iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 6. 2015
11:10 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
3933
zhlédnutí

Nedej se

Za brouky na stromy

Bitva o přírodu pokračuje

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Nedej se - Za brouky na stromy

 • 00:00:03 HOVOŘÍ MEZI SEBOU
 • 00:00:16 Takže 3. patro, ano?
  Nejprve asi změříme výšku.
 • 00:00:23 Někdo musí do protokolu zapsat
  šířku stromu
 • 00:00:27 a my vám řekneme výšku
  a začátek 1. patra.
 • 00:00:33 Ať to máme přesně.
 • 00:01:07 Kytky se tam tlačí ke světlu,
  protože to je jejich zdroj energie.
 • 00:01:12 A na to, co vyprodukují,
  čekají housenky a další herbivoři.
 • 00:01:18 Na to čekají predátoři,
  kteří je tam likvidují,
 • 00:01:21 takže nahoře to je válka o zdroje.
 • 00:01:26 Tady se snaží konkurenční stromy
  dostat výš.
 • 00:01:30 Ty vysoké už jim stíní.
 • 00:01:34 To všechno spolu souvisí
  a navazuje to na sebe.
 • 00:01:39 To, co se tam odehrává teď,
  je jenom jedna tvář toho.
 • 00:01:45 Protože my se snažíme říct i to,
  proč se to tam odehrává
 • 00:01:49 a jak se to pravděpodobně
  vyvíjelo v minulosti.
 • 00:01:52 Tzn., co všechno přispělo k tomu,
  že ty vztahy jsou tam takové.
 • 00:02:11 Základem výzkumu je
  zjednodušeně řečeno
 • 00:02:15 posbírat celý strom od všeho,
  co na něm je z hmyzu,
 • 00:02:19 takže my postupujeme tak,
  že tady máme vytýčenou
 • 00:02:23 nějakou plochu,
  která má 10 arů.
 • 00:02:26 Na ní musíme sesbírat všechny stromy
  a zároveň odebereme vzorky listů
 • 00:02:33 na chemickou analýzu stromu,
  rozdělíme strom do několika úseků
 • 00:02:38 a v každém z nich odebereme vzorky.
 • 00:02:42 Následně budeme vyhodnocovat data.
 • 00:03:15 Říkáme si Canopy Dream Team.
 • 00:03:18 Canopy je korunové patro
  a Dream Team ne proto,
 • 00:03:22 že jsme takoví snoví
  a je to na nás vidět.
 • 00:03:26 Ale každopádně naším snem vždycky
  bylo dostat se do korun stromů,
 • 00:03:33 takže proto Dream Team.
 • 00:03:40 Jiří určuje,
  jakou housenku mám.
 • 00:03:44 My to potom popíšeme
  a dáme je do lahviček,
 • 00:03:48 aby pak holky věděly,
  co budou krmit v laboratoři.
 • 00:03:51 -A Ondra je krmí.
  -Zelené zvlášť, hnědé zvlášť.
 • 00:03:54 Mí kolegové z týmu jsou studenti
  doktorského studia biologie.
 • 00:04:02 Část jsou studenti,
  kteří pracují na diplomové práci
 • 00:04:05 v rámci tohoto projektu,
  a část jsou dokonce
 • 00:04:08 studenti bakalářského studia,
  tzn., úplně začínající studenti,
 • 00:04:12 kteří tady získají
  perfektní zkušenosti,
 • 00:04:15 protože čím dřív se člověk podívá
  na takovýto typ výzkumu,
 • 00:04:19 tím víc a tím dřív ho to chytne.
 • 00:04:23 A potom má velkou motivaci stát se
  také nějakým odborníkem-biologem.
 • 00:04:33 Do lihu dáváme všechno,
  co není housenka.
 • 00:04:36 Takže ploštice, mšice,
  pavouky, mravence.
 • 00:04:43 Jsou to 3000 kusů.
  Zatím nejvíce ze všech našich sběrů.
 • 00:04:51 Jsou to expedice.
 • 00:04:53 Připravujeme se na to pokaždé
  jako na expedici,
 • 00:04:56 takže vždycky balíme už 2 dny předem,
  chystáme všechny věci,
 • 00:04:59 tisknou se štítky atd.
  už týden předem.
 • 00:05:12 Výzkum, který dělá Pavel Drozd,
  je podle mě docela zásadní,
 • 00:05:16 protože většina ekologických výzkumů
  se dělá doslova přízemně
 • 00:05:21 v této části lesa,
  kde stojíme,
 • 00:05:23 ale o tom,
  co se děje vysoko v korunách,
 • 00:05:26 pořádně nevíme nic.
 • 00:05:28 Ani my ornitologové,
  kteří zkoumáme ptáky,
 • 00:05:30 ani entomologové,
  kteří zkoumají hmyz.
 • 00:05:33 Z tohoto důvodu je výzkum
  Pavla Drozda a jeho skupiny
 • 00:05:37 opravdu důležitý,
  protože rozšiřuje záběr
 • 00:05:40 ekologického výzkumu tam, kam se
  normálně ekologové nedostávají.
 • 00:05:47 Jakýkoliv solidní vědecký výzkum
  je dřina.
 • 00:05:51 V případě výzkumu Pavla Drozda
  a jeho skupiny
 • 00:05:54 je to ještě větší dřina,
  protože to,
 • 00:05:57 co Pavel a spol. dělají,
  je v podstatě sesbírání
 • 00:06:00 veškerého hmyzu
  z celé koruny jednoho stromu,
 • 00:06:03 což jsou obrovská kvanta.
 • 00:06:05 Jsou to tisíce a tisíce kusů hmyzu,
  takže ten výzkum je výjimečný
 • 00:06:08 nejenom tím,
  že se pohybují v korunách stromu,
 • 00:06:12 kam se ekolog běžně nedostane,
  ale i ve velikosti vzorku,
 • 00:06:15 který sbírají.
 • 00:06:26 Materiál se odváží do Ostravy,
  kde máme laboratoř.
 • 00:06:30 V laboratoři se housenky
  odchovávají do dospělosti,
 • 00:06:33 abychom je mohli potom určit.
 • 00:06:35 Pokud je nedochováme do dospělosti,
 • 00:06:38 berou se vzorky jejich DNA
  na barcoding,
 • 00:06:41 což je speciální molekulární metoda,
  kdy se pomocí DNA určí,
 • 00:06:45 o jaký se jedná druh.
 • 00:06:49 Ta je docela klidná.
  Chlupaťoučká.
 • 00:06:53 Čeká už jen na to,
  až jí dáme čerstvé listí.
 • 00:06:58 Vyčistíme, vytáhneme staré listí,
  přidáme nové a vrátíme housenku.
 • 00:07:08 Vůbec nemáme představu o tom,
  jestli se soustřeďují
 • 00:07:11 určité skupiny hmyzu v korunách
  nebo jestli jsou níž,
 • 00:07:15 protože na toto téma bylo uděláno
  několik dílčích prací,
 • 00:07:18 ale nikdy to nebylo uděláno
  takto komplexně na 1 místě
 • 00:07:22 se vším všudy s tím,
  že nestudujeme jen hmyz,
 • 00:07:25 který se živí těmi rostlinami,
  ale také hmyz,
 • 00:07:28 který napadá herbivory,
  kteří se živí těmi rostlinami.
 • 00:07:38 Po dešti máme nádherný výhled,
  protože tam jsou, tuším, Hustopeče.
 • 00:07:47 -Ten je velký!
  -On se drží, že?
 • 00:07:53 Ještě nikdy jsem ho neviděla naživo.
 • 00:08:04 Teď jsou tady 3. rokem.
 • 00:08:07 Máme zajímavé informace o tom,
  jaké škůdce máme na stromech,
 • 00:08:13 takže jestli nám hrozí holožír,
  nebo ne.
 • 00:08:16 Jsou to zajímavé informace
  zároveň o predátorech,
 • 00:08:20 kteří škodlivý hmyz likvidují.
 • 00:08:24 Krajníci a další hmyz,
  který je dravý.
 • 00:08:32 Když jsme žádali o povolení k výzkumu
  a řekli jsme,
 • 00:08:37 že jsme ekologové,
  okamžitě začali všichni být opatrní,
 • 00:08:42 protože si mysleli, že sem přijedou
  nějací ochránci přírody,
 • 00:08:45 kteří tady budou zakazovat
  těžbu v lesích nebo něco takového.
 • 00:08:49 Ale ve skutečnosti jsme je museli
  přesvědčovat,
 • 00:08:52 že chceme studovat
  vztahy v ekosystému
 • 00:08:55 a že důsledky toho nemusí být
  nutně to,
 • 00:08:57 že tady mají chráněný druh
  a nesmí se tady kácet atd.
 • 00:09:01 Chceme jen pochopit tyto vztahy.
 • 00:09:07 Je tady široká škála
  entomologických druhů.
 • 00:09:11 Jsou to takové druhy,
  které na zemi neuvidíme.
 • 00:09:15 Pohybují se v korunách
  a tento svět je pro nás
 • 00:09:19 velice zajímavý.
 • 00:09:21 Když přišel Pavel Drozd
  a vzal mě poprvé na plošinu,
 • 00:09:25 byl jsem překvapen,
  kolik druhů živočichů
 • 00:09:29 žije v korunách stromů.
 • 00:09:37 Tady vidíme cestu mravenců
  do koruny stromů.
 • 00:09:42 Sbírají sladkou látku,
  kterou vylučují mšice.
 • 00:09:47 A my právě tento život v koruně
  nevidíme.
 • 00:09:51 To vidí skvěle Pavel
  v jeho pracích.
 • 00:09:55 Vidí tam všechny druhy hmyzu,
  které vylučují tyto látky,
 • 00:10:00 a právě ty jsou
  pro mravence lákadlem.
 • 00:10:07 Mají svoje cestičky
  a vůbec žádnou plošinu nepotřebují.
 • 00:10:12 Dostanou se až do té nejzazší koruny,
  dalo by se říci až k oblakům.
 • 00:10:17 A na těch listech, kde se mšice
  živí rostlinnými šťávami,
 • 00:10:23 mšice vylučuje sladkou látku,
  která láká mravence.
 • 00:10:31 A mravenci si umí tyto mšice
  roznést do korun a mají tam,
 • 00:10:37 dalo by se říci,
  spižírnu.
 • 00:10:57 Herbivorní hmyz tím,
  že konzumuje rostliny,
 • 00:11:03 s námi o ně soupeří.
 • 00:11:06 Takže to jeho studium
  je velice důležité,
 • 00:11:10 protože my musíme nejprve
  pochopit všechny vazby,
 • 00:11:13 jak jsou na něj
  navázaní predátoři apod.,
 • 00:11:16 abychom potom mohli nějakým způsobem
  efektivně a šetrně
 • 00:11:21 bojovat proti tzv. hmyzím škůdcům.
 • 00:11:26 Je velice jednoduché
  vysypat na les nějakou chemikálii
 • 00:11:31 a hmyz kompletně zlikvidovat,
  ale mnohem důležitější je podle mě
 • 00:11:39 pochopit ty vztahy tak,
  abychom se mohli vyhnout
 • 00:11:42 takovýmto zásahům,
  které mohou být drastické v přírodě,
 • 00:11:47 a naopak použít něco,
  co bude méně invazivní.
 • 00:11:56 My budeme mít informace také o tom,
 • 00:11:59 kde se např.
  mohou soustřeďovat škůdci.
 • 00:12:02 Můžeme mít informace o tom,
  jestli druhové bohatství v korunách
 • 00:12:06 je větší než v podrostu,
  a tím pádem práce,
 • 00:12:09 které byly dosud dělané např.
  na dřevinách v mírném pásmu
 • 00:12:14 pouze v podrostu,
  mohou mít chybná data,
 • 00:12:18 protože je na stromě
  mnohem více druhů,
 • 00:12:23 než kolik si představovali vědci,
  dokud se do koruny nedostali.
 • 00:12:29 Tam nahoře je píďalka.
 • 00:12:38 Podstatným aspektem výzkumu,
  který Pavel a jeho skupina dělali,
 • 00:12:43 je to,
  že se pohybují v prostředí,
 • 00:12:45 které normálně nebývá zkoumáno,
  čili korunové patro.
 • 00:12:49 Výzkum probíhá v takovém měřítku,
  kdy se sbírají
 • 00:12:53 nejen např. vzorky, jednotlivé větve,
  ale zkoumá se celý strom,
 • 00:12:58 což je úžasné,
  protože takovým ideálem ve vědě
 • 00:13:01 by mělo být poznat všechno
  až do důsledku,
 • 00:13:04 což se normálně nedělá.
 • 00:13:06 Běžně jenom sem tam
  "uzobneme" z reality a domníváme se,
 • 00:13:10 co bylo mezi tím.
 • 00:13:17 V terénní biologii typicky jdeme
  do 1 lesa,
 • 00:13:21 tam zkoumáme např. kosa
 • 00:13:26 a víme,
  že kos má snůšku průměrně 4,2 vejce.
 • 00:13:30 Z toho potom něco vyvozujeme obecně.
 • 00:13:33 Ale šli jsme jen do 1 lesa a nevíme,
  co se děje v lese např. o 100 km dál.
 • 00:13:38 Pokud do jiných lesů přijdeme,
  typicky se ukáže,
 • 00:13:41 že parametry, které jsme zkoumali,
 • 00:13:44 např. velikost snůšky
  nebo péče o mláďata apod.,
 • 00:13:47 tam fungují jinak.
 • 00:13:49 V ekologii je zásadní zkoumat právě
  takovéhle tzv. prostorové repliky,
 • 00:13:55 kdy zkoumáme různé lesy,
  různá jezera a další místa,
 • 00:13:58 a to, co je výjimečné
  na Pavlově výzkumu, je to,
 • 00:14:01 že takovéto opakování v prostoru
  se tady taky bude dít,
 • 00:14:06 a to dokonce
  i na jiných kontinentech.
 • 00:14:09 To je to nejlepší, co můžeme
  v ekologii v rámci výzkumu dělat.
 • 00:14:16 Do korun stromů se můžeme dostat
  různými způsoby.
 • 00:14:21 Plošina není jediná možnost.
 • 00:14:24 V tropech se nejčastěji
  používají jeřáby.
 • 00:14:30 Dostaneme se do výšky 40 m.
 • 00:14:34 Pro nás je zásadní a kritické počasí.
 • 00:14:37 Pokud fouká,
  tak na plošinu nemůžete.
 • 00:14:41 Momentálně nám ze stromů
  prší housenky,
 • 00:14:44 ale nejsou jediný hmyz,
  který v těch korunách žije.
 • 00:14:51 Padají nám z toho také ploštice,
  brouci,
 • 00:14:55 a ze zástupců, kteří nejsou hmyz,
  zejména pavouci.
 • 00:14:59 Bereme také kobylky,
  které tam jsou z toho důvodu,
 • 00:15:05 že jsou dravé a loví.
 • 00:15:07 Bereme mravence, křísy, mery,
  molice apod. skupiny hmyzu.
 • 00:15:17 Pomocí principu vysavače
  nasajeme hmyz dovnitř.
 • 00:15:25 Je to mnohem rychlejší
  než to sbírat ručně
 • 00:15:29 a jsme schopni sesbírat
  i titěrný hmyz,
 • 00:15:35 který by se nám špatně sbíral
  pomocí pinzet.
 • 00:15:43 Teď přejíždíme přes řeku Kyjovku.
 • 00:15:47 Je to nádherné místo
  přes schiffahrtový most,
 • 00:15:51 protože Rakušáci říkají Kyjovce
  Schiffahrt.
 • 00:15:54 A taky tato řeka Kyjovka měla být
  1 z variant hranice
 • 00:16:00 mezi Československem a Rakouskem.
 • 00:16:03 Ale vyhrála varianta,
  že hranici tvoří řeka Dyje.
 • 00:16:09 Tato lokalita má název Mirafeldy
  a ve starých mapách jsem pátral,
 • 00:16:16 proč Mirafeldy.
 • 00:16:19 Zjistil jsem,
  že to znamená Moravské pole.
 • 00:16:27 To je strom běžných rozměrů,
  tady je to dub letní.
 • 00:16:34 Je to nejrozšířenější
  dominantní dřevina.
 • 00:16:38 Máme tady ještě další formu dubu,
  dub slavonský,
 • 00:16:42 ale ten raší
  ještě asi o 14 dní později.
 • 00:16:46 A proto není napadán
  obalečem dubovým.
 • 00:16:51 V největší výši tady vidíme
  jasan a dub.
 • 00:16:56 Babyka a habr
  je spíše spodní etáž.
 • 00:17:13 Začínal jsem tady v oblasti Lanžhota,
  protože jsem tady dělal doktorát
 • 00:17:17 a výzkum o tom, jak záplavy ovlivňují
  společenství brouků.
 • 00:17:24 Na základě toho jsem reagoval
  na výzvu v časopise Vesmír,
 • 00:17:29 kdy kolegové z Českých Budějovic
  hledali člověka,
 • 00:17:32 který by s nimi šel studovat hmyz
  na Papui Nové Guinei.
 • 00:17:36 A takhle to všechno začalo.
 • 00:17:39 Původně v Lanžhotě,
  a potom jsem se přenesl
 • 00:17:41 na Papuu Novou Guineu.
 • 00:17:43 Teď jsem zase zpátky tady.
 • 00:17:49 Nastoupil jsem na Papuu
  k šéfovi projektu, Vojtovi Novotnému,
 • 00:17:55 který pracuje na
  Entomologickém ústavu Akademie věd.
 • 00:17:59 On se na Papuu Novou Guineu dostal
  asi o 4 roky dřív,
 • 00:18:05 než jsem tam dorazil já,
 • 00:18:08 a s jedním velmi významným
  světovým ekologem
 • 00:18:12 tam zahájili výzkum
  vazby rostlin a herbivorů.
 • 00:18:21 Tam celý ten výzkum probíhal
  dost podobně jako tady,
 • 00:18:24 ale to, co dělám se studenty,
  tam Vojta dělal
 • 00:18:28 s domorodými obyvateli.
 • 00:18:34 Oni znají stromy,
  pouze pro ně mají lokální názvy.
 • 00:18:38 On se jim pokusil vysvětlit,
  o které stromy se mu jedná,
 • 00:18:42 vytipoval 15 druhů stromů
  pro daný rok,
 • 00:18:46 a platil je za to,
  aby posbírali ze stromu
 • 00:18:50 co nejvíc hmyzu.
 • 00:18:53 Kdysi se celá druhová diverzita,
  tzn. veškeré bohatství druhů na Zemi,
 • 00:19:01 odhadovala různými způsoby.
 • 00:19:04 Jeden z nejzajímavějších výzkumů,
  který byl kdy udělaný,
 • 00:19:08 provedl Terry Erwin asi v roce 1980,
  kdy Erwin vybral
 • 00:19:14 jeden druh tropického stromu
  a posbíral z něj úplně všechno,
 • 00:19:19 co na něm bylo.
 • 00:19:22 Posbíral to ale tak,
  že strom fumigoval,
 • 00:19:25 tzn., že pustil do koruny stromu
  takový insekticid,
 • 00:19:29 který pozabíjel všechno,
  co tam bylo z hmyzu.
 • 00:19:32 Hmyz popadal,
  on to roztřídil na druhy,
 • 00:19:35 které se živí listy,
  a na druhy, které jsou dravci,
 • 00:19:38 a na základě toho řekl, kolik druhů
  hmyzu je v celých tropech.
 • 00:19:44 A protože se ví,
  že největší druhová diverzita
 • 00:19:47 je v tropech,
  dá se to zase přepočítat na to,
 • 00:19:50 kolik druhů je na naší planetě.
 • 00:19:52 Erwin tenkrát prohlásil,
  že je to něco kolem 30 mil. druhů.
 • 00:19:57 1 z cílů projektu Vojty Novotného
  bylo,
 • 00:20:01 jestli jsou ta čísla správná.
 • 00:20:08 Naše metoda byla mnohem přesnější.
 • 00:20:11 Byla přesnější v tom,
  že jsme každého herbivora,
 • 00:20:14 kterého jsme chytili,
  zavřeli do lahvičky a sledovali jsme,
 • 00:20:18 jestli tu rostlinu opravdu žere,
 • 00:20:21 takže tam měl list,
  a pokud rostlinu nežral,
 • 00:20:23 byl vyloučen z celého experimentu.
 • 00:20:26 A byla také přesnější v tom,
  že jsme nevybírali
 • 00:20:29 pouze 1 druh stromu,
  ale vybírali jsme 15 druhů stromů.
 • 00:20:37 Takže jsme přišli na to,
  že herbivorů v tropickém deštném lese
 • 00:20:41 bude pravděpodobně mnohem méně,
  než Terry Erwin odhadoval,
 • 00:20:45 a tedy i celkový počet
  druhů organismů na naší planetě
 • 00:20:49 bude jiný.
 • 00:20:51 Bude to asi 6x menší číslo,
  než odhadoval Terry Erwin,
 • 00:20:55 což je poměrně dost zásadní.
 • 00:21:12 Přírodu nelze chránit bez toho,
  že bychom ji poznali.
 • 00:21:15 Těžko můžeme vytvořit nějaký plán,
  management ochrany nějakého území,
 • 00:21:20 aniž bychom věděli,
  co a jakým způsobem tam žije.
 • 00:21:23 Ochrana přírody musí sedět
  jako zadek na hrnci
 • 00:21:29 vůči tomu, co chceme chránit,
  takže poznání je primární
 • 00:21:32 a teprve na tom lze stavět ochranu.
 • 00:21:40 My vidíme, co se v korunách odehrává,
  jaký je tam vývoj hmyzu a také druhy,
 • 00:21:48 které třeba ještě nebyly objeveny.
 • 00:21:54 Pro nás je zajímavé,
  že se nám tady teď vyskytuje
 • 00:21:58 tesařík alpský,
  který tady v minulosti vůbec nebyl.
 • 00:22:02 Vždycky se tvrdilo,
  že jeho vývoj probíhá pouze na buku,
 • 00:22:06 a dnes se zjistilo,
  že tento tesařík alpský
 • 00:22:10 je schopen se vyvíjet
  na javoru babyka a na jilmu.
 • 00:22:20 Málokdo si uvědomuje to,
  co se děje v tom ekosystému celkově.
 • 00:22:25 To je docela problém,
  protože pokud chceš
 • 00:22:30 všechny tyto vztahy pochopit,
  o spoustě z nich se ještě neví.
 • 00:22:39 Takže to sice vytváří
  nějaký komplexní celek
 • 00:22:42 a my to nějakým způsobem popisujeme,
  ale části z toho chybí.
 • 00:22:49 Důležitým úkolem vědců je nejen
  vyrobit něco užitečného pro člověka,
 • 00:22:53 ale pochopit ten vztah i komplexně,
  protože jedině takhle se dá vyvozovat
 • 00:22:58 i něco ohledně ochrany přírody
  a ohledně ochrany celého ekosystému.
 • 00:23:03 Pokud tomu nerozumíme,
  může se nám tady les líbit
 • 00:23:06 a můžeme si myslet,
  že nejdůležitější způsob ochrany
 • 00:23:10 bude to a to, ale ve skutečnosti
  to může být úplně jinak.
 • 00:23:13 To se v poslední době ukazuje
  čím dál víc
 • 00:23:16 a to nejsmutnější na tom je,
  že v médiích se velice často
 • 00:23:20 objevuje slovo "ekolog"
  v souvislosti s tím,
 • 00:23:22 že se někdo přiváže ke stromu.
 • 00:23:25 Člověk, který se snaží o to, aby se
  co nejméně přírodě "ubližovalo",
 • 00:23:30 ale ve skutečnosti to není ten vědec,
  protože ekolog je "ekos" a "logos",
 • 00:23:35 to znamená vědět o domech,
 • 00:23:38 ale domy jsou v přeneseném smyslu
  způsob života.
 • 00:23:42 Takže my zkoumáme vztahy
  mezi organismy a prostředím,
 • 00:23:47 do čehož zapadá také vztah
  člověka a prostředí.
 • 00:24:02 Tady.
 • 00:24:05 Jádro pudla je v tom,
  že ekologie jakožto věda je o tom,
 • 00:24:09 jak věci jsou.
  Jde o popis světa.
 • 00:24:12 Pokud začneme tvrdit,
  že věci mají být např. jinak,
 • 00:24:16 tohle území chceme chránit
  a tohle ne,
 • 00:24:19 v tom okamžiku vystupujeme
  z hájemství vědy,
 • 00:24:23 která mluví čistě o tom,
  jak věci jsou,
 • 00:24:26 a dostáváme se do hájemství etiky
  nebo právních předpisů,
 • 00:24:30 ale to už je něco úplně jiného.
 • 00:24:36 Tím, že člověk zasahuje do krajiny
  a ubývá původních ekosystémů,
 • 00:24:45 dochází ke značenému úbytku druhů.
 • 00:24:49 Problém je v tom,
  že my nedokážeme vůbec říct,
 • 00:24:52 jak drastický to je zásah do přírody,
 • 00:24:55 protože ačkoliv jsou každým rokem
  popisovány nové druhy,
 • 00:24:59 my nevíme, kolik nám jich zmizí,
  aniž bychom věděli,
 • 00:25:02 že na naší planetě existovaly.
 • 00:25:13 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2015

Související