 00:38:19 -Jedním z jubilantů letošního roku
  je také režisér Otakar Vávra.
 • 00:38:25 Dožil se sta let,
  což je úctyhodné.
 • 00:38:28 Ale je zvláštní,
  že vzhledem k tomu věku
 • 00:38:30 i vzhledem k jeho pozici
  v české kinematografii
 • 00:38:35 nevyšla doposud žádná jeho
  monografie.
 • 00:38:37 Tady ta knížka
  to alespoň trošku nahrazuje,
 • 00:38:40 i když je především
  souborem článků a rozhovorů,
 • 00:38:42 které vyšly už v minulosti.
 • 00:38:45 Je tu ale jedná nová studie
  Jana Jaroše
 • 00:38:48 a ta alespoň částečně
  ten dluh vyplňuje,
 • 00:38:51 včetně těch kontroverzních momentů
  Vávrova života a Vávrovy tvorby.
 • 00:38:57 Tak jsem rád, že tady ta knížka,
  která je mimochodem
 • 00:39:00 i velmi hezky graficky upravená,
  že je na světě.
 • 00:39:05 -Když mluvíte o grafické úpravě
  a chválíte ji,
 • 00:39:09 tak já v tomhle smyslu
  skáču ještě do První republiky.
 • 00:39:12 A sice právě vyšla velmi
  pozoruhodná kniha -
 • 00:39:15 Ladislav Sutnar v textech.
  Tento velikán,
 • 00:39:20 tento česko-americký,
  naprosto univerzální designér
 • 00:39:24 také mimo to výtvarné dílo zanechal
  důležitou písemnou pozůstalost.
 • 00:39:31 A jsou to takové věci, které stojí
  za to si dneska opakovat.
 • 00:39:36 Například:
  co je to dětská hračka.
 • 00:39:38 Nebo co žádá nakladatel -
  knižní obálky.
 • 00:39:42 Nebo poslání výtvarného umělce
  v reklamě.
 • 00:39:45 Tohle všechno on už psal
  ve válce nebo za První republiky.
 • 00:39:48 Ale jsou tu i věci nové.
  Například dnes o Bauhausu.
 • 00:39:52 A nebo ekologie a potřeba
  vizuálního designu.
 • 00:39:55 A potom jsou tu
  jeho korespondence především
 • 00:39:59 s Jiřím Šetlíkem a Tomášem Vlčkem.
  A naprosto mě ohromuje
 • 00:40:03 archiv stavebnice "buid the town",
  která je úžasná.
 • 00:40:07 A já si myslím,
  že pro dnešní tak otevřený design
 • 00:40:10 je možná tady poučení o nějakých
  vnitřních pravidlech a řádech.
 • 00:40:16 Knihu vydalo nakladatelství
  Kant Krelický
 • 00:40:19 a Umělecko-průmyslové muzeum
  v Praze.
 • 00:40:23 -Velká inspirace.
  A já myslím, že velkou inspirací
 • 00:40:25 je tahle knížka Jana Balabána
  Zeptej se táty.
 • 00:40:29 Je to knížka,
  která teď zvítězila
 • 00:40:32 jako Kniha roku
  v cenách Magnesia Litera.
 • 00:40:35 Shodou okolností
  ta knížka zvítězila
 • 00:40:38 i v anketě
  Kniha roku Lidových novin.
 • 00:40:42 A asi právem je to skutečně těžká,
  závažná kniha
 • 00:40:48 o posledních věcech člověka,
  o vině a trestu.
 • 00:40:53 A myslím si,
  že v tom chaosu dnešních dnů,
 • 00:40:55 zejména těch našich dnešních dnů,
  že by stálo za to,
 • 00:40:58 aby si ji kdekdo z těch aktérů
  přečetl,
 • 00:41:02 protože každého z nás
  nakonec ty poslední věci
 • 00:41:05 dostihnou a bude muset účtovat
  sám se sebou.
 • 00:41:14 -A já tady mám knížku,
  která je nesmírně objevná
 • 00:41:16 a hlavně potřebná,
  týká se fotografie.
 • 00:41:20 Tomáš Pospěch dal dohromady
  texty o české fotografii
 • 00:41:25 od roku 1938 do roku 2000.
  Nejsou to jenom odborníci
 • 00:41:30 na fotografii,
  ale i na výtvarné umění.
 • 00:41:33 A ještě i jiné záhledy
  tady najdeme.
 • 00:41:36 Asi na 50 autorů.
  Je to nesmírně dobrá knížka
 • 00:41:41 a taky dobře udělaná.
  A taky s péčí
 • 00:41:44 Slezské univerzity v Opavě,
  kde jsme nedávno byli.
 • 00:41:47 -A teď vás poprosím,
  jestli byste mohl přinést
 • 00:41:50 támhle tu velikou knížku
  z pultíku.
 • 00:41:53 To je kniha,
  která vyšla už v roce 2009.
 • 00:41:57 Josef Ptáček, fotograf,
  a jeho kniha Země krásná.
 • 00:42:01 Ten název je trošku paradoxní,
  protože ty fotografie
 • 00:42:04 zachycují českou zem,
  české památky a krajinu
 • 00:42:09 v takovém stádiu, řekněme,
  rozpadu a zmaru.
 • 00:42:13 Jsou to hodně fotografie
  už z 80.let, ale i z let 90.
 • 00:42:18 A já myslím, že v té k kráse
  je i jistý optimismus.
 • 00:42:23 Že ta krása zmaru prostě přichází
  ke každému z nás,
 • 00:42:28 a ten zmar
  je zase počátkem něčeho nového.
 • 00:42:32 Takže stojí za to se do té knížky
  podívat
 • 00:42:35 a někdy si ji vzít jako inspiraci
  pro cesty po české krajině.
 • 00:42:41 -A já tady mám druhé vydání knížky,
  ale mám ji tady proto,
 • 00:42:47 že je o 60 stran
  ta knížka doplněná.
 • 00:42:51 Takže má vlastně premiéru.
 • 00:42:53 Je to rozhovor Karla Hvížďaly
  s Arnoštem Lustigem.
 • 00:42:56 A ty poslední stránky
  jsou skutečně ještě z února
 • 00:43:00 tohoto roku,
  kdy Arnošt Lustig zemřel.
 • 00:43:03 A musím říct,
  že to všechno vychází z toho,
 • 00:43:06 co Arnošt Lustig jednou napsal,
  že je v takovém věku,
 • 00:43:12 kdy člověk řekne,
  že už nebude lhát.
 • 00:43:15 A musím říct,
  že to vlastně všechno končí
 • 00:43:18 ještě jeho poslední židovskou
  anekdotou.
 • 00:43:22 A aby to nebylo tak pesimistický,
  tak tady ještě máme knížku dětskou,
 • 00:43:26 která je takhle zavázaná
  a je velmi atraktivně udělaná.
 • 00:43:31 Je to pohádka, ale ze života,
  takže je tak trochu posunutá,
 • 00:43:35 kterou napsal Rudolf Kubík
  a ilustrovala Bára Fišerová.
 • 00:43:40 Knížka se jmenuje Rudla, skřítek
  hlídací, dobro k lidem navrací.
 • 00:43:47 -Vidíte,
  jak jste teď pěkně demonstroval,
 • 00:43:50 jaký koloběh je život.
  Že se ta smrt
 • 00:43:52 zase vrací k začátku, ke kolébce,
  a od kolébky po rakev.
 • 00:44:04 Oba dva máme Jamrtálské povídky.
  Jsme v Nuselském údolí.
 • 00:44:09 A na těch povídkách
  jsou taky vaše fotografie.
 • 00:44:14 Co vznikalo dřív?
  Ty fotografie vznikaly dřív.
 • 00:44:21 Ale ne proto, že bych měla v úmyslu
  dělat fotografie.
 • 00:44:24 Já jsem měla v úmyslu napsat
  ty povídky.
 • 00:44:27 Ale protože jsem člověk,
  který vnímá svět
 • 00:44:30 především primárně vizuálně, tak já
  jsem si to potřebovala nafotit.
 • 00:44:34 A odkud se to vynořilo?
  To jsou vaše nějaké osobní zážitky,
 • 00:44:38 dejme tomu skrytý,
  nebo jste čiře fabulovala?
 • 00:44:43 Jsou to všechno literární postavy,
  ale jak to bývá,
 • 00:44:47 každá ta literární postava
  v sobě skrývá
 • 00:44:49 třeba tři čtyři lidi,
  které jste znali.
 • 00:44:51 Musím říct,
  že je v tom konceptuální práce
 • 00:44:53 naprosto vědomá už tím,
  že to jsou čtyři povídky,
 • 00:44:55 které potom dohromady dají novelu,
  že jo.
 • 00:44:58 To se chci právě zeptat, jestli
  spíš nemáme mluvit o novele?
 • 00:45:02 Nebo malém románu?
  Ano.
 • 00:45:04 Já ty povídky potřebuji
  kvůli tomu názvu,
 • 00:45:07 protože ten Bavor je prostě hrdina
  Malostranských povídek,
 • 00:45:10 já jsem si ho vypůjčila.
  A byl to básník stejně jako tady.
 • 00:45:13 A ještě je tam zvláštní rys,
  že to tady
 • 00:45:15 nějak strašně máte ráda.
  To místo.
 • 00:45:18 Určitě,
  já jsem tady prožila deset let.
 • 00:45:21 Vychovávala jsem tady
  své dvě dcery,
 • 00:45:23 které tady chodily do školy
  a byly maličký.
 • 00:45:26 Chodily tady na tu Folimanku.
 • 00:45:28 A v kterých letech jste tady
  prožila těch deset let?
 • 00:45:30 Od roku 80 do roku 95, takže dýl.
  15 let.
 • 00:45:33 Takže to znamená, že ta doba,
  která je tady zachycena,
 • 00:45:36 ta je ještě dřívější,
  než je vaše vlastní zkušenost.
 • 00:45:39 Tady jsou i 80. léta.
  Když si tam z nich dělám legraci,
 • 00:45:43 že mají ten můj písácký balast
  a tak dále,
 • 00:45:47 to už jsou rockeři 80. let.
  Já jsem ty hrdiny
 • 00:45:50 záměrně volila tak, aby to byly
  děti z naprosto rozdílných rodin.
 • 00:45:53 Jedna je z rodiny reformního
  komunisty,
 • 00:45:56 který zrodil lampasáka,
  ten Bavor,
 • 00:46:01 kapitán lidových milicí, jeden je
  z rodiny politického vězně...
 • 00:46:05 Čili já jsem záměrně tyhle
  tři hlavní hrdiny volila tak,
 • 00:46:09 aby byli každý z jiný rodiny.
  A oni, protože postrádali
 • 00:46:13 jakoukoliv identitu vlastní rodiny,
  protože se z ní vymkli,
 • 00:46:17 tak se dali dohromady
  a stali se z nich kamarádi.
 • 00:46:21 Jednak toho Jamrtálu
  a jednak té doby.
 • 00:46:24 Ten Jamrtál
  je tu ale ještě něco,
 • 00:46:27 co předchází,
  co tu bylo už předtím, ne?
 • 00:46:30 Ten Jamrtál je vlastně
  údolí mezi dvěma hradbami.
 • 00:46:33 Tady mezi těmi cihlovými
  byly původně vyšehradský,
 • 00:46:37 čili to bylo velmi dlouho
  takové území nikoho,
 • 00:46:42 kde žili takzvaně sociálně chudí
  lidé v tom 19. a 20. století.
 • 00:46:46 Byly tady prostitutky,
  sem se chodilo do bordelů.
 • 00:46:49 Tady na Větrovským vrchu
  směrem k Apolináři,
 • 00:46:52 tam byla vyhlášená
  hospoda takových lotrandů...
 • 00:46:57 Prostě ten Jamrtál
  měl sám o sobě tuhle tu historii
 • 00:47:01 těch bezprizorních a vyděděných
  lidí.
 • 00:47:04 Takže mně se to docela dobře
  spojilo.
 • 00:47:07 A nemůžeme přeskočit na to,
  co vás opravdu živí,
 • 00:47:10 co vás udělalo a čím jste?
  Například Zakázané umění I a II...
 • 00:47:15 Já jsem vydala sborník
  Zakázaného umění.
 • 00:47:18 Byly to úplně první sborníky.
  Je to rok 95,
 • 00:47:21 ale já jsem hrozně chtěla,
  aby to bylo podchycené v době,
 • 00:47:24 kdy si vůbec ještě někdo něco
  pamatuje.
 • 00:47:27 Protože všechny ty akce probíhaly,
  znáte to,
 • 00:47:30 v týhle hospodě, támhle na půdě
  a tadyhle v nějakým
 • 00:47:33 kulturním středisku
  na okraji Prahy a tak dále.
 • 00:47:37 Je to taková dokumentace,
  která by teprve potom čekala
 • 00:47:43 na nějaký opravdu historický
  zpracování.
 • 00:47:45 Ale zase je v tom nějaké pojítko -
  paměť, zachování paměti.
 • 00:47:48 Určitě. A hlavně ta doba.
  Ty 70. a 80. léta,
 • 00:47:51 protože těm je to věnovaný.
  Ano.
 • 00:47:53 A do jisté míry to navazuje
  tady na tu zkušenost a na to,
 • 00:47:56 co jste ještě dělala
  předtím.
 • 00:47:58 Ano, protože já jsem se díky
  Chalupeckýmu
 • 00:48:01 seznámila s uměním moskevským,
  kam jsem začala jezdit od roku 77.
 • 00:48:06 A tam jsem se seznámila
  zase s jejich takovým
 • 00:48:09 jakoby výtvarným undergroundem.
 • 00:48:11 A tohle je takový asi můj zatím
  největší výstup toho.
 • 00:48:15 Je to výstava,
  která byla tady v Praze
 • 00:48:18 v Galerii hlavního města Prahy,
  v Městské knihovně,
 • 00:48:21 potom byla v muzeu v Berlíně.
  A potom byla v Kühlu.
 • 00:48:25 A jsou to tři generace moskevských
  konceptuálních umělců.
 • 00:48:32 A tady ta tlustá kniha vespod?
  -Myslíte tuhle? Moc obrazu?
 • 00:48:40 Když Vilém Flusser poprvé
  a taky naposledy přijel do Prahy
 • 00:48:43 a měl tady přednášku,
  a potom na zpáteční cestě,
 • 00:48:49 jak víte, havaroval a zabil se,
  takže jsem potom
 • 00:48:53 vydala jeho články
  v takovýmhle sborníku.
 • 00:48:59 A taky jsem se snažila,
  ale nebyla jsem sama,
 • 00:49:03 byli i jiní,
  trošku propagovat tohoto
 • 00:49:05 nesmírně zajímavého filosofa,
  který je rodákem z Prahy,
 • 00:49:09 narodil se v Praze
  a potom před Hitlerem utekl
 • 00:49:12 do Jižní Ameriky.
 • 00:49:14 A tady mám největší knihu.
  To je skupina UB12.
 • 00:49:16 To je taková monografie
  tady té skupiny,
 • 00:49:19 která vznikla na konci
  50. let.
 • 00:49:23 Patřila tam celá řada našich
  velice významných umělců,
 • 00:49:27 jako je Václav Boštík, Adriena
  Šimotová, Stanislav Kolíbal...
 • 00:49:32 Jiří John...
 • 00:49:34 Prostě byla to opravdu
  velice zajímavá skupina.
 • 00:49:38 A já jsem jim věnovala
  tady tu monografii
 • 00:49:42 jenom po dobu jejich trvání,
  do roku 68.
 • 00:49:49 Ano, ano, dobře,
  děkujeme!
 • 00:49:52 Tak to byl náš divák Alois Adam
  z Vrchlabí, autor hádanky.
 • 00:49:56 Jsou to jako obvykle
  dvě přesmyčky
 • 00:49:58 skrývající jména
  dvou českých spisovatelů.
 • 00:50:00 První je:
 • 00:50:07 A druhá:
 • 00:50:12 A správné dopovědi zasílejte
  do konce měsíce na adresu:
 • 00:50:25 A tři vylosovaní luštitelé
  dostanou knihu
 • 00:50:28 z nakladatelství
  Burian a Tichák!
 • 00:50:31 A nakonec DOBRÁ ZPRÁVA!
  -A dobrá zpráva je,
 • 00:50:34 že příští díl naší revue,
  už číslo 133,
 • 00:50:38 škoda, že to není 333, že jo?
  -Tak třeba jednou bude.
 • 00:50:43 -Že se dočkáme.
  Tak je to taky pěkný číslo.
 • 00:50:46 Číslo 133
  se bude vysílat v sobotu
 • 00:50:48 4. června.
  Bude na téma účtování a výhledy.
 • 00:50:55 Čili nejen literární účtování,
  ale taky trošku společenské.
 • 00:50:57 Výhledy, těšíme se.
  -A taky účtování.
 • 00:51:02 -Kéž by bylo.
 • 00:51:28 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související