iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 12. 2009
17:05 na ČT2

1 2 3 4 5

35 hlasů
46331
zhlédnutí

Diagnóza

Autismus

Příběhy moderní medicíny

Nahlédněte do kompletního videoarchivu, setříděného podle oboru

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Diagnóza - Autismus

 • 00:00:31 Deset, devět, osm, sedm.
 • 00:00:34 Už jsem ho porazil.
 • 00:00:37 Nula stupňů Celsia,
  teplota zamrzání vody.
 • 00:00:41 -Šest, pět, čtyři, tři...
  -To mi to jde, co?
 • 00:00:44 Minus jeden stupeň Celsia,
  teplota zamrzání lepicích hmot.
 • 00:00:52 Pojďte, já vám to ukážu.
 • 00:00:59 Autismus je závažná porucha,
 • 00:01:02 která se projeví
  už u malého dítěte
 • 00:01:05 a do hloubky naruší jeho vývoj
  v několika oblastech.
 • 00:01:08 A to zejména v oblasti
  sociální interakce,
 • 00:01:11 v mezilidských vztazích,
  v komunikaci a představivosti,
 • 00:01:14 což se projevuje
  odlišným způsobem chování
 • 00:01:17 a jiným způsobem
  trávení volného času,
 • 00:01:21 který se nám může zdát
  někdy i velmi bizarní.
 • 00:01:33 -Skákej jak o život.
  -Jasně.
 • 00:01:36 Jsi velký chlapče, docela.
 • 00:01:41 Takové miminko roztomilé
  kdybych byl.
 • 00:01:44 A já nejsem, to je škoda.
 • 00:01:54 Diagnostikovali mu autismus,
  pan doktor Jůn, v Praze,
 • 00:01:57 když mu bylo asi 13 a půl roku.
 • 00:02:00 V našich službách máme Adama,
  což je 21letý pán,
 • 00:02:07 který má středně těžkou
  mentální retardaci,
 • 00:02:10 diagnózu dětský autismus
  a výrazné nutkavé chování.
 • 00:02:13 To je vlastně to,
  že buď se snaží demolovat věci,
 • 00:02:17 brát kameny
  a rozbíjet okna autům,
 • 00:02:20 nebo se dotýkat sociálně
  nepřijatelným způsobem lidí.
 • 00:02:23 A zároveň vzhledem k tomu,
  že Adam není vůbec zlý člověk,
 • 00:02:26 naopak je velmi hodný,
 • 00:02:29 tak si velmi dobře uvědomuje.
  že to, co dělá, je špatně.
 • 00:02:33 A snaží se tomu zabránit.
  A k tomu, aby tomu zabránil,
 • 00:02:36 si vymyslel taková dvě základní
  zabezpečovací chování.
 • 00:02:40 Jedno z nich je, že chce být sám,
  aby nikomu neublížil,
 • 00:02:44 a druhé z nich je, že chce,
  abychom mu zavázali ruce.
 • 00:02:46 Bojí se toho, co udělá.
 • 00:02:49 -Adame, ne, ne.
  -Jenom jednou. -Adámku, ne.
 • 00:02:53 Zavaž ruce, zavaž ruce.
 • 00:02:58 Zavaž ruce.
 • 00:03:05 Nezavážeme. Je smutný.
 • 00:03:11 Zavaž.
 • 00:03:15 Já bych mu ty packy zavázal.
  Kde mám tu utěrku?
 • 00:03:22 On se trápí, chudák.
 • 00:03:25 U Adama je hodně důležité,
 • 00:03:28 že k tomu svázání vyžadujeme
  jasně jeho informovaný souhlas.
 • 00:03:32 Což znamená, že Adam
  si jasně řekne o to svázání.
 • 00:03:36 Velmi dobře se umí rozhodovat
  a zná následky svého chování.
 • 00:03:41 Projevy autismu jsou různorodé.
 • 00:03:44 Patří sem lidé, kteří mají
  těžkou symptomatiku autismu,
 • 00:03:47 ale i lidé s lehčími formami,
 • 00:03:50 lidé, kteří potřebují dohled
  24 hodin
 • 00:03:53 a musí žít v určitém typu
  ochranného zařízení,
 • 00:03:57 ale i lidé, kteří fungují
  naprosto samostatně,
 • 00:04:00 docházejí do práce
  a zakládají vlastní rodiny,
 • 00:04:04 lidé, kteří jsou
  velmi inteligentní,
 • 00:04:07 ale i lidé s mentální retardací,
  a to v nejrůznější míře.
 • 00:04:11 Patří sem i lidé, kteří jsou
  klidní, bez poruch chování,
 • 00:04:14 ale i lidé, kteří jsou
  velmi agresivní a destruktivní.
 • 00:04:18 Teď už to vypadá trošičku líp,
 • 00:04:21 protože sem nemůže nebo
  protože se sem nedostane,
 • 00:04:25 ale dřív to byl holobyt vyloženě.
 • 00:04:28 Nejdříve to byly prokopané skříňky
  v kuchyni nebo výplně dveří,
 • 00:04:32 které si prokopal, aby mohl
  svůj vztek a špatnou náladu
 • 00:04:37 nějakým způsobem vybít.
 • 00:04:41 Teď už má vyhrazenu
  jen tu chodbu
 • 00:04:45 a přístup ke koupelně
  a pokojíček.
 • 00:04:55 Tady byla zrcadla,
  ta rozbil, světla utrhal.
 • 00:05:02 Vidíte ty koberce, to je všechno
  zakrytá rozbitá dlažba.
 • 00:05:11 Zahradní nábytek byl na terase,
  ale pak jsem ho chtěla uklidit,
 • 00:05:15 tak vyběhl nahoru a letělo to
  z balkonu dolů všechno.
 • 00:05:21 V podstatě celý jeho život, 21 let,
 • 00:05:25 jsme tápali a zkoušeli všechny
  možné metody, postupy,
 • 00:05:31 ale velký obrat nastal teprve teď,
 • 00:05:35 kdy se zřídilo chráněné bydlení
  pro autisty,
 • 00:05:40 a kdy jsme ho svěřili poprvé
  na celou dobu týdne někomu jinému.
 • 00:05:48 Máme šťastnější pocit,
  že Adámek je někde,
 • 00:05:53 kde ho mají lidi rádi,
  kde mu budou pomáhat,
 • 00:05:56 kde mu to prostředí přizpůsobí
  k jeho životu, aby byl šťastnější.
 • 00:06:04 My načerpáme sílu přes ten týden,
  vyspíme se, protože nespal,
 • 00:06:09 těšíme se na něj také mnohem víc
 • 00:06:13 a celý program o víkendu
  se řídí podle našeho Adámka.
 • 00:06:17 A on je proto taky teď úplně jiný.
  Dřív to bylo prostě... strašný.
 • 00:06:29 V současné době tady u nás žije
  pět lidí s autismem
 • 00:06:33 a rozhodně to není z toho důvodu,
  že by se jich rodiče chtěli zbavit,
 • 00:06:38 naopak, všech pět lidí prošlo
  velmi podnětným rodinným životem,
 • 00:06:42 rodinným zázemím,
  rodiče o ně mají výrazný zájem,
 • 00:06:47 nicméně tím, jak kluci dospěli,
 • 00:06:51 tak prudce se zvýšila intenzita
  jejich problémového chování,
 • 00:06:55 kterou rodiče ze své podstaty
  zvládnout nemohli,
 • 00:06:58 a proto bydlí u nás.
 • 00:07:01 Ty mluvíš, to není možný,
  ty na mě mluvíš.
 • 00:07:05 To se nesmí, to je škoda,
  to se nesmí.
 • 00:07:09 To se nesmí. Bohužel, nesmí se to.
  Nejde to. Bohužel, nejde to.
 • 00:07:14 -Uklidni se, nebo jdeš na zem.
  -Škoda, nejde to.
 • 00:07:18 To nejde, to nejde, se líbat,
  jako kdybych se loučil.
 • 00:07:24 S pusinkováním taky.
  To nedovolíš.
 • 00:07:27 Martine! Klídek.
 • 00:07:33 -Jsem Adolf Hitler.
  -Klídek.
 • 00:07:36 Když jsem byl malý,
  nemohl jsem nic dělat.
 • 00:07:39 -Jsem dospělý. To je hrozný.
  -Uklidni se.
 • 00:07:43 Čuráci hnusní jste!
  Hrozný, nedá se nic dělat.
 • 00:07:47 Je toho na mě moc.
 • 00:07:50 Martin byl upozorněn na to,
  že něco neudělal úplně správně,
 • 00:07:53 a on chce všechno dělat
  naprosto správně.
 • 00:07:56 Taky chce, aby to bylo po jeho.
 • 00:08:00 Vlastně tu situaci
  on se snaží zvládnout,
 • 00:08:03 ale někdy to je nad jeho síly,
 • 00:08:06 a potom se dostane do toho afektu,
  kdy už se neovládá vůbec,
 • 00:08:10 kdy v případě,
  že bychom nezasáhli,
 • 00:08:14 tak by došlo k nějaké demolici
  zařízení tady, k útoku na nás.
 • 00:08:19 Vy mě rozrušujete, jo?
 • 00:08:22 Vy jste mě moc rozrušil,
  vy jste mě rozzlobil, naštval.
 • 00:08:26 To je škoda!
 • 00:08:29 Líp se mi žilo.
  Jsem byl miminko dřív.
 • 00:08:32 -Pojď, vstávej.
  -Já nejsem miminko.
 • 00:08:35 -Vstávej.
  -Chceš colu? Pojď.
 • 00:08:42 Takže nejhumánnější, nejslušnější
  je mu v tom zabránit tím,
 • 00:08:50 že fyzicky mu nedovolíme
  nic udělat.
 • 00:08:54 Stává se nám, že i ti uživatelé,
 • 00:08:57 když cítí, že tu situaci
  už nezvládají,
 • 00:09:01 tak sami si řeknou o to,
  abychom je podrželi,
 • 00:09:04 abychom jim zabránili udělat to,
  co by jinak udělali, co nezvládají.
 • 00:09:12 V současné době poskytujeme
  službu pěti klientům.
 • 00:09:15 Máme pronajatou budovu,
  kde máme dvě domácnosti.
 • 00:09:18 V jedné domácnosti bydlí
  dva až tři klienti.
 • 00:09:22 Každý z klientů má svůj pokoj.
 • 00:09:25 To je tak krásný,
  zbožňující jsou ty botičky.
 • 00:09:30 Tahle služba je výrazně dražší
  než běžné pobytové služby,
 • 00:09:33 a to ze dvou důvodů,
 • 00:09:36 výrazně vyšší počet personálu,
  přes den i přes noc,
 • 00:09:40 a vyšší kvalita bydlení.
 • 00:09:43 Tyhle věci máš na sobě,
  že si to zkoušíš, viď?
 • 00:09:46 Zkouším, takhle vypadá horolezec.
  To jsem teď já.
 • 00:09:50 Vysoký počet personálu,
  celkem 12 asistentů,
 • 00:09:53 je zejména z toho důvodu,
 • 00:09:56 aby klienti se nemuseli
  přizpůsobovat běhu zařízení,
 • 00:09:59 ale běh zařízení se mohl
  přizpůsobit klientovi.
 • 00:10:03 Člověk nebo dítě s autismem
  nezvládne přizpůsobit se
 • 00:10:06 kolektivnímu životu ve skupině.
 • 00:10:10 Itálie je velká a Čína je větší.
 • 00:10:13 Na Slovensku pod Tatrami
  ovce smutně bečí.
 • 00:10:21 Itálie je velká a Čína je větší.
 • 00:10:29 Na Slovensku pod Tatrami
  ovce smutně bečí.
 • 00:10:34 Něco jiného je mít svůj řád
 • 00:10:37 a něco jiného je být napasováván
  do řádu, který mi nevyhovuje.
 • 00:10:58 Adam je v našem zařízení
  čtvrtý týden
 • 00:11:02 a je to z toho důvodu,
  že toto zařízení běží čtyři týdny,
 • 00:11:05 nicméně Adama známe
  už od roku 2003.
 • 00:11:09 Vezmi si bundu, Adame.
 • 00:11:13 -Bojím.
  -Čeho se bojíš?
 • 00:11:16 -Že něco rozbije.
  -Že něco rozbiješ v autě?-Jo.
 • 00:11:19 Co bys rozbíjel, prosím tě.
 • 00:11:22 Uděláme to tak, že až přijdeme
  k autu, tak já ti zavážu ruce.
 • 00:11:39 Tak Áďo, sedím tady před tebou.
 • 00:11:50 Super! Nahoru, super!
 • 00:11:57 Adam má kvůli autismu
  nutkavé chování
 • 00:12:02 a chce se svou pusou dotknout
  mého obličeje.
 • 00:12:13 Což samo o sobě vypadá,
 • 00:12:16 že by to nemuselo být
  nic až tak strašnýho,
 • 00:12:19 nicméně máme už mnohaletou
  zkušenost s Adamem,
 • 00:12:22 že ve chvíli, kdy se mu to podaří,
  tak vlastně strašně stupňuje.
 • 00:12:26 Každý druhý den by se dostával
  do větší a větší nepohody,
 • 00:12:29 protože by mu nestačilo
  dotknout se jen obličeje,
 • 00:12:32 ale chtěl by dát jazyk na jazyk
  a v tu chvíli už se dostáváme
 • 00:12:36 do etického problému
  personál versus klient,
 • 00:12:39 takže se snažíme
  mu v tom zabránit.
 • 00:12:42 Pro Adama je strašně důležité,
 • 00:12:45 aby na procházce mohl být
  dál než 30 metrů.
 • 00:12:48 Teď vidíte, že když stojí
  takhle daleko, tak se zklidňuje.
 • 00:12:52 My jsme jezdili na kole často,
  tam byl takový klidnější,
 • 00:12:55 a to kolo samozřejmě
  bylo dobré i v tom,
 • 00:12:59 že byl v pohybu,
  že vykonával nějakou činnost.
 • 00:13:02 To kolo paradoxně vytváří
  prostor nějaký, kdy nemá úniku,
 • 00:13:08 to znamená, je na těch šlapkách,
  je na sedadle a jede,
 • 00:13:12 takže ho nic nenutilo
  k těm jeho aktivitám,
 • 00:13:15 které třeba vadily jiným lidem,
  takže jsme jezdili na kole.
 • 00:13:18 Jako Forrest Gump,
  prostě jeli jsme, jeli jsme.
 • 00:13:22 Jezdili jsme po horách,
  nejen 50 km, ale třeba i 100 km.
 • 00:13:25 Ale hlavně to je taky
  z toho důvodu,
 • 00:13:29 jak celé dny je pro něho ten život
  strašně náročný a těžký
 • 00:13:33 a nechápe ten náš svět,
 • 00:13:37 tak tohle jsme mu poskytovali
  hlavně proto, že byl šťastný,
 • 00:13:41 protože manžel vždycky viděl,
  že na tom kole nebo při túrách,
 • 00:13:44 co absolvovali,
  vždycky byl hrozně spokojený.
 • 00:13:48 -Kdy jedu pryč?
  -V pondělí. -Ne.
 • 00:13:51 -Jedeš.
  -Proč?
 • 00:13:55 -Domluvený.
  -Protože je to domluvený, ano.
 • 00:13:58 -Není to už domluvený?
  -Je to domluvený. -Proč?
 • 00:14:02 V Libčicích to máš hezký.
 • 00:14:09 Učíme se po 21 letech,
  já říkám žít jako jiní lidi,
 • 00:14:13 protože celou tu dobu
  to bylo jiné,
 • 00:14:17 jiný život a mnohem náročnější,
 • 00:14:20 a v podstatě se to odehrávalo
  jenom kolem Adámka.
 • 00:14:26 Takže teď máme najednou volno,
 • 00:14:29 můžeme jít do kina,
  můžeme si povídat večer,
 • 00:14:33 nepadáme v osm hodin
  už s prominutím na hubu,
 • 00:14:37 a je to prostě jiné, takže teď tedy
  budeme dohánět přes týden,
 • 00:14:41 co jsme nezažili do té doby.
 • 00:14:53 Člověka s autismem
  obklopuje chaos.
 • 00:14:56 Informace, které dostává,
  mu nedávají smysl.
 • 00:15:00 Vytváří si tedy vlastní pravidla,
  aby se neutopil v úzkosti.
 • 00:15:03 Jeho chování tak mnohdy
  nedává smysl nám.
 • 00:15:07 Gerlachovský štít
  2 655 metrů nad mořem,
 • 00:15:10 Ben Nevis 3 343 metrů nad mořem,
 • 00:15:14 Kilimandžáro 5 895 metrů
  nad mořem.
 • 00:15:18 Elbrus 5 642 metrů nad mořem.
 • 00:15:31 Adam nemůže žít
  v žádném zařízení,
 • 00:15:34 kde by žili lidé kolektivním
  způsobem života,
 • 00:15:37 v klasickém ústavu sociální péče.
 • 00:15:41 Potřebuje zařízení, kde může mít
  svůj pokoj a bude nerušen.
 • 00:15:46 Pokud by to bylo do budoucna,
 • 00:15:49 do nějaké vzdálené budoucnosti
  možné,
 • 00:15:52 v tomhle zařízení mít Adámka
  přes týden,
 • 00:15:56 tak bychom byli nejšťastnější lidi
  na světě.
 • 00:15:59 Co bude, až já tady nebudu,
  nebo manžel...
 • 00:16:02 Kde skončí Adámek,
  skončí někde na psychiatrii,
 • 00:16:06 kde mu nasadí medikaci, aby byl
  klidný, aby nedělal to, co dělá,
 • 00:16:11 kde bude několik klientů
  v té místnosti,
 • 00:16:15 kde mu nemůžou připravit
  takový život,
 • 00:16:19 jako mu připravíme my nebo
  jaký má v zařízení v Libčicích.
 • 00:16:23 -Něco rozbije...
  -Že něco rozbiješ v autě? -Jo.
 • 00:16:27 Ale co bys rozbíjel, prosím tě.
 • 00:16:31 Ještě umýt nádobí, to je hrozný.
 • 00:17:05 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2009

Související