iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 5. 2013
12:35 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
3629
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Tvář valašské krajiny

Bitva o přírodu pokračuje

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se - Tvář valašské krajiny

 • 00:00:42 To, kvůli čemu se sem lidi stěhují
  a z celé republiky rádi jezdí,
 • 00:00:46 je právě ta nezastavěná krajina.
  To, že v Beskydech
 • 00:00:49 když vylezete na kopec
  a rozhlédnete se, tak něco vidíte.
 • 00:00:53 Ostatní hory -
  třeba právě v severním pohraničí -
 • 00:00:56 jsou prostě zalesněné. Kvůli tomu
  se tam stavěly rozhledny.
 • 00:01:00 Tady na Valašsku
  rozhledny nebyly potřeba,
 • 00:01:02 protože rozhlednou
  byl každý kopeček.
 • 00:01:14 Chráněná krajinná oblast Beskydy
  byla vyhlášena k ochraně krajiny.
 • 00:01:18 Jsme specifičtí právě tím,
  že se snažíme chránit
 • 00:01:21 v podstatě dva takové typy krajiny.
  Jedna je ta valašská krajina,
 • 00:01:25 ta krajina takové
  ta mozaikovitá, pestrá,
 • 00:01:28 u malířů oblíbená.
 • 00:01:30 A druhá krajina je taková
  ta divočina, ta lesní krajina tak,
 • 00:01:34 jak vypadaly Beskydy před stovkami
  let, když sem ti Valaši přišli
 • 00:01:38 a přetvořili si to k obrazu svému.
 • 00:01:42 Beskydy se od ostatních
  24 chráněných krajinných oblastí
 • 00:01:46 odlišují tím, že jsou to hory,
 • 00:01:49 které byly kolonizovány
  poměrně pozdě
 • 00:01:52 a do dneška jsou obydlené.
  Jsou to živé hory.
 • 00:01:54 Neproběhl tady žádný odsun
  obyvatelstva jako v Sudetech.
 • 00:01:58 Takže lidi tady do dneška hospodaří
  a ta krajina podle toho vypadá.
 • 00:02:21 Bohužel dneska už samozřejmě
  ta závislost na zemědělství
 • 00:02:23 je daleko menší.
  Dneska zemědělce vystřídali
 • 00:02:26 především sportovci,
  agroturistika a podobně.
 • 00:02:32 Ale furt v té krajině
  najdeme stopy Valachů
 • 00:02:34 a stopy toho,
  jak se kdysi využívala.
 • 00:02:38 Tahle krajina
  je poměrně dost mladá.
 • 00:02:41 Jestli se tady bydlí 400 - 500 let.
 • 00:02:44 Nejdřív to samozřejmě -
  když přišli lidi - byl samý les.
 • 00:02:48 Pak najednou
  s tím rychlým osídlováním
 • 00:02:51 ten les velice rychle zmizel,
  takže tady zůstalo
 • 00:02:54 možná jenom 20 procent z toho lesa.
  A to ostatní byly pastviny,
 • 00:02:57 louky, nějaké bezlesí.
 • 00:03:02 A teď zase
  od ústupu toho hospodaření,
 • 00:03:05 kdy v tom 19.století
  už docházelo ke změnám,
 • 00:03:09 lidé odsud
  zase znovu začali odcházet,
 • 00:03:11 tak už je to naopak 30 procent
  bezlesí a 70 procent lesa.
 • 00:03:16 Toho lesa pořád přibývá.
 • 00:03:39 Před námi je průhled
  přímo na Radhošť.
 • 00:03:45 A kolem těchto průsmyků jsou
  podobné vrchy jako tady kolem nás.
 • 00:03:50 Dřív tady byla převaha pastvin.
 • 00:03:54 Tady nahoře byly nějaké porosty,
 • 00:03:57 ale toto všecko bylo takto
  podělené, to byly pastviny.
 • 00:04:01 Tady byla pole až dolů.
  Zrovna tak toto všecko
 • 00:04:05 bylo odlesněné. Tady jsou zrovna
  tak vidět okraje těch pozemků.
 • 00:04:10 Takto můžeme uvažovat právě podle
  těch podkladů, těch historických,
 • 00:04:15 toho stabilního katastru.
 • 00:04:20 ...ty pojedeš doleva.
 • 00:04:23 Před tím
  je nějaká silnice nebo něco.
 • 00:04:26 Já pojedu s Pavlem a řeknu mu.
  To je jedno...
 • 00:04:38 ČSOP Salamandr
  je nezisková organizace
 • 00:04:42 na profesionální úrovni.
 • 00:04:45 S CHKO Beskydy spolupracujeme
  na úrovni služeb,
 • 00:04:51 kde nám zadají
  péči o nějakou lokalitu,
 • 00:04:55 kterou my se svými zaměstnanci
  efektivně provedeme.
 • 00:04:59 Ty břízy necháme stát. Smrčky můžou
  přijít v podstatě všechny dolů
 • 00:05:03 na vrchu,
  jak jsou ty hlohy a šípky,
 • 00:05:06 tak je nechat roztroušené po ploše.
 • 00:05:22 Provádíme výřez smrků.
 • 00:05:26 Provádí se to
  vzhledem k tomu velkému zarůstání.
 • 00:05:31 Jelikož se jedná
  o jednu z mála lokalit
 • 00:05:35 výskytu modráska černoskvrnného,
 • 00:05:37 ten zásah by měl
  podpořit tu mikropopulaci tím,
 • 00:05:40 aby v podstatě měla možnost
  se dál rozrůstat.
 • 00:06:05 Přestože tyto zásahy
  vypadají velmi drasticky,
 • 00:06:10 tak je to v podstatě jediný zásah
  na takovýchhle lokalitách,
 • 00:06:15 který dokáže lokalitu navrátit
  k původnímu stavu
 • 00:06:19 před 50 lety, 30 lety
  podle množství zarostení.
 • 00:06:36 KOMUNIKUJÍ HOLANDSKY
 • 00:06:44 V mnoha případech se nám daří
  s vlastníky pozemků
 • 00:06:50 vzhledem k tomu, o co pečujeme,
  v těch cennějších
 • 00:06:54 vyjednávat tak,
  že nám dovolí nějaké zásahy.
 • 00:06:59 Mnohdy bohužel ty cenné pozemky
  a lokality v té krajině
 • 00:07:05 jsou zalesněny,
  ať přirozeně náletem
 • 00:07:09 a nechá se to svému vývoji,
  či zalesněny přímo uměle,
 • 00:07:13 a tak v podstatě
  ztratí tu svoji hodnotu.
 • 00:07:16 Nejen z toho pohledu krajinářského,
  ale ztratí tu hodnotu
 • 00:07:20 i vzhledem
  k představám toho vlastníka,
 • 00:07:23 který touží po nějakém větším
  zužitkování toho svého pozemku,
 • 00:07:27 a neuvědomuje si,
  že ten smrk na té zemědělské půdě
 • 00:07:31 a na těch loukách bude trpět.
  Je to téměř bezcenné pouze palivo.
 • 00:07:46 Salamandr vedle té praktické péče
  o jednotlivé lokality,
 • 00:07:50 zvláště chráněná území
  se snaží i informovat
 • 00:07:54 provozem našich stránek
  valasskákrajina.cz.,
 • 00:07:58 kde obyvatel CHKO Beskydy se dozví
  spoustu zajímavých informací,
 • 00:08:03 jak získat vůbec dotace,
  jak efektivně hospodařit,
 • 00:08:06 jak vůbec pečovat o ta cenná území.
 • 00:08:10 Ale najde zde informaci
  i běžný turista.
 • 00:08:14 Která místa by měl navštívit,
  co by neměl vynechat.
 • 00:08:17 Je to taková pozvánka do Beskyd.
 • 00:08:37 Jsme ve Velkých Karlovicích
  v údolí Tísňavy.
 • 00:08:40 Tahle krajina je zvláštní tím,
  že na rozdíl od toho zbytku
 • 00:08:44 tady v tom okolí
  není jednak tak zalesněná,
 • 00:08:48 jde dobře vidět,
  že ten horizont ještě pořád
 • 00:08:52 je částečně odlesněný.
  Les nedosahuje níž na ty stráně.
 • 00:08:58 Je to taková spíš zajímavost,
  že se tady pořád takhle hospodaří.
 • 00:09:01 Opravdu i na těch strmých svazích.
  Protože většinou pak došlo
 • 00:09:05 k zalesňování
  těch zemědělských půd tak,
 • 00:09:08 že se les přiblížil k těm domům.
 • 00:09:27 Každý turista nebo návštěvník,
  který k nám přijede,
 • 00:09:31 si, myslím, velmi záhy uvědomí,
  že tady ta východní Morava
 • 00:09:37 v moravsko-slovenském pohraničí
  je úplně jinačí
 • 00:09:40 než zbytek České republiky.
 • 00:09:42 Jsme v Karpatech, které se táhnou
  tady od nás až daleko za Dunaj
 • 00:09:47 do Rumunska. Tisíce kilometrů.
  Karpaty jsou si podobné.
 • 00:09:51 Český masiv je jinačí.
  Je starší, placatější.
 • 00:09:55 Prostě krajina je úplně jiná.
  Ty Karpaty jsou takové jakoby
 • 00:09:59 divočejší, strmější.
  A krajina, kterou prošli Valaši,
 • 00:10:04 dneska bychom mohli Valachy označit
  možná za ekologickou katastrofu,
 • 00:10:09 protože oni se s tím
  nějak jako nemazali,
 • 00:10:13 krajina, kterou prošli Valaši,
  je všude velmi podobná.
 • 00:10:16 Je to prostě mozaika.
  Polí málo, louky, pastviny,
 • 00:10:22 lesíky a roztroušená zástavba.
 • 00:11:08 Dřív se říkalo,
  že chráníme krajinu před lidmi.
 • 00:11:11 Dneska by se mohlo
  stát takovým mottem,
 • 00:11:14 že chráníme krajinu s lidmi.
 • 00:11:16 Sami bychom jako státní ochrana
  přírody asi nic nedokázali.
 • 00:11:21 V podstatě bez těch,
  kteří tady žijí a hospodaří,
 • 00:11:24 nedokážeme nic.
  Velký díl na tom mají zemědělci,
 • 00:11:29 kteří se starají
  o tu krajinu mimo les.
 • 00:11:32 A velkou roli hrají také
  různé nevládní organizace,
 • 00:11:37 ochranářské spolky, Český svaz
  ochránců přírody především,
 • 00:11:41 kteří vlastně přebírají roli
  těch tradičních hospodářů.
 • 00:12:23 Zachránit tuhle krajinu tak,
  jak vypadala idylicky
 • 00:12:26 podle nás v nějakých třeba
  30.letech 20.století,
 • 00:12:30 tak to opravdu nejde
  a bylo by to dost iluzorní.
 • 00:12:34 Stálo by to spoustu peněz
  a nevedlo by to k ničemu.
 • 00:12:38 Možná bychom měli
  hezkou krajinu pro turisty,
 • 00:12:40 možná i pro místní.
 • 00:12:43 Celkově vždycky
  když něco takového děláme,
 • 00:12:46 tak přemýšlíme nad tím,
  jestli to není opravdu zbytečné.
 • 00:12:54 Většina lidí
  pracuje jinde než v zemědělství
 • 00:12:57 a co s tou půdou?
  Takže nejjednodušší řešení je
 • 00:13:01 samozřejmě do územního plánu
  prosadit, aby se to zastavělo,
 • 00:13:06 a potom to rozprodat.
 • 00:13:10 Smyslem územního plánování
  je vytvořit nějakou vizi o tom,
 • 00:13:13 jak krajina bude vypadat.
  Územní plán se dělá na 10 let.
 • 00:13:17 My se v praxi setkáváme s tím,
  že už třeba v 7. nebo 8.roce
 • 00:13:22 platnosti toho územního plánu
  projednáváme 21.změnu.
 • 00:13:27 Výsledek vypadá
  jako po výstřelu z brokovnice.
 • 00:13:35 Na Valašsku ta města
  mají hodně průmyslový charakter
 • 00:13:39 a některá z nich
  jsou relativně ekonomicky silná.
 • 00:13:42 Z těchhle měst
  je velká tendence expandovat.
 • 00:13:46 A vlastně všechny vesnice
  jsou obklíčený
 • 00:13:49 nebo nějakým způsobem doplněný
  o ta satelitní sídliště.
 • 00:13:52 Tohle je obrovský tlak,
  kterému se málo dá odolat.
 • 00:13:59 Známým příkladem
  tohohle je třeba Čeladná,
 • 00:14:02 což je dneska vlastně takové
  jako hrozně prestižní předměstí,
 • 00:14:06 kde se až zastavilo
  průmyslové město Ostrava.
 • 00:14:09 Ta expanze těch měst
  není dneska taková,
 • 00:14:12 že by zaplnila všechno,
  ale ony skáčou prostřednictvím
 • 00:14:14 satelitních sídlišť, které
  jsou vždycky u nějaké vesnice.
 • 00:14:18 Jsou to takový dlouhý paprče
  těch velkých měst,
 • 00:14:21 která se rozptylují
  daleko do terénu.
 • 00:14:24 Momentálně stojíme na cestě,
  která tvoří hranici
 • 00:14:27 Chráněné krajinné oblasti Beskydy.
 • 00:14:29 A kontrast mezi chráněnou oblastí
  a nechráněnou
 • 00:14:34 snad nemůže být nikde větší.
 • 00:14:37 Tady po levé straně
  hledíme k Radhošti
 • 00:14:41 a vidíme takovou tu typickou
 • 00:14:44 roztroušeně zastavěnou
  podhorskou krajinu.
 • 00:14:47 No a stačí se otočit pár metrů
  a vidíme kamennou zeď
 • 00:14:52 a v pozadí hustou zástavbu
  včetně bytovek, chatovišť apod.
 • 00:15:00 To je možná
  taková ta nejčernější vize,
 • 00:15:04 jak by to nemělo teda dopadnout.
 • 00:15:07 Samozřejmě
  v chráněné oblasti vůbec.
 • 00:15:10 A my bychom rádi, kdyby
  tato naše česká a moravská krajina
 • 00:15:15 byla příjemným místem k životu.
 • 00:15:19 Ta hranice
  je opravdu jenom čára na mapě.
 • 00:15:22 Nebo v tomto případě pruh asfaltu.
 • 00:15:24 Protože ta krajina
  vlevo i vpravo je úplně stejná,
 • 00:15:29 žijí tady stejní lidé,
  staví se stejně.
 • 00:15:33 Jen zákon anebo ty nástroje
  územního plánování
 • 00:15:38 jsou tady uplatňovány
  trošku razantněji,
 • 00:15:42 trošku důrazněji
  než na té straně protější.
 • 00:15:46 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:15:49 My samozřejmě s ochranáři
  spolupracujeme
 • 00:15:52 nejenom nad územním plánem,
  ale ve velké míře
 • 00:15:55 i nad problematikou,
  která by změnila celou krajinu
 • 00:15:58 tadyk oblasti
  Trojanovic a Frenštátska v případě,
 • 00:16:01 kdyby se tadyk otevřel
  důl Frenštát a rozjela těžba,
 • 00:16:04 která zasahuje výrazně
  do chráněné krajinné oblasti.
 • 00:16:08 Nejenom kolem
  toho dolu Frenštát spolupracujeme,
 • 00:16:10 ale samozřejmě
  i v tvorbě územního plánu.
 • 00:16:14 Já nebo třeba i zastupitelstvo obce
  vnímá Trojanovice
 • 00:16:18 jako hodnotnou lokalitu, co se týká
  původní pasekářské zástavby,
 • 00:16:22 což je roztroušená zástavba
  po krajině.
 • 00:16:25 Je to vlastně náš dar z minula,
  který, si myslím,
 • 00:16:28 má větší hodnotu než to,
  kdybychom to celé zastavěli
 • 00:16:32 a měli trojnásobný nebo čtyřnásobný
  počet obyvatel v obci.
 • 00:16:37 Zastupitelé řekli: Jestli
  rozšiřovat, tak třeba tadyk.
 • 00:16:41 Ale do těch pasek,
  do té pasekářské oblasti nepůjdeme.
 • 00:16:45 Třeba tady ten nový územní plán,
  tam je zapracovaných asi,
 • 00:16:49 já nevím, 20 žádostí
  nějakých 80 nebo 85 lidí.
 • 00:16:56 Už tady tohle
  je výrazně korigované,
 • 00:16:59 protože dneska
  už to zemědělství tak netáhne,
 • 00:17:01 třeba někteří nemají
  úplně tu vazbu k tomu pozemku,
 • 00:17:04 tak by to chtěli změnit
  v územním plánu na stavební,
 • 00:17:07 rozsekat to na parcely a rozprodat.
 • 00:17:10 V té chvíli ta parcela
  má daleko jinou hodnotu.
 • 00:17:14 Z 5 korun za metr čtvereční
  to vystřelí na 500.
 • 00:17:18 Stonásobně zvýšená hodnota.
 • 00:17:20 Takže pro ty, kteří to mají
  v územním plánu na zástavbu
 • 00:17:23 tu louku, třeba tohle,
  tak ta louka má hodnotu
 • 00:17:26 několika desítek milionů.
  Oproti téhle,
 • 00:17:30 kterou by člověk
  neprodal ani za milion.
 • 00:17:43 Dělení plužiny probíhalo
  při kolonizaci hor
 • 00:17:48 vždycky od potoka po hřeben.
  A v pásech.
 • 00:17:51 Tady proti nám je cesta,
  která končí na hřebenu.
 • 00:17:55 Tady je historická
  tato spádnicová cesta,
 • 00:17:59 kolem které ty pozemky jsou členěné
  kolmo k té spádnicové cestě.
 • 00:18:04 Tam vznikají obdélníkové parcely.
 • 00:18:08 Jsou tam i roubené domy
 • 00:18:10 ve snaze architekta
  přiblížit to nějaké tradici.
 • 00:18:16 Jenomže jakmile
  se to nahustí takovým způsobem
 • 00:18:20 a celý ten obdélníkový pás
  vrstevnicový
 • 00:18:24 se rozdělí
  na parcely čtvercového charakteru,
 • 00:18:30 tak to naprosto ztrácí
  ten prvek historické krajiny.
 • 00:18:36 Přemění se to
  na předměstskou zástavbu,
 • 00:18:39 která je v celé Evropě stejná.
 • 00:18:45 V současné době
  jsme na Valašsku svědky,
 • 00:18:48 když projíždíme ta horská údolí,
  nějakého velkého návratu
 • 00:18:52 k tomu místnímu,
  nebo návratu ke kořenům.
 • 00:18:56 Je za tím kus nostalgie
  a vypadá to hrozně krásně
 • 00:18:59 a nějakým způsobem
  na první pohled přesvědčivě.
 • 00:19:02 Ale když se člověk podívá hlouběji,
  tak dost často ty kořeny
 • 00:19:05 přichází až potom, když je tohle
  všechno zglajšaltováno,
 • 00:19:09 v uvozovkách zvelebeno
  a přelito betonem.
 • 00:19:13 A teď přichází
  ty kořeny v podobě toho,
 • 00:19:16 že tady dámě nějaké slaměnky
  a tady nějaké lidové kroje.
 • 00:19:20 Takže se to přetře
  takovýmhle nánosem
 • 00:19:24 nějakého nově vymyšleného folklóru.
 • 00:19:27 V antropologii
  tomu říkáme glokálnost.
 • 00:19:30 Že prostě tu lokálnost my nějakým
  způsobem se snažíme realizovat
 • 00:19:34 těmi globálními prostředky.
  A můžeme to vidět všude po světě.
 • 00:19:38 No ale když to člověk zažije
  takhle v Maroku
 • 00:19:41 a zažije to takhle ve Středomoří
  a zažije to takhle na Valašsku,
 • 00:19:45 tak se mu celé sleje
  v nějaký takový pestrý etnokýč.
 • 00:19:51 Teď jsme nad údolím Vsetínské Bečvy
 • 00:19:54 a tady v tom údolí
  dlouhém asi 30 kilometrů
 • 00:19:58 dochází k zastavování
  celého toho území tak,
 • 00:20:01 že by podél Vsetínské Bečvy
  byla téměř kompletní zástavba.
 • 00:20:05 Ta krajina
  by se stala neprostupnou.
 • 00:20:08 Byl by to problém
  i pro velké šelmy,
 • 00:20:10 které by nedokázaly
  překonávat tyto bariéry.
 • 00:20:13 Může to být problém
  i pro spoustu dalších druhů.
 • 00:20:18 Těch míst, kde je ta krajina
  průchozí, je už poměrně málo.
 • 00:20:23 Takže teď by možná
  opravdu měla začít ta diskuze
 • 00:20:27 mezi obcemi, developery
  a ochránci přírody o tom,
 • 00:20:32 proč opravdu je to nutné.
 • 00:20:34 V dnešní době se neoliberalismus
  nějakým způsobem vyčerpal,
 • 00:20:38 až obnosil,
  tak najednou se vracíme k tomu
 • 00:20:42 mít nějaký ty společný
  veřejný iniciativy v té krajině,
 • 00:20:46 ať už je to veřejný prostor,
  nebo ta krajina jako celek.
 • 00:20:49 A snaha to nějakým způsobem
  jako prosazovat.
 • 00:20:54 A jako nejlepší se v tom jeví
  péče o ty územní plány.
 • 00:20:57 V současné době řada vesnic
  právě tady na Valašsku
 • 00:21:00 teď prostě zpracovává
  nové územní plány.
 • 00:21:04 Já sám jsem byl svědkem
  péče o nový územní plán,
 • 00:21:09 který se bude schvalovat
  příští týden v naší vesnici.
 • 00:21:21 Tady ten zásah byl úspěšný.
  Podařilo se tu lokalitu obnovit.
 • 00:21:25 Pochopitelně lidi, které máme,
  musíme nějak zaplatit.
 • 00:21:28 Tak vždycky musíme vážit,
  jestli to ten dopad bude mít.
 • 00:21:32 -Ono to pustí světlo dolů. Větve
  udělat hromady mezi tím. -Jasně.
 • 00:21:37 Když pečujeme o desítky ploch
  v desítkách hektarů,
 • 00:21:42 tak ta vlastní práce, to celé břímě
  se stále váže na vlastníky pozemků.
 • 00:21:49 V podstatě bez těch místních lidí
  by se ta pestrost té krajiny
 • 00:21:54 a vůbec celkový ráz nezachoval.
 • 00:21:59 Většina vlastníků nedovolí takový
  jako hodně velký zásah,
 • 00:22:02 protože vnímá to,
  že ten les je přece les,
 • 00:22:06 to je ta hodnota, ten majetek.
 • 00:22:08 Ta krajina dostává nové využití.
 • 00:22:11 Stojíme na místě, kde se pěstovala
  řepa, v tomto místě.
 • 00:22:15 A tam v tom pozadí se pěstovaly
  ještě nedávno brambory.
 • 00:22:19 V mém dětství bylo,
  že toto se kosilo rukama.
 • 00:22:22 My jsme s bráchama
  měli takové malé kosy.
 • 00:22:25 Celé léto se sbíraly léčivé byliny
 • 00:22:29 a člověk měl takový dobrý pocit,
  že to je z tohoto místa.
 • 00:22:35 Mí dědečkové a strýci
  všichni včelařili
 • 00:22:39 a z mých bratranců
  už včelařím jenom já.
 • 00:22:41 Takže pro mne je to jakési
  pokračování v dědictví
 • 00:22:48 a hledání využití krajiny.
 • 00:22:51 Děkuji vám za to a jsem rád,
  že jste s tou aktivitou přišli.
 • 00:22:55 To se mi, přiznám, ještě nestalo,
  aby to někdo takhle ocenil.
 • 00:23:19 Na záchranu historické krajiny
  celých Karpat
 • 00:23:23 existuje sdružení
  Konvence karpatská.
 • 00:23:28 A pro demonstraci metody záchrany
  Karpat pomocí pasení ovcí
 • 00:23:34 letos proběhne obrovský experiment
  hospodářsko - sociální,
 • 00:23:40 kdy kolegové koupí 600 ovcí
  blízko Brašova v jedné vesnici.
 • 00:23:47 A s nimi, i s těmi Valachy
  rumunskými a jejich psy
 • 00:23:52 půjdou po celých Karpatech
  a 300 ovcí dovedou až do Rožnova.
 • 00:23:57 Start je 11.května
  pod hradem Rišnov
 • 00:24:02 a 14.záři by měli přijít
  do Valašského muzea v přírodě.
 • 00:24:19 Jsme na místě,
  které by spousta lidí označilo
 • 00:24:22 za takovou
  typickou valašskou krajinu.
 • 00:24:24 Dřevěné domy,
  jsou tady malá políčka,
 • 00:24:27 jsou tady rozptýlené stromy.
 • 00:24:30 Trochu by mohl vadit ten satelit.
  Dobře, když sem přijde turista
 • 00:24:34 a bude si chtít nafotit
  typickou valašskou krajinu,
 • 00:24:37 tak si možná
  pak satelit v počítači vymaže,
 • 00:24:40 ale on sem v současné době patří.
 • 00:24:44 Opravdu by nebylo dobré tady říct:
  Tak, a dost! Tohle je skanzen.
 • 00:24:55 Valašská krajina je místem, které
  vždycky sloužilo k tomu žití
 • 00:24:59 a vždycky se nějak proměňovalo.
 • 00:25:02 Krajina je spíš něčím,
  co je možné vnímat jako dědictví.
 • 00:25:06 Máme k tomu dědictví něco přidávat,
  dál ho rozvíjet,
 • 00:25:10 aby ti, co přijdou po nás,
  měli zase na co navazovat.
 • 00:25:52 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2013

Související