iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 6. 2014
11:25 na ČT2

1 2 3 4 5

24 hlasů
5814
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Neskloň se!

Bitva o přírodu pokračuje

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Nedej se - Neskloň se!

 • 00:00:27 Točíme o opuštěných domech v Praze
 • 00:00:30 a tady je vlastně barák v Neklance,
  kterej je opuštěnej.
 • 00:00:34 Vím. Vím to mediálně taky.
 • 00:00:36 -Znáte nějak tu kauzu?
  -Jenom spíš z doslechu.
 • 00:00:40 Ne, bohužel.
  To je mimo můj odbor i zájem.
 • 00:00:44 Dobře. Tak děkujeme.
 • 00:00:50 Tak když se o to nikdo nestará,
  tak to asi nikoho ani nezajímá.
 • 00:00:54 A co může být důvodem toho,
  že se o to nikdo nestará?
 • 00:00:57 Že už to někdo nechce,
  nechce se o to starat prostě.
 • 00:01:01 Mám svůj dům, takže se starám
  o svůj a navíc dělám správce.
 • 00:01:19 Tak to je dům,
  ve kterém bydlím od roku 1990.
 • 00:01:23 Ta geneze byla taková,
  že dům dostali restituenti
 • 00:01:29 v restituci zpátky.
  A tak se rozhodli, že dům prodají.
 • 00:01:33 No a koupil to pan Urválek,
  kterej si vzal úvěr v bance,
 • 00:01:40 domem ručil a úvěr nesplatil.
 • 00:01:43 Konsolidační banka
  to dala do dražby.
 • 00:01:46 Tam to vydražila
  jakási parta z Ostravy,
 • 00:01:49 ta to přeprodala jiné partě
 • 00:01:51 a po několika takhle přeprodání
 • 00:01:54 se to ocitlo
  u jakési italské firmy
 • 00:01:59 a ti to posléze převedli
  na pana Camnasia.
 • 00:02:06 Tady kolem toho objektu
  v té Neklanově existuje nějaká síť.
 • 00:02:14 Síť firem, což jsou česká s.r.o.
 • 00:02:18 Zpravidla tam je jenom jeden
  jednatel nebo jakoby nikdo další
 • 00:02:24 se tam neobjevuje, což je
  občan Itálie Camnasio Stefano.
 • 00:02:29 Ono je vidět,
  že jakoby na začátku 90.let
 • 00:02:32 do Prahy přišlo
  spoustu tohohle toho kapitálu,
 • 00:02:35 který jako byl nalitý
  do těch realitních obchodů,
 • 00:02:38 tak spousta
  ho přišla právě z Itálie.
 • 00:02:41 Je samozřejmě otázka, proč
  jakoby zrovna z téhle té země.
 • 00:02:47 A jedna, a to je spíš jako
  spekulace, která se nabízí,
 • 00:02:52 tak by mohla
  být souvislost s bojem,
 • 00:02:56 v té době s bojem italského
  státu s organizovaným zločinem,
 • 00:03:00 respektive s nějakou
  ekonomickou kriminalitou.
 • 00:03:03 To znamená, že v tu chvíli v Itálii
  bylo spousta volných peněz,
 • 00:03:07 které bylo potřeba někam uložit
 • 00:03:09 a nebylo asi úplně bezpečné
  nebo jisté je ukládat v Itálii.
 • 00:03:15 V tom domě bydleli lidi
  do roku 2012.
 • 00:03:21 Ve všech bytech byli nájemníci.
 • 00:03:25 No a já jsem tady zůstal
  vlastně jako poslední nájemník
 • 00:03:30 od ledna roku 2013.
 • 00:03:34 No a od tý doby
  prostě začaly problémy.
 • 00:03:38 Já jsem přišel
  a tady byl vyměněnej zámek.
 • 00:03:42 Vložka do zámku
  tady vchodových dveří.
 • 00:03:45 A já jsem teda
  prostě volal policii,
 • 00:03:49 co se děje, že se nemůžu dostat
  do bytu, jako do domu.
 • 00:03:53 No a oni kontaktovali majitele domu
  a nějakýho správce údajně
 • 00:03:58 a ten jim řekl,
  ten prostě mi potom volal
 • 00:04:02 a prostě tvářil se
  velmi jako překvapeně
 • 00:04:05 a ptal se jako:
  Vy tam ještě bydlíte?
 • 00:04:09 Vždyť já měl za to,
  že jste byl soudně vystěhován.
 • 00:04:13 Oni nechápali prostě,
  že to je jako můj domov.
 • 00:04:16 Že mi někdo prostě bere domov.
  Já nevím, z jakýho titulu.
 • 00:04:19 Jako že si koupí barák,
  tak může zasahovat do mýho života?
 • 00:04:24 Jako ten soudní spor jsem vyhrál,
 • 00:04:26 tu žalobu prostě soud
  prohlásil za neplatnou
 • 00:04:30 a zrušil ji.
 • 00:04:33 Prostě potvrdil
  trvání toho nájemního vztahu.
 • 00:04:43 Obecně na domech v Praze,
  pokud jsou někde v centru
 • 00:04:47 nebo v nějakém širším centru,
  tak to, co je na nich nejcennější,
 • 00:04:50 jsou ty stavební pozemky
  na kterých stojí,
 • 00:04:53 protože s tímto
  se dá velmi jednoduše,
 • 00:04:55 velmi rychle potom přeprodávat dál,
  obchodovat s tím.
 • 00:04:59 Svým způsobem držet prázdný dům
  bez nájemníků z hlediska
 • 00:05:03 zhodnocení té investice
  je možná mnohem jako lepší,
 • 00:05:07 než se zaměřovat na ten obchod,
 • 00:05:10 já nevím,
  někde to pronajímat a podobně.
 • 00:05:14 Napadlo mě, když mluvíme
  o prázdných domech ve městě,
 • 00:05:17 tak tam je několik rovin.
  Jednak rovina ta,
 • 00:05:19 že město si můžeme představit
  jako nějaký do určité míry
 • 00:05:22 uzavřený prostor
  a prázdný domy znamenají
 • 00:05:26 prázdný nevyužitý prostor
  v tom městě.
 • 00:05:28 To znamená, že na jedné straně
  máme nevyužitý prostor,
 • 00:05:31 na druhé straně lidi,
  kteří nemají kde bydlet,
 • 00:05:34 lidi, kteří nemají kde se scházet,
  kde se potkávat,
 • 00:05:38 kde uspokojovat svý nějaký
  sociální potřeby nebo kulturní.
 • 00:05:43 A určitě pak
  rovina estetická, že jo.
 • 00:05:59 Jak na vás v téhle lokalitě
  v historickém centru Prahy
 • 00:06:02 působí tenhle dům na Pohořelci?
 • 00:06:05 Sám o sobě je krásnej, ale vzhledem
  k tomu, v jakém je stavu,
 • 00:06:08 tak je to samozřejmě děsivý.
 • 00:06:11 Myslím, že to je prostě držený tak,
 • 00:06:14 aby to časem třeba
  přestalo držet už pohromadě
 • 00:06:19 a pak se s tím budou dít věci,
 • 00:06:21 který zajímají majitele
  víc než oprava.
 • 00:06:25 Nedávno tu byla,
  v minulém roce myslím, aféra s tím,
 • 00:06:29 že se tam nastěhovali mladí lidi,
  kteří ten objekt obsadili.
 • 00:06:33 A na to tuty je vyhodili
  a zabednili to celý
 • 00:06:38 a údajně s tím něco mají dělat,
  takže s tím se neděje nic.
 • 00:06:43 Podobný situace jsou
  i na druhý straně v Praze v Tróji,
 • 00:06:46 kde byl squat, ten je v podstatě
  ve stejný situaci, ten dům
 • 00:06:51 jako byl,
  takže to jsou nemoci města, no.
 • 00:06:55 Dokážete si představit,
  jak by ten dům mohl být využitej?
 • 00:06:59 Mohl by být využitej
  určitě dobře, no.
 • 00:07:03 Město by mohlo něco udělat,
  já nevím, pro děti
 • 00:07:06 nebo matky s dětma
  nebo pro opuštěný lidi.
 • 00:07:10 Jako cokoliv, že jo. Nemusely
  by tam být nutně kanceláře,
 • 00:07:14 do kterých se nikdo nedostane.
 • 00:07:16 Může to být
  něco přínosnýho městu a lidem.
 • 00:07:25 V současným kapitalistickým městě
 • 00:07:28 vlastně to město
  patří těm vlastníkům,
 • 00:07:30 těm, co mají peníze,
  co si můžou ty pozemky
 • 00:07:33 nebo ty nemovitosti koupit
  a můžou vlastně tu podobu města
 • 00:07:36 utvářet podle svýho.
  Neprobíhá společenská debata o tom,
 • 00:07:39 jak ta čtvrť má vypadat, co by ty
  lidi třeba z toho okolí tam chtěli.
 • 00:07:43 Nebo ti budoucí lidi, co tam budou
  bydlet, jak by tam chtěli,
 • 00:07:47 jak by to mělo vypadat.
  O té podobě rozhoduje developer
 • 00:07:50 a jeho motivací
  je prostě soukromý zisk.
 • 00:08:01 Proč, si myslíte,
  že tahle budova chátrá?
 • 00:08:03 Zřejmě se nikdo o ni nestará.
  Tuhle budovu pozoruju mnoho let
 • 00:08:07 a je mi to strašně líto.
  Pokud jako se vlastník nestará,
 • 00:08:10 tak legislativa
  by měla upravena tak být,
 • 00:08:14 aby po určité době
  stát to mohl vyvlastnit,
 • 00:08:16 a postarat se ale o to.
 • 00:08:19 Tahle mohla sloužit
  jako nádraží především,
 • 00:08:21 protože spousta lidí
  jezdí ze Smíchovského nádraží
 • 00:08:24 nebo naopak z Hlavního nádraží sem,
  takže by to bylo docela příjemný
 • 00:08:27 pro lidi. A pokud by jako
  se neužívala pro cestující,
 • 00:08:31 tak by se mohla užívat
  ke kulturním účelům.
 • 00:08:45 Díky tomu, že dům byl opuštěný,
 • 00:08:48 tak se někdo vloupával
  do těch prázdných bytů.
 • 00:08:53 Pak tam začaly přespávat
  takový jako podivný existence.
 • 00:08:59 No a pak začalo docházet k tomu,
  že mi někdo začal vykrádat byt.
 • 00:09:04 V podstatě v průběhu roku 2013
 • 00:09:07 mi byl byt vykradenej
  celkem třináctkrát.
 • 00:09:12 Já jsem několikrát prostě ty lidi,
  co mi ten byt vykrádali,
 • 00:09:16 dokonce sám chytil.
  Policie je zadržela,
 • 00:09:23 po osmačtyřiceti hodinách
  je zase pustila
 • 00:09:26 a oni druhej den
  se mi zase vloupali do bytu.
 • 00:09:29 Policie kontaktovala majitele,
 • 00:09:32 čili ten majitel
  o tom prostě musel vědět.
 • 00:09:36 Ale neřešil to.
 • 00:09:39 Taky mi bylo vytýkáno
  ze strany policie,
 • 00:09:42 že je to vlastně moje chyba,
  že nemám byt
 • 00:09:45 jako řádně zabezpečenej. A to,
  že vlastně je to prázdný dům,
 • 00:09:52 do kterýho se prostě může
  kdokoliv kdykoliv dostat,
 • 00:09:55 to jako vlastně nikdo neřešil.
 • 00:10:01 Tady údajně to je tak,
  že ten majitel pověřil
 • 00:10:07 jakéhosi zástupce,
  kterej by se měl v době
 • 00:10:11 jeho nepřítomnosti
  o ten dům prostě starat.
 • 00:10:14 A ten zástupce pověřil
  jakéhosi správce
 • 00:10:18 a ten správce
  má zase jakéhosi zástupce.
 • 00:10:21 Čili já jsem vždycky jednal
  s jakýmsi zástupcem někoho,
 • 00:10:25 ale teď jsem samozřejmě...
 • 00:10:27 Ten údajnej zástupce
  se mi nikdy ničím neprokázal,
 • 00:10:31 že prostě někoho zastupuje.
 • 00:10:33 Prostě jako mi pouze jako řekl,
 • 00:10:37 že je zástupce buď správce,
  nebo majitele,
 • 00:10:40 ale já jsem v podstatě nikdy
  nevěděl, s kým vlastně jednám.
 • 00:10:44 Já jsem se s panem Kubalíkem
  krátce sešel, vyslechl jsem
 • 00:10:48 jeho příběh
  a to vyprávění nebylo vůbec veselé.
 • 00:10:52 On je ve velmi
  komplikovaný situaci.
 • 00:10:55 Co se týče Prahy 2 obce, tak je
  zapotřebí rozdělovat na 2 části.
 • 00:11:00 Státní správa má možnosti
  jaksi v právní situaci,
 • 00:11:05 když někdo třeba má
  nějakou havarijní budovu,
 • 00:11:08 nařídit nějakou záchranu,
  respektive nějaká opatření,
 • 00:11:13 ale samospráva nemá možnost
  jakýmkoliv způsobem zasahovat
 • 00:11:16 do té přenesené působnosti
  státní správy.
 • 00:11:20 A co se týče samosprávy,
  tak samospráva má bohužel pouze
 • 00:11:23 měkká taková jaksi doporučení,
  nátlaková opatření, a to tak,
 • 00:11:27 že s těmi majiteli hovoří
  a říká jim,
 • 00:11:31 že by bylo dobré,
  aby prostě zjednali nápravu,
 • 00:11:33 aby zabezpečili budovu,
  aby nějakým způsobem
 • 00:11:37 třeba rekonstrukci
  začali realizovat a neodkládali ji.
 • 00:11:40 To znamená, není tam žádný nástroj,
 • 00:11:42 který by majitele
  mohl donutit k nějaké nápravě.
 • 00:11:46 Ty negativní externality,
  to znamená, že jsou prázdné domy,
 • 00:11:50 které chátrají, ohrožují to okolí,
  ať už jakoby bezpečnostně,
 • 00:11:54 to znamená,
  že z nich něco může spadnout,
 • 00:11:57 nebo i v té podobě,
  že mohou být zázemím
 • 00:12:00 pro nějakou kriminalitu
  nebo jako nějaké útočiště
 • 00:12:03 pro, já nevím,
  nějaké narkomany a podobně.
 • 00:12:06 No tak to je přeneseno
  jakoby na společnost.
 • 00:12:09 A to, co tam je, co to tam
  jakoby produkuju ten zisk,
 • 00:12:12 tak to samozřejmě zůstává
  tomu soukromému vlastníkovi.
 • 00:12:18 Tady bylo prostě
  všechno vyházený z regálů,
 • 00:12:21 prostě ze šuplíků, z poliček,
  tady bylo po kolena všeho.
 • 00:12:25 Tady se nedalo vůbec ani chodit.
  Keramika a skleničky
 • 00:12:29 mezi papírama.
  Tady když člověk jako se prošel,
 • 00:12:32 tak mu něco praskalo pod nohama,
  takže úplně neskutečný.
 • 00:12:36 Prostě policie vždycky když přišla,
  tak první, co bylo,
 • 00:12:39 tak mi vytýkala,
  že tady mám nepořádek.
 • 00:12:44 Tak já prostě
  jsem se snažil argumentovat,
 • 00:12:47 že ten nepořádek
  jsem si tady neudělal já,
 • 00:12:50 ale prostě ti lidi,
  co se mi vloupali do bytu.
 • 00:12:55 Šlo spíš o to
  mi tady jako ten pobyt
 • 00:12:59 znepříjemnit, ne-li znemožnit,
 • 00:13:02 protože tady někdo
  prostě rozbil plynový kamna,
 • 00:13:06 aby prostě se nedalo topit v zimě.
 • 00:13:09 Prostě pak tady uřezal
  přívodní šňůry od spotřebičů,
 • 00:13:12 třeba od vysavače, že se tady
  prostě nedal vysávat prach,
 • 00:13:17 nedalo se tady uklízet.
 • 00:13:19 Tady bylo prostě osvětlení,
  lampičky,
 • 00:13:22 to někdo prostě zničil
  nebo odřezal přívodní šňůry.
 • 00:13:26 Já si myslím,
  že smyslem celý věci bylo
 • 00:13:29 mě donutit k tomu,
  abych se vystěhoval.
 • 00:13:31 Jako ono tomu nasvědčuje to,
  že já jsem vyslechl za dveřma
 • 00:13:37 rozhovor, netušili, že tady jsem,
  to byli nějaký lidi,
 • 00:13:40 kteří měli klíče od toho domu,
  se bavili na chodbě.
 • 00:13:43 A tam vyloženě zazněly
  věty toho typu:
 • 00:13:47 Kdyby se nechtěl vystěhovat, tak
  mu zase párkrát vykopneme dveře,
 • 00:13:50 a on pak půjde sám.
 • 00:13:52 Já jsem jako nabyl dojmu,
  že spíš jako jsem vnímanej
 • 00:13:56 jako takovej prostě nepříjemnej
  hmyz, kterýho je třeba se zbavit.
 • 00:14:00 Přestože jim prostě platím nájem.
 • 00:14:04 Člověk, kterýmu se to nestane,
  tomu nevěří,
 • 00:14:07 že je něco takovýho možný.
 • 00:14:10 Že prostě pořád
  jako jaksi žije v představě,
 • 00:14:14 že jako má zastání někde,
 • 00:14:19 že prostě někdo
  bude hájit jeho práva.
 • 00:14:23 Vždyť jako, já nevím,
  jsem si četl, že v Listině
 • 00:14:27 základních práv je prostě
  jako jedno ze základních,
 • 00:14:31 že obydlí je nedotknutelné.
 • 00:14:34 Teď jako jak tomu má rozumět,
 • 00:14:37 když tam kdokoli prostě vleze,
  vezme si tam cokoli,
 • 00:14:40 a nikdo to neřeší? Tady to
  představovalo jako můj domov.
 • 00:14:45 Tady byly, já nevím, věci,
  který vyvolávaly vzpomínky
 • 00:14:49 z nějakých prostě
  prožitků z minulosti
 • 00:14:52 a ty buď mi někdo ukradl,
  nebo je prostě zničil.
 • 00:14:56 Takže by se dalo
  bez nadsázky jako říct,
 • 00:15:02 že mi někdo ukradl život.
 • 00:15:10 Zrovna třeba v případě tady
  těch domů kolem té Neklanovy
 • 00:15:14 tak je cílem se těch nájemníků
  zbavit co nejrychleji.
 • 00:15:18 Oni se mohou
  jenom velmi těžko bránit.
 • 00:15:22 Například pokud by dávali nějaké
  žaloby na neplatnost výpovědi,
 • 00:15:26 tak jakoby podávají je
  na nějaké anonymní s.r.o.
 • 00:15:30 Ani není jasné,
  na koho je podávají,
 • 00:15:32 potažmo s kým se mají
  nějak domluvit nebo dohadovat.
 • 00:15:36 Ty firmy, které jsou jakoby
  na tom konci, tak jsou firmy,
 • 00:15:39 které sídlí v některým
  z takzvaných daňových rájů,
 • 00:15:41 což je možná
  takový jako eufemismus,
 • 00:15:46 protože tam nejde jenom o to,
 • 00:15:48 že tam jsou
  jakoby nízké daňové sazby,
 • 00:15:51 ale samozřejmě jde i to,
  že to jsou firmy,
 • 00:15:54 které poskytují minimum údajů
  o vlastnících firem.
 • 00:16:00 Kdyby se to dovedlo ad absurdum,
  tak bychom si mohli představit
 • 00:16:03 takovou možná
  trošku absurdní situaci,
 • 00:16:07 že někteří miliardáři
  nebo bohatí lidi
 • 00:16:12 by si prostě mohli koupit
  za své peníze
 • 00:16:15 některé čtvrti ve městě,
  postupně ty nájemníky
 • 00:16:20 nebo ty lidi nějakým způsobem
  vystěhovat, nechat ty domy prázdný
 • 00:16:22 nebo chátrající.
  Na otázku, proč by to dělali,
 • 00:16:26 může být odpověď: Proč ne?
  Je to jejich soukromý vlastnictví,
 • 00:16:28 oni si s tím
  můžou dělat vlastně, co chtějí.
 • 00:16:32 Takže jakkoli se to zdá absurdní,
  tak když nezpochybnitelnost
 • 00:16:35 soukromého vlastnictví
  budeme hájit jako něco,
 • 00:16:38 co je opravdu nezpochybnitelný,
  tak vlastně nás to dovádí
 • 00:16:42 až do tý noční můry,
  že jsou čtvrti,
 • 00:16:46 které někomu patří, nějakým
  developerům, nějakým spekulantům,
 • 00:16:49 kteří to nechávají chátrat prázdný,
  protože se jim to vyplatí
 • 00:16:53 jako investovaný finance,
  majetek
 • 00:16:57 do nějakýho pozemku nebo takhle.
 • 00:17:00 Tady je určitě velký fetiš
  soukromého vlastnictví z 90.let
 • 00:17:04 jakožto nejvyšší hodnoty.
  Samozřejmě je to reakce
 • 00:17:08 na dobu před listopadovou a je to
  reakce do značný míry pochopitelná.
 • 00:17:12 Na druhou stranu v konsolidovaných
  západoevropských demokraciích víme,
 • 00:17:16 že to vlastnictví soukromé
  je jaksi jedno z vlastnictví
 • 00:17:21 a máme zde i nějaký veřejný zájem.
  A pokud někdo se nestará o něco,
 • 00:17:25 co má nějakou funkci,
  a i v české ústavě je jaksi bydlení
 • 00:17:29 zakotveno jaksi
  jakožto nějaký fenomén,
 • 00:17:33 respektive jako věc,
  která má speciální ochranu,
 • 00:17:37 která má speciální úpravu,
 • 00:17:40 tak pro tyto oblasti
  je zapotřebí k nim přistupovat
 • 00:17:43 trošku jiným způsobem
  a hledět i na veřejný zájem.
 • 00:17:59 Je to strašný,
  jakým způsobem je to zdevastovaný.
 • 00:18:02 Když je to taková nádherná stavba,
  že se o to nikdo nepostará.
 • 00:18:06 Nevím. Myslím, že jsem někde
  o tom slyšel nebo četl,
 • 00:18:11 že to patří nějakýmu soukromníkovi,
  ale bohužel nejsou nástroje,
 • 00:18:15 jak ho donutit.
  Tady za rohem je taky dům,
 • 00:18:18 to má nějaká italská firma,
  já nevím, jak se to tady jmenuje.
 • 00:18:22 Před botanickou zahradou.
  To je taky ve strašným stavu.
 • 00:18:25 Je to taky nádhernej barák.
  To jeden čas obsadili squatteři.
 • 00:18:30 To vím,
  že tady byly manévry policejní.
 • 00:18:33 Vyháněli je tam odsud.
 • 00:18:35 No a je to tam zdevastovaný
  v tomhle stavu do dneška.
 • 00:18:38 To je v soukromých rukách, čili
  není možnost donutit toho majitele,
 • 00:18:42 aby se o to nějak postaral.
 • 00:18:47 No. Taky to bylo mediálně,
 • 00:18:51 jak tam policie tehdá lezla
  tady nedaleko botanické zahradě.
 • 00:18:56 Ten dům je parádní,
  trošku dělám v realitách
 • 00:18:59 a je to věčná škoda nechat to
  chátrat až do úplný likvidace.
 • 00:19:04 Tam je otázka
  právě těch vlastnických vztahů.
 • 00:19:07 Soukromé vlastnictví
  je dneska nedotknutelné,
 • 00:19:10 což mi taky připadá padlý na hlavu,
  ale je to tak,
 • 00:19:13 a prostě když tam nebude
  dohoda s tím vlastníkem,
 • 00:19:17 tak bohužel se nedá nic dělat.
 • 00:19:26 No a potom teda
  nastal výrazný zvrat
 • 00:19:31 jako v té situaci,
  kdy mi jako nabídli pomoc
 • 00:19:36 prostě ty aktivisti,
  který vlastně jako jsem oslovil
 • 00:19:40 prostřednictvím
  toho našeho společnýho známýho.
 • 00:19:45 A ti vlastně začali
  ten dům dávat do pořádku.
 • 00:19:51 Ti se tady prostě jako střídali
  a hlídali mi byt.
 • 00:19:56 Prostě ve dne v noci
  tady někdo byl,
 • 00:19:59 takže tyhle ty živly
  vlastně když zjistily,
 • 00:20:03 že tady někdo je,
  tak sem přestaly chodit.
 • 00:20:06 Policie když zjistila,
  že tady jsou lidi,
 • 00:20:09 kteří tady nemají co dělat,
  tak prostě je okamžitě vystěhovala.
 • 00:20:16 Dokonce některý jako zatkla.
 • 00:20:23 No a to je zvláštní,
  že teda v tomhle případě
 • 00:20:27 prostě najednou
  všechno šlo hrozně rychle.
 • 00:20:31 Ono to působí tak,
  že to, že je někde prázdný dům,
 • 00:20:35 že to jako nijak nezasahuje
  do toho veřejného prostoru.
 • 00:20:40 Což samozřejmě ono
  jakoby zasahuje do toho prostředí,
 • 00:20:42 prostředí je tím narušováno.
  A pokud tam dochází k nějaké
 • 00:20:47 jako kriminalizaci, tak dochází
  k té kriminalizaci těch squatterů.
 • 00:20:51 Z hlediska squatterské argumentace,
  proč to vlastně někdo dělá,
 • 00:20:54 je důležité rozlišit mezi
  soukromým a osobním vlastnictvím.
 • 00:20:58 Zatímco to soukromé vlastnictví
  je spojený se směnnou hodnotou,
 • 00:21:02 s tím, že to vlastnictví
  já třeba nepotřebuju, nevyužívám,
 • 00:21:05 ale je pro mě předmětem
  nějakýho obchodování nebo zisku,
 • 00:21:09 tak to osobní vlastnictví
  je něco, co já využívám.
 • 00:21:13 Je to dům,
  ve kterém bydlím, nebo chata,
 • 00:21:16 na kterou se jezdím rekreovat, je
  to spojený s tou užitnou hodnotou.
 • 00:21:20 To je podle mě rozdíl. Když
  si projdeme historii squattingu
 • 00:21:24 v České republice, tak nenajdeme
  někde takovej ten příklad,
 • 00:21:27 kterej se občas používá, že
  squatteři někomu vlezli do obýváku,
 • 00:21:31 když byl na dovolený. Nikdy
  prostě nic takovýho se nestalo.
 • 00:21:34 Skoro všechny squaty, co byly
  vyklizený, tak jsou pořád
 • 00:21:38 do současnosti prázdný dál.
  Takže si myslím, že to je otázka
 • 00:21:41 jako na policii,
  aby vlastně obhájila legitimitu
 • 00:21:43 vynaložených prostředků na to, že
  vlastně tady chrání ty spekulanty.
 • 00:21:47 Já si myslím, že pro zlepšení stavu
  na trhu s nemovitostmi,
 • 00:21:53 zabránění nějakým spekulacím,
  by bylo zapotřebí
 • 00:21:57 přijmout tři právní úpravy.
  První právní úprava by byla
 • 00:22:01 zásadním způsobem zdanit
  nemovitosti, které nejsou obývané.
 • 00:22:06 Druhý krok je, pokud dlouhodobě
  někdo se nestará o nemovitost,
 • 00:22:11 kterou vlastní, což například může
  být případ nádraží Vyšehrad,
 • 00:22:15 což je památka, která chátrá,
  tak by obec měla mít možnost
 • 00:22:19 zákonnou cestou,
  to znamená soudní žalobou
 • 00:22:23 jaksi iniciovat proces
  vyvlastnění té nemovitosti.
 • 00:22:27 A třetí věc
  je dekriminalizace squattingu.
 • 00:22:34 Než vjedete na Letenskou pláň, tak
  na levý straně jsou nějaký 2 vily,
 • 00:22:39 Já nevím, co tam,
  ale jsou v strašným stavu taky.
 • 00:22:43 A taky se o to nikdo nestará.
 • 00:23:05 MLUVÍ ANGLICKY
 • 00:23:09 Já si myslím,
  že jakoby v české společnosti,
 • 00:23:12 to je zase důsledek těch 90.let,
 • 00:23:15 nějaký témata jako solidarita
  a podobně moc jako nerezonujou.
 • 00:23:19 Nerezonuje ani moc téma,
  jako že je možné nějakým způsobem
 • 00:23:23 se jako bouřit
  nebo protestovat proti něčemu.
 • 00:23:27 Já si myslím,
  že jako ta kauza tý Neklanky
 • 00:23:30 je hrozně zajímavá v tom,
  že možná by se podobných příkladů,
 • 00:23:35 kdy nějaký nájemník
  bojuje s majitelem
 • 00:23:38 a snaží se, aby ho nevystěhoval,
  by se našla spousta.
 • 00:23:41 A právě to často byly příklady
  toho, že ty lidi vedou
 • 00:23:44 ten individualizovaný boj a že tam
  prostě každej bojuje sám za sebe.
 • 00:23:48 Že tady ten nájemník v tý Neklance
  se jakoby obrátil
 • 00:23:51 na tu squatterskou komunitu
  nebo na ty lidi,
 • 00:23:54 kteří jsou aktivní ohledně
  tady těch věcí nějakým způsobem,
 • 00:23:58 protože už nevěděl kudy kam,
  aby mu s tím pomohli.
 • 00:24:01 Takže vlastně ten dům
  se od nějakýho září až do února
 • 00:24:04 proměnil ve vlastně squaw.
  Ti lidi tam bydleli.
 • 00:24:08 Najednou jako ten člověk,
  ten nájemník poslední, co tam byl,
 • 00:24:12 tím vyřešil určité problémy.
  Přestal být vykrádanej,
 • 00:24:15 jako cejtil se tam mnohem líp,
  bezpečněji.
 • 00:24:18 To je, si myslím, důležitý,
  že jako získal pocit,
 • 00:24:21 že už na to není sám.
 • 00:24:23 Každopádně to vedlo k tomu,
  že jsem jako přehodnotil
 • 00:24:27 takovej jako vůbec
  celkově postoj k životu.
 • 00:24:34 Že vlastně jsem
  prostě začal vnímat,
 • 00:24:37 jak ta společnost
  je vlastně postavená.
 • 00:24:40 A jak je postavená?
 • 00:24:46 No, zjistil jsem třeba,
  jak je poměrně jednoduchý,
 • 00:24:50 že se člověk stane bezdomovcem.
 • 00:24:54 Ti úspěšní prostě tak na ně pohlíží
  s takovým jako opovržením.
 • 00:25:04 A přitom vlastně neznají
  jako ten jejich životní příběh.
 • 00:25:42 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2014

Související