iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 6. 2013
12:45 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
2768
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Jadrně o jádru

Bitva o přírodu pokračuje

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se - Nedej se: Jadrně o jádru

 • 00:00:27 V minulém pořadu jsme ukázali,
 • 00:00:29 že současná energetika
  je velkým tancem bilionů.
 • 00:00:33 V dnešních dnech
  se totiž rozhoduje,
 • 00:00:36 na co vsadí Česká republika.
 • 00:00:38 Půjde cestou
  podpory obnovitelných zdrojů,
 • 00:00:41 nebo se zaměří na energii z jádra.
 • 00:00:43 O tom měla v minulosti rozhodnout
  nezávislá Pačesova komise.
 • 00:00:48 Pan profesor Pačes se k výsledkům
  komise odmítl vyjádřit.
 • 00:00:52 Odborníci z oblasti energetiky
  byli vstřícnější.
 • 00:00:55 S jakými trumfy
  do diskuse vstupovali?
 • 00:00:59 V době, kdy se začala práce
  Pačesovy komise,
 • 00:01:05 tak vlastně jsme byli nuceni
  korigovat představu
 • 00:01:08 Ministerstva průmyslu a obchodu
 • 00:01:10 o nutnosti výstavby
  13 nových jaderných zdrojů.
 • 00:01:15 To byl jeden problém.
 • 00:01:17 Odbourat tento, bych řekl,
  až extrémistický názor.
 • 00:01:20 Co se týče obnovitelných zdrojů,
  tak bylo konstatováno,
 • 00:01:24 že dotace jsou neúměrně vysoké
  vzhledem k nespolehlivosti
 • 00:01:29 těchto zdrojů a vzhledem k tomu,
  že účinnost těchto zdrojů
 • 00:01:33 je velmi nízká.
  Třeba u fotovoltaiky do 15 procent.
 • 00:01:38 A co se týče jaderné energetiky,
  tak tam bylo řečeno,
 • 00:01:44 že jádro by mělo zůstat
  součástí energetického mixu
 • 00:01:51 a že vlastně, co se týče jádra,
  bychom měli podporovat
 • 00:01:56 dostavbu Temelína
  a maximálně Dukovan.
 • 00:02:01 A tím vlastně by měl, bych řekl,
 • 00:02:04 ten rozvoj
  jaderné energetiky končit
 • 00:02:08 do té doby, než budou nějaké
  moderní další technologie.
 • 00:02:12 Byly ale výsledky komise
  opravdu tak nezávislé?
 • 00:02:16 Je všeobecně známo, že poté,
  co komise jádro prosadila
 • 00:02:20 a doporučila výrobu až 50 procent
  elektřiny z jádra,
 • 00:02:24 se stal pan profesor Pačes
  nejprve členem
 • 00:02:27 a dnes je dokonce
  místopředsedou dozorčí rady ČEZu.
 • 00:02:31 Nelze tedy prosazení jádra
  tímto faktem vysvětlit?
 • 00:02:37 Takové vysvětlení se může,
  bych řekl, nabízet,
 • 00:02:42 ale v úvahu se bralo,
  že ty uhelné elektrárny dožívají,
 • 00:02:47 uhlí z domácích zdrojů nebude,
  z ciziny nemá smysl dovážet,
 • 00:02:52 ekologické tvrdé předpisy
  budou takové,
 • 00:02:55 že ty uhelné elektrárny
  by ani nemusely vyhovět,
 • 00:02:58 popřípadě jenom za cenu
  obrovských investic.
 • 00:03:01 A proto víceméně bylo řečeno,
 • 00:03:04 protože paroplyny jsou
  příliš drahé, tak bylo řečeno,
 • 00:03:07 že to, o co se můžeme opřít,
  pokud jde o stabilizaci
 • 00:03:11 té elektrárenské soustavy,
 • 00:03:14 je právě jádro
  v tom omezeném rozsahu.
 • 00:03:17 Ale můžete mít pravdu,
  že asi by stálo za to
 • 00:03:20 přehodnotit ten podíl jádra
  50 procent.
 • 00:03:24 V závěrech té Pačesovy komise je,
 • 00:03:27 že její výsledky se mají
  každé dva roky aktualizovat.
 • 00:03:31 To znamená, že tady zrovna
  by byla příležitost na toto,
 • 00:03:35 zda ještě je nutné,
  aby tak vysoký podíl
 • 00:03:39 jaderné elektřiny
  byl skutečně realizován,
 • 00:03:42 nebo jiné řešení ve vztahu
 • 00:03:45 na ne tak příznivý
  nárůst spotřeby elektřiny.
 • 00:03:50 Ještě bych se zeptal
  s vaší laskavostí.
 • 00:03:52 Z ekonomického hlediska
  při tom doporučení, řekněme,
 • 00:03:56 dostavby jaderného průmyslu, zda
  jste zvažovali ekonomické hledisko
 • 00:04:00 celého jaderného cyklu.
  To znamená těžby uranu,
 • 00:04:04 výstavby jaderné elektrárny,
 • 00:04:07 výroby v podstatě toho
  vyhořelého paliva a úložiště?
 • 00:04:12 No, co se týče ekonomiky,
 • 00:04:15 tak tam se brala v úvahu,
  tam se braly v úvahu
 • 00:04:20 příznivé podmínky
  pro dostavbu Temelína.
 • 00:04:22 To znamená to, že již
  je vybudovaná infrastruktura.
 • 00:04:27 To znamená relativně ty investiční
  náklady by měly být nízké
 • 00:04:32 oproti výstavbě
  někde na zelené louce.
 • 00:04:35 A co se týče konkrétních propočtů,
  to znamená nákladů na úložiště
 • 00:04:40 a podobně, tak tyto otázky
  se skutečně neřešily.
 • 00:04:45 Protože taková bilance
  provedena nebyla,
 • 00:04:48 tak se o ni pokusíme v pořadu my.
 • 00:04:50 Začneme takzvaně od Adama.
  Těžbou uranu.
 • 00:04:54 Česká vláda
  se k tomu vyjádřila už v roce 2007
 • 00:04:57 a povolila další těžbu uranu
  v oblasti Dolní Rožínky
 • 00:05:01 jen pod podmínkou,
  pokud zůstane v černých číslech.
 • 00:05:05 Nebude se na to
  nějakým způsobem doplácet.
 • 00:05:07 V této chvíli sice Diamo,
  to je uranový průmysl,
 • 00:05:11 vykazuje kladná čísla,
  ale tyto stále klesají.
 • 00:05:14 Navíc jediným odběratelem uranu
  dneska je ČEZ
 • 00:05:18 a ten dlouhodobou smlouvou
  odebírá uran u nás vytěžený
 • 00:05:21 za stálé ceny.
  Ty stálé ceny jsou sice neveřejné,
 • 00:05:25 ale byly uzavřeny v době,
  kdy cena uranu na světových trzích
 • 00:05:28 byla mnohem vyšší než dneska.
  Dá se tedy předpokládat,
 • 00:05:31 že kdyby ČEZ odebíral uran
  na běžném trhu s uranem,
 • 00:05:35 kde je ho nadbytek,
  tak by odebíral uran levnější
 • 00:05:38 než od státního podniku Diamo.
 • 00:05:41 Tímto je uměle vytvářena
  rentabilita
 • 00:05:43 ekonomiky těžby na dole Rožná.
 • 00:05:46 Chtěli jsme se
  na Diamu GEAM zeptat,
 • 00:05:48 proč státní podnik
  prodává státnímu podniku
 • 00:05:52 a zda se tak vytváří iluze
  o soběstačnosti
 • 00:05:54 českého uranového průmyslu,
  když podle světové klasifikace
 • 00:05:58 ložisek uranu je těžba
  jak na ložisku Rožná,
 • 00:06:02 tak i na dalších ložiscích
  v České republice
 • 00:06:05 jednoznačně nerentabilní,
  tedy prodělečná.
 • 00:06:08 Odpovědi jsme se bohužel nedočkali.
 • 00:06:12 Co se týče ekonomické rentability
  stavby nových jaderných bloků
 • 00:06:15 za 300 až 500 miliard
  i v případě Dukovan,
 • 00:06:19 tak tady už někteří prohlédli.
 • 00:06:22 Že za současné situace
  je dostavba Temelína
 • 00:06:27 ekonomicky mimořádně riziková
  nebo dokonce nevratná investice,
 • 00:06:31 nemůže být pochyb.
  To tak prostě je.
 • 00:06:35 Já se nechci podepsat pod model,
  kde české domácnosti
 • 00:06:38 i čeští podnikatelé, by museli
  platit možná dvakrát větší cenu,
 • 00:06:44 než by museli, jenom proto,
  aby ufinacovali Temelín.
 • 00:06:48 Já jsem rád, že pan ministr přišel
  za 5 minut dvanáct na to,
 • 00:06:52 že bez veřejné podpory
  se jaderná elektrárna nepostaví.
 • 00:06:55 A že se odmítá podepsat
  pod tu atomovou daň,
 • 00:07:00 která se bude vybírat
  od všech spotřebitelů elektřiny.
 • 00:07:04 Je to pro pana Kalouska
  ovšem velký souboj
 • 00:07:07 s Ministerstvem průmyslu a obchodu,
 • 00:07:09 které již má paragrafované znění
  podpory výroby elektřiny z jádra.
 • 00:07:15 My jsme udělali
  takový velmi korektní výpočet.
 • 00:07:18 Vzali jsme to, co říká náměstek
  Šolc na Ministerstvu průmyslu,
 • 00:07:22 to je ten posel špatných zpráv,
  ministr Kuba sám si netroufá,
 • 00:07:26 a ten říká: Bude potřeba
  garantovaná cena
 • 00:07:30 někde kolem 60 euro
  za megawatthodinu.
 • 00:07:35 Tržní cena elektřiny je 40 euro.
  V Británii společnost,
 • 00:07:40 která staví jadernou elektrárnu,
  žádá téměř 120 euro.
 • 00:07:43 My jsme vzali střední hodnotu
  93 euro a spočítali jsme,
 • 00:07:47 kolik by lidé zaplatili
  po dobu životnosti
 • 00:07:52 nových jaderných reaktorů
  v Temelíně, to znamená za 40 let,
 • 00:07:56 na rozdílu
  mezi tržní cenou elektřiny
 • 00:08:00 a tou cenou, kterou vlastně
  požaduje ČEZ od státu,
 • 00:08:04 aby mu ta cena byla garantována.
  A ten rozdíl mezi tržní cenou
 • 00:08:08 a fixní cenou,
  kterou by garantoval stát,
 • 00:08:12 ten po dobu 40 let bychom dopláceli
  my všichni spotřebitelé
 • 00:08:16 na ceně elektřiny.
  A z toho výpočtu nám vyplynulo,
 • 00:08:20 a je to
  velmi konzervativní výpočet,
 • 00:08:22 že to bude minimálně 1,44 bilionu
  korun po dobu 40 let.
 • 00:08:29 To je tunel, jehož rozměr
  je nesrovnatelně větší,
 • 00:08:33 s tím rozměrem
  fotovoltaického tunelu,
 • 00:08:36 ke kterému tady došlo
  v souvislosti se selháním státu
 • 00:08:39 při regulaci fotovoltaiky
  v roce 2009 až 2010.
 • 00:08:42 Takže pokud
  Ministerstvo financí nezvítězí
 • 00:08:45 nad Ministerstvem průmyslu
  a obchodu, tak dnes již je jasné,
 • 00:08:49 že nás čeká ta atomová daň právě
  pomocí contract for difference,
 • 00:08:54 kterou všichni spotřebitelé
  včetně průmyslu budou platit
 • 00:08:57 příštích 40 let. Na druhou stranu
  velmi oceňuji prohlášení
 • 00:09:01 pana stínového ministra
  průmyslu a obchodu Urbana,
 • 00:09:05 který ujišťuje
  občany České republiky,
 • 00:09:08 že vláda České sociální demokracie
  rozhodně žádnou garanci
 • 00:09:13 ČEZu neposkytne,
  a to ani formou garance úvěru,
 • 00:09:16 ani formou právě
  zavedení výkupní ceny jádra.
 • 00:09:19 Čemuž já rozumím tak,
  že pokud si prostě ČEZ
 • 00:09:22 tu atomovou elektrárnu
  nepostaví za své,
 • 00:09:25 tak žádná elektrárna nebude.
 • 00:09:27 Uvidíme. K celkové
  ekonomické bilanci jádra
 • 00:09:31 je ještě nutné započítat
  nákup nových jaderných tyčí,
 • 00:09:35 jejichž cena
  je obchodním tajemstvím.
 • 00:09:38 Laciné jistě nebude ani trvalé
  úložiště jaderného odpadu.
 • 00:09:42 Kolik občany dosud stálo
  a na kolik ještě přijde?
 • 00:09:46 Česká republika začala
  s vyhledáváním už v roce 1992.
 • 00:09:50 Do vzniku
  Správy úložišť v roce 1997
 • 00:09:54 to byly řádově miliony korun ročně.
 • 00:09:57 Potom se po vzniku Správy úložišť
  práce zintenzivnily
 • 00:10:02 a do roku 2005 bylo investováno
  přibližně kolem 150-200 milionů.
 • 00:10:09 Po roce 2005, kdy byly práce na
  vyhledávání lokality pozastaveny,
 • 00:10:14 tak jsme se zabývali otázkou vývoje
  toho vlastního úložného systému
 • 00:10:19 a výzkumnými projekty,
  které se zabývaly jak vývojem
 • 00:10:24 jednotlivých materiálů
  pro úložný systém,
 • 00:10:27 tak charakteristikou
  hornin na lokalitách
 • 00:10:31 mimo tedy ty potenciálně vhodné.
 • 00:10:33 Takže, dejme tomu, do dnešní doby
  bylo investováno
 • 00:10:37 přibližně
  kolem těch 250 - 300 milionů korun,
 • 00:10:41 včetně tedy těchto prací.
 • 00:10:43 Celé to hlubinné úložiště
  bude jednou stát
 • 00:10:47 kolem 50 miliard korun.
 • 00:10:50 Pokud bychom počítali s uložením
  vyhořelého paliva a odpadu,
 • 00:10:53 které vzniknou za provozu
  stávajících jaderných reaktorů,
 • 00:10:57 v případě, že bychom úložiště
  budovali i pro potenciálně
 • 00:11:02 v budoucnosti nové jaderné zdroje,
  tak by to úložiště stálo
 • 00:11:06 kolem 90 až 100 miliard,
  tedy dvakrát tolik.
 • 00:11:09 V dnešních cenách.
 • 00:11:12 Při takovém objemu finančních
  prostředků na projekt
 • 00:11:15 se jeho cena
  jistě promítne do ceny energie.
 • 00:11:19 V každém případě se to už dnes
  promítá do ceny elektrické energie,
 • 00:11:23 protože producent je povinen
  nést náklady na uložení
 • 00:11:26 všech radioaktivních nákladů,
  včetně nákladů
 • 00:11:30 na budoucí uložení
  vyhořelého jaderného paliva.
 • 00:11:33 A dnes ČEZ odvádí
  z každé megawatthodiny vyrobené
 • 00:11:37 v jaderné elektrárně
  50 korun na jaderný účet.
 • 00:11:41 Na jaderném účtu
  bylo ke konci loňského roku
 • 00:11:45 něco přes 17 miliard korun.
  Takže promítá se to
 • 00:11:49 a v budoucnosti se to určitě
  bude nadále promítat.
 • 00:11:53 Našetřených 17 miliard
  na atomovém účtu za desítky let
 • 00:11:57 je opravdu propastně málo.
  Navíc se údajně z tohoto účtu
 • 00:12:01 platí i likvidace
  jaderné elektrárny
 • 00:12:04 a především
  škody po jaderné havárii.
 • 00:12:08 Za prvé není pravda,
  že by ten jaderný účet byl určen
 • 00:12:12 i pro budoucí likvidaci
  jaderných elektráren.
 • 00:12:14 Není pravda, že by jaderný účet
  mohl být využíván
 • 00:12:17 jako garance nějakých
  budoucích jaderných škod.
 • 00:12:21 Jaderný účet a těch 17 miliard
 • 00:12:24 jsou pouze na ukládání
  budoucího vyhořelého paliva,
 • 00:12:27 respektive ukládání
  všech radioaktivních odpadů.
 • 00:12:30 A samozřejmě to vyhořelé palivo
  je největší část.
 • 00:12:32 Toho Česká republika v současnosti
  ročně vytvoří 120 tun.
 • 00:12:38 Nebude tak energie z jádra do
  budoucna pro občany České republiky
 • 00:12:42 mnohokrát dražší než dnešní
  podpora obnovitelných zdrojů?
 • 00:12:47 Bohužel propagace
  jaderné energetiky,
 • 00:12:50 takzvaných přínosů pro ekonomiku
  České republiky je celkem masivní,
 • 00:12:54 ale realita je taková,
  že neexistuje komplexní porovnání
 • 00:12:58 ekonomiky jaderné energetiky
  v celém svém palivovém cyklu.
 • 00:13:02 Od těžby uranu po ukládání
  jaderného odpadu.
 • 00:13:06 Ve všech těchto fázích
  si to žádá nějaký zásah státu,
 • 00:13:09 nějakou dotaci. Ať už
  pro sanace škod po těžbě uranu.
 • 00:13:13 Bude-li se v Česku chtít
  někdy v budoucnu těžit uran,
 • 00:13:17 jsou to další miliardy do nových
  dolů, do odkališť a podobně,
 • 00:13:21 které uranový průmysl nemá.
  Pro jádro jsou to podpory
 • 00:13:25 ve formě omezené
  odpovědnosti za jadernou škodu.
 • 00:13:28 Není vůbec jasné,
  kolik bude stát reálně
 • 00:13:31 likvidace jaderných elektráren,
  stavba úložiště.
 • 00:13:35 Nevíme, zda budou
  úložiště stát 100 miliard,
 • 00:13:39 jak nyní uvádějí,
  nebo to bude 200 miliard.
 • 00:13:41 Potom by to znamenalo
  zase doplatek ze strany státu.
 • 00:13:44 A tak je to
  v celém palivovém cyklu.
 • 00:13:47 Všude jenom nějaké další příspěvky
 • 00:13:49 ze stran spotřebitelů
  a od daňových poplatníků.
 • 00:13:53 S tím ministerstvo průmyslu
  a obchodu otevřeně počítá.
 • 00:13:57 Na jádro a úložiště
  si chtějí jaderní kmotři
 • 00:14:00 pro příštích 20 let
  zajistit biliony.
 • 00:14:04 Tomu také odpovídá
  jednání SUREO s obcemi.
 • 00:14:07 Stojíme u osady Božejovice.
 • 00:14:10 A hned na této louce u ní
  by mohlo být úložiště.
 • 00:14:16 Povrchový areál, který nakreslený
  vypadá dost velký.
 • 00:14:20 A ještě jeden podobný areál
  by mohl být o osadu dále.
 • 00:14:25 My nevíme, kde by to bylo,
 • 00:14:28 protože i ta druhá možnost unikla
  Správě jaderných odpadů nevědomky.
 • 00:14:34 Celé jednání
  totiž je takové tajuplné.
 • 00:14:38 Samé různé oddalování
  a nepřímé řeči.
 • 00:14:42 Komunikace s občany
  probíhá třeba takto:
 • 00:14:45 Tohle jsou Zprávy ze Správy,
  kterými Správa uložišť
 • 00:14:48 všem občanům do schránek
  dává důvěryhodné informace.
 • 00:14:52 Tak třeba tady.
  Úložiště v lokalitě Kraví Hora.
 • 00:14:57 Na obrázku jsou Božejovice.
  Podle titulku.
 • 00:15:00 Ale podle fotografie to jsou
  Božetice. A tak je to se vším.
 • 00:15:04 A proto my,
  abychom tyto dezinformace
 • 00:15:07 od Správy úložišť
  občanům vysvětlili,
 • 00:15:10 tak vydáváme my obce v okolí
  Zprávy ze samosprávy,
 • 00:15:15 kde píšeme, jak to skutečně je.
  A tam třeba občané zjistí,
 • 00:15:18 že nejenom Božejovice,
  ale i Padařov je ohrožený.
 • 00:15:21 A snažíme se to dělat podobně
  jako ta Správa,
 • 00:15:24 ovšem myslíme si,
  že to děláme seriózněji.
 • 00:15:28 I tady u nás
  je navrhováno úložiště,
 • 00:15:32 nebo jsme jedna z obcí
  pro lokalitu hlubinného úložiště.
 • 00:15:37 Vidíme na krajinu,
  kde je s úložištěm počítáno.
 • 00:15:41 A vidíme ihned další obec Nárameč,
  která je jednou z obcí.
 • 00:15:46 Z druhého okna, když se pomalu
  podíváme, vidíme další obec.
 • 00:15:49 Je to obec Hodov, obec Budíšov.
  Na další stranu obec Vlčatín.
 • 00:15:54 Naše lokalita je vybraná
  pro úložiště od roku 2003,
 • 00:16:00 kdy v podstatě jsme ani nevěděli
  v tom roce,
 • 00:16:04 že je tady plánováno úložiště.
  Začaly tady létat vrtulníky
 • 00:16:08 a začaly průzkumné práce.
  Zvedla se obrovská vlna odporu.
 • 00:16:13 V šesti obcích
  proběhla referenda s tím,
 • 00:16:17 že nad 90 procent v referendech
 • 00:16:21 občané vyjádřili
  nesouhlas s úložištěm.
 • 00:16:25 Díky silnému odporu v roce 2004
  ministr průmyslu všechno stopl.
 • 00:16:31 Do roku 2009
  tady byl takový stop stav,
 • 00:16:33 kdy nepokračovaly
  geologické průzkumy.
 • 00:16:36 Před dvěma lety se obnovila
  jednání ze strany SURAO
 • 00:16:40 a Ministerstva průmyslu a obchodu
 • 00:16:43 s žádostí účastnit se jednání
  na pracovní skupině.
 • 00:16:47 V průběhu jednání
  nám nabízeli i peníze
 • 00:16:50 za souhlasná stanoviska
  s průzkumným územím.
 • 00:16:53 Pro naši obec
  by to dělalo 897 tisíc.
 • 00:16:57 Ale my jsme nechtěli jenom peníze.
  My jsme chtěli i záruky,
 • 00:17:01 že budeme moci z jakýchkoli důvodů
  odstoupit od smlouvy
 • 00:17:05 a od souhlasných stanovisek.
 • 00:17:08 A dál jsme chtěli i záruku
  pevně nastavených pravidel,
 • 00:17:12 které budou při vyhledávání
  hlubinného úložiště.
 • 00:17:16 Byl vypracován návrh věcného
  záměru zákona o zapojení obcí
 • 00:17:22 a na podzim
  minulého roku v prosinci
 • 00:17:25 byl dokončen a předložen
  na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • 00:17:31 Byli jsme spokojeni,
  protože pravomoci obcí
 • 00:17:33 byly zapracovány do legislativy.
  V té době se stalo to,
 • 00:17:38 že i přes to, že návrh
  věcného záměru zákona byl podán
 • 00:17:43 a SURAO nám několikrát -
  i veřejně - slíbilo,
 • 00:17:47 že nepůjde do lokalit,
  pokud nebudou mít souhlasy
 • 00:17:53 všech obcí z lokality,
  SURAO podepsalo se státním podnikem
 • 00:17:57 Diamo, odštěpný závod GEAM
  mandátní smlouvu
 • 00:18:01 o průzkumných pracech
  na lokalitě Kraví Hora.
 • 00:18:05 Jistě. Porušili jsme
  v předchozím období daný slib,
 • 00:18:11 ale to porušení
  bylo reakcí na ty hlavní výhrady.
 • 00:18:17 To jednání vedlo k tomu,
  že vznikla potřeba
 • 00:18:21 obecních referend, která těm obcím
  zakazovala jednat se SURAO.
 • 00:18:26 Evidentně
  tento postup nevedl k tomu,
 • 00:18:29 že bychom se někam posunuli.
 • 00:18:31 Tohle je celé špatně.
 • 00:18:34 To je hra,
  kterou hraje s náma stát.
 • 00:18:37 Zatímco v listopadu a v prosinci
  pan Slovák ze SURAO
 • 00:18:40 podepisoval dohodu
  neboli smlouvu s podnikem Diamo,
 • 00:18:45 občané se teprve v lednu
  měli rozhodovat v referendu,
 • 00:18:48 jestli chtějí nebo nechtějí
  tady průzkumné území a úložiště.
 • 00:18:52 My jsme uspořádali
  v lednu před referendem besedu
 • 00:18:56 tady přímo v Bukově.
  Přišlo 150 lidí.
 • 00:18:59 150 lidí!
  A pan Slovák ani nepřišel.
 • 00:19:03 Nikdo ze SURAO
  nepřišel na tu debatu.
 • 00:19:06 Moje účast nebo neúčast,
  byť byla i z důvodu,
 • 00:19:12 že skutečně jsem měl
  nějaké technické jiné jednání,
 • 00:19:16 tak přesto tam zastoupeno
  SURAO v podstatě bylo.
 • 00:19:21 Bylo tam zastoupeno
  právě účastí Diama.
 • 00:19:24 Na besedě byl přítomen
  pan Lazárek z GEAMa.
 • 00:19:27 Přiznal, že už mají podepsanou
  dohodu mezi SURAO a Diamo.
 • 00:19:32 Ale on na konkrétní otázky
  kolem úložiště neodpovídal.
 • 00:19:35 Říkal: Tohle je v kompetenci SURAO.
 • 00:19:39 Pan Lazárek nám tady samozřejmě
  správně říká, že se jedná
 • 00:19:42 o průzkum, ale my všichni víme,
  k čemu ten průzkum slouží.
 • 00:19:45 Vytýčení průzkumného území, pokud
  nebudou mít souhlasy všech obcí.
 • 00:19:49 Vy přijdete za půl, tři čtvrtě roku
  a tady nám takhle přede všema
 • 00:19:53 řeknete úplnej opak,
  absolutně popřete všechno,
 • 00:19:57 co nám do teď slibovali,
  že budete brát v potaz náš názor.
 • 00:20:01 A teď žádáte nebo budete žádat
  nějakou důvěru?
 • 00:20:05 Podle mě je to popření všeho,
  co jste nám do teď slibovali.
 • 00:20:08 -Absolutně všeho.
  -Já nejsem SURAO.
 • 00:20:10 Průzkum může proběhnout.
 • 00:20:12 Z hlediska státu
  na to SURAO právo má.
 • 00:20:15 Tak proč se ptá obcí
  na souhlas k průzkumu?
 • 00:20:19 Teď to tady zaznělo.
  Je to politika. Tak to chápu já.
 • 00:20:22 Čili je to jenom politika?
 • 00:20:24 Ale já bych neřekl,
  že není potřeba souhlas obcí.
 • 00:20:28 My si tady
  poslední dobou klademe otázku,
 • 00:20:30 jak máme věřit SURAO,
  jak máme věřit státu,
 • 00:20:33 protože v Bukově
  referendum bylo jasné,
 • 00:20:36 lidi zde nechtějí ten průzkum.
 • 00:20:38 Přesto byla podána žádost
  o stanovení průzkumného území.
 • 00:20:42 Pořád je nám vysvětlováno,
  že se nic neděje,
 • 00:20:44 že se jenom bude neinvazní metodou
  dělat nějaký průzkum.
 • 00:20:49 Po pár letech se potom
  možná bude dělat opravdu průzkum.
 • 00:20:52 Zase nám bude vysvětlováno,
  že se nic neděje.
 • 00:20:55 A takhle nám to bude omíláno
  pořád dokola, až zde ten průzkum
 • 00:20:57 nakonec dopadne
  a úložiště zde jednou bude.
 • 00:21:02 K tomu vybudování hlubinného
  úložiště je ještě tak dlouhá doba,
 • 00:21:06 protože skutečně není to standardní
  důl pro těžbu nějaké suroviny,
 • 00:21:13 ale je to zařízení,
  jaderné zařízení,
 • 00:21:18 které má prokázat,
  že ty uložené odpady
 • 00:21:23 budou bezpečně uloženy
  100 tisíc až milion let.
 • 00:21:27 K tomu je třeba
  skutečně velmi dobře znát
 • 00:21:31 charakter těch hornin
  na jedné straně,
 • 00:21:33 na druhé straně
  si ty horniny neprovrtat vrty
 • 00:21:37 a různými technickými díly tak,
 • 00:21:39 aby to potom nesplňovalo
  požadavky na tu bezpečnost.
 • 00:21:45 Jinými slovy chci tím naznačit,
 • 00:21:47 že pro to rozhodnutí
  je velmi dlouhá doba.
 • 00:21:51 K tomu rozhodnutí
  povede ještě spousta prací,
 • 00:21:54 a to po velmi dlouhou dobu.
 • 00:21:55 Po tu dobu se budou měnit jak
  starostové určitě, zastupitelé,
 • 00:21:59 tak i vlády a já jsem přesvědčen,
  že ta doba je přesně tou garancí,
 • 00:22:05 že není možné tím způsobem
  rozhodnout, jak jste naznačil.
 • 00:22:10 Jenže tomu nikdo z místních nevěří.
  A mají k tomu pádný důvod.
 • 00:22:15 Když před více jak 10 lety byla
  dokončena průzkumná štola
 • 00:22:21 pro takzvané dočasné úložiště
  vyhořelého jaderného paliva,
 • 00:22:25 nikdo z nás tenkrát nepředpokládal,
 • 00:22:30 že Ministerstvo průmyslu a obchodu
  přijde s tím,
 • 00:22:33 že by chtělo v této lokalitě
  udělat úložiště trvalé.
 • 00:22:37 V době,
  kdy se toto dílo budovalo
 • 00:22:41 a bylo dokončeno,
  tak všem lidem v okolí tvrdili,
 • 00:22:46 že bude tato stavba
  po svém dokončení sloužit
 • 00:22:50 jako úložiště dočasné.
 • 00:22:52 Loni přišlo Ministerstvo
  průmyslu a obchodu s tím,
 • 00:22:56 že by v naší lokalitě chtělo
  vybudovat úložiště trvalé.
 • 00:23:02 Vrtá člověku hlavou, jestli toto
  nebylo už dlouhodobě připravováno
 • 00:23:06 a pečlivě promyšleno.
 • 00:23:09 Štola, co vidíte za mnou,
  vede zhruba půl kilometru
 • 00:23:12 do středu kopce,
  kterému se říká Kraví Hora.
 • 00:23:16 To je právě to místo,
  kde by měl vzniknout trvalý
 • 00:23:20 centrální sklad
  vyhořelého jaderného paliva.
 • 00:23:26 Takže v podstatě 10 let oni ví,
  že tady něco bude,
 • 00:23:30 a hrají teďka
  tady divadlo na místní lidi.
 • 00:23:32 Přičemž další věc
  je technika uložení toho odpadu,
 • 00:23:36 kdy v Americe v Hanfordu jim to
  dneska po 60 letech prosakuje
 • 00:23:39 a mají z toho
  veliký ekologický problém.
 • 00:23:43 Hanford je oblast
  ve státě Washington,
 • 00:23:46 která byla ve 40.letech vybrána
  k výrobě obohaceného uranu
 • 00:23:50 a plutonia do jaderných zbraní.
 • 00:23:53 Právě v místním jaderném reaktoru
  s označením B
 • 00:23:56 bylo vyrobeno první plutonium
 • 00:23:59 pro jadernou bombu
  svrženou na Nagasaki.
 • 00:24:02 Dnes je tato oblast zakázanou
  zónou, kam nikdo nesmí vstoupit.
 • 00:24:07 Spojené státy vydávají ročně
  2 miliardy dolarů na hlídání
 • 00:24:11 a sanaci veškerých jaderných
  odpadů, které se zde nacházejí.
 • 00:24:17 Tyto radioaktivní odpady
  po dlouhých letech dokonce
 • 00:24:20 občas vybuchují
  a mění se v plyny a páru.
 • 00:24:25 Areál obsahuje
  177 podzemních kontejnerů
 • 00:24:29 s 50 miliony galonů
  vysoce radioaktivních odpadů,
 • 00:24:33 včetně vyhořelých jaderných tyčí.
 • 00:24:36 Dnes tedy po 60 letech
 • 00:24:39 se tento uskladněný
  vysoce radioaktivní materiál
 • 00:24:42 uvolňuje a ohrožuje široké okolí.
 • 00:24:46 Takže v Hanfordu už po 60 letech
  ta radiace prosakuje a uniká.
 • 00:24:53 Tam je to sklad, který je
  rozebíratelný a je to mezisklad.
 • 00:24:58 Tady to má být trvale
  na stovky let, nerozebíratelný.
 • 00:25:01 A v okamžiku,
  kdy tady ta radiace unikne,
 • 00:25:05 tak to bude problém,
  veliký problém ekologický,
 • 00:25:08 protože se dostane
  do půdy, do horniny,
 • 00:25:12 z které prakticky nejde
  žádným způsobem dostat pryč.
 • 00:25:18 Proč nechceme
  úložiště pod Kraví Horou?
 • 00:25:21 Jsme proti, protože
  prostě nevěříme prohlášením,
 • 00:25:24 že je to absolutně bezpečné.
 • 00:25:29 Ke všem otázkám,
  které energetika jádra vyvolává,
 • 00:25:33 se Ministerstvo průmyslu a obchodu
  opět odmítlo vyjádřit.
 • 00:25:38 Snad někdy jindy.
  Sledujte pořad Nedej se!
 • 00:26:00 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2013

Související