iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 11. 2015
09:55 na ČT2

1 2 3 4 5

33 hlasů
10266
zhlédnutí

Nedej se

Sedlák pod Milešovkou

Bitva o přírodu pokračuje

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Nedej se - Sedlák pod Milešovkou

 • 00:00:15 Evropa nemá mnoho podobných míst,
 • 00:00:18 jako je magická krajina
  Českého středohoří.
 • 00:00:21 Málokde bychom našli území
  tak rozmanité a bohaté
 • 00:00:24 na přírodní krásy
  i kulturní památky.
 • 00:00:27 Kraj pod Milešovkou těsně sousedí
 • 00:00:29 s průmyslovou pouští
  severočeských dolů a továren
 • 00:00:33 a v minulosti ho silně poznamenala
  lidská bezohlednost a hloupost.
 • 00:00:37 A ani dnes tu nejsou samozřejmostí
  lidé, kteří se snaží tak jako kdysi
 • 00:00:41 původní sedláci žít
  a hospodařit v souladu s přírodou.
 • 00:00:47 Já jsem do tohoto kraje
  přišel někdy ve svých 6 letech.
 • 00:00:54 Jsem původně ze Šumavy,
  ale zde jsem vyrostl
 • 00:00:58 a prožil jsem tady dětská léta,
  doby dospívání,
 • 00:01:01 prvních lásek, pubertu, všechno.
 • 00:01:04 Pak jsem sice odešel
  na nějakou dobu do světa,
 • 00:01:07 ale zase jsem se vrátil
  a prostě jsem tady doma,
 • 00:01:10 zapustil jsem tady kořeny.
  A když jsem se vrátil,
 • 00:01:13 tak jsem samozřejmě
  chtěl dělat zase něco smysluplného,
 • 00:01:16 tak jsem začal zde
  v těchto místech hospodařit.
 • 00:01:25 České středohoří
  bylo součástí Sudet,
 • 00:01:28 kde po staletí žili převážně Němci.
 • 00:01:30 Místní sedláci brzy poznali,
 • 00:01:33 že zdejší kopcovitý kraj
  se nehodí pro pěstování obilí,
 • 00:01:36 ale že se tu naopak
  velmi dobře daří ovoci.
 • 00:01:39 Po stráních vysadili ovocné sady
  a ze zdánlivě chudé hornaté krajiny
 • 00:01:44 se postupně se stala jedna
  z nejbohatších oblastí celé země,
 • 00:01:47 pro kterou se vžilo
  označení Zahrada Čech.
 • 00:01:59 Ovoce se tu pěstovalo
  už od středověku
 • 00:02:02 a ty přebytky ovoce
  se vyvážely i do zahraničí.
 • 00:02:06 Tady v téhle té severní
  nebo severozápadní části
 • 00:02:10 Českého středohoří se vozily
  dolů k Labi a po lodích -
 • 00:02:15 to byly takové
  speciální ovocnářské šífy -
 • 00:02:18 se vozily po proudu
  do Německu do Magdeburku
 • 00:02:23 a některé ovoce až do Hamburku.
 • 00:02:26 A na tom ovoci
  ti sedláci relativně dobře žili.
 • 00:02:31 Ovoce se dobře prodávalo.
  Bylo to teda spojeno
 • 00:02:34 s nepředstavitelnou dřinou.
  Hnůj nosili do těch prudkých strání
 • 00:02:38 i v nůších, aby ty ovocné stromy
  správně pohnojili.
 • 00:02:43 Tak ti sedláci tady
  velice zbohatli,
 • 00:02:46 že ty peníze museli
  do něčeho investovat.
 • 00:02:49 A většinou to investovali
  do těch velkých zděných domů,
 • 00:02:52 které tady ve středohoří
  jsou dost často vidět.
 • 00:03:06 Po druhé světové válce
  byli Němci odsunuti
 • 00:03:09 a dosud kvetoucí území
  čekal úpadek a devastace.
 • 00:03:13 Sady zarůstaly,
  výstavní domy se rozpadaly
 • 00:03:17 a během několika let
  tu zanikly desítky osad a vesnic.
 • 00:03:33 Zde máme starý německý sad.
  Nebo spíše bych řekl tak,
 • 00:03:37 že to je takový zbytek.
  Němci by řekli rest německého sadu.
 • 00:03:43 Jsou tady takové fragmenty
  v krajině ještě původních sadů,
 • 00:03:47 kde jsou původní odrůdy.
  Bohužel tím,
 • 00:03:50 že se přerušila kontinuita,
  vlastně to původní obyvatelstvo,
 • 00:03:54 které mělo zde zapuštěné kořeny,
  vědělo, jak s tím nakládat,
 • 00:03:57 umělo sadařit, tak bohužel odešlo.
 • 00:04:01 A noví osadníci, kteří přišli
  a neměli k tomu vztah,
 • 00:04:04 v rámci kolektivizace potom byli
  nahnáni do jednotných zemědělských
 • 00:04:08 družstev a státních statků
  a ty nekompromisně přešly
 • 00:04:12 na takový ten sovětský tenkrát
  způsob hospodaření,
 • 00:04:16 kde chtěli velké plochy polí
  a co možná všude nejvíc orné půdy
 • 00:04:20 a pěstovat pšenici a kukuřici
  a velké výnosy,
 • 00:04:24 což samozřejmě se jim tady
  v těch kopcích na tom kamení
 • 00:04:27 nemohlo podařit.
  Taky se jim to nepodařilo.
 • 00:04:30 Tak ale ten důsledek toho byl,
  že vytrhali ty staré krásné sady
 • 00:04:33 a udělali z toho tu ornou půdu,
  která samozřejmě
 • 00:04:36 jim nic nepřinášela.
  Tudíž v momentě,
 • 00:04:40 kdy jejich režim padnul
  a musely se začít počítat peníze,
 • 00:04:43 muselo se sledovat, jestli ta
  zemědělská výroba je rentabilní,
 • 00:04:47 tak to opustili.
  A my se k tomu snažíme vracet,
 • 00:04:50 ale jsme teda,
  dá se říct, ne úplně na začátku,
 • 00:04:54 ale samozřejmě nejsme tam,
  kde bychom chtěli být.
 • 00:04:59 Daniel Pitek
  tu začal sedlačit v roce 2001.
 • 00:05:03 Koupil v okolí Milešovky
  stovky hektarů zemědělské půdy,
 • 00:05:06 o kterou nikdo neměl zájem.
  Pustil se do obnovy ovocných sadů
 • 00:05:10 a postupně tady vysázel
  více než 20 tisíc stromů.
 • 00:05:14 Sadaření dnes ale přináší
  dříve netušené problémy.
 • 00:05:18 Vedle mě je jabloň,
  která je vysokokmenná.
 • 00:05:23 Dávali jsme je do sponu
  10 metrů na 10 metrů.
 • 00:05:27 Mezi nima sekáme,
  normálně tady vyrábíme seno
 • 00:05:31 a do budoucna bychom
  v těchto sadech chtěli i pást.
 • 00:05:35 Bohužel vidíte, že tady je mohutná
  ochrana kolem těch stromků.
 • 00:05:40 V době, kdy tady dřív ty sady byly,
 • 00:05:42 tak v tu dobu
  tady nebylo velké množství zvěře.
 • 00:05:45 Byla tady drobná zvěř,
  byla tady srnčí,
 • 00:05:48 ale nebyla tady dančí zvěř, nebyli
  tady mufloni, nebyla tady prasata.
 • 00:05:52 Dneska té zvěře
  je tady velké množství,
 • 00:05:54 tudíž ten tlak té zvěře je ohromný
  na ty nově vysazené sady,
 • 00:05:58 a proto my musíme dělat
  masivní ochranu proti škodám
 • 00:06:01 působených zvěří, protože ta zvěř
  je schopná ten sad zahubit.
 • 00:06:06 Já vám tady rozvážu
  jednu tu ochranu,
 • 00:06:09 abyste viděli,
  jak vlastně vypadá stromek,
 • 00:06:12 kterej zničilo dančí.
 • 00:06:15 Tady je zasazenej stromek,
  tady je rozbitej ten korex,
 • 00:06:19 kterej je certifikovanou ochranou
  a měl by to chránit.
 • 00:06:22 Tak ten daněk
  to vlastně rozbije parožím.
 • 00:06:25 Ten stromek je tady
  úplně u země je zlomenej
 • 00:06:28 a tady teďka obrazil výhonek,
  kterej bude dorůstat,
 • 00:06:33 kterej my teďka
  touhle ochranou chráníme.
 • 00:06:37 A ten je vlastně maličkej,
  takže jsme úplně na začátku.
 • 00:06:41 A ještě otázka je,
  jak kvalitní ten stromek bude.
 • 00:06:50 Paradoxní je, že vlastně sady
 • 00:06:53 jsou v kategorii
  nehonebních pozemků
 • 00:06:57 podle zákona o myslivosti,
  a tudíž vlastně ten,
 • 00:07:02 kdo sady vlastní
  a kdo v nich pěstuje ovoce,
 • 00:07:07 tak pokud mu vzniknou
  škody od zvěře,
 • 00:07:11 tak nemůže žádat o škody zvěří,
  protože na nehonebních pozemcích
 • 00:07:15 se prostě o škody zvěří žádat nedá.
 • 00:07:18 Jsou to nehonební pozemky
  vlastně v tom zákoně takhle
 • 00:07:22 vymezeny naprosto nesmyslně,
  protože sad je ideální biotop
 • 00:07:26 nebo ideální nika
  pro všechny možné druhy živočichů
 • 00:07:31 včetně spárkaté zvěře,
  která v těch sadech působí škody.
 • 00:07:43 Zákon o myslivosti obsahuje řadu
  dalších absurdních ustanovení
 • 00:07:46 ještě z dob komunistického režimu.
  Po staletí platný princip,
 • 00:07:50 že myslivecké hospodaření je
  součástí hospodaření lesnického
 • 00:07:54 i zemědělského, byl opuštěn.
  A tak například vlastník
 • 00:07:57 na svém pozemku nemá právo lovit
 • 00:08:00 a dokonce nemá ani žádnou možnost
  stavy zvěře zde žijící ovlivnit.
 • 00:08:04 O tom všem rozhodují myslivecké
  společnosti, tedy lidé,
 • 00:08:08 kteří k půdě a hospodaření na ní
  nemají vůbec žádný vztah.
 • 00:08:13 Tak pojďte, kluci! Pojď!
 • 00:08:20 Tady vidíte jelena evropského.
  Je to vlastně chov,
 • 00:08:24 který byl založen už v roce 2001.
  Já jsem to původně zakládal
 • 00:08:29 jako farmový chov jelenovitých
  s tím, že pak jsem to převedl
 • 00:08:32 do zájmového chovu, protože
  ty farmové chovy jelenovitých,
 • 00:08:37 přestože v celé Evropě
  jsou podporovány
 • 00:08:41 a je to ideální způsob
  zemědělského hospodaření
 • 00:08:44 na pozemcích nebo v oblastech,
  které jsou nevhodné
 • 00:08:47 pro zemědělskou intenzivní výrobu,
 • 00:08:51 jako jsou u nás
  třeba tyhle ty kopce,
 • 00:08:54 tak tam to v těch západních zemích
  všude podporují,
 • 00:08:58 a u nás bohužel
  vlivem tlaku myslivecké lobby
 • 00:09:02 ty jelení farmy podporovány nebyly
 • 00:09:05 a spíš je tlak
  od ministerstva zemědělství,
 • 00:09:08 aby ty jelení farmy
  neprosperovaly, nerozvíjely se.
 • 00:09:12 Takže já když to shrnu zpětně,
  tak kdybych na to se koukal
 • 00:09:16 pouze řečí čísel a peněz,
  tak bych do chovu
 • 00:09:20 jelenovitých nešel,
  protože jsem v červených číslech.
 • 00:09:23 Já jsem z toho záměru
  podnikatelského ustoupil
 • 00:09:26 vlastně ke koníčku
  a ty jeleny chovám jenom proto,
 • 00:09:29 že jsem vystudovanej lesák,
  odmalička se pohybuju kolem přírody
 • 00:09:33 a jelen byl vždycky
  takové vysněné zvíře,
 • 00:09:35 protože je to zvíře královské
  a vždycky bylo.
 • 00:09:38 Tak jako je radostí pro člověka,
  co to má rád,
 • 00:09:44 aby mohl jeleny chovat.
 • 00:10:17 Tady vlastně tato louka,
  kde stojíme, tak je louka,
 • 00:10:20 kde je management
  chřástala polního.
 • 00:10:23 To je vlastně
  relativně vzácný pták,
 • 00:10:27 který potřebuje
  ke svému hnízdění husté louky
 • 00:10:31 se spoustou husté trávy.
  A ty louky nesmí být brzo posekány,
 • 00:10:36 protože on v té trávě hnízdí.
  A pokud tu louku brzo posekáte,
 • 00:10:40 tak mu seberete
  tu možnost toho hnízdění.
 • 00:10:43 A tam, kde se ty louky
  intenzivně obhospodařují,
 • 00:10:47 dochází k tomu, že ten chřástal
  z té krajiny vymizí.
 • 00:10:51 A pokud prostě zemědělec jede
  zleva doprava velkou technikou,
 • 00:10:55 silnou technikou poseká,
  tak udělá takzvanou kulturní poušť,
 • 00:10:59 protože v ten moment
  vlastně sebere ze dne na den
 • 00:11:03 ty biotopy vlastně motýlům,
  tady jsme viděli vřetenušky,
 • 00:11:07 jsou tady okáči, několik druhů,
  vlastně další motýli,
 • 00:11:10 modrásci tady třeba jsou, tak jim
  seberete vlastně prostor k životu
 • 00:11:14 v ten moment.
  Takže je důležité, aby ta krajina
 • 00:11:18 byla obhospodařovávaná...
  Teď jsme slyšeli bažanta. Se ozval.
 • 00:11:23 Aby krajina byla obhospodařovávána
  na ve fragmentech,
 • 00:11:27 abyste vždycky
  jednu louku posekali,
 • 00:11:30 další louka vedle zůstala,
  aby se vlastně ty druhy
 • 00:11:33 mohly přesunout tam,
  kde mají potravu,
 • 00:11:37 kde mají kryt. A ta další louka,
  která byla posekaná dřív,
 • 00:11:41 tak ta doroste a pak teprve
  můžete sekat tu louku další.
 • 00:11:45 Což samozřejmě pro nás
  jako pro zemědělce je problém,
 • 00:11:48 protože to seno,
  které tady sklidíme,
 • 00:11:50 tak ta tráva už je dřevnatá,
  není potom výživná
 • 00:11:54 a posekáme tady
  samozřejmě mnohem méně píce
 • 00:11:58 a usušíme tady mnohem méně
  té hmoty ke krmení.
 • 00:12:01 Ale na druhou stranu
  prostě pomůžeme přírodě,
 • 00:12:06 takže si myslím, že ten nějaký
  kompromis a ústupek pro ty druhy,
 • 00:12:11 které tady s námi žijí,
  je důležitý.
 • 00:12:22 Kolem Milešovky
  máme vytvořeno 32 tůní
 • 00:12:29 za dobu, co tady vlastníme pozemky.
  Ty tůně vytváříme proto,
 • 00:12:34 že samozřejmě jsou zase
  velkým přínosem pro tu krajinu.
 • 00:12:38 Tady když se do té tůně podíváte,
  tak zjistíte, že je plná čolků,
 • 00:12:41 je plná pulců.
  Chodí k tomu samozřejmě i savci
 • 00:12:45 a zlepšují mikroklima.
 • 00:12:48 V 80.letech zde proběhly meliorace,
 • 00:12:52 které vlastně byly
  naprosto v rozporu s tím,
 • 00:12:56 co ta místní příroda zde potřebuje,
  protože jsme na území,
 • 00:12:59 které nemá
  přemíru dešťových srážek.
 • 00:13:03 A i vzhledem k těm klimatickým
  změnám, které nastoupily,
 • 00:13:06 vlastně ta krajina se vysušuje,
  tak místo toho,
 • 00:13:09 abychom odváděli melioracemi,
  nějakými betonovými koryty
 • 00:13:14 vodu rychle pryč z krajiny,
  která naprší,
 • 00:13:16 tak je naopak potřeba, abychom
  tu vodu v krajině zadržovali,
 • 00:13:20 a tudíž my jsme ty staré meliorace,
  které už většinou dosluhovaly,
 • 00:13:24 tak jsme likvidovali,
  vytrhávali jsme ty skruže
 • 00:13:27 a v místech právě těch meliorací,
  tak jsme se snažili
 • 00:13:31 a snažíme se zakládat
  právě ty jednotlivé tůně,
 • 00:13:34 které právě
  tu vodu v té krajině zadrží
 • 00:13:37 a mají pozitivní vliv
  na celé to prostředí,
 • 00:13:40 ať už na to mikroklima,
  tak už na ty všechny druhy,
 • 00:13:43 jak rostlinné, tak živočišné.
 • 00:14:00 Tady je skruž.
 • 00:14:06 Kvído! Kvído! Pojď ke mně, pojď!
  Pojď, hop!
 • 00:14:10 Tady je stará skruž ještě asi
  z těch meliorací komunistických.
 • 00:14:16 Co je? Ti tam spadl klacek?
 • 00:14:21 Ty jsi blbej, viď!
  Ty jsi blbej. Šup!
 • 00:14:27 Tady vidíte skokana.
  Teď jsme ho vytáhli ze skruže.
 • 00:14:33 Ty skruže jsou i nebezpečný,
  protože je to past na zvířata.
 • 00:14:37 Tady vidíte, že v tom jsou myši,
  který do toho spadly a utopily se.
 • 00:14:41 A vytáhl jsem žábu, která
  by tam odtamtud taky nevylezla.
 • 00:14:44 Takže myslím si,
  že tady je názorně vidět,
 • 00:14:47 že tyhle experimenty
  tady neměly vůbec co dělat.
 • 00:14:52 Kvído, ke mně! Pojď! Jdeme.
 • 00:15:07 Pojď, Béďo! Pojď, hele!
  Pojď! Něco ti dám.
 • 00:15:11 My ty ovce samozřejmě máme na vlnu.
  Je to plemeno naše národní,
 • 00:15:16 které se jmenuje šumavka
  a je ze Šumavy. Jsou dovezeny.
 • 00:15:19 A my jsme ovečky
  zvolili z toho důvodu,
 • 00:15:22 že já jsem nechtěl krávy,
  protože ten způsob pastvy,
 • 00:15:25 který provádíme s ovcema,
  je mnohem ekologičtější
 • 00:15:29 než právě třeba pastva krávama.
  Ty krávy toho víc zdupou,
 • 00:15:32 kdežto ty ovce jsou mnohem
  šetrnější k životnímu prostředí.
 • 00:15:35 A právě ta pastva těch ovcí
  naopak vlastně prospívá
 • 00:15:39 tomu prostoru
  hlavně z pohledu jako botanického.
 • 00:15:43 A samozřejmě
  za tím chovem ovcí se táhne
 • 00:15:47 i spousta dalších živočichů.
  Tak je tady vždycky u nich
 • 00:15:51 velké hejno špačků,
  kteří tady sbírají hmyz.
 • 00:15:55 Vybírají jim ho
  i přímo vlastně z vlny,
 • 00:15:57 takže kolikrát vidíte,
  jak jde stádo ovcí
 • 00:16:00 a na hřbetech mají špačky.
  Pastva je velice přínosná
 • 00:16:04 pro to prostředí
  a i je to, si myslím,
 • 00:16:08 pro oči a pro člověka, který sem
  přijde, tak je to moc pěkné.
 • 00:16:12 Já třeba ohromně mám rád,
  když se ty ovce roztáhnou
 • 00:16:15 po těch loukách a jste mezi nima,
  tak je to takovej pocit
 • 00:16:19 té sounáležitosti s přírodou
 • 00:16:21 a jste té přírodě
  mnohem blíž než normálně.
 • 00:16:26 Jsme v obci
  Černčice pod Milešovkou s tím,
 • 00:16:30 že stojíme v areálu zimoviště ovcí,
 • 00:16:34 které jsme v letošním roce na jaře
  absolutně zrekonstruovali s tím,
 • 00:16:40 že se zde opravovala stodola,
  dělala se nová střecha,
 • 00:16:44 dělaly se nové omítky,
  nové rozvody.
 • 00:16:47 Vedle vidíte dva dřevěné seníky
 • 00:16:49 a dělaly se
  i zpevněné plochy a nové ohrady.
 • 00:16:52 Důraz jsme kladli na to,
  aby celá ta rekonstrukce
 • 00:16:56 zapadla do atmosféry
  této zdejší krajiny
 • 00:16:59 i do místní architektury, protože
  konkrétně Černčice jsou obcí,
 • 00:17:04 která je naprosto zachovalá
 • 00:17:06 a ta architektura je tady
  z drtivé většiny původní,
 • 00:17:11 jak tady zbyla po těch selských
  rodech, které tady kdysi žily.
 • 00:17:15 Vlastně používáme podobné postupy,
  jako používali dřív ti sedláci
 • 00:17:21 a ti naši předci,
  protože si myslíme,
 • 00:17:24 že oni tu přírodu znali natolik
  a rozuměli si s ní natolik,
 • 00:17:29 že věděli úplně přesně, co dělají.
 • 00:17:38 Tato budova
  je bývalý lovecký zámeček,
 • 00:17:41 který patřil
  vlastně k panství rodu Ledeburů.
 • 00:17:46 Ten zámeček a vlastně celé to
  panství přešlo do vlastnictví státu
 • 00:17:50 v rámci Benešových dekretů
 • 00:17:53 a jako správce toho majetku
  byly Lesy České republiky.
 • 00:17:57 Od Lesů České republiky
  to koupil tehdejší nájemce
 • 00:18:02 a my jsme to potom
  vlastně koupili od něj s tím,
 • 00:18:06 že ten objekt byl, dá se říct,
  ve velice špatném stavu.
 • 00:18:11 Nebyla tady okna nebo
  ta okna byla v totálním rozpadu.
 • 00:18:14 Katastrofální střecha z IPA
 • 00:18:17 a prostě ta budova
  byla velice špatná.
 • 00:18:20 Tak v roce 2013
  prodělala celkovou rekonstrukci
 • 00:18:24 a my po té rekonstrukci tu budovu
  využíváme jako zázemí firmy.
 • 00:18:29 Máme tady kanceláře,
  máme tady sklady
 • 00:18:33 a je to vlastně
  používáno k podnikání,
 • 00:18:36 které tady provozujeme.
 • 00:18:45 Jsme v obci Milešov, a aby
  u nás v tom Českém středohoří
 • 00:18:48 a i v tom mém hospodaření
  nebylo všechno jenom tak krásné
 • 00:18:53 a pěkné a udělané,
  tak tady vidíte za mnou
 • 00:18:58 budovu bývalé školy,
  která je ve stavu velice špatném.
 • 00:19:05 Tu budovu jsme koupili s tím,
 • 00:19:07 že chtěli bychom jí dát
  zase do stavu uživatelného,
 • 00:19:13 aby bylo možno zde v tom domě
  provozovat nějakou činnost,
 • 00:19:17 která bude mít smysl, a hlavně
  abychom tu budovu zachránili.
 • 00:19:20 Je smutným jevem,
  že v Českém středohoří
 • 00:19:24 a nejenom v Českém středohoří
  spousta krásných starých budov
 • 00:19:27 je ve velice špatném stavu
  a vlastně dochází k jejich rozpadu,
 • 00:19:32 a přitom se okolo staví moderní
  domy ze stavebnicových systémů,
 • 00:19:38 které nemají takovou duši,
  jako mají tyto domy.
 • 00:19:48 Za námi vidíte
  sochu svatého Jana Křtitele,
 • 00:19:51 která je ranně barokní sochou
  ze skupiny soch,
 • 00:19:55 které jsou
  na rozcestích v Milešově
 • 00:19:59 a okolo Milešova.
  Náleží k Milešovskému zámku
 • 00:20:02 a milešovskému
  ranně baroknímu kostelu.
 • 00:20:05 Ty sochy vznikly v 17.století
  a bohužel, jak tady vidíme,
 • 00:20:10 tak ty sochy do dneška
  jsou v nedobrém stavu.
 • 00:20:16 Vidíte, že socha
  nemá část hlavy, je omšelá.
 • 00:20:21 Některé sochy dopadly ještě hůře,
  zůstaly z nich pouze podstavce.
 • 00:20:25 Je to bohužel ještě
  pozůstatek éry socialismu.
 • 00:20:30 Oblast Velemín,
  pod níž to zde územně spadá,
 • 00:20:34 dostala nabídku,
  aby ty sochy se zrestaurovaly,
 • 00:20:39 kde by obec
  měla nějakou spoluúčast 10 procent
 • 00:20:43 a 90 procent by platil stát.
 • 00:20:45 Tenkrát bohužel
  na to obec nereflektovala,
 • 00:20:48 takže ty sochy
  zůstaly v tomto stavu.
 • 00:20:51 A já jsem teda na výzvu slyšel
 • 00:20:54 a požádal jsem
  o povolení k restaurování
 • 00:20:59 a podal jsem si žádost na dotaci,
 • 00:21:02 což se nám u jedné sochy povedlo,
 • 00:21:05 což byla socha svatého Prokopa,
  která už je dneska restaurována.
 • 00:21:09 Tam ty podmínky bohužel nebyly
  úplně takové jako pro tu obec,
 • 00:21:12 ta hodnota toho restaurování,
  toho projektu byla asi 196 tisíc,
 • 00:21:18 z čehož 100 tisíc
  zaplatilo ministerstvo
 • 00:21:20 a 96 tisíc
  jsme zaplatili my jako rodina.
 • 00:21:23 Výsledek je ale nádherný.
  Ten dojem z něj je naprosto jiný.
 • 00:21:39 Tato lokalita, kde stojíme,
  je velice zajímavá
 • 00:21:44 a ve své podstatě v Českém
  středohoří je velice nevšední.
 • 00:21:48 Je to jediné
  životaschopné rašeliniště
 • 00:21:51 v této části Českého středohoří
  a je to přírodní rezervace,
 • 00:21:57 která byla vyhlášena dřív, než
  vznikla chráněná krajinná oblast
 • 00:22:00 České středohoří. K tomuto
  rašeliništi chodím často.
 • 00:22:05 Za prvé mám to tady rád.
  Je tady nádherná,
 • 00:22:08 taková tajemná atmosféra.
  A samozřejmě sem chodím
 • 00:22:12 i z povinnosti člena
  Stráže ochrany přírody a krajiny
 • 00:22:17 při správě
  chráněné krajinné oblasti.
 • 00:22:20 Zde vlastně vidíte můj průkaz
  a odznak služební,
 • 00:22:23 tak jako úřední osoba
  hlídám dodržování zákona
 • 00:22:27 o ochraně přírody,
  aby zdejší vlastně přírodní skvosty
 • 00:22:32 nedošly úhony
  a aby všichni návštěvníci,
 • 00:22:34 kteří se zde pohybují,
  nebo i třeba pracovníci,
 • 00:22:38 kteří zde pracují,
  ať zemědělci nebo lesníci,
 • 00:22:41 tak aby dodržovali zákon
  a nedocházelo k poškozování
 • 00:22:44 té unikátní, jedinečné přírody,
  která zde je.
 • 00:22:56 Když přijdete do tohoto lesa,
  tohoto krásného bukového porostu,
 • 00:23:00 tak vždy mám pocit takového tajemna
 • 00:23:03 a padne tady na mě
  vždycky zvláštní atmosféra,
 • 00:23:06 která zde mezi těmito úžasnými
  ohromnými stromy panuje.
 • 00:23:13 A mám zde vždy pocit
  takového přírodního chrámu.
 • 00:23:26 No a tady končí naše království.
  Tady jsme na E 55.
 • 00:23:47 Zachytit všechny aktivity Daniela
  Pitka by vydalo na další film.
 • 00:23:51 Angažuje se ve Straně zelených,
 • 00:23:53 kde například bojuje
  proti stavbě větrných elektráren
 • 00:23:56 v cenné lokalitě
  Ptačí oblast Východní Krušné hory
 • 00:24:00 nebo proti prolomení limitů
  při těžbě hnědého uhlí.
 • 00:24:03 Je členem
  Asociace soukromého zemědělství,
 • 00:24:06 kde se podílí
  na připomínkování nových zákonů.
 • 00:24:09 Spoluzakládal a vede
  Milešovský spolek přátel přírody,
 • 00:24:13 kde se mu mimo jiné
  podařilo zabránit výstavbě
 • 00:24:16 satelitního městečka
  v blízkosti barokního kostela
 • 00:24:19 na kraji Milešova, na které
  by jako jeden z vlastníků
 • 00:24:23 dotyčných pozemků
  vydělal pěkných pár milionů.
 • 00:24:27 Daniel Pitek ale patří
  mezi těch pár podnikatelů,
 • 00:24:30 kteří před svým ziskem
  upřednostňují zájmy přírody
 • 00:24:34 a místa, kde žijí.
 • 00:24:41 Pokud lidé nebudou
  se chovat slušně k přírodě
 • 00:24:44 a nebudou ji cítit,
  nebudou s ní žit v souladu,
 • 00:24:48 aby ta příroda tady vlastně
  zůstávala v tom stavu,
 • 00:24:53 v jakém ji potkali,
  když vlastně do ní přišli,
 • 00:24:56 anebo aby ji nechávali
  po sobě ještě v lepším stavu,
 • 00:25:00 než v jakém ji potkali,
  tak si myslím,
 • 00:25:05 že by s náma bylo zle.
  Proto dělám to, co dělám.
 • 00:25:29 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2015

Související