iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 12. 2018
na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
4624
zhlédnutí

Nedej se

(Občanské noviny)

Stromy k nezaplacení

Organizace Pago Pago

7 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Občanské noviny

 • 00:00:13 Naše zemědělská krajina
  je na tom velmi špatně.
 • 00:00:16 Vazby k půdě byly přetrhané
 • 00:00:18 již násilnou
  kolektivizací v 50. letech.
 • 00:00:22 Po sametové revoluci
  se její stav ještě zhoršoval.
 • 00:00:26 Přišly energetické plodiny,
  jako je kukuřice a řepka,
 • 00:00:29 efektivnější stroje, levná hnojiva,
 • 00:00:32 agrochemikálie
  a špatně nastavené dotace.
 • 00:00:37 Bonita půdy, která vznikala
  miliony let, se rychle snižuje.
 • 00:00:41 Pole jsou díky tomu
  téměř bez života
 • 00:00:44 a běžný člověk
  je již nebere ani jako ekosystém,
 • 00:00:48 ale jen jako produkční plochu.
  Organizace PagoPago chce ukázat,
 • 00:00:53 že tento problém
  je potřeba opravdu a ihned řešit.
 • 00:00:57 Pěštují ovocné stromy
  a sázejí je do krajiny,
 • 00:01:01 vytvářejí vegetační pásy křovin,
  pomáhají obcím zakládat
 • 00:01:05 obecní školky dřevin,
  firmám s výsadbou firemních sadů.
 • 00:01:10 Rozdávají lidem stromy zdarma.
 • 00:01:14 Dokonce se jim podařilo
  založit spolek i v Rusku,
 • 00:01:17 kde se také věnují výsadbám.
 • 00:01:19 Věří, že se jim
  pospolitým a skromným životem
 • 00:01:23 podaří inspirovat další lidi
  a naši krajinu se podaří zachránit.
 • 00:01:29 Nyní se nacházíme
  na ekostatku Tomáše Fraňka,
 • 00:01:33 kde spolek realizuje
  sedmipolní hospodářský systém.
 • 00:01:42 Já myslím, že když se každý podívá
  na to nekonečné pole,
 • 00:01:46 tak mnoha lidem
  to už dnes přijde normální.
 • 00:01:49 Je to proto, že se narodili v době,
 • 00:01:52 kdy tento nenormální způsob
  hospodaření je normální.
 • 00:01:58 Žijeme trvale neudržitelně,
  příroda nám umírá.
 • 00:02:03 Mizí voda, vymírají nám
  živočišné, rostlinné druhy.
 • 00:02:06 A jelikož jsme neoddělitelnou
  součástí přírody,
 • 00:02:09 tak aniž bychom si toho všimli,
  umíráme i my.
 • 00:02:13 Krajina je mrtvá, bez života,
  řepkové pole nekonečné.
 • 00:02:18 A jedinou naší nadějí,
  jedinou možností
 • 00:02:21 je vrátit se
  k přírodnímu hospodaření.
 • 00:02:24 Pokud se nám povede krajinu
  rozdělit vegetačními pásy
 • 00:02:27 generativně množených dřevin,
  zařadit vícepolní systém,
 • 00:02:31 například sedmipolní,
  zrušit regulované vodní toky,
 • 00:02:36 zrušit meliorace, zrušit
  zbytečnou urbanizovanou plochu,
 • 00:02:41 jsme schopní s tím něco dělat.
  Hlavně musíme hledat cestu
 • 00:02:45 jedni k druhým
  a zpět cestu k přírodě.
 • 00:02:49 Spolek vznikl v Českém ráji
 • 00:02:54 pod organizací ČSOP
  pod názvem Jablka, hrušky
 • 00:02:59 vyloženě s cílem navázat
  na práci ČSOP Křižánky s tím,
 • 00:03:07 že oni zmapovali staré odrůdy
  ovocných dřevin
 • 00:03:10 na území Českého ráje,
 • 00:03:12 ale nikdo se nezabýval
  jejich přepěstováním.
 • 00:03:16 No, potom jsme udělali několik
  takových poznávacích cest
 • 00:03:21 v přední Malé Asii a po Rusku
  a stopovali jsme vlastně,
 • 00:03:25 jak to vůbec
  s těmi ovocnými stromy je.
 • 00:03:27 Hele, ještě by to mělo jít...
  No, dobrý no.
 • 00:03:30 Jak to s těmi stromy je, takže
  jsme jako hledali stopy vlastně
 • 00:03:34 nejstarších ovocnářů na světě.
 • 00:03:37 Tak jsme byli někde v Turecku
  u jezera Lake,
 • 00:03:40 u jezera Sevan v Arménii.
  Vlastně zjišťovali jsme,
 • 00:03:43 odkud vlastně k nám jabloně,
  hrušně, meruňky, broskve,
 • 00:03:46 vinná réva, ořechy, švestky
  vlastně připutovaly.
 • 00:03:51 No a sestavili jsme
  takový program pro školy,
 • 00:03:54 nazvali jsme to Ovocný strom -
  nejstarší kulturní dědictví.
 • 00:03:57 Když vlastně
  jsme se vraceli z těch cest,
 • 00:04:00 tak jsme doputovali
  přes Finsko do Holandska
 • 00:04:03 a tam už jsme si nějak řekli,
  že prostě je potřeba,
 • 00:04:06 aby vznikla nějaká organizace,
 • 00:04:09 která se bude zabývat
  genofondem ovocných dřevin,
 • 00:04:13 obnovou, šířením, vzděláváním lidí
  v pěstování ovocných dřevin
 • 00:04:19 a vlastně trvale
  udržitelným způsobem rozvoje
 • 00:04:24 a hlavně trvale
  udržitelným zemědělstvím,
 • 00:04:26 protože poté, co jsme se vrátili do
  Čech po té čtyřleté odmlce skoro,
 • 00:04:30 tak jakoby ta rána z toho
  dostat se do krajiny,
 • 00:04:36 kde nejsou stromy,
  byla prostě naprosto strašná,
 • 00:04:40 a bylo úplně jasný, že jakoby
  takhle ta krajina nemá vypadat.
 • 00:04:44 No a základě toho
  jsme vlastně začali propagovat
 • 00:04:47 sedmipolní orebný systém.
 • 00:04:51 Sedmipolní systém pracuje
  se stromy v kulturní krajině,
 • 00:04:54 jako to dělali sudetští Němci
 • 00:04:57 v neúživných
  příhraničních oblastech.
 • 00:04:59 Střídání plodin
  zajišťuje odolnost proti chorobám,
 • 00:05:02 takže se nemusejí
  používat agrochemikálie.
 • 00:05:05 Jsme vymysleli a objevili kouzlo
  starého hospodaření sedmipolního,
 • 00:05:11 kterým se živilo
  spousta našich předků
 • 00:05:14 desítky a možná
  stovky generací před námi.
 • 00:05:17 A dělali to dobře, tak to
  od nich v podstatě opisujeme.
 • 00:05:20 A dobře, to znamenalo,
  že vysázeli pásy stromů,
 • 00:05:25 nejlépe ovocných stromů
 • 00:05:27 a mezi těmi pásy stromů
  pěstovali plodiny.
 • 00:05:30 Sedmipolní od toho,
  že se prostě každý rok střídá
 • 00:05:34 nějaký typ plodiny
  a za těch sedm let se otočí
 • 00:05:37 a začíná se znova.
 • 00:05:40 No a tam jsem se naučil
  a hned jsem to tedy dal do praxe,
 • 00:05:43 že je fajn oddělit
  jednak vlastnictví pozemků
 • 00:05:48 a druhak způsobit
  vyšší biodiverzitu v krajině.
 • 00:06:11 Další skupina pracuje v Jeseníkách.
 • 00:06:16 Tam se vlastně účastníme
  zalesňování kalamitních holin
 • 00:06:21 a propagací vlastně trvale
  udržitelného lesního hospodaření.
 • 00:06:26 Mým projektem ve spolku PagoPago
  je projekt mezinárodního workcampu.
 • 00:06:31 K nám na zalesňování
  mohou dojet lidé z celého světa.
 • 00:06:34 My máme dobrovolníky z Irska,
 • 00:06:38 ze Španělska,
  z Itálie, z Austrálie,
 • 00:06:42 z Ruska samozřejmě,
  z Ukrajiny, z Chile.
 • 00:06:47 Takže když někdo
  chce k nám přijet na zalesňování,
 • 00:06:51 tak jsou vítáni
  lidé z celého světa.
 • 00:06:55 Mně to přináší radost.
  Radost jako univerzální hodnotu,
 • 00:07:00 že dělám něco, co má hluboký smysl.
 • 00:07:03 Že nevytvářím hodnoty,
 • 00:07:05 které se někde rozplynou
  v podobě peněz
 • 00:07:11 nebo v podobě pracovních smluv
  nebo hospodářského výsledku.
 • 00:07:15 To už jsem dělal, 30 let skoro
  jsem vytvářel jiný typ hodnot,
 • 00:07:20 teď vytvářím hodnoty,
  které mají skutečně smysl,
 • 00:07:24 a to takový,
  že pracuju v krajině, s krajinou,
 • 00:07:29 s půdou a je to někde vidět.
 • 00:07:32 Mě to začíná živit
  a čím dál, tím víc.
 • 00:07:36 Za pár let
  budu ekologický milionář,
 • 00:07:40 protože vypěstuju miliony ořechů
  a miliony jablek
 • 00:07:43 a pak z toho budou
  i nějaké koruny třeba.
 • 00:07:49 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2018

Související