iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 9. 2016
11:45 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
1504
zhlédnutí

Chcete mě?

Vydry – ohrožení predátoři — Záchranná stanice při Muzeu Šumavy — Když přijde do ordinace… — Nabídka psů z Kralup nad Vltavou

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Chcete mě?

 • 00:00:00 ZPĚV
  Někde musí být ráj
 • 00:00:04 Lidí, zvířat a snů
 • 00:00:08 Jako daleko za duhou
 • 00:00:11 Krásnou vlídnou, malovanou
 • 00:00:15 Někde musí být ráj...
 • 00:00:20 Dobrý den.
  Víte o tom, že u nás na Šumavě
 • 00:00:24 existuje záchranná stanice
  pro zvířata
 • 00:00:27 spjatá přímo s muzeem?
  Taky se do ní dneska podíváme.
 • 00:00:32 Teď vám ještě nabídnu
  pejsky z Kralup nad Vltavou.
 • 00:00:36 A jako první uvidíte náš miniseriál
  přímo z veterinární ordinace.
 • 00:00:42 Také můžete vyhrát
  hodnotnou poukázku v naší soutěži.
 • 00:00:47 Nejdříve se však vydáme
  za vydrami.
 • 00:00:49 A nebudete tomu věřit, že největší
  nepřátele mají mezi rybáři.
 • 00:01:01 -Vydra říční je celoevropsky
  silně ohroženým druhem.
 • 00:01:05 Stala se symbolem ustupující
  přírody,
 • 00:01:08 ale i snah o záchranu biodiverzity
  mokřadů a říčních ekosystémů.
 • 00:01:13 -Vydra říční je v České republice
  chráněný druh.
 • 00:01:17 Podle vyhlášky číslo 395
  z roku 92
 • 00:01:21 patří do kategorie
  silně ohrožených druhů.
 • 00:01:24 Což je vlastně taková ta
  prostřední.
 • 00:01:27 Máme u nás kriticky ohrožené,
  silně ohrožené a ohrožené druhy.
 • 00:01:30 Je chráněná proto,
  že v minulosti její populace
 • 00:01:34 na tom nebyla až tak dobře.
  Dá se říct,
 • 00:01:37 že v průběhu 20. století byla téměř
  vyhubena.
 • 00:01:40 Takže na základě toho
  se zahájily nějaké snahy
 • 00:01:44 o obnovy těch populací.
 • 00:01:46 Byla snaha těm vydrám
  nějakým způsobem pomoct.
 • 00:01:49 A vlastně se využilo i toho,
  že ta vydra je poměrně
 • 00:01:52 charismatický druh, pěkný,
  je to pěkné, hravé zvíře, líbivé.
 • 00:01:59 A dá se docela dobře využít jako
  takzvaný "vlajkový" druh,
 • 00:02:03 z pohledu ochrany přírody.
  To znamená - děláme-li
 • 00:02:06 nějaká opatření na její ochranu,
  tak zároveň tím můžeme
 • 00:02:10 pomoct i dalším druhům,
  které třeba obývají
 • 00:02:13 ty samé biotopy nebo stanoviště.
 • 00:02:16 -Jak lidé vnímají vydry?
  -No, je to tak s podivem,
 • 00:02:20 protože vydra, ačkoliv je původní
  druh,
 • 00:02:22 tak se začala zpětně vracet
  do naší krajiny
 • 00:02:25 až v druhé polovině 90. let.
 • 00:02:27 A pro spoustu lidí
  je to v podstatě druh nový.
 • 00:02:30 Který tam nikdy za jejich života
  nebyl,
 • 00:02:33 protože v 50., 60. a v 70. letech
  vydry vymizely z velké části území.
 • 00:02:37 A najednou přišel.
  A pokud jste vlastníkem rybníka,
 • 00:02:41 hospodaříte na něm nějakým
  způsobem,
 • 00:02:45 máte každý rok nějaké ryby,
 • 00:02:47 spousta lidí i ty ryby po letech
  poznává,
 • 00:02:52 a najednou vám tam přijde predátor,
  který se opravdu rybama živí,
 • 00:02:55 a to převážně rybama,
  a začne vám ty ryby jíst,
 • 00:02:59 tak samozřejmě z toho lidi nejsou
  šťastní.
 • 00:03:02 A nevědí, jak reagovat,
  protože s tím druhem
 • 00:03:05 nemají dlouhodobé zkušenosti.
  A proto často reagují tak,
 • 00:03:12 že se snaží ten druh z toho rybníka
  nebo z té dané lokality odstranit.
 • 00:03:17 A to je samozřejmě veškerá takováto
  činnost ilegální.
 • 00:03:22 Protože vydra je chráněná,
  ale zároveň si stát uvědomuje,
 • 00:03:25 že prostě je to druh,
  který se živí rybama.
 • 00:03:28 Takže je to takzvaný konfliktní
  druh,
 • 00:03:30 tak stát vytvořil kompenzační
  systém,
 • 00:03:32 který právě majitelům rybníků
  dává možnost
 • 00:03:35 získat náhrady za ryby,
  které jsou sežrané vydrou.
 • 00:03:40 A skutečně řada rybářů žádá
  o ty peníze a dostávají je.
 • 00:03:46 A samozřejmě v řadě případů
  to ten konflikt umírní.
 • 00:03:50 -Vydra se dá upytlačit
  různými způsoby.
 • 00:03:53 Může se to být,
  že ji třeba někdo zastřelí.
 • 00:03:56 Nebo pak jsou to v dnešní době
  nelegální způsoby,
 • 00:04:00 které jsou i neetické.
 • 00:04:02 A to je buď používání želez
  a nebo používání jedů.
 • 00:04:06 -Pokud se bavíme o vydrách
  jako takových,
 • 00:04:09 tak pro ně není žádný problém
  urazit za noc,
 • 00:04:12 za jednu jedinou noc
  10 kilometrů podél toků
 • 00:04:15 a navštívit řadu rybníků.
  Třeba i 15 různých rybníků.
 • 00:04:19 Takže to není tak,
  jak se mezi lidmi šíří,
 • 00:04:22 že 1 vydra na 1 rybník,
  ale ta vydra má ve svém okrsku
 • 00:04:27 poměrně hodně těch rybníků
 • 00:04:29 a mezi nimi opravdu uráží
  velké vzdálenosti.
 • 00:04:32 Pokud opravu vydrží jenom
  na řekách,
 • 00:04:35 tak ten domovský okrsek může mít
  až 20 km, v případě samců.
 • 00:04:38 U samic je to 10 km.
 • 00:04:45 Tak a tady tohle všechno
  je vydra.
 • 00:04:59 -Ten náhled na vydru se určitě liší
  u různých skupin lidí.
 • 00:05:04 Řekla bych, že širší veřejnost,
  nebo u širší veřejnosti
 • 00:05:07 je spíš oblíbená, protože je to
  krásné zvíře, hravé.
 • 00:05:14 Ale právě u skupin lidí,
  se kterými je v nějakém
 • 00:05:21 střetu zájmu, dá se říct, protože
  žere ryby, které tam oni chovají
 • 00:05:26 a to je jakoby jejich zisk,
  využívají vodní ekosystémy
 • 00:05:31 tímhle tím způsobem,
  tak těm samozřejmě vadí
 • 00:05:34 a vidí ty škody,
  které jim způsobuje.
 • 00:05:38 Ten termín "přemnožení vydry"
  z našeho pohledu
 • 00:05:41 je vlastně nesmyslný a nemělo by
  k němu vůbec docházet.
 • 00:05:48 -Ve snaze přiblížit vydru
  veřejnosti
 • 00:05:50 organizace ALKA Wildlife
  vytvořila a využívá
 • 00:05:53 naučnou Vydří stezku na Dyji.
 • 00:06:00 -Co je cílem vydří stezky
  a pro koho je určená?
 • 00:06:04 -Vydra je takzvaný konfliktní druh,
  což znamená,
 • 00:06:07 že to je druh, který už jenom tím,
  že existuje,
 • 00:06:10 tak způsobuje konflikty
  mezi ochranou toho druhu
 • 00:06:14 a nějakými hospodářskými zájmy,
 • 00:06:17 většinou nějaké konkrétní skupiny
  lidí.
 • 00:06:20 V případě vydry říční
  jsou to ryby.
 • 00:06:22 Vydru nenaučíme jít trávu,
  ta vždycky bude jíst ryby.
 • 00:06:25 A tím pádem někde mohou vznikat
  škody menší nebo větší.
 • 00:06:31 Aby tady ta vydra mohla žít
  a nějakým způsobem fungovat,
 • 00:06:37 tak je potřeba u takovýchto druhů
  vysvětlit veřejnosti
 • 00:06:41 a těm skupinám,
  které mají ty škody,
 • 00:06:45 proč tady ten živočich je,
  co se dá případně udělat,
 • 00:06:48 když ty škody nastanou
 • 00:06:52 a jakým způsobem tady spolu můžeme
  žít.
 • 00:06:55 -Kdo je Loira?
 • 00:06:57 -Loira je vydří samička,
  která provází naší Vydří stezkou.
 • 00:07:01 Je určená pro děti.
  Někdy chodíme s dětmi
 • 00:07:05 z místních základních škol
  podél stezky
 • 00:07:09 a vykládáme jim o řece,
  o zvířatech, která tu žijí
 • 00:07:12 a o vydrách.
  -Bude takových stezek víc?
 • 00:07:16 -Plánujeme více stezek.
  Tahle je první.
 • 00:07:19 Je to stezka u řeky Dyje.
  Vede od Dačic do Starého Hobzí.
 • 00:07:25 -Jak vám můžou lidé pomoct?
 • 00:07:27 -Lidé můžou pomoct už jenom tím,
  že se budou dívat kolem sebe.
 • 00:07:31 A když někde uvidí například mrtvou
  vydru, tak nám to můžou nahlásit.
 • 00:07:37 Nebo když najdou železa.
  Je to trestný čin - položit železa.
 • 00:07:41 Tak to je také určitě potřeba
  nahlásit.
 • 00:07:44 Když najdou mrtvou vydru,
  tak my si pro ni přijedeme.
 • 00:07:47 A to nám potom pomáhá zjistit,
  kde vydry hynou,
 • 00:07:52 proč tam hynou.
 • 00:07:54 A také ta mrtvá zvířata
  používáme pro řadu analýz.
 • 00:07:59 Například v dnešní době
  také zjišťujeme z těch těl,
 • 00:08:02 jaké je znečištění v prostředí,
  jaké jsou těžké kovy,
 • 00:08:07 jaké jsou třeba pesticidy.
  Ono se to v těch vydrách
 • 00:08:10 všechno ukládá a také se to potom
  ukládá i v lidech.
 • 00:08:15 To, co žere vydra,
  tak podobně jí i lidé.
 • 00:08:30 -Jezevčíci jsou pro mě
  hlavně originálové.
 • 00:08:33 Prostě každý ten jezevčík
  je úplně jinej.
 • 00:08:35 Jsou to pejsci, kteří jsou
  v podstatě dlouhověcí,
 • 00:08:39 často žijí do 15, do 17 let.
  Problémy, které se jich
 • 00:08:45 bohužel občas týkají,
  jsou různá stařecká onemocnění.
 • 00:08:50 A jako jsou nádory mléčné žlázy
  u feneček
 • 00:08:52 a pak další onemocnění jako je
  třeba cukrovka nebo zákaly čočky,
 • 00:08:58 to je bohužel věc, která je
  u jezevčíků poměrně častá.
 • 00:09:01 Cukrovka je závažné onemocnění,
  které ale probíhá velice plíživě.
 • 00:09:05 První příznaky jsou obvykle
  zvýšené pití a zvýšené močení.
 • 00:09:08 A jakmile se ten pes
  začne takhle chovat,
 • 00:09:11 vypije toho dvakrát tolik
  než obvykle a budí vás na čůrání,
 • 00:09:14 tak je určitě něco v nepořádku
 • 00:09:17 a cukrovka je častým zdrojem
  problémů.
 • 00:09:20 Prevence cukrovky je jasná -
  udržovat hmotnost v normálu.
 • 00:09:24 Další věc, která souvisí
  s cukrovkou, je zákal čočky.
 • 00:09:28 Psi nemocní cukrovkou
  často mají zákal čočky,
 • 00:09:31 takzvaný akutní, kdy se ta čočka
  skutečně zakalí
 • 00:09:35 během několika týdnů až do stavu,
  kdy ten pes nevidí.
 • 00:09:39 A pakliže ta černá část
  uprostřed oka zornice
 • 00:09:43 přestane být černá, začne být
  zamlžená, šedá či dokonce bílá,
 • 00:09:46 tak to je znakem zákalu.
  Ono je to vidět,
 • 00:09:50 pokud se pak podíváte na toho
  pejska pozorně,
 • 00:09:53 tak to rozezná i laik.
  Jakmile to není čistě černý,
 • 00:09:57 tak je to špatně
  a je potřeba ho vyšetřit.
 • 00:10:01 U těch malých plemen
  se poměrně často vyskytují
 • 00:10:03 nádory mléčné žlázy.
 • 00:10:05 Ona to je věc, která vyplývá
  jak z věku, tak z plemene.
 • 00:10:09 Ne každé plemeno trpí tady tím
  onemocněním stejně.
 • 00:10:13 Jezevčíci bohužel onemocní
  poměrně často.
 • 00:10:15 Je to velice často podceňovaná věc,
  protože vzniká
 • 00:10:20 v poměrně vysokém věku, většinou
  už ti majitelé počítají s tím,
 • 00:10:26 že tam nějaká drobnost může být
  a bohužel,
 • 00:10:29 když se objeví nějaká drobná
  boulička uvnitř mléčné žlázy,
 • 00:10:32 tak to často za drobnost
  považují.
 • 00:10:34 A podobně jako u lidí je potřeba
  vyšetřit, co za věc to je.
 • 00:10:40 Takže minimálně cytologicky
  nebo histologicky vyšetřit,
 • 00:10:44 jestli ten problém je nebo není
  závažný.
 • 00:10:47 Poslední věc, která se těch
  jezevčíků týká
 • 00:10:49 je asi úplně nejznámější,
  jsou to onemocnění
 • 00:10:52 meziobratlových plotýnek.
 • 00:10:54 Tohle to je věc, která přijde
  jako blesk z čistého nebe.
 • 00:10:57 To znamená,
  že ten pes začne být bolavý,
 • 00:11:00 nechce skákat,
  nechce vstávat z pelechu,
 • 00:11:03 je takový jako zabržděný.
  Potom často to přijde i tak,
 • 00:11:07 že ochrne, přestane být schopný
  vůbec ty nohy použít
 • 00:11:11 a je nutný vyhledat lékařskou
  pomoc.
 • 00:11:14 Velice často to končí operací.
 • 00:11:16 Ta operace, pokud se provede včas,
  tak je to úspěšná věc.
 • 00:11:20 Je to celkem nákladný,
  je to celkem složitý,
 • 00:11:23 není to žádná banalita,
  ale dopadá to většinou dobře.
 • 00:11:32 -"Myslíte si, že se opice
  dají zachránit tím,
 • 00:11:35 že je množíme
  v zoologických zahradách?
 • 00:11:38 Jaké pro ně vidíte možnosti
  ochrany v biotopech?"
 • 00:11:42 Tato otázka nám přišla do redakce
  od pana Matuše až ze Žiliny.
 • 00:11:47 -Na ten chov v zoologických
  zahradách
 • 00:11:51 se musíme dívat jako na součást
 • 00:11:53 nějaké globální ochranářské
  strategie.
 • 00:11:55 Určitě to není tak,
  že my budeme donekonečna
 • 00:11:58 držet velké životaschopné populace
  různých druhů opic
 • 00:12:01 v zoologických zahradách,
  to není možné.
 • 00:12:04 Vždycky se musíme zaměřovat
  především
 • 00:12:06 na ochranu toho přirozeného
  prostředí,
 • 00:12:08 toho biotopu těch pralesů,
  kde opice žijí.
 • 00:12:11 Nicméně pro řadu druhů
  jsou současná rizika příliš velká.
 • 00:12:15 A nám se může se stát, že ve volné
  přírodě tu situaci neuhlídáme.
 • 00:12:19 V takovém případě populace
  v zoologických zahradách
 • 00:12:21 představuje záložní populaci.
  Taková pojistka,
 • 00:12:24 ze které my potom můžeme čerpat
  ve chvíli,
 • 00:12:27 kdy se ve volné přírodě podmínky
  změní
 • 00:12:30 a my máme možnost například
  ta zvířata vrátit do volné přírody.
 • 00:12:34 To se podařilo s celou řadou druhů
  ptáků, savců,
 • 00:12:39 u primátů tahle ta situace
  zatím ještě nenastala.
 • 00:12:42 Ale v budoucnosti
  se to stát může.
 • 00:12:51 -V pobočce Muzea Šumavy
  v Kašperských Horách
 • 00:12:53 se nachází stálá expozice
  věnovaná
 • 00:12:56 přírodě, historii
  a životu obyvatel Šumavy.
 • 00:12:59 Vedle toho přírodovědné oddělení
  muzea
 • 00:13:02 pomáhá i hendikepovaným,
  poraněným a nemocným zvířatům
 • 00:13:05 ve zdejší Záchranné stanici
  v situaci,
 • 00:13:08 kdy i geneticky nejsilnější jedinec
  nemá šanci bez pomoci přežít.
 • 00:13:16 -Naše záchranná stanice funguje
  už fakticky 40 let.
 • 00:13:22 Prvních 10 let fungovala
  neoficiálně,
 • 00:13:24 protože podle tehdejších zákonů -
  kdo se ujal chráněného živočicha,
 • 00:13:27 musel ho odevzdat
  nejbližší škole či muzeu.
 • 00:13:31 Tehdy jsme dostávali do stanice
  jenom pár jedinců za rok,
 • 00:13:37 čili se to fakticky dělalo
  víceméně soukromě.
 • 00:13:42 V roce 1985
  už ale bylo tolik přírůstků,
 • 00:13:47 že to nebylo v možnosti
  jednotlivce.
 • 00:13:52 Tak jsme zažádali
  jako Muzeum Šumavy o povolení
 • 00:13:56 o výjimku chovu chráněných
  živočichů.
 • 00:13:59 A od roku 88 záchranná stanice
  funguje pod Muzeem Šumavy.
 • 00:14:06 Šumava už zdaleka není tak divoká
  jak bývala,
 • 00:14:09 ale o to větší je turistický ruch
  v současné době.
 • 00:14:13 Proto zvířat neustále ve stanicích
  přibývá.
 • 00:14:17 Další problém je elektrifikace
  Šumavy,
 • 00:14:20 kde většina elektrických vodičů
  je nad zemí.
 • 00:14:24 A jenom letos jsme získali
  30 poraněných poštolek,
 • 00:14:28 které si sedly na dráty
  vysokého napětí.
 • 00:14:32 Nejohroženějším zvířetem na Šumavě
  je asi rys ostrovid.
 • 00:14:36 Je to tak proto,
  že přestože je zákonem chráněný,
 • 00:14:39 tak každoročně získáváme informace,
  že tu a tam byl nějaký kus uloven.
 • 00:14:46 Lidé nemůžou rysům zapomenout to,
 • 00:14:48 že se živí stejnou potravou
  jako oni.
 • 00:14:52 A nechtějí se s ním dělit.
 • 00:14:55 Z těch dalších to může být
  vydra říční nebo bobr evropský.
 • 00:15:06 Ta menší je samička.
 • 00:15:08 Ta se k nám dostala
  z Krkonošského národního parku.
 • 00:15:11 A sameček, ten už je odchován
  tady v záchranné stanici.
 • 00:15:16 Když dostaneme informaci,
  že někde nalezli
 • 00:15:19 poraněný zvíře nebo mládě,
  tak jsou dvě možnosti.
 • 00:15:23 Máme-li čas, tak pro to zvíře
  sedneme do auta a pro zvíře jedeme.
 • 00:15:29 Když jsme někde jinde,
  tak požádáme nálezce,
 • 00:15:32 aby byl tak hodný
  a zvíře mi přivezl.
 • 00:15:36 Když dostaneme nalezené zvíře,
  tak musíme zhodnotit, co mu je.
 • 00:15:41 Pakliže se jedná o mládě,
  tak se ho snažíme odchovat.
 • 00:15:45 Pakliže se jedná o poraněného
  živočicha
 • 00:15:48 musíme zjistit,
  o jaké poranění se jedná.
 • 00:15:52 Pakliže je to komplikované,
  jedeme k veterináři do Vimperka.
 • 00:15:56 Pakliže na to stačíme sami,
  tak zvíře ošetříme.
 • 00:16:00 Když stanice nestačí,
  taky se to stává,
 • 00:16:02 protože v současné době
  máme naplněnou kapacitu,
 • 00:16:06 tak se kontaktujeme s ostatními
  stanicemi v republice
 • 00:16:09 a podle možností
  zvířata předáváme jinam.
 • 00:16:14 Do volné přírody
  můžeme vypouštět pouze živočichy,
 • 00:16:17 kteří jsou v bezvadném zdravotním
  stavu
 • 00:16:20 a umí se sami o sebe postarat.
  Velká potíž je u mláďat,
 • 00:16:24 která se k nám dostanou v ranném
  věku, hlavně savci,
 • 00:16:27 kteří přilnou při kojení
  k člověku natolik,
 • 00:16:31 že už se kolikrát nenechají pustit
  do volné přírody.
 • 00:16:38 Pusť se, pusť se.
 • 00:16:40 To bylo vynorovaný mládě
  nedaleko Horažďovic.
 • 00:16:43 A to je právě to zvíře,
  kvůli kterému Evropská unie
 • 00:16:47 udělala nový zákon
  o vymícení zavlečených druhů.
 • 00:16:52 Čili toto zvíře je na indexu
  a ochranáři se budou snažit
 • 00:16:59 všemi možnými způsoby
  z naší přírody toto zvíře vymítit.
 • 00:17:05 U ptáků je to jednodušší,
  tam po nějaké době zdivočí
 • 00:17:09 a můžeme je vypustit.
 • 00:17:12 Problém je akorát v tom
  zvířata naučit lovit.
 • 00:17:16 To znamená, že když vypouštíme
  odchované dravce,
 • 00:17:20 nejdřív je musíme naučit lovit
  pomocí bílých myší.
 • 00:17:23 Potom přecházíme na barevné myši
  nebo na přírodně zbarvené myši,
 • 00:17:29 protože pták by si zafixoval
  bílou barvu
 • 00:17:32 a v přírodě by jinou potravu
  nelovil.
 • 00:17:38 Za rok naše záchranná stanice
  přijme okolo 130 zvířat
 • 00:17:42 několika desítek druhů.
 • 00:17:45 Kde to jde, tak zvířata pouštíme
  zpátky do přírody.
 • 00:17:49 Některá zvířata nelze zpátky
  vypustit,
 • 00:17:52 protože jejich poranění
  jsou taková,
 • 00:17:54 že už by se v přírodě neuživila.
  Jak už jsme říkali předtím,
 • 00:17:58 i některá mláďata, hlavně savců,
  jedná se hlavně
 • 00:18:02 o srnčata, kolouchy,
  divoká prasata, vydry.
 • 00:18:08 Ta, když jsou odkojena
  od ranného mládí,
 • 00:18:11 tak si natolik zvyknou na člověka,
  natolik k člověku přilnou,
 • 00:18:16 že už pustit do volné přírody
  je nemožné.
 • 00:18:20 Tato sova se sem dostala
  jako 4denní mládě.
 • 00:18:24 A protože je vcelku krotká,
  tak před vypuštěním
 • 00:18:28 ji také musíme naučit lovit
  a zabíjet kořist,
 • 00:18:33 kterou normálně získává v přírodě.
 • 00:18:44 Vypouštět velké šelmy
  zpět na Šumavu je velká otázka.
 • 00:18:49 Tím se zabývají odborníci,
 • 00:18:52 kteří kolikrát mají protichůdné
  názory.
 • 00:18:57 Poslední pokus, tedy vypuštění rysa
  na Šumavě, se celkem povedlo.
 • 00:19:04 V současné době tu máme
  okolo 60 exemplářů.
 • 00:19:09 Jak by to dopadlo s vlkem
  nebo s medvědem - těžko říct.
 • 00:19:12 Jsou to přece jenom větší
  šelmy,
 • 00:19:15 potřebují větší rádius
  a daleko více potravy.
 • 00:19:19 Při dnešním turistickém ruchu
  si nedovedu představit,
 • 00:19:22 že by se po šumavských hvozdech
  proháněli například medvědi.
 • 00:19:27 Mnoho návštěvníků Šumavy
  si myslí,
 • 00:19:30 že záchranná stanice
  je zoologická zahrada.
 • 00:19:32 Lidé si neuvědomí to,
  že tady v záchranné stanici
 • 00:19:35 máme převážně divoká zvířata,
  která utrpěla nějaký úraz.
 • 00:19:40 Proto většinou odmítáme
  návštěvy,
 • 00:19:44 protože každá návštěva cizího
  člověka zvíře stresuje
 • 00:19:47 a místo, abychom mu pomohli,
  tak mu uškodíme.
 • 00:19:51 Tak teď budu pouštět poštolku,
  je to poslední z 5 mláďat,
 • 00:19:55 které se narodilo handicapovaným
  rodičům v naší stanici.
 • 00:20:00 Její sourozenci už týden
  lítají venku.
 • 00:20:04 Nějakou dobu se budou vracet
  pro potravu,
 • 00:20:07 budou se vracet čím dál tím
  řidčeji,
 • 00:20:10 až jednoho dne si najdou
  svoje teritorium a už se nevrátí.
 • 00:20:15 Líto mi to nebude,
  protože během doby dostaneme
 • 00:20:18 nové přírůstky a jsme rádi,
  že se nám povedla dobrá věc
 • 00:20:22 a že poštolka lítá
  ve volné přírodě.
 • 00:20:33 -V městském útulku
  se již těší veselí pejsci
 • 00:20:37 na procházku s novými páníčky!
  Budete taky jedním z nich?
 • 00:20:42 Jmenuje se Bojar.
 • 00:20:44 Je to kříženec vlčáka.
  Je to pejsek velice klidný,
 • 00:20:48 má trošku zákal ve vočíčkách,
  ale to mu nevadí.
 • 00:20:52 Na ostatní pejsky vůbec nereaguje.
  A co pro něj nejvíc znamená
 • 00:20:56 je klid, samota, spánek
  a dobré papáníčko.
 • 00:21:03 Aňa je krásná 2letá fenečka,
  přátelé.
 • 00:21:07 Její majitel odjel do ciziny
 • 00:21:10 a Aničku nechal v průmyslovém
  areálu.
 • 00:21:13 Je to pejsek, který umí sedni,
  lehni no a taky na vodítku.
 • 00:21:19 Takže čeká na někoho,
  kdo si pro ni přijde.
 • 00:21:23 Jmenuje se Marley!
  Je to 2letý kříženeček pudla.
 • 00:21:28 Ze začátku byl obezřetný,
  ale teďka už kontaktuje,
 • 00:21:33 chodí mezi lidi
  a je rád, že je rád.
 • 00:21:36 Je to pejsek velice krásnej.
  Akorát, když mu ostříhají
 • 00:21:40 ty fousky, tak to bude krasavec.
  No kdo byste si ho nevzal?!
 • 00:21:46 Tara je kříženeka ohaře, přátelé!
  Je to temperamentní pejsek.
 • 00:21:51 Vždyť se nedivte,
  vždyť je to ještě štěňátko!
 • 00:21:55 Ale je to chytrej pejsek.
  A hlavně učenlivej!
 • 00:21:59 Když mu řeknete sedni...
  Taro, fuj, sedni!
 • 00:22:06 Tak to udělá.
  A kdo je sportovní a do přírody,
 • 00:22:09 tak Taruška je tady
  a bude ho mít ráda, viď?
 • 00:22:15 Tak si pro ni přijďte.
 • 00:22:17 Je tady kříženeček
  bišonka a yorkšírka!
 • 00:22:20 Jmenuje se Kuba!
  Je to pejsek staršího věku.
 • 00:22:23 Měří 31 cm a váží 3 kg.
 • 00:22:28 Má rád mazlení
  a ostatních pejsků si nevšímá.
 • 00:22:32 Řeknu vám něco,
  že tihle malí pejsci
 • 00:22:34 udělají veliký radosti,
 • 00:22:38 ale i takový citový záležitosti
  v rodině.
 • 00:22:41 Frank je kříženec
  německého ovčáka a labradora!
 • 00:22:45 Přivezli ho policajti z Libčic!
  Jako tuláka ho chytli!
 • 00:22:50 Krásnej pejsek a užitečnej
  na hlídání domečku se zahrádkou.
 • 00:22:55 Na vodítku chodí dobře a umí sedni!
  Takže je i poslušnej!
 • 00:23:01 Jmenuje se Eliška!
  A je to kříženka jezevčíka.
 • 00:23:05 Je jí 11 let
  a bohužel jí umřela panička.
 • 00:23:09 Eliška nemůže být v bytě sama,
  takže to chce někoho,
 • 00:23:13 kdo s ní bude sdílet společnost,
  brát ji na procházky
 • 00:23:18 a věnovat se jí.
  Taky bych chtěl podotknout,
 • 00:23:22 že Eliška prodělala operaci
  mléčných žláz, která se povedla.
 • 00:23:27 Benji, krásný jméno, přátelé!
  Je to bígl!
 • 00:23:32 A nevěřili byste, kde ho našli!
  Na Cikánce v Kralupech nad Vltavou.
 • 00:23:38 Benji je čipovaný, ale bohužel
  ten čip není zaregistrovaný,
 • 00:23:42 tak si pro něj nikdo nemůže
  přijít.
 • 00:23:44 Tak ale je čistotný, lidí si
  nevšímá, kočky mu nevadí...
 • 00:23:49 A tak se těší na novou spolupráci
  s novým majitelem.
 • 00:23:55 -Zaujal vás v dnešní nabídce
  některý pejsek?
 • 00:23:58 Více podrobností naleznete
  na webové stránce útulku.
 • 00:24:01 V případě zájmu
  si rezervujte pejska včas
 • 00:24:04 na telefonu 775 105 275.
 • 00:24:10 Na číslo účtu 2500620459/2010
  můžete poslat finanční příspěvek.
 • 00:24:19 Za všechny pejsky vám
  Děkujeme!
 • 00:24:29 V minulé a poslední soutěžní otázce
  o rybách jsme se ptali,
 • 00:24:32 odkud se síh
  rozšířil do ostatních zemí.
 • 00:24:36 Správná odpověď byla:
  Ze severního Ruska.
 • 00:24:42 Dnes se ptáme na to,
  zda je pravda,
 • 00:24:44 že jsou jezevčíci opatrní
  a nedovolují si na velké psy.
 • 00:24:48 Odpovídejte přes webovou stránku
  našeho pořadu,
 • 00:24:51 a to do pátku do 12 hodin.
 • 00:24:54 A nezapomeňte uvést
  svou emailovou adresu.
 • 00:24:56 Jednoho z vás se správnou odpovědí
  odměníme poukázkou
 • 00:25:00 v hodnotě 500 korun, za kterou
  si vyberete potřeby pro zvířata.
 • 00:25:04 Hodně štěstí!
 • 00:25:07 -Příště se těšte na sýčky.
 • 00:25:09 A kromě dalších zajímavostí
  i na Martu Kubišovou.
 • 00:25:12 A teď už se mějte hezky!
  A na shledanou.
 • 00:25:20 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2016

Související