iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 6. 2013
12:15 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
1868
zhlédnutí

Chcete mě?

Rorýsi a první rorýsí škola u nás — Miniseriál: Rozeznáte je? Želvy suchozemské – želvy vodní — Společník pro život – projekt studentů Veterinární fakulty v Brně — Nabídka psů z Prahy 4

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Chcete mě?

 • 00:00:00 Někde musí být ráj
  lidí zvířat a snů,
 • 00:00:07 někde daleko za duhou krásnou,
  vlídnou, malovanou.
 • 00:00:16 Někde musí být ráj...
 • 00:00:19 Dobrý den.
 • 00:00:20 Tento díl je poslední
  předprázdninový.
 • 00:00:22 A my jsme pro vás připravili
  reportáže o rorýsech,
 • 00:00:25 a o projektu studenta veterinární
  fakulty,
 • 00:00:28 který nese název
  Společník pro život.
 • 00:00:33 Nabídka pejsků bude tentokrát
 • 00:00:34 z vytopeného útulku v pražských
  Komořanech.
 • 00:00:38 V miniseriálu vám ukážeme,
 • 00:00:40 podle čeho rozeznáte želvy
  suchozemské od želv vodních.
 • 00:00:45 Nejdříve ale o rorýsech.
 • 00:00:53 Rorýsi jsou ptáci, kteří na zimu
  odlétají do tepla na jih,
 • 00:00:56 kdy se k nám vracejí
  a odkud vlastně přilétají?
 • 00:01:01 Vracejí se k nám teprve
  až když je dostatečně teplo,
 • 00:01:03 takže až na přelomu dubna a května.
 • 00:01:06 Přilétají z velké dálky,
  až z tropické Afriky,
 • 00:01:09 dokonce až z jejího jižního okraje,
 • 00:01:12 a přilétají vlastně jenom proto,
  aby tady vyhnízdili.
 • 00:01:15 Jaké prostředí potřebují
  pro hnízdění?
 • 00:01:18 Především potřebují lidské stavby,
 • 00:01:20 protože to jsou jejich typická
  hnízdiště.
 • 00:01:22 Jinak nejsou vázáni na žádné
  specifické prostředí,
 • 00:01:25 loví ve vzduchu.
 • 00:01:26 Takže třeba když se podíváme
  tady na ten dům,
 • 00:01:29 tak to zrovna typické
  hnízdiště není,
 • 00:01:31 protože ta budova je příliš nízká,
  oni potřebují budovy vícepatrové.
 • 00:01:36 To třeba objekt,
  na který se právě chystáme,
 • 00:01:39 to už je takové to typické
  pravé hnízdiště rorýsů.
 • 00:01:42 Pojďme se na něj podívat.
 • 00:01:45 Proč jste si vybrali zrovna
  tuhle půdu?
 • 00:01:47 Z několika důvodů. Zaprvé je pěkná,
  dobře dostupná,
 • 00:01:52 je tady dost prostoru, je tady hodně
  rorýsů, tedy alespoň doposavad bylo,
 • 00:01:56 ale hlavní důvod je ten, že se
  nacházíme na půdě základní školy,
 • 00:02:01 která historicky jako první
  získala titul Rorýsí školy.
 • 00:02:07 Co to taková Rorýsí škola je?
 • 00:02:10 Pro to, aby se škola stala
  Rorýsí školou,
 • 00:02:12 musí splnit několik podmínek.
 • 00:02:14 Zaprvé musí něco pro rorýse udělat.
 • 00:02:16 Tady se to stalo během
  té rekonstrukce,
 • 00:02:18 která bylo poměrně rozsáhlá,
  ale byla provedena nesmírně citlivě,
 • 00:02:22 se vlastně podařilo všechna
  ta hnízdiště zachránit
 • 00:02:25 a ještě jich několik nových
  vytvořit.
 • 00:02:28 Zároveň se škola zapojila
  do projektu Jaro ožívá,
 • 00:02:30 což je takový mezinárodní
  internetový projekt,
 • 00:02:33 zaměřený hodně na školy,
  v rámci kterého sledují žáci,
 • 00:02:36 nebo studenti, pokud se jedná
  o střední školy,
 • 00:02:38 přílety rorýsů na hnízdiště.
 • 00:02:40 Takže škola se zapojila
  i do tohoto programu,
 • 00:02:43 a proto vlastně získala tento titul
  Rorýsí škola,
 • 00:02:48 který je jak už jsem říkal čestný,
 • 00:02:50 nicméně ucházet se může o něj
  každá škola,
 • 00:02:53 která projeví dobrou vůli,
 • 00:02:55 aniž zase by ji kdokoliv
  k tomu tlačil,
 • 00:02:58 postarat se o ty rorýse,
 • 00:02:59 nebo jim případně vytvořit podmínky,
  aby na té škole mohli zahnízdit.
 • 00:03:04 Jak můžou lidé pomoct rorýsům?
 • 00:03:07 No určitě hodně. Stačí jenom to,
  že jejich hnízda zachovají.
 • 00:03:10 Protože už jsme si řekli,
 • 00:03:12 že rorýsi hnízdí takřka výhradně
  na lidských stavbách,
 • 00:03:16 takže všechny ty rekonstrukce
  střech, zateplování, opravy fasád,
 • 00:03:19 všechno to jsou činnosti,
  které prospívají tomu domu
 • 00:03:23 a samozřejmě to je vítané,
 • 00:03:24 ale zároveň můžou znamenat
  likvidaci rorýsích hnízdišť.
 • 00:03:28 Ta rorýsí hnízdiště jsou právě
  nejčastěji v místě,
 • 00:03:30 kde se potkává ten obvodový plášť
  se střešní konstrukcí.
 • 00:03:34 Na začátku na těch římsách,
 • 00:03:36 například v odvětrání paneláků,
  pod těmi střechami.
 • 00:03:40 A to jsou bohužel místa,
 • 00:03:42 která jsou často těmi stavebními
  úpravami zasažena.
 • 00:03:46 Takže neprovádět tyto práce
  v období hnízdění rorýse,
 • 00:03:49 což je od května do konce července,
 • 00:03:53 a pokud možno ta jejich hnízdiště
  zachovat.
 • 00:03:55 Rorýs nepředstavuje pro ten dům
  žádnou pohromu.
 • 00:03:58 Neznečistí trusem fasádu,
  nerozklovává zateplení,
 • 00:04:02 není přenašečem žádných
  závažných chorob,
 • 00:04:05 čili je to bezproblémový soused,
 • 00:04:07 myslím si, že když už s těmi lidmi
  žije pár tisíc let,
 • 00:04:10 že to ještě nějakou desítku
  nebo stovku let
 • 00:04:12 můžeme v klidu vydržet.
 • 00:04:17 Jak jste se o tomto projektu
  dozvěděli
 • 00:04:19 a proč jste se do něj zapojili?
 • 00:04:23 V první fázi v podstatě pro nás byli
  rorýsi problém,
 • 00:04:27 protože když jsme začali
  rekonstruovat školu,
 • 00:04:29 tak jsme zjistili,
  že je tady jejich kolonie,
 • 00:04:32 a hledali jsme řešení, co s tím,
 • 00:04:34 protože jsme samozřejmě chtěli
  ptáky zachovat,
 • 00:04:38 chtěli jsme jim pomoct.
 • 00:04:39 Takže jsme se obrátili
  na Ornitologickou společnost
 • 00:04:43 a ti nám poradili, respektive
  společně jsme našli řešení,
 • 00:04:47 kdy jsme neodstraňovali
  stávající hnízda,
 • 00:04:50 ale udělali jsme stavební
  úpravy takové,
 • 00:04:52 aby vlastně je mohli dále využívat.
 • 00:04:55 A v rámci toho jsme navázali
  kontakty a spolupráci
 • 00:04:58 a začali jsme vlastně
  na projektu pracovat.
 • 00:05:02 Jak probíhá péče o rorýse v praxi?
 • 00:05:05 Především se jedná o sledování
  pobytu rorýsů,
 • 00:05:09 to znamená příletu, jejich hnízdění,
  jejich odletu
 • 00:05:13 a běžná taková praxe kolem toho.
 • 00:05:17 Zároveň teda spolupracujeme
  právě s ornitology,
 • 00:05:20 kteří sem přijíždějí,
 • 00:05:23 kteří se o ty rorýsy starají
  trošičku podrobněji,
 • 00:05:27 to znamená sledují konkrétní hnízda,
  dokonce je vybavili i batohy,
 • 00:05:35 aby na svých cestách mohli
  zaznamenávat, kde se pohybují.
 • 00:05:39 Doporučil byste tento projekt
  i dalším školám a proč?
 • 00:05:43 Určitě bych ho doporučil.
  Jednak kvůli zvířatům samotným,
 • 00:05:48 a i proto, že to vlastně umožňuje
  dětem získávat vztah k ptákům,
 • 00:05:55 získávat vztah k živé přírodě
  kolem sebe
 • 00:05:58 a vytváří si tak vlastně pozitivní
  motivaci do budoucího života.
 • 00:06:05 Vážený pane řediteli,
 • 00:06:07 chtěl jsem vám moc poděkovat
  za veškeré úsilí a podporu,
 • 00:06:11 kterou jste věnovali nejenom
  rekonstrukci školy
 • 00:06:13 s ohledem na rorýsí hnízdiště,
  ale i za podporu,
 • 00:06:17 kterou jste nám poskytl během
  našich výzkumů zdejší kolonie.
 • 00:06:22 Byl jsem pověřen, abych vám předal
 • 00:06:24 jako historicky první škole
  v České republice
 • 00:06:27 titul Rorýsí škola.
 • 00:06:31 Tady je certifikát,
  který ten titul prokazuje,
 • 00:06:36 a k tomu titulu je ještě takováhle
  cedulka,
 • 00:06:38 která už je zezadu předvrtaná
  a která slouží k tomu,
 • 00:06:42 aby se umístila na libovolné místo
  budovy.
 • 00:06:45 Takže nechám zcela na vás,
  jak s ní naložíte,
 • 00:06:49 a chtěl bych vám teda ještě jednou
  moc poděkovat za to,
 • 00:06:52 co jste pro rorýsy udělali
 • 00:06:54 a za to, co pro ně děláte
  a ještě uděláte.
 • 00:06:57 -Tak kam to dáme?
  -Do toho rohu doprava.
 • 00:07:00 Do pravýho rohu.
  Vejš! Jo...tam.
 • 00:07:03 -Sem?
  -Ne. Tam je to hezčí.
 • 00:07:06 No, tam. Tam přesně.
 • 00:07:08 -Jo, přesně tam.
  -Dobře.
 • 00:07:16 Jak to vypadá s dalším projektem,
  který má pomoci rorýsům,
 • 00:07:19 tím je rorýsí věž?
 • 00:07:22 Rorýsí věž je taková
  hodně specifická záležitost,
 • 00:07:26 většinou se staví jako
  náhradní hnízdiště,
 • 00:07:31 ale v tomto případě,
 • 00:07:32 protože v České republice zatím
  žádná rorýsí věž není,
 • 00:07:35 tak v Jablonci nad Nisou
  v areálu základní školy
 • 00:07:39 je připravená ke vztyčení
  rorýsí věž,
 • 00:07:42 což je taková poměrně
  robustní stavba,
 • 00:07:44 na 8m dlouhém masivním sloupu
  je konstrukce,
 • 00:07:47 která váží přes jednu tunu,
 • 00:07:50 a ta obsahuje necelou padesátku
  rorýsích hnízdišť.
 • 00:07:55 Bohužel je to tak, že historicky
  první rorýsí věž u nás
 • 00:07:58 zatím čeká na svoje vztyčení,
 • 00:08:02 protože už tak spolykala
  hodně finančních prostředků,
 • 00:08:06 ale teď právě sháníme usilovně
  peníze na práce,
 • 00:08:10 spojené s její instalací.
 • 00:08:13 Takže první rorýsí věž
  nepochybně bude stát,
 • 00:08:15 ale nevíme ještě kdy,
 • 00:08:17 protože nemáme dostatek
  finančních prostředků
 • 00:08:19 pro její vztyčení.
 • 00:08:27 Lidé si často myslí,
  že je želva jako želva,
 • 00:08:30 ale máme želvy suchozemské
  a želvy vodní.
 • 00:08:32 Želvy suchozemské bývají klenutější,
  vyšší,
 • 00:08:35 i když jsou mezi nimi i výjimky.
 • 00:08:39 Většina suchozemských želv
  je striktně býložravá,
 • 00:08:42 zatímco většina vodních želv
  je masožravá.
 • 00:08:46 Ale i mezi nimi jsou zase výjimky,
  jsou i striktně býložravé.
 • 00:08:49 Vodní želvu můžeme samozřejmě potkat
  na suché zemi velice často,
 • 00:08:51 protože se rády vyhřívají na břehu,
 • 00:08:54 ale většinou hledají ve vodě
  útočiště před nebezpečím,
 • 00:08:57 takže většinou vidíme z vodní želvy
 • 00:08:59 jenom ten skok do vody
  a žbluňknutí,
 • 00:09:02 zatímco suchozemskou želvu potkáme
  na souši častěji,
 • 00:09:06 ale občas si zajde i do nějaké
  mělké louže se vykoupat a napít se.
 • 00:09:11 Většinou se říká,
  že jsou želvy pomalé,
 • 00:09:13 ale není to úplně tak pravda,
 • 00:09:16 některé, hlavně vodní želvy,
  dokážou vyvinout značnou rychlost,
 • 00:09:19 zvlášť když pronásledují například
  kořist nebo prchají před nebezpečím.
 • 00:09:24 Pokud se člověk rozhodne,
  že si pořídí želvu,
 • 00:09:27 tak by se měl dobře rozhodnout,
  jestli chce vodní nebo suchozemskou.
 • 00:09:31 Je to poměrně rozdílný chov
 • 00:09:32 a je důležité si to rozhodnout včas,
  než si ji koupíme,
 • 00:09:36 protože samozřejmě aquaterárium
  a terárium je velký rozdíl.
 • 00:09:41 Obecně se želvy dožívají
  vyššího věku.
 • 00:09:44 Dá se říct, že se ty suchozemské
  dožívají ještě vyššího věku,
 • 00:09:49 několik desítek let,
  ty velké druhy i přes sto let.
 • 00:09:54 Samozřejmě když si pořídíme domů
  malé želvátko,
 • 00:09:57 tak můžeme počítat s péčí
  na několik desítek let dopředu.
 • 00:10:07 Pana Jindřicha zajímá, co má dělat,
 • 00:10:10 když se na jeho balkóně usídlili
  holubi.
 • 00:10:13 Píše, že tam už jednou dokonce
  vyvedli mladé
 • 00:10:16 a on neměl to srdce hnízdo zničit,
  tak je nechal.
 • 00:10:20 Teď už prý je situace neúnosná
  a potřebuje to nějak řešit.
 • 00:10:27 Já osobně jsem to vyřešila tak,
  že jsem si nechala balkón zasklít.
 • 00:10:31 Někteří lidé zavěšují kolem
  celého balkónu cédéčka,
 • 00:10:36 která se třpytí
  a vydávají určité zvuky,
 • 00:10:39 a myslí si, že to holuby odradí.
 • 00:10:44 Ale holubi nejsou žádní blbci,
  vědí, že cédéčka nekoušou,
 • 00:10:48 takže po nějaké době pozorování
  zjistí,
 • 00:10:50 že mohou klidně ty mladé
  tam na tom balkóně vyvést.
 • 00:10:55 Takže jediná rada zní:
  pořídit rybářské sítě,
 • 00:11:00 natáhnout je prostě přes celý
  ten balkón
 • 00:11:03 a čekat, co se bude dít dál.
 • 00:11:18 Pane doktore, v předchozím díle
  jsme si povídali
 • 00:11:21 o kloubním onemocnění zvířátek.
  Co trápí tohoto pejska?
 • 00:11:29 Tenhle pejsek má vrozenou dysplazii
  loketních kloubů.
 • 00:11:36 Není to zatím nijak hrozné,
 • 00:11:37 bylo to vlastně zjištěno
  při preventivním vyšetření,
 • 00:11:40 ale jeho loketní klouby nenarostly
  úplně přesně tak, jak by měly,
 • 00:11:43 a zjednodušeně řečeno - to co by
  mělo po sobě hezky klouzat
 • 00:11:47 o sebe trochu dře.
 • 00:11:51 Jak se dá tohle onemocnění léčit?
 • 00:11:53 Úplně vyléčit se nedá,
 • 00:11:55 protože ty klouby jsou prostě
  vrozeně změněné,
 • 00:11:59 ale je důležité, aby ten pes
  si udržoval svoji váhu,
 • 00:12:03 aby nebyl obézní,
 • 00:12:06 je důležité, aby měl pravidelný,
  rovnoměrný pohyb, ne přehnaný,
 • 00:12:11 nepřetížit, ale udržet svalovou
  hmotu,
 • 00:12:15 mohou také rehabilitovat,
 • 00:12:17 existují různé techniky cvičení,
  které pomáhají,
 • 00:12:21 například hydroterapie,
  to mohou běhat pod vodou,
 • 00:12:24 ať už někde v potůčku,
  nebo v rehabilitačním bazénu,
 • 00:12:30 a potom také u takových pacientů
  dává smysl
 • 00:12:33 přidávat do krmení nějaký druh
  kloubní výživy,
 • 00:12:37 něco na bázi kolagenu
  nebo podobných doplňků.
 • 00:12:43 Zkrátka doplňky stravy.
 • 00:12:53 Pane Cichý, já chci ten přípravek
  dávat svému pejskovi Endymu,
 • 00:12:58 ten má 51 kg.
  Máte ověřenou účinnost?
 • 00:13:03 Colafit vyrábíme už 18 let.
 • 00:13:06 Prvně jsme začali Colafit pouze
  pro lidi,
 • 00:13:08 protože lidé a zvířátka
  mají obdobné potíže s klouby,
 • 00:13:12 tak nás sami lidé navedli na to,
 • 00:13:15 abychom začali vyrábět Colafit
  pro pejsky a kočičky.
 • 00:13:19 Colafit pro lidi, tam proběhly
  dvě klinické studie
 • 00:13:22 s velmi dobrými výsledky.
 • 00:13:24 U zvířátek je to ověřeno
  samotnými uživateli,
 • 00:13:27 kteří jsou velmi spokojeni
  se samotným přípravkem Colafit.
 • 00:13:32 A za jak dlouho to začne
  u toho mýho pejska působit?
 • 00:13:35 Ze zkušenosti chovatelů víme,
 • 00:13:37 že první zlepšení se projevuje
  po měsíci podávání Colafitu,
 • 00:13:42 podáváme 2 - 3 měsíce,
  případně trvale.
 • 00:13:56 Před rokem vznikl v Brně projekt
  Společník pro život,
 • 00:13:59 jehož autorem je student
  fakulty veterinárního lékařství
 • 00:14:02 Jiří Žák.
 • 00:14:04 Projekt, zaměřený na podporu
  opuštěných zvířat,
 • 00:14:07 chce rozšířit povědomí
  o tomto problému ve společnosti
 • 00:14:10 a chce konkrétně podpořit lidi,
  kteří se o opuštěná zvířata starají.
 • 00:14:15 Za poslední rok v rámci našeho
  projektu Společník pro život
 • 00:14:19 se podařila spousta věcí.
 • 00:14:22 Proběhlo několik benefičních akcí
  na podporu útulků,
 • 00:14:25 vybrali jsme několik tisícovek
  pro opuštěná zvířata v útulcích,
 • 00:14:31 propojili jsme se s Veterinární
  univerzitou v Košicích,
 • 00:14:35 což je velký přínos pro projekt,
 • 00:14:37 protože můžeme konzultovat
  jednotlivé otázky
 • 00:14:39 i s našimi kolegy ze Slovenska,
  kteří se zabývají ochranou zvířat.
 • 00:14:43 Uspořádali jsme odbornou besedu
 • 00:14:46 ohledně problematiky opuštěných
  a jinak týraných zvířat,
 • 00:14:49 které se zúčastnili jako hosté
 • 00:14:51 naši odborníci z Veterinární
  univerzity za ochranu zvířat,
 • 00:14:56 poté Liga na ochranu zvířat,
  která reprezentovala ochránce zvířat
 • 00:15:00 a také se této besedy zúčastnil
 • 00:15:03 zástupce z Ministerstva zemědělství
  z oddělení ochrany zvířat.
 • 00:15:10 Společník pro život se odehrává
  určitě v jedné své části
 • 00:15:15 také v areálu univerzity,
 • 00:15:17 kdy aktivity studentů a taková
  ta prezentace, zaměření projektu
 • 00:15:21 se uskutečňovala na univerzitě,
  s podporou a souhlasem univerzity,
 • 00:15:26 a samozřejmě také další část
  je mimo univerzitu,
 • 00:15:31 v jednotlivých útulcích,
 • 00:15:33 a tady univerzita pomáhá navazovat
  kontakty, spolupráci.
 • 00:15:38 Vyústilo to i tím, že máme dohodu
  s řadou útulků,
 • 00:15:41 kde probíhá v rámci naší výuky
  realizace, venčení
 • 00:15:46 a další péče o psy našimi studenty.
 • 00:15:50 Společně se studenty jsme natočili
  také klip
 • 00:15:53 na podporu opuštěných zvířat,
  kterého se zúčastnila i tady Ebinka.
 • 00:16:11 Klipem jsme chtěli ukázat
  veřejnosti,
 • 00:16:12 že nám jako studentům veteriny
  není osud zvířat lhostejný,
 • 00:16:16 a že chceme podpořit jednak
  adopci zvířat z útulků,
 • 00:16:20 jednak že budeme vykonávat
  jako budoucí veterináři
 • 00:16:23 pečlivěji dozor, péči o zvířata
  a jejich ošetření
 • 00:16:27 a že budeme podporovat odpovědný
  přístup majitelů
 • 00:16:32 a všech příznivců zvířat
  k chovu zvířat.
 • 00:16:41 Videoklip je určený široké
  veřejnosti
 • 00:16:44 a můžeme ho shlédnout na stránkách
  youtube,
 • 00:16:47 nebo na stránkách projektu
  Společník pro život.
 • 00:16:51 Ten přínos je určitě mimořádný.
 • 00:16:53 Je mimořádný v tom, že se dostává
  mimo hranice povinné výuky,
 • 00:16:57 dostává se v podstatě do hranice
  studentských aktivit,
 • 00:17:03 jejich volnočasových aktivit,
 • 00:17:05 a tím studenti podporují
  takovou sounáležitost mezi sebou,
 • 00:17:09 s univerzitou svým zaměřením
  a podporují cítění,
 • 00:17:16 které směřuje k ochraně zvířat
 • 00:17:18 i mimo studijní program,
  jejich povinnosti.
 • 00:17:22 Spolu s univerzitními odborníky
  na naší škole
 • 00:17:25 chystáme také odbornou studii,
 • 00:17:27 do které bude zahrnuto na 20 útulků
  po celé České republice
 • 00:17:30 a touto studií bychom chtěli
  sledovat některé důležité faktory,
 • 00:17:34 které ovlivňují tu populační
  dynamiku zvířat v útulcích.
 • 00:17:38 Jaká zvířata se tam nejčastěji
  objevují,
 • 00:17:40 v jakém věku, o jaké hmotnosti,
  a také budeme sledovat například
 • 00:17:44 vliv povinného čipování v některých
  městech, kde je nařízeno povinně.
 • 00:17:50 Studenti veterinárního lékařství
  jsou v útulku velice vítáni
 • 00:17:54 a moc se na ně my i pejsci těšíme.
 • 00:17:56 To, že teď máme docela dost pejsků,
  kteří jsou chodící
 • 00:17:58 a mají radost z toho venčení,
 • 00:18:01 tak venčí a když jim zbyde čas,
  tak uklízí u kočiček.
 • 00:18:06 Další nezbytnou pomocí, kterou nyní
  máme, je pomoc veterinářů,
 • 00:18:09 kteří pro náš útulek veškerou
  činnost provádějí zadarmo,
 • 00:18:14 platíme vlastně jenom režijní
  náklady.
 • 00:18:17 Zaujalo mě to, že vůbec takový
  projekt existuje,
 • 00:18:20 vůbec jsem o tom nikdy neslyšela.
 • 00:18:22 Jirka byl vždycky sympaťák,
 • 00:18:24 takže to fakt vypadalo,
  že to k něčemu bude.
 • 00:18:29 Já jsem si vybrala studium
  na veterině,
 • 00:18:31 protože mám ráda zvířata
  a chci je chránit a pomáhat jim.
 • 00:18:36 Myslím si, že je tohle vlastně
 • 00:18:38 nejjednoduší cesta,
  jak jim můžeme pomáhat
 • 00:18:41 a nestojí nás to vlastně nic,
  jenom čas.
 • 00:18:43 Abychom inspirovali další
  množství lidí
 • 00:18:45 k nějaké aktivní činnnosti
  k ochraně opuštěných zvířat,
 • 00:18:49 tak připravujeme také natáčení
  dalšího klipu se srdíčky.
 • 00:18:53 Do tohoto natáčení bychom chtěli
  zahrnout
 • 00:18:56 bezpečnostní složky města Brna.
 • 00:19:21 Soukromý útulek paní Jaroslavy
  Kladivové leží blízko Vltavy,
 • 00:19:25 a tak ho při nedávných povodních
  voda pěkně poničila.
 • 00:19:29 Paní Kladivová, co všechno vám tady
  voda způsobila
 • 00:19:32 a jak to tady při povodních
  vypadalo?
 • 00:19:35 Bylo to tak, že přišli policajti,
  že se musíme okamžitě stěhovat.
 • 00:19:41 Tak já jsem obvolávala lidi,
  protože jsme tady měli 20 pejsků
 • 00:19:46 a potřebovala jsem je umístit.
 • 00:19:48 Dvoje lidi si pro pejsky přijeli,
 • 00:19:50 tamty jsme rozváželi,
  měli jsme to po rodinách i doma.
 • 00:19:54 Stěhování skončilo
  ve tři hodiny ráno,
 • 00:19:58 protože jsme odváželi nějaký věci.
 • 00:20:01 Zachránili jsme aspoň jednu lednici,
  protože máme tady dvě lednice,
 • 00:20:06 jedny kamna jsme zachránili,
  o ostatní jsme přišli.
 • 00:20:10 Jsme bez elektřiny,
 • 00:20:11 museli jsme si koupit nové trafo,
  protože bez elektřiny nemůžeme být.
 • 00:20:15 Zničilo nám to tady ohradu,
  ta je povalená,
 • 00:20:18 kotce, boudy, ve skladu hrůza.
 • 00:20:26 Baví vás to ještě a neuvažujete,
 • 00:20:27 že byste po takovýchto
  několikanásobných tragédiích
 • 00:20:32 ukončila provoz útulku?
 • 00:20:35 No paní Kubišová, jak vás tohle
  mohlo napadnout?
 • 00:20:37 Dělám to 20 let, psi,
  to je můj život, moje zdraví,
 • 00:20:42 takže nikdy bych psy neopustila.
 • 00:20:46 Pokud budu moct, psi, to je můj
  životabudič.
 • 00:20:50 Věřím, že se podaří paní Kladivové
  i díky vaší pomoci
 • 00:20:53 uvést útulek zase brzy do chodu.
 • 00:20:56 A ještě mi dovolte doušku o tom,
  že při letošních povodních,
 • 00:20:59 které postihly pražskou zoologickou
  zahradu,
 • 00:21:02 ale i útulek Městské policie
  v Praze - Tróji,
 • 00:21:05 se podařilo všechna zvířata
  před velkou vodou zachránit.
 • 00:21:18 V dnešní nabídce vám představím
  pejsky
 • 00:21:21 z vyplaveného útulku pí. Jaroslavy
  Kladivové v pražských Komořanech.
 • 00:21:25 Moc se za ně přimlouvám.
 • 00:21:28 Roční kříženka Princezna
  je temperamentní,
 • 00:21:31 mazlivá a čistotná psí holčička.
 • 00:21:33 Do útulku se dostala z rodinných
  důvodů.
 • 00:21:36 Princezna vyhlíží někoho,
  kdo ji bude mít rád,
 • 00:21:39 ale sama má nejradši děti.
  Je kastrovaná.
 • 00:21:44 Majda je velký mazel.
 • 00:21:46 Byla nalezena u silnice
  s vážným zraněním po střetu s autem.
 • 00:21:50 Teď už je zase čilá a veselá.
 • 00:21:52 Majda poslouchá na slovo, neutíká
  a drží se svého milovaného člověka.
 • 00:21:58 Je jí asi pět let, je kastrovaná
  a těší se na nový domov.
 • 00:22:03 Sedmiletého jezevčíka Honzíka
  někdo nechal napospas osudu v lese.
 • 00:22:08 Nebýt hodných lidí,
  nevím, jak by to dopadlo.
 • 00:22:11 Honzík je milý, hodný a poslušný
  pejsek. Je kastrovaný.
 • 00:22:16 Ujme se ho někdo?
 • 00:22:19 Dvanáctiletá bíglice Nikyta
 • 00:22:21 se dočkala na stará kolena
  pěkného nevděku.
 • 00:22:24 Původní majitel ji uvázal
  u branky útulku
 • 00:22:28 a tím skončila jeho starost
  o psí babičku.
 • 00:22:31 Nikyta je klidný, hodný pejsek,
 • 00:22:33 který by si zasloužil dožít
  u hodného člověka.
 • 00:22:37 Bad je 13letý bišonek,
  kterému zemřel páníček.
 • 00:22:41 V útulku se mu moc stýská,
  i když péči tu má příkladnou.
 • 00:22:45 Ale to víte, pravý domov to není.
 • 00:22:48 Dopřejte Badovi bezpečný
  a láskyplný domov!
 • 00:22:53 Třináctiletý westík Cézar
  je velice mazlivý a hodný.
 • 00:22:57 Jeho panička musela odejít
  do domova pro seniory
 • 00:23:01 a pejska si sebou vzít
  ke své velké lítosti nemohla.
 • 00:23:05 Cézar tu čeká třeba zrovna na vás!
 • 00:23:10 Tříletá Vendy a sedmiměsíční Žofka.
 • 00:23:14 Matka s dcerou, kříženci pražských
  krysaříků. Přivezli je od Strakonic.
 • 00:23:20 Byly odebrány množitelce
  v době povodní.
 • 00:23:22 Vendy nemůže být v bytě, devastuje.
  S Žofkou nejsou žádné problémy.
 • 00:23:28 Obě dvě se rády mazlí.
 • 00:23:30 Přimlouváme se, aby mohly zůstat
  spolu.
 • 00:23:35 Dáša je devítiletá kříženka.
  Trochu plachá, jinak bezproblémová.
 • 00:23:40 Byla odebraná bezdomovci.
 • 00:23:42 Podotýkám, že jako všichni pejsci
  v nabídce, je kastrovaná.
 • 00:23:48 Paní Kladivové i jejím svěřencům
  budeme držet palce,
 • 00:23:51 aby se jim podařilo brzy se vrátit
  do prostor útulku,
 • 00:23:55 kde jsou pejsci zvyklí.
 • 00:23:57 Útulek Jaroslavy Kladivové
  najdete na adrese:
 • 00:24:04 V tuto chvíli však volejte
  v případě zájmu o pejska
 • 00:24:06 na telefonní čísla:
 • 00:24:17 A předem se domluvte na návštěvě.
  Pejsci jsou dočasně umístěni jinde.
 • 00:24:23 Číslo účtu, na které můžete posílat
 • 00:24:25 velmi vítanou pomoc na obnovu
  útulku je:
 • 00:24:35 Za jakoukoliv pomoc zvířatům v nouzi
  mnohokrát děkujeme.
 • 00:24:47 Kdo poznal jeřába popelavého,
 • 00:24:49 odpověděl správně na soutěžní otázku
  z minulého dílu.
 • 00:24:56 No a teď už si dobře prohlédněte
  tohoto ptáka
 • 00:24:59 a zaposlouchejte se do jeho hlasu,
  ať se můžete těšit na výhru,
 • 00:25:02 kterou představuje přípravek
  na podporu zdravých kloubů zvířat.
 • 00:25:07 Potřebujete-li snad nápovědu,
 • 00:25:09 neváhejte a podívejte se na naše
  webové stránky,
 • 00:25:11 kde najdete vše potřebné.
 • 00:25:13 Své odpovědi nám můžete posílat
  do pátečního poledne.
 • 00:25:17 Hodně štěstí!
 • 00:25:19 Tento pořad byl poslední
  předprázdninový.
 • 00:25:22 Teď nás čeká dvouměsíční pauza
 • 00:25:24 a na televizních obrazovkách
  se zase potkáme v září.
 • 00:25:28 Nezapomínejte však, prosím, na to,
 • 00:25:30 že zvířata v nesnázích potřebují
  vaši pomoc i v letních měsících,
 • 00:25:35 kdy se náš pořad nevysílá.
 • 00:25:37 Děkuji vám a přeji vám i vašim
  zvířatům pěkné léto.
 • 00:25:44 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2013

Související